Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Địa chỉ: 23/F. Saigon Trade Center. 37 Ton Duc Thang. D.1. HCMC. Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Shinhan Finance is a member of Shinhan Card, number 1 credit card business in Korea and is a wholly-owned subsidiary of Shinhan Financial Group, ranked at 44th among Top 500 Global banking brands. With Shinhan Card’s know-how in financial products and more than 11-years-experience of the company in Vietnam consumer lending market, Shinhan Finance will be the best customer-oriented Finance Company in Vietnam. With the widespread business network nationwide, the company has capability to serve customers with flexible financial solutions, enabling our customers to fulfill their dreams and enhance their living standards.

Việc làm cùng công ty

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Brand & Communication Executive

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Treasury / Funding Manager (Trưởng Phòng Nguồn Vốn)

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Sales Trainer (North)

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Assistant Internal Control and Information Risk Management Manager

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Payable Senior Accountant

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Collection Analytics Supervisor

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 18/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Collection Supervisor ( Tele Collection & Field Colection)

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Field Collection Manager

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Customer Experience Supervisor

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Distribution Service Officer

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Senior Customer Service Manager

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Sales Strategy Manager

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Risk Policy Supervisor

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Collection Assistant Manager (Hồ Chí Minh+ Hà Nội)

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 26/09/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Collection Quality Control

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 26/09/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Graphic Designer

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Assistant Internal Control Manager

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/09/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Assistant Credit Quality Control Manager

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

IT Security Supervisor

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

[Bình Dương/ Đồng Nai] Nhân Viên Tìm Hiểu Khách Hàng (Thẩm Định Hồ Sơ)

Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019