Prudential Vietnam Assurance

prudential vietnam assurance

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014). Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products. We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Prudential Vietnam Assurance

Campaigns Senior Specialist

25/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
JOB PURPOSE:
Campaign and Branding plays a vital role in promoting the Prudential brand, its products and services to create more opportunities for diversified sales force to secure the market leader position and furthermore, to increase its market share. Campaign and Branding also plays a key role in the development and implementation of sales and customer marketing activities taking into account diversified distribution channels, collaboration, and technology application.
This position is responsible for:
 Propose idea, develop plan and execute campaigns in line with marketing strategy to support sales force and sales activities.
 Implement product launching campaign under the supervision and coaching from line manager, from project planning to sales and marketing materials preparation and integrated marketing communication to ensure successful launch to sales force and customers.
 Implement customer promotion campaign plan in all year round to support sales force to deliver as per target under the supervision and coaching from line manager.
Key responsibilities:
- Provide marketing support for assigned distribution channel (Agency/ Bancassurance/ Lead Generation) in all activities and initiatives and ensure consistent image of Prudential throughout these activities.
- Implement actions plans as per strategies to promote the professional image of Prudential’s sales force.
- Under supervision and coaching from line manager, implement product launching campaigns covering both ATL channel (PR, OOH, Digital, etc.) and BTL channels (events, activation, partnership, etc.) to promote products to company, sales force and customers.
- Engage with other departments such as Training, Product Management, Operations team, Strategy team to define and ensure effective communication and marketing activities to promote Prudential’s products to sales force and customers.
- Implement customer promotion campaign under supervision and coaching from line manager to support sales force to generate more sales, enhance customers’ benefits and promote Prudential’s image.
- Implement marketing campaigns to support Customer and Operation team to promote benefits and services to customers and partners under supervision and coaching from line manager.
- Proactively seek for opportunities and initiatives to support sales force in sales recruitment and cross-selling/ up-selling as well as initiatives per customer segments to enhance customers’ benefits.
- Any other tasks assigned.
1 năm trước Xem thêm

Senior Insurance Accountant

20/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
JOB PURPOSE
To review and input to accounting system all the life insurance accounting sales related transactions timely with required standards (IFRS, VAS) and to deliver other insurance accounting related services to premium collection, payment to sales force and customers on time with good quality.
Accountability:
- Hold high level of accountability for daily operation of data transfer from LAS to SUN, premium collection and payment process to policy holders and sales force
- Ensure accuracy and completeness of accounting entries for sales related transaction to SUN system
- Maintain all documentations and reconciliations to be available when requested by both internal and external parties
Key responsibilities:
1. Daily operation
- Ensure high level of accuracy and completeness for sales data to be transferred from LAS to SUN and work with IT/OP to fix detected errors
- Daily post customer’s premium deposited as shown on PVA’s bank statement to LAS for OP to timely apply premium to corresponding policies
- Process payment requests to sales forces for compensation, cash advance for GAs and premium to customers on daily basis or when having request from business
2. Balance sheet reconciliation
- Monthly reconcile the assigned groups of account on B/S to ensure the total on SUN matching with details on LAS
- Work with other Departments to review outstanding B/S items and follow up to ensure the actions taken
- Review written off proposal for items on B/S as per PVA written off policy
- Follow FAM’s guideline on B/S reconciliation process in terms of signing off and required documentation
3. Reporting
- Provide monthly/yearly PIT report for agents and regular update usage status of PVA invoice to Local Reporting team to work with tax authorities
- Liaise with Local Reporting team to prepare data/documentation as requested for periodic and ad-hoc visit of both internal and external parties
- Prepare weekly dealing report for Investment team to handle the investment process for ILP & ULP products
- Other periodic and routine reports as scheduled
4. Other business tasks & supports
- Participate in monthly/yearly closing process as part of FAM’s closing schedule
- Support Franchise Operation for daily GA cash flow management and finalize final payment of GA liquidation process
- Join in system testing for projects that involve in premium and compensation booking on LAS
- Other ad-hoc request as per business and management’s need
1 năm trước Xem thêm

Điều Tra Viên Cao Cấp

19/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

* Về Prudential:
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục tiêu vị trí
Phòng ngừa và đấu tranh với vi phạm / gian lận để đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn của Prudential và pháp luật Việt Nam.
Phạm vi công việc
• Thực hiện điều tra tất cả vi phạm / gian lận của đội ngũ kinh doanh / nhân viên đúng thời hạn, tuân thủ quy trình và quy định
• Thực hiện mua hàng ảo khi được phân công
• Đề xuất hình thức kỷ luật dành cho đội ngũ kinh doanh / nhân viên đối với các vi phạm về quy tắc, quy định và hướng dẫn
• Làm việc hiệu quả với công an, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm nghiêm trọng
• Cập nhật, tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả khảo sát một cách trung thực, chính xác và kịp thời lên cấp quản lý
• Soạn thảo báo cáo điều tra
• Phản hồi các thắc mắc liên quan đến các quy trình và quy định cho đội ngũ kinh doanh
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện các thủ tục, quy trình, hướng dẫn liên quan đến công việc điều tra
• Đào tạo nhân viên mới về các hướng dẫn, quy trình và chính sách cho các công việc điều tra
• Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng điều tra
• Tham gia các hoạt động của công ty / phòng / ban
• Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý
Trách nhiệm chính
Đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn của Prudential và pháp luật Việt Nam thông qua việc điều tra và xử lý tất cả các vi phạm / gian lận của Đội ngũ kinh doanh và nhân viên, thực hiện mua hàng ảo và trao đổi với Đội ngũ kinh doanh / nhân viên về các quy tắc, quy định và hướng dẫn của Công ty.
1 năm trước Xem thêm
* Về Prudential:
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
* Mục đích công việc:
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
* Phạm vi công việc:
1. Lập kế hoạch: Chủ động phối hợp với Bộ phận Phát triển Kinh Doanh và văn phòng Tổng Đại lý trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng.
2. Đào tạo: Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện.
3. Giám sát: Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty.
4. Hỗ trợ kinh doanh: Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh trong 48H, Group Presentation, Bussiness Opportunity Presentation cùng với với với Bộ phận Phát triển Kinh Doanh và văn phòng Tổng Đại lý và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện Khu vực.
5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các bộ phận liên quan và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao.
6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
* Trách nhiệm chính:
1. Đạt các chỉ tiêu về tài chính: Đạt số lượng Tư vấn viên (TVV) mới tuyển dụng hoạt động trong tháng theo chỉ tiêu của Agency Distribution hoặc đạt tỉ lệ active 1/30 của TVV mới, tỉ lệ TVV trong 3 tháng tham dự Magic Work Shop, số buổi huấn luyện
Chuyên môn: đạt điểm chuyên môn đánh giá bởi Bộ phận Kiểm định Chất lượng và Trưởng Huấn luyện Khu vực
2. Phát triển bản thân: theo chỉ tiêu hàng năm.
3. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và công ty
4. Đảm bảo mức độ hài lòng của các Tổng Đại lý trong khu vực quản lý
1 năm trước Xem thêm

Compliance Assurance Manager

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as Compliance Assurance Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion in Compliance Assurance is to provide assurance to the Group and Local Business Unit [LBU]’s Management on the compliance status of LBU with Group’s, Regional Office’s standards and local government regulations.
The job holder is required is to conduct the Compliance Quality Assurance reviews as per the risk based plan which ensures the Compliance risks are adequately assessed.
1. Accountability
- Ensure the timeliness and quality Compliance Reviews according to the Compliance Plan. .
- Effectively coordinate with relevant departments to ensure the findings are closed timely.
- Conduct the ad-hoc review/analysis to address Management’s concern on the compliance risk of the Company.
2. Key responsibilities
- Planning: Conduct the review plan with risk-based approach to ensure the appropriate focus and coverage of compliance assurance activities.
- Review: Conduct the Compliance Reviews as per the Compliance Plan and perform spot check reviews including the preparation, fieldwork, exit meetings, and reporting to ensure the review objectives (TOR) are met and review outputs (reports) are complete and communicated to the business and Senior Management
- Reporting: Review and issue the compliance review reports and prepare any reporting relevant to Compliance Assurance includes tracking the progress of actionable items.
- Liaison: Follow up with 1st line on the implementation of the agreed actions plans.
- Compliance Assurance Training and Development: Provide technical training/coaching and support/monitor development plan for the staffs.
- Support Head of Compliance Assurance in monitoring, developing the team as well as in other matters related to compliance and other project relevant to compliance functions as required.
1 năm trước Xem thêm

Training Design & Development Senior Manager

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Thuộc sự quản lý của Prudential Việt Nam, The Gallerie là mô hình phân phối độc lập mới, dự kiến được giới thiệu tới thị trường vào tháng 6 năm 2019. The Gallerie hướng tới sứ mệnh khai thác tiềm năng khu vực thành thị để xây dựng một đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp (Pru Planners), trẻ trung và năng động, còn được biết đến với danh hiệu Pru Planners. Các Pru Planners được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và huấn luyện toàn diện với chương trình Entrepreneurship Development Program. Qua 2 năm gắn bó với chương trình, họ được ươm mầm để trờ thành những Sales Director hoặc Urban Director tương lai.
Nhằm thực hiện được sứ mệnh này, The Gallerie cần một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp xây dựng, phát triển và triển khai các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Vị trí này chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển chương trình đào tạo phát triển đội ngũ kinh doanh mới là Pru Planners và nhà lãnh đạo trong lực lượng bán hàng.
Trách nhiệm chính:
Thiết kế các chương trình huấn luyện dành cho các đối tượng Pru Planners và quản lý dựa trên huấn luyện trên lớp và trực tuyến bao gồm các kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, lãnh đạo, quản lý v.v
• Thực hiện chuyển giao các chương trình huấn luyện cho lực lượng chuyên viên huấn luyện & quản lý kinh doanh đang quản lý Pru Planners.
• Khảo sát hoạt động huấn luyện để đánh giá sự phù hợp và chất lượng của nội dung thiết kế.
• Kết hợp với các chuyên gia tư vấn đào tạo để thiết kế hoặc phát triển nội dung khóa học.
• Chủ động đưa ra các ý kiến cải thiện và phát triển cho nhóm thiết kế và bộ phận huấn luyện
• Tham gia việc dự giờ, đánh giá chất lượng đứng lớp của Giảng viên theo định kỳ hợp lý
• Các nhiệm vụ, dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
1 năm trước Xem thêm
* Về Prudential:
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
* Mục đích công việc:
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
* Trách nhiệm chính:
1. Đạt các chỉ tiêu về tài chính: Đạt số lượng Tư vấn viên (TVV) mới tuyển dụng hoạt động trong tháng theo chỉ tiêu của Agency Distribution hoặc đạt tỉ lệ active 1/30 của TVV mới, tỉ lệ TVV trong 3 tháng tham dự Magic Work Shop, số buổi huấn luyện
Chuyên môn: đạt điểm chuyên môn đánh giá bởi Bộ phận Kiểm định Chất lượng và Trưởng Huấn luyện Khu vực
2. Phát triển bản thân: theo chỉ tiêu hàng năm.
3. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và công ty
4. Đảm bảo mức độ hài lòng của các Tổng Đại lý trong khu vực quản lý
1 năm trước Xem thêm
Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục tiêu vị trí: Quản lý Kinh doanh Cụm Kênh hợp tác Ngân hàng chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của khu vực được bàn giao và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa công ty và ngân hàng đối tác.
Phạm vi công việc:
Trước bán hàng:
• Thực hiện hoạt động chia sẻ, coaching sản phẩm, kỹ năng ở quy mô chi nhánh.
• Chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cách tư vấn sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo bằng cách đi thực tế.
• Hướng dẫn quy trình hồ sơ, song với thực hành trực tiếp cho lực lượng bán hàng trực tiếp tại chi nhánh.
• Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng từ Prudential
Trong bán hàng:
• Cùng lực lượng kinh doanh của đối tác, tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm, chốt hợp đồng.
Sau bán hàng:
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm, các giao dịch bảo hiểm của khách hàng với Prudential: hỗ trợ phát hành hợp đồng, hợp đồng hủy, bổ sung thông tin, khiếu nại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm...
• Phối hợp chi nhánh và lực lượng kinh doanh chăm sóc khách hàng của chi nhánh.
Các hoạt động khác:
• Triển khai/ hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng tập trung (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...)
• Xây dựng quan hệ với đối tác và nội bộ hiệu quả, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng.
• Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
Lưu ý:
• DSM là lực lượng không được cấp mã số bán, không độc lập thực hiện tư vấn, bán hàng mà không có chuyên viên tư vấn đi cùng.
• DSM không được lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.
Trách nhiệm chính:
• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý Kinh doanh Cụm
• Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp địa bàn phụ trách thông qua hoạt động đào tạo, chia sẻ, hướng dẫn bán hàng. Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động sau bán hàng: phát hành hợp đồng, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm của khách hàng với công ty.
• Hoàn thành các công việc được giao bởi các cấp Quản lý để nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh cụm đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác
• Tôn trọng và trung thực
• Quan tâm và hợp tác công bằng
• Hành xử chuyên nghiệp
1 năm trước Xem thêm

Claim Assessor/ Underwriter (Medical Background)

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Underwriter:
Job Responsibilities:
- Underwriting new proposals/ existing policies with total relevant sum assured within authorization limit set within standard turnaround time.
- Reviewing and signing off underwriting cases by lower level within approved authority.
- Handling policy holders/ agent‘s complaints about underwriting medical decisions.
- Coordinating and cooperating with other related sections/outsiders to smoothly solve all underwriting medical issues in the region.
- Taking part in building underwriting manual and update regularly when having any changes include Underwriting forms (Health questionnaires, Occupation questionnaires, …), Occupation guideline, Financial guideline, …
Claim Assessor:
Key responsibilities
- Review, analysis and make decision on claims within own authority with Productivity/Efficiency is at leat 95%
- Meet the standard quality scored by Quality team and Control error rate within own rate (Ex: ≤ 0.5% vs job grade 3B and ≤ 1% vs job grade 4A)
- Support claim colleagues (investigators or administrators) in some certain situation (reading original medical record at the hospital, field assessment of disability, mentor for administrators…) and support underwriting section when increasing volume of new business (month-end, contest…),
- Co-operate with claim investigator in claimant interview in some certain situation and to build up internal guideline
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm

Internal Auditor (Manager Level)

19/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout our Employer Value Proposition: Pioneering, Thriving, Fulfilling.
Job Purpose:
Group-wide Internal Audit (GwIA) mission is to provide independent, reliable and objective assurance to the Board, Group Executive Committee, Group Audit Committee and Prudential Corporation Asia (PCA) Audit Committee on the overall effectiveness of risk management, control and governance processes and provides robust challenge to help Business Unit CEOs deliver the Groups strategy effectively.
Job Responsibility
- To provide a value adding service by contributing to audit reviews of processes, controls and systems, within Prudential and across the other business units in the Group as required.
- Plan one or more audit assignments simultaneously. This will involve collating information on the area being audited including key systems, organizational structure, financial and budgetary information, any legal or regulatory requirements etc. The planned phase will involve dialogue and interviews with the management responsible for the area being audited. The Principal Auditor should then brief the audit team on their respective roles. The Audit Manager should also be kept informed on the evolution of the planning work.
- Document the key processes and associated controls being examined in the audit – the Principal Auditor would be involved in the more complex activities being reviewed. This will involve the use of flowcharts where necessary. The Principal Auditor should be able to complete a control and risk assessment matrix following their documentation of the systems and processes being reviewed.
- Review the working papers of Auditors on the assignment to ensure they comply with the agreed standards. This may involve drafting review points.
- Review, and amend as necessary, the testing programs prepared by the Auditors.
- Perform testing as required.
- Review and approve testing working papers. Discuss findings and draft observations with the Auditors on the team.
- Draft the internal audit report for discussion with the Audit Manager and auditee management.
- Assist the Audit Manager in discussing and finalizing the findings and observations with the management responsible for the activities being audited.
- Support the process of reviewing evidence of delivery against recommendations through to closure.
- Managing a team of Auditors within a matrix structure on an assignment basis, with responsibility for coaching and mentoring individuals and providing feedback on performance following completion of each assignment.
- From time to time, the Principal Auditor may be asked, at the request of Internal Audit Management, to participate in steering committees, project boards and/or other bodies as required.
- To promote GwIA and the service it provides by building strong and effective working relationships with senior management, other staff and external auditors.
1 năm trước Xem thêm

MIS Reporting Manager

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
JOB PURPOSE
Working with Prudential as MIS MANAGER means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion in Coordinating/ cooperating with OP sections and other department in making/ verifying/ sending reports to support OP management and push sales.
ACCOUNTABILITY
1. Being responsible for periodic and ad hoc reports of OP sections, arrange working schedule in priority to make sure that all the assigned tasks could be handled effectively & efficiently.
2. Being responsible sending report timely meet high TAT, Accuracy and Quality.
3. Creativity in using some application such as Access to build programs to run report quickly and exactly.
4. Make sure all report are met or exceeded the expectation.
5. Training or coaching to new staff/ report handover to make sure the entire trainee understand and they can do well after training period meet high quality.
6. Define and analyzing more complex requirements.
7. Control quality of report by review or verify reports for specialist.
8. Be willing to continuously improve technical and soft skills (communications, presentation, influence, negotiation, solving problem...)
9. Be positive, maintain and promote team working spirit.
10. Be able to work under high pressure
KEY RESPONSIBILITIES
1. Master of producing periodic and ad-hoc report of all functions (monthly, weekly, daily…) to support OP management and business process.
2. Understand deeply and analyze more complex requirement, data structure, system to develop the automation of Microsoft application (excel, access, SQLs…) to have report meet business requirement.
3. Modify/ adjust the develop application when there is business change or issue.
4. Provide expert advice, solution about business when changing process or incurring issue.
5. Give highlight business, identified risks through report and forecast.
6. Being aware of others reactions and understanding why they react as they do.
7. Fulfilling internal or external audit requirements, as needed.
8. Review and verify reports produced by junior staff.
9. Coaching or training business process, technical and system for junior staff.
10. Updates job knowledge by participating in educational opportunities about business, soft skills and technical skills; reading material related insurance.
11. Any other duties as assigned
1 năm trước Xem thêm

The Gallerie Training Manager

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục đích của vị trí:
Chịu trách nhiệm về các chỉ số KPI cho đội đào tạo, chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động đào tạo tại khu vực đảm trách.
Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ đội huấn luyện khu vực để đảm bảo tất cả các hoạt động đào tạo và nhân lực được quản lý tốt, các chương trình đào tạo được lên kế hoạch và thông báo rõ ràng.
- Thực hiện các công việc tuyển dụng, xây dựng và chứng nhận chuyên viên huấn luyện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và chất lượng đào tạo.
- Theo dõi tất cả các hoạt động hàng ngày trong khu vực phụ trách để đảm bảo các hoạt động hiệu quả.
- Làm việc chặt chẽ với Quản lý Báo cáo và Hỗ trợ đào tạo để cung cấp thông tin phản hồi về các thủ tục đào tạo và đảm bảo mọi hoạt động đào tạo phải tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của Bộ Tài chính, các quy định của công ty.
- Giám sát lộ trình đào tạo để đảm bảo rằng tất cả đội ngũ kinh doanh được hỗ trợ đúng nhu cầu đào tạo.
- Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nếu cần.
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
1 năm trước Xem thêm
Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm (APE), tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Phạm vi công việc:
• Phối hợp với Lực lượng kinh doanh trong việc lập kế hoạch bán hàng và các hoạt động đào tạo hàng tháng (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...) tại các Ngân hàng trong miền quản lý.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến APE, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại các chi nhánh của Đối tác Ngân hàng được chỉ định và đội ngũ bán hàng về APE, tuyển dụng, tỷ lệ hoạt động & tuân thủ.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng quản lý kinh doanh vùng và đội ngũ bán hàng phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác đối nội và đối ngoại
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của ban quản lý.
Trách nhiệm chính:
• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý kinh doanh khu vực
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh miền đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác, làm việc trên tinh thần:
- Tôn trọng và trung thực
- Quan tâm và hợp tác công bằng
1 năm trước Xem thêm

Distribution Compensation Senior Officer

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as Distribution Compensation Senior Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion in ensure all payments to sales force are calculated and paid following company’s policies and compensation scheme. Provide advice to stakeholders on the feasibility and methodology of compensation calculation.
Accountability:
- Compensation calculation is accurately prepared and reviewed within agreed timeline.
- Compensation calculation approval is in compliance with the company policies.
- Ensure new compensation schemes can be calculated before issuing memos to the salesforce.
Key responsibilities:
1. Compensation calculation
- Ensure all payments paid the sales force, including income tax, other income, deduction, etc. are calculated and paid following the company’s policies and compensation scheme as set out by Distribution department.
- Review e-payment request and agent income adjustments, ensure proper approval and documentation.
- Fine-tune existing Compensation calculation tools to increase calculation speed and ensure logical flow of calculation queries.
- Work closely with line manager to automate calculation process by SQL, SAS programming or relevant softwares and eliminating manual Access tools.
- Take responsibility for all compensation paid to the in-charge channel and be the key contact point with stakeholders including answering questions from salesforce regarding compensation calculation.
2. Develop and implement annual compensation scheme
- Provide historical data to support Distribution channels and Finance Business Partner in revising annual compensation scheme.
- Actively participate in meetings with other departments to provide advices on the feasibility of the calculation.
- Work closely with IT and Distribution department to set up or revise calculation program in company’s core system.
3. Knowledge management
- Provide coaching to new employees on the purpose and definition of existing tables in core system as well as existing tools currently being used in Distribution team.
- Ensure distribution compensation operating manuals are updated.
1 năm trước Xem thêm

Junior Business Analyst (Policy Services Team)

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout our Employer Value Proposition: Pioneering, Thriving, Fulfilling.
Accountability
- To ensure processing requests timeliness and accuracy as Alteration Manual and Guideline
- To effectively handle daily, ad-hoc tasks and projects for achieving KPIs and pre-set targets
- To provide collaboration and support when needed for team smooth and effective performance
- Provide IT with detailed requirements and test for production issues and system enhancements related to policy alterations
- Built tool to assist manual work, simplify process, down workload
Key responsibilities
1. To daily process customer requests as Alteration Manual and Guideline
2. To handle customer complaints quickly and effectively
3. To ensure productivity, quality, pending and TAT as preset targets
4. To participate and co-deliver assigned projects timely to gain expected goal
5. To co-ordinate with relevant departments such as New Business, Underwriting, Claims, Legal, Actuary, Product for effectively solving issues
6. To prepare relevant reports
7. To work with IT, Actuary, Product,… for fixing errors, UAT
8. To ready back-up, support colleagues and actively contribute to staff engagement activities
9. Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm

Market Conduct Manager

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as Market Conduct Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to exists to assist MKT Conduct Team Lead manage the activities carried out by the Market Conduct function of the department. This function deals with the distribution channels on market and ethical conduct matters.
Responsibility:
1. Assist on-going monitoring related to Sales Conduct:
a) Institute and maintain an appropriate market conduct programme across relevant first-line teams and Compliance.
b) Identify market conduct risk areas through monitoring of key compliance risk indicators; analysis of reports and detect findings that are aligned with business risks
c) Develop and maintain KCRIs for PVA to demonstrate that the risk areas are monitored on a regular basis
d) Identify potential market conduct risks (e.g., mis-selling risks) and shortcoming in controls; provide suggestions for preventing violations and/or customer detriment, and decreasing financial loss, and monitor agreed actions.
e) On-going review of agent fraud detection MIS; identify irregular trends and provide compliance advice to strengthen internal controls and/or improve operating procedures and monitor agreed actions.
f) Develop exception report and transfer exception cases/red flag cases to Investigation team for investigation.
g) Ensure continuous engagement with distribution channel heads on matters relating to the management/mitigation of identified market conduct risks, training and education of market conduct standards and related matters.
h) Train and educate the Distribution Force to increase their awareness and responsibility in ethical and professional conduct, and management of customer interests.
i) Develop preventive and detective controls on sales force violations, and assess performance of controls, as and when required.
j) Coordinate with Investigation Team Lead in planning and delivery of the spot checks to ensure controls are working effectively.
k) Work with Investigation Team Lead on investigation strategy and prioritization.
2. Assist Team Lead in the setting of disciplinary policy and appeals process for the Sales Force Disciplinary Panel (SFDP)
a) Periodically review the relevance of market conduct guidelines and appropriateness of sanctions against the sale force;
b) Liaise with relevant stakeholders in setting Disciplinary Policy for sales channel; Ensure the Matrix is updated when as and when required, or at least annually;
c) Develop and maintain TOR for the SFDP; Ensure the TOR is updated when as and when required, or at least annually;
d) Attend and take minutes of the SFDP meeting and ensure that SFDP decisions are executed in a timely manner.
3. Assist in coordination and reporting
a) Coordinate with PCA and PVA investigation teams on all investigation matters and develop and deliver training on investigation techniques to Investigation and MKT conduct teams.
b) Ensure that relevant market conduct MI, (e.g., fraud MIS, etc.) are timely and accurately prepared and submitted to related recipients.
4. Others: to be assigned by Department Head and/or Company’s top management (if any), which may include specific projects/assignments across compliance and financial crimes areas.
Job key performance indicators:
• Delivery of the market conduct programme for the year as per agreed schedule. Timely completion of assigned tasks, including planned reviews and monitoring activities.
• Completion of SFDC proceedings and execution of SFDP decisions in a timely manner
1 năm trước Xem thêm
Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục đích của vị trí:.
• Chịu trách nhiệm đánh giá các nhu cầu đào tạo, thiết kế và cung cấp các tài liệu huấn luyện, lập kế hoạch và cung cấp các hoạt động đào tạo và quản lý theo dõi các lộ trình đào tạo.
Trách nhiệm chính:
1. Huấn luyện
• Nhận định được nhu cầu của bộ phận huấn luyện bằng cách đánh giá điểm mạnh và điểm yếu
• Chuyển đổi nhu cầu thực tế thành chương trình huấn luyện để nhân viên có lộ trình phát triển nghề nghiệp
• Phát triển hoặc giám sát phân phát tài liệu trong lớp học, tài liệu hướng dẫn,trợ giúp và sách hướng dẫn
• Truyền đạt kinh nghiệm làm việc thực tế và giám sát chất lượng qua kết quả của học viên
• Cung cấp các khóa huấn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng cứng khi cần thiết cho học viên
• Duy trì cập nhật báo cáo và lưu trữ tài liệu đào tạo.
2. Hoạch định
• Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác trong Khối giao dịch bảo hiểm để công tác huấn luyện được thực hiện theo từng tháng
• Xây dựng lộ trình huấn luyện hàng năm và chuẩn bị giáo án cho các lớp
• Lên kế hoạch các khóa huấn luyện theo tháng hoăc quý.
3. GIám sát
• Giám sát các hoạt động trong lớp học (số ngày huấn luyện, pháp chế, điểm danh….) trong vùng được chỉ định.
• Đánh giá hiệu quả đào tạo để đảm bảo sự nhất quán giữa việc giảng dạy và hành vi thực hiện công việc của nhân viên
• Đánh giá định kỳ chương trình đang được triển khai để phản ánh sự thay đổi nếu có
4. Hỗ trợ
• Hỗ trợ nhiệt tình trong các nhiệm vụ được giao như thiết kế chương trình đào tạo, cả trong kỹ năng mềm và kỹ thuật, chuẩn bị tổ chức các khóa giảng dạy.
5. Quan hệ đối ngoại và đối nội
• Duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp trong khối giao dịch bảo hiểm và các phòng ban khác.
6. Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý
Chỉ tiêu công việc:
• Các chỉ tiêu về hoạt động đào tạo và huấn luyện
1 năm trước Xem thêm
* Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
* Mục đích công việc:
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp, xây dựng và phát triển lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
* Trách nhiệm chính:
1. Lập kế hoạch chiến lược và thực hiện
• Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công
• Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý
• Làm việc chặt chẽ với lực lượng đại lý bằng cách theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và có các giải pháp thích hợp khi cần để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao cho văn phòng Tổng Đại lý
• Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc
• Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh
• Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
2. Giám sát và Quản lý
• Làm việc với Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực/ Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực để đưa ra quyết định và hướng chỉ đạo rõ ràng nhằm giải quyết những vấn đề kinh doanh
• Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm
• Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công
• Giám sát và quản lý tình hình kinh doanh của (các) văn phòng Tổng Đại lý được phân công bám sát các chỉ số APE, tuyển dụng, tỉ lệ tư vấn viên hoạt động và tuân thủ một cách hiệu quả.
3. Đào tạo và Phát triển
• Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
• Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ Trưởng nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
• Đào tạo và phát triển trưởng nhóm, tư vấn viên theo lộ trình công danh của tư vấn viên tại (các) văn phòng Tổng đại lý được giao.
4. Xây dựng các mối quan hệ và Truyền đạt thông tin
• Xây dựng các mối quan hệ hiệu quả trong và ngoài bộ phận (các nhân viên AD, các nhân viên/ quản lý tại các phòng ban khác)
• Xây dựng mối quan hệ vững chắc và tạo ảnh hưởng đến các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý để triển khai Chiến lược & KPIs kênh Đại lý
• Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ.
• Tăng cường giao tiếp hiệu quả bên trong nội bộ & bên ngoài
5. Mở rộng và quản lý hoạt động mạng lưới văn phòng Tổng đại lý
a) Thực thi
• Hỗ trợ thực hiện mở rộng mạng lưới văn phòng Tổng đại lý theo chiến lược của công ty trên Khu vực được phân công, bao gồm thu hút và thông tin tới các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý mới về định hướng của công ty, các sáng kiến, chương trình thi đua, sự kiện & chương trình trao giải thưởng theo quy định của công ty; xử lý và giải quyết các thắc mắc từ Giám đốc văn phòng Tổng đại lý; …
b) Giám sát & Quản lý
• Theo dõi, quản lý doanh số bán hàng và hoạt động hàng ngày của Văn phòng tổng đại lý mới & có giải pháp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý mới đạt được mục tiêu kinh doanh
• Tuân thủ tất cả quy trình của công ty gắn liền với các hoạt động bán hàng / các hoạt động tuyển dụng / các sự kiện của Giám đốc văn phòng Tổng đại lý
6. Khác
• Nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp hoặc ban lãnh đạo công ty (nếu có)
1 năm trước Xem thêm

Data Scientist/ Machine Learning Expert

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as Data Scientist/ Machine Learning expert means being a champion harness the data generated from sales and transactions to 1.5 million existing customers, 1.9 million policies and from activity of hundred thousands of sales agents, develop insights that can be translated into actions that drive business growth at different areas (Agency/Partnership Distribution, Product Development, Operations, Customer service, Fraud detection)
Opportunity to be part of one of the most prestigious insurance businesses globally, to turn big data into actions and to interact with every function to develop an in-depth knowledge of the business.
Responsibilities:
• Collaborate with business stakeholders to understand business challenges, define hypotheses, develop necessary tests/ experiment, analyze to prove or disprove them
• Mine and analyze large-scale data sources (both structured and unstructured) to uncover insights, issues and opportunities and recommend solutions
• Build, validate, test and deploy machine learning models
• Contribute to the improvement of database management, reporting and extraction workflow process through streamlining and automation.
• Coordinate with 3rd party analytics or regional Centre of Excellence experts to learn and replicate best practice in Vietnam
• Provide technical sharing/training to team members
1 năm trước Xem thêm

Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh Kênh Thành Thị

19/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ
Thuộc sự quản lý của Prudential Việt Nam, The Gallerie là mô hình phân phối độc lập mới, dự kiến được giới thiệu tới thị trường vào quý 02 năm 2019. The Gallerie hướng tới sứ mệnh khai thác tiềm năng khu vực thành thị để xây dựng một đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, còn được biết đến với danh hiệu Pru Planners. Các Pru Planners được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và huấn luyện toàn diện với chương trình Entrepreneurship Development Program. Qua 2 năm gắn bó với chương trình, họ được ươm mầm để trờ thành những Sales Director hoặc Urban Director tương lai.
Nhằm thực hiện được sứ mệnh này, The Gallerie cần một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Vị trí Quản lý Huấn luyện Kinh doanh Kênh Thành thị chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu đào tạo và huấn luyện cho lực lượng Pru Planners tại khu vực phụ trách nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh công ty đề ra.
Phạm vi công việc:
Công tác quản lý và giám sát hoạt động huấn luyện trong khu vực được giao:
• Lập kế hoạch, huấn luyện, đánh giá, phát triển và theo dõi hoạt động của đội ngũ Pru-Planners
• Kiểm tra các quy trình và hoạt động vận hành bảo đảm đúng theo quy định của bộ phận và công ty.
• Phối hợp cùng các bộ phận kênh The Gallerie và các bộ phận khác để đào tạo và phát triển đội ngũ Pru-Planners; đào tạo kiến thức & kỹ năng nền tảng cho đội ngũ Quản Lý Kinh Doanh Kênh Thành Thị mới, Quản lý Huấn luyện Kinh doanh Kênh Thành thị (TM) mới.
Công tác chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh:
• Thực hiện đứng lớp đào tạo, huấn luyện theo lịch.
• Tham gia hỗ trợ bộ phận thiết kế các chương trình huấn luyện cho đội ngũ Pru Planners
• Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh kênh Thành thị thực hiện họp buổi sáng, huấn luyện và khai vấn, giám sát và hướng dẫn thực hiện bán hàng thực tế cho Pru-Planners nhằm giúp Pru-Planners thực hiện công việc hiệu quả và đạt hiệu xuất cao nhất.
• Hợp tác với các Quản lý Kinh doanh Kênh Thành thị (BDMs) để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đạt được chỉ tiêu kinh doanh.
Quản lý dự án:
• Tham gia dự án liên quan đến huấn luyện, đào tạo và kinh doanh khi có yêu cầu;
Và các công việc khác được phân công bởi Quản lý cấp trên hoặc Công ty
Trách nhiệm chính
• Lập kế hoạch đào tạo & phát triển hàng tháng/ hàng quý cho đội ngũ Pru-Planner phù hợp và tối ưu hóa lịch làm việc của Quản lý kinh doanh Kênh thành thị thông qua việc thực hiện huấn luyện, kiểm tra, đánh giá đội ngũ Pru-Planners theo lịch huấn luyện và phát triển, lộ trình đào tạo đã đề ra.
• Đảm bảo toàn bộ Quản lý kinh doanh Kênh thành thị và Quản lý Huấn luyện Kênh thành thị mới được đào tạo hội nhập, được huấn luyện kiến thức & Kỹ năng nền tảng (hiểu rõ sản phẩm, quy trình kinh doanh, …)
• Phối hợp với đội ngũ thiết kế trong việc biên soạn tài liệu huấn luyện bằng cách cung cấp những ví dụ cụ thể, sát thực tế cho bài giảng.
• Đảm bảo mọi hoạt động huấn luyện tuân theo quy định tuân thủ và quản trị rủi ro của công ty.
1 năm trước Xem thêm

Financial Risk (Senior) Manager

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as Financial Risk (Senior) Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals.
Responsibilities:
▪ Assist to organize production of LBU financial risk management information (MI) according to FRM policies, PCA guidance and coordinate with PCA Risk [ERM, Credit, Market, and Insurance] team on any ad-hoc required inputs for quarterly RHO financial risk MI update. Assist to coordinate with relevant first line function(s), including Actuarial/Finance & PCA Risk.
▪ Support to facilitate the financial risk identification and assessment within LBU, ensure the risk definition and categorization defined in PCA Risk Framework is properly followed.
▪ Assist local compliance team to identify and escalate any local regulations which conflict with PCA framework and financial risk policies to PCA Risk.
▪ Support with the model validation and response to PCA requirements relating to internal model governance.
▪ Assist with LBU participation in Group or PCA Financial Incident Procedures.
▪ Assist to coordinate in escalation of financial risk issues and breach to financial risk appetite/limits, where required, in line with the escalation procedures prescribed in PCA Financial Risk Manual.
▪ Support to monitor and report alarming FRM situations, outstanding issues and action plans for financial risk mitigations to LBU Risk Committee and PCA Risk team, where required.
▪ Assist to prepare Own Risk and Solvency Assessment (“ORSA”) report requirements.
▪ Support to provide appropriate information is provided to RC for sign-off/noting as per PVA (PCA) Financial Risk Manual.
▪ Support to involve upfront in the RBDM process [Product development, pricing, Business Planning, SAA, Re-insurance etc…] to provide value-added advice & challenge in a timely manner.
▪ Assist to collect information and prepare the financial assessment of potential partners’ due diligence.
▪ Assist to drive the effective development, implementation and maintenance of the company’s new ERM framework.
▪ Perform ad-hoc requests from time to time by direct manager.
1 năm trước Xem thêm

Sales Trainer (Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Nội)

19/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Thanh Hóa Yên Bái

*Về Prudential:
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
* Mục đích công việc:
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
*Phạm vi công việc:
1. Lập kế hoạch:
Chủ động phối hợp với AD / GAD trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng.
2. Đào tạo:
Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện.
3. Giám sát:
Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty.
4. Hỗ trợ kinh doanh:
Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh trong 48H, GP, BOP cùng với với AD / GAD và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện khu vực.
5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài:
Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, nhân viên AD/GAD/AT/GA và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao.
6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
* Trách nhiệm chính:
1. Đạt các chỉ tiêu về tài chính: Đạt số lượng TVV mới tuyển dụng hoạt động trong tháng theo chỉ tiêu của AD hoặc đạt tỉ lệ active 1/30 của TVV mới, tỉ lệ TVV trong 3 tháng tham dự Magic WS, số buổi huấn luyện
2. Chuyên môn: đạt điểm chuyên môn đánh giá bởi TCQA và RTM
3. Phát triển bản thân: theo chỉ tiêu hàng năm.
4. Đảm bảo tuân thủ các quy định của MOF và công ty
5. Đảm bảo mức độ hài lòng của các GAD trong khu vực quản lý
1 năm trước Xem thêm

The Gallerie Business Development Manager

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as he Gallerie Business Development Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion in the role of The Gallerie Business Development Manager (BDM) is a sales management role and the jobholder directly report to The Gallerie Regional Head.
The Jobholder is accountable for successfully execution of the PVA Urban strategies as well as achievement of the Gallerie business objectives.
Key Responsibilities:
Business Development:
o Build & implement business action plan (quaterly/ monthly/weekly) for delegated sales team following the Gallerie strategy & direction.
o Be responsible for APE contribution by leading Pru-Planners to consistently achieve and exceed the APE production; managing Pru-Planners’ daily sales activities and the roll out of business activation plans to support for prospect creation and Urban customer attraction.
o Be responsible for effectively managing Pru-Planner sales team by monitoring & advising Pru-Planners structured day; keeping track of Pru-Planners’ attendance; monitoring and supporting for customer calling program.
• People Management:
o Providing on-the-job coaching and sales counselling to Pru-Planner; conducting Joint-Field-Work (JFW) and providing them with a constructive feedback for improvement; ensuring Pru-Planners are well equipped with all the necessary skills for achieving an effective customer approach.
o Be responsible for Pru-Planner recruitment by supporting for Pru-Planner sourcing, proactively involving in the selection & recruitment process to achieve monthly target of new recruits; and accountable to attract and retain Pru-Planners.
o Be responsible for coordinatively implementing of the EDP Program and supporting Pru-Planners to pursue learning and development plan; and ensuring Pru-Planners are strictly adherence to the training requirements.
Operation, Risk Management & Others:
o Be accountable for fostering a compliance culture as well as managing operational & compliance risks by liaising with the Compliance Coordinator to implement PVA internal controls & Group Compliance Policies.
o Direct the enforcement of need-based sales process, policies & procedures, local regulations, internal control & operational risks to ensure full adherence to PVA legal and regulatory requirements acrossthe functional area of the Gallerie South/North.
o Other tasks and projects as assigned by managers.
1 năm trước Xem thêm

Business Development Trainee

19/10/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

Business Development Trainee 2019 is a fast-track development program for fresh graduated who are keen on learning new things, not afraid to take chances and interested in driving insurance business. In this program, you will be equipped with comprehensive sales training program, gain superior mentor from experts in sales field and nurture leadership skill through business project involvement
After 06 months of training and rotation, you will go through assessment to certify as a Business Development Manager with the roles and responsibilities as below:
- Collaborate with stakeholders in sales activities planning in the assigned General Agency on monthly basis.
- Deploy the sales activities in the assigned General Agency to achieve projected sales targets
- Supervise & manage sales performance in the assigned General Agency in terms of sales KPI
- Participate in intensive coaching journey to conquer the goal to become next generation of leader
HOW TO APPLY
Be You.BePru-Pioneer by opening link below and completing the application form
https://bit.ly/BDTPru2019
ONLY ACCEPT APPLICATION VIA THIS FORM
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Bancassurance Sale Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Bancassurance is an emerging distribution channel in Vietnam with a great potential for growth. Prudential is keen on developing this channel to become a substantial part of our business This position yields to high performance on sale growth, active ratio and turnover by recruiting, training and managing Banca Staff under assigned Bank Partner.
Responsibilities
- Planning: planning sales & training activities …in the assigned Bank Partners on monthly basis.
- Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned Bank Partners to achieve projected sales targets.
- Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned Bank Partners and sales team.
- Training & Development: Train & develop the agency force.
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration with departments and Bank Partners.
- Others: assigned by Head of Bancassurance from time to time.
1 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Tổng Đài

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Hiểu rõ về sản phẩm, quy trình nghiệp vụ và dịch vụ khách hàng hoàn hảo theo tiêu chuẩn của Prudential để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất
- Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, yêu cầu và phản ánh của khách hàng về dịch vụ hoặc sản phẩm của Công ty thông qua các kênh thông tin như Tổng đài, Hộp thư điện tử, và các phương tiện truyền thông xã hội
- Thực hiện cập nhật thông tin, yêu cầu vào hệ thống quản lý của Prudential
- Thực hiện nghiệp vụ theo đúng quy trình xử lý được thống nhất, quy định trong nội bộ Bộ phận hoặc Công ty
- Hoàn thành những báo cáo theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính ( Pru Planner )

19/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Chức danh : Chuyên viên hoạch định tài chính
Báo cáo trực tiếp : Quản Lý Kinh Doanh Kênh Thành Thị
Phòng ban: The Gallerie
TẦM NHÌN & SỨ MỆNH CỦA THE GALLERIE
The Gallerie by Prudential tiền thân là một Trung tâm đào tạo và phát triển. Tại đây, chúng tôi đã đào tạo một lực lượng tư vấn viên đạt tiêu chuẩn cho ngành bảo hiểm nhân thọ.
Để thống lĩnh thị trường khách hàng thành thị, năm 2019, The Gallerie có một sự chuyển đổi ngoạn mục khi được Prudential Việt Nam đầu tư, xây dựng thành một kênh phân phối hoàn toàn mới với sứ mệnh đào tạo một thế hệ chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp; một thế hệ cấp quản lý tài năng, lãnh đạo xuất sắc. Với chương trình Đào Tạo & Phát Triển Doanh nghiệp (EDP) trong 24 tháng, cấp quản lý tiếp tục trở thành thế hệ chủ doanh nghiệp trẻ thành đạt trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm.
The Gallerie by Prudential sẽ là cánh cửa giúp bạn có cơ hội trải nghiệm hành trình khởi nghiệp với sự đầu tư của Prudential Việt Nam (về tài chính, đào tạo, văn phòng...); là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, gắn kết. Và là nơi tiếp xúc với khách hàng thành thị tiềm năng để mang lại những giá trị và dịch vụ tốt nhất cho từng khách hàng và cho cộng đồng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Tham gia chương trình đào tạo và phát triển doanh nghiệp trong 24 tháng :
- Tham gia đầy đủ, đúng giờ tất cả các buổi huấn luyện với 500 giờ đào tạo về kiến thức tài chính, bảo hiểm, đầu tư,kỹ năng bán hàng, tuyển dụng và quản lý,….
- Tham gia các chương trình ngoại khóa trải nghiệm thực tế thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm cũng như áp dụng những kiến thức đã học
2. Tham gia các hoạt động kinh doanh :
- Tìm kiếm và tiếp cận, xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc, mở rộng mối quan hệ với khách hàng dưới sự hỗ trợ và kèm cặp riêng của chuyên viên huấn luyện và quản lý kinh doanh trực tiếp
- Khám phá cơ hội từ các khách hàng hiện tại dựa trên nhu cầu chưa được đáp ứng của họ
- Cung cấp hỗ trợ và tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho khách hàng để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt và các giải pháp tài chính toàn diện
- Tạo doanh số và đóng góp vào năng suất để đáp ứng mục tiêu kinh doanh
- Kết hợp với quản lý kinh doanh và thành viên trong nhóm đưa ra những ý tưởng, giải pháp để mở rộng nguồn khách hàng mới
- Tham gia những hoạt động, sự kiện, roadshow hỗ trợ kinh doanh
- Chuẩn bị báo cáo hàng tuần và hàng tháng được phân công từ BDM (Quản Lý Kinh Doanh)
3. Chăm sóc khách hàng:
- Cung cấp cho khách hàng sự tiện lợi với nhiều dịch vụ chất lượng
- Xử lý khách hàng khiếu nại và yêu cầu với hướng dẫn của công ty để đảm bảo sự hài lòng của khách hang
- Cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu khách hàng (khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại) lên hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng của Prudential
1 năm trước Xem thêm

Senior Actuarial Analyst (Valuation)

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Senior Actuarial Analyst (Valuation) means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to ensure that actuarial reports and valuation processes are in line with sound actuarial principles and standards, statutory requirements and meet department’s goals and objectives.
Key responsibilities
- Perform periodic actuarial valuations and assist in the maintenance and development of the valuation system. Ensure any changes are fully documented.
- Conduct regular financial reports including those for the local regulator, regional office and internal management team.
- Provide support to Solvency 2/Ecap and other corporate actuarial projects.
- Responsible for European Embedded Value, IFRS and Statutory Valuation, Risk analyses and New Business Profit reports.
- Perform periodic experience study analyses, including mortality, morbidity, persistency and expenses.
- Perform sources of earning analysis for IFRS.
- Assist in business planning process.
- Carry out a wide variety of ad-hoc actuarial investigations, as required from time-to-time, ensuring all results are thoroughly checked for accuracy and consistency.
- Actively study towards a recognized actuarial qualification.
- Provide support to more junior actuarial students.
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm

Regional Training Delivery Manager

18/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục đích của vị trí:
Chịu trách nhiệm về các chỉ số KPI cho đội đào tạo, chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động đào tạo tại khu vực đảm trách.
Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ đội huấn luyện khu vực để đảm bảo tất cả các hoạt động đào tạo và nhân lực được quản lý tốt, các chương trình đào tạo được lên kế hoạch và thông báo rõ ràng.
- Thực hiện các công việc tuyển dụng, xây dựng và chứng nhận chuyên viên huấn luyện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và chất lượng đào tạo.
- Theo dõi tất cả các hoạt động hàng ngày trong khu vực phụ trách để đảm bảo các hoạt động hiệu quả.
- Làm việc chặt chẽ với Quản lý Báo cáo và Hỗ trợ đào tạo để cung cấp thông tin phản hồi về các thủ tục đào tạo và đảm bảo mọi hoạt động đào tạo phải tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của Bộ Tài chính, các quy định của công ty.
- Giám sát lộ trình đào tạo để đảm bảo rằng tất cả đội ngũ kinh doanh được hỗ trợ đúng nhu cầu đào tạo.
- Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nếu cần.
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
1 năm trước Xem thêm

Senior Campaign Manager

17/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
JOB PURPOSE
Campaign and Branding plays a vital role in promoting the Prudential brand, its products and services and to create more opportunities for diversified sales force to secure the market leader position and furthermore, to increase its market share. Campaign and Branding also plays a key role in the development and implementation of sales and customer marketing activities taking into account diversified distribution channels, collaboration, and technology application.
This position is responsible for developing full year campaign plans, build and lead a strong team to deliver marketing campaigns/ activities for both Agency and Partnership distribution channels, product launching campaigns and corporate customer promotions in line with marketing strategies, distribution needs and company business goals.
Job Responsibilities
A. STRATEGIC THINKING, PLANNING & PEOPLE MANAGEMENT:
• Develop full year plan aligned with marketing strategies, distribution needs and company business goals and align with senior management on the plan.
• Cascade full year plan and allocate projects/ tasks to team members to ensure fair workload allocation.
• Manage team members to deliver per plan via direction guidance, performance management, coaching and development.
• Oversee team operation and structure with clear scopes of works. Empower subordinates with specific assigned projects.
• Be responsible in recruiting talents to successfully carry out marketing plans and building up people for a sustainable team. Take corrective action with subordinates when performance needs improvement, provide coaching and support when necessary.
• Review and update functional operation manuals and functional risk control.
• Be a role model of Prudential’s core values.
B. CAMPAIGN MANAGEMENT & IMPLEMENTATION
1. Corporate Customer Promotion: lead team to be responsible for customer promotion campaigns to support sales force to generate more sales, to enhance customers’ benefits and to promote Prudential’s image in line with branding strategy, including:
• Propose plan of scheme and offers with rationale business case based on customer & sales insights.
• Align proposal and budget with Distribution.
• Collaborate with Operation and IT to set up system to operate promotion schemes and customer service.
• Collaborate with Legal, Operation, IT, and GR to prepare Terms & Condition documents to comply with law and company policy.
• Collaborate with Creative, Procurement, Operation & delivery vendor to produce/ purchase and deliver promotion offers.
• Supervise team to work and manage quality of work with advertising vendor, Creative to design campaign key visuals and POSM adaptation and produce POSM.
• Supervise team to work and manage quality of work with advertising vendor, Digital and PR team to run external communication.
• Supervise team to execute internal engagement (sales briefing events, staff launching events) to launch promotion campaign and internal communication.
• Track and monitor campaign performance to improve campaign results.
2. Product launching campaigns: lead team to deliver product launching campaigns from project planning to implementation including sales and marketing materials, launching events and integrated communication covering ATL channels (PR, OOH, Digital, etc.), BTL channels (events, activation, partnership, etc.) and internal communication to promote products to company, sales force and customers.
• Develop marketing plan for product launching campaign based on the product proposition and brand objective.
• Lead partner agency to propose communication plan and align with Product on the plan and budget.
• Supervise team to work and manage quality of work with advertising vendor, Digital and PR team to run external communication.
• Supervise team to work and manage quality of work with advertising vendor, Creative to design campaign key visuals and POSM adaptation and produce POSM.
• Review content and design of internal communication.
3. Distribution support: (Agency Distribution, Banca-assurance, Lead Generation): lead team to provide support for distribution channels with as below scopes:
• Plan and implement marketing activities to support for distribution channels and ensure consistent image of Prudential throughout these activities.
• Play role as key marketing contact point in all engagements with distribution channels in marketing & communication activities internally and externally to bank partners.
• Lead and implement action plans per strategies to promote Prudential’s sales image.
• Proactively propose initiatives in sales recruitment and customer promotions/ activations to support sales force to generate more sales and engage with customers.
C. Team Management
• Take corrective action with subordinates when performance needs improvement, provide coaching and support when necessary.
• Help subordinates to develop their career roadmap.
• Empower subordinates with specific assigned projects.
• Be a role model for subordinates.
• Oversee team operation and keep updating team activities to match with work requirement: re-allocation human resource, restructure team, work allocation, update working process and risk management .
• Review and update functional operation manuals and functional risk control.
Job Accountability
 Successfully lead and manage all assigned projects with measurable KPI and complete evaluation accordingly.
 Timely deliver marketing materials and ideas to support Distribution’s projects or activities.
 Establish and manage subordinates via performance management, career development orientation, and strong collaboration.
1 năm trước Xem thêm

Claim Investigator

16/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Job Purpose
Claims Investigator is set up for purpose to find out evidences in order to ensure the accuracy, transparency and fairness for claim payment decision. In the other side, Claim investigation also helps to discover and prevent fraud cases of life assurance.
Job Responsibility:
• Conduct investigations to find out information, documents and evidences in order to ensure the accuracy, timeliness, completeness, transparency, fairness and high reliability for Claims assessors to make claim payment decision.
• Hasten the time to solve claim request to bring experience services to customer.
• Establish the relationship with hospitals, health bases and police bodies to get evidences with the best convenience.
• Support claim investigation Manager to build Operation Manual, Internal guideline to build the claim investigation process more efficiently.
• Support training for new claim investigator (on the job training).
• Participate in training courses and seminars to improve knowledge & professional qualification.
• Support colleagues and other departments upon request.
• Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm
This role is settling to work with Customer Retention Manager execute the Customer Retention Strategy via proposal campaigns related to retention and contact ability and supporting the achievement of NBP/APE growth targets in line with PVA Strategic goals
Scope 1: Retention
• Analyze retention circumstance and identify the right targeting customer to propose campaign to improve retention performance by years
• Prepare communication contents and idea for campaigns
• Coordinate and work closely with other functions for better communication and campaign deployment/ execution
• Review and propose revised/ new process, workflow to increase the retention rate for targeted customer groups
• Identify customer insight for better communication via touchpoints (directly to customer, via sales channels, via over the counter, customer service team …)
Scope 2: Contactability
• Examine the reachable rate via various channels to provide different plan for improvement contactable rate
• Track customer interactions
• Keep customer contact information up to date across channels
• Provide action plans, proposal activities to increase the contactable rate which impact to persistency
• Creates and builds workflows, process for customer contact update anytime at all touchpoints
Scope 3: Reporting and data analysis
• Provide reporting and analysis on customer segmentations in current company database
• Pre and post evaluate campaigns for better proposal/ improvement plan to retain customer and high contactable with customer
• Find new opportunities within data for marketing personas
1 năm trước Xem thêm

Management Trainee - Human Resources Function

12/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Prudential HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TRAINEE (HRMT) is an exclusive program initiated for a group of agile & talented fresh graduates to be FAST TRACKED INTO HR MANAGEMENT LEVER in one of the biggest MNC in financial service industry.
WHAT PRUDENTIAL ASSURANCE OFFERS to our Management Trainee:
• VARIOUS ROTATION through different HR functions from different HR views for overall perspective and delivering impact projects for people and business
• SPRING ROAD from fresh graduates to management level after 2.5 years program
• SUPERIOR coach & mentoring from HR expert and Senior Management Team
• OPPORTUNITY for international exposure & shortlisting for regional talent identification
• COMPETITIVE salary, EXCLUSIVE total rewards package and well-being programs not just you but your family
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
* Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
* Job Purpose / Mục tiêu vị trí
Work closely with other function within Finance to document current business process, identify error-prone or inefficient areas, come up with solutions to replace the bottlenecks with automation tools and Robotic Process Automation (RPA) application or propose a more efficient process.
(Vị trí này nhằm phối hợp với các bộ phận trong Phòng Tài chính để thiết lập các tài liệu về quy trình hiện tại, xác định những quy trình có khả năng cao bị sai sót hoặc không hiệu quả, đề xuất giải pháp nhằm thay thế những nút thắt trong quy trình hiện tại với các công cụ tự động và công nghệ RPA, hoặc đề xuất quy trình mới hiệu quả hơn).
* Job Responsibilities / Phạm vi công việc:
1. Automate finance process by applying RPA solution (Tự động hóa quy trình tài chính sử dụng giải pháp RPA)
• Work closely with relevant stakeholders within Finance to understand processes, data flow and systems integration.
(Phối hợp với các bên có liên quan trong Phòng Tài chính nhằm hiểu rõ quy trình hiện tại, cách thúc dữ liệu luân chuyển và giao tiếp giữa các hệ thống)
• Perform walkthough process to confirm the understanding is accurate and up-to-date
(Thực hiện quy trình walkthough để xác nhận các thông tin về quy trình là đúng đắn và được cập nhật)
• Map process based on unified standards
(Mô hình hóa các quy trình dựa trên chuẩn mực thống nhất chung)
• Evaluate current process design, identify manual works that can be replaced by automated applications
(Đánh giá thiết kế của quy trình hiện tại, xác định các công việc thủ công có thể được thay thế bởi các chương trình tự động)
• Propose automation tools to reduce processing time and increase efficiency of Finance department as a whole, applying RPA solution where possible.
(Đề xuất các công cụ tự động hóa nhằm giảm thiểu thời gian xử lý, tăng tính hiệu quả của Phòng Tài chính, ưu tiên sử dụng giải pháp RPA khi có thể)
• Perform regular update of process mapping and document change log
(Thực hiện việc cập nhật lại các quy trình và tài liệu về các quy trình một cách thường xuyên)
2. Evaluate process design and identify opportunities for improvement (Đánh giá quy trình, xác định các cơ hội để cải tiết quy trình)
• Evaluate current process design, identify illogical sequence of tasks or tasks that are prone to errors for improvement
(Đánh giá các quy trình hiện tại, xác định những công việc không đi theo quy trình hợp lý, hoặc những công việc có khả năng cao xảy ra sai sót)
• Propose to-be process design to address found issues
(Đề xuất quy trình trong tương lai nhằm giải quyết các vấn đề đối với quy trình hiện tại)
• Propose preventive and detective tools to mitigate risk of material misstatement to the financial statements
(Đề xuất các công cụ nhằm ngăn chặn và phát hiện các rủi ro có khả năng dẫn tới sai sót trong việc soạn lập báo cáo tài chính)
• Plan and carry out operational audit to ensure key controls comply with Finance Operating Manual
(Thực hiện việc kiểm toán quy trình nhằm xác nhận các quy trình trọng yếu tuân theo Tài liệu hướng dẫn Quy trình Tài chính)
• Liase with other departments to keep Finance Operating Manual updated and aligned with process mapping
(Phối hợp với các bộ phận trong phòng Tài chính để cập nhật Tài liệu hướng dẫn Quy trình Tài chính và thống nhất tài liệu này với các mô hình quy trình đã được thiết lập)
3. Finance data management (Quản lý dữ liệu tài chính)
• Work with stakeholders throughout the company to identify opportunities for leveraging company data for Finance solutions
(Làm việc với các bên có liên quan trong công ty nhằm xác định cơ hội để sử dụng dữ liệu của công ty cho các giải pháp của Phòng Tài chính)
• Assess the effectiveness and accuracy of data sources and data gathering techniques currently used by different functions within Finance
(Đánh giá tính hiệu quả và đúng đắn của các nguồn dữ liệu và các biện pháp thu thập dữ liệu đang được sử dụng trong Phòng Tài chính)
• Monitor data sources used within Finance, definition and usage of each data sources
(Kiểm soát các nguồn dữ liệu đang được sử dụng trong Phòng Tài chính, định nghĩa và cách thức sử dụng các nguồn dữ liệu này)
• Identify opportunities to consolidate data from different sources and build internal datahub for Finance department
(Xác định cơ hội nhằm tập hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu riêng cho Phòng Tài chính)
4. Support Finance business users regarding core Finance systems (Hỗ trợ người sử dụng với các vấn đề liên quan tới Hệ thống Tài chính cốt lõi)
• Monitor and keep track of issue logs relating to core Finance systems
(Kiểm soát và theo dõi các vấn đề liên quan tới các hệ thống Tài chính cốt lõi)
• Liase between Finance business users and IT department to clear the issue logs
(Phối hợp cùng các nhân viên của Phòng Tài chính và Phòng Công nghệ Thông tin nhằm giải quyết các lỗi xảy ra với Hệ thống Tài chính)
• Provide advices to business users regarding impact of changes to policy to core Finance systems
(Tư vấn cho người sử dụng về các ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách đối với các Hệ thống tài chính)
5. Manage Finance projects (Quản lý các dự án của Phòng Tài chính)
• Collaborate with other stakeholders for implementation of all Finance projects as assigned by line managers
(Làm việc với các bộ phận có liên quan nhằm thực hiện các dự án của Phòng Tài chính dưới sự phân công của quản lý trực tiếp)
• Ensure pre-defined deadlines in all Finance projects are reasonably achieved
(Đảm bảo các công việc của các dự án trong Phòng tài chính được thực hiện đúng thời hạn)
• Monitor cost vs budget for all Finance projects
(Theo dõi chi phí với kế hoạch ban đầu cho các dự án của Phòng tài chính)
* Job Accountability / Trách nhiệm chính
This role is to Identify weakness in controls, inefficient processes and propose improvement in process design, build automation tools to reduce processing time, mitigate risk of human errors and increase efficiency of Finance department as a whole, provide support to Finance business users for core Finance systems, liase with relevant stakeholders to successfully implement all Finance projects
(Vị trí này nhằm xác định yếu kém trong các kiểm soát nội bộ hiện tại, các quy trình thiếu hiệu quả, đề xuất các cải tiến trong quy trình, xây dựng các công cụ tự động hóa nhằm giảm thời gian xử lý, giảm thiểu các sai sót thực hiện bởi con người, tăng tính hiệu quả của Phòng Tài chính nói chung, hỗ trợ cho các nhân viên trong phòng Tài chính đối với hệ thống tài chính cốt lõi, phối hợp với các bên liên quan nhằm thực hiện thành công các dự án của Phòng Tài chính
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
* Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
* Job Purpose / Mục tiêu vị trí
Work closely with other function within Finance to document current business process, identify error-prone or inefficient areas, come up with solutions to replace the bottlenecks with automation tools and Robotic Process Automation (RPA) application or propose a more efficient process.
(Vị trí này nhằm phối hợp với các bộ phận trong Phòng Tài chính để thiết lập các tài liệu về quy trình hiện tại, xác định những quy trình có khả năng cao bị sai sót hoặc không hiệu quả, đề xuất giải pháp nhằm thay thế những nút thắt trong quy trình hiện tại với các công cụ tự động và công nghệ RPA, hoặc đề xuất quy trình mới hiệu quả hơn).
* Job Responsibilities / Phạm vi công việc:
1. Automate finance process by applying RPA solution (Tự động hóa quy trình tài chính sử dụng giải pháp RPA)
• Work closely with relevant stakeholders within Finance to understand processes, data flow and systems integration.
(Phối hợp với các bên có liên quan trong Phòng Tài chính nhằm hiểu rõ quy trình hiện tại, cách thúc dữ liệu luân chuyển và giao tiếp giữa các hệ thống)
• Perform walkthough process to confirm the understanding is accurate and up-to-date
(Thực hiện quy trình walkthough để xác nhận các thông tin về quy trình là đúng đắn và được cập nhật)
• Map process based on unified standards
(Mô hình hóa các quy trình dựa trên chuẩn mực thống nhất chung)
• Evaluate current process design, identify manual works that can be replaced by automated applications
(Đánh giá thiết kế của quy trình hiện tại, xác định các công việc thủ công có thể được thay thế bởi các chương trình tự động)
• Propose automation tools to reduce processing time and increase efficiency of Finance department as a whole, applying RPA solution where possible.
(Đề xuất các công cụ tự động hóa nhằm giảm thiểu thời gian xử lý, tăng tính hiệu quả của Phòng Tài chính, ưu tiên sử dụng giải pháp RPA khi có thể)
• Perform regular update of process mapping and document change log
(Thực hiện việc cập nhật lại các quy trình và tài liệu về các quy trình một cách thường xuyên)
2. Evaluate process design and identify opportunities for improvement (Đánh giá quy trình, xác định các cơ hội để cải tiết quy trình)
• Evaluate current process design, identify illogical sequence of tasks or tasks that are prone to errors for improvement
(Đánh giá các quy trình hiện tại, xác định những công việc không đi theo quy trình hợp lý, hoặc những công việc có khả năng cao xảy ra sai sót)
• Propose to-be process design to address found issues
(Đề xuất quy trình trong tương lai nhằm giải quyết các vấn đề đối với quy trình hiện tại)
• Propose preventive and detective tools to mitigate risk of material misstatement to the financial statements
(Đề xuất các công cụ nhằm ngăn chặn và phát hiện các rủi ro có khả năng dẫn tới sai sót trong việc soạn lập báo cáo tài chính)
• Plan and carry out operational audit to ensure key controls comply with Finance Operating Manual
(Thực hiện việc kiểm toán quy trình nhằm xác nhận các quy trình trọng yếu tuân theo Tài liệu hướng dẫn Quy trình Tài chính)
• Liase with other departments to keep Finance Operating Manual updated and aligned with process mapping
(Phối hợp với các bộ phận trong phòng Tài chính để cập nhật Tài liệu hướng dẫn Quy trình Tài chính và thống nhất tài liệu này với các mô hình quy trình đã được thiết lập)
3. Finance data management (Quản lý dữ liệu tài chính)
• Work with stakeholders throughout the company to identify opportunities for leveraging company data for Finance solutions
(Làm việc với các bên có liên quan trong công ty nhằm xác định cơ hội để sử dụng dữ liệu của công ty cho các giải pháp của Phòng Tài chính)
• Assess the effectiveness and accuracy of data sources and data gathering techniques currently used by different functions within Finance
(Đánh giá tính hiệu quả và đúng đắn của các nguồn dữ liệu và các biện pháp thu thập dữ liệu đang được sử dụng trong Phòng Tài chính)
• Monitor data sources used within Finance, definition and usage of each data sources
(Kiểm soát các nguồn dữ liệu đang được sử dụng trong Phòng Tài chính, định nghĩa và cách thức sử dụng các nguồn dữ liệu này)
• Identify opportunities to consolidate data from different sources and build internal datahub for Finance department
(Xác định cơ hội nhằm tập hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu riêng cho Phòng Tài chính)
4. Support Finance business users regarding core Finance systems (Hỗ trợ người sử dụng với các vấn đề liên quan tới Hệ thống Tài chính cốt lõi)
• Monitor and keep track of issue logs relating to core Finance systems
(Kiểm soát và theo dõi các vấn đề liên quan tới các hệ thống Tài chính cốt lõi)
• Liase between Finance business users and IT department to clear the issue logs
(Phối hợp cùng các nhân viên của Phòng Tài chính và Phòng Công nghệ Thông tin nhằm giải quyết các lỗi xảy ra với Hệ thống Tài chính)
• Provide advices to business users regarding impact of changes to policy to core Finance systems
(Tư vấn cho người sử dụng về các ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách đối với các Hệ thống tài chính)
5. Manage Finance projects (Quản lý các dự án của Phòng Tài chính)
• Collaborate with other stakeholders for implementation of all Finance projects as assigned by line managers
(Làm việc với các bộ phận có liên quan nhằm thực hiện các dự án của Phòng Tài chính dưới sự phân công của quản lý trực tiếp)
• Ensure pre-defined deadlines in all Finance projects are reasonably achieved
(Đảm bảo các công việc của các dự án trong Phòng tài chính được thực hiện đúng thời hạn)
• Monitor cost vs budget for all Finance projects
(Theo dõi chi phí với kế hoạch ban đầu cho các dự án của Phòng tài chính)
* Job Accountability / Trách nhiệm chính
This role is to Identify weakness in controls, inefficient processes and propose improvement in process design, build automation tools to reduce processing time, mitigate risk of human errors and increase efficiency of Finance department as a whole, provide support to Finance business users for core Finance systems, liase with relevant stakeholders to successfully implement all Finance projects
(Vị trí này nhằm xác định yếu kém trong các kiểm soát nội bộ hiện tại, các quy trình thiếu hiệu quả, đề xuất các cải tiến trong quy trình, xây dựng các công cụ tự động hóa nhằm giảm thời gian xử lý, giảm thiểu các sai sót thực hiện bởi con người, tăng tính hiệu quả của Phòng Tài chính nói chung, hỗ trợ cho các nhân viên trong phòng Tài chính đối với hệ thống tài chính cốt lõi, phối hợp với các bên liên quan nhằm thực hiện thành công các dự án của Phòng Tài chính
1 năm trước Xem thêm

