Công ty TNHH MTV NGUỒN NHÂN LỰC 365

Số:  59 /2020/HH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , ngày  12 tháng 6 năm 2020

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [timviec365.com ]

 

I. Nguyên tắc chung

Timviec365.com là hệ thống sàn giao dịch thương mại điện tử được thành lập và phát triển bởi Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365. Như vậy, tất cả đối tượng là cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hợp pháp đều là đối tượng thành viên của timviec365.com. Được timviec365.com công nhận chính thức và cũng là các đối tượng được chúng tôi cho phép sử dụng, trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ do website cung cấp. Những sản phẩm và dịch vụ bao gồm tất cả các tính năng, tiện ích dành cho cả đối tượng có nhu cầu tìm việc và có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Cá nhân, doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào tham gia vào hệ thống giao dịch điện tử của website timviec365.com đều có quyền chủ động thỏa thuận và hoạt động một cách tự do. Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lợi ích cá nhân và quyền của các đối tác có liên quan. Quá trình giao dịch hợp pháp, tôn trọng lẫn nhau dựa trên cơ sở hợp tác, kết nối tuyển dụng - việc làm thông qua các hợp đồng lao động, tuân thủ quy định của pháp luật.

Toàn bộ thông tin dữ liệu được khai báo và đăng tải trên timviec365.com, bao gồm cả thông tin dữ liệu về tuyển dụng lao động, và cả thông tin dữ liệu về ứng viên tìm việc làm đều phải tuân thủ trong phạm vi của pháp luật. Nghĩa là các thông tin không được đề cập đến các dữ liệu cấm, dữ liệu trái pháp luật,...

Sàn giao dịch thương mại điện tử timviec365.com yêu cầu tất cả các hoạt động liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng công khai trên website phải đáp ứng được các điều kiện như sau: đảm bảo lợi ích của lao động cần tìm việc, tính minh bạch, xác thực và không gian dối.

Toàn bộ những nội dung được đề cập trong Quy chế hoạt động phải đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật. Theo đó, những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trước khi sử dụng hoặc tham gia giao dịch ở timviec365.com phải chịu trách nhiệm trong quá trình tìm hiểu, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Mọi hoạt động sau đó phải được diễn ra theo đúng quy trình, không cố tình vi phạm những điều khoản đã được đề cập trong Quy chế hoạt động.

II. Quy định chung

     Hệ thống thương mại điện tử timviec365.com (sau đây được gọi tắt là timviec365.com) là một website điện tử được hình thành và cung cấp bởi đơn vị chủ quản Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365. Công ty chủ quản của timviec365.com là doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động chính thức vào thời điểm ngày 10, tháng 6, năm 2020 bởi Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận doanh nghiệp có số 0109218540.

Theo đó, quy chế hoạt động của timviec365.com cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với danh mục “Nhà tuyển dụng” là danh mục được rao thông tin bởi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm, tiếp cận người lao động và có nhu cầu đăng tin tuyển dụng một cách công khai. Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đóng vai trò là nhà tuyển dụng có thể toàn quyền chủ động trong việc đăng ký tài khoản thành viên trên timviec365.com hoặc không.

Thứ hai, đối với danh mục “Ứng viên” là danh mục được rao thông tin bởi các cá nhân có nhu cầu tìm kiếm thông tin về việc làm và có nhu cầu ứng tuyển việc làm đó một cách công khai trên hệ thống. Các cá nhân đóng vai trò là ứng viên có thể toàn quyền chủ động trong việc đăng ký tài khoản ứng viên trên timviec365.com hoặc không.

Thứ ba, cả ứng viên và nhà tuyển dụng đều được timviec365.com công nhận chính thức là thành viên của hệ thống. Theo đó:

+ Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tìm nhân sự lao động hoặc có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Tham gia giao dịch trên hệ thống thương mại điện tử timviec365.com đều được công nhận là thành viên của hệ thống.

+ Thành viên của timviec365.com phải cung cấp các khai báo liên quan đến thông tin cơ bản về cá nhân. Sau đó chờ được phê duyệt và công nhận tài khoản từ Ban quản lý timviec365.com. Sau khi hồ sơ đăng ký được thông qua, tất cả thành viên sẽ được chính thức trải nghiệm toàn bộ tính năng, tiện ích trên website.

