Outward Bound Vietnam

Outward Bound Vietnam

Địa chỉ: Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Outward Bound Vietnam endeavours to inspire social, community and environmental responsibilities in youth through holistic learning and development. - ‘Well-rounded Education’ of KinderWorld Education Group signifies the pursuit of a complete learning and development. - Avid interest in the world and their studies through holistic development and be willing to contribute to the local and international community. - Providing an avenue for an adventure based soft-skill training. http://outwardboundvietnam.com/ https://www.facebook.com/outwardboundvietnam.vn https://www.youtube.com/watch?v=X7r4uGDS1Iw

Việc làm cùng công ty

Outward Bound Vietnam

Procurement Cum Admin Executive / Chuyên Viên Hành Chính - Mua Sắm

Outward Bound Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 07/10/2019

Outward Bound Vietnam

Administrative Executive - Ha Long Basecamp / Chuyên Viên Hành Chính Tại Hạ Long

Outward Bound Vietnam

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 08/09/2019

Outward Bound Vietnam

Đào Tạo Viên Kỹ Năng Sống Tập Sự - Outward Bound

Outward Bound Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019

Outward Bound Vietnam

Outward Bound Instructor Trainee / Huấn Luyện Viên Outward Bound Tập Sự

Outward Bound Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 13/06/2019

Outward Bound Vietnam

Admin Executive

Outward Bound Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 23/12/2018

Outward Bound Vietnam

Administrator

Outward Bound Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 13/12/2018

Outward Bound Vietnam

Outdoor Trainee Instructors / Huấn Luyện Viên Kỹ Năng Sống Ngoài Trời - Tập Sự

Outward Bound Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 13/12/2018

Outward Bound Vietnam

Huấn Luyện Viên Outward Bound Tập Sự

Outward Bound Vietnam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ : 02/11/2018