Senior Specialist – Market Conduct

06/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
* Job purpose:
The role of the MKT Conduct Senior Specialist exists to assist MKT Conduct Manager/Senior Manager manage the activities carried out by the Market Conduct function of the department. This function deals with the distribution channels on market and ethical conduct matters.
* Responsibility:
1. Assist on-going monitoring related to Sales Conduct:
a) Develop and maintain KCRIs for PVA to demonstrate that the risk areas are monitored on a regular basis
b) Identify potential market conduct risks (e.g., mis-selling risks) and shortcoming in controls; provide suggestions for preventing violations and/or customer detriment, and decreasing financial loss, and monitor agreed actions.
c) On-going review of agent fraud detection MIS; identify irregular trends and provide compliance advice to strengthen internal controls and/or improve operating procedures and monitor agreed actions.
d) Develop exception report and transfer exception cases/red flag cases to Investigation team for investigation.
e) Train and educate the Distribution Force to increase their awareness and responsibility in ethical and professional conduct, and management of customer interests.
f) Develop preventive and detective controls on sales force violations, and assess performance of controls, as and when required.
g) Coordinate with Investigation Team Lead in planning and delivery of the spot checks to ensure controls are working effectively.
2. Assist Team Lead in the setting of disciplinary policy and appeals process for the Sales Force Disciplinary Committee (SFDC)
a) Periodically review the relevance of market conduct guidelines and appropriateness of sanctions against the sale force;
b) Liaise with relevant stakeholders in setting Disciplinary Policy for sales channel; Ensure the Matrix is updated when as and when required, or at least annually;
3. Assist in coordination and reporting
a) Coordinate with PCA and PVA investigation teams on all investigation matters and develop and deliver training on investigation techniques to Investigation and MKT conduct teams.
b) Ensure that relevant market conduct MI, (e.g., fraud MIS, etc.) are timely and accurately prepared and submitted to related recipients.
4. Others: to be assigned by Department Head and/or Company’s top management (if any), which may include specific projects/assignments across compliance and financial crimes areas.
* Job key performance indicators:
• Delivery of the market conduct programme for the year as per agreed schedule. Timely completion of assigned tasks, including planned reviews and monitoring activities.
1 năm trước Xem thêm

Product Actuarial Analyst

06/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Key responsibilities
Provide input all aspects of product design including profit testing and financial analysis, the analysis of competitor’s products, and the preparation of Product Approval documents for the regional office.
Be responsible for modeling in excel and Prophet, profit testing and related technical aspects of product pricing for specified products. The process will include ensuring the integrity of pricing model.
Prepare product specifications, policy wordings, regulatory filings and all other material relating to new products.
Manage and provide the actuarial input on the changes required on the policy administration system & PruQuote, reviewing and ensuring changes are carried out accurately. Ensure changes are properly documented.
Carry out a wide variety of ad-hoc actuarial investigations, as required from time-to-time, ensuring all results are thoroughly checked for accuracy and consistency.
Provide support to more junior staff on actuarial concept & techniques so that knowledge of actuarial practice is acquired quickly and effectively
Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any).
1 năm trước Xem thêm

HR Communication Manager

06/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as HR Communication Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to lead to execute such Employee Engagement plans and solutions to ensure both quantitative and qualitative impacts to the employees; To practically yet at the same time creatively lead to conduct necessary Employer Branding initiatives to promote employer image of Prudential to both internal and external target audiences.
Employee Engagement
- Build initiatives and plans for full year HR communications activities.
- Work closely with Line Manager, HRBPs and relevant stakeholders to ensure the needs of engagement plan for the whole organization as well as for specific divisions/ departments are well addressed.
- Lead the HR Communications team to efficiently deliver full year HR communications plan ~ big scale of 1,400 employees nation-wide
- Ensure smooth and comprehensive communications in both internal and external channels such as PruRadio, PruTV, Prunet, Yammer, emails, posters, media releases, briefing notes …
- Work with other functions of HR to update relevant information to the employees as well.
Employer Branding:
- Work with agencies/ vendors for various EVP communication projects and media plans.
- Develop and maintain relationships with Universities and any other parties to offer PVA sponsorships and/ or to organize Job Fairs/ Career Talk/ Experience Sharing/ Networking Conference whichever is suitable to build awareness on PVA’s employer brand.
- Be responsible for overall management of PVA’s career pages (Facebook, Linkedin) to ensure updated and always on content as well as continuous engagement with target candidates.
- Ensure internal HR communication plan is consistent and deliver the message of Prudential’s employer brand to the employees as well.
Reports and surveys
- Work with Line Manager and relevant stakeholders to design, deploy and evaluate effective and efficient engagement surveys.
- Create mechanism for events/ activities evaluation – follow up with lesson learned after each activities and report the progress of improvements.
- Prepare, tracking, monitor and report on HR Communications budget.
Others
- Be recognized as the advisors for HR Communications for all internal and external customers.
- Other tasks as assigned by line manager
1 năm trước Xem thêm

Business Intelligence Senior Specialist

03/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Job purpose
Working with Prudential as Business Intelligence Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals.
Job Responsibilities
• Support on analytics projects to extract, manage, analyze and propose solution through sales related data for Agency channel, including support for sales strategy and planning, for business decision such as sales incentives, compensations, recruitment, cross sales, contests, and MKT campaigns.
• Apply statistics and data modeling techniques to gain actionable business insights and boost agent productivity and revenue.
• Communicate and track key performance metrics (MAPA) for Agency division.
• Identify business opportunities through data analytics.
• Support to generate reports of findings and present to senior management.
• Other tasks as assigned by management.
Working location: Ho Chi Minh City
Apply & Enjoy life at Prudential
- Competitive salary & performance bonus, sales incentives, LTIP schemes; other cash benefits: PruShare plus, Zero interest hardship loan
- Comprehensive health care programs including insurance for self & family, mental counseling, yoga class, sports clubs, health check-up, free vaccinations
- Work-life balance including open office, flexible working hour & place, 20 annual leaves, birthday leave
- Diversified recognition programs including Star Awards, PruStella, PruGems
- Intensive development programs including annual training plan, career roadmap, leadership development journey, fast track career path, international rotation
1 năm trước Xem thêm

AML Senior Specialist

03/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as AML SENIOR SPECIALIST means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to provide assurance to Prudential Corporation Asia (PCA) and PVA management on the compliance of PVA on AML & Sanctions with Group’s, PCA’s standards and local government regulations.
Accountability:
To ensure the result of AML activities effectively as requirements of AML local laws and regulations as well as PCA standards.
Key responsibilities:
- Perform customer risk assessment and special transaction monitoring.
- Perform second review of alerts, analysis for low risk customers.
- Perform reconciliation of daily, monthly data upload to OWS system.
- Prepare and update related AML procedures/guidelines.
- Implement Group, PCA and local requirements.
- Prepare monthly/quarterly/yearly reports and AML assessment to management and PCA.
- Handling AML projects and other matters as assigned by line manager from time to time.
1 năm trước Xem thêm

Customer Insight Senior Specialist

29/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Department: Marketing
Division: Customer & Marketing
Section: Customer Insight
Report to: Customer Insight Manager
Job Purpose
To support the Customer Insight function within the company by conducting consumer research projects to support business decision-making.
Accountability
1. Out-source based projects:
• Communicate effectively with internal stake-holders to obtain the adequate information before advising them with the appropriate research methodologies
• Evaluate research agencies’ proposals and make the decision to choose the commissioned agency based on their most-suitable research approach, competitive cost and timing
• Implement and supervise consumer research projects within time and budget
• Effectively manage consumer research suppliers (e.g. research agencies) to ensure the high quality of the deliverables and cost efficiency with minimum supervision of line manager
2. In-house based projects:
• Communicate effectively with internal stake-holders to obtain the adequate information before advising them with the appropriate research methodologies
• Design the proper research approach (qualitative one or quantitative one) to address the internal stake-holders’ business objectives
• Implement consumer research projects within time and budget: design the questionnaire/ discussion guide, conduct focus group discussion/idi (qualitative) or face-to-face interview (quantitative), reporting & present the key findings of the studies with minimum supervision of line manager
1 năm trước Xem thêm

Agency Sales Trainer (Khu Vực Miền Trung)

25/09/2019

Thỏa thuận

Bình Định Đà Nẵng Khánh Hòa

Location: Da Nang, Binh Dinh, Tuy Hoa, Khanh Hoa
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as a Sales Trainer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be accountable for supervising the sales progress against targets/objectives set by management team.
Responsibilities
- Training: Deliver training programs, mainly advanced training and leader training.
- Planning: Collaborate with Sales Channels Management in planning training activities in the assigned area on the monthly basis.
- Supervision: Supervise training activities (Active ratio, training days, compliance, training attendance…) in the assigned area and the performance of Associate trainers in assigned area.
- Supports: Provide strong support to sales activities (GP, BOP, Pru Day…) together with Sales-force and to other assigned tasks. Provide support to associate trainers in assigned area via communication, coaching, training for them
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration relevant department and Partners in the assigned area.
- Any other tasks if assigned
1 năm trước Xem thêm

Business Development Manager (Quang Tri, Da Nang, Quang Nam)

25/09/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as a Business Development Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be accountable for supervising the sales progress against targets/objectives set by management team.
Responsibilities
1. Planning: Collaborate with ATD/GAD/Leaders in planning sales & training activities including OB, BOP, GP, Meeting, Event …in the assigned General Agency’s on monthly basis.
2. Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned GENERAL AGENCY’s to achieve projected sales targets including APE, Recruitment & Active ratio.
3. Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned GENERAL AGENCY’s in terms of APE, recruitment, active ratio & compliance,
3. Training & Development: Train & develop the agency force including: Leaders & agents in accordance with the career path in the assigned GENERAL AGENCY’s.
4. Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration DTD/AT/Agents/Leaders/GAD’s and MOF officials in the assigned GENERAL AGENCY’s.
5. Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm
Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục tiêu vị trí: Quản lý Kinh doanh Cụm Kênh hợp tác Ngân hàng chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của khu vực được bàn giao và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa công ty và ngân hàng đối tác.
Phạm vi công việc:
Trước bán hàng:
• Thực hiện hoạt động chia sẻ, coaching sản phẩm, kỹ năng ở quy mô chi nhánh.
• Chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cách tư vấn sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo bằng cách đi thực tế.
• Hướng dẫn quy trình hồ sơ, song với thực hành trực tiếp cho lực lượng bán hàng trực tiếp tại chi nhánh.
• Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng từ Prudential
Trong bán hàng:
• Cùng lực lượng kinh doanh của đối tác, tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm, chốt hợp đồng.
Sau bán hàng:
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm, các giao dịch bảo hiểm của khách hàng với Prudential: hỗ trợ phát hành hợp đồng, hợp đồng hủy, bổ sung thông tin, khiếu nại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm...
• Phối hợp chi nhánh và lực lượng kinh doanh chăm sóc khách hàng của chi nhánh.
Các hoạt động khác:
• Triển khai/ hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng tập trung (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...)
• Xây dựng quan hệ với đối tác và nội bộ hiệu quả, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng.
• Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
Lưu ý:
• DSM là lực lượng không được cấp mã số bán, không độc lập thực hiện tư vấn, bán hàng mà không có chuyên viên tư vấn đi cùng.
• DSM không được lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.
Trách nhiệm chính:
• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý Kinh doanh Cụm
• Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp địa bàn phụ trách thông qua hoạt động đào tạo, chia sẻ, hướng dẫn bán hàng. Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động sau bán hàng: phát hành hợp đồng, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm của khách hàng với công ty.
• Hoàn thành các công việc được giao bởi các cấp Quản lý để nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh cụm đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác
• Tôn trọng và trung thực
• Quan tâm và hợp tác công bằng
• Hành xử chuyên nghiệp
1 năm trước Xem thêm

Compliance Assurance, Senior Manager

19/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
Working with Prudential as Compliance Assurance Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion in Compliance Assurance is to provide assurance to the Group and Local Business Unit [LBU]’s Management on the compliance status of LBU with Group’s, Regional Office’s standards and local government regulations.
The job holder is required is to conduct the Compliance Quality Assurance reviews as per the risk based plan which ensures the Compliance risks are adequately assessed.
1. Accountability
- Ensure the timeliness and quality Compliance Reviews according to the Compliance Plan. .
- Effectively coordinate with relevant departments to ensure the findings are closed timely.
- Conduct the ad-hoc review/analysis to address Management’s concern on the compliance risk of the Company.
2. Key responsibilities
- Planning: Conduct the review plan with risk-based approach to ensure the appropriate focus and coverage of compliance assurance activities.
- Review: Conduct the Compliance Reviews as per the Compliance Plan and perform spot check reviews including the preparation, fieldwork, exit meetings, and reporting to ensure the review objectives (TOR) are met and review outputs (reports) are complete and communicated to the business and Senior Management
- Reporting: Review and issue the compliance review reports and prepare any reporting relevant to Compliance Assurance includes tracking the progress of actionable items.
- Liaison: Follow up with 1st line on the implementation of the agreed actions plans.
- Compliance Assurance Training and Development: Provide technical training/coaching and support/monitor development plan for the staffs.
- Support Head of Compliance Assurance in monitoring, developing the team as well as in other matters related to compliance and other project relevant to compliance functions as required.
1 năm trước Xem thêm
Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục đích của vị trí:
Chịu trách nhiệm về các chỉ số KPI cho đội đào tạo, chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động đào tạo tại khu vực đảm trách.
Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ đội huấn luyện khu vực để đảm bảo tất cả các hoạt động đào tạo và nhân lực được quản lý tốt, các chương trình đào tạo được lên kế hoạch và thông báo rõ ràng.
- Thực hiện các công việc tuyển dụng, xây dựng và chứng nhận chuyên viên huấn luyện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và chất lượng đào tạo.
- Theo dõi tất cả các hoạt động hàng ngày trong khu vực phụ trách để đảm bảo các hoạt động hiệu quả.
- Làm việc chặt chẽ với Quản lý Báo cáo và Hỗ trợ đào tạo để cung cấp thông tin phản hồi về các thủ tục đào tạo và đảm bảo mọi hoạt động đào tạo phải tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của Bộ Tài chính, các quy định của công ty.
- Giám sát lộ trình đào tạo để đảm bảo rằng tất cả đội ngũ kinh doanh được hỗ trợ đúng nhu cầu đào tạo.
- Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nếu cần.
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
1 năm trước Xem thêm

MIS Manager

19/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market shares in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Pioneering, Thriving, Fulfilling
JOB PURPOSE
Working with Prudential as MIS MANAGER means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion in Coordinating/ cooperating with OP sections and other department in making/ verifying/ sending reports to support OP management and push sales.
ACCOUNTABILITY
1. Being responsible for periodic and ad hoc reports of OP sections, arrange working schedule in priority to make sure that all the assigned tasks could be handled effectively & efficiently.
2. Being responsible sending report timely meet high TAT, Accuracy and Quality.
3. Creativity in using some application such as Access to build programs to run report quickly and exactly.
4. Make sure all report are met or exceeded the expectation.
5. Training or coaching to new staff/ report handover to make sure the entire trainee understand and they can do well after training period meet high quality.
6. Define and analyzing more complex requirements.
7. Control quality of report by review or verify reports for specialist.
8. Be willing to continuously improve technical and soft skills (communications, presentation, influence, negotiation, solving problem...)
9. Be positive, maintain and promote team working spirit.
10. Be able to work under high pressure
KEY RESPONSIBILITIES
1. Master of producing periodic and ad-hoc report of all functions (monthly, weekly, daily…) to support OP management and business process.
2. Understand deeply and analyze more complex requirement, data structure, system to develop the automation of Microsoft application (excel, access, SQLs…) to have report meet business requirement.
3. Modify/ adjust the develop application when there is business change or issue.
4. Provide expert advice, solution about business when changing process or incurring issue.
5. Give highlight business, identified risks through report and forecast.
6. Being aware of others reactions and understanding why they react as they do.
7. Fulfilling internal or external audit requirements, as needed.
8. Review and verify reports produced by junior staff.
9. Coaching or training business process, technical and system for junior staff.
10. Updates job knowledge by participating in educational opportunities about business, soft skills and technical skills; reading material related insurance.
11. Any other duties as assigned
1 năm trước Xem thêm
Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
Nếu vậy thì Prudential Việt Nam đang tìm ứng viên như bạn đấy!
Về Prudential
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Thuộc sự quản lý của Prudential Việt Nam, The Gallerie là mô hình phân phối độc lập mới, dự kiến được giới thiệu tới thị trường vào tháng 6 năm 2019. The Gallerie hướng tới sứ mệnh khai thác tiềm năng khu vực thành thị để xây dựng một đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp (Pru Planners), trẻ trung và năng động, còn được biết đến với danh hiệu Pru Planners. Các Pru Planners được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và huấn luyện toàn diện với chương trình Entrepreneurship Development Program. Qua 2 năm gắn bó với chương trình, họ được ươm mầm để trờ thành những Sales Director hoặc Urban Director tương lai.
Nhằm thực hiện được sứ mệnh này, The Gallerie cần một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp xây dựng, phát triển và triển khai các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Vị trí này chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển chương trình đào tạo phát triển đội ngũ kinh doanh mới là Pru Planners và nhà lãnh đạo trong lực lượng bán hàng.
Trách nhiệm chính:
Thiết kế các chương trình huấn luyện dành cho các đối tượng Pru Planners và quản lý dựa trên huấn luyện trên lớp và trực tuyến bao gồm các kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, lãnh đạo, quản lý v.v
• Thực hiện chuyển giao các chương trình huấn luyện cho lực lượng chuyên viên huấn luyện & quản lý kinh doanh đang quản lý Pru Planners.
• Khảo sát hoạt động huấn luyện để đánh giá sự phù hợp và chất lượng của nội dung thiết kế.
• Kết hợp với các chuyên gia tư vấn đào tạo để thiết kế hoặc phát triển nội dung khóa học.
• Chủ động đưa ra các ý kiến cải thiện và phát triển cho nhóm thiết kế và bộ phận huấn luyện
• Tham gia việc dự giờ, đánh giá chất lượng đứng lớp của Giảng viên theo định kỳ hợp lý
• Các nhiệm vụ, dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh Doanh Kênh Đại Lý

19/09/2019

Thỏa thuận

Long An Sóc Trăng Tiền Giang

* Về Prudential:
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam. Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên. Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential. Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua định vị thương hiệu nhà tuyển dụng: Vững bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
* Mục đích công việc:
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
* Trách nhiệm chính:
1. Đạt các chỉ tiêu về tài chính: Đạt số lượng Tư vấn viên (TVV) mới tuyển dụng hoạt động trong tháng theo chỉ tiêu của Agency Distribution hoặc đạt tỉ lệ active 1/30 của TVV mới, tỉ lệ TVV trong 3 tháng tham dự Magic Work Shop, số buổi huấn luyện
Chuyên môn: đạt điểm chuyên môn đánh giá bởi Bộ phận Kiểm định Chất lượng và Trưởng Huấn luyện Khu vực
2. Phát triển bản thân: theo chỉ tiêu hàng năm.
3. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và công ty
4. Đảm bảo mức độ hài lòng của các Tổng Đại lý trong khu vực quản lý
1 năm trước Xem thêm

Internal Aditor (Manager Level)

18/09/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Job Purpose:
Group-wide Internal Audit (GwIA) mission is to provide independent, reliable and objective assurance to the Board, Group Executive Committee, Group Audit Committee and Prudential Corporation Asia (PCA) Audit Committee on the overall effectiveness of risk management, control and governance processes and provides robust challenge to help Business Unit CEOs deliver the Groups strategy effectively.
Job Responsibility
- To provide a value adding service by contributing to audit reviews of processes, controls and systems, within Prudential and across the other business units in the Group as required.
- Plan one or more audit assignments simultaneously. This will involve collating information on the area being audited including key systems, organizational structure, financial and budgetary information, any legal or regulatory requirements etc. The planned phase will involve dialogue and interviews with the management responsible for the area being audited. The Principal Auditor should then brief the audit team on their respective roles. The Audit Manager should also be kept informed on the evolution of the planning work.
- Document the key processes and associated controls being examined in the audit – the Principal Auditor would be involved in the more complex activities being reviewed. This will involve the use of flowcharts where necessary. The Principal Auditor should be able to complete a control and risk assessment matrix following their documentation of the systems and processes being reviewed.
- Review the working papers of Auditors on the assignment to ensure they comply with the agreed standards. This may involve drafting review points.
- Review, and amend as necessary, the testing programs prepared by the Auditors.
- Perform testing as required.
- Review and approve testing working papers. Discuss findings and draft observations with the Auditors on the team.
- Draft the internal audit report for discussion with the Audit Manager and auditee management.
- Assist the Audit Manager in discussing and finalizing the findings and observations with the management responsible for the activities being audited.
- Support the process of reviewing evidence of delivery against recommendations through to closure.
- Managing a team of Auditors within a matrix structure on an assignment basis, with responsibility for coaching and mentoring individuals and providing feedback on performance following completion of each assignment.
- From time to time, the Principal Auditor may be asked, at the request of Internal Audit Management, to participate in steering committees, project boards and/or other bodies as required.
- To promote GwIA and the service it provides by building strong and effective working relationships with senior management, other staff and external auditors.
1 năm trước Xem thêm

Project & System Officer (Background IT)

22/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Mục đích của vị trí:
- Đảm bảo vận hành hệ thống liên quan đến Policy Services: hoạt động đúng quy định, yêu cầu công việc tại mọi thời điểm.
- Phối hợp với các phòng ban điều chỉnh, nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu; xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời.
- Tham gia các dự án liên quan đến Policy Services
- Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến Policy Services khi có yêu cầu
2. Trách nhiệm chính:
- Phụ trách nêu, lấy ý kiến, tổng hợp và phân tích yêu cầu v/v xây dựng hệ thống gửi đến IT.
- Phụ trách phối hợp với đồng nghiệp, kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến Policy Services trên hệ thống tạm trước khi đưa vào sử dụng khi có: sản phẩm mới, hệ thống mới, …
- Phụ trách việc phối hợp và trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống giữa NBUW và các phòng ban khác.
- Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn liên quan đến thay đổi, điều chỉnh/bổ sung quy trình nghiệp vụ và hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ cấp quản lý.
1 năm trước Xem thêm

Sales Incentive Senior Specialist

15/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Business Context:
Prudential Vietnam is a market leader in Vietnam Insurance Industry. The organization has approximately 1,300 employees, 230 office locations and 150,000 agents. The competition is fierce among international and local well-established companies such as Prudential, AIA, Manulife, Dai- Ichi Life and Bao Viet.
The incumbent of this job is responsible for designing and conducting the incentive plan and recognition program for Bancassurance/Lead Generation business; work closely with Finance Department to control the cost budget and manage the spending within the approved limits.
Key Accountabilities:
- To support the Compensation and Incentives Manager in the development and the delivery of incentive/compensation/recognition strategy for PVA’s Bancassurance & Lead Generation business including the conceptualization, proposal and implementation of incentive & recognition programs.
- Manage the overall Bancassurance & Lead Generation budget to follow up with Finance team, track the effectiveness of sales activation activities and define areas of improvements.
Job Responsibilities:
- Conduct the incentives planning process with internal Distribution, Bank Partners and Finance team, design Bancassurance and Lead Generation’s incentives plan.
- Work with the Distribution Operations Support, Activation, Accounting to ensure the timely delivery of contest results, contest updates payment, promotion and trip execution.
- Manage overall incentives budget spending.
- Analyze the effectiveness of contests with business insight and propose improvement points for the next schemes.
- Initiate and manage the communication program to maximize the impact of sales incentive program/activities.
- To be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm

Budget Control Senior Specialist

15/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Budget Control Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals.
Job Responsibility:
- Conduct the budgeting process with Finance team for the new financial year to design Bancassurance and Lead Generation’s overall budget plan including key Business-As-Usual Activities (Meeting & Conference, Printing & Supplies, Training, Entertainment, Recruitment…) and key projects.
- Manage the overall budget, key activities of Bancassurance and Lead Generation (LG) channel by tracking and supervising the key major expense items, initiating and overseeing the budgeting process in the monthly basis to manage the spending within the approved limits
- Track the efficiency of Bancassurance and LG sales activities periodically to ensure the cost effectiveness and propose the more effective practice to aim for cost cut.
- Any other tasks assigned
This role is required to:
- Plan and monitor department budget; follow and keep tracking department expense based on the project or spending’s purposes, performances and results.
- Coordinate with Finance to report on monthly basic the actual expenses; provide necessary reports to PD head to manage budget more efficient.
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as HR Shared Services Assistant means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals.
Responsibility:
Conduct full pre-employment check process:
- Work with Talent Acquisition team and third party to conduct the pre-employment (reference) check process.
- Ensure all employees onboard with PVA have qualified reference check result.
- Work with Talent Strategic Sourcing team to ensure the pre-employment check payment are made timely and accurately.
Provide best services to new-hire in their onboarding process including:
- Work with HRBP and business partner to prepare the onboarding for new-hire including all logistics needed (entrance card, confirmed new-hire email, buddy confirmation, hiring completion on myHR, etc.)
- Assist new-hire on their onboarding process on system to ensure they complete all requirements before their onboarding date.
- Ensure the new-hire kit is well prepared and delivered to all new-hire on their 1st joining day.
- Ensure P’s files of employee are well-collected and stored aligned with PVA standard on employee’s 1st joining date.
- Working with L&D team to prepare and distribute Buddy voucher to buddy, following the confirmed list of HRBP.
- Work with payroll team to ensure all the required documents related to employee’s benefit including SHUI and PIT registration are well completed.
- Work with HR System team to issue Labor Contract for new Hire within first 30 days and collect them back from employees for filing and scanning.
Others
- Update new employees’ work email into myHR
- Coordinate with IT Team to update the New Hire list into Lotus Notes for setup user accounts
- Other tasks as assigned by line manager
- Play myHR Systems helpdesk role to users in terms of process guidance or basic information input
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Program Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Job Responsibilities for PMO/Program Manager:
Project/Program Management:
- Plan and manage for the definition, development and delivery of approved programs/projects, including the establishment of Key Performance Indicators (KPI), in line with the approved business cases;
- Develop and actively manage assigned projects/programs aligning with PVA PMO methodology and standards;
- Lead cross functional project teams from both internal and/or external to deliver specified programs/projects effectively;
- Provide input into business case initiatives and ensure that all associated costs, risks and mitigation plans are incorporated and vetted accordingly;
- Integrate activities, through identifying and managing interdependencies, to ensure that projects are well coordinated;
- Identify, manage and control financial and operating risks and issues affecting the managed projects/programs;
- Implement project reporting, change and control processes in line with the PVA PMO procedures and standards;
1 năm trước Xem thêm

Treasury Accountant (Chuyên Viên Kế Toán Ngân Quỹ)

