Novaland Group

novaland group

0

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

Đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: 65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Established in 1992 (formerly known as Thanh Nhon Limited Liability company), the Nova Group of companies operated in the manufacturing and trading of veterinary and aquatic medicine, and construction of rental villas. Novaland Group is currently one of the prominent companies in Real Estate Investment and Development with a chartered capital of over VND 5,962 billions. Our successes were built upon determination, passion and the relentless pursuit essence of innovation. Throughout its 24 years of operation, Novaland has become a prominent Real Estate Investment & Development company with diversified portfolios covering condos, villas, shop houses, shopping centers, offices, and convalescence estates. Our projects are located at strategic locations in Ho Chi Minh City and other provinces in Vietnam.

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Novaland Group

* Nhiệm vụ (mission) 1: Lên kế hoạch quản lý toàn bộ các giai đoạn thiết kế/ Set up the plan to manage the whole design stages:
- Tiếp nhận các thông tin yêu cầu từ BOD / Receive information & detail requirement from BOD.
- Trình kế hoạch của phòng thiết kế về các công tác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ - triển khai và thiết kế bản vẽ thi công. / Issue the master timeline for the whole projects, also PMS for design team.
- Phê duyệt ma trận phân bổ nguồn nhân lực cho tất cả dự án./ Approve the matrix chart for the whole projects.
- Quản lý ngân sách thiết kế, chi phí tư vấn thiết kế. Tuyển chọn tư vấn thiết kế./ Responsible the design budget, design fees also. To suggest consultants.
- Đề xuất các phê duyệt cho các nội dung hồ sơ cung cấp cho pháp lý dự án, các số liệu cung cấp phục vụ đầu tư, kinh doanh – tiếp thị, đấu thầu…/ To propose all approval contents which provide for legal, investment, sale-maketing, tender…
- Chịu trách nhiệm về tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu theo tổng tiến độ dự án./ Responsible to all design timelines to match with master timelines.
- Xử lý và ra quyết định các vấn đề cấp bách liên quan đến thiết kế./ To solve and decide all design matters in case urgently.
* Nhiệm vụ (mission) 2: Kiểm soát việc phối hợp công việc cùng với các phòng ban liên quan./ To manage all cooperation relate to other departments.
* Nhiệm vụ (mission) 3: Nghiên cứu và đề xuất các thiết kế ý tưởng sơ bộ ./ To study and suggest the pre-concept.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính

24/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của phòng ban
1.1 Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm:
- Hạch toán, kiểm tra toàn bộ các giao dịch dựa trên các chứng từ thanh toán, hóa đơn phát sinh hàng tháng.
- Kiểm tra doanh thu và giá vốn, kiểm tra bút toán kết chuyển và lập Báo cáo tài chính cuối tháng.
- Kiểm tra lại các bút toán và chứng từ, kiểm tra các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế và lập Báo cáo quyết toán cuối năm.
1.2 Lập Báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm:
- Lập Báo cáo thuế giá trị gia tăng dựa trên các hóa đơn chứng từ đầu vào và đầu ra phát sinh hàng tháng/ quý
- Kiểm tra, đối chiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng/quý/năm trên sổ sách kế toán và tờ khai thuế thu nhập cá nhân do phòng nhân sự lập và cung cấp .
- Kiểm tra và lập Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên doanh thu và chi phí hạch toán sổ sách.
- Thực hiện toàn bộ các báo cáo thuế, báo cáo thống kê, và các công việc liên quan của công ty với cơ quan Thuế & ban ngành liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán của công ty
1.3 Thực hiện kiểm soát thanh toán các công ty có bộ máy vận hành độc lập theo phân quyền phê duyệt
1.4 Thực hiện kiểm soát ngân sách, dòng tiền hàng ngày
1.5 Kiểm soát hiệu quả vận hành của từng công ty
1.6 Thực hiện đối chiếu, kiểm tra báo cáo tài chính/ báo cáo quản trị/ báo cáo khác định kỳ tháng/ quý/ năm
1.7 Hỗ trợ kế toán trưởng của các công ty khi quyết toán thuế, & làm việc đơn vị kiểm toán độc lập
Nhiệm vụ 2 : Rà soát lại sổ sách để Quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan Thuế
- Rà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- Rà soát lại các Hợp đồng và các chứng từ khác, bổ sung kịp thời để đảm bảo các khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
Nhiệm vụ 3: Phối hợp, thực hiện và cung cấp các báo cáo cho cấp trên
- Lập và cung cấp các báo cáo quản trị nội bộ theo mẫu và thời gian quy định (ngân sách, dòng tiền, lãi lỗ,…).
- Và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của phòng ban
1.1 Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm:
- Hạch toán, kiểm tra toàn bộ các giao dịch dựa trên các chứng từ thanh toán, hóa đơn phát sinh hàng tháng.
- Kiểm tra doanh thu và giá vốn, kiểm tra bút toán kết chuyển và lập Báo cáo tài chính cuối tháng.
- Kiểm tra lại các bút toán và chứng từ, kiểm tra các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế và lập Báo cáo quyết toán cuối năm.
1.2 Lập Báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm:
- Lập Báo cáo thuế giá trị gia tăng dựa trên các hóa đơn chứng từ đầu vào và đầu ra phát sinh hàng tháng/ quý
- Kiểm tra, đối chiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng/quý/năm trên sổ sách kế toán và tờ khai thuế thu nhập cá nhân do phòng nhân sự lập và cung cấp .
- Kiểm tra và lập Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên doanh thu và chi phí hạch toán sổ sách.
- Thực hiện toàn bộ các báo cáo thuế, báo cáo thống kê, và các công việc liên quan của công ty với cơ quan Thuế & ban ngành liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán của công ty
1.3 Thực hiện kiểm soát thanh toán các công ty có bộ máy vận hành độc lập theo phân quyền phê duyệt
1.4 Thực hiện kiểm soát ngân sách, dòng tiền hàng ngày
1.5 Kiểm soát hiệu quả vận hành của từng công ty
1.6 Thực hiện đối chiếu, kiểm tra báo cáo tài chính/ báo cáo quản trị/ báo cáo khác định kỳ tháng/ quý/ năm
1.7 Hỗ trợ kế toán trưởng của các công ty khi quyết toán thuế, & làm việc đơn vị kiểm toán độc lập
Nhiệm vụ 2: Rà soát lại sổ sách để Quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan Thuế
- Rà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- Rà soát lại các Hợp đồng và các chứng từ khác, bổ sung kịp thời để đảm bảo các khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
Nhiệm vụ 3: Phối hợp, thực hiện và cung cấp các báo cáo cho cấp trên
- Lập và cung cấp các báo cáo quản trị nội bộ theo mẫu và thời gian quy định (ngân sách, dòng tiền, lãi lỗ,…).
- Và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm
Chịu trách nhiệm Quản lý/ thiết kế ý tưởng cho các dự án về mảng Cảnh quan
* Quản lý thiết kế cảnh quan các dự án được giao:
- Làm việc với đơn vị tư vấn cảnh quan; Review thiết kế của tư vấn thiết kế/ nhà thầu cảnh quan đề xuất
- Đề xuất điều chỉnh thiết kế (nếu cần); Đề xuất các ý tưởng thiết kế cảnh quan, Đề xuất phương án và giải pháp cảnh quan
- Theo dõi, phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế/ Nhà thầu để hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cảnh quan cho các dự án phụ trách
* Phồi hợp các phòng ban chuyên môn
- Phối hợp với các bộ môn kiến trúc/ quy hoạch đề xuất các giải pháp/ ý tưởng liên quan đến cảnh quan
- Phối hợp với phòng cung ứng trong công tác chọn nhà thầu thi công, chọn nhà cung cấp vật liệu cảnh quan
- Phối hợp với công trường triển khai , đảm bảo thi công theo tiến độ, đảm bảo chất lượng cây xanh - cảnh quan cho dự án; Đề xuất kịp thời các vướng mắc khi công trường triển khai thi công
- Phối hợp các phòng ban khác liên quan đến cảnh quan
* Site Visit dự án phụ trách định kỳ (trước, trong và sau khi thi công cảnh quan) hoặc theo yêu cầu của phòng ban để phát hiện, điều chỉnh các hạng mục chưa phù hợp
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Kiểm Soát - Lưu Trữ Hồ Sơ

23/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

QUẢN TRỊ VÀ CHỈNH LÝ HỒ SƠ HỆ THỐNG:
-Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hồ sơ trên hệ thống: tiếp nhận văn bản và cập nhật dữ liệu lên hệ thống, tạo mới/ điều chuyển các văn bản đúng với nội dung cây thư mục.
-Tổ chức phân loại, xác định giá trị tài liệu và cập nhật đúng các thông tin cơ bản liên quan đến nội dung của văn bản để phục vụ các công tác tìm kiếm văn bản nhanh và chính xác
-Linh hoạt trong quá trình sử dụng và bảo trì hệ thống một cách hiệu quả để đảm bảo phục vụ công việc cho các phòng ban liên quan.
QUẢN LÝ KHAI THÁC HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG:
-Theo dõi danh sách các văn bản cần khai thác/mượn theo đúng người được phân quyền trên hệ thống.
-Phản hồi và cập nhật tình trạng duyệt/hủy duyệt các yêu cầu trên hệ thống một cách nhanh chóng.
-Cung cấp đúng hồ sơ, tài liệu được chọn đăng ký sử dụng đủ và chính xác.
-Quản lý hồ sơ hoàn trả sau khi hoàn tất việc sử dụng.
-Gia hạn việc sử dụng hồ sơ sau khi đã quá hạn đăng ký khai thác.
BÁO CÁO THỐNG KÊ:
-Lập các báo cáo theo yêu cầu như: danh sách các dự án, danh mục hồ sơ theo dự án, danh sách hồ sơ theo thư mục.
-Thống kê tổng hợp cáctài khoản truy cập và khai thác sử dụng tài liệu.
QUẢN LÝ HỒ SƠ GỐC:
-Các văn bản pháp lý được sắp xếp theo ngày/tháng/năm của văn bản pháp lý đó để thuận tiện trong việc tìm kiếm và giao/nhận trong việc đăng ký khai thác văn bản.
-Các văn bản pháp lý sẽ được bảo quản trong từng tập hồ sơ ghi rõ tên dự án, địa điểm, viết tắt tên dự án, số thứ tự của từng hồ sơ.
-Các tập hồ sơ phải được sắp xếp trật tự theo số thứ tự trên giá/kệ trong kho.
-Lập các công tác rà soát, kiểm kê các tài liệu tránh mất mát hồ sơ.
QUẢN LÝ KHO LƯU TRỮ:
-Các hồ sơ, văn bản pháp lý gốc của dự án được quản lý trong Kho lưu trữ tại trụ sở chính của Tập đoàn.
-Nhân viên VTLT có trách nhiệm giám sát công tác ra/vào kho để đảm bảo an toàn và an ninh đối với các hồ sơ pháp lý.
-Xử lý và lên các phương án kịp thời khi diện tích kho lưu trữ sắp hết.
2 năm trước Xem thêm