+ Thành viên khác với những người dùng sử dụng thông thường mà không có tài khoản chính thức ở chỗ: Những ai là thành viên đều có quyền tạo cho bản thân một tài khoản website để yên tâm sử dụng. Thành viên có quyền đăng nội dung thông tin tuyển dụng một cách chính xác, hợp pháp, hợp quy định và quy chế đã đề cập trước đó của timviec365.com.

+ Sản phẩm hàng hóa: Là tất cả những “bản tin tuyển dụng” được đăng tải một cách công khai trên toàn bộ những danh mục chứa tin tức việc làm trên website timviec365.com.

Thứ tư, bản Quy chế hoạt động của timviec365.com được xây dựng về nội dung dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật hiện hành của nước ta. Do đó, tất cả những ai là thành viên của timviec365.com khi tham gia vào quá trình giao dịch, đều phải có trách nhiệm tìm hiểu nghĩa vụ, quyền lợi, nguyên tắc hoạt động,... và đảm bảo những hoạt động của mình không vi phạm nội dung trong Quy chế hoạt động của timviec365.com.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho ứng viên

a) Đối với tạo hồ sơ (đăng tin tìm việc làm)

Khi cá nhân người tìm việc có nhu cầu đăng tin tìm kiếm thông tin việc làm trên hệ thống website timviec365.com thì thực hiện tuần tự theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản (dành cho ứng viên)
 • Bước 2: Cung cấp các thông tin cá nhân theo chỉ dẫn của hệ thống để tạo hồ sơ ứng viên.
 • Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, tiến hành lưu hồ sơ lại.
 • Bước 4: Thực hiện kiểm tra thông tin về việc làm khi có nhà tuyển dụng xem hồ sơ ứng viên của bạn.
 • Bước 5: Quá trình chủ động liên hệ, nhắn tin trên hệ thống,... để trao đổi và đi đến những thỏa thuận chính thức giữa hai bên tuyển dụng và tìm việc.

b) Đối với cá nhân là thành viên của timviec365.com

Đối với các cá nhân đã được timviec365.com công nhận là thành viên chính thức, khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin việc làm sẽ thực hiện các bước như sau:

 • Bước 1: Thực hiện đăng nhập vào hệ thống timviec365.com (dành cho ứng viên)
 • Bước 2: Trên cơ sở tùy chọn các tìm kiếm tương ứng với nhu cầu, điều kiện việc làm như (quyền lợi, mức lương, lĩnh vực ngành nghề,...) để tham khảo và chọn lựa tin tuyển dụng công việc theo đúng như mong muốn.
 • Bước 3: Trên cơ sở đã có sẵn thông tin hồ sơ ứng viên được lưu trước đó của thành viên. Trên mỗi tin tuyển dụng đã lựa chọn, nhấn vào mục “Nộp đơn” để gửi trực tuyến hồ sơ của ứng viên sang nhà tuyển dụng. Hoặc ứng viên cũng có thể chủ động liên hệ bằng những phương thức khác.
 • Bước 4: Sau khi gửi hồ sơ hoặc đã tiến hành liên hệ. Nhà tuyển dụng trên timviec365.com sẽ tiến hành xem xét và gửi lại thông tin phản hồi.

2.  Quy trình dành cho nhà tuyển dụng

a) Chuẩn bị nội dung tin tuyển dụng bằng văn bản

- Chuẩn bị nội dung cho tin tuyển dụng nên tuân thủ các quy định cơ bản như sau: Định dạng văn bản là font chữ Arial, văn bản có cỡ chữ tối thiểu là 10, đúng chính tả, không viết tắt, không spam văn bản,...

b) Đăng tải tin tuyển dụng lên hệ thống website

Tin tuyển dụng muốn được đăng tải công khai và chính thức trên hệ thống website timviec365.com. Người dùng cần thực hiện các bước được hướng dẫn như sau:

 • Bước 1: Thực hiện đăng ký (nếu là thành viên mới) và đăng nhập vào hệ thống (bằng tài khoản dành cho nhà tuyển dụng).
 • Bước 2: Trên hệ thống chỉ dẫn về điền thông tin, thành viên cần khai báo chính xác và cụ thể về thông tin tuyển dụng theo mẫu. Gửi tin tuyển dụng lên hệ thống sau khi đã xác nhận chính xác các nội dung cần gửi.
 • Bước 3: Sau khi hệ thống đã tiếp nhận tin tuyển dụng của thành viên. Sẽ tiến hành xác thực tin tuyển dụng và chấp nhận đăng tải nội dung tin tuyển dụng lên các danh mục công việc mà thành viên đã khai báo tương ứng.