24/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục đích của vị trí:
- Kiểm tra hồ sơ thanh tóan nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, kiểm toán, quy định nội bộ của Công ty và Tập đoàn
- Hướng dẫn và hỗ trợ các phòng ban các thủ tục liên quan đến thanh toán cho nhân viên cũng như nhà cung cấp
Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các phòng ban trên toàn quốc
- Chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thanh toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, kiểm toán, quy định nội bộ của Công ty và Tập đoàn
- Đảm bảo thanh toán kịp thời cho nhân viên công ty và nhà cung cấp
- Hướng dẫn và hỗ trợ các phòng ban các thủ tục liên quan đến thanh toán cho nhân viên cũng như nhà cung cấp
- Các công việc khác được giao bởi cấp trên
1 năm trước Xem thêm

PR Senior Specialist

24/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as PR Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to enhance corporate communication to provide a better and deeper understanding from all stake holders towards Prudential’s Vision, Mission and its Strategy based on three key pillars People, Technology and Customer centricity.
With an ambition to be the Leading organization with the biggest size of the organization in Vietnam, company strategy and change management information must be cascaded down consistently and precisely within the organization, and enhance our information to external parties.
Job Responsibilities:
- Work out PR & Communication plans for corporate communications, CSR activities & other given communication strategies to help promote corporate image and reputation
- Coordinate within PR team & others department to work out key objectives & activities as required
- Create content of press release, PR articles, Q&A documents and pitch media stories related to company initiatives.
- Update news/content on corporate website
- Monitor press clipping base on projects and other reports relating to Prudential to report upper managers
- Coordinate within PR team & other departments to support for payment, contract, paperwork following our company’s policy
- Support to Leverage PR partnerships via publicity, media gathering, media workshops, media trips (in the north), manage result delivery
- Coordinate with internal communication team to help promote corporate activities
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential in Policy Services team means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to perform daily, ad-hoc tasks & projects related to premium collection via Partners (Bank/Post/Viettel/…) in conformity with approved operating manuals, guidelines with a view to better serving customers in an effective and efficient manner
Key responsibilities:
- To process daily Initial premium collection and Renewal premium collection transactions via Partners (Bank, Post, Viettel,…) and variety type of reports as pre-set workflow, turnaround time, accuracy and productivity
- To co-ordinate with relevant Departments such as Customer Services, Partnership Distribution, Accounting, New Business and Call Center for quickly applying premium for supporting new sale or handling customer requests.
- To solve customer complaints quickly and effectively
- To timely & accurately prepare series of reports for reconciliation with Accounting periodically
- To ready back-up, support colleagues and actively contribute to staff engagement activities
- To co-work for deployment relevant Projects to improve processes and achieve KPIs
- To enhance system, handle QC tasks as requirements
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Distribution Compliance Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Business Context:
- PVN business relies on its large complex Sell force to earn new businesses, to deal directly with clients in term of insurance needs education and premium collection. This is where high financial and reputation risks are involved. The Distribution Compliance is to set up control guidelines to prevent and minimize these risks, to educate the agency force on business etiquettes and codes of conduct requirements, to monitor and review certain records in order to identify potential or actual problems, to investigate clients’ claims and ensure identified errors and improper conducts receive appropriate corrective actions.
- The job holder is to solve and suggest the appropriate discipline actions to agents’ violations;
Key responsibilities:
- Handle all customers’ complaints against Sell force (SF) in order to reduce the gap between the services provided by the SF and the customers’ expectation;
- Work closely with SF and ensure their compliance with the company regulations & guidelines.
- Provide professional advice and feedback to SF. Truly and exactly report to supervisor.
- Suggest ideas to adjust and update corrective procedures/processes which relate to handle agency violations.
- Harmonize and keep RESPECT spirit with all colleagues.
Key Accountabilities:
- To solve effectively all assigned violation cases of SF
- To educate and keep SF informed and in compliance with the rules, regulations and Company guidelines.
1 năm trước Xem thêm

Telemarketing Supervisor

23/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Telemarketing Supervisor means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion for supervising the sales progress against targets/objectives set by management team.
Accountability
- Supporting: The job holder supports the Telemarketing team, review the process including any feedback provided by the team to assess the effectiveness of the current process, and make recommendations for the improvement of the process. Assist team by answering queries and addressing issues.
- Management: daily management of team work load, including quality and attendance
Key responsibilities
- Use incentive programs to push sales and follow up
- Be responsible for the volume of sales and meeting set targets
- Prepare daily reports with Telemarketing Representatives.
- Regularly listen to records, train and coach Telemarketing Representatives
- Supervise the daily activities and actively provide feedback to fix potential issue affecting calling utilization & sales target delivery, Productions and performance
- Manage the workflows between Telemarketing Representatives and Direct Sales and their daily activities.
- Keep track with and escalate to avoid any compliance issue
- Recruit & retain Telemarketing Representatives
- Assist Telemarketing Representatives by answering queries and addressing issues
- Staff appraisals and career planning
- Others: assigned by the line manager
1 năm trước Xem thêm

Complaint Handling Officer ( Short-Term)

23/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Complaint Handling Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Key responsibilities:
- Received and handle complaints assigned as per location in order to make sure that all the complaints are handled properly, fairly according to the company’s rules and service standard
- Coordinate with relevant departments to handle the crisis/incident from customer’s complaints.
- Follow up report and close calls as per defined TAT
- Propose changes to business process and other related activities to ensure service standard and enhance service quality of the Company.
- Participate in the analysis report on the complaint for service recovery and prevent crisis occurring.
- Support programs, projects, ad-hoc tasks, section/ department’s activities/duties.. in relevant projects
- Follow CC program such as : birthday gift , voucher for health examination
- Resolve issues about CC program occurred during implement
- Others: to be assigned by the Line Manager or Company’s Management (if any)
1 năm trước Xem thêm

Project Coordinator ( Short-Term contract )

23/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Job Responsibilities:
Project/Program Support:
- Program support officers provide vital assistance to program managers. These highly-organised, dynamic professionals work on important projects.
- As a program support officer, you won’t only perform routine administrative duties like minute taking – rather, your responsibilities will be tied to the success of the project you are working on. Driving everything forward from planning to implementation, your actions will directly influence the efficiency and cost-effectiveness of the program.
- Every program is different and therefore your duties will change accordingly. However, for the most part, you will be responsible for monitoring programs and its projects, schedules and budgets, preparing progress reports, and liaising with key stakeholders.
- As the project manager’s right hand man (or woman), you will play an important role in project planning and risk and issue management. Moreover, you will log, manage and analyse information on the progress of the project. You may even be responsible for managing lower-level administrative support staff.
- Maintain register of compliance with endorsed project management methodology, change management processes, and other organizational policies.
1 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động dịch vụ khách hàng tại các văn phòng Tổng Đại Lý trong một tỉnh/thành phố. Người giữ vị trí này phải bảo đảm việc triển khai thành công Chiến Lược Duy Trì Khách hàng tại những văn phòng Tổng Đại Lý do mình quản lý, hỗ trợ việc đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng theo định hướng chiến lược của công ty cho đến 2021.
Trách nhiệm chính:
- Quản lý việc triển khai Chiến Lược Duy Trì Khách Hàng qua mạng lưới văn phòng Tổng Đại Lý trong tỉnh/thành phố do mình quản lý.
- Thường xuyên đến thăm các văn phòng Tổng Đại Lý để hỗ trợ kịp thời những hoạt động dịch vụ khách hàng bao gồm thường xuyên đào tạo và hướng dẫn nhân viên dịch vụ khách hàng của văn phòng Tổng Đại Lý để bảo đảm dịch vụ khách hàng cung cấp bởi các văn phòng Tổng Đại Lý do mình quản lý đồng bộ và theo tiêu chuẩn của PVA.
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động duy trì khách hàng trong tỉnh/thành phố do mình quản lý nhằm đạt mục tiêu kinh doanh, bao gồm: thu phí, tư vấn cứu hủy, đáo hạn, và quản lý hợp đồng mồ côi.
- Tìm ra những vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng cần phải được liên tục cải cách, đề xuất cách thực hiện và làm việc với đội ngũ lãnh đạo của Bộ Phận Dịch Vụ Khách hàng/các phòng ban có liên quan để bảo đảm việc triển khai thành công các đề xuất của mình.
- Hỗ trợ những hoạt động liên lạc với khách hàng trong tỉnh/thành phố mình quản lý.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
1 năm trước Xem thêm

Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh

19/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ
Thuộc sự quản lý của Prudential Việt Nam, The Gallerie là mô hình phân phối độc lập mới, dự kiến được giới thiệu tới thị trường vào quý 02 năm 2019. The Gallerie hướng tới sứ mệnh khai thác tiềm năng khu vực thành thị để xây dựng một đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, còn được biết đến với danh hiệu Pru Planners. Các Pru Planners được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và huấn luyện toàn diện với chương trình Entrepreneurship Development Program. Qua 2 năm gắn bó với chương trình, họ được ươm mầm để trờ thành những Sales Director hoặc Urban Director tương lai.
Nhằm thực hiện được sứ mệnh này, The Gallerie cần một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Vị trí Quản lý Huấn luyện Kinh doanh Kênh Thành thị chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu đào tạo và huấn luyện cho lực lượng Pru Planners tại khu vực phụ trách nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh công ty đề ra.
Trách nhiệm chính
Công tác quản lý và giám sát hoạt động huấn luyện trong khu vực được giao:
- Phát triển, giám sát, tăng cường hiệu suất và hiệu quả làm việc của đội ngũ Pru-Planner.
- Lên kế hoạch huấn luyện và giám sát cho mọi hoạt động của đội nhóm Pru-Planner.
- Đánh giá và giám sát kế hoạch thực hiện của đội nhóm để đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra và đạt chất lượng.
- Kiểm tra các quy trình và hoạt động vận hành bảo đảm đúng theo quy định của bộ phận và công ty.
- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh kênh The Gallerie đào tạo và phát triển đội ngũ Quản Lý Kinh Doanh Kênh Thành Thị (BDM).
Công tác chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh:
- Thực hiện đứng lớp đào tạo, huấn luyện theo lịch.
- Tham gia thiết kế các chương trình huấn luyện cho đội ngũ Pru Planners.
- Hợp tác với các BDMs để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đạt được chỉ tiêu kinh doanh.
Quản lý dự án:
- Tham gia dự án liên quan đến huấn luyện, đào tạo và kinh doanh khi có yêu cầu;
- Tham gia các nhiệm vụ/ dự án được giao bởi cấp quản lý
1 năm trước Xem thêm

Training Control & Quality Assurance Senior Specialist

19/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Monitor quality of Partnership Distribution Training Delivery
- Attend training classes to observe trainer and give appropriate feedback in terms of performance improvement
- Coordinate with Training Delivery team & Training Reporting team to come up with improvement plan in terms of quality of Training Delivery
2. Support Training Design and Development activities
- Follow up approval flow for training material releasing from collecting Learning Needs Analysis; sketching training outline, lesson plan to certifying training materials
- Make sure all of training activities in line with quality requirements
- Play the role as internal auditor for Partnership Distribution Training team
3. Any other tasks assigned
1 năm trước Xem thêm

Senior Sales Trainer

15/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Responsibilities
1. Training Delivery
- Do monthly training delivery plan for the territory in charge
- Take in charge training delivery for Partnership Distribution Junior Sales Management & Lead Generation Junior Management team
- Monitor and ensure the quality of training delivery including active ratio, participation rate, compliance… within the territory in charge
2. Sales Support
- Coordinate with Partnership Distribution Sales Force team to support sales activities (GP, BOP, PruDay…)
- Support other Partnership Distribution Sales Trainers in communicating about training activities
3. Training materials design and improvement
- Coordinate with Design, Development and TCQA team in giving feedback and improving current material in line with business need and interest of target audience
- Take in charge of designing project-based training material
4. Relationship Management
- Maintain and improve the quality of internal and external relationships to gain the best working results
5. Any other tasks assigned
1 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
JOB PURPOSE
This position contributes to generating agency production reports to Management, AD team and agency force as well as calculating the agency contest.
ACCOUNTABILITY
- Meet all the deadlines of individual assignments and projects
- Ensure the filing of all documents is in line with company rules and/ or in a systematic manner.
- Relationships and Communications: Build effective relationships both within and outside the department; seek input from and maintain effective ongoing communication with others:
a. Internal:
- Within DA and AD/PD: coordinate with relevant to get necessary input information and provide them with output analysis, reports if required
- Other departments: coordinate when necessary
b. External: Suppliers (if any) and relevant organizations.
KEY RESPONSIBILITIES
- Timely and accurately prepare and issue reports/statistics on agency KPIs to the Management and sales team, including weekly/ monthly/ad hoc reports. Update the interim and final result of agency contests.
- Convey complex information/reports to people who may not be specialists.
- Build and maintain the internal database and applications of the team, research and provide technical support to team.
- Be able to utilize statistical and technical tools to analyze and solve business problems.
- Have ability to analyze complex information, organize varied tasks and communicate clearly with other professionals.
- Research essential reports to write accurately the manuals and continuously update if necessary.
- Review relevant policies and/ or processes and propose changes for improvement if any
- Any other tasks assigned.
1 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp và xây dựng lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
Trách nhiệm chính
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
1 năm trước Xem thêm

Government Relation Specialist

12/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Mục đích của vị trí:
- Thực hiện các hoạt động quan hệ chính phủ với mục tiêu đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng và thuận lợi và tăng cường hình ảnh, vị trí của Công ty.
- Đảm bảo các hoạt động quan hệ chính phủ phù hợp và tuân thủ quy định, chính sách của Công ty và Tập đoàn.
Trách nhiệm chính:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ mật thiết với các cấp công việc tương ứng tại cơ quan chính phủ nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty
- Định kỳ cập nhật, thông báo, thông tin về thị trường, thay đổi về qui định pháp lý và các vấn đề phát sinh nếu có.
- Đảm bảo các hoạt động quan hệ chính phủ phù hợp và tuân thủ quy định, chính sách của Công ty và Tập đoàn.
- Thực hiện các công việc được giao khác bởi Ban Lãnh đạo công ty hoặc cấp trên trực tiếp.
Chỉ tiêu công việc:
- Tạo dựng mối quan hệ tốt với các cấp công việc tương ứng tại cơ quan chính phủ
- Đảm bảo thực hiện các báo cáo đúng hạn theo yêu cầu
1 năm trước Xem thêm

Digital Marketing Senior Officer

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential in Digital marketing senior officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion for typically responsible for engaging Prudential brand with customers via the digital space. He/She will plan and execute digital marketing campaigns; create, supply and optimize content for Prudential blog.
Key responsibilities
- Manage and own the operations of Prudential Blog on a day-to-day basis, including content scheduling, performance management and optimization, in conjunction with digital marketing calendar
- Develop and implement plan for market education on digital platforms, working with internal and external stakeholders in producing relevant content to address customer needs, then drive them to life insurance products/services
- Develop and manage digital marketing campaigns to build awareness, customer engagement and loyalty for owned digital platforms
- Prepare creative briefs, justify proposals, evaluate agencies and follow up with agencies in outsourcing plan
- Ensure timely reporting on success of digital activities, feeding insights and recommendations into future plans
1 năm trước Xem thêm

Marketing Campaign Manager

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Campaign Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion for devising plan and managing marketing campaigns/ activities for assigned Distribution channel, new product launches, and corporate customer promotions under line manager’s direction, coaching and supervision.
Key responsibilities
- Play role as key marketing contact point in all engagements and consultation with assigned distribution channels in relate to marketing & communication activities to ensure consistent image of Prudential throughout these activities.
- Under line manager’s direction and coaching, devise plan and execute marketing campaigns/ activities to target customers to support assigned distribution channel from planning to implementation; and ensure consistent image of Prudential throughout these activities.
- Under line manager’s direction and coaching, propose plans and execute marketing campaigns to launch new products to customers and sales force, covering sales and marketing materials and integrated marketing communication.
- Under line manager’s direction and coaching, propose plans with strong rationales and business insights and take lead in implementation of customer promotion campaigns to support sales force to generate more sales, to enhance customers’ benefits and to promote Prudential’s image, including:
- Propose plan of scheme and offers with rationale business case based on customer & sales insights and well-aligned with relevant stakeholders (Distribution, Finance)
- Collaborate with Customer Experience, Operation, and IT to set up system of promotion schemes, and customer communication.
- Collaborate with Legal, Operation, IT, and GR to get approved Terms & Condition documents and register/ notify to relevant authorities in compliance with Commercial Law and company policy.
- Collaborate with Creative, Procurement, Operation & delivery vendor to produce/ purchase and deliver promotion offers to customers.
- Work with advertising vendor, Creative, internal communication teams (Digital, PR) to build up and implement an integrated marketing campaign with cut-through creative assets and holistic communication plan in compliance with internal process.
- Roll out launching activities to internal and external stakeholders at all touchpoints.
- Track and monitor campaign performance to improve campaign results, and handle sales/ customers queries relate to the campaign.
- Any other ad-hoc marketing campaigns/ activities as assigned upon team workload.
1 năm trước Xem thêm

Agency Sales Trainer - Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh, Doanh Kênh Đại Lý

11/07/2019

Thỏa thuận

Bình Dương Long An Tây Ninh

Khu vực làm việc: Long An, Bình Dương, Tây Ninh (Ứng viên có thể base tại Hồ Chí Minh và đi công tác tỉnh)
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng.
Trách nhiệm chính:
1. Lập kế hoạch: Chủ động phối hợp với Bộ phận Phát triển Kinh doanh và Văn phòng Tổng Đại lý trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng.
2. Đào tạo: Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện.
3. Giám sát: Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty.
4. Hỗ trợ kinh doanh: Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh như hội thảo bán hàng (GP), hội nghị tuyển dụng (BOP) cùng với với với Bộ phận Phát triển Kinh Doanh và Văn phòng Tổng Đại lý và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện Khu vực.
5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các bộ phận liên quan và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao.
6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
1 năm trước Xem thêm

Customer Analytics Specialist

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential in Customer Analytics Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to collect and analyze the customer data, propose the action plan to senior management team, and help senior management team to understand and make right decision on marketing activities.
Job Responsibilities:
This Customer Analytics Specialist will be responsible for the data integrity & accessibility, and analytics need of the Marketing department:
1. Data integrity & accessibility
- Ensure all outgoing data is correct and adaptive to changing business requirements
- Verify quality of customer data, and propose solutions for data clean up
2. Customer Data Analytics:
- Build reporting system for customers campaigns, BAU activities (Social, email, sms…) and recommend solutions for digital campaign, digital performance, customer experience for campaign improvement/ performance optimization
- Support Marketing teams in pulling and analyzing data based on their business objectives
Key Accountabilities:
1. Business Impact:
- Prepare Marketing reports covering platform performance (digital and conversion), customer portfolio and customer experience.
- Provide fruitful analysis on campaign data.
2. Planning and execution:
- Actively work with Product/ MKT for product/features launch
- Work with B&C/ CX for data analytics, campaign analytics
3. Relationship and Communications:
- Build effective relationships both within and outside the department by promoting joined up and collaboration culture.
- Seek inputs from and maintain effective ongoing communication with others.
- Manage conflicts to ensure least disruption to organization.
1 năm trước Xem thêm

Branding Senior Specialist

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Business Context:
Prudential has been gaining a strong competitive advantage thanks to its well-respected No.1 brand in Vietnam life insurance market. Being the owner of the most valuable assets of Prudential, the Marketing/ Corporate Branding team plays a vital role in differentiating & defining the way we expose our company in contact with our stakeholders (customers, sales forces, employees, shareholders, government & business partners…).
This position is responsible for:
- Manage brand assets and visibility, trademark, brand controlling across nationwide PVA Network including but not limited Branch Offices; GA Offices
- Implement the brand engagement activities among internal stakeholders including but not limited HR; Corp Com; Distribution team…
I. Corporate branding management: Manage, Implement and Control Quality of Brand assets across PVA nationwide network; including
1. Outdoor billboard Management: Planning, purchasing, managing licenses & auditing all current and upcoming billboards in nationwide
2. GA and BO Management:
- Work with vendors and internal stakeholders to execute the branding billboards and other displayed POSM at GA/BO, follow up on the license and maintenance.
- Follow P2P process to make payment for all requirements of production/ maintenance/ licenses/ allowance for GA every month
- Report every monthly and quarter
3. Internal controlling
- Align with Budget Coordinator and Brand Management Coordinator for implemented solution and budget control & reporting of Brand Management.
- Trademark management and Brand Controlling: Supervise related departments to ensure the Brand Guideline to apply properly.
- Brand Audit: Conduct Brand Audit with related stakeholder (yearly)
II. Internal Engagement: Implement the brand engagement activities among internal stakeholders
1. Plan and engage with internal stakeholders to implement internal communication campaign to enhance the brand message among internal audiences.
2. Organize branding trainings & workshops for employees and related stakeholders to have better understanding on branding implementation at GA/ BO/ TO/ SO
III. Ad-hoc projects: Branding building campaigns.
3. Branding advisory for campaigns: Working with related departments on their communication plans towards our stakeholders (customers, sales forces, employees, shareholders, government & partners…) to control branding properly.
4. Corporate branding activation campaign: Implement one of the corporate branding campaigns to activate & deliver brand messages on different media channels.
5. Engage relevant partners, media agencies, vendor for branding enhancement
1 năm trước Xem thêm

Performance Analysis Senior Specialist

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

The Gallerie is PVA’s new and independent distribution channel, to be launched in 2nd Quarter 2019. The channel’s mission is to tap into the potentials of Urban customer segments by leveraging a new generation of young, dynamic and highly professional financial advisors, called Pru-Planners. Pru-Planners go through rigorous selection process, comprehensive learning & development program (Entrepreneurship Development Program). Pru-Planners will be developed to become Sales Director or Urban Director.
In order for the new model to run effectively, performance planning and analysis plays a vital part and is in charge by Performance Planning and Analysis Senior Officer.
The role of Performance Analysis Senior Specialist is responsible for planning, forecasting and analyzing performance of The Gallerie as a new distribution channel, including volume, cost, manpower, productivity, sales behavior and other relevant KPIs.
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Key Responsibilities
Business Performance Analysis:
- Collect sales records and trends to analyze, evaluate performance against sales target based on performance metrics, tools and dashboards to identify the channel issues and highlight areas of improvement.
- Analyze sales and performance records and interpret results of overall sales to make further data-driven decisions with the purpose of maximizing business performance.
- Conduct performance and sales team behavior analysis to support effective design of The Gallerie’s incentives and compensation.
- Breakout and assign monthly priority and products as well as sales quotas.
- Ensure all Cross-sell/ Up-sell/ Farming opportunities are optimized.
Data and Reporting Management:
- Collaborate with other team to manage and drive system data (sales, manpower, compensations, etc).
- Utilize data tools to produce relevant quarterly sales reports and other reports requested by management.
- Ensure data integrity and consistency across the Gallerie and other distribution channels.
Other tasks and projects as assigned by managers.
1 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm, tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
- Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo tại các chi nhánh Ngân hàng đối tác chiến lược.
- Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
- Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
- Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
- Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
- Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
- Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
1 năm trước Xem thêm

Corporate Strategy Senior Specialist

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. Corporate Strategy Management is an important arm to direct PVA’s business journey to Vision 2021. Prudential is keen on developing this function to be a substantial part of the business.
Working with Prudential as a Corporate Strategy Senior Analyst means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be responsible for assistance on the development of corporate strategies and monitoring the entire process of corporate strategy formulation, corporate performance and strategy communication. The candidate must have a sound strategic mindset, strong influencing, innovation and critical thinking skill to well accomplish the work-stream.
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Job Responsibilities:
Corporate Strategy Management
1. Strategy Development and Coordination
- Assist in coordinating with SLGs to formulate and document strategic initiatives that requires to achieve the strategic KPIs
- Monitoring and providing monthly updates on insightful analysis on market dynamics, macro/microeconomic factors, financials, competitive implications, growth opportunities & threats
- Assist in developing and recommending creative growth innovations, and growth strategies for optimizing existing business performance
- Assist in preparing strategy communication documents and monitor the overall strategy communication plan to the relevant stakeholders ensure company and department strategies are effectively communicated
2. Strategy Implementation and Monitoring
- Assist in coordinating with SLGs to formulate and document strategic initiatives that requires to achieve the strategic KPIs
- Monitoring and providing monthly updates on insightful analysis on market dynamics, macro/microeconomic factors, financials, competitive implications, growth opportunities & threats
- Assist in developing and recommending creative growth innovations, and growth strategies for optimizing existing business performance
- Assist in preparing strategy communication documents and monitor the overall strategy communication plan to the relevant stakeholders ensure company and department strategies are effectively communicated
- Assist in preparing the periodic business performance reviews at corporate levels that ensure well preparation and effective follow-ups for the Regional Quarterly Dialogues and Monthly TLT Meetings
Key Accountabilities:
- Ensuring effective engagement of Top Leadership Team (TLTs) and Senior Leadership Group (SLGs).
- Manage the process of regular strategy reviews to ensure the company strategies are most updated to market/business situation and strategy execution is in line with the plan.
- Ensure corporate strategies are effectively communicated to the right levels and stakeholder
1 năm trước Xem thêm

IT Infrastructure Security Manager

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as IT Infrastructure Security Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals.
Accountability
- Ensure compliance to PCA Information Risk, Vietnam regulatory requirement and Regional IT Security Policy.
- Ensure Weekly/Monthly IT Security Metrics achieve the required threshold.
- Enhance and maintain current security processes to improve efficiency and effectiveness.
- Regular dialogue with Regional IT Security to align and review in-country IT security activities
- Security Incident management and response
Key responsibilities
- Measure and enhance current security controls to comply with regulatory requirements.
- Provide reporting and metrics on the state of security ongoing and associated IT security risks.
- Continuously monitor Security operation and vendor’s service for all solution in place. (WAF, DLP, AV, NG, PIM…).
- Support IT patch management with special focus around IT security related patches.
- Review security configurations of the systems against regional baseline and identifying gaps between them to fix.
- Controlling Privileged IDs and the release for usage.
- Take part in the implementation of security programs within the local business.
- Support the delivery of PVA’s cloud security offering, including security governance, strategy, risk assessments and management, data protection, cloud-based identity and access management, technology/provider-specific architecture and monitoring/analytics both for and in the cloud.
- Works independently with assistance, direction and goal setting from the Information Security Technology Senior Manager.
1 năm trước Xem thêm

Claims Investigator Representative

11/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Claims Investigator Representative means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to set up for purpose to find out evidences in order to ensure the accuracy, transparency and fairness for claim payment decision. In the other side, Claims investigation also helps to discover and prevent fraud cases of life assurance.
Responsibilities:
- Do hospital check & get Medical Record upon the request of claim assessor
- Field investigation: retrieve information from domicile/ local authority.
- Visit client at home for collecting info/ assessing Total Permanent Disability upon the request of Claims Assessor
- Negotiating and drafting contracts with hospitals
- Together with supervisor to investigate and solve the problems related to job
- Task to complicated anh big sum claim cases
- In addition to the requirements in lower grade:
- Widen investigation
- Interview
- Control investigation quality.
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp và xây dựng lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
Trách nhiệm chính
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
1 năm trước Xem thêm

Compliance Assurance Senior Specialist

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Compliance Assurance Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to provide assurance to the Group and Local Business Unit [LBU]’s Management on the compliance status of LBU with Group’s, Regional Office’s standards and local government regulations.
The job holder is required is to conduct the Compliance Quality Assurance reviews as per the risk based plan which ensures the Compliance risks are adequately assessed.
- Ensure the timeliness and quality Compliance Reviews according to the Compliance Plan. .
- Effectively coordinate with relevant departments to ensure the findings are closed timely.
- Conduct the ad-hoc review/analysis to address Management’s concern on the compliance risk of the Company.
Key responsibilities
- Review: Conduct the Compliance Reviews as per the Compliance Plan and perform spot check reviews including the preparation, fieldwork, exit meetings, and reporting to ensure the review objectives (TOR) are met and review outputs (reports) are complete and communicated to the business and Senior Management
- Reporting: Issue the compliance review reports and prepare any reporting relevant to Compliance Assurance includes tracking the progress of actionable items.
- Liaison: Follow up with 1st line on the implementation of the agreed actions plans.
- Support Head of Compliance Assurance in monitoring, developing the team as well as in other matters related to compliance and other project relevant to compliance functions as required.
1 năm trước Xem thêm

Actuarial Senior Analyst

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Actuarial Senior Analyst means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to support the Corporate Actuarial Manager to ensure that actuarial reports and valuation processes are in line with sound actuarial principles and standards, statutory requirements and meet department’s goals and objectives.
Accountability
1. Provide high quality actuarial reports and ensure all results are thoroughly checked for accuracy and consistency.
2. Active analysis of results, with reporting of known errors, omissions or anomalies.
3. Maintenance of adequate documentation of working process, working tools and integrity of those.
Key responsibilities
1. Perform periodic actuarial valuations and assist in the maintenance and development of the valuation system. Ensure any changes are fully documented.
2. Conduct regular financial reports including those for the local regulator, regional office and internal management team.
3. Provide support to Solvency 2/Ecap and other corporate actuarial projects.
4. Responsible for European Embedded Value, IFRS and Statutory Valuation, Risk analyses and New Business Profit reports.
5. Perform periodic experience study analyses, including mortality, morbidity, persistency and expenses.
6. Perform sources of earning analysis for IFRS.
7. Assist in business planning process.
8. Carry out a wide variety of ad-hoc actuarial investigations, as required from time-to-time, ensuring all results are thoroughly checked for accuracy and consistency.
9. Actively study towards a recognized actuarial qualification.
10. Provide support to more junior actuarial students.
11. Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
1 năm trước Xem thêm

Recruitment Manager - The Gallerie (Hà Nội)

11/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

The Gallerie is Prudential Vietnam Assurance’s new and independent distribution model, to be launched by December 2018. The channel’s mission is to tap into the potentials of Urban areas with a new generation of young, dynamic and highly professional financial advisors, called Pru-planners.
To deliver this ambitious objective, we need to build-up recruitment team who have life insurance knowledge, HR academic background and experience screening and evaluating candidates. Recruitment manager will work closely with our recruiters to manage sourcing, interviewing and employment processes.
The incumbent of this job is responsible for the quantity and quality of Pru-Planner. They also need to develop and implement recruitment strategies.
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Key responsibilities:
Planning and execution
- Develop, implement and update mass recruitment strategies, funnels, and procedures
- Identify and build networks to find and attract high-qualified candidates
- Plan and coordinate with event team to organize career fair/networking event
- Build-up relationship and work with different type of recruitment sources, vendors. Proactively searching and diversifying the recruitment sources
- Identify prospective candidates using a variety of channels
- Conduct final interview and evaluate the candidate
Relationship Management and Collaboration
- Work closely with sales and training team to deliver the recruitment target
- Proactively build-up relationships with inside and outside company
- Proactive manage and anticipant conflicts and develop potential solution
- Build-up a relationship and network thorough partners to recruit qualified candidates
Develop subordinates and talents
- Train and supervise recruiters to perform resume searches on internal and external databases.
- Take corrective action with subordinates when performance needs improvement, provide coaching and support when necessary.
- Encourage high teamwork spirit, build bridges between teams
Training & Development
- Actively attend and engage in The Gallerie training classes
- Be a role model for subordinates.
Leading Innovation and Change
- Lead and encourage new initiatives in a team
- Promote think “Out of the box”
1 năm trước Xem thêm