Tuyển Gấp Kế Toán

19/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP:
Đảm bảo 100% các bút toán được hạch toán trên phần mềm kế toán đúng chính xác, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị đúng quy định.
Nhiệm vụ 1: Kiểm tra hạch toán kế toán
- Kiểm tra toàn bộ các bút toán hạch toán trên phần mềm kế toán đảm bảo đúng quy định và kịp thời.
- Lập các bút toán kế toán liên quan phân hệ kế toán tổng hợp: ghi nhận giá vốn, trích trước chi phí lãi vay, chi phí hoạt động, hạch toán chi phí lương và các khoản theo lương, tính thuế TNDN, thuế TNCN,…
- Theo dõi các khoản vay/ BCC theo từng đối tượng, đảm bảo thanh toán lãi và gốc vay kịp thời đúng quy định. Hoàn thiện, bổ sung các chứng từ liên quan đến khoản vay/ BCC nêu trên đúng quy định nhiệm vụ 2: Lập báo cáo (tài chính, quản trị, thống kê…)
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. Nộp thuế đúng hạn.
- Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo chi phí theo khoản mục phí, theo phòng ban.
- Lập báo cáo ước tính lãi lỗ tháng/ quý/ năm theo yêu cầu của phòng ban
- Lập báo cáo quản trị khác theo yêu cầu từ trưởng phòng ban.
- Lập báo cáo thống kê và báo cáo cho các cơ quan ban ngành.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế và kiểm toán.
Nhiệm vụ 2: Lưu trữ chứng từ
- Lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế
- Hoàn tất việc in sổ sách hàng năm và lưu trữ vào ngày 31/5 của năm tiếp theo.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các công việc khác được phân công
2. KẾ TOÁN THANH TOÁN:
Thực hiện thanh toán đúng chính xác 100% các khoản thanh toán đã được phê duyệt theo quy định, theo dõi các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đảm bảo số dư đúng chính xác tại mọi thời điểm.
Nhiệm vụ 1: Thanh toán
- Kiểm tra chứng từ thanh toán phải tuân thủ theo quy trình ký duyệt.
- Lập UNC, phiếu thu, chi đúng chính xác theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt theo quy định.
- Cập nhật tình trạng đã thanh toán lên file báo cáo thanh toán hàng ngày ngay sau khi thanh toán.
Nhiệm vụ 2: Hạch toán kế toán
- Hạch toán lên phần mềm kế toán các bút toán phát sinh hàng ngày đầy đủ, chính xác, đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày và cuối tháng.
- Thực hiện kiểm kê, đối chiếu quỹ định kỳ/bất thường theo quy định của công ty.
Nhiệm vụ 3: Lưu trữ chứng từ
- Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế
- Cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng, phụ lục phát sinh vào file theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng
- Hoàn tất hồ sơ chứng từ lưu trữ hàng tháng vào ngày 15 của tháng tiếp theo.
- Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế.
Nhiệm vụ 4: Báo cáo
- Lập báo cáo tiền nhanh, đảm bảo đúng chính xác và gửi báo cáo cho BOD, kiểm soát tài chính đúng thời gian quy định.
- Lập báo cáo số dư tiền tiền tại ngày cuối cùng của tháng trước đó đảm bảo đúng chính xác và gửi cho BP Tài chính (cc: KTT) vào ngày 3 hàng tháng
- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của KTT.
2 năm trước Xem thêm
* Nhiệm vụ 1: Lập ngân sách thiết kế và kiểm soát
- Thực hiện phối hợp với các Quản lý thiết kế và Điều hành dự án để lập ngân sách thiết kế và kiểm soát ngân sách thiết kế cho toàn bộ các dự án.
* Nhiệm vụ 2: Soạn thảo, thương lượng hợp đồng
- Thực hiện mời báo giá, phân tích, thương thảo nhằm đảm bảo năng lực và chi phí tư vấn thiết kế phù hợp với định hướng của dự án (về chất lượng & ngân sách).
- Thực hiện phối hợp với các phòng liên quan như: pháp chế, kế toán để thương thảo và chốt các điều khoản Hợp đồng tư vấn thiết kế.
- Quản lý và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, chứng nhận thanh toán, đảm bảo các phát sinh nằm trong ngân sách cho phép.
* Nhiệm vụ 3: Tìm kiếm, đánh giá và lập danh sách tư vấn
- Thu thập thông tin, dữ liệu và tìm kiếm tư vấn thiết kế mới để phục vụ cho nhu cầu gia tăng của dự án.
- Đánh giá năng lực tư vấn thiết kế phù hợp với những tiêu chí của công ty nói chung cũng như của dự án nói riêng.
- Lập danh sách tư vấn chiến lược và danh sách tư vấn tổng hợp.
* Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
- Lập các báo cáo cần thiết.
- Tham gia các cuộc họp để cùng giải quyêt vấn đề nhanh và hiệu quả nhất.
2 năm trước Xem thêm

Kiến Trúc Sư Trưởng

13/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Triển khai các giai đoạn thiết kế sơ bộ, giai đoạn thiết kế triển khai và thiết kế kỹ thuật.
Nhiệm vụ 1: Triển khai thực hiện và báo cáo các giai đoạn thiết kế triển khai
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế cho các giai đoạn thiết kế sơ bộ, hồ sơ thiết kế đấu thầu, thiết kế thi công.
- Theo dõi, xử lý các vấn đề thiết kế trong giai đoạn thi công, hoàn thiện công trình.
Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ phối hợp thông tin & điều phối thiết kế giữa các phòng ban.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

C&B Executive

13/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thực hiện công việc liên quan đến lương, bảo hiểm bắt buộc, thuế TNCN, lao động
- Thực hiện & đảm bảo việc chi trả lương hàng tháng, chi trả chế độ chính sách, bảo hiểm bắt,thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và báo cáo lao động theo đúng quy định của Tập đoàn & luật hiện hành.
- Thực hiện đầy đủ ác báo cáo nhân sự theo yêu cầu.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng quy trình, chính sách nhân sự
- Tuân thủ & thực hiện các chỉnh sửa, xây dựng mới các quy trình làm việc.
- Đề xuất thay dổi các chính sách nhân sự phù hợp với tình hình thực tế.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng & vận hành hệ thống nhân sự
- Tham gia vào tất cả các giai đoạn triển khai, xây dựng, kiểm tra hệ thống thông tin Nhân sự.
- Sử dụng thành thạo hệ thống quản lý nhân sự cho các nghiệp vụ C&B.
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Giám sát và quản lý công tác mua hàng:
1.1 Giám sát & quản lý mua hàng theo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã được duyệt:
- Thiết lập kế hoạch mua hàng cho tất cả vật tư và trang thiết bị vận hành cho các dự án thụ lý, giám sát và đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
- Đảm bảo mọi hoạt động cung ứng hàng hóa cho các gói thụ lý theo đúng quy trình, quy định và chính sách của tập đoàn đề ra
- Phối hợp với bộ phận vận hành dự án để tối ưu hóa tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, trang thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn của từng dự án trước khi xúc tiến cho đấu thầu
- Đánh giá các tiêu chí kỹ thuật của vật tư, trang thiết bị vận hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra để ra quyết định chọn sản phẩm, nhà cung cấp, nhà thầu phù hợp
- Giám sát chất lượng vật tư và trang thiết bị, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về chất lượng như cam kết trong hợp đồng trước khi giao hàng đến công trường
- Kiểm soát chi phí mua hàng các gói trang thiết bị vận hành nằm trong ngân sách được duyệt
1.2 Thương thảo và đàm phán với nhà cung cấp:
- Thương thảo với các nhà cung cấp trong và ngoài nước về điệu kiện thương mại sao cho có lợi nhất
- Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các gói đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho tập đoàn
Nhiệm vụ 2: Xây dựng và phát triển nguồn cung
- Thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung
- Duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp cũ và thường xuyên tìm kiếm nhà cung cấp mới tiềm năng.
- Thường xuyên cập nhật công nghệ mới và chủ động tìm kiếm thêm nhà thầu, nhà cung cấp. Thử nghiệm, kiểm tra năng lực thực hiện, bổ sung vào danh bạ nguồn cung, nếu đạt yêu cầu.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ đồng nghiệp:
- Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của Phòng cung ứng nói riêng và tập đoàn nói chung.
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Tổ chức lưu trữ quản lý và kiểm soát hồ sơ
- Tiếp nhận, chuyển giao, lưu trữ toàn bộ hồ sơ của dự án trong suốt giai đoạn tổ chức thi công dự án. Đảm bảo form mẫu, hồ sơ được kiểm soát, lưu trữ và luân chuyển theo đúng quy trình ISO Tập đoàn ban hành.
- Scan và lưu trữ file mềm theo quy định của Tập đoàn.
- Đảm bảo việc nhận/chuyển giao hồ sơ, thông tin kịp thời, chính xác trong nội bộ và các nhà thầu, đối tác.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp các hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, phòng ban trình cấp trên phê duyệt và tổng hợp gửi đến các bộ phận, phòng ban có liên quan.
Nhiệm vụ 2: Triển khai, cập nhật thông tin và phản hồi
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị của cấp trên đến các nhân viên, phòng, ban liên quan và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban đến cấp trên.
- Tham gia các cuộc họp khi được yêu cầu; đảm bảo các biên bản họp được phát hành đầy đủ đến các bên liên quan.
- In ấn, soạn thảo các tài liệu, văn bản bằng tiếng Việt hoặc Anh (nếu có).
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ công tác nhân sự
- Sắp xếp lịch phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ và đón tiếp ứng viên.
- Đảm bảo cấp phát đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, công cụ làm việc cho nhân viên khi mới được tuyển dụng.
- Đảm bảo hướng dẫn đầy đủ thông tin cho các nhân sự mới vào công trường tiếp cận công việc.
- Theo dõi và báo cáo dữ liệu chấm công của nhân viên.
- Cập nhật các thông báo từ phòng nhân sự, đôn đốc và nhắc nhở phòng ban thực hiện.
Nhiệm vụ 4: Quản trị văn phòng
- Đảm bảo các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm luôn sẵn có và trong tình trạng có thể sử dụng được.
- Theo dõi và đảm bảo việc sử dụng tài sản đúng mục đích.
- Duy trì 5S tại khu vực lưu trữ hồ sơ và khu vực làm việc chung của bộ phận.
2 năm trước Xem thêm

Kế Toán Bán Hàng

13/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ: Theo dõi, cập nhật tiến độ thanh toán của hợp đồng mua bán, xử lý các vấn đề liên quan đến phân hệ Bất Động Sản và đảm bảo 100% báo cáo bán hàng đúng chính xác.
- Hạch toán Kế toán
- Lập Báo cáo liên quan đến hoạt động bán hàng
- Theo dõi và lưu trữ hợp đồng.
- Xử lý các vấn đề liên quan Phân hệ BĐS.
- Lưu trữ chứng từ
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Thủ Tục Pháp Lý

12/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thành lập mới/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
- Chuẩn bị các văn bản, biểu mẫu, hồ sơ theo quy định pháp luật.
- Trình ký các văn bản đã soạn thảo.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành thủ tục nộp và nhận hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thông báo các phòng ban có liên quan (Bộ phận đề xuất, Kế toán, tài chính,…) về kết quả thực hiện.
- Kiểm tra, lưu hồ sơ đã hoàn thiện.
- Liên hệ Sở kế hoạch đầu tư để nộp hồ sơ tành lập, thay đổi nội dung ĐKDN
- Liên hệ phòng công chứng, công chứng các hồ sơ liên quan đến pháp lý tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Quản lý hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp.
- Soạn thảo, trình ký, ban hành, lưu các Biên bản họp, quyết định của HĐQT/HĐTV, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc liên quan đến các vấn đề thay đổi cơ cấu HĐQT/HĐTV, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các văn bản ủy quyền.
- Cập nhật và cung cấp hồ sơ pháp lý cho các phòng ban có nhu cầu.
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp được mua lại, sáp nhập, hợp nhất.
Nhiệm vụ 3: Cập nhật và áp dụng các thay đổi liên quan đến hoạt động pháp lý Doanh nghiệp.
- Cập nhật các văn bản pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, đất đai, nhà ở, …
- Hỗ trợ thông tin về pháp lý Doanh nghiệp cho các phòng ban có nhu cầu.
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Xây dựng và quản lý đội nhóm.
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, đội ngũ nhân viên.
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân, hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân về công việc và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Liên hệ ứng tuyển:
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kinh Doanh / Tư Vấn Dự Án Bất Động Sản - Q1 Q2 Tp.hcm / Cam Ranh

12/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh Khánh Hòa

*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Đào Tạo Training Supervisor

11/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
Lập kế hoạch và triển khai các dự án phát triển và đào tạo của tập đoàn: lập kế hoạch đào tạo hàng năm; phát triển đội ngũ kế thừa; xây dựng chương trình học tập theo chức danh; xây dựng từ điển năng lực, tiêu chí và công cụ đánh giá; lộ trình đào tạo,…
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1: Phát triển dự án
1. Triển khai các hoạt động phân tích nhu cầu, phân tích và xác định vấn đề, xác định nhân lực, ngân sách, và các yếu tố liên quan cần thiết trước khi lập kế hoạch.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai dự án trên Excel và Powerpoint.
3. Trình bày và bảo vệ kế hoạch trước ban lãnh đạo
Nhiệm vụ 2: Tổ chức thực hiện
1. Tổ chức triển các chương trình làm việc theo kế hoạch dự án.
2. Cập nhật tiến độ, thực hiện các báo cáo liên quan.
3. Làm đầu mối và phối hợp với các phòng ban nội bộ, đối tác bên ngoài để thực hiện công việc của dự án. Phối hợp với bộ phận kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo nếu có.
4. Quản lý nhật ký dự án.
5. Phân công công việc, giám sát kết quả, đánh giá hiệu quả công việc của chuyên viên.
Nhiệm vụ 3: Kiểm soát dự án
1. Giám sát và đảm bảo hồ sơ dự án được phê duyệt, các hạng mục của dự án được triển khai đúng tiến độ.
2. Kiểm soát rủi ro và có phương án xử lý rủi ro trong quá trình triển khai các hạng mục của dự án.
3. Báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch.
Nhiệm vụ 4: Hoàn thiện và đánh giá
1. Khảo sát đánh giá chất lượng của dự án.
2. Đề xuất giải pháp phát triển dự án hiệu quả.
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
 Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Đào tạo (Quản lý dự án)
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Điều Hành Mảng Du Thuyền

