Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Opple Lighting Co., Ltd.

Opple Lighting Co., Ltd.

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Opple Lighting Co., Ltd.

Sales Admin [Proficiency in Chinese]

Opple Lighting Co., Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Opple Lighting Co., Ltd.

[Proficiency in Chinese] Sales Admin

Opple Lighting Co., Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 01/09/2019

Opple Lighting Co., Ltd.

Supply Chain Management

Opple Lighting Co., Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2019

Opple Lighting Co., Ltd.

[URGENT!!!] Sales Executive (300~400Usd + Commission)

Opple Lighting Co., Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/07/2019

Opple Lighting Co., Ltd.

[URGENT!!!] Sales Supervisor (300~400Usd + Commission)

Opple Lighting Co., Ltd.

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/05/2019

Opple Lighting Co., Ltd.

Sale Manager [Salary Up to 1500 – 2500]

Opple Lighting Co., Ltd.

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/05/2019