Complaint Handling Senior Officer

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Complaint Handling Senior Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to handle complaints to ensure customers’ complaints are handled in line with Regional Compliance Standards of Prudential Corporation Asia and Regulation of Prudential Vietnam.
Key responsibilities
- Received and handle complaints assigned as per location in order to make sure that all the complaints are handled properly, fairly according to the company’s rules and service standard
- Coordinate with relevant departments to handle the crisis/incident from customer’s complaints.
- Follow up report and close calls as per defined TAT
- Propose changes to business process and other related activities to ensure service standard and enhance service quality of the Company.
- Participate in the analysis report on the complaint for service recovery and prevent crisis occurring.
- Support programs, projects, ad-hoc tasks, section/ department’s activities/duties.. in relevant projects
- Others: to be assigned by the Line Manager or Company’s Management (if any)
1 năm trước Xem thêm

Regional Bancassurance Sales Manager

03/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm (APE), tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
- Phối hợp với BSM / BSS / EFSC / SFSC / FSC trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo (OB, BOP, GP, Hội nghị, Sự kiện ...) tại các Ngân hàng đối tác chiến lược.
- Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
- Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến APE, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
- Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng được chỉ định về APE, tuyển dụng, tỷ lệ hoạt động & tuân thủ.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng BSM / BSS và đội ngũ Kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
- Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
- Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
- Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm

Legal Counsel Senior Manager

21/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Legal Counsel Senior Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to provide legal services of the highest professional standards for the Company’s business, to facilitate other functions in their operation on legal side, to manage legal risks, to ensure the Company’s transactions viable and safe and in compliance with the local laws, to take legally required actions to protect the Company’s rights and interests.
The job holder is to provide legal support to other divisions to prevent risks for the Company and/or to protect the company before possible losses, to facilitate smoothness of the Company’s business operation by giving correct interpretation on applicable laws/regulations and advice for the rightness of Company’s operation orientation.
Key responsibilities:
- To systemize/ enhance/ develop insurance products to make sure the PWs are well drafted and filed in compliance with the regulation as well as the Company’s expectation/system.
- Non-claim, claim litigation handling in order to protect PVA’s legal interest. Present as PVA’s authorized representative at Court, police, procuracy. Preparation of supporting documents and co-ordination with the Company’s outside lawyers (if any) in litigation and make sure that Legal Head and Management Team are well updated on litigation.
- Draft and review the Company’s contracts/agreements including investment, distribution.
- Legal support and provisions of legal advices and opinions to all Departments in a timely and accurate manner.
- Responsible for reviewing and proposing legal initiatives (both executing initiatives and regulatory initiatives) to best optimize company operations and position in the market.
- Take lead and coordinate with departments to proactively ensure that legal or legal related matters are timely attended, addressed in favor of company operations.
- Provide timely and proactive training to departments on both new and existing regulations.
- Ensuring legal works are duly and professionally produced and filed.
- Other tasks as assigned by the Legal Head from time to time.
2 năm trước Xem thêm
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp và xây dựng lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
Trách nhiệm chính
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

Head of Campaign and Branding

21/06/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Head of Campaign and Branding means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to lead and execute the relevant marketing strategies to achieve country business objectives and strategic plan.
Your daily challenges should be listed as below
1. New Business Acquisition:
- Drive the new business acquisition/recruitment’s MKT plan for Bancassurance, Agency, Telesales, and Digital through the development and implementation of promotions, campaigns, initiatives, product proposition and new business opportunities.
- Lead the customer and sales communication strategy by developing effective communication tools and methods.
- Drive the digital sales.
- Work with Product Management team in ensuring effective strategies to promote Prudential’s products to sales force and customers.
- Work with Product Management and others to develop effective product proposition and to diversify sales channels.
2. Customer Retention and Cross Sales:
- Drive the customer retention strategy to reduce the cancellation rate and increase average policy life through the development and implementation of customer life cycle, customer appreciation scheme, and cross sales strategy.
- Work with Product Management, OPS, Customer, and CRM to analyze customers dynamic and develop anti-attrition strategy.
3. Branding, Creative and Design
- Lead corporate branding strategy through the development and implementation of brand campaigns, and initiatives to maximize the Prudential brand exposure in cost effective manner.
- Manage all branding materials and corporate messages to be provided for commercial use, ensuring professionalism, consistence of key messages, effectiveness and alignment with corporate strategies
- Ensure compliance with the branding guidelines of the company and the group as well as with local regulations.
- Drive creative projects from concept to completion and translate marketing objectives into creative strategies and direct the creative team in the production of advertising and marketing collaterals.
- Work closely with the Regional Marketing Team to share best practices, measure brand performance as well as to ensure Corporate Governance, Advertising Polices and Brand Guidelines are enforced.
2 năm trước Xem thêm

Distribution Compensation Officer

21/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Distribution Compensation Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to calculate and reconcile the compensation of all distribution channels to ensure all payments are accurate and completed within agreed timeline.
Key responsibilities
- Check and reconcile all compensation paid to the sales force, including income tax, other income, deduction, etc. to ensure the accuracy and compliance with the company policies.
- Coordinate with other departments to review e-payment request, summarise agent income adjustments to ensure accurate, timely and properly documented payments.
- Work closely with other departments to set up system for annual compensation scheme calculation.
- Actively review current practice and propose calculation tool to automate the compensation calculation process
- Manually calculate other income of distribution which is not supported by system
- Participate project related for testing the system relating compensation
- Others tasks as assigned by line manager or company’s management.
2 năm trước Xem thêm
Trách nhiệm:
- Hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo theo tiêu chuẩn của Prudential
- Tiếp nhận những cuộc gọi tới từ khách hàng và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của Prudential
- Ghi nhận những vấn đề của khách hàng với tâm thế nhẫn nại, thông cảm theo phương châm “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”.
- Có tư duy giải quyết vấn đề nhanh nhạy, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc
Mô tả công việc:
- Làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất.
- Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng tới Trung tâm dịch vụ về những vấn đề liên quan đến hợp đồng Bảo hiểm và giải quyết những vấn đề của khách hàng
- Tiếp nhận đánh giá từ khách hàng về dịch vụ chăm sóc của Prudential
- Cập nhật thông tin yêu cầu/vấn đề của khách hàng vào phần mềm quản lý chuyên dụng.
- Chuyển giao vấn đề và theo dõi những vấn đề/yêu cầu đặc biệt của khách hàng với những bên liên quan
- Hoàn thành những báo cáo theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp
- Làm việc trong môi trường năng động.
- Chế độ đãi ngộ tốt với nhiều phúc lợi.
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm, tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
- Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo tại các chi nhánh Ngân hàng đối tác chiến lược.
- Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
- Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
- Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
- Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
- Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
- Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm

Front-End / Back-End Developer

29/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Software Developer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Key responsibilities:
- Participate in analyze, design and architecture of software systems to meet business requirements in a highly participatory process.
- Design and develop programming systems making specific determinations about system performance.
- Investigate and resolve application functionality related user problems/ issues/needs on in-charged systems.
- Create and maintain functional/technical documentation using defined technical documentation templates.
- Create, document, and implement unit test plans, scripts, and test to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate.
- Confer with business analyst to gain understanding of needed changes or modifications of existing systems.
- Resolve questions of program intent, data input, output requirements, and inclusion of internal checks and controls.
- Provide assistance to system admin/business analyst and support personnel as needed to determine system problems.
- Performance tuning, improvement, balancing, usability.
- Deliver other assignments by System Manager.
2 năm trước Xem thêm

AML & ABC Specialist

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as AML & ABC Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to provide assurance to Prudential Corporation Asia (PCA) and PVA management on the compliance of PVA on AML & Sanctions with Group’s, PCA’s standards and local government regulations.
Accountability:
To ensure the result of AML screening activities effectively as requirements of AML local laws and regulations as well as PCA standards.
AML:
- Perform manual screening upon request.
- Review and analyse transactions to identify suspicious transactions.
- Perform customer risk assessment.
- Perform special transaction monitoring.
- Support other matters related to AML projects.
ABC:
- Monitor/Review:
- To provide oversight over Fraud and ABC related matters included but not limited to consultation, review, challenge and monitor the related risks.
- To develop more early warning indicators to prevent or detect frauds
- To develop more preventive and detective controls on fraud risk management
- Training: to provide training on fraud and ABC related matters to PVA human resources.
- Advisory: to provide consultation/advice for fraud and ABC related matters to Business Functions.
- Reporting: to prepare, maintain and update all current FC reporting
- Support Head of Financial Crimes in monitoring, developing the team as well as in other matter related to compliance and other project relevant to compliance functions as required.
2 năm trước Xem thêm

IFRS 17 Project Manager

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as IFRS 17 Project Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to work closely with relevant stakeholders within local business unit and regional office to implement IFRS 17 accounting standard at Prudential Vietnam Assurance Company Limited in Technical, System and Project workstreams. Scope of work includes drafting transition and implementation plan, identifying tasks in each workstreams, assigning tasks to relevant stakeholders, ensure all deadlines are met, liaison between Vietnam office and regional office, carry out finance system & process review, propose to-be process and automation tools to improve efficiency.
Key responsibilities
1. Drive project management effectiveness
- Ownership over project management related activities within the Project workstream
- Reporting on progress against plans and encouraging identification, management and escalation of project risks and issues
- Ensure adequate representation from relevant teams e.g. Actuarial / Finance etc. is present in the road test workshops and participate actively
- Overall delivery of the project on a timely basis with acceptable quality and within budget
- Prepare and monitor Project KPIs
- Ensure all deliverables are signed off by relevant person in charge
- Follow the Regional Deployment Approach and guidance / templates provided by PCA to produce bottom-up overall plan & budget
2. Act as representative of Finance department relevant workstream
- Provide local systems and process documentation e.g. local accounting rules / data flows in a timely manner
- Supervise and review detailed design of IFRS 17 financial statements and financial data requirements
- Interpret IFRS 17 requirements and regional office’s instructions for finance-related topics
- Identify changes to current Finance process to meet IFRS 17 requirements and agree with relevant Finance function leads on action plans
- Work closely with other workstream leads to identify impact of IFRS 17 to existing Finance system
- Identify and agree with management and other stakeholders on Finance systems gap assessment based on data requirements
- Supervise the implementation of IFRS 17 accounting system
3. Facilitate regional office in validating IFRS 17 requirements at local office
- Act as key contact point for IFRS 17 at local office when communicating with regional office
- Analyse guidance or questions from regional office, identify person in charge at local office
- Ensure all questions from regional office are addressed and answered on a timely basis with acceptable quality by relevant local stakeholders
- Liase between local office and regional office to ensure effective communication
2 năm trước Xem thêm
Thuộc sự quản lý của Prudential Việt Nam, The Gallerie là mô hình phân phối độc lập mới, dự kiến được giới thiệu tới thị trường vào tháng 12 năm 2018. The Gallerie hướng tới sứ mệnh khai thác tiềm năng khu vực thành thị để xây dựng một đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, còn được biết đến với danh hiệu Pru Planners. Các Pru Planners được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và huấn luyện toàn diện với chương trình Entrepreneurship Development Program. Qua 2 năm gắn bó với chương trình, họ được ươm mầm để trờ thành những Sales Director hoặc Urban Director tương lai.
Nhằm thực hiện được sứ mệnh này, The Gallerie cần một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên sâu.
- Thiết kế các chương trình huấn luyện dành cho nhân viên sales và quản lý dựa trên huấn luyện trên lớp và trực tuyến bao gồm các kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, lãnh đạo, quản lý v.v.
- Thực hiện chuyển giao các chương trình huấn luyện cho lực lượng chuyên viên huấn luyện.
- Khảo sát hoạt động huấn luyện để đánh giá sự phù hợp và chất lượng của nội dung thiết kế.
- Kết hợp với các chuyên gia tư vấn đào tạo để thiết kế hoặc phát triển nội dung khóa học.
- Chủ động đưa ra các ý kiến cải thiện và phát triển cho nhóm thiết kế và bộ phận huấn luyện
- Đóng vai trò quản lý hoặc thành viên tham gia cho các dự án của bộ phận theo sự phân công của các cấp Quản lý
- Các nhiệm vụ, dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý.
2 năm trước Xem thêm

Incentive & Compensation Manager

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

The Gallerie is PVA’s new and independent distribution model, to be launched by December 2018. The channel’s mission is to tap into the potentials of Urban areas with a new generation of young, dynamic and highly professional financial advisors, called Pru-planners.
In order for the new model to run effectively, specialized compensation and incentives scheme plays a vital part and is in charge by Compensation and Incentives Manager.
Compensation and Incentives Manager is responsible for driving the Gallerie’s strategic approach to incentive compensation focusing on the development of robust processes designed to ensure an outstanding level of data quality and confidence in both the plan design and its execution.
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Compensation & Incentive
- Establish compensation and incentives tools and procedures to support and develop The Gallerie’s salesforce quantity and quality in the long-term.
- Assume overall responsibility for the management of the Gallerie’s incentive compensation plan, the integrity of the plan design, associated modelling and the execution of same.
- Ensure competitive and attractive, well-designed compensation & incentive scheme that motivate salesforces and drive sales.
- Manage compensation & incentives implementation, communications and effectiveness.
- Participate in the development of comprehensive multi-year compensation strategy for the Gallerie as PVa’s new channel with suitable recognition programs for outstanding areas, team and individual performance with the purpose of motivating Pru-planners sales force.
- Align with the approved and revised budget.
- Develop own and team’s deep expertise in compensation trends for The Gallerie’s team
- Stay up-to-date with business agenda and suggests improvements on how compensation can further support company’s strategies
People Management
- Take corrective action with subordinates when performance needs improvement, provide coaching and support when necessary
- Encourage high teamwork spirit, build bridges between teams
- Be a role model for subordinates.
Operation and Risk Management:
- Build and maintain the effective relationship within team, across various levels and functions.
- Foresee the conflict and develop various solutions
- Be responsible for the development of the annual functional budget in collaboration with senior management.
- Ensures that all of the business’s recruiting practices comply with the applicable regulations, both internal and external.
Others
- Other tasks and projects as assigned by managers.
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Complaint Handling Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Key responsibilities:
- Received and handle complaints assigned as per location in order to make sure that all the complaints are handled properly, fairly according to the company’s rules and service standard
- Coordinate with relevant departments to handle the crisis/incident from customer’s complaints.
- Follow up report and close calls as per defined TAT
- Propose changes to business process and other related activities to ensure service standard and enhance service quality of the Company.
- Participate in the analysis report on the complaint for service recovery and prevent crisis occurring.
- Support programs, projects, ad-hoc tasks, section/ department’s activities/duties.. in relevant projects
- Others: to be assigned by the Line Manager or Company’s Management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Business Development Manager - The Gallerie

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Role Purpose:
The Gallerie is PVA’s new and independent distribution channel, to be launched in 1st Quarter 2019. The channel’s mission is to tap into the potentials of Urban customer segments by leveraging a new generation of young, dynamic and highly professional financial advisors, called Pru-Planners. Pru-Planners go through rigorous selection process, comprehensive learning & development program (Entrepreneurship Development Program). Pru-Planners will be developed to become Sales Director or Urban Director.
The role of The Gallerie Business Development Manager (BDM) is a sales management role and the jobholder directly reports to The Gallerie Regional Head.
The Jobholder is accountable for successfully execution of the PVA Urban strategies as well as achievement of the Gallerie business objectives.
The Jobholder has primary responsibility for establishment of a team of high-productive Pru-planner; and is accountable for managing the team daily sales activities; leading and driving them to achieve APE production; rolling out sales activities & business activation; and robust supporting Pru-planners in career development.
Key Responsibilities:
- Be responsible for the success of the Gallerie by implementing the strategic initiatives to promote high value proposition of Pru-planner, a full-time professional financial advisor, that creating opportunity for attracting urban customers segmentation.
- Be responsible for Pru-planner daily sales management by managing and monitoring Pru-planners structured day; keeping track of Pru-planners’ attendance; providing on-the-job coaching and sales counselling; conducting Joint-Field-Work(JFW) and providing them with a constructive feedback for improvement; monitoring and supporting for customer calling program; ensuring Pru-planners are well equipped with all the necessary skills for achieving an effective customer approach.
- Be responsible for APE contribution by leading Pru-planners to consistently achieve and exceed the APE production; managing Pru-planners’ daily sales activities and the roll out of business activation plans to support for prospect creation and Urban customer attraction;
- Be accountable for sales quality and customer services by frequently/timely conducting sales coaching and providing service guidance to Pru-planners to address all quality & service issues;
- Be responsible for Pru-planner recruitment by supporting for Pru-planner sourcing, proactively involving in the selection & recruitment process to achieve monthly target of new recruits; and accountable to attract and retain Pru-planners;
- Be responsible for coordinatively implementing of the EDP Program and supporting Pru-planners to pursue learning and development plan; and ensuring Pru-planners are strictly adherence to the training requirements.
- Be accountable for fostering a compliance culture as well as managing operational & compliance risks by liaising with the Compliance Coordinator to implement PVA internal controls & Group Compliance Policies.
- Direct the enforcement of need-based sales process, policies & procedures, local regulations, internal control & operational risks to ensure full adherence to PVA legal and regulatory requirements across the functional area of the Gallerie South/North.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Huấn Luyện Cấp Cao - The Gallerie

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Thuộc sự quản lý của Prudential Việt Nam, The Gallerie là mô hình phân phối độc lập mới. The Gallerie hướng tới sứ mệnh khai thác tiềm năng khu vực thành thị để xây dựng một đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, còn được biết đến với danh hiệu Pru Planners. Các Pru Planners được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và huấn luyện toàn diện với chương trình Entrepreneurship Development Program. Qua 2 năm gắn bó với chương trình, họ được ươm mầm để trờ thành những Sales Director hoặc Urban Director tương lai.
Nhằm thực hiện được sứ mệnh này, The Gallerie cần một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Vị trí Chuyên viên Huấn luyện chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu đào tạo và huấn luyện cho lực lượng Pru Planners tại khu vực phụ trách nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh công ty đề ra.
Trách nhiệm chính:
Công tác quản lý và giám sát hoạt động huấn luyện trong khu vực được giao:
- Phát triển, giám sát, tăng cường hiệu suất và hiệu quả làm việc của đội ngũ Pru-Planner;
- Lên kế hoạch huấn luyện và giám sát cho mọi hoạt động của đội nhóm Pru-Planner;
- Đánh giá và giám sát kế hoạch thực hiện của đội nhóm để đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra và đạt chất lượng;
- Kiểm tra các quy trình và hoạt động vận hành bảo đảm đúng theo quy định của bộ phận và công ty;
Công tác chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh:
- Thực hiện đứng lớp đào tạo, huấn luyện theo lịch;
- Tham gia thiết kế các chương trình huấn luyện cho đội ngũ Pru Planners;
- Hợp tác với các BDMs để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đạt được chỉ tiêu kinh doanh;
Quản lý dự án:
- Tham gia dự án liên quan đến huấn luyện, đào tạo và kinh doanh khi có yêu cầu;
- Tham gia các nhiệm vụ/ dự án được giao bởi cấp quản lý
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Bancassurance Sale Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Bancassurance is an emerging distribution channel in Vietnam with a great potential for growth. Prudential is keen on developing this channel to become a substantial part of our business This position yields to high performance on sale growth, active ratio and turnover by recruiting, training and managing Banca Staff under assigned Bank Partner.
Responsibilities
- Planning: planning sales & training activities …in the assigned Bank Partners on monthly basis.
- Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned Bank Partners to achieve projected sales targets.
- Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned Bank Partners and sales team.
- Training & Development: Train & develop the agency force.
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration with departments and Bank Partners.
- Others: assigned by Head of Bancassurance from time to time.
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Regional Bancassurance Sale Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Bancassurance is an emerging distribution channel in Vietnam with a great potential for growth. Prudential is keen on developing this channel to become a substantial part of our business This position yields to high performance on sale growth, active ratio and turnover by recruiting, training and managing Banca Staff under assigned Bank Partner.
Responsibilities
- Planning: planning sales & training activities …in the assigned Bank Partners on monthly basis.
- Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned Bank Partners to achieve projected sales targets.
- Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned Bank Partners and sales team.
- Training & Development: Train & develop the agency force: including Banca Sales Manager, Team lead…
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration with departments and Bank Partners.
- Others: assigned by Head of Bancassurance from time to time.
2 năm trước Xem thêm

Sale Supervisor - Giám Sát Kinh Doanh (Hà Nội)

26/05/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Sales Supervisor means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
The incumbent of this job is responsible for supervising the sales progress against targets/objectives set by management team.
Responsibilities
- Build and implement sales strategy
- Supporting: support the sale force, review the process including any feedback provided by the sale force to assess the effectiveness of the current process, and make recommendations for the improvement of the process. Assist sale force by answering queries and addressing issues.
- Management: daily management of the sale people’s work load, including quality and attendance.
- Be responsible for the volume of sales, meeting set targets, and quality of the business being generated
- Conduct team meetings and provide feedback to sale staffs on overall performance
- Training and mentoring of the Direct Marketing Officers
- Provide an escalation point for Customer queries and complaints
- Report the overall production and the quality of the work and business
- Assist management team members by answering queries and addressing issues
- Identify business issues and make recommendations for improvements
- Formal staff appraisals and career planning
- Others: assigned by the line manager
2 năm trước Xem thêm

Campaign Senior Officer

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Campaign Senior Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to propose idea, develop plan and execute campaigns in line with marketing strategy to support sales force and sales activities; Implement product launching campaign under the supervision and coaching from line manager, from project planning to sales and marketing materials preparation and integrated marketing communication to ensure successful launch to sales force and customers.
Key responsibilities:
- Provide marketing support for assigned distribution channel (Agency/ Bancassurance/ Lead Generation) in all activities and initiatives and ensure consistent image of Prudential throughout these activities.
- Implement actions plans as per strategies to promote the professional image of Prudential’s sales force.
- Under supervision and coaching from line manager, implement product launching campaigns covering both ATL channel (PR, OOH, Digital, etc.) and BTL channels (events, activation, partnership, etc.) to promote products to company, sales force and customers.
- Engage with other departments such as Training, Product Management, Operations team, Strategy team to define and ensure effective communication and marketing activities to promote Prudential’s products to sales force and customers.
- Implement customer promotion campaign under supervision and coaching from line manager to support sales force to generate more sales, enhance customers’ benefits and promote Prudential’s image.
- Implement marketing campaigns to support Customer and Operation team to promote benefits and services to customers and partners under supervision and coaching from line manager.
- Proactively seek for opportunities and initiatives to support sales force in sales recruitment and cross-selling/ up-selling as well as initiatives per customer segments to enhance customers’ benefits.
- Any other tasks assigned.
2 năm trước Xem thêm

PR Senior Manager

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Enjoy work, enjoy life Lead the game Act the promise Grow endlessly
Working with Prudential as PR Senior Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to enhance corporate communication to provide a better and deeper understanding from all stake holders towards Prudential’s Vision, Mission and its Strategy based on three key pillars People, Technology and Customer centricity. With an ambition to be the Leading organization with the biggest size of the organization in Vietnam, company strategy and change management information must be cascaded down consistently and precisely within the organization, and enhance our information to external parties. PR Senior Manager position is to maintain and strengthen media relationship to help promote PVAs public image.
Job Responsibilities:
- Establish and maintain the PR networking through media briefing and informal gathering to strengthen relationship and help promote PVAs public image
- Planning and supervising execution of PR plan, covering the traditional / online publications
- Leverage media partnership and promote success PVA stories through Executive interviews, GAD Companion editorial news and articles
- Public announcement on PVAs performance and operation
- Amplifying marketing & promotion campaign (PVAs customers excellence journey, Companion), Corporate recognition and award
- Managing agency – Control information flow by regular news feeding to PVAs share of voice and create influence as market leader in the industry- Crisis management (traditional & online channels)
- Arranging PR training to ensure clear understanding of corporate guidelines in respect of media management and handling media enquiries
- Budget control to ensure efficiency and earned media
- Team management and development
2 năm trước Xem thêm

HR Business Partner Manager

17/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as HRBP Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to support our business partners on people agenda which is to ensure its delivery aligned with business strategy and Prudential culture.
Culture and Organization:
- Advise on all people aspects including hiring, performance and compensation, career, disciplinary management to be in compliance with Prudential Governance rule and Vietnam labor law.
- Ensure our people manager’s knowledge well-equipped and well-managed on all compulsory people change processes
- Take a leading role in supporting our business partners (people managers and staff) on building High Performance Culture by offering various tools of education/workshops/best practices, on-spot consultancy & feedback.
- Support cultural changes across the team through a variety of different methods, including implementing action plans following the Staff Survey.
- Provide advisory, solution to Partners on how to manage resources effectively and be on track with headcount, personnel cost budget, Good and Poor Performers through different process (PIP, IDP, Talent acquisition and development strategy and retention strategy).
- Together with HRBP Lead to implement engagement plan & conduct its effectiveness to retain good people
- Follow-up resources management of their partners and alarm senior level if it’s not well-managed
- People development & Talent acquisition:
- Together with HRBP Lead to work with relevant Business leaders on management capability development plan, filling missing capabilities within the team and career development journey for critical roles
- Work closely with Talent Management team and relevant stake holders to ensure the “Future Leaders Group” well-managed in terms of setting career planning and actions, skill development progress
- Follow up coaching activity’s execution and effectiveness
- Together with HRBP Lead to facilitate Talent management process and its development actions
- Be responsible to analyze training needs analysis for target customers, propose training and development plan to the People development team.
- Be responsible to assess their improvement after training and development activity
- Act as an ambassador in acquire external talents through different methods
- Build internal candidate database and manage its career movement with HRBP group and Talent acquisition group
Succession Planning:
- Support to monitor Succession Planning from N-3 level downward;
Employee Experience Journey & Relations
- Ensure we have a great Employee experience journey for partners from On-boarding process to the Exit stage.
- Support employee engagement processes by supporting the Specialist team at the Staff Forum (Town Hall meeting, Staff event, etc), Annual Staff Survey with its action plan related to the in-charge partners
- Liaise with all Managers to ensure that all job descriptions are updated
Remuneration Practice
- Support business heads on compensation decisions to follow salary structure
- Support HRBP Lead and COE team on Market Intelligence Data Collection (Mercer. TW, Recruitment, own network)
- Identify the needs of function in charged in terms of recognition and work out with Rewards team to develop proper programs
Others
- Other tasks as assigned by line manager
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp và xây dựng lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
Trách nhiệm chính:
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

Head of Health Product

17/05/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:- Enjoy work, enjoy life- Lead the game- Grow endlessly
Working with Prudential as Head of Health Product means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to to strengthen our leading position in our Health and Wealth product solution to customers. In this context, the role of healthcare product is to provide compelling and attractive healthcare product solution to serve the strategy.
Job Responsibilities:
- Formulation of health strategy, ramping team and drive execution to deliver the strategy.
- Developing innovative and cutting health-care products that meet the needs of market, at the same time deliver desirable revenue and profitability target.
- Lead and manage strategic partnership to ensure the delivery of customer experience such as TPA, hospital network and/or other players in healthcare value chain.
- Cooperate with Operation teams including Pricing, Underwriting, Claim, Customer Service and others to ensure the delivery of customer experience designed.
- Work with multi-channel distribution network (agency, banca, digital and partnership) for distribution of health products to ensure revenue target are met.
- Lead health and wellness (digital) partnership development and management to maximize customer engagement.
- Be instrumental in launching and ramping up Prudential’s health-ecosystem.
- People and team development: recruit and train fresh talents and incumbents to create subject matter experts
2 năm trước Xem thêm
Thuộc sự quản lý của Prudential Việt Nam, The Gallerie là mô hình phân phối độc lập mới. The Gallerie hướng tới sứ mệnh khai thác tiềm năng khu vực thành thị để xây dựng một đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, còn được biết đến với danh hiệu Pru Planners. Các Pru Planners được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và huấn luyện toàn diện với chương trình Entrepreneurship Development Program. Qua 2 năm gắn bó với chương trình, họ được ươm mầm để trờ thành những Sales Director hoặc Urban Director tương lai.
Nhằm thực hiện được sứ mệnh này, The Gallerie cần một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Vị trí Chuyên viên Huấn luyện chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu đào tạo và huấn luyện cho lực lượng Pru Planners tại khu vực phụ trách nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh công ty đề ra.
Trách nhiệm chính:
Công tác quản lý và giám sát hoạt động huấn luyện trong khu vực được giao:
- Phát triển, giám sát, tăng cường hiệu suất và hiệu quả làm việc của đội ngũ Pru-Planner;
- Lên kế hoạch huấn luyện và giám sát cho mọi hoạt động của đội nhóm Pru-Planner;
- Đánh giá và giám sát kế hoạch thực hiện của đội nhóm để đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra và đạt chất lượng;
- Kiểm tra các quy trình và hoạt động vận hành bảo đảm đúng theo quy định của bộ phận và công ty;
Công tác chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh:
- Thực hiện đứng lớp đào tạo, huấn luyện theo lịch;
- Tham gia thiết kế các chương trình huấn luyện cho đội ngũ Pru Planners;
- Hợp tác với các BDMs để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đạt được chỉ tiêu kinh doanh;
Quản lý dự án:
- Tham gia dự án liên quan đến huấn luyện, đào tạo và kinh doanh khi có yêu cầu;
- Tham gia các nhiệm vụ/ dự án được giao bởi cấp quản lý
2 năm trước Xem thêm

Business Development Manager (Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội)

17/05/2019

Thỏa thuận

Bắc Ninh Hà Nội Thái Nguyên

Prudential Vietnam is a market leader in Vietnam Insurance Industry with estimated market share of 33%. The organization has approximately 1,300 employees, 230 office locations and 115,000 agents. The competition is fierce among international and local well established companies such as Prudential, AIA, Manulife, Dai- Ichi Life and Bao Viet.
As a leader in the market, Prudential is continuously focusing on Agency Distribution, the key distribution channel to continue unlock greater potential for growth. Agency Distribution Strategy is responsible for developing and implementing a comprehensive internal and external Strategic plan for business development and revenue growth of Agency Channel.
The incumbent of this job is responsible for providing, analyzing the market movement and competitor’s activities in order to have overall view about the market which can be used to drive to decision making and achieve sales target.
Responsibilities
1. Planning: Collaborate with Agency training delivery/General Agency Director/Leaders in planning sales & training activities in the assigned General Agency’s on monthly basis.
2. Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned GENERAL AGENCY to achieve projected sales targets.
3. Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned GENERAL AGENCY’s.
3. Training & Development: Train & develop the agency force including: Leaders & agents in accordance with the career path in the assigned GENERAL AGENCY’s.
4. Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration
5. Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Huấn Luyện Kênh Đại Lý (Hà Nội, Lạng Sơn)

17/05/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Lạng Sơn

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
Trách nhiệm chính:
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