10/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Xây dựng chiến lược kinh doanh du thuyền, bến du thuyền và các dự án tàu mới liên quan đến dự án của Tập đoàn:
- Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển mảng du thuyền của công ty theo các sản phẩm du thuyền hiện có, sẽ có và các dự án tàu có liên quan đến dự án của tập đoàn trong tương lai.
- Xây dựng và khai thác hiệu quả du thuyền, đội tàu mới và bến du thuyền của công ty.
- Khai thác và phát triển nguồn khách ổn định cho du thuyền và đội tàu mới.
- Phối hợp với các phòng ban khác của công ty góp phần quảng bá thương hiệu công ty, du thuyền và đội tàu mới của công ty.
Nhiệm vụ 2: Quản lý, xây dựng tiêu chuẩn hoạt động và bảo trì du thuyền, bến du thuyền
- Quản lý và xây dựng quy trình hoạt động cho đội du thuyền, đội tàu và bến du thuyền.
- Phối hợp với các phòng ban công ty làm việc với các nhà cung cấp đảm bảo đội tàu mới được đóng đảm bảo quy chuẩn phân cấp và chất lượng theo yêu cầu của Ban giám đốc và Đăng kiểm.
- Lên kế hoạch bảo trì, duy tu bảo dưỡng cho đội du thuyền, đội tàu và bến du thuyền của công ty đảm bảo chất lượng theo tiêu chí của công ty.
- Nghiên cứu, khảo sát và phát triển tuyến điểm đảm bảo đội du thuyền và đội tàu hoạt động an toàn và hiệu quả.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động và chi phí
- Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động( Opex) đội du thuyền và đội tàu.
- Xây dựng và quản lý ngân sách mua mới, thay thế các đồ dùng, công cụ dụng cụ cho du thuyền, đội tàu và bến du thuyền( Capex).
- Xây dựng và quản lý chi phí duy tu, bảo dưỡng du thuyền, đội tàu và bến du thuyền.
Nhiệm vụ 4: Quản lý, xây dựng và phát triển nhân sự đội du thuyền:
- Tổ chức theo dõi, đánh giá chất lượng nhân sự mảng du thuyền và đội tàu.
- Xây dựng, đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức cho nhân viên.
- Phát triển nhân sự đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng và Ban giám đốc công ty.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Chuyên Viên Tư Vấn / Kinh Doanh / Dự Án Bất Động Sản - Hà Nội / Tp. HCM

10/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm khách hàng và tư vấn bán hàng.
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Kỹ Thuật (Tender & Development Team Leader)

10/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Triển khai thiết lập bản vẽ dự thầu
- Thiết lập bản vẽ dự thầu đảm bảo khả năng gia công chế tạo và lắp đặt đúng tiến độ đạt chất lượng.
- Hiểu các thông số kỹ thuật yêu cầu của dự án, khách hàng để đề xuất thay đổi hoặc đưa ra thiết kế kỹ thuật_phù hợp với quy mô tính chất dự án.
Nhiệm vụ 2: Cải tiến và phát triển sản phẩm mới
- Theo dõi và kiểm tra các sản phẩm của công ty để cải tiến sản phẩm, phương pháp gia công, lắp đặt để tăng chất lượng và năng suất.
- Tìm hiểu các xu hướng phát triển, nhu cầu thị trường và đề xuất các ý tưởng phát triển sản phẩm mới.
Nhiệm vụ 3: Giám sát team
- Theo dõi nhân viên mình phụ trách và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc đúng tiến độ và chất lượng.
- Đào tạo nhân viên mình quản lý, phụ trách để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc được giao của team.
Nhiệm vụ 4: Các nhiệm vụ khác
- Hỗ trợ dự án trong công tác khảo sát thi công.
- Phối hợp các phòng ban khác trong công tác dự án.
- Đi sâu nghiên cứu về các hệ nhôm, phụ kiện, các phần mềm chuyên dụng để công việc được hiểu quả, tiến độ.
- Phối hợp với team kỹ thuật triển khai dự án để hoàn thành nhiệm vụ chung của phòng.
- Thực hiện các phân công công việc phát sinh của quản lý theo năng lực.
2 năm trước Xem thêm

Training Supervisor

10/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thiết kế bài giảng phục vụ các khóa đào tạo nhân viên kinh doanh
- Soạn thảo và cập nhật các nội dung huấn luyện, tài liệu chia sẻ về chuyên môn kinh doanh theo lĩnh vực đào tạo được phân công
- Xây dựng kịch bản huấn luyện và các hoạt động có liên quan đến chương trình đào tạo
Nhiệm vụ 2: Giảng dạy, huấn luyện trên lớp
- Trực tiếp đứng lớp để giảng dạy, huấn luyện nhân viên kinh doanh trong các khóa học được phân công
- Triển khai đo lường hiệu quả sau đào tạo của học viên; theo dõi, tổng hợp, phân tích hiệu suất làm việc của Học viên; đề xuất giải pháp kèm cặp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của Học viên.
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Xây dựng và quản lý đội nhóm.
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, đội ngũ nhân viên.
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân, hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân về công việc và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Liên hệ ứng tuyển:
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn.
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Liên hệ ứng tuyển:
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Tư Vấn / Kinh Doanh / Dự Án Bất Động Sản

09/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Tư Vấn / Kinh Doanh / Đầu Tư/ Trái Phiếu / Dự Án Bất Động Sản

09/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh Khánh Hòa

*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Tư Vấn / Kinh Doanh / Trái Phiếu / Bất Động Sản

09/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh Khánh Hòa

*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm Tư Vấn/ Kinh Doanh Trái Phiếu / Bất Động Sản

09/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh Khánh Hòa

*Nhiệm vụ 1: Xây dựng và quản lý đội nhóm.
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, đội ngũ nhân viên.
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân, hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân về công việc và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm Tư Vấn Dự Án Bất Động Sản

09/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ 1: Xây dựng và quản lý đội nhóm.
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, đội ngũ nhân viên.
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân, hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân về công việc và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Triển khai thực hiện các hoạt động CSR được phê duyệt chủ trương
- Liên hệ đối tác để trao đổi về qui trình thủ tục chứng từ, theo dõi kế hoạch thực hiện hoạt động
- Phối hợp với các Phòng ban liên quan để triển khai công việc theo qui trình CSR
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Thực hiện, tổ chức các sự kiện CSR
- Phối hợp với đối tác trong công tác tổ chức, thực hiện các sự kiện CSR; giám sát các thiết kế có logo Tập đoàn nhằm đảm bảo tuân thủ qui định về thương hiệu Tập đoàn
- Thực hiện tất cả công việc chuẩn bị trước sự kiện, công việc trong và sau sự kiện
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Thực hiện, theo dõi thủ tục chứng từ thanh quyết toán và báo cáo chi phí CSR
- Lập, hoàn tất và theo dõi thủ tục giấy tờ, chứng từ của các hoạt động CSR
- Theo dõi, giám sát và báo cáo chi phí của các hoạt động CSR
Nhiệm vụ 4 (Task 4): Báo cáo các hoạt động CSR
- Thực hiện báo cáo sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc hoạt động CSR; theo dõi và báo cáo các chương trình CSR dài hạn
- Thực hiện báo cáo hoạt động CSR thường kỳ (tháng, quí,năm)
Nhiệm vụ 5 (Task 5): Theo dõi mảng truyền thông các sự kiện CSR
- Phối hợp thực hiện và theo dõi, báo cáo mảng truyền thông các sự kiện CSR trên facebook, website, truyền thông nội bộ Tập đoàn, truyền thông bên ngoài qua các kênh báo chí, truyền hình.
- Lưu trữ, quản lý hình ảnh, clip và các tư liệu CSR
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Logistic (Vật Tư Xây Dựng)

03/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1 ( Task 1): Hoạt động logistic
- Quản lý việc điều phối, vận chuyển và phối hợp hàng hóa của Công ty với các Nhà cung cấp theo kế hoạch, tiết kiệm và hạn chế phát sinh.
- Lập kế hoạch thuê/ xây dựng kho bãi dựa trên nhu cầu để tối ưu hóa lượng hàng tồn kho vừa đảm bảo công tác giao hàng không bị gián đoạn và chi phí hàng tồn kho ở múc thấp nhất. Kiểm soát công tác , giám sát hoạt động kho bãi, lưu trữ, luân chuyển hàng hóa và xử lý hàng hư hỏng.
- Chịu trách nhiệm trong công tác theo dõi Đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và số lượng theo HĐồng đã ký kết.
- Làm việc với các bên vận tải để sắp xếp và kiểm tra lịch giao hàng , lên kế hoạch và quản lý các hoạt động vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ
- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình vận chuyển.
- Thu thập và chuẩn bị các chứng từ liên quan ( Vận đơn, giấy báo hàng đến..) lên kế hoạch nhận hàng, thông quan và chuyển hàng về kho/ Dự án…
- Kết hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan/ Forwarder để hoàn tất thủ tục nhập hàng nhanh chóng, hạn chế thấp nhất phí lưu kho, lưu bãi…
- Sắp xếp và điều phối nhân lực trong bộ phận
- Kiểm soát các chi phí hoạt động logistic để đảm bảo tối ưu hóa chi phí cho Công ty.
Nhiệm vụ 2 ( Task 2): Quản lý kho và tài sản:
- Triển khai quản lý kho bãi, vật tư, tài sản và phương tiện… luôn ở điều kiện tốt, gọn gàng sạch sẽ và an toàn.
- Sắp xếp vị trí lưu kho phù hợp cho từng sản phẩm, dán nhãn cho hàng hóa trong kho, chuẩn bị cho việc xuất hàng hóa theo kế hoạch.
- Đánh giá và giám sát hàng tồn kho để đảm bảo việc xảy ra thiếu hụt hay mất mát luôn ở mức thấp nhất
- Quản lý các chứng từ liên quan như phiếu giao nhận hàng, phiếu báo hàng đến,…
- Kiểm kho và đối chiếu chênh lệch hàng tồn
- Triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình và công việc liên quan đến xuất nhập hàng hóa và bảo quản hàng hóa trong kho.
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Hỗ trợ cấp quản lý:
- Báo cáo định kỳ công tác logistic cho Ban Giám Đốc
- Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và phối hợp các phòng ban liên quan để đáp ứng Đơn hàng đúng thời hạn.
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc.
2 năm trước Xem thêm
Tóm tắt nhiệm vụ: Thực hiện kiểm soát chi phí xây dựng, thực hiện công tác đấu thầu, thực hiện quản lý hợp đồng thi công cho công cơ điện của các dự án thực hiện bời nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện. Phân công, phát triển năng lực, kiểm soát chất lượng thực hiện cho Kỹ Sư Dự Toán KL Cơ Điện và chuyên viên thanh toán và quản lý hợp đồng
Nhiệm vụ 1: Giám sát và phân bổ công việc cho kỹ sư dự toán - đấu thầu
- Lập kế hoạch, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện bởi nhóm dự toán - đấu thầu.
- Phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn khối lượng.
Nhiệm vụ 2: Thực Hiện Kiểm soát chi phí xây dựng của các dự án của nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện
- Dự trù dòng tiền thanh toán hàng tháng, dòng tiền tổng thể công trình.
- Phối hợp các bộ phận liên quan để kiểm soát thiết kế và giá thành xây dựng trong ngân sách.
- Tìm kiếm Nhà Thầu thi công xây dựng.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện công tác đấu thầu cho các dự án của nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện
- Thiết lập phân chia các gói thầu cho dự án, quản lý tiến độ công việc của nhóm dự toán - đấu thầu phù hợp tiến độ chung toàn dự án.
- Soạn thảo hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công.
- Tính toán khối lượng lập BOQ cho các gói thầu thi công.
- Tham gia thương thảo đàm phán giá và hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Lập BOQ khối lượng cho các gói cung cấp vật tư.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện Quản lý hợp đồng thi công xây dựng cơ Điện của nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện
Đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Điều Hành Du Lịch (Tourism Manager)