3. Chính sách giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù Timviec365.com là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

4. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

      Timviec365.com và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc và người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Timviec365.com.

      Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

      - Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365

      - Trụ sở chính: 206 Định Công Hạ, Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

      Timviec365.com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

      Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Timviec365.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

      Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị timviec365.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Timviec365.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Timviec365.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Timviec365.com.

      Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

 

IV. Quy trình thanh toán

 1. Phía timviec365.com

        Website Timviec365.com bán các gói dịch vụ cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự và thu phí.

      Nhà tuyển dụng thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng đã ký với Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365 thông qua 2 hình thức:

      - Quý khách đến văn phòng Công ty nguồn nhân lực 365 tại: 206 Định Công Hạ , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội để thực hiện thanh toán, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách. Quý khách chú ý khi thanh toán phải có phiếu thu của Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365, con dấu và chữ ký của Kế toán trưởng hoặc Giám đốc Trung tâm.

      - Thanh toán chuyển khoản cho công ty.

      2. Nhà tuyển dụng và Ứng viên

      Đối với người tìm việc và người tuyển dụng nếu có phát sinh phí thì hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau để đưa ra phương thức thanh toán phù hợp nhất.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

      Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin timviec365.com. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

      Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

      Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Timviec365.com có chính xác không.

      Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển một khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Timviec365.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

      Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

      Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

          Là website hoạt động ở lĩnh vực dịch vụ, timviec365.com luôn nỗ lực trong việc mang lại sự trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng. Đó cũng chính là lý do, chúng tôi luôn chú trọng và tôn trọng thông tin cá nhân của người dùng. Hãy chắc chắn rằng, trước khi tham gia vào các cuộc giao dịch trên hệ thống timviec365.com, tất cả người dùng đã thực hiện việc tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về chính sách, quy định liên quan đến hoạt động bảo mật của timviec365.com.

Trên thực tế, bất kể trong vai trò là ứng viên hay nhà tuyển dụng, khi đã thực hiện thao tác đăng ký và khai báo thông tin trong tài khoản thành viên của hệ thống, là đồng nghĩa với việc người dùng đã chính thức chấp nhận những quy định, thỏa thuận về chính sách bảo mật của hệ thống.

Chúng tôi luôn đảm bảo sự cam kết về trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân liên quan đến người dùng. Cụ thể như sau:

1. Phạm vi và mục đích thu thập thông tin dữ liệu

Hệ thống timviec365.com là hệ thống thứ ba, đóng vai trò trung gian kết nối người và việc. Chính vì vậy, hệ thống là kho chứa dữ liệu thông tin vô cùng khổng lồ của cá ứng viên và các nhà tuyển dụng. Tất cả những thông tin dữ liệu đó liên quan đến số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ của người dùng, thông tin người dùng (mật khẩu và tên đăng nhập),.... Đây cũng chính là toàn bộ miền thông tin mà hệ thống chỉ dẫn của timviec365.com buộc các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phải tiến hành khai báo khi có nhu cầu trở thành thành viên của timviec365.com.

Tất cả những thông tin do timviec365.com buộc người dùng khai báo không nhằm vào mục đích cá nhân hay những mục đích xấu. Đó là cơ sở và căn cứ để hệ thống có thể chủ động liên hệ với người dùng khi có nhu cầu, nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích cá nhân của người dùng khi tham gia giao dịch ở hệ thống.

Do đó, mọi thành viên có mặt trên hệ thống, đã đăng ký tài khoản với tất cả những thông tin được khai báo cần có trách nhiệm trong việc tự giác và chủ động bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của mình. Bao gồm các thông tin như mật khẩu đăng nhập, tên đăng nhập, địa chỉ email và số điện thoại,... Bên cạnh đó, đối với những hành vi hoạt động bị liệt kê vào danh mục sử dụng thông tin dữ liệu sai quy định pháp luật, làm dụng, trái phép, trộm cắp thông tin,... cần được toàn bộ thành viên trên timviec365.com có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho hệ thống hoặc đơn vị chủ quản để giải quyết.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ những thông tin do người dùng khai báo trong quá trình đăng ký tài khoản thành viên của website timviec365.com. Được timviec365.com sử dụng trong các mục đích như sau:

 • Sử dụng trong việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm, tính năng mới đến các thành viên.
 • Sử dụng trong việc truyền tải các thông tin quan trọng trong quá trình trao đổi giữa timviec365.com và thành viên.
 • Sử dụng thông tin trong việc kịp thời phòng chống, ngăn ngừa những hành vi cố tình ăn cắp, phá hoại tài khoản của thành viên khác. Hoặc hành vi cố tình giả mạo người dùng.
 • Sử dụng thông tin trong việc kết nối liên hệ với các thành viên, thực hiện các giải đáp, giải quyết trong những tình huống hay trường hợp đặc biệt.
 • Timviec365.com tuyệt đối cam kết không sử dụng các thông tin cá nhân của người dùng trên hệ thống trong những mục đích khác với mục đích ban đầu đã đưa ra. Đó là liên hệ và xác thực những giao dịch có liên quan đến website.