Finance System and Process Senior Analyst

17/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Complaint Handling Senior Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to work closely with other function within Finance to document current business process, identify error-prone or inefficient areas, come up with innovative solutions to replace the bottlenecks with automation tools or propose a more efficient process.
1. Document process flows and carry out process mapping
- Work closely with relevant stakeholders within Finance to understand processes, data flow and systems integration
- Perform walkthough process to confirm the understandingis accurate and up-to-date
- Map process based on unified standards
- Perform regular update of process mapping and document change log
- Liase with other departments to keep Finance Operating Manual updated
- Review Finance Operating Manual for discrepancy with process mapping
2. Evaluate process design and identify opportunities for improvement
- Evaluate current process design, identify illogical sequence of tasks or tasks that are prone to errors for improvement
- Propose to-be process design to address found issues
- Propose preventive and detective tools to mitigate risk of material misstatement to the financial statements
- Plan and carry out process audit following risk-based methodology to ensure key controls comply with Finance Operating Manual
3. Automate finance process
- Evaluate current process design, identify manual works that can be replaced by automated applications
- Propose automation tools to reduce processing time and increase efficiency of Finance department as a whole
4. Finance data management
- Work with stakeholders throughout the company to identify opportunities for leveraging company data for Finance solutions
- Assess the effectiveness and accuracy of data sources and data gathering techniques currently used by different functions within Finance
- Monitor data sources used within Finance, definition and usage of each data sources
- Identify opportunities to consolidate data from different sources and build internal datamart for Finance department
5. Support Finance business users regarding core Finance systems
- Monitor and keep track of issue logs relating to core Finance systems
- Liase between Finance business users and IT department to clear the issue logs
- Participate in testing core Finance system before launching new products
- Provide advices to business users regarding impact of changes to policy to core Finance systems
6. Manage Finance projects
- Collaborate with other stateholders for implementation of all Finance projects
- Ensure pre-defined deadlines in all Finance projects are reasonably achieved
- Monitor cost vs budget for all Finance projects
Accountability
- Identify weakness in controls, inefficient processes and propose improvement in process design
- Build automation tools to reduce processing time, mitigate risk of human errors and increase efficiency of Finance department as a whole
- Provide support to Finance business users for core Finance systems, liase with relevant stakeholders to successfully implement all Finance projects
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
- Hoàn thành KPI được giao vị trí District Sales Manager (DSM).
- Duy trì quan hệ, hỗ trợ kinh doanh trực tiếp địa bàn phụ trách thông qua hoạt động đào tạo, chia sẻ, hướng dẫn bán hàng. Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động sau bán hàng: phát hành hợp đồng, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm của khách hàng với công ty.
- Làm việc với đối tác trên tinh thần:
+ Tôn trọng và trung thực.
+ Quan tâm và hợp tác công bằng
+ Hành xử chuyên nghiệp
Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
- Trước bán hàng:
+ Thực hiện hoạt động chia sẻ, coaching sản phẩm, kỹ năng ở quy mô chi nhánh
+ Chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cách tư vấn sản phẩm thông qua hoạt động JFW.
+ Hướng dẫn quy trình hồ sơ, song song với thực hành trực tiếp cho lực lượng bán hàng trực tiếp tại chi nhánh.
+ Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng từ Prudential: Prudaily, Pruconnect, Lead Tracking System
- Trong bán hàng:
+ Cùng lực lượng kinh doanh của đối tác, tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm, chốt hợp đồng.
- Sau bán hàng:
+ Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm, các giao dịch bảo hiểm của khách hàng với Prudential: hỗ trợ phát hành hợp đồng, hợp đồng hủy, bổ sung thông tin, khiếu nại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm...
+ Phối hợp chi nhánh và lực lượng kinh doanh chăm sóc khách hàng của chi nhánh.
- Các hoạt động khác:
+ Triển khai/ hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng tập trung: GP, workshop bán hàng, …
+ Các công việc khác theo điều phối của quản lý trực tiếp Banca Sales Manager.
+ Xây dựng quan hệ với đối tác và nội bộ hiệu quả, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng.
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
Lưu ý:
- DSM là lực lượng không được cấp mã số bán, không độc lập thực hiện tư vấn, bán hàng mà không có chuyên viên tư vấn đi cùng.
- DSM không được lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.
2 năm trước Xem thêm

Incentive & Compensation Senior Specialist

27/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

The Gallerie is PVA’s new and independent distribution channel, to be launched in 2nd Quarter 2019. The channel’s mission is to tap into the potentials of Urban customer segments by leveraging a new generation of young, dynamic and highly professional financial advisors, called Pru-Planners. Pru-Planners go through rigorous selection process, comprehensive learning & development program (Entrepreneurship Development Program). Pru-Planners will be developed to become Sales Director or Urban Director.
In order for the new model to run effectively, specialized compensation and incentives scheme plays a vital part and is in charge by Compensation and Incentives Team.
The role of Compensation and Incentives Officer is responsible for production and calculation of long-term and short-term compensation incentive programs.
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Key Responsibilities
1. Compensation & Incentive:
- Perform administration of existing compensation programs, including calculation of long-term and short-term programs and delivery of those programs.
- Make recommendations regarding compensation grades for specific positions and assist in the development of incentive programs and the administration of performance review or merit-rating programs.
- Ensure accurate and timely processing of compensation, incentive & recognition program.
- Produce quarterly reports and other reports required by management team.
2. Communication:
- Prepare memos to communicate the compensation, incentives and recognition programs to relevant stakeholders (Training teams, Business Development Mangers, Pru-Planners, etc).
- Help to explain compensation, incentives and recognition programs to relevant stakeholders (Training teams, Business Development Mangers, Pru-Planners, etc) and other.
- Collaborate with other internal teams (Activation, Finance, Distribution Compensation, etc) to efficiently execute the proposed compensation, incentive and recognition programs.
- Other tasks and projects as assigned by managers.
2 năm trước Xem thêm
Prudential Vietnam is a market leader in Vietnam Insurance Industry with estimated market share of 33%. The organization has approximately 1,300 employees, 230 office locations and 115,000 agents. The competition is fierce among international and local well established companies such as Prudential, AIA, Manulife, Dai- Ichi Life and Bao Viet.
As a leader in the market, Prudential is continuously focusing on Agency Distribution, the key distribution channel to continue unlock greater potential for growth. Agency Distribution Strategy is responsible for developing and implementing a comprehensive internal and external Strategic plan for business development and revenue growth of Agency Channel.
The incumbent of this job is responsible for providing, analyzing the market movement and competitor’s activities in order to have overall view about the market which can be used to drive to decision making and achieve sales target.
Responsibilities
1. Planning: Collaborate with Agency training delivery/General Agency Director/Leaders in planning sales & training activities in the assigned General Agency’s on monthly basis.
2. Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned GENERAL AGENCY to achieve projected sales targets.
3. Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned GENERAL AGENCY’s.
3. Training & Development: Train & develop the agency force including: Leaders & agents in accordance with the career path in the assigned GENERAL AGENCY’s.
4. Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration
5. Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Strategic Sourcing Senior Manager

25/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Strategic Sourcing Manager means being a champion to ensure every touchpoint between the candidates and PVA provides an unparalleled positive experience for each employee and potential employee, PVA will be well-perceived by the candidates or labor market as an “employee of choice”
REQUIREMENTS:
Sourcing
- Develop the resourcing strategy aligned with the local market conditions and requirements (e.g. when to outsource versus when to DIY, where to find talent, build external networks such as schools or overseas Vietnamese association, consulting firms to partner, which channel to use etc.)
- Build robust Talent Mapping to fill in senior roles in the future as well as to support talent pipeline for succession planning strategy (only for emerging and top talent)
- Build internal candidates database mechanism in order to enrich the PVA candidate database and support internal staff’s career development culture
- Be in charge of hiring senior positions (2B level up)
- Develop and update resourcing management policies, guidelines aligned with local and PCA’s regulations (pre-employment, recruitment, vendor management, Internship, Job fairs etc)
- Work with different teams to develop various initiatives to attract candidates and increase candidate satisfaction / experience at every touchpoint with PVA.
- Vendor selection and negotiation for search partners
- For any database build, ensure we adhere to any local data privacy legal concerns.
- Build a network externally to tap into the market information as needed, for reference checks and insights on people
Governance
- Be responsible to monitor the quality and compliance of any process fallen under this scope and in charge of dealing with Compliance, Internal Audit and Regional stakeholders for relevant issues or topics.
- Be responsible for the management control of the resourcing budget, expenses and logistics. Make sure that we use budget effectively
2 năm trước Xem thêm
Địa điểm làm việc: Tp. HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
Trách nhiệm chính:
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

Partner Collection Manager

25/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Partner Collection Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals and manage activities of Premium Collection Team in conformity with approved policies, guidelines and objectives with a view to better serving customers in an effective and efficient manner
Accountability
- To drive Premium Collection performance, ensure smooth team operation towards achieving pre-set BAU targets such as C-Sat, productivity, E2E TAT, pending rate, accuracy rate, budget & expense control
- To run initiatives/projects for more PC effectiveness & efficiency such as enhance PC web for auto application premium to system, work with partners to do real time transactions, execute initiatives to improve home collection services
- To deploy new premium collection channels
- To participant to implement Strategic projects such as Contact ability, Premium/cashless collection, PS process improvement, Banca premium collection supports
- To build and develop team. Provide assistance and support for Customer Retention team effective performance, people coaching and engagement. Be able to back-up Section Head when needed
Key responsibilities
- To ensure Initial and Renewal premium paid by customers via Partners (bank, VNPost, POS,…) are collected and applied to system as pre-set workflow. To maximize team performance for achieving Business as usual KPIs & targets
- To resolve customer complaints or operational issues quickly and effectively
- To deploy assigned projects timely and gain expected results
- To ensure Operating Manual is updated timely and well-communicated to relevant. To ensure quality control, risk & compliance management included in Partner Collection operation
- To best use of Premium Collection cost
- To coordinate with Finance to maintain good working and supportive relationship with Partners
- To work with IT for building and enhancement system as well as fixing errors
- To ready back-up, support colleagues and Section Head
- To actively contribute to build and implement Section engagement activities
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Procurement Senior Specialist

25/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Enjoy work, enjoy life Lead the game Act the promise Grow endlessly
Working with Prudential as Procurement Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to to deliver professional & reliable procurement service & add value to the business through category & demand management.
Accountability:
- Develop effective sourcing strategy for respective category aligned with Prudential business objectives in a timely fashion
- Manage the works to achieve set objectives
- Ensure all sourcing activities are strictly complied with Company’s procedures & regulations to mitigate the risks
Key responsibilities
- Work with related stakeholders to understand the business context respectively and help them in building the budget;
- Manage business demand by developing effective sourcing strategy for respective category with overall spend visibility and spend analysis;
- Expand and maintain accredited vendor list through Vendor Management practices and communicate the list with related stakeholders;
- Regularly conduct market updates, vendor visit to build up strong category insight to add more value to business;
- Ensure proper documentation and organization of procurement records;
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Cloud & Infrastructure Security Manager

25/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Cloud & Infrastructure Security Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be responsible for all task as below.
- Measure and enhance current security controls to comply with regulatory requirements.
- Provide reporting and metrics on the state of security ongoing and associated IT security risks.
- Continuously monitor Security operation and vendor’s service for all solution in place. (WAF, DLP, AV, NG, PIM…).
- Support IT patch management with special focus around IT security related patches.
- Review security configurations of the systems against regional baseline and identifying gaps between them to fix.
- Controlling Privileged IDs and the release for usage.
- Take part in the implementation of security programs within the local business.
- Support the delivery of PVA’s cloud security offering, including security governance, strategy, risk assessments and management, data protection, cloud-based identity and access management, technology/provider-specific architecture and monitoring/analytics both for and in the cloud.
- Works independently with assistance, direction and goal setting from the Information Security Technology Senior Manager.
2 năm trước Xem thêm

Data Analytics Senior Specialist

25/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Data Analytics Senior Specialist means being a champion harness the data generated from sales and transactions to 1.4 million existing customers, 1.8 million policies and from activity of hundred thousands of sales agents, develop insights that can be translated into actions that drive business growth at different areas (Agency/Partnership Distribution, Product Development, Operations, Customer service, Fraud detection)
Responsibilities:
- Collaborate with internal stakeholders to understand business needs, propose & implement appropriate business case analyses
- Mine and analyze large-scale data sources (both structured and unstructured) to uncover key business insights, issues and opportunities and recommend solutions
- Develop propensity models to improve business effectiveness.
- Proactively identify new/ under-leveraged sources of data for integration purpose during analysis to provide full picture understanding
- Contribute to the improvement of database management, reporting and extraction workflow process through streamlining and automation.
- Interact with 3rd party analytics experts
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm, tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
- Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo tại các chi nhánh Ngân hàng đối tác chiến lược.
- Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
- Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
- Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
- Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
- Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
- Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm

Prudential Management Trainee Program 2019

19/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Prudential MANAGEMENT TRAINEE (MT) is an exclusive program initiated for a group of agile & talented fresh graduates to be FAST TRACKED INTO FUTURE LEADERSHIP in one of the biggest MNC in financial service industry.
Becoming Prudential Management Trainee, you could:
- EXPLORE your agility & leadership capabilities while rotating into various departments (Finance, Corporate Strategy, Marketing, Distribution, Operations, Human Resources…);
- EXPOSE your potential in conducting impactful business projects, being direct coached and interact with top leaders in Prudential;
- EXCEL your dream & glow your own halo in the spot light of your career stage.
What Prudential Assurance Vietnam offers to our MT:
- VARIOUS ROTATION through different departments to broaden business acumen, build strong technical foundation and strengthen leadership capability.
- SPRING ROAD to management level after 2.5 years program
- SUPERIOR coach & mentoring from Top Leadership Team
- OPPORTUNITY for international exposure & shortlisting for regional talent identification
- COMPETITIVE salary, EXCLUSIVE total rewards package and well-being programs not just you but your family
Join us and become Prudential Management Trainee 2019, apply now by 31 March 2019
2 năm trước Xem thêm

Legal Specialist

17/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Legal Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to provide legal service of the highest professional standards for the company’s business, to facilitate other functions in their operation on legal side, to manage legal risk, to ensure the Company’s transactions viable and safe and in compliance with the local laws, to take legally required actions to protect the Company’s rights and interests.
Job Responsibilities:
- Contract review
- Litigation support
- Legal library & update;
- Legal reports and Risk coordinator.
Key Accountabilities:
- To draft, review the contract as assigned. Ensure the terms and condition of the contract strongly and legally protect Prudential’s benefits before the relevant parties;
- To be in charge of or support to Legal Counsel in litigations as assigned;
- To follow and execute all formalities relating to Corporate Governance;
- To update and organize systematically legal updates, training, company correspondences and legal library;
- To follow up and submit the reports relating to Legal and Risk;
- Other tasks as assigned by the Legal Head from time to time.
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver some tasks below:
- Maintain records and database containing information regarding licenses, warranties and service agreements for hardware and software
- Manage and keep track asset movement such as delivery, collection, reparation, lost, faulty, etc.
- Perform periodic internal audits to assure compliance
- Assure that all software maintenance is renewed on time
- Track quality throughout the product lifetime
- Interface with other departments to ensure equipment and software are received and installed in a timely manner.
- Respond to requests from end-users for specific IT software and hardware
- Review and evaluate user requirement and approve for asset request.
- Provide management with IT inventory reports.
- Evaluate the effective utilization of assets and prepare a business plan for the lifecycle of assets including an analysis of business requirement
- Execute and monitor the implementation of the asset acquisition, maintenance and disposal plans.
- Perform asset audit reconciliations and recommendations
- Conduct inventory audits and develop processes and procedures to ensure accuracy.
- Collaborate with other teams to resolve ongoing process issues.
2 năm trước Xem thêm

Talent Acquisition Intern (Attractive Allowance)

12/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Enjoy work, enjoy life Lead the game Act the promise Grow endlessly
1. Recruitment
- Sourcing the efficient recruiting channels (online & offline) to attract qualified candidates
- Be responsible for CV tracking, applicant screening, screening interviewing & maintaining candidate database
- Conduct the interview and selection process for assigned vacancies
- Ensure candidate’s on-boarding process is strictly follow company’s guideline
- Support HR team to organize employer branding activities in universities
2. HRBP
- Supports the administrative implementation of onboarding and off-boarding process (recruitment health check-up, onboarding announcement, termination ,…)
- Lives and promotes the company values, leadership capabilities
- Complies fully with the Code of Conduct, legislation, regulations, policies and procedures.
- Other tasks as assigned.
3. C&B
-Coordinate with C&B to calculate the monthly payroll (salary, allowances, deductions, adjustments, overtime payment, unpaid leave, sick leave,...) for employees based on the timesheet and overtime records.
- Coordinate with Accounting Department regarding the payroll process to ensure timely and accurately remittance to employees.
- Process and complete monthly personal income tax declaration, finalization for employees, and expatriates to ensure PIT compliance.
- Process and complete monthly social health unemployment insurance registration/claim for all staff and compare data with SHUI authority.
- Conducts a survey on labor market relating to salary, benefits in order to make companys policy competitive to labor market.
- Keep updated on changes in tax, labor, social insurance, health insurance, and unemployment insurance law and regulations.
- Support in PIT tax audit (if any) and work with the Companys tax consultant to deal with the PIT matters related to the expatriates.
- Respond to the employees queries on payroll, personal income tax matters, social insurance, health insurance, and unemployment insurance.
2 năm trước Xem thêm

Operations Trainer

12/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục đích của vị trí:.
- Chịu trách nhiệm đánh giá các nhu cầu đào tạo, thiết kế và cung cấp các tài liệu huấn luyện, lập kế hoạch và cung cấp các hoạt động đào tạo và quản lý theo dõi các lộ trình đào tạo.
Trách nhiệm chính:
1. Huấn luyện
- Nhận định được nhu cầu của bộ phận huấn luyện bằng cách đánh giá điểm mạnh và điểm yếu
- Chuyển đổi nhu cầu thực tế thành chương trình huấn luyện để nhân viên có lộ trình phát triển nghề nghiệp
- Phát triển hoặc giám sát phân phát tài liệu trong lớp học, tài liệu hướng dẫn,trợ giúp và sách hướng dẫn
- Truyền đạt kinh nghiệm làm việc thực tế và giám sát chất lượng qua kết quả của học viên
- Cung cấp các khóa huấn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng cứng khi cần thiết cho học viên
- Duy trì cập nhật báo cáo và lưu trữ tài liệu đào tạo.
2. Hoạch định
- Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác trong Khối giao dịch bảo hiểm để công tác huấn luyện được thực hiện theo từng tháng
- Xây dựng lộ trình huấn luyện hàng năm và chuẩn bị giáo án cho các lớp
- Lên kế hoạch các khóa huấn luyện theo tháng hoăc quý.
3. GIám sát
- Giám sát các hoạt động trong lớp học (số ngày huấn luyện, pháp chế, điểm danh….) trong vùng được chỉ định.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo để đảm bảo sự nhất quán giữa việc giảng dạy và hành vi thực hiện công việc của nhân viên
- Đánh giá định kỳ chương trình đang được triển khai để phản ánh sự thay đổi nếu có
4. Hỗ trợ
- Hỗ trợ nhiệt tình trong các nhiệm vụ được giao như thiết kế chương trình đào tạo, cả trong kỹ năng mềm và kỹ thuật, chuẩn bị tổ chức các khóa giảng dạy.
- Quan hệ đối ngoại và đối nội
- Duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp trong khối giao dịch bảo hiểm và các phòng ban khác.
5. Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as a Sales Trainer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be accountable for supervising the sales progress against targets/objectives set by management team.
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Responsibilities
- Training: Deliver training programs, mainly advanced training and leader training.
- Planning: Collaborate with Sales Channels Management in planning training activities in the assigned area on the monthly basis.
- Supervision: Supervise training activities (Active ratio, training days, compliance, training attendance…) in the assigned area and the performance of Associate trainers in assigned area.
- Supports: Provide strong support to sales activities (GP, BOP, Pru Day…) together with Sales-force and to other assigned tasks. Provide support to associate trainers in assigned area via communication, coaching, training for them
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration relevant department and Partners in the assigned area.
- Any other tasks if assigned
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp và xây dựng lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
Trách nhiệm chính
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

HR Intern/ Short-Term (C&b, Recruitment, HRBP Support)

12/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Enjoy work, enjoy life Lead the game Act the promise Grow endlessly
1. Recruitment
- Sourcing the efficient recruiting channels (online & offline) to attract qualified candidates
- Be responsible for CV tracking, applicant screening, screening interviewing & maintaining candidate database
- Conduct the interview and selection process for assigned vacancies
- Ensure candidate’s on-boarding process is strictly follow company’s guideline
- Support HR team to organize employer branding activities in universities
2. HRBP
- Supports the administrative implementation of onboarding and off-boarding process (recruitment health check-up, onboarding announcement, termination ,…)
- Lives and promotes the company values, leadership capabilities
- Complies fully with the Code of Conduct, legislation, regulations, policies and procedures.
- Other tasks as assigned.
3. C&B
-Coordinate with C&B to calculate the monthly payroll (salary, allowances, deductions, adjustments, overtime payment, unpaid leave, sick leave,...) for employees based on the timesheet and overtime records.
- Coordinate with Accounting Department regarding the payroll process to ensure timely and accurately remittance to employees.
- Process and complete monthly personal income tax declaration, finalization for employees, and expatriates to ensure PIT compliance.
- Process and complete monthly social health unemployment insurance registration/claim for all staff and compare data with SHUI authority.
- Conducts a survey on labor market relating to salary, benefits in order to make companys policy competitive to labor market.
- Keep updated on changes in tax, labor, social insurance, health insurance, and unemployment insurance law and regulations.
- Support in PIT tax audit (if any) and work with the Companys tax consultant to deal with the PIT matters related to the expatriates.
- Respond to the employees queries on payroll, personal income tax matters, social insurance, health insurance, and unemployment insurance.
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Senior Sales Trainer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Responsibilities
Training
- Deliver training programs, mainly advanced training and leader training.
Planning
- Collaborate with Sales Channels Management in planning training activities in the assigned area on the monthly basis.
Supervision
- Supervise training activities (Active ratio, training days, compliance, training attendance…) in the assigned area and the performance of Associate trainers in assigned area.
Supports
- Provide strong support to sales activities (GP, BOP, Pru Day…) together with Sales-force and to other assigned tasks. Provide support to associate trainers in assigned area via communication, coaching, training for them
Internal & external relationships
- Maintain solid & effective collaboration relevant department and Partners in the assigned area.
Any other tasks if assigned
2 năm trước Xem thêm

Complaint Handling Senior Specialist

12/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Complaint Handling Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Key responsibilities:
- Received and handle complaints assigned as per location in order to make sure that all the complaints are handled properly, fairly according to the company’s rules and service standard
- Coordinate with relevant departments to handle the crisis/incident from customer’s complaints.
- Follow up report and close calls as per defined TAT
- Propose changes to business process and other related activities to ensure service standard and enhance service quality of the Company.
- Participate in the analysis report on the complaint for service recovery and prevent crisis occurring.
- Support programs, projects, ad-hoc tasks, section/ department’s activities/duties.. in relevant projects
- Others: to be assigned by the Line Manager or Company’s Management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Financial Business Partner

30/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Legal Senior Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to to take care of a number of partner functions, supporting them in planning and controlling their functional budget, identifying opportunities and making recommendations for improvements, and being the key point of contact for their finance-related requests. You will lead various analysis and process improvement projects for the team.
Key responsibilities:
Take a finance business partner role
- Play as a financial adviser to support the business in process improvement
- To embed financial thinking in partners’ daily process
- Coordinate with relevant departments to perform regular expense review and comment.
- Understand business requirements and apply flexible budget control.
- Update management any alarming expense and recommend way to control.
- Perform the special review particular issues,
Business Analysis: Regular and ad hoc investigations of company performance:
- Budget analysis: review budget from different perspectives such as by department, by channel, by location to be in line with company’s strategy
- Expense analysis: analyze to provide understanding of the cost impact of key elements in our business, make recommendations to Management the solution when appropriate.
- Other analysis requested by management
Support for company projects and initiatives:
- FAM project: review and recommend new initiative for FAM, especially with expense and cost control area.
- Company project: support new initiatives from various departments and company’s key projects, proactively provide feed back before, during, and after projects
Control the expense budgeting process and forecast; this involves
- Implement the annual expense budgeting process to ensure the department expense budget provide appropriate resources for strategic initiatives, at the same time reflecting reasonable savings in areas where this is possible
- Make frequent expense forecast
Manage expenses
- Provide regular and ad-hoc expense reports including variance analysis related to your partner functions, highlighting areas of concerns/attention and follow up with relevant departments for proper actions
- Monitor and report expense overruns including recommended actions to management
- Regular monitoring of significant expenses such as advertising, contest, rental, headcount and staff cost, etc. Coordinate with budget holders and relevant personnel to stay on top of these key items
- Monitor the expense within the loading allowance.
Manage project approval (ACR) process;
- Assist ACR submitters in completing ACR’s. Review and challenges ACR. Ensure alignment with strategic initiatives and coordinate with relevant departments at PVN and PCA for approval
- Monitor ACR implementation and post implementation for report on impact/lesson learnt for future projects
Reengineering expense control process when necessary.
2 năm trước Xem thêm

Strategic Sourcing Manager

23/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Strategic Sourcing Manager means being a champion to ensure every touchpoint between the candidates and PVA provides an unparalleled positive experience for each employee and potential employee, PVA will be well-perceived by the candidates or labor market as an “employee of choice”
REQUIREMENTS:
Sourcing
- Develop the resourcing strategy aligned with the local market conditions and requirements 
- Build robust Talent Mapping to fill in senior roles in the future as well as to support talent pipeline for succession planning strategy 
- Build internal candidates database mechanism in order to enrich the PVA candidate database and support internal staff’s career development culture
- Be in charge of hiring senior positions 
- Develop and update resourcing management policies, guidelines aligned with local and PCA’s regulations (pre-employment, recruitment, vendor management, Internship, Job fairs etc)
- Act as project leader of all projects relating to Resourcing, attract candidates and selection stage of Management Trainee program
- Work with different teams to develop various initiatives to attract candidates and increase candidate satisfaction / experience at every touch-point with PVA.
- Lead building future group of competent employees for PVA through Robust and international standard Internship program 
- Vendor selection and negotiation for search partners
- For any database build, ensure we adhere to any local data privacy legal concerns.
- Build a network externally to tap into the market information as needed, for reference checks and insights on people   
Governance
- Be responsible to monitor the quality and compliance of any process fallen under this scope and in charge of dealing with Compliance, Internal Audit and Regional stakeholders for relevant issues or topics.
- Be responsible for the management control of the resourcing budget, expenses and logistics. Make sure that we use budget effectively  
Employer Branding: 
- Develop annual Employer branding plan and execute the plan.
- Build different tools and activities with external partners (Web provider, On-line tools, Social Media or Schools) in job fairs, career advisor, and university campaign.
- Measure EB score and build plan to improve the EB score
2 năm trước Xem thêm

Sales Recruitment Manager (Hà Nội/hcm)

21/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Job purpose:
The Gallerie is Prudential Vietnam Assurance’s new and independent distribution model, to be launched by December 2018. The channel’s mission is to tap into the potentials of Urban areas with a new generation of young, dynamic and highly professional financial advisors, called Pru-planners.
To deliver this ambitious objective, we need to build-up recruitment team who have life insurance knowledge, HR academic background and experience screening and evaluating candidates. Recruitment manager will work closely with our recruiters to manage sourcing, interviewing and employment processes.
The incumbent of this job is responsible for the quantity and quality of Pru-Planner. They also need to develop and implement recruitment strategies.
If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Key responsibilities:
Planning and execution
- Develop, implement and update mass recruitment strategies, funnels, and procedures
- Identify and build networks to find and attract high-qualified candidates
- Plan and coordinate with event team to organize career fair/networking event
- Build-up relationship and work with different type of recruitment sources, vendors. Proactively searching and diversifying the recruitment sources
- Identify prospective candidates using a variety of channels
- Conduct final interview and evaluate the candidate
Relationship Management and Collaboration
- Work closely with sales and training team to deliver the recruitment target
- Proactively build-up relationships with inside and outside company
- Proactive manage and anticipant conflicts and develop potential solution
- Build-up a relationship and network thorough partners to recruit qualified candidates
Develop subordinates and talents
- Train and supervise recruiters to perform resume searches on internal and external databases.
- Take corrective action with subordinates when performance needs improvement, provide coaching and support when necessary.
- Encourage high teamwork spirit, build bridges between teams
Training & Development
- Actively attend and engage in The Gallerie training classes
- Be a role model for subordinates.
Leading Innovation and Change
- Lead and encourage new initiatives in a team
- Promote think “Out of the box”
2 năm trước Xem thêm

Product Actuarial (Senior) Manager

21/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values: Enjoy work, enjoy life Lead the game Act the promise Grow endlessly
Working with Prudential as Product Actuarial (Senior) Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to support Head of Product Actuarial & Development to ensure that pricing activities are in line with sound actuarial principles and standards, statutory requirements and meet department’s goals and objectives.
Accountability:
- Accuracy, timeliness and completeness of all documents/results
- Active analysis of results, with reporting of known errors, omissions or anomalies
- Maintenance of adequate documentation and procedure notes and integrity of UDA (pricing models in excel and Prophet, Pruquote, SV calculation and other product implementation working files )
- Effective coordinate with staff of other departments (IT, OP) to ensure new products are implemented
Job Responsibilities:
- Manage all technical aspects of product design including profit testing and financial analysis, the analysis of competitor’s products, and the preparation of Product Approval documents for the regional office.
- Ensure relevant product documents submitted to regional office and local regulators for approval are in line with RO’s standard and requirements and in compliance with local regulator.
- Manage to provide the actuarial input on the changes required on the policy administration system & PruQuote, reviewing and ensuring changes are carried out accurately. Ensure changes are properly documented.
- Manage a wide variety of ad-hoc actuarial investigations, as required from time-to-time, ensuring all results are thoroughly checked for accuracy and consistency.
- Supervise daily activities of junior staffs, providing instructions and guidance on work related matters.
- Provide coaching to junior staff on actuarial concept & techniques so that knowledge of actuarial practice is acquired quickly and effectively.
- Actively study towards actuarial qualification
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any).
2 năm trước Xem thêm

AML & Sanctions Senior Specialist

21/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as AML & SANCTIONS SENIOR SPECIALIST means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to provide assurance to Prudential Corporation Asia (PCA) and PVA management on the compliance of PVA on AML & Sanctions with Group’s, PCA’s standards and local government regulations.
To ensure the result of AML activities effectively as requirements of AML local laws and regulations as well as PCA standards. Here are your tasks:
- Perform customer risk assessment and special transaction monitoring.
- Perform second review of alerts, analysis for low risk customers.
- Perform reconciliation of daily, monthly data upload to OWS system.
- Prepare and update related AML procedures/guidelines.
- Implement Group, PCA and local requirements.
- Prepare monthly/quarterly/yearly reports and AML assessment to management and PCA.
- Handling AML projects and other matters as assigned by line manager from time to time.
2 năm trước Xem thêm

Back-End Developer (Java, Notejs)

21/03/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Back-end Developer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Key responsibilities:
- Participate in analyze, design and architecture of software systems to meet business requirements in a highly participatory process.
- Design and develop programming systems making specific determinations about system performance.
- Investigate and resolve application functionality related user problems/ issues/needs on in-charged systems.
- Create and maintain functional/technical documentation using defined technical documentation templates.
- Create, document, and implement unit test plans, scripts, and test to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate.
- Confer with business analyst to gain understanding of needed changes or modifications of existing systems.
- Resolve questions of program intent, data input, output requirements, and inclusion of internal checks and controls.
- Provide assistance to system admin/business analyst and support personnel as needed to determine system problems.
- Performance tuning, improvement, balancing, usability.
- Deliver other assignments by System Manager.
2 năm trước Xem thêm

IT Asset Management (Officer and Manager)

02/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver some tasks below:
- Maintain records and database containing information regarding licenses, warranties and service agreements for hardware and software
- Manage and keep track asset movement such as delivery, collection, reparation, lost, faulty, etc.
- Perform periodic internal audits to assure compliance
- Assure that all software maintenance is renewed on time
- Track quality throughout the product lifetime
- Interface with other departments to ensure equipment and software are received and installed in a timely manner.
- Respond to requests from end-users for specific IT software and hardware
- Review and evaluate user requirement and approve for asset request.
- Provide management with IT inventory reports.
- Evaluate the effective utilization of assets and prepare a business plan for the lifecycle of assets including an analysis of business requirement
- Execute and monitor the implementation of the asset acquisition, maintenance and disposal plans.
- Perform asset audit reconciliations and recommendations
- Conduct inventory audits and develop processes and procedures to ensure accuracy.
- Collaborate with other teams to resolve ongoing process issues.
2 năm trước Xem thêm