29/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm Vụ 1: Xây dựng triến lược phát triển loại hình Du lich:
- Xây dựng chiến lược kinh doanh va phát triển loại hình tour dựa trên sản phẩm của công ty
- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về chất lượng sản phẩm du lich,
- Nghiên cứu, khảo sát tuyến điểm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, phát triển tour mới.
Nhiệm vụ 2: Tổ chức triển khai các hoạt động Du Lịch:
- Chỉ đạo và thực hiện các nội dung như xây dựng chương trình tour du lịch, phối hợp Phòng kinh doanh xây dựng các tour/tuyến điểm mới, chính sách sản phẩm, chính sách giá phục vụ khách hàng
- Tham mưu, đề xuất với Trưởng bộ phận trong việc xây dựng chính sách bán hàng của Công ty áp dụng cho Khách hàng
Nhiệm vụ 3: Góp phần quảng bá và phát triển thương hiệu du lịch của công ty:
- Kết hợp với bộ phận Sales & Marketing để tham gia các hội chợ du lịch trong và ngoài nước nhằm phát triển hình ảnh và sản phẩm du lịch của công ty và tìm cơ hội phát triển them nguồn khách hiệu quả.
Nhiệm vụ 4: Quản lý ngân sách của bộ phận điều hành Tour du lich:
- Theo dõi ngân sách các hoạt động trong bộ phận vận hành du lịch, đảm bảo ngân sách được chi tiêu hiệu quả, hợp lý, thực hiện quản lý giảm thiểu chi phí.
Nhiệm vụ 5: Quản lý và phát triển đội ngủ nhân viên bộ phận du Lịch:
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên cho bộ phận Du lịch. Đánh giá nguồn lực, tổ chức thực hiện giải pháp phát triển nhân viên
2 năm trước Xem thêm
- Thực hiện và điều phối triển khai nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, xu hướng mới về ngành du lịch giải trí phục vụ việc phát triển dự án và vận hành kinh doanh khu giải trí, trong những cụm phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn
- Thực hiện và điều phối triển khai nghiên cứu mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ giải trí trên thế giới liên quan đến các dự án/ cơ sở vận hành và đề xuất các ý tưởng áp dụng các mô hình một cách hợp lý và hiệu quả nhất vào các dự án của Tập đoàn
- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án/ kế hoạch hành động và phối hợp với các bộ phận nội bộ/đối tác liên quan để triển khai và quản lý dự án đảm bảo đúng mục tiêu/kế hoạch đã được phê duyệt
- Kết nối và điều phối công việc với các bộ phận phòng ban Tập đoàn/ đối tác trong và ngoài nước trong quá trình phát triển dự án
- Trực tiếp điều phối triển khai các công tác nghiên cứu, đề xuất và triển khai các phương án nhằm nâng cấp cải tổ các cơ sở giải trí đang vận hành kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại doanh thu hiệu quả
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
2 năm trước Xem thêm
1. TRƯỚC KHI KHÁCH TỚI
- Nắm kĩ các thông tin về khách: tên khách, chức vụ, giờ đến, giờ bay/tàu/xe, thông tin người liên lạc/trợ lý của khách (nếu có) để có những quan tâm và chuẩn bị chu đáo, chính xác và phù hợp
- Dự đoán các nhu cầu của khách hàng bằng cách tìm hiểu sở thích, không thích, dị ứng…
- Có sự hiểu biết căn bản về thức ăn và cách thức phục vụ (bò, rượu vang…)
- Nắm bắt được lịch trình của khách trong thời gian lưu trú/thăm viếng
- Đề xuất và sắp xếp tiện nghi, phương tiện cho khách theo yêu cầu và qui định của công ty
- Nắm bắt thông tin liên lạc của những nơi khách sẽ viếng thăm và điều phối chương trình chặt chẽ và trơn tru
- Chào đón khách với thái độ chuyên nghiệp và thân thiện
2. NGÀY KHÁCH ĐẾN
- Chào đón khách tại sân bay/bến tàu/nhà ga… khi cần thiết
- Kiểm tra tình trạng phòng khách sạn/resort nơi khách sẽ lưu trú: kiểm tra phòng, trang trí phòng, quà chào đón, trái cây chào đón, thiệp chào đón…
- Khi khách đến nơi lưu trú, phối hợp với cơ sở lưu trú để tiến hành thủ tục nhận phòng (check in) nhanh và hiệu quả, check in riêng biệt khi cần thiết.
- Hỗ trợ hành lý, túi xách cho khách
- Hỗ trợ khách với những thông tin cần thiết tại cơ sở lưu trú (địa điểm & giờ giấc ăn sáng, các tiện nghi khác…)
3. TRONG THỜI GIAN KHÁCH LƯU TRÚ/THĂM VIẾNG
- Là mối liên lạc chính của khách trong suốt quá trình ở
- Hỗ trợ khách trong việc lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch tham quan và hội họp (nếu có)
- Điều phối với các bộ phận có liên quan đến việc dọn phòng, đặt và phục vụ ăn uống, thăm viếng khuôn viên, dự án… của khách trong thời gian lưu trú
- Luôn cập nhật các thông tin về an toàn, chính sách, địa điểm tham quan, giải trí, thư giãn, thông tin du lịch tại địa phương … để hỗ trợ khách khi cần thiết
- Phối hợp với các phòng ban có liên quan tại khách sạn/resort để xử lý các nhu cầu khác của khách (giặt ủi, in ấn…)
4. NGÀY KHÁCH ĐI
- Chuẩn bị quà và thiệp chia tay vào đêm trước ngày khách trả phòng
- Gợi ý/Sắp xếp việc thu dọn và vận chuyển hành lý
- Đảm bảo việc trả phòng của khách không có trở ngại
- Phối hợp với đội ngũ khách sạn/resort để cho việc trả phòng (check out) của khách được nhanh chóng và hiệu quả, check out riêng biệt và nhanh chóng tại phòng khách khi cần thiết
- Phối hợp và điều phối các bộ phận có liên quan về việc đưa đón khách đến điểm kế tiếp
- Tiễn khách với thái độ chuyên nghiệp và thân thiện
5. TRONG THỜI GIAN KHÔNG CÓ KHÁCH
- Tự trang bị kiến thức cá nhân về các dịch vụ có liên quan (đặt khách sạn, nhà hàng trong khu vực, các kiến thức về đồ ăn thức uống, cách phục vụ…)
- Tự huấn luyện và thực hành các kiến thức nêu trên
- Hỗ trợ các công việc trong văn phòng khi cần
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Kế Toán

29/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
- Tổ chức công tác kiểm soát và thực hiện Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công việc khác theo yêu cầu.
- Tham gia xây dựng hệ thống, đề xuất cải tiến các chính sách qui trình nội bộ nhằm tối ưu hóa và hiệu quả nguồn lực và tài chính
- Quản lý đội ngũ và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa
- Tham gia hỗ trợ Kế toán trưởng các vấn đề về qui trình, mẩu biểu chung khi có qui trình, dự án mới phát sinh thuộc mảng phụ trách
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1 (Task 1): Kiểm soát Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và các báo cáo quản trị và các công việc khác theo yêu cầu
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán phát sinh hàng ngày, hàng tháng.
- Soát xét Hợp đồng kinh tế phát sinh, Bảng giá, Chương trình bán hàng, Lương hiệu quả… phù hợp chính sách được duyệt, hạn chế rủi ro thiệt hại cho Công ty.
- Kiểm soát cân đối dòng tiền hàng ngày/hàng tháng, đưa ra các cảnh báo khi thiếu hụt/thặng dư dòng tiền cho Tập đoàn
- Kiểm soát Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm, thông tin đến Tập đoàn kịp thời khi có sự thay đổi so kế hoạch lợi nhuận dự kiến
- Kiểm tra các Báo cáo quản trị, đề xuất các ý kiến để tối ưu hiệu quả tài chính. Đảm bảo thông tin kịp thời, định kỳ cho Ban điều hành.
- Kiểm tra Báo cáo thuế, liên hệ, làm việc Cơ quan thuế quản lý khi có yêu cầu. Hỗ trợ Kế toán trưởng các công tác quyết toán thuế nhằm tối ưu chi phí thuế.
- Kiểm soát Ngân sách phòng ban tuân thủ theo Qui định Tập đoàn.
- Tham gia xây dựng cấu trúc các Công ty nội bộ Tập đoàn; tham gia xuyên suốt hoạt động M&A, chuyển nhượng dự án.
- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Lập các báo cáo khác phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo yêu cầu hợp lý từ các phòng ban khác.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng hê thống cải tiến qui trình nội bộ
- Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm khác có liên quan
- Tham gia thiết lập, đào tạo, cải tiến liên tục các quy trình, đảm bảo nhân viên và Khối/Phòng ban liên quan am hiểu và tuân thủ thực hiện.
- Hỗ trợ Kế toán trưởng khi phát sinh các qui trình mới liên quan hoạt động dự án, bán hàng của Công ty thuộc mảng phụ trách.
- Kiểm soát tính tuân thủ qui trình, thẩm quyền phê duyệt của các Công ty đang được phân công quản lý.
- Tổ chức lưu trữ bảo mật hồ sơ chứng từ tài liệu liên quan theo yêu cầu Tập đoàn.
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Tố chức bộ máy nhân sự kế toán, quản lý đội ngũ và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa
- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn phát sinh hàng ngày cho nhân viên.
- Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ qui trình, qui định, nội qui Tập đoàn
- Xây dựng, sắp xếp bộ máy, luân chuyển nhằm tối ưu hóa về hiệu quả nguồn lực
- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên. Đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng qui định.
- Định kỳ tổ chức đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên, nâng cao nghiệp vụ.
- Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết khác trong công việc
- Xây dựng nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
Nhiệm vụ 4 (Task 3): Các công việc khác
- Phối hợp các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Dự Án Xây Dựng (Project Manager)