Đối với những trường hợp cần cung cấp thông tin cá nhân, được yêu cầu bởi các cơ quan, đơn vị chức năng của Pháp luật Việt Nam có thẩm quyền. Timviec365.com có trách nhiệm chủ động và tích cực trong quá trình phối hợp, để đưa những thông tin người dùng khi có yêu cầu cụ thể. Chẳng hạn như được yêu cầu khai báo thông tin từ cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát,... trong trường hợp có dấu hiệu bất hợp pháp của khách hàng. Ngoài những trường hợp bất khả kháng, không ai có quyền hoặc có thể xâm phạm vào quyền riêng tư cá nhân hay vi phạm bảo mật đối với người dùng trên hệ thống.

3. Thời hạn lưu trữ thông tin

Trong trường hợp cá nhân thành viên có yêu cầu hủy bỏ, hoặc tự cá nhân thành viên trực tiếp thực hiện thao tác hủy bỏ sau khi đăng nhập thành công vào website thì thông tin mới được xóa. Nếu không, toàn bộ thông tin dữ liệu của cá nhân thành viên vẫn được lưu trữ tại hệ thống. Như vậy, có thể thấy, dữ liệu cá nhân trên timviec365.com không bao giờ bị mất đi, ngoài những trường hợp chủ sở hữu mong muốn thực hiện điều đó.

4. Thông tin về đơn vị lưu trữ, thu thập và quản lý thông tin người dùng

 • Công ty chủ quản: Công ty TNHH MTV Nguồn Nhân lực 365
 • Tên giao dịch quốc tế: 365 HUMAN RESOURCES ONE MEMBER COMPANY LIMITED
 • Mã số thuế: 0109218540
 • Trụ sở: Số 206 Định Công Hạ , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Số di động: 0971 335.869
 • Số máy bàn: 024 36.36.66.99
 • Email: Timviec365com@gmail.com

5. Công cụ và phương tiện để người dùng chủ động chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Mọi thành viên trên hệ thống timviec365.com có quyền chủ động trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh thông tin hay cập nhật những dữ liệu mới, dữ liệu khác vào tài khoản của mình. Để làm được điều này, người dùng hãy đăng nhập thành công vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó thực hiện các thao tác chỉnh sửa trên chính hệ thống. Hoặc có thể liên hệ với kênh hỗ trợ của timviec365.com để được điều chỉnh theo mong muốn một cách nhanh chóng và kịp thời.

- Trong trường hợp, người dùng phát hiện tài khoản của mình bị một bên thứ ba trộm cắp hoặc bị cá nhân nào đó tiết lộ cho bên thứ ba. Cần nhanh chóng báo cáo với Ban quản lý của timviec365.com để được giải quyết. Sau khi tiếp nhận thông tin khai báo, Ban quản lý của hệ thống sẽ thực hiện các kiểm tra, xác thực lại thông tin và có nghĩa vụ giải đáp kết quả xác nhận cho người dùng. Tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ người dùng trong quá trình lấy và nhận lại thông tin như ban đầu.

Thắc mắc của quý khách hàng nên được báo cáo hoặc gửi về thông tin liên hệ của công ty chủ quản timviec365.com:

 • Số di động: 0971 335.869
 • Số máy bàn: 024 36.36.66.99
 • Email: Timviec365com@gmail.com

6. Cam kết cụ thể của timviec365.com về bảo mật dữ liệu cho người dùng

- Toàn bộ những thông liên quan đến dữ liệu cá nhân của người dùng (là thành viên trên hệ thống) sẽ được timviec365.com đảm bảo về vấn đề bảo vệ, bảo mật dữ liệu. Timviec365.com chỉ được phép sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng trong các trường hợp đã được người dùng đồng ý và thỏa thuận cho phép. Ngoài ra, trừ những trường hợp bất khả kháng như yêu cầu của các đơn vị, cơ quan chức năng của Nhà nước có thẩm quyền.