Valuations Senior Officer

01/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Insurance Project Coordinator (Premium Collection Team) means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to run Section Projects, implement Strategic projects and Initiatives related to Policy Valuation and Premium Collection, perform Policy Valuation and Premium Collection functional tasks in conformity with approved operating manuals, guidelines with a view to better serving customers in an effective and efficient manner.
Key responsibilities:
- To proactively manage and deploy projects, successful deliver to gain expected goal
- To handle Policy Valuation and Premium Collection assigned tasks quickly and effectively
- To co-ordinate with relevant departments such as IT, Project Management Office, Legal, Compliance, Risk, Purchasing, Operation Sections for effectively solving issues
- To test for enhancement system and prepare relevant reports
- To ready back-up, support colleagues and actively contribute to staff engagement activities
2 năm trước Xem thêm

Data-System Specialist (Business Analyst Background)

01/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

(NBUW - New Business Underwriting: Thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm)
Mục đích của vị trí:
- Theo dõi, kiểm tra, nâng cấp/điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống liên quan đến NBUW: hoạt động đúng quy định; đúng yêu cầu công việc tại mọi thời điểm.
- Chuẩn bị báo cáo, phân tích dữ liệu liên quan đến NBUW.
Trách nhiệm chính:
- Phụ trách tổng hợp thông tin, ý kiến cũng như góp ý, phân tích yêu cầu, đề nghị hướng xây dựng/điều chỉnh hệ thống sao cho đáp ý quy định, yêu cầu công việc NBUW và gửi đến IT.
- Theo dõi, phồi hợp cùng các phòng/ban, nhóm liên quan để hoàn tất tất cả những yêu cầu liên quan đến hệ thống đúng quy định, thời hạn.
- Theo dõi, phối hợp cùng nhóm, phòng ban liên quan thực kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến NBUW trên hệ thống trước và sau khi đưa vào sử dụng khi có: sản phẩm mới, dự án mới, chương trình/hệ thống mới, …
- Phối hợp và trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống giữa NBUW và các phòng ban khác khi yêu cầu.
- Quản lý, phối hợp kiểm tra chất lượng, hiệu quả công việc sau khi có nâng cấp, điều chỉnh hệ thống.
- Chuẩn bị/phối hợp chuẩn bị thông tin, tài liệu hướng dẫn liên quan đến thay đổi, điều chỉnh/bổ sung hệ thống, quy trình nghiệp vụ NBUW.
- Theo dõi, kiểm tra điều chỉnh/bổ sung quyền truy cập vào các hệ thống liên quan đến NBUW/nhân viên NBUW
- Phối hợp nhóm, phòng ban liên quan chuẩn bị kế hoạch dự phòng liên quan đến hoạt động của các hệ thống hiện NBUW đang sử dụng.
- Phối hợp cùng nhóm/phòng ban liên quan đưa yêu cầu, chuẩn bị, phân tích số liệu, báo cáo liên quan đến NBUW.
- Phối hợp cùng nhóm/phòng ban liên quan theo dõi, điều chỉnh/bổ sung hướng dẫn, biểu mẫu, thư, tin nhắn, email, …vào tất cả các hê thống liên quan đến NBUW.
- Thường xuyên theo dõi báo cáo, kết quả hệ thống hoạt động, đưa ý kiến điều chỉnh/khắc phục kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp và xây dựng lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
Trách nhiệm chính:
Lập kế hoạch
- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
- Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
- Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
- Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
- Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board…
- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Khác
- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

Property Maintenance Senior Officer

24/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Property Maintenance Senior Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to proactively maintain all the office facilities in good conditions and troubleshooting of all technical issues to make sure that occurrence happens with the least interruption.
- Directly execute/collaborate with external vendors to proactively checking and perform maintenance or new small installation of all responsible office’s furniture, power system, telephone & data cabling
- Track Power consumption and operate generator
- Plan and following up all periodic property maintenance (eg. generator, air-conditioner, fire-extinguisher, fire alarm system, camera, access control systems… )
- Support Property Project Officer in follow up new renovation projects including civil and M-E work
- Perform other tasks assigned by line manager or Company Management from time to time
2 năm trước Xem thêm

IT Internal Control Senior Specialist

24/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as IT Quality Assurance Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to develop processes and perform Quality Assurance activities on IT projects, IT services and other internal quality assurance activities in compliance with Regional and Local policy and standards; Front-end with Auditor and Regional team on Audit/Assessment and follow up findings
Key responsibilities:
- Assist Quality Assurance Manager on developing Quality Assurance Plan for the whole IT Department
- Adopt Regional Policy about IT Infrastructure Management, Application Development, Data Patching
Management and deploy in IT
- Define and document processes and templates for IT Service Management, Infrastructure Change
Management, System Development Life Cycle, Data Patching Procedure
- Regularly review and improve the defined processes and template; and ensure the defined processes
and templates align with Regional Policy
- Regularly review and report the process applications of IT Service Management, Infrastructure
Change Management, Application Development, Data Patching, Asset Management
- Follow up and escalate the fixing progress of the gap of the process applications
- Participate in internal and external audits, regional assessments
- Follow up all Audit findings and Deficiencies to ensure the completed closure
- Perform Policy and Processes Training in IT Department.
- Consult IT sections about Policy, Processes and Templates
2 năm trước Xem thêm

Human Resources Senior Generalist

24/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Human Resources Senior Generalist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion in:
Culture & Organization
- Involve and engage in all organization and people changes within their focused business line including HR policy advice, people related affairs and legal process management (termination, compensation process, etc.)
- Reinforce High Performance Culture by coordinating with HR team and relevant Business Leaders to enhance leadership and management capability through various training and development actions to staff and people manager about performance and compensation management, skill uplift.
- Facilitate change at functional level, and support the development of desired employer brand.
- Support cultural changes across the team through a variety of different methods, including implementing action plans following the Staff Survey, enabling managers to more effectively manage their staff, strongly encouraging managers to take greater responsibility for their staff.
- Work with business leaders to enhance organization efficiency by providing advisory, solution to Partners on how to manage resources effectively through productivity management, skillset uplift, career movement.
2. People Development
- Build career movement database & facilitate and monitor internal career movement
- Be responsible to build and develop coaching plan and actions within function in charged.
- Be responsible to identify, assess, develop and retain Talents in Talent management process by coordinating with Talent Management team
- Take active role to drive and monitor Succession Planning of the Management group;
3. Talent Acquisition
- Act as an ambassador in acquire external talents through different methods
- Be responsible for interview and selection for approved vacancies and onboarding management for new hires
- Execute Talent mapping strategy and ensure its delivery well-performed
4. Remuneration Practice
- Be responsible to conduct Market Intelligence Data Collection (Mercer, TW, Recruitment, own network)
- Make sure job matching and job evaluation well-updated at annual basis
5. Employee Experience Journey & Relations
- Ensure we have a great Employee experience journey for partners from On-boarding process to the Exit stage.
- Support employee engagement processes by coordinating with relevant teams at the Staff Forum (Town Hall meeting, Staff event, etc), Annual Staff - Survey with its action plan related to the in-charge partners
- Liaise with all Managers to ensure that all job descriptions are updated
6. HR Governance
- Be responsible for organizing regular HR training sessions/ workshops to provide line managers with the latest information on HR policies, process and guidelines that supports HR Control & Governance priorities
- Be a focal point for all employee relation issues in PVA; especially when disciplinary occurred
7. HRIS
- Work with partners to improve MyHr sytem efficiency (data integrity and MSS score)
- Coordinate with HRIS team to organize new or refresh training workshop for partners regarding MyHr functions
- Ensure & monitor all HR transactions (recruiting, hiring, transfer, promotion, termination, etc) are proceeded properly & completed on MyHr system on time
8. Others
- Other tasks as assigned by line manager
2 năm trước Xem thêm

Executive Assistant to Chief Customer & Marketing Officer

24/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Executive Assistant means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver some tasks below:
- Acting as a first point of contact: dealing with correspondences and manage manager’s schedule and priorities.
- Organize manager’s meetings, appointments or events. • Consolidate information, data analysis for reports, and presentations. To translate document as per request.
- Perform related administration tasks: booking tickets, visa, T&E settlement and filling.
- Liaising with other stakeholders: staffs, suppliers, cross-functional colleagues.
- To undertake any other tasks as assigned by the CCMO from time to time.
2 năm trước Xem thêm

Claim & Underwriting Trainee - Med SCIENCE Program

24/02/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Having been in Vietnam for 18 years, Prudential commits to building and developing the market-leading human capital for the insurance industry. In 2017, Prudential proudly presents a new talent development program called MED SCIENCE PROGRAM (MSP), designing for fresh graduates with background in Medical & Pharmaceutical who want to pursue a rewarding career in Underwriting & Claim area (*)
(*) Underwriting: The process of reviewing medical background and health check history of potential customers to decide if they are qualified to purchase insurance policy.
(*) Claims: The process of reviewing medical record and health check history of existing customers to assess if they are qualified for compensation and its amount.
Why it is unique MSP?
Never before, a program that offers not only accelerated technical development and certification in Underwriting and Claim but also opportunities to develop leadership and management skills through prestige training programs and hands-on experience
- Apply medical/ pharmaceutical knowledge and skills in a multinational and professional corporation
- 8 working hours/day
- Enjoy modern and open working space
- Competitive and attractive compensation package
- Fast track in career development
- Clear and comprehensive training road map with coaches and mentors
2 năm trước Xem thêm

Financial & Operational Risk Senior Manager

09/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Campaign Senior Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver some tasks below:
- Assist Head of FORM in oversight of all risks and the ongoing compliance with the PVA risk framework, policies and standards;
- Provide ongoing monitoring, reviews and assessment of the risk-taking activities of the first line of defence;
- Timely escalate risk and compliance issues relating to PVA risk framework, policies and standards to Head of FORM & PCA Risk, where required;
- Develop and continuously reviewing an annual working plan for PVA, aligned to PVA business plan and risk framework. Managing the delivery of the annual plan;
- Manage the daily works of the Operational Risk team and shadow Financial Risk/BCP/IRM teams;
- Manage a team of 3+ people;
- Being risk coordinator for Risk team;
- Other assignment(s) as requested from time to time by Head of FORM;
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Talent Acquisition Senior Specialist means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver some tasks below:
- Build good network for recruitment, develop Talent Mapping and build sources in order to enrich the PVA recruitment database to support recruitment.
- Be accountable for sourcing strategic and recruiting management & critical roles
- Assisting CHRO, Head of COE and HRBPs in recruiting senior positions by searching CVs, working with Headhunters, approaching and interviewing candidates to recommend shortlist (Mancom level and above)
- Facilitate reference check process for all new hires in line with company’s rule and regional guidelines without issues found
- Support in selection and communication process of Management Trainee Program,
- Assist the Talent Acquisition Manager in the execution of resourcing activities within Prudential Vietnam Assurance
- Provide input and support the execution of Resourcing policies and process,
- Be in charge of payment process for recruitment activities and fulfilling recruitment report
- Assist all events, executions and any other requests that is required by HR team on an ad hoc basic.
2 năm trước Xem thêm

IT Application Support (Sharepoint Exp)

09/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Head of Financial Analysis and Reporting means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver some tasks as below:
- Responsible for the day-to-day maintenance of the application systems in operation, including tasks related to identifying and troubleshooting application issues and issues resolution or escalation
- Work with L1/L2 infras teams provide first level application support; including, activities required to support and configure our applications
- Facilitate root cause analysis, either independently based on application knowledge or work with other Level 3 Support Teams
- Provide Technical advice to layer 1 team members
- Problem determination, workaround resolution, root cause analysis, major incident management
- Extract data according to user requests
- To perform system and problem analysis to provide suitable and effective IT solutions for business purposes;
- To prepare technical designs and business specifications for implementation project/ service request;
2 năm trước Xem thêm
Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Head of Regulatory Compliance and Financial Crimes Compliance means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to lead the regulatory compliance and financial crimes teams to support the Head of Compliance to develop and maintain an adequate and effective regulatory compliance framework, anti-money laundering (AML) and anti-bribery & corruption (ABC) programs through delivering the following key tasks.
Job Responsibilities:
Regulatory Compliance:
- Maintain the local regulation database, track all relevant regulatory requirements and required actions thereof; keep abreast of regulatory changes to timely provide guidance to management and employees on compliance.
- Oversee the business compliance with regulations, validate remedial actions and ensure that all evidences are properly retained.
- Support the business to proactively identify, escalate regulatory concerns and close compliance gaps.
- Develop and deliver tailored regulatory compliance training program for agents, employees and senior management.
- Provide compliance review and approval where needed, e.g. on sales/product related materials and provide compliance advice to ensure regulatory compliance, regulatory change and mis-selling risks are well managed.
- Maintain the local Compliance Manual, standard operating procedures and guidance in line with the relevant Group/Regional compliance policies, Regional Compliance Standards; and oversee the implementation.
- Develop the risk-based compliance plan including compliance resource development plan; and ensure the full implementation.
- Work with business to complete compliance risk assessments such as compliance maturity assessment and customer commitment control assessment.
- Work with other compliance teams to ensure various Compliance reports for local management, risk committee, audit committees and Regional Compliance are timely completed.
- Maintain a healthy relationship with the regulator and coordinate in receiving regulatory inspections.
- Support in other matters / projects relevant to compliance functions as requested by line manager.
Financial Crimes
- Develop and maintain PVA AML and ABC policy and standards in line with Group and Regional AML, Counter Terrorism Financing and Sanctions requirements as well as relevant local regulations; and oversee the implementation and compliance. This includes developing and regularly review the AML risk score card, AML transaction monitoring rules and gifts & hospitality (G&H) rules.
- Ensure system changes are properly made to implement the relevant AML/ABC requirements.
- Ensure the AML operational activities such as customer enhanced due diligence and sanction screening are timely conducted.
- Support the Money Laundering Reporting Officer and Anti-Bribery & Corruption Officer in making decision on whether to approve e.g. accepting high risk customer, offering G&H, etc.
- Regularly review the G&H register, including the reconciliation against the accounting record.
- Oversee and advise business on managing AML and ABC risks in day to day operations as well as projects/initiatives.
- Identify the report the AML suspicious activities and large cash transactions to regulatory authorities.
- Timely complete the various AML and ABC MI reporting.
- Engage with the business to complete the annual AML and ABC risk assessments, including forming and carrying out actions to close identified gaps.
- Develop and deliver ABC and AML training program including orientation, annual refresher training to all employees and sales force; as well as additional advance training to high risk employees.
2 năm trước Xem thêm

Legal Senior Manager

09/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Legal Senior Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to provide legal support to other divisions to prevent risks for the Company and/or to protect the company before possible losses, to facilitate smoothness of the Company’s business operation by giving correct interpretation on applicable laws/regulations and advice for the rightness of Company’s operation orientation.
Key responsibilities:
- To systemize/ enhance/ develop insurance products to make sure the PWs are well drafted and filed in compliance with the regulation as well as the Company’s expectation/system.
- Non-claim, claim litigation handling in order to protect PVA’s legal interest. Present as PVA’s authorized representative at Court, police, procuracy. Preparation of supporting documents and co-ordination with the Company’s outside lawyers (if any) in litigation and make sure that Legal Head and Management Team are well updated on litigation.
- Draft and review the Company’s contracts/agreements including investment, distribution.
- Legal support and provisions of legal advices and opinions to all Departments in a timely and accurate manner.
- Responsible for reviewing and proposing legal initiatives (both executing initiatives and regulatory initiatives) to best optimize company operations and position in the market.
- Take lead and coordinate with departments to proactively ensure that legal or legal related matters are timely attended, addressed in favor of company operations.
- Provide timely and proactive training to departments on both new and existing regulations.
- Ensuring legal works are duly and professionally produced and filed.
- Other tasks as assigned by the Legal Head from time to time.
2 năm trước Xem thêm

Head of Financial Analysis and Reporting

09/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Head of Financial Analysis and Reporting means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver budget planning & control, ad-hoc financial analyses, finance business partnership with other functions and local reporting.
JOB RESPONSIBILITIES
Expenses management:
- Control the expense budgeting process and forecast
- Monitor and report expense overruns vs the loading allowance including recommended actions to management
- Provide regular and ad-hoc expense analysis reports by department, by channel, by location to be in line with company’s strategy, highlighting areas of concerns/attention and follow up with relevant departments for proper actions
Partnership with business:
- Coordinate with relevant departments to perform regular expense review and comment.
- Understand business requirements and apply flexible budget control.
- Update management any alarming expense and recommend way to control.
- Perform the special review particular issues, processes in the business as requested or suggested aiming at improving cost efficiencies.
Support for company projects and initiatives:
- Internal project: review and recommend new initiative for FAM – Finance, Procurement and Actuarial, especially with reporting and management control.
- Company project: support new initiatives from various departments and company’s key projects, proactively provide feed back before, during, and after projects
- Involve in ACR process in reviewing and challenging business case that alignment with strategic initiatives and coordinate with relevant departments at PVN and PCA for approval
- Monitor ACR implementation and post implementation for report on impact/lesson learnt for future projects
Distribution Compensation and Incentive Management:
- Review the annual distribution compensation package and periodic incentive schemes
- Monitor the Distribution Compensation and Incentive within the loading allowance and provide performance analysis
- Manage the Distribution Compensation and Incentive calculation in setting the process for the monitoring and calculating for all distribution channels to ensure meeting the company compensation policies,
Manage local and tax reporting:
- Manage month-end and year-end closing in Sun accounting system, approve Sun maintenance service request form from Sun users for new items or changes such as fund, product, account code, channel, and so on.
- Manage and ensure the fairness and compliance of fund split.
- Ensure that PVA’s statutory reports are completed in accordance with local accounting & tax policies and insurance regulation.
- Ensure local reporting in complaince with local reguation and company policeis and fully supported not only for the financial statement but also for administrative information circulated internally and externally;
2 năm trước Xem thêm

Market Conduct Senior Manager

09/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Market Conduct Senior Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to manage the activities carried out by the Market Conduct function of the department. This function deals with the distribution channels on market and ethical conduct matters.
Responsibility:
On-going monitoring related to Sales Conduct:
- Identify market conduct risk areas through monitoring key compliance risk indicators; analysis of sale reports and detect findings that are aligned with business risks
- Develop KCRIs for PVA to demonstrate that the risk areas are monitored on a regular basis
- Identify potential mis-selling risks; shortcoming in controls, providing suggestions for preventing mass violation and decreasing financial loss
- On-going review of agent fraud detection MIS; identify irregular trends and provide compliance advice to strengthen internal controls and/or improve operating procedures
- Develop exception report and transfer exception cases to Investigation team for investigation.
- Ensure continuous engagement with distribution channel heads on matters relating to the training and education of market conduct standards
- Training and educating the Distribution Force to increase their awareness and responsibilities in ethical and professional conduct
- Develop preventive and detective controls on sales force violations
Support the Sales Force Disciplinary Panel in the setting of disciplinary policy and appeals process
- Review the relevance of market conduct guidelines and appropriateness of sanctions against the sale force;
- Liaise with relevant stakeholders in setting Disciplinary Policy for sales channel; Ensure the Matrix is updated when there is a change or at least annually;
- Develop TOR for the Sale Force Disciplinary Panel; Ensure the TOR is updated when there is a change or at least annually;
Lead, supervise and guide Market Conduct team
- Develop key competencies of Market Conduct team
- Provide opportunities for cross functional exposure/training
Others: to be assigned by Department Head and/or Company’s top management (if any).
2 năm trước Xem thêm

Sales Trainer / Chuyên Viên Huấn Luyện (Mordern Channel - Hanoi)

09/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Phòng Nghệ An

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Sales Trainer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be responsible for planning and delivering training activities in assigned area to equip the agency force to achieve their sales targets. If you are inspired to join us, and if you have the essential qualities, then this could be the opportunity you have been looking for.
Responsibilities
Training
-Deliver training programs, mainly advanced training and leader training.
Planning
- Collaborate with Sales Channels Management in planning training activities in the assigned area on the monthly basis.
Supervision
- Supervise training activities (Active ratio, training days, compliance, training attendance…) in the assigned area and the performance of Associate trainers in assigned area
Supports
- Provide strong support to sales activities (GP, BOP, Pru Day…) together with Sales-force and to other assigned tasks
- Provide support to associate trainers in assigned area via communication, coaching, training for them
Internal & external relationships
- Maintain solid & effective collaboration relevant department and Partners in the assigned area
Any other tasks if assigned
2 năm trước Xem thêm

Portfolio Management Senior Officer

09/02/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Head of Financial Analysis and Reporting means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to work directly with distribution channel team to understand their demands and actively create and implement new initiatives to satisfy their demands and drive Product mix performance as Product team expectation.
Key responsibilities:
- Monthly meeting with each distribution channel (Agency, Partnership distribution or new distribution channel) to develop insight about distribution needs, product suitability, market trend and to provide business solutions under product perspective.
- Closely working with Product solution team to implement product strategies for each distribution channel in line with channel’s and company strategy.
- Closely working with Customer team to develop customer insight, build up customer profile and customer needs/behaviors when purchasing an insurance policy with Prudential.
- Propose value propositions for new products or current products with new packaging for different distribution channels and for different customers segment.
- Monthly update product comparison for each channel and propose any finding for further action with each distribution channel.
- Actively closely working with sale in different channels to support them for more effectively selling.
- Manage high-tech tool support sales in approaching and closing sales with customers.
- Propose add-on services bundled with PVA products in order to ensure Prudential’s leading position in providing relevant product and service offerings in the market while ensure company profitability target is achieved.
- Provide prompt support to related departments on all requests related to product.
2 năm trước Xem thêm
Địa điểm làm việc: TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh
Mục đích của vị trí:
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
Những nghĩa vụ chính:
1. Lập kế hoạch: Chủ động phối hợp với AD / GAD trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng.
2. Đào tạo: Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện.
3. Giám sát: Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty.
4. Hỗ trợ kinh doanh: Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh trong 48H, GP, BOP cùng với với AD / GAD và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện khu vực.
5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, nhân viên AD/GAD/AT/GA và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao.
6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm
- Define and set up the IT Expense Controlling Framework to ensure all IT activities and projects are tracked, controlled and monitored with accurate costs and benefits.
- Assist in IT cost projection and planning for IT Strategic Plan in 3-5 years.
- Monitor, control and develop IT Budget Plan for the whole IT Department.
- Develop and review all expense proposals for IT projects in compliance with Prudential Corporate Asia policies.
- Work with Regional IT to review regional charges on agreed Transfer Pricing Agreements.
- Define and review SLAs and prepare IT recharges for inter-companies under Prudential Corporate Asia.
- Consults internal (IT) and external (other departments, partners) customers of IT function with regards to IT cost/recharge aspects.
- Define quality KPI for assessing operational cost management of many functions within IT departments.
- Perform periodic evaluation of cost effectiveness based on agreed cost KPIs and develop cost management reports.
- Complete other tasks assigned.
2 năm trước Xem thêm

IT Security Senior Specialist

09/02/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Job purpose: This role takes responsibility in ensuring Weekly/Monthly IT Security Metrics to achieve the required threshold and security incident management and response. To provide IT security input for all LBU major projects and initiatives. Last but not least, you will identify and report key IT security risks to ITSM.
Key responsibilities:
- Measure and enhance current security controls to comply with regulatory requirements.
- Provide reporting and metrics on the state of security ongoing and associated IT security risks.
- Continuously monitor Security operation and vendor’s service for all solution in place. (WAF, DAM, SIEM, DLP, AV, Firewall, PIM…).
- Support IT patch management with special focus around IT security related patches.
- Review security configurations of the systems against regional baseline and identifying gaps between them to fix.
- Controlling privileged IDs and the release for usage.
- Take part in the implementation of security programs within the local business.
- Works independently with assistance, direction and goal setting from the Information Security Technology Senior Manager.
2 năm trước Xem thêm

Project System Specialist (Business Analyst Background)

26/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục đích của vị trí:
- Đảm bảo hệ thống liên quan đến NBUW: hoạt động đúng quy định, yêu cầu công việc tại mọi thời điểm.
- Phối hợp với các phòng ban điều chỉnh, nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu; xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời.
- Tham gia các dự án liên quan đến NBUW
- Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến NBUW khi có yêu cầu
Trách nhiệm chính:
- Phụ trách nêu, lấy ý kiến, tổng hợp và phân tích yêu cầu kinh doanh và xây dựng hệ thống gửi đến bộ phận IT
- Thực hiện các phân tích & báo cáo số liệu liên quan đến hoạt động NBUW
- Phối hợp với đồng nghiệp, kiểm tra, kiểm thử (testing) và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ NBUW trên hệ thống trước khi có sản phẩm mới hoặc hệ thống mới được đưa vào sử dụng
- Phụ trách việc phối hợp và trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống giữa NBUW và các phòng ban trong các dự án tại Việt Nam và khu vực
- Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn liên quan đến thay đổi, điều chỉnh/bổ sung quy trình nghiệp vụ và hệ thống.
- Thực hiện các dự án nhiệm vụ khác được giao từ cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm

Insurance Project Coordinator (Premium Collection Team)

26/01/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Insurance Project Coordinator (Premium Collection Team) means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to run Section Projects, implement Strategic projects and Initiatives related to Policy Valuation and Premium Collection, perform Policy Valuation and Premium Collection functional tasks in conformity with approved operating manuals, guidelines with a view to better serving customers in an effective and efficient manner.
Key responsibilities:
- To proactively manage and deploy projects, successful deliver to gain expected goal
- To handle Policy Valuation and Premium Collection assigned tasks quickly and effectively
- To co-ordinate with relevant departments such as IT, Project Management Office, Legal, Compliance, Risk, Purchasing, Operation Sections for effectively solving issues
- To test for enhancement system and prepare relevant reports
- To ready back-up, support colleagues and actively contribute to staff engagement activities
2 năm trước Xem thêm

Operational Risk Senior Manager

04/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Would you like to grow with one of the best leading insurance company in the world?
Would you like to develop yourself in a dynamic and open environment?
If YES, Prudential Assurance Vietnam is looking for you!
Prudential At a Glance
Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has one of the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.
We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees. Our reputation and success are built upon the talent and commitment of our people. We set the promise to our employees that we care and share in the open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Act the promise
- Grow endlessly
Working with Prudential as Campaign Senior Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver some tasks below:
- Assist Head of FORM in oversight of all operational risks and the ongoing compliance with the PVA risk framework, policies and standards;
- Provide ongoing monitoring, reviews and assessment of the risk-taking activities of the first line of defence;
- Timely escalate risk and compliance issues relating to PVA risk framework, policies and standards to Head of FORM & PCA operations risk management, where required;
- Develop and continuously reviewing an annual working plan for PVA, aligned to PVA business plan and risk framework. Managing the delivery of the annual plan;
- Manage the daily works of the Operations Risk Management team;
- Manage a team of 3+ people;
- Other assignment(s) as requested from time to time by Head of FORM;
2 năm trước Xem thêm

IT Security Manager

03/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Job purpose: This role takes responsibility in ensuring Weekly/Monthly IT Security Metrics to achieve the required threshold and security incident management and response. To provide IT security input for all LBU major projects and initiatives. Last but not least, you will identify and report key IT security risks to ITSM.
Key responsibilities:
- Measure and enhance current security controls to comply with regulatory requirements.
- Provide reporting and metrics on the state of security ongoing and associated IT security risks.
- Continuously monitor Security operation and vendor’s service for all solution in place. (WAF, DAM, SIEM, DLP, AV, Firewall, PIM…).
- Support IT patch management with special focus around IT security related patches.
- Review security configurations of the systems against regional baseline and identifying gaps between them to fix.
- Controlling privileged IDs and the release for usage.
- Take part in the implementation of security programs within the local business.
- Works independently with assistance, direction and goal setting from the Information Security Technology Senior Manager.
2 năm trước Xem thêm
Lập kế hoạch
• Phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
• Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
• Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
• Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
• Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
• Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
• Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
• Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
• Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
• Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
• Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

Business Development Manager (Ha Noi and Northern Area)

02/01/2019

Thỏa thuận

Bắc Ninh Hà Nội Nam Định

Location: Hanoi, Bac Ninh, Nam Dinh
1. Accountability
- Meet all the KPI’s set for the role.
- Build & maintain strong relationships both within and outside the department; seek input from and maintain effective ongoing communication with others:
- Handle agent’ queries effectively; Demonstrate a courtesy and professional appearance and manner
2. Key responsibilities
- Planning: Collaborate with ATD/GAD/Leaders in planning sales & training activities including OB, BOP, GP, Meeting, Event …in the assigned General Agency’s on monthly basis.
- Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned GENERAL AGENCY’s to achieve projected sales targets including APE, Recruitment & Active ratio.
- Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned GENERAL AGENCY’s in terms of APE, recruitment, active ratio & compliance,
- Training & Development: Train & develop the agency force including: Leaders & agents in accordance with the career path in the assigned GENERAL AGENCY’s.
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration DTD/AT/Agents/Leaders/GAD’s and MOF officials in the assigned GENERAL AGENCY’s.
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm, tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
• Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo tại các chi nhánh Ngân hàng đối tác chiến lược.
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm

MIS & Reporting Officer (Open for Fresher)

02/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

JOB PURPOSE
This position contributes to generating agency production reports to Management, AD team and agency force as well as calculating the agency contest.
ACCOUNTABILITY
- Meet all the deadlines of individual assignments and projects
- Ensure the filing of all documents is in line with company rules and/ or in a systematic manner.
- Relationships and Communications: Build effective relationships both within and outside the department; seek input from and maintain effective ongoing communication with others:
a. Internal:
- Within DA and AD/PD: coordinate with relevant to get necessary input information and provide them with output analysis, reports if required
- Other departments: coordinate when necessary
b. External: Suppliers (if any) and relevant organizations.
KEY RESPONSIBILITIES
- Timely and accurately prepare and issue reports/statistics on agency KPIs to the Management and sales team, including weekly/ monthly/ad hoc reports. Update the interim and final result of agency contests.
- Convey complex information/reports to people who may not be specialists.
- Build and maintain the internal database and applications of the team, research and provide technical support to team.
- Be able to utilize statistical and technical tools to analyze and solve business problems.
- Have ability to analyze complex information, organize varied tasks and communicate clearly with other professionals.
- Research essential reports to write accurately the manuals and continuously update if necessary.
- Review relevant policies and/ or processes and propose changes for improvement if any
- Any other tasks assigned.
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.
Những nghĩa vụ chính:
1. Lập kế hoạch: Chủ động phối hợp với AD / GAD trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng.
2. Đào tạo: Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện.
3. Giám sát: Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty.
4. Hỗ trợ kinh doanh: Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh trong 48H, GP, BOP cùng với với AD / GAD và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện khu vực.
5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, nhân viên AD/GAD/AT/GA và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao.
6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm, tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
• Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo tại các chi nhánh Ngân hàng đối tác chiến lược.
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm

Investment Monitoring Accountant

12/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Job Purpose:
- To follow up all investment transactions; identify and make account bookings for all investment transactions related to ILP, ULP and Pension Fund.
- To report monthly invested assets to PCA accurately and timely.
Responsibility:
- Check hard copies of all daily transactions and input needed info in soft files.
- Check ILP weekly compliance reports and monthly compliance report for all funds.
- Complete all booking entries related to ILP, ULP & Pension Fund.
- Weekly and month-end unit pricing & NTR report. Arrange for NTR to be transferred to FMC for investment.
- Prepare monthly reports related to ILP.
- Calculate the management fee & fund admin fee
- Check and confirm monthly service fees with custodian bank
- Calculate and prepare smoothing bookings.
- Prepare investment payment requests for monthly cash arrangement.
- Prepare, submit and cross check monthly ADS report.
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Talent Acquisition Senior Specialist