28/09/2019

Trên 30 triệu

Bình Thuận Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ 1: Tổ chức và thực hiện Quản lý tiến độ các gói thầu
- Đề xuất tiến độ tổng thể (Master Timeline) với Giám đốc PCD-HSE, và tham gia điều chỉnh khi có sự thay đổi.
- Xem xét, phê duyệt kế hoạch thi công tổng thể và mục tiêu hoạt động giai đoạn thi công xây dựng của dự án; Giám sát và đôn đốc tình hình thi công thực tế.
- Xem xét, phê duyệt kế hoạch Cung ứng vật tư, thiết bị, nguồn nhân lực; Giám sát và đôn đốc tình hình thực tế.
- Xem xét, phê duyệt các đề xuất, giải pháp đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án, tiến độ từng gói thầu.
* Nhiệm vụ 2: Quản lý thiết kế giai đoạn thi công xây dựng
- Giám sát và đôn đốc công tác phát hành bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ.
- Theo dõi sự thay đổi thiết kế và quản lý chi phí phát sinh.
- Phê duyệt các đề xuất, giải pháp khi có sự thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng (nếu các thay đổi này không làm phát sinh tăng chi phí, tiến độ và ảnh hưởng chất lượng).
- Có trách nhiệm báo cáo kịp thời khi Tư vấn thiết kế không đảm bảo được chất lượng hồ sơ thiết kế hoặc không đáp ứng cung cấp hồ sơ kịp tiến độ của dự án cho phòng Thiết kế.
- Đề xuất nhóm BIM mô hình hóa những chi tiết thiết kế, những biện pháp thi công phức tạp.
* Nhiệm vụ 3: Quản lý chất lượng, khối lượng và kiểm soát ngân sách xây dựng
- Theo dõi sự phù hợp trong việc phê duyệt của Tư vấn giám sát (TVGS) về bản vẽ triển khai chi tiết thi công, biện pháp thi công; ra quyết định điều chỉnh khi phát hiện có sai sót.
- Có trách nhiệm báo cáo kịp thời khi Tư vấn giám sát không đảm bảo được chất lượng công trình hoặc không đáp ứng nhân sự phù hợp tiến độ của dự án cho Giám đốc PCD.
- Phê duyệt các vật tư thiết bị trình duyệt bởi Nhà thầu và TVGS đã kiểm tra trước.
- Phê duyệt khối lượng công việc hoàn thành của Nhà thầu được phê duyệt bởi TVGS.
- Phê duyệt khối lượng công việc hoàn thành của TVGS.
- Phối hợp QSD / PRO làm rõ sự phù hợp của các phát sinh tăng/giảm (nếu có) và đệ trình cho Giám đốc PCD phê duyệt.
- Kiểm soát các chi phí phát sinh tăng không vượt quá ngân sách được duyệt.
- Có trách nhiệm giải trình nếu các phát sinh vượt ngân sách cho Ban Tổng giám đốc trước khi thực hiện.
- Có trách nhiệm dự trù chính xác dòng tiền chi của dự án phù hợp với thực tế thi công và báo cáo dòng tiền chi thực tế hàng tháng cho Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra, đánh giá công tác tuần tra công trường (Site Patrol) mỗi tuần của Điều phối dự án. Thực hiện tuần tra công trường (Site Patrol) mỗi tháng một lần và lập báo cáo gửi về công ty.
* Nhiệm vụ 4: Quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ
- Theo dõi và tổ chức thực hiện việc các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên công trường theo hợp đồng, quy định pháp luật hiện hành;
- Kiểm tra, đánh giá công tác tuần tra công trường (Site Patrol) mỗi tuần của Điều phối dự án. Thực hiện Site Patrol mỗi tháng một lần và lập báo cáo gửi về công ty.
* Nhiệm vụ 5: Quản lý hồ sơ pháp lý dự án và hồ sơ hoàn công công trình
- Giám sát việc lưu hồ sơ pháp lý dự án và thực hiện hồ sơ hoàn công công trình
- Cung cấp hồ sơ pháp lý dự án cho Đoàn Thanh tra nhà nước khi đến kiểm tra công trường.
* Nhiệm vụ 6: Quản lý bàn giao vận hành cho đơn vị Quản lý tòa nhà (QLTN)
- Phê duyệt kế hoạch bàn giao và chịu trách nhiệm thông báo đến các bộ phận liên quan nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho đơn vị giao nhà, đơn vị vận hành.
- Đảm bảo sự phù hợp, đầy đủ của hồ sơ hoàn công để bàn giao cho đơn vị Quản lý toà nhà, bộ phận giao nhà (khi có yêu cầu).
- Đảm bảo việc tổ chức đào tạo hướng dẫn vận hành và bàn giao các phòng thiết bị cơ điện, các khu vực công cộng, bảo trì các vật liệu hoàn thiện, sửa chữa các lỗi kết cấu cho Quản lý toà nhà.
- Chịu trách nhiệm giám sát viêc thực hiện bảo trì, bảo hành của nhà thầu khi đưa vào sử dụng cùng với Quản lý toà nhà
*Nhiệm vụ 7: Quản lý nhân sự
- Tuyển chọn Nhân sự phù hợp cho dự án
- Phát hiện, đào tạo các nhân viên thuộc cấp, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ, kỹ thuật tòa nhà
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ tòa nhà áp dụng cho tất cả các tòa nhà do Novaland phát triển; Đảm bảo các tòa nhà được các đơn vị quản lý vận hành tốt, chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã xây dựng;
- Tổ chức kiểm tra (định kỳ hoặc không định kỳ) chất lượng dịch vụ và kỹ thuật của các đơn vị quản lý vận hành tại các tòa nhà nhằm phát hiện ra các thiếu sót cần khắc phục; Theo dõi việc khắc phục các thiếu sót từ các đợt kiểm tra trước của các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà;
- Tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống/trang thiết bị M&E, vỏ tòa nhà và sơn sửa nội thất do các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà thiết lập, giảm thiểu tối đa các rủi ro về hỏng hóc hệ thống/trang thiết bị; phát hiện và đưa ra hướng xử lý với những bất thường (nếu có) tại các tòa nhà đối với các chi phí định biến và bất biến về năng lượng, nước sinh hoạt, nước thải, mua sắm vật tư bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế,...
- Tổ chức kiểm tra, xác nhận và thương thảo với các NCC về các hạng mục công việc bảo trì, sửa chữa cần thuê ngoài thuộc trách nhiệm của Chủ Đầu tư (nếu có);
Nhiệm vụ 2: Giám sát và quản lý vận hành chung
- Thương thảo, quản lý và đảm bảo việc thực hiện đúng và đầy đủ nội dung hợp đồng của các đơn vị dịch vụ.
- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu các báo cáo doanh thu chi phí tại tòa nhà của các đơn vị quản lý vận hành, đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.
- Quản lý và giám sát việc nghiệm thu và thanh toán cho các đơn vị dịch vụ đầy đủ và đúng thời hạn như đã quy định trong hợp đồng dịch vụ. Không để việc chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ Đầu tư và chất lượng dịch vụ tại tòa nhà.
Nhiệm vụ 3: Xem xét, tham mưu, quản lý ngân sách hoạt động tòa nhà
- Dựa trên các số liệu năm trước hoặc dựa trên định mức (năng lượng, nước, sửa chữa, thay thế, bảo trì, bảo dưỡng, mua sắm vật tư bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế, dịch vụ), xem xét và tham mưu cho Ban Giám đốc về ngân sách hoạt động hàng năm do các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà thiết lập cho tất cả các tòa nhà, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm nhưng không gia tăng rủi ro đình trệ vận hành tòa nhà hoặc/và không đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thanh toán của tất cả các tòa nhà bao gồm quản lý việc mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, đảm bảo không có khoản chi nào vượt ngân sách đã được phê duyệt.
Nhiệm vụ 4: Nhiệm vụ khác
- Tuyển dụng nhân sự và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khi có nhu cầu;
- Tham gia tư vấn về thiết kế về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, vận hành tòa nhà khi được yêu cầu để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả khi đưa tòa nhà vào sử dụng;
- Tham mưu và xây dựng sổ tay tòa nhà, sổ tay cư dân, các form mẫu biểu, quy trình, quy định liên quan đến chất lượng dịch vụ, kỹ thuật và vận hành tòa nhà đảm bảo nội dung chính xác theo đúng chủ trương của Ban Giám đốc;
- Phối hợp với BQLTN trong việc lập kế hoạch và tổ chức HNNCC, bàn giao cho Ban Quản trị đối với các dự án đủ điều kiện.
- Tổ chức thực hiện các công việc hành chính khác & lưu trữ hồ sơ theo quy định kiểm tra 5S, ISO.
- Tính phí quản lý cho các tòa nhà;
- Đại diện Chủ Đầu tư làm việc với các đơn vị quản lý vận hành xử lý hoặc/và hỗ trợ xử lý các than phiền của cư dân về chất lượng dịch vụ, hệ thống/trang thiết bị kỹ thuật tại các tòa nhà;
- Nhận diện rủi ro và có các đề xuất/ giải pháp phòng ngừa/ xử lý kịp thời;
- Giải quyết, xử lý các than phiền của cư dân
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm
* Nhiệm vụ (mission) 1: Lên kế hoạch quản lý toàn bộ các giai đoạn thiết kế/ Set up the plan to manage the whole design stages:
- Tiếp nhận các thông tin yêu cầu từ BOD / Receive information & detail requirement from BOD.
- Trình kế hoạch của phòng thiết kế về các công tác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ - triển khai và thiết kế bản vẽ thi công. / Issue the master timeline for the whole projects, also PMS for design team.
- Phê duyệt ma trận phân bổ nguồn nhân lực cho tất cả dự án./ Approve the matrix chart for the whole projects.
- Quản lý ngân sách thiết kế, chi phí tư vấn thiết kế. Tuyển chọn tư vấn thiết kế./ Responsible the design budget, design fees also. To suggest consultants.
- Đề xuất các phê duyệt cho các nội dung hồ sơ cung cấp cho pháp lý dự án, các số liệu cung cấp phục vụ đầu tư, kinh doanh – tiếp thị, đấu thầu…/ To propose all approval contents which provide for legal, investment, sale-maketing, tender…
- Chịu trách nhiệm về tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu theo tổng tiến độ dự án./ Responsible to all design timelines to match with master timelines.
- Xử lý và ra quyết định các vấn đề cấp bách liên quan đến thiết kế./ To solve and decide all design matters incase urgently.
* Nhiệm vụ (mission) 2: Kiểm soát việc phối hợp công việc cùng với các phòng ban liên quan./ To manage all cooperation relate to other departments.
* Nhiệm vụ (mission) 3: Nghiên cứu và đề xuất các thiết kế ý tưởng sơ bộ ./ To study and suggest the pre-concept.
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Dự Án Xây Dựng

28/09/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch và quản lý xây dựng các dự án được phân công
- Lập kế hoạch và mục tiêu hoạt động thi công xây dựng của các dự án, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm soát các dự án được phân công
- Đề xuất kế hoạch tổng thể phần thi công xây dựng cho từng dự án và quản lý việc triển khai kế hoạch thực hiện đáp ứng các mục tiêu về: An toàn lao động, Vệ sinh môi trường, Chất lượng, Tiến độ và Ngân sách theo chiến lược phát triển của tập đoàn.
- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra khối lượng thanh toán hàng tháng của các nhà thầu cũng như quyết toán hợp đồng khi kết thúc các dự án.
Nhiệm vụ 2: Triển khai phối hợp với các phòng ban có liên quan
- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan để góp ý về Giải pháp thiết kế chính, biện pháp thi công lớn cũng như lựa chọn được nhà thầu tốt nhất cho dự án.
- Phối hợp chặt chẽ và tốt nhất với bộ phận GMD, ASM, Customer Service, và Quản lý tòa nhà trong thời gian bảo hành theo tiêu chí “Khách hàng là thượng đế”.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và phát triển đội ngũ NV kế thừa
Phát hiện, đào tạo các Quản lý dự án, Quản lý Xây dựng có tiềm năng, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc PCD – HSE
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

28/09/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Giám đốc thiết kế
*Nhiệm vụ chính:
- Theo dõi & kiểm tra về các công tác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ - quản lý việc lập hồ sơ thiết kế đấu thầu & hồ sơ thiết kế thi công.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung pháp lý dự án liên quan đến dự án & nhiệm vụ thiết kế. Kiểm tra các số liệu phục vụ pháp lý & kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp & phản biện với nhóm tư vấn thiết kế công trình. Quản lý tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu của pháp lý & tiến độ đấu thầu, thi công.
- Theo dõi, xử lý thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
- Phối hợp thông tin & điều phối thiết kế với các phòng ban liên quan.
- Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Nhân Sự C&B

25/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thực hiện công việc liên quan đến lương, bảo hiểm bắt buộc, thuế TNCN, lao động
- Thực hiện & đảm bảo việc chi trả lương hàng tháng, chi trả chế độ chính sách, bảo hiểm bắt,thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và báo cáo lao động theo đúng quy định của Tập đoàn & luật hiện hành.
- Thực hiện đầy đủ ác báo cáo nhân sự theo yêu cầu.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng quy trình, chính sách nhân sự
- Tuân thủ & thực hiện các chỉnh sửa, xây dựng mới các quy trình làm việc.
- Đề xuất thay dổi các chính sách nhân sự phù hợp với tình hình thực tế.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng & vận hành hệ thống nhân sự
- Tham gia vào tất cả các giai đoạn triển khai, xây dựng, kiểm tra hệ thống thông tin Nhân sự.
- Sử dụng thành thạo hệ thống quản lý nhân sự cho các nghiệp vụ C&B.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hợp Đồng

25/09/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng
1.1 Soạn thảo hợp đồng
- Kiểm tra đối chiếu thông tin trên Phiếu báng hàng so với Hồ sơ chứng từ khách hàng/Chương trình bán hàng….
- Lập Bộ Hợp đồng trên cơ sở Phiếu bàng hàng được phê duyệt
1.2 Soạn thảo phụ lục hợp đồng
Căn cứ Phiếu yêu cầu chỉnh sửa tài liệu/Phiếu giải quyết đề nghị khách hàng, thực hiện soạn thảo Phụ lục Hợp đồng/Thỏa thuận điều chỉnh Hợp đồng trên cơ sở: Mẫu đã được phê duyệt, Hướng dẫn của cấp trên và Phòng Pháp lý hoặc các phòng ban liên quan
1.3 Giải thích điều khoản hợp đồng cho khách hàng
- Trực tiếp giải thích Hợp đồng cho khách hàng
- Ghi nhận ý kiến khách hàng, đề xuất biện pháp giải quyết đề nghị của khách hàng
Nhiệm vụ 2: Thống kê các thông tin nội dung Hợp đồng và công việc khác
- Thực hiện nhập liệu các thông tin nội dung Hợp đồng đã phát hành cho khách hàng theo mẫu/quy trình/ quy định được ban hành lên phần mềm
- Trích xuất dữ liệu từ file thống kê hoặc từ phần mềm khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Thực hiện các Nghiệp vụ Hành chánh Kinh doanh theo Quy trình Bán hàng
- Cập nhật và theo dõi tình trạng có liên quan đến Sản phẩm, Bảng giá, Chương trình Bán hàng
- Đề xuất và quản lý Giấy đặt chỗ / Giấy đặt cọc của Dự án
- Cập nhật thông tin bán hàng trên các phần mềm nghiệp vụ
- Tổ chức lưu trữ, cập nhật hệ thống các văn bản, công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan (hồ sơ cứng, hồ sơ mềm, hồ sơ theo dõi đã tổng hợp/thống kê) trong phạm vi phụ trách
Nhiệm vụ 2: Thống kê và báo cáo tình hình bán hàng
- Theo dõi, cập nhật và báo cáo số liệu bán hàng, tình hình thực hiện các chỉ tiêu công việc của Nhân viên Kinh doanh tại Sàn giao dịch theo định kỳ hoặc đột xuất
- Xác nhận giao dịch qua Sàn đối với những sản phẩm đủ tiêu chuẩn báo cáo Sở Xây Dựng và báo cáo định kỳ kết quả giao dịch qua Sàn cho Sở Xây Dựng
Nhiệm vụ 3: Theo dõi và cập nhật các thông tin hỗ trợ bán hàng
- Cập nhật thông tin về Chương trình bán hàng đến các Phòng ban, Sàn giao dịch có liên quan
- Theo dõi các Chương trình Bán hàng đặc biệt (Thẻ tích lũy ưu đãi, Sinh nhật, Khách hàng miền Bắc, Ngân hàng…)
- Theo dõi và cập nhật thông tin hỗ trợ bán hàng trên Ipad hằng ngày
- Xác nhận thông tin giao dịch khi có nhu cầu xác nhận từ các nhân sự có liên quan
- Tiếp nhận thông tin liên quan đến Giao dịch, Khách hàng từ Nhân viên Nghỉ việc tại Sàn Giao dịch và chuyển về Phòng Nguồn nhân lực Kinh doanh theo quy trình Giải quyết nghỉ việc hiện hành
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Ổn định nghiệp vụ Mua hàng Hoạt động và Mua hàng Dự án trên hệ thống SAP
1.1 Thực hiện cấu hình. Đảm bảo các nghiệp vụ, báo cáo và Workflow
1.2 Đào tạo-Hướng dẫn-Hỗ trợ Người dùng.
1.3 Phân tích lỗi và xử lý các các yêu cầu
1.4 Quản lý Master Data-Dữ liệu dùng chung
Nhiệm vụ 2: Phát triển tính năng mới cho Phân hệ
2.1 Tổ chức làm việc với các phòng ban để nắm bắt các nghiệp vụ đang vận hành
2.2 Thống nhất kế hoạch triển khai dự án/chuyên đề với các Phòng ban
2.3 Lập Tài liệu yêu cầu - Tài liệu giải pháp/chức năng - Tài liệu Kiểm thử cho nghiệp vụ/báo cáo mới
2.4 Thực hiện kiểm thử người dùng (User acceptance test UAT), kiểm thử hệ thống (System integration test SIT)
2.5 Lập Tài liệu hướng dẫn (User guide) và thực hiện Train the trainer,Training End User
2.6 Phối hợp với các Nhóm CNTT, các đối tác trong/ngoài nước để thực hiện phát triển chức năng mới
Nhiệm vụ 3: Xây dựng Nhóm SAP
3.1 Phối hợp với các Phân hệ và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án được giao
3.2 Tài liệu hóa và chia sẻ các kiến thức vận hành ứng dụng; kiêm nhiệm và thực hiện xây dựng đội ngũ dự phòng theo kế hoạch Nhận chia sẻ và thực hiện chia sẻ kiến thức theo kế hoạch
3.3 Hợp tác chặt chẽ với Nhóm Kỹ thuật SAP để đảm bảo Hện thống SAP vận hành liên tục và ổn định
3.4 Thực hiện các yêu cầu được giao bởi Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Kiểm soát tài chính kế toán các Công ty kinh doanh độc lập (BU)
- Xem xét định kỳ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế của các công ty kinh doanh độc lập, giải trình thuyết minh tình hình tài chính kế toán của các công ty cho Ban Tổng Giám Đốc.
- Ký duyệt kiểm soát hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua hàng, tài sản…. theo thẩm quyền phê duyệt hiện hành.
- Kiểm soát công tác kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản…..đề xuất giải quyết các vấn đề phát hiện và trình cho Ban Tổng Giám Đốc xem xét.
- Kiểm soát cân đối dòng tiền hàng ngày/hàng tháng của các công ty lên kế hoạch sử dụng phân bổ nguồn vốn phù hợp, đảm bảo sử dụng nguồn tiền tối ưu.
- Kiểm soát ngân sách, báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm, thông tin đến Ban Tổng Giám Đốc kịp thời khi có sự thay đổi so với kế hoạch
- Kiểm tra các Báo cáo quản trị, đề xuất các ý kiến để tối ưu hiệu quả tài chính. Đảm bảo thông tin kịp thời, định kỳ cho Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm soát các vấn đề liên quan về thuế và kiểm toán của các công ty độc lập nhằm tối ưu chi phí thuế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về thuế và kế toán.
- Xây dựng cấu trúc vốn, nguồn tiền các Công ty độc lập
- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Lập các báo cáo khác phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Nhiệm vụ 2: Kiểm soát tài chính kế toán các công ty/dự án vận hành
- Xem xét định kỳ các báo cáo tài chính của các công ty/ dự án vận hành giải trình thuyết minh tình hình tài chính kế toán các công ty này cho Ban Tổng Giám Đốc
- Kiểm soát định kỳ số liệu tài chính kế hoạch được giao cho các công ty/ dự án vận hành so với số liệu thực tế cảnh báo cho Ban Tổng Giám Đốc tình hình thực hiện so với kế hoạch để có phương án phối hợp các bộ phận liên quan xử lý kịp thời.
- Tham gia xem xét góp ý các hợp đồng ký kết với đơn vị vận hành nhằm tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro tài chính
- Kiểm tra định kỳ ngân sách từng dự án đảm bảo việc phân bổ, tính toán doanh thu chi phí vận hành và phân chia lợi nhuận của đơn vị vận hành theo đúng quy định, hợp đồng vận hành đã ký kết.
- Kiểm soát công tác kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản…..đề xuất giải quyết các vấn đề phát hiện và trình cho Ban Tổng Giám Đốc xem xét.
- Ký duyệt kiểm soát hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua hàng, tài sản…. theo thẩm quyền phê duyệt của từng dự án vận hành.
- Kiếm soát tính tuân thủ về quy trình, thẩm quyền phê duyệt của dự án vận hành trong các hoạt động tài chính kế toán theo đúng quy trình, quy định và hợp đồng quản lý vận hành
- Kiểm tra báo cáo phân tích tài chính cho từng dự án vận hành so sánh với ngân sách nhằm cảnh báo kịp thời cho Ban Tổng Giám Đốc tình hình tài chính của các dự án.
- Xem xét tính phù hợp của các báo cáo dự phóng vận hành dự án để hỗ trợ tính toán phương án bán hàng và quyết định đầu tư
- Phê duyệt việc điều phối nguồn tiền của các dự án vận hành để được sử dụng đúng qui định, theo đúng cam kết với ngân hàng, đơn vị thứ ba (nếu có), tránh việc thất thoát, đảm bảo hiệu quả tối ưu. Đề xuất với đơn vị quản lý vận hành sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi tạm thời nhằm tối ưu hóa lợi nhuận tài chính.
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị vận hành giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán phát sinh
- Lập các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng hệ thống kiểm soát/ cải tiến qui trình nội bộ
- Xây dựng hệ thống kiểm soát của phòng kiểm soát tài chính & hệ thống kiểm soát cho các công ty độc lập
- Tham gia thiết lập cải tiến liên tục các quy trình trong các hoạt động vận hành của các công ty đảm bảo nhân viên và Khối/Phòng ban liên quan am hiểu và tuân thủ thực hiện.
- Cải tiến, xây dựng phần mềm kế toán của các công ty nhằm đảm bảo tối ưu công tác kiểm soát tài chính
- Kiểm soát tính tuân thủ qui trình, thẩm quyền phê duyệt của các công ty vận hành.
- Kiểm soát việc lưu trữ bảo mật hồ sơ chứng từ tài liệu liên quan theo yêu cầu Tập đoàn.
Nhiệm vụ 4: Xây dựng đội ngũ nhân sự tài chính kế toán, quản lý đội ngũ và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa
- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn tài chính/ kế toán/ thuế phát sinh cho các kế toán trưởng của các công ty độc lập và nhân viên trong phòng ban.
- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên. Đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng qui định.
- Định kỳ tổ chức đào tạo nhân sự tài chính kế toán của các công ty về kỹ năng chuyên, nâng cao nghiệp vụ.
- Xây dựng nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Triển khai các hoạt động Hậu mãi
- Phối hợp LCD và các Phòng ban liên quan thiết kế/xây dựng Mẫu biểu giao dịch với Khách Hàng như Hợp đồng mua bán, Văn bản thỏa thuận, Phụ lục, Thư Thông Báo,… đảm bảo vừa tuân thủ quy định Pháp luật, Tập Đoàn, Khối Thương Mại, linh hoạt theo nhu cầu hợp lý của Khách Hàng.
- Định hướng & triển khai việc thương thảo điều khoản Hợp đồng bán hàng của nhân viên với Khách Hàng theo quy định Hợp đồng và chủ trương Công Ty, Khối Thương Mại từng thời kỳ.
- Phối hợp với Phòng đào tạo tổ chức chia sẻ nội dung / điều khoản Hợp đồng mua bán, Văn bản thỏa thuận, Phụ lục đến các Bộ phận liên quan đảm bảo sự vận hành và phối hợp tốt nhất giữa các phòng ban.
- Thiết lập các giải pháp quản lý công nợ hiệu quả, ngăn ngừa việc chậm thanh toán và phát sinh các khoản nợ quá hạn của Khách hàng; Đảm bảo việc thu hồi các khoản thu đến hạn từ Hợp Đồng đặt cọc/ Văn bản thỏa thuận / bán / thuê sản phẩm Bất động sản.
- Thiết lập quy trình xử lý và phản hồi các đề nghị của Khách hàng tuân thủ quy định và đề xuất đã được phê duyệt.
- Giám sát, hướng dẫn phòng ban chuẩn bị, thực hiện các hồ sơ (Hợp Đồng đặt cọc/ Văn bản thỏa thuận / bán / thuê sản phẩm Bất động sản…) liên quan đến việc mua bán - bàn giao sản phẩm của từng dự án đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt.
- Đánh giá và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động của dịch vụ sau bán hàng khác cho Ban điều hành của Tập đoàn.
- Tạo sự liên kết với các Ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động cho vay của Ngân hàng đối với khách hàng mua sản phẩm tại dự án và các dịch vụ khác của Ngân hàng để hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn
Nhiệm vụ 2: Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng:
- Phối hợp với Phòng Kinh Doanh, Phòng Dự án, Phòng Marketing dự án (MKD), Phòng Quan hệ báo chí (PR), Phòng Pháp lý (LCD) & Phòng Quản trị thương hiệu tập đoàn (CBM) xử lý các khủng hoảng truyền thông liên quan đến khách hàng.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng, cải tiến các quy trình hoạt động (Hợp đồng, Công nợ, Giải quyết khiếu nại của Khách hàng, Liên kết Ngân hàng) của phòng Hậu mãi, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh chuyên nghiệp của bộ phận Hậu mãi.
Nhiệm vụ 4: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên
- Đề xuất các khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng, kiến thức của nhân viên
- Đào tạo được đội ngũ Nhân viên kế thừa cho mục tiêu phát triển bền vững.
Nhiệm vụ 5: Các công việc khác theo yêu cầu & chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

IT Security Manager/ IT Security Specialist

15/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thiết kế chính sách bảo mật cho hệ thống CNTT của tập đoàn
1.1 Thiết kế và xây dựng cập nhật chính sách bảo mật chung cho tập đoàn
Nhiệm vụ 2: Quản lý triển khai và phát triển hệ thống bảo mật CNTT
2.1 Đề xuất, quản lý triển khai các dự án bảo mật CNTT
2.2 Xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống bảo mật CNTT
Nhiệm vụ 3: Đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật được thiết lập và thực thi
3.1 Đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật được thiết lập và thực thi
3.2 Do lường và giám sát mức độ tuân thủ chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật
Nhiệm vụ 4: Phối hợp kiểm tra và đánh giá khả năng bảo mật CNTT
4.1 Phối hợp kiểm tra và đánh giá khả năng bảo mật của các hệ thống CNTT
4.2 Phân tích, đánh giá các rủi ro về an ninh thông tin
4.3 Lên kế hoặch xử lý các rủi ro
Nhiệm vụ 5: Giám sát một đội ngũ bảo mật hệ thống CNTT
5.1 Giám sát và phát triển, xây dựng đội ngủ bảo mật CNTT đáp ứng các thách thức về an ninh thông tin của tập đoàn
5.2 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Lập Trình .Net Fullstack