- Timviec365.com cam kết việc không cung cấp, không tiết lộ, không chuyển giao cho một đơn vị thứ ba nào bên ngoài và cũng không sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân vào các mục đích ngoài xác nhận và liên hệ. Ngoài trừ đã được sự đồng ý và cho phép của người dùng trên hệ thống.

- Đặc biệt, trong trường hợp nếu như máy chủ hệ thống của timviec365.com bị một bên thứ ba cố tình xâm nhập, tấn công, trộm cắp làm mất thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng. Thì timviec365.com và công ty là đơn vị chủ quản sẽ có trách nhiệm trong vấn đề thông báo sự việc, vấn đề không may xảy ra cho cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Tất cả tiến trình giải quyết và kết quả giải quyết sẽ được timviec365.com chủ động thông báo đến người dùng.

- Trong trường hợp toàn bộ thông tin mà người dùng là thành viên khai báo, cung cấp ban đầu không chính xác, không hợp pháp. Thì Ban quản lý của hệ thống timviec365.com sẽ không có trách nhiệm phải giải quyết hoặc lấy lại thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng trong trường hợp thông tin bị mất cắp

VII. Bảo vệ quyền lợi của thành viên

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Timviec365.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người tìm việc đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người tìm việc đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website Timviec365.com đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của người tuyển dụng.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website Timviec365.com. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tuy theo mức độ.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Timviec365.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

Sau khi thành viên đăng tin tuyển dụng sẽ được hiện thị ngay. Nhưng các thông tin này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Timviec365.com kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

Timviec365.com Có đưa ra các gói dịch vụ liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng có thu phí.

Đối với loại tin bài này sẽ được kiểm tra nội dung trước khi đăng.

Timviec365.com sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Timviec365.com chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Timviec365.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Timviec365.com, Timviec365.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: timviec365com@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

         Mọi thông tin thông báo lỗi xin gửi về :

          Email:  timviec365com@gmail.com

          Số điện thoai: 0329 39.88.58

IX.Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT [timviec365.com]

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT [timviec365.com]

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Trách Nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website [timviec365.com]

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và người tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com sẽ có phương án bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website [timviec365.com].

1. Quyền và trách nhiệm của Timviec365.com đối với việc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

 • Quyền của Ban quản lý website Timviec365.com
 • Ban quản lý website có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về đăng ký kinh doanh và địa chỉ .
 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Timviec365.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Timviec365.com trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động tuyển việc trên Timviec365.com.
 • Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365  giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Timviec365.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Timviec365.com” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365 . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Trách nhiệm của Ban quản lý website Timviec365.com
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin tuyển dụng mang tính lôi kéo, trái thuần phong mỹ tục, không đúng mục đích tuyển việc,…
 • Loại bỏ khỏi website những thông tin doanh nghiệp ảo, đa cấp… khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà tuyển dụng/ ứng viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên timviec365.com thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.
 • Duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365  không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên website.
 • Khi người phát sinh mâu thuẫn Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365 có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website trong điều kiện và phạm vi cho phép;
 • Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên website.

2. Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng trên website

2.1. Quyền của Nhà tuyển dụng

 • Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình đăng tin tuyển dụng lên website.
 • Được đăng tin tuyển dụng trên timviec365.com theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;
 • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
 • Đóng góp ý kiến cho timviec365.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365