06/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Build good network for recruitment, develop Talent Mapping and build sources in order to enrich the PVA recruitment database to support recruitment.
- Be accountable for sourcing strategic and recruiting management & critical roles
- Assisting CHRO, Head of COE and HRBPs in recruiting senior positions by searching CVs, working with Headhunters, approaching and interviewing candidates to recommend shortlist (Mancom level and above)
- Facilitate reference check process for all new hires in line with company’s rule and regional guidelines without issues found
- Support in selection and communication process of Management Trainee Program,
- Assist the Talent Acquisition Manager in the execution of resourcing activities within Prudential Vietnam Assurance
- Provide input and support the execution of Resourcing policies and process,
- Be in charge of payment process for recruitment activities and fulfilling recruitment report
- Assist all events, executions and any other requests that is required by HR team on an ad hoc basic.
2 năm trước Xem thêm
Trách nhiệm:
- Hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo theo tiêu chuẩn của Prudential
- Tiếp nhận những cuộc gọi tới từ khách hàng và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của Prudential
- Ghi nhận những vấn đề của khách hàng với tâm thế nhẫn nại, thông cảm theo phương châm “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”.
- Có tư duy giải quyết vấn đề nhanh nhạy, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc
Mô tả công việc:
- Làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất.
- Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng tới Trung tâm dịch vụ về những vấn đề liên quan đến hợp đồng Bảo hiểm và giải quyết những vấn đề của khách hàng
- Tiếp nhận đánh giá từ khách hàng về dịch vụ chăm sóc của Prudential
- Cập nhật thông tin yêu cầu/vấn đề của khách hàng vào phần mềm quản lý chuyên dụng.
- Chuyển giao vấn đề và theo dõi những vấn đề/yêu cầu đặc biệt của khách hàng với những bên liên quan
- Hoàn thành những báo cáo theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp
- Làm việc trong môi trường năng động.
- Chế độ đãi ngộ tốt với nhiều phúc lợi.
2 năm trước Xem thêm
Lập kế hoạch
• Phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
• Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý.
Triển khai thực hiện
• Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc.
• Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh.
• Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.
Giám sát và Quản lý
• Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm.
• Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Đào tạo và Phát triển
• Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
• Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp
• Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra
Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức:
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .
• Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ,
Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý
2 năm trước Xem thêm

Executive Assistance

05/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

Mục đích của vị trí:
• Tham mưu cho Giám đốc PTKD MB xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh chiến lược nhằm đạt mục tiêu kinh doanh toàn miền Bắc.
Trách nhiệm chính:
• Đọc hiểu, phân tích tốt các số liệu báo cáo kinh doanh, từ đó tham mưu cho Giám đốc Phát triển kinh doanh miền Bắc về chiến lược phát triển kinh doanh vùng.
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh MB.
• Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ Giám đốc PTKD MB trong các cuộc họp chiến lược, họp với lực lượng kinh doanh MB.
• Hỗ trợ Giám đốc PTKD MB trong công tác quản lý, điều hành mảng kinh doanh MB.
• Thay mặt Giám đốc PTKD MB tham dự các sự kiện kinh doanh như GP, BOP, họp với GAD, …
• Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Giám đốc PTKD MB theo quy định
• Các công việc được giao khác bởi Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo công ty.
2 năm trước Xem thêm

Business Development Manager ( Khu Vực Miền Trung & Tây Nguyên)

05/12/2018

Thỏa thuận

Đà Nẵng Kon Tum Quảng Ngãi

* Work Location: Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Bình
1. Accountability
- Meet all the KPI’s set for the role.
- Build & maintain strong relationships both within and outside the department; seek input from and maintain effective ongoing communication with others:
- Handle agent’ queries effectively; Demonstrate a courtesy and professional appearance and manner
2. Key responsibilities
- Planning: Collaborate with ATD/GAD/Leaders in planning sales & training activities including OB, BOP, GP, Meeting, Event …in the assigned General Agency’s on monthly basis.
- Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned GENERAL AGENCY’s to achieve projected sales targets including APE, Recruitment & Active ratio.
- Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned GENERAL AGENCY’s in terms of APE, recruitment, active ratio & compliance,
- Training & Development: Train & develop the agency force including: Leaders & agents in accordance with the career path in the assigned GENERAL AGENCY’s.
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration DTD/AT/Agents/Leaders/GAD’s and MOF officials in the assigned GENERAL AGENCY’s.
- Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

MIS & Reporting Senior Officer (Data Analyst Background)

05/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

JOB PURPOSE
This position contributes to generating agency production reports to Management, AD team and agency force as well as calculating the agency contest.
ACCOUNTABILITY
- Meet all the deadlines of individual assignments and projects
- Ensure the filing of all documents is in line with company rules and/ or in a systematic manner.
- Relationships and Communications: Build effective relationships both within and outside the department; seek input from and maintain effective ongoing communication with others:
a. Internal:
- Within DA and AD/PD: coordinate with relevant to get necessary input information and provide them with output analysis, reports if required
- Other departments: coordinate when necessary
b. External: Suppliers (if any) and relevant organizations.
KEY RESPONSIBILITIES
- Timely and accurately prepare and issue reports/statistics on agency KPIs to the Management and sales team, including weekly/ monthly/ad hoc reports. Update the interim and final result of agency contests.
- Convey complex information/reports to people who may not be specialists.
- Build and maintain the internal database and applications of the team, research and provide technical support to team.
- Be able to utilize statistical and technical tools to analyze and solve business problems.
- Have ability to analyze complex information, organize varied tasks and communicate clearly with other professionals.
- Research essential reports to write accurately the manuals and continuously update if necessary.
- Review relevant policies and/ or processes and propose changes for improvement if any
- Any other tasks assigned.
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm (APE), tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
• Phối hợp với BSM / DSM / BSS / EFSC / SFSC / FSC trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo (OB, BOP, GP, Hội nghị, Sự kiện ...) tại các Ngân hàng đối tác chiến lược.
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến APE, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng được chỉ định về APE, tuyển dụng, tỷ lệ hoạt động & tuân thủ.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng BSM / BSS và đội ngũ Kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm

Financial Crimes Manager

05/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Accountability
- Generate comprehensive MIS to Senior Management for Fraud and ABC monitoring/management activities and ensure fraud risk is under control and well mitigated.
- Conduct special investigations / forensics, esp. staff fraud/misconduct
2. Key responsibilities
- Monitor/Review:
+ To provide oversight over Fraud and ABC related matters included but not limited to consultation, review, challenge and monitor the related risks.
+ To develop more early warning indicators to prevent or detect frauds
+ To develop more preventive and detective controls on fraud risk management
- Training: to provide training on fraud and ABC related matters to PVA human resources.
- Advisory: to provide consultation/advice for fraud and ABC related matters to Business Functions.
- Reporting: to prepare, maintain and update all current FC reporting
- Review and issue the compliance review reports and prepare any reporting relevant to Compliance Assurance includes tracking the progress of actionable items.
- Data Analysis: to prepare and analyze periodic MIS reports and any additional internal reports required for Compliance activity
- Investigation: To conduct the investigation on internal fraud cases when needed
- Training and Development: Provide technical training/coaching and support/monitor development plan for the staffs.
- Support Head of Financial Crimes in monitoring, developing the team as well as in other matters related to compliance and other project relevant to compliance functions as required.
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm, tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
• Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo tại các chi nhánh Ngân hàng đối tác chiến lược.
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm, tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Trách nhiệm chính:
• Phối hợp với các phòng ban trong việc lập kế hoạch bán hàng và đào tạo tại các chi nhánh Ngân hàng đối tác chiến lược.
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
2 năm trước Xem thêm

IT Project Manager (Prefer Assurance Background)

02/11/2018

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Key responsibilities
- To provide project management resources to directly manage projects across the organization, delivering within the agreed scope and timescale
- To be responsible for the recruitment, supervision, appraisal, induction, development and performance management of staff working in the team
- To provide support, advice and assistance to people and/or departments across the organization managing their own projects
- To have a good understanding of organization-wide issues and be able to suggest solutions for resolution
- To be responsible for defining project budgets and ensuring that they are well managed for the accountable budget holder
- To develop and maintain the project management methodology including document templates, identifying project phases, reporting and planning information for successful project delivery
- To ensure that there is a good sign off for implemented projects and that they are handed over to the business owner on completion
- To take a leading role in the IT planning process, managing dependencies across the work streams and the consolidation of activity (as appropriate)
- To be responsible for maintaining an oversight of all projects being managed across the organization providing reports to Head of IT
- To be responsible for the delivery of projects aims and objectives as outlines in the relevant specifications for assigned projects
- To produce regular reports for Head of IT and Project Sponsors giving updates on current projects and for future projects that have been submitted for evaluation, as appropriate
- To be responsible for implementing and maintaining a document storage system that will contain all documentation for all projects
2 năm trước Xem thêm

Business Analyst

28/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

This role take responsibility in analysis of business requirements and the delivery of Information Technology (IT) projects cross the Company.
Key responsibilities:
- Determines operational objectives by studying business functions; gathering information; evaluating output requirements and formats.
- Designs new programs by analyzing requirements; constructing workflow charts and diagrams; studying system capabilities; writing specifications.
- Improves systems by studying current practices; designing modifications
- To have a good understanding of organization-wide needs and be able to suggest solutions for resolution
- Monitors project progress by tracking activity; resolving problems; publishing progress reports; recommending actions.
- Provides references for users by writing and maintaining user documentation; providing help desk support; training users.
- Maintains user confidence and protects operations by keeping information confidential
- Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; benchmarking state-of-the-art practices;
- Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
- To develop and maintain the project management methodology including document templates, identifying project phases, reporting for successful project delivery.
- To be responsible for the delivery of projects aims and objectives as outlines in the relevant specifications for assigned projects.
- To produce regular reports for Business Analyst Manager and Project Manager giving updates on current projects and for future projects that have been submitted for evaluation, as appropriate.
2 năm trước Xem thêm

Call Center Staff (Quận 8)

24/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Job Purpose
This position will be the contact point to serve customers by determining requirements; Answering incoming calls from customers to take orders; responding inquiries; resolving troubleshoot problems; fulfilling requests; providing information; and maintaining database to enhance customer service.
2. Accountability
• Proactively gain a full understanding and maintain excellent knowledge of products and services in order to understand customers needs.
• Achieve productivity standards and goals while maintaining high level of customer service, building conversation, patience, and maintaining high
• Receive high volume of inbound calls with varying degrees of questions or concerns while having the ability to quickly identify a clients request or problem.
• Effectively express empathy and compassion, and take full ownership of the clients satisfaction
• Resolve problems by clarifying issues; researching and exploring answers and alternative solutions; implementing solutions; escalating unresolved problems
3. Key responsibilities
• Answer calls and respond to emails/ website/ fanpage to handle customer inquiries. Conduct customer satisfaction survey.
• Provide customers with product and service information, Update existing customer information into system. Follow up with customer calls where necessary
• Register and follow up customer complaints. Identify and escalate priority issues
• Document all call information according to standard operating procedures
• Complete call logs and follow quality assurance standard. Produce call reports
• Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

HR Intern

21/10/2018

5 triệu - 7 triệu

Hà Nội

With the vision of “To touch and enhance every Vietnamese household”, Prudential aims to perform efficiently with professionalism and sustainable growth in a competitive but growing market.
This role is critical in supporting to drive and accelerate PVN’s HR across Departments and achieving HR functional excellence. The incumbent will mainly assist HRBP Manager in North recruitment and employee engagement activities implementation as well as performing admin tasks.
1. Recruitment
- Sourcing the efficient recruiting channels (online & offline) to attract qualified candidates
- Be responsible for CV tracking, applicant screening, screening interviewing & maintaining candidate database
- Conduct the interview and selection process for assigned vacancies
- Ensure candidate’s onboarding process is strictly follow company’s guideline
- Support HR team to organize employer branding activities in universities
2. Employee Engagement Activities
- Assist HR team to organized employee engagement activities in North following HR Agenda
- Contribute initiatives to enhance the quality of HR events and satisfaction rate of employee
3. Others
- Be responsible for HR admin tasks
- Other tasks assigned by line manager
2 năm trước Xem thêm

Assurance Compliance Senior Manager

19/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Job Purpose: Compliance Assurance is to provide assurance to the Group and Local Business Unit [LBU]’s Management on the compliance status of LBU with Group’s, Regional Office’s standards and local government regulations.
The job holder is required is to conduct the Compliance Quality Assurance reviews as per the risk based plan which ensures the Compliance risks are adequately assessed.
Key responsibilities
- Planning: Conduct the review plan with risk-based approach to ensure the appropriate focus and coverage of compliance assurance activities.
- Eeview: Conduct the Compliance Reviews as per the Compliance Plan and perform spot check reviews including the preparation, fieldwork, exit meetings, and reporting to ensure the review objectives (TOR) are met and review outputs (reports) are complete and communicated to the business and Senior Management
- Reporting: Review and issue the compliance review reports and prepare any reporting relevant to Compliance Assurance includes tracking the progress of actionable items.
- Liaison: Follow up with 1st line on the implementation of the agreed actions plans.
- Compliance Assurance Training and Development: Provide technical training/coaching and support/monitor development plan for the staffs.
- Support Head of Compliance Assurance in monitoring, developing the team as well as in other matters related to compliance and other project relevant to compliance functions as required.
2 năm trước Xem thêm

Distribution Compliance Specialist/chuyên Viên Pháp Chế

19/10/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Job Responsibilities:
1. Handle all customers’ complaints against Sale force (SF) in order to reduce the gap between the services provided by the SF and the customers’ expectation;
2. Work closely with SF and ensure their compliance with the company regulations & guidelines.
3. Provide professional advice and feedback to SF. Truly and exactly report to supervisor.
4. Suggest ideas to adjust and update corrective procedures/processes which relate to handle agency violations.
5. Harmonize and keep RESPECT spirit with all colleagues.
Key Accountabilities:
 To solve effectively all assigned violation cases of SF
 To educate and keep SF informed and in compliance with the rules, regulations and Company guidelines.
2 năm trước Xem thêm

Head of Customer Service

19/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

With the vision of “The first choice life insurer of all Vietnamese families.”, “Professionalize and streamline Customer support” and “Grow and Preserve value”, Prudential aims to organizing the delivery the excellent service to customers, improve customer retention/persistency, and perform efficiently with professionalism and sustainable growth in a competitive but growing market.
This position is the Leader of Customer Service to set customer, operation, persistency strategies and organize the delivery of high quality services to customers during policy life cycle to ensure customers satisfaction, retention, paid rate to promote the company’s image and brand.
Job Responsibilities:
1. To set, refine and manage the overall Customer and Persistency strategy to ensure the customer satisfaction, retention and paid rate.
2. To propose the strategic projects to drive change, transformation, continuously improve working processes, enhance customer satisfaction, effectiveness and efficiency.
3. To lead Customer Service Department (Customer Care, Complaint Handling, Call Center, Premium Collection & Retention and Policy Service…) to deliver the excellent service to customer during policy life cycle to improve customer retention, paid rate, customer satisfaction, attract new customer, and promote the company image & brand to prevent any crisis occurring.
4. To act as a company’s Senior Management Team, contributing to the overall PVA & OP management agenda.
5. To manage all teams of Customer Service in processing customer queries, request and complaints to meet key KPIs for business performance, pending, service level agreement, expenses/budget and quality (defects).
6. To be in charge of driving the company annual strategic KPIs setting by PCA for customer retention, net new customer, paid rate, premium collection.
7. To demonstrate capabilities to lead, and motivate Customer Services to ensure smooth operation and good staff engagement.
8. To coordinate with Franchise & BM to implement strategic projects, KPIs and service level agreement to meet business requirement.
9. To work closely with CSC/Franchise, and GA to ensure end to end policy processing process (from request submission at GA, CSC to sending letter) is optimized in terms of time and cost.
10. Continuous improve, review and standardize working process, to maximum efficiency and productivity, deliver the consistent service with high quality to PVN’s customers/agents.
11. Continuous personal development in technical and soft skills to lead team to deliver service to internal and external customers in a timely, effectively and professional manner.
12. To coordinate and cooperate with other related departments and sections to resolving any issues related to Customer Services to ensure customers’ satisfaction and meet group, regional and company compliance.
13. To maintain strong and constructive relations with distribution, Franchise, BM & GA teams to align Customer Service goals with distribution, Franchise, BM & GA goals and ensure positive communication and mutual commitment.
14. To review and amend relevant forms and policy wordings for new products and customer communication to meet customer needs and company requirements.
15. To manage and highlight any risks associated with Customer Services processes.
2 năm trước Xem thêm

Head of IT Solution (Attractive Salary)

19/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Job Purpose: Develop Technology solution roadmap and lead all IT solutions to support the achievement of NBP/APE growth targets in line with PVA Strategic goals (2021) and ensure financial (budget) alignment. Collaborate with PVA Strategy to set industry standards in terms of quality customer service and distribution support through operational efficiencies and positive customer experience.
Job Responsibility
• Design the Technology roadmap, including costs & risks, in collaboration with PCA IT and all PVA business functions;
• Define and implement the IT solutions to comply Technology Governance and Risk framework that covers all PVA business functions;
• Collaborate with PVA Strategy to ensure a comprehensive customer & distribution (all channels) service, Operations & support framework that delivers a customer-centric focused organization;
• Drive continuous technology improvements across the business by assessing and reviewing PVAs Digital enablement Business requirements like “Fit for Growth”, make recommendations for technology solutions and direct action plans to ensure effective implementation;
• Continually scan technology trends and regulatory changes/challenges to ensure PVA develops and deploys leading-edge technology solutions and provide guidance to IT professionals and other staff within the organization;
• Be responsible for business-related IT business projects to ensure compliance with local regulations and PVA governance / risk / security guidelines.
People Management:
• Recruit, build and develop an engaged, competent and effective team; apply Agile and DevOps.
• Conduct and document regular performance reviews and an annual reviews;
• Implement open and clear lines of communication with the human resource team through regular career development discussions with direct reports, in line with the PVA Performance Management Process;
• Establish a framework to retain high-potential and high-performance team members, by identifying talent and implementing clear succession plans.
Risk Management:
• Implement robust solution to comply IT & Technology governance (IT processes & procedures) in close consultation with local (PVA) and regional (PCA) Risk, Governance & Compliance guidelines and rules;
• Maintain IT Solutions in a Quarterly Departmental Risk Register (DRR) to capture both significant and non-significant functional risks;
• Be responsible & accountable for planning/execution of business objectives in conformity with risk management requirements and compliance with all internal and external regulations.
2 năm trước Xem thêm

Bác Sĩ Thẩm Định Bảo Hiểm Nhân Thọ

18/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Key responsibilities:
• To make decision on the claim cases are quickly and exactly
• Support claim colleagues (investigators or administrators) in some certain situation (reading original medical record at the hospital, field assessment of disability, mentor for administrators…) and support underwriting section when increasing volume of New Business (month-end, contest…)- if any
• Co-operate: with claim investigator in claimant/customer interview in some certain situation and to build up internal guideline, and claim guide
• Others: to be assigned by the line manager or Company’s management (if any)
2. Key Accountabilities:
• Review, analysis and make decision on claim within own authority with Productivity/Efficiency in targets
• Meet the quality benchmark in claim decision based on quality-score, error rate, and different decision percentage.
• Contribute to achieve team’s KPI (TAT, pending ratio, error rate)
2 năm trước Xem thêm

Budget Planning & Expense Controlling Senior Officer

18/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Ensure post-implementation cost reviews are performed for deployed projects.
- Support, advice and assistance to people and/or sections across the IT department managing their own projects.
- Track on-going IT maintenance services to ensure business continuity.
- Assist in defining and setting up the IT Expense Controlling Framework to ensure all IT activities and projects are tracked, controlled and monitored with accurate costs and benefits.
- Assist in IT cost projection and planning for IT Strategic Plan in 3-5 years.
- Assist in monitoring, control and develop IT Budget Plan for the whole IT Department.
- Develop and review all expense proposals for IT projects in compliance with Prudential Corporate Asia policies.
- Work with Regional IT to review regional charges on agreed Transfer Pricing Agreements.
- Assist in defining and reviewing SLAs and prepare IT recharges for inter-companies under Prudential Corporate Asia.
- Consult internal (IT) and external (other departments, partners) customers of IT function with regards to IT cost/recharge aspects.
- Assist in defining quality KPIs for assessing operational cost management of many functions within IT departments.
- Perform periodic evaluation of cost effectiveness b
2 năm trước Xem thêm

General Agency Management Manager

18/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

General Agency Management provides the back-office services to the front-line team in managing Prudential’s business partner network nationwide (in the form of General Agency, Transactions Offices, and Sales Offices, referred to as General Agency or GA). The daily operations include processing requests from GA Directors for opening new office, relocating/closing/transferring office; handling complaints/incidents from the network. The team is also responsible for developing policies and manual to manage the GA network, organizing annual/quarterly workshop/event for GA Directors, as well as providing management reports.
The position plays a key role in developing policies and manual for Distribution Service Department in managing GA network nationwide. He will also take lead in building the annual quality audit program to uphold the quality of the network.
1. Policy and manual development:
• Regularly update, with improvement where necessary, the operating manual, templates and checklist for Distribution Services department in managing the movement, complaints/appeals of the GA network
• Maintain and develop procedure & regulations to govern the General Agency network
• Perform risk exercises as required by the Company’s policy and procedure
2. General Agency annual quality audit:
• Lead the building and implementation of the annual quality audit program to monitor the quality of GA network
3. Daily monitor the operations of General Agency network:
• Review and process movement applications and requests from General Agency network (Prudential’s business partners)
• In corporation with the front-line team and other departments to investigate and handle significant complaints by General Agency Directors, incident or crisis from the operations of General Agency network
4. Other tasks as assigned by line manager
2 năm trước Xem thêm

Regulatory Compliance Manager (Ha Noi, HCM)

18/10/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

Business Context:
Oversee business functions’ activities to comply with Group’s, PCA’s standards and local regulations in carrying out its business.
Job Responsibilities:
• Maintaining an organized and effective regulations database, tracking all regulatory requirements and required actions thereof; keeping abreast of recent changes to timely provide guidance to management and employees on compliance.
• Timely assess compliance of departments to changes of regulations, validate remedial actions and ensure that all evidences are properly filed.
• Coordinate and work with departments to proactively identify regulatory concerns and compliance gaps and address the same properly.
• Ensure proper implementation of changes to policies of PCA/PVA or initiatives relating regulation matters.
• Coordinate and ensure all routine and adhoc reports of Compliance are duly composed and timely submitted.
• Developing the annual compliance plan that reflects regulatory compliance’s highest risks as determined by conducting a mandatory annual risk assessment using TRAC.
• Overseeing and monitoring the implementation of the compliance plan on a continuing basis. Periodically revising the plan in light of changes in the needs of the organization, and in the local laws/regulations and policies and procedures of regional to improve its effectiveness.
• Setting up and implementing necessary standard operating procedures for general operation of compliance plan to ensure that it is effective and efficient in identifying, preventing, detecting and correcting noncompliance with applicable rules and regulations.
• Providing necessary coaching to staff including formulating and monitoring completeness of staff development plan.
• Support in other matters related to compliance and other project relevant to compliance functions as requested by line manager.
Key Accountabilities:
• Develop an effective Regulatory Compliance and Reporting team to support for business growth.
• Develop an effective compliance plan to support for business growth but still ensure that business changes or initiatives are in line with regulatory requirements and regional policies.
• Ensure timeliness and quality of key activities deliverable in accordance with compliance plan.
2 năm trước Xem thêm

Actuarial Analyst

18/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Provide input all technical aspects of product design including profit testing and financial analysis, the analysis of competitor’s products, and the preparation of Product Approval documents for the regional office.
2. Perform modeling in excel and Prophet, profit testing and related technical aspects of product pricing for specified products. The process will include ensuring the integrity of pricing model.
3. Prepare product specifications, policy wordings, regulatory filings and all other material relating to new products.
4. Provide the actuarial input on the changes required on the policy administration system & PruQuote, ensuring changes are carried out accurately and properly documented.
5. Carry out a wide variety of ad-hoc actuarial investigations, as required from time-to-time, ensuring all results are thoroughly checked for accuracy and consistency.
6. Provide support to more junior staff on actuarial concept & techniques so that knowledge of actuarial practice is acquired quickly and effectively
7. Actively study towards actuarial qualification
8. Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any).
2 năm trước Xem thêm
Accountability
Handle complaints to ensure customers’ complaints are handled in line with Regional Compliance Standards of Prudential Corporation Asia and Regulation of Prudential Vietnam.
Key responsibilities
- Received and handle complaints assigned as per location in order to make sure that all the complaints are handled properly, fairly according to the company’s rules and service standard
- Coordinate with relevant departments to handle the crisis/incident from customer’s complaints.
- Follow up report and close calls as per defined TAT
- Propose changes to business process and other related activities to ensure service standard and enhance service quality of the Company.
- Participate in the analysis report on the complaint for service recovery and prevent crisis occurring.
- Support programs, projects, ad-hoc tasks, section/ department’s activities/duties.. in relevant projects
- Others: to be assigned by the Line Manager or Company’s Management (if any)
2 năm trước Xem thêm

Expense and Budget Controlling Manager (IT Department)

17/10/2018

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

- Define and set up the IT Expense Controlling Framework to ensure all IT activities and projects are tracked, controlled and monitored with accurate costs and benefits.
- Assist in IT cost projection and planning for IT Strategic Plan in 3-5 years.
- Monitor, control and develop IT Budget Plan for the whole IT Department.
- Develop and review all expense proposals for IT projects in compliance with Prudential Corporate Asia policies.
- Work with Regional IT to review regional charges on agreed Transfer Pricing Agreements.
- Define and review SLAs and prepare IT recharges for inter-companies under Prudential Corporate Asia.
- Consults internal (IT) and external (other departments, partners) customers of IT function with regards to IT cost/recharge aspects.
- Define quality KPI for assessing operational cost management of many functions within IT departments.
- Perform periodic evaluation of cost effectiveness based on agreed cost KPIs and develop cost management reports.
- Complete other tasks assigned.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Bảo Trì Tài Sản & Thiết Bị

16/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục đích của vị trí:
- To proactively maintain all the office facilities in good conditions and troubleshooting of all technical issues to make sure that occurrence happens with the least interruption
Đảm bảo các thiết bị tài sản văn phòng luôn được chủ động bảo dưỡng và luôn hoạt động tốt nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của công ty
Job Responsibilities/Trách nhiệm chính:
- Directly execute/collaborate with external vendors to proactively checking and perform maintenance or new small installation of all responsible office’s furniture, power system, telephone & data cabling
Trực tiếp thực hiện/kết hợp với Nhà thầu chủ động kiểm tra và sửa chữa, bảo trì, lắp mới cho các yêu cầu nhỏ về trang thiết bị nội thất văn phòng, hệ thống cáp âm sàn điện, mạng, điện thoại tại các văn phòng chịu trách nhiệm
- Track Power consumption and operate generator
Kiểm tra đối chiếu việc sử dụng điện, vận hành máy phát điện
- Plan and following up all periodic property maintenance (eg. generator, air-conditioner, fire-extinguisher, fire alarm system, camera, access control systems… )
Lên kế hoạch và theo dõi việc thực hiện bảo dưỡng định kỳ các hệ thống kỹ thuật (máy phát, điện, hệ thống máy lạnh, hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC), hệ thống camera, cửa kiểm soát…)
- Support Property Project Officer in follow up new renovation projects including civil and M-E work
Hỗ trợ Chuyên viên quản lý dự án theo dõi việc thực hiện các dự án cải tạo văn phòng bao gồm xây dựng cơ bản và điện mạng
-Perform other tasks assigned by line manager or Company Management from time to time.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc giao
2 năm trước Xem thêm

Learning & Development Manager

16/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

This role is important in supporting to drive and accelerate PVA’s HR strategy for investing in Learning & Development within the company. As a Learning & Development Manager, the incumbent will mainly assist Line Manager in managing L&D resources, organizing and developing customized training programs for talents and key positions and contributing to develop sustainable workforce in Prudential Vietnam Assurance (PVA).
Responsibilities
- Ensure the design and delivery of learning and development programs support organizational objectives and
strategies, include both training class and E-learning platform
- Input to build L&D strategy and drive the LNA process together with HRBPs into the organization to ensure indepth discussion on employee’s learning and development to deliver business needs
- Develop the whole year L&D activities based on the outcomes of LNA exercise and implement the L&D plan.
- Input and review the content of training courses proposed by training providers
- Evaluate the performance and service of training providers and follow up on improvement plan.
- Propose and design learning solutions to different talent groups
- Work closely with Organization Capability Development to deliver training courses to relevant stakeholders
- Responsible for designing, managing and evaluating the HR department’s induction for all new employees and
managers, and evaluating and contributing to the design of the organization’s wider induction programs’
- Responsible for enhancing communication to increase Self – learning culture to all employees
- Plan and manage effectively budget of Learning & Talent team
- Provide management and supports to the L&D Specialist
- Other tasks as assigned from Line Manager
2 năm trước Xem thêm

Senior Actuarial Officer

16/10/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Perform periodic actuarial valuations and assist in the maintenance and development of the valuation system. Ensure any changes are fully documented.
2. Conduct regular financial reports including those for the local regulator, regional office and internal management team.
3. Provide support to Solvency 2/Ecap and other corporate actuarial projects.
4. Responsible for European Embedded Value, IFRS and Statutory Valuation, Risk analyses and New Business Profit reports.
5. Perform periodic experience study analyses, including mortality, morbidity, persistency and expenses.
6. Perform sources of earning analysis for IFRS.
7. Assist in business planning process.
8. Carry out a wide variety of ad-hoc actuarial investigations, as required from time-to-time, ensuring all results are thoroughly checked for accuracy and consistency.
9. Actively study towards a recognized actuarial qualification.
10. Provide support to more junior actuarial students.
11. Others: to be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
2 năm trước Xem thêm

liên hệ

Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

[Cập nhật] Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn điện công nghiệp mới nhất

Cùng cập nhật về bộ câu hỏi phỏng vấn điện công nghiệp mới nhất để tăng tỷ lệ trúng tuyển cho chính mình. Click tại bài viết để cập nhật về thông tin bổ ích.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn chuyên viên pháp lý mới nhất 2020

Sở hữu ngay bộ câu hỏi phỏng vấn chuyên viên pháp lý mới nhất để tăng cơ hội trúng tuyển và vượt qua vòng phỏng vấn dễ nhàng. Click bài viết để có thông tin.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

Bộ câu hỏi phỏng vấn kỹ sư cơ khí và kinh nghiệm phỏng vấn

Câu hỏi phỏng vấn kỹ sư cơ khí sẽ có khá nhiều bạn đang cần bộ câu hỏi kèm phỏng vấn này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài nhé

Theo chuyên gia: Trần Hải Minh

Bộ Câu hỏi phỏng vấn Java chuẩn nhất 2020 [kèm gợi ý trả lời]

Không tìm đâu xa về bộ câu hỏi phỏng vấn Java đúng chuẩn 2020. Click ngay bài viết này và bạn có tìm thấy đáp án cùng với gợi ý trả lời hoàn hảo cho bản thân.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

Những câu hỏi phỏng vấn ngành xuất nhập khẩu phổ biến nhất

Xuất nhập khẩu là ngành có yêu cầu tuyển dụng tương đối cao vì môi trường quốc tế đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Câu hỏi phỏng vấn xuất nhập khẩu như nào?

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT