một tìm kiếm Triệu việc làm

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Địa chỉ: District 3, Hochiminh City

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Nu Skin is differentiated by its ability to demonstrate that they truly have the best people, product, culture, and opportunity in the direct sales, skin care and wellness industries. As the premier anti-aging company, Nu Skin sets the standard http://www.nuskin.com/vn

Việc làm cùng công ty

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Trợ Lý Phòng Hành Chính Nhân Sự/ HR & Admin Assistant

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng (Hanoi - Urgent)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật (Mức Lương Lên Đến 8 Triệu/tháng) - Hợp Đồng 6 Tháng

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Distributor Support Representative Staff - Urgent)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Nhân Viên Bảo Hành - Hợp Đồng 6 Tháng (HCM & Hanoi)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/08/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Financial Analyst

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/08/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Legal Specialist (Location: Hanoi/hcm)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Legal Specialist (Location: Hanoi)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/07/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

(Trade) Marketing Manager (Urgent)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/09/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng (Distributor Support Representative Staff - Urgent)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/07/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Legal Specialist ( Chuyên Viên Pháp Lý / Pháp Chế )

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/05/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

HR & Admin Assistant (Urgent)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/05/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Legal Specialist - Urgent (Location: HCM or Hanoi)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/05/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Marketing Manager (Urgent)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/03/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Product Regulatory Specialist - Hà Nội

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/02/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Legal Officer (Hà Nội)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/01/2019

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Distributor Recognition & Compliance Officer

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/10/2018

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Account Manager - HCM

Nu Skin Enterprises Viet Nam Llc.

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/12/2018