2.2. Trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin tuyển dụng trên timviec365.com; Đảm bảo tính còn hạn của các tin đăng tải trên timviec365.com.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;
 • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;
 • Thông báo kịp thời cho Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365 về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;
 • Cung cấp cho Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365 và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin đại chỉ làm việc và nội dung công việc.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Nhà tuyển dụng và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình tuyển dụng với các ứng viên trên timviec365.com. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng;
 • Không sử dụng dịch vụ của timviec365.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của timviec365.com. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do timviec365.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của timviec365.com trong bản Quy chế này;
 • Không được hành động gây mất uy tín của timviec365.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của timviec365.com.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng bao gồm:
 • Thông tin về nhà tuyển dụng
 • Thông tin đại chỉ làm việc
 • Thông tin về đăng ký kinh doanh
 • Nội dung công việc
 • Chế độ cho ứng viên, yêu cầu cho vị trí tuyển dụng
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365 khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm:
 • Tên và địa chỉ trụ sở của Nhà tuyển dụng
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà tuyển dụng.
 • Mô tả chi tiết về vị trí cần tuyển
 • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về tin đăng  cung cấp trên trang web timviec365.com và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên timviec365.com;
 • Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của chính phủ về thương mại điện tử khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Khi người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với mada.vn, người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ của timviec365.com. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của ứng viên đối với tin đăng của Nhà tuyển dụng trên timviec365.com theo quy định tại hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365.
 • Có trách nhiệm đảm bảo Nhà tuyển dụng và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Nhà tuyển dụng  không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Timviec365.com  hoặc Nhà tuyển dụng đang thực hiện để mua lại dịch vụ/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc Gitnamairlinhs.) mà Nhà tuyển dụng đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Timviec365.com. Trường hợp Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365 phát hiện Nhà tuyển dụng vi phạm quy định này, Công ty TNTT MTV nguồn nhân lực 365 có quyền:
 • Yêu cầu Nhà tuyển dụng chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
 • Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
 • Khấu trừ mọi chi phí mà Timviec365.com đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Nhà tuyển dụng theo các hợp đồng đã ký kết giữa Nhà tuyển dụng và Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365
 • Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365  và/hoặc ứng viên phải chịu do Nhà tuyển dụng vi phạm quy định của Timviec365.com và/hoặc hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365

3. Quyền và trách nhiệm của ứng viên trên website

 • Ứng viên đăng ký là thành viên của Timviec365.com cần tuân thủ các bước đăng ký tài khoản trên timviec365.com
 • Ứng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Ứng viên dùng quyền đăng nhập thành viên timviec365.com vào mục đích tìm việc và quảng cáo bản thân tới nhà tuyển dụng.
 • Ứng viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Timviec365.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Ứng viên có quyền khiếu nại nếu tin đăng tuyển của Nhà tuyển dụng là sai sự thật và có mục đích lừa đảo.
 • Ứng viên chỉ được dùng hồ sơ thật, không tạo nhiều Tài khoản với thông tin cá nhân  không đúng sự thật.
 • Ứng viên có quyền yêu cầu tư vấn khi muốn đăng ký thành viên, hoặc thắc mắc về dịch vụ của Timviec365.com

4. Phân định trách nhiệm giữa Timviec365.com và Nhà tuyển dụng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với ứng viên

 • Mọi thông tin khiếu nại của ứng viên sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của Timviec365.com để phục vụ việc theo dõi quá trình giải quyết khiếu nại của Nhà tuyển dụng. Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365 cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.
 • Công ty Cổ phần TNHH MTV nguồn nhân lực 365 có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của Nhà tuyển dụng trên Timviec365.com nếu Nhà tuyển dụng vi phạm một trong các điều khoản của Quy chế và Hợp đồng mà không cần thông báo trước. Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365 không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này.
 • Nhà tuyển dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền và thương mại khi đăng ký hợp tác với Công ty TNHH MTV nguồn nhân lực 365
 • Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm trước Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365 và pháp luật về mọi thông tin do Bên bán sản phẩm đăng tải trên Timviec365.com.
 • Nếu lỗi xảy ra được xác định do sai sót của Nhà tuyển dụng thì Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ phải phải đổi, nếu không sẽ bị khóa tài khoản trên Timviec365.com
 • Ứng viên có trách nghiệm khai báo trung thực mọi thông tin cá nhân trong trường hợp xảy ra tranh chấp và có trách nghiệm trình báo mọi thông tin liên quan tới nhà tuyển dụng hoặc quy trình tuyển dụng tron trường hợp lỗi phát sinh từ phía nhà tuyển dụng.

 

 • Đề án thiết lập website Timviec365.com được lập và chỉnh sửa ngày 10/06/2020 quy định các nội dung cơ bản về việc thành lập và hoạt động của website Timviec365.com.

XI. Điều khoản áp dụng

          Quy chế của Sàn giao dịch điện tử timviec365.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Timviec365.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Timviec365.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

          Quy chế hoạt động sẽ được Timviec365.com cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Timviec365.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. Điều khoản cam kết

          Mọi thành viên và đối tác/Nhà tuyển dụng hàng khi sử dụng Timviec365.com làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

          Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Timviec365.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

          Hỗ trợ khách hàng

          Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử [Timviec365.com]

          Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365.

          Địa chỉ: 206 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

          Tel: 0329 39.88.58         

          Email: timviec365com@gmail.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

 

 

 

DƯ THỊ NHẠN