14/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về lập trình ứng dụng
Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với vai trò Coder, Tester
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Xây dựng và quản lý đội nhóm.
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, đội ngũ nhân viên.
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân, hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân về công việc và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Liên hệ ứng tuyển:
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn.
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Xây dựng và quản lý đội nhóm.
*Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, đội ngũ nhân viên.
*Nhiệm vụ 4: Phát triển nghiệp vụ cá nhân, hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân về công việc và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu.
Liên hệ ứng tuyển:
Gửi CVs (Profile)/ Thông tin ứng tuyển:
Tiêu đề email ghi: Họ tên - Các vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn.
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Tham gia xây dựng quy trình, quy định, quy chế, tham mưu công tác quản lý và tham gia các công tác tổ chức của Tập đoàn
a. Đề xuất với Giám đốc Pháp lý doanh nghiệp về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro pháp lý, phương án giải quyết các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành của Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn;
b. Tham gia hoặc phối hợp với các phòng ban khác soạn thảo, rà soát các vấn đề pháp lý của các quy trình, quy chế, quy định nội bộ của Tập đoàn, văn bản liên quan đến việc quản trị Tập đoàn và công bố thông tin công ty đại chúng;
c. Điều phối nhân sự và phối hợp với các phòng ban có liên quan tổ chức thành công kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Tập đoàn;
d. Tham mưu các nội dung liên quan đến quản lý phòng ban và quản lý Tập đoàn cho Giám đốc phòng và Ban lãnh đạo Tập đoàn;
e. Chỉ đạo, điều hành thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Tập đoàn dựa trên các thay đổi, bổ sung của hệ thống văn bản pháp luật theo sự phân công của cấp trên;
f. Chỉ đạo, điều hành rà soát tuân thủ pháp lý trong hoạt động tổ chức, quản lý, vận hành, kinh doanh của Tập đoàn theo sự phân công của cấp trên. Báo cáo kịp thời cho cấp trên khi có những phát sinh ngoài kế hoạch được duyệt;
g. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cấp chuyên viên trong phòng ban và tổ chức các chương trình tập huấn các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động trong Tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Chỉ đạo, điều hành và thực hiện tư vấn pháp lý, cập nhật quy định pháp luật mới được ban hành
a. Tư vấn pháp lý và đề xuất các phương án pháp lý liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn;
b. Tái cơ cấu Tập đoàn/công ty trực thuộc Tập đoàn;
c. Tổ chức, quản lý, vận hành, quản trị Tập đoàn, công bố thông tin của công ty đại chúng;
d. Vay vốn, phát hành chứng khoán, huy động nguồn vốn lưu động, nguồn vốn kinh doanh cho Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn;
e. Quản lý các tài sản thuộc Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn;
f. Vấn đề thương hiệu, sở hữu trí tuệ, bảo vệ tài sản của Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn;
g. Chỉ đạo, điều hành việc cập nhật, lưu giữ, hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn;
h. Đưa ra các khuyến nghị, các lưu ý cho các phòng, ban có liên quan nhằm hạn chế được những rủi ro pháp lý khi văn bản mới có hiệu lực thi hành;
i. Thực hiện định kỳ viêc rà soát tuân thủ pháp lý trong hoạt động tổ chức, quản lý, vận hành của Tập đoàn;
j. Kiểm soát, phối hợp với Phòng Điều Hành Dự Án, Phòng Pháp Lý Đầu Tư, Phòng Pháp Lý Vận Hành Dự Án và cứ nhân sự tham dự các kỳ hợp của Đại Hội Đồng Cổ Đông của các công ty con, công ty thành viên của Tập đoàn để cố vấn, trả lời các vấn đề liên quan đến pháp lý.
Nhiệm vụ 3: Điều hành, chỉ đạo kiểm tra, soát xét nội dung pháp lý trong các hợp đồng, tài liệu liên quan đến hoạt động vận hành của Tập đoàn
a. Chỉ đạo, điều hành việc kiểm tra, soát xét, trình ký duyệt và lưu trữ (i) các hợp đồng, văn bản nhận từ các phòng ban chuyên môn và các hợp đồng; (ii) các nội quy, quy chế quản lý tài sản thuộc Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn; và (iii) văn bản do Giám đốc Pháp lý doanh nghiệp phân công;
b. Chỉ đạo, điều hành thực hiện việc tư vấn và hỗ trợ tư vấn cho các phòng ban các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động vận hành của Tập đoàn khi có yêu cầu;
c. Tham dự các cuộc họp với đối tác/nhà cung cấp theo kế hoạch đã thống nhất với phòng ban chuyên môn nhằm hỗ trợ về mặt pháp lý;
d. Đề xuất ban hành, chỉ đạo, điều hành việc soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản cần được ban hành mẫu liên quan đến hoạt động vận hành của Tập đoàn;
e. Kiểm tra sự phù hợp về mặt tổng thể của tài liệu cần công bố thông tin trước khi tiến hành công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
f. Trực tiếp tham mưu cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định của pháp luật chứng khoán; kiểm tra, soát xét quy trình và nội dung công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Nhiệm vụ 4: Xử lý các vấn đề pháp lý đối với các sự cố, tranh chấp, khủng hoảng truyền thông của Tập đoàn
a. Chỉ đạo, điều hành việc phối hợp với các phòng/ban có liên quan và đại diện Tập đoàn làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải trình các vấn đề pháp lý theo yêu cầu trong trường hợp phát sinh các sự cố, tranh chấp, khủng hoảng truyền thông của Tập đoàn;
b. Chỉ đạo, điều hành viêc phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan xử lý pháp lý đối với các sự cố, tranh chấp, khủng hoảng truyền thông phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư, thi công, vận hành và kinh doanh dự án, vận hành & quản trị Tập đoàn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và Công ty thành viên thuộc tập đoàn;
c. Tham gia tố tụng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Tập đoàn.
Nhiệm vụ 5: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng Pháp lý doanh nghiệp
2 năm trước Xem thêm
Chuyên viên Hành Chính Lễ Tân:
*Trực điện thoại: Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến Sàn giao dịch theo quy định của Tập đoàn
*Đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng đến Sàn giao dịch, Nhà mẫu đúng với tiêu chuẩn dịch vụ của Tập đoàn
*Thực hiện hoạt động xác nhận khách hàng chính xác (khách từ nguồn NVKD, môi giới, …), phân lượt tiếp khách, cập nhật thông tin khách hàng theo quy trình của Phòng Kinh doanh
*Thực hiện các hoạt động hành chính tại khu vực Đón khách: giao & nhận văn thư, EMS; tiếp nhận, điều phối & phản hồi kịp thời các yêu cầu đặt xe Tập đoàn tại Sàn giao dịch, Nhà mẫu ...
*Bảo quản chăm sóc khu vực làm việc (quầy lễ tân, kệ tờ rơi quảng cáo, hoa tươi, …) theo quy định của Tập đoàn
Chuyên viên Hành chính Kinh Doanh:
*Thực hiện nghiệp vụ hành chánh tổng hợp hỗ trợ bán hàng
*Soạn thảo, trình ký và theo dõi các đề xuất/thống kê đối với các chương trình dành cho khách hàng, đối tác, CBNV theo chỉ đạo của GĐKD
*Tổng hợp số liệu cho báo cáo (về bán hàng, tài chính, dòng tiền, khảo sát KH…) và nhập liệu trên Phần mềm.
*Cập nhật và tổng hợp hình ảnh/ bài viết/ quảng cáo Bất động sản trên các kênh truyền thông đại chúng
*Tổng hợp Biên bản họp định kỳ của các Sàn Giao dịch
*Tổ chức lưu trữ hệ thống hồ sơ, tài liệu liên quan (hồ sơ cứng, hồ sơ mềm, hồ sơ theo dõi đã tổng hợp /thống kê) trong phạm vi phụ trách
*Soạn thảo, nhập liệu và thống kê Phiếu khảo sát nhu cầu của Khách hàng
*Tổng hợp, hỗ trợ và thực hiện đề xuất tổ chức sự kiện bán hàng; cập nhật lịch tổ chức sự kiện bán hàng đến các phòng ban có liên quan
*Chào đón, làm thủ tục check-in và trao voucher, quà tặng cho KH tham dự
*Hỗ trợ liên quan đến hệ thông, phần mềm Kinh doanh: CRM, Lemon, SAP, Sales App, Ipad...), Office 365...
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1 ( Task 1): Thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu vào- đầu ra
1.1 Thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa:
- Lập kế hoạch kiểm tra hàng hóa tất cả hạng mục mà Công ty cung ứng.
- Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giám sát các công đoạn đã được phân công trong quá trình sản xuất tại Nhà máy, tại kho NCC, tại công trường…
- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng lô hàng nhập- xuất , đóng dấu PASS và ký xác nhận.
- Lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra lên Ban Giám đốc.
- Lập các báo cáo khắc phục, phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, cung ứng.
- Tạo kênh thông tin với giám sát khách hàng để ghi nhận kịp thời về tình hình chất lượng sản phẩm
- Đánh giá các tiêu chí kỹ thuật của vật tư, trang thiết bị, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra để Công ty ra quyết định chọn sản phẩm, nhà cung cấp, nhà thầu phù hợp
- Giám sát việc bảo quản hàng hóa để đảm bảo hàng giao đến khách hàng đúng quy trình, chất lượng.
1.2 Tối ưu hóa lợi ích cho công ty:
- Lập các báo cáo thống kê về vật liệu đầu vào, đánh giá phân loại chất lượng nguồn hàng để tham mưu cho Trưởng bộ phận chọn Nhà cung cấp phù hợp nhất.
- Chủ động đề xuất những giải pháp mới về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất
- Tìm hiểu và học hỏi các quy trình đánh giá và kiểm tra chất lượng của các công ty bạn, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty cung ứng,
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa mua vào/ bán ra.
Nhiệm vụ 2 ( Task 2): Công tác đào tạo, bổ sung kiến thức
- Thường xuyên tìm hiểu, tham gia đầy đủ các khóa training của Nhà máy/ Nhà cung cấp
- Thường xuyên cập nhật văn bản pháp lý, các qui định của nhà nước liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa đặc biệt các qui định liên quan đến vật tư cấp vào Dự án xây dựng.
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Hỗ trợ cấp quản lý:
- Báo cáo định kỳ công tác kiểm tra chất lượng cho Trưởng bộ phận
- Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của công ty
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc.
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Du Thuyền

05/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Xây dựng chiến lược kinh doanh du thuyền, bến du thuyền và các dự án tàu mới liên quan đến dự án của Tập đoàn:
- Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển mảng du thuyền của công ty theo các sản phẩm du thuyền hiện có, sẽ có và các dự án tàu có liên quan đến dự án của tập đoàn trong tương lai.
- Xây dựng và khai thác hiệu quả du thuyền, đội tàu mới và bến du thuyền của công ty.
- Khai thác và phát triển nguồn khách ổn định cho du thuyền và đội tàu mới.
- Phối hợp với các phòng ban khác của công ty góp phần quảng bá thương hiệu công ty, du thuyền và đội tàu mới của công ty.
Nhiệm vụ 2: Quản lý, xây dựng tiêu chuẩn hoạt động và bảo trì du thuyền, bến du thuyền
- Quản lý và xây dựng quy trình hoạt động cho đội du thuyền, đội tàu và bến du thuyền.
- Phối hợp với các phòng ban công ty làm việc với các nhà cung cấp đảm bảo đội tàu mới được đóng đảm bảo quy chuẩn phân cấp và chất lượng theo yêu cầu của Ban giám đốc và Đăng kiểm.
- Lên kế hoạch bảo trì, duy tu bảo dưỡng cho đội du thuyền, đội tàu và bến du thuyền của công ty đảm bảo chất lượng theo tiêu chí của công ty.
- Nghiên cứu, khảo sát và phát triển tuyến điểm đảm bảo đội du thuyền và đội tàu hoạt động an toàn và hiệu quả.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động và chi phí
- Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động( Opex) đội du thuyền và đội tàu.
- Xây dựng và quản lý ngân sách mua mới, thay thế các đồ dùng, công cụ dụng cụ cho du thuyền, đội tàu và bến du thuyền( Capex).
- Xây dựng và quản lý chi phí duy tu, bảo dưỡng du thuyền, đội tàu và bến du thuyền.
Nhiệm vụ 4: Quản lý, xây dựng và phát triển nhân sự đội duy thuyền:
- Tổ chức theo dõi, đánh giá chất lượng nhân sự mảng du thuyền và đội tàu.
- Xây dựng, đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức cho nhân viên.
- Phát triển nhân sự đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng và Ban giám đốc công ty.
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Dự Án Khu Vực

05/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hỗ trợ Giám đốc/ Phó Giám đốc điều hành khu vực quản lý nhóm Điều hành dự án (PMD) để bảo đảm các dự án được phát triển, triển khai, hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng trong ngân sách được duyệt.
Nhiệm vụ 1: Điều phối, quản lý nhóm Điều hành dự án thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Lập và theo dõi kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện các dự án quản lý gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án.
- Phối hợp với phòng Pháp lý dự án (PLG), phòng Quản lý thiết kế & dự toán ngân sách (PDB) và các đơn vị tư vấn (nếu có) thực hiện và theo dõi các thủ tục pháp lý theo kế hoạch lập ra.
- Phối hợp với các phòng ban Khối Tài chính – Kế toán (FAD) & các phòng ban Khối Đầu tư (IND) cập nhật FS; cập nhật kế hoạch ngân sách, dòng tiền thu chi của dự án.
- Phân tích, đánh giá và đề xuất cho Giám đốc/ Phó Giám đốc điều hành khu vực trong việc chọn nhà tư vấn, nhà cung ứng phù hợp, đủ năng lực thực hiện.
- Kiểm tra công việc thực hiện phát sinh của các nhà Tư vấn, nhà cung ứng để tạm ứng, thanh toán theo nội dung hợp đồng.
- Phối hợp, hỗ trợ Giám đốc dự án xây dựng (PD)/ Quản lý dự án xây dựng (PM) trong công tác pháp lý, quan hệ với các Cơ quan chức năng để công tác thi công được diễn ra thông suốt.
- Tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh do khách hàng yêu cầu, các yêu cầu của Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ Giám đốc/ Phó Giám đốc điều hành khu vực phối hợp với các phòng ban khác
- Phối hợp với các phòng ban Khối Đầu tư (IND) tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi
- Tham gia góp ý với Phòng Quản lý thiết kế & dự toán ngân sách (PDB) các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế.
- Cung cấp thông tin cho phòng Marketing dự án (MKD), phòng Kinh doanh (SALE) để phục vụ công tác bán hàng, quảng bá hình ảnh dự án.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các báo cáo định kỳ và các công việc khác được giao
- Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan đến công việc đang phụ trách
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
Nhiệm vụ 4: Điều phối nhóm điều hành dự án mình phụ trách để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao
- Quản lý, phân công, kiểm tra công việc của các thành viên trong nhóm.
- Kiểm tra, đánh giá & phản hồi lại kết quả của các thành viên trong nhóm
Nhiệm vụ 5: Các nhiệm vụ / công việc khác theo sự hướng dẫn & phân công của cấp Quản lý trực tiếp/ Giám đốc khối.
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành Dự Án Khu Vực

04/09/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Phát triển, điều hành dự án
- Chỉ đạo việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch tổng thể, tiến độ tổng thể thực hiện dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả.
- Tư vấn & hỗ trợ các Phòng ban thuộc Khối Đầu tư (IPD) tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi.
- Chỉ đạo việc phối hợp với các Phòng ban Khối Tài chính & Kế toán (FAD) & Khối IPD cập nhật, ban hành FS; kiểm soát kế hoạch ngân sách, dòng tiền thu chi của dự án hợp lý.
- Chỉ đạo việc phối hợp với phòng Pháp lý dự án (PLG) đảm bảo các công tác pháp lý dự án được thực hiện. Chủ trì việc thực hiện các thủ tục pháp lý; làm việc với Thanh tra xây dựng, các cơ quan ban ngành địa phương.
- Góp ý với phòng Quản lý thiết kế (DES) các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra & đôn đốc đảm bảo tiến độ thiết kế đúng thời hạn và phương án thiết kế nằm trong ngân sách xây dựng được duyệt.
- Phối hợp, góp ý trong công tác đánh giá và chọn nhà tư vấn, nhà thầu và nhà cung ứng.
- Phối hợp với Giám đốc dự án xây dựng (PD)/ Quản lý dự án xây dựng (PM) kiểm soát, đôn đốc công tác thi công xây dựng theo các mục tiêu ngân sách, tiến độ và đảm bảo chất lượng.
- Chỉ đạo sự phối hợp giữa Phòng Điều hành dự án (GMD) với Phòng Marketing (MKD) và Phòng Kinh doanh (SALE) triển khai công tác bán hàng, công tác quảng bá hình ảnh dự án.
Nhiệm vụ 2: Quản trị hành chính
2.1 Quản trị ngân sách, hiệu quả hoạt động công ty thành viên/dự án trong vùng.
2.2 Phối hợp và hỗ trợ SALE đảm bảo mục tiêu bán hàng theo kế hoạch bán hàng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.
2.3 Phối hợp với các bộ phận Hợp đồng, Công nợ (Phòng Hậu mãi (ASD)) & bộ phận Giao nhà (Phòng Hoạch định & Triển khai xây dựng (PDC)) đảm bảo các tiêu chí:
- Hợp đồng: Phát hành và ký Hợp đồng với khách trong thời gian nhanh nhất và phù hợp với tình hình bán hàng.
- Công nợ: Kịp thời thu hồi tiền bán hàng để đảm bảo tỷ lệ thu nợ quá hạn theo chỉ tiêu Ban lãnh đạo đề ra.
- Giao nhà: Bàn giao sản phẩm đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
2.4 Phối hợp với các Phòng ban liên quan thực hiện công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, cư dân trong suốt quá trình triển khai dự án & vận hành tòa nhà.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng cơ cấu, môi trường làm việc, lập báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
- Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn…) cần thiết cho hoạt động điều hành quản trị, điều hành và phát triển dự án.
- Xây dựng kế hoạch nhân lực, ngân sách đảm bảo nguồn lực để điều hành quản trị dự án trong khu vực đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
- Tạo dựng môi trường học hỏi, giao lưu, đoàn kết cho tất cả các nhân viên trong khu vực nhằm tạo mức độ gắn kết lâu dài với công ty.
- Theo dõi và báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình bán hàng, tiến độ dự án, các vấn đề thay đổi liên quan đến quá trình phát triển dự án.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Tuyển Dụng / Thu Hút Nhân Lực - Mass

04/09/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Triển khai công tác tuyển dụng
-Thực hiện kế hoạch, triển khai và theo dõi công tác tuyển dụng tất cả các vị trí theo đúng qui trình hoạt động của tập đoàn
-Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên, phát triển nguồn lựa chọn ứng viên phù hợp văn hóa và nhu cầu của tổ chức
-Đề xuất xây dựng công cụ/ công nghệ đẩy mạnh hiệu quả tuyển dụng
Nhiệm vụ 2: Thương hiệu tuyển dụng
-Thực hiện các hoạt động trong chiến dịch Employer Branding/ Career Day theo phân công.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên
-Thực hiện các công tác hành chính hỗ trợ nhóm
-Theo dõi việc sử dụng các kênh tuyển dụng
-Theo dõi việc tổ chức lớp học Orientation
-Theo dõi kết quả đánh giá thử việc của nhân viên
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Đào Tạo

31/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Quản lý hoạt động tổ chức đào tạo kinh doanh.
- Trực tiếp huấn luyện Nhân viên theo kế hoạch đào tạo phục vụ cho nhu cầu phát triển của Tập đoàn.
- Soạn thảo và cập nhật các nội dung huấn luyện, tài liệu chia sẻ về chuyên môn kinh doanh theo lĩnh vực đào tạo được phân công
- Xây dựng kịch bản huấn luyện và các hoạt động có liên quan đến chương trình đào tạo
- Trực tiếp đứng lớp để giảng dạy, huấn luyện nhân viên kinh doanh trong các khóa học được phân công
- Triển khai đo lường hiệu quả sau đào tạo của học viên; theo dõi, tổng hợp, phân tích hiệu suất làm việc của Học viên; đề xuất giải pháp kèm cặp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của Học viên.
2 năm trước Xem thêm

IT Helpdesk

30/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1 Chuẩn bị và bàn giao tài nguyên CNTT (laptop, in ấn, truy cập cửa từ,…) cho nhân viên mới
2 Thu hồi, nhận bàn giao tài nguyên CNTT của nhân viên nghỉ việc
3 Đảm bảo máy móc/thiết bị hỗ trợ người dùng luôn làm việc ổn định & đáp ứng nhu cầu công việc
4 Đảm bảo tất cả các phần mềm cài đặt trên máy tính đều được quản lý
5 Hỗ trợ người sử dụng trong việc khai thác, sử dụng thiết bị cuối, giải quyết sự cố
6 Kiểm tra hiện trạng hoạt động của các hệ thống (Camera, mạng, … ) thuộc khu vực được phân công
7Kiểm tra, quản lý tài sản CNTT thuộc khu vực được phân công
8Tham gia/phối hợp một phần hoặc toàn bộ trong quy trình xử lý sự cố CNTT
9hối hợp với các nhóm/bộ phận khác thực hiện thiết lập các hệ thống CNTT cho các văn phòng mới theo yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Project Legal Supervisor

29/08/2019

Thỏa thuận

Cần Thơ Đồng Nai Hồ Chí Minh

Giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển dự án phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành:
- Nắm vững và thực hiện thành thạo các thủ tục pháp lý của dự án.
- Đề xuất xây dựng, triển khai và giám sát quy trình thực hiện, trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và theo quy định của pháp luật.
Xây dựng mối quan hệ với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
2 năm trước Xem thêm

Butler / Guest Relationship

29/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

• Provide comprehensive guest services including information on hotel facilities, translation arrangements, sight-seeing and other locality information, restaurant and airline bookings, onward hotel booking to other hotel, etc..
(Mang lại các dịch vụ dễ hiểu cho khách như thông tin về các tiện ích của khách sạn, thông tin về địa phương,danh lam thắng cảnh, đặt bàn nhà hàng, đặt vé máy bay, đặt phòng ở khách sạn khác….)
• Promote VIP Card program and record with any related inquiries.
(Giới thiệu và quảng bá chương trình khách hàng VIP và thực hiện ghi chép các yêu cầu khách hàng liên quan)
• Assist Front Desk staff in the check-in and check-out of guest.
(Giúp đỡ nhân viên lễ tân các quy trình C/I, C/O cho khách)
• Keep an update of reference materials and files within the section.
(Giữ các tài liệu, văn bản tham khảo cập nhật trong bộ phận)
• Acquaint himself with long staying guests and VIP guests to build best possible relations to ensure repeat business.
(Xây dựng quan hệ tốt với khách ở lâu và khách VIP để đảm bảo khách sẽ quay lại trong tương lai)
• Receive guest complaint in a professional manner and reports them to the Duty Manager/Front Office Manager.
(Tiếp nhận phàn nàn của khách một cách chuyên nghiệp và báo cáo lại với DM/FOM)
• Arrange appropriate transportation for arriving and departing guests.
(Sắp xếp xe phù hợp cho khách đến và khách đi)
• Issue birthday cake, flower, honeymoon set up orders as per policies and procedures.
(Chuẩn bị bánh sinh nhật, hoa và các yêu cầu cho honeymoon theo quy định và quy trình)
• Check the room and set up fruit basket to the guest room to make sure that everything is cleaned and perfect before the guest checking in.
(Kiểm tra phòng và đặt trái cây trong phòng, đảm bảo mọi thứ được sạch sẽ và hoàn hảo trước khi khách đến)
• Pick up and drop off by Buslines if requested by guest during their stay.
(Đưa đón khách bằng xe VIP nếu được yêu cầu trong suốt kì nghì nghỉ của khách)
• The position of butler provides a very personal, detailed, seamless service to guests. A butler will take care of guests needs in a highly professional manner.
• (Nhân viên Butler mang lại dịch vụ mang tính cá nhân, chi tiết và liền mạch cho khách hàng, chăm sóc các nhu cầu của khách một cách chuyên nghiệp cao)
• The butler will take gentle care of all their guests from arrival until departure without imposing themselves on the guest. The butler will be seen by the guests in response to all the guest’s needs and requests.
(Nhân viên Butler sẽ chăm sóc tất cả khách hàng từ lúc đến đến lúc đi mà không được áp đặt mình lên khách, và nhân viên Butler sẽ là người trực tiếp đáp ứng tất cả những nhu cầu và yêu cầu của khách)
• The attention to detail required and the ability to anticipate the needs of guests needs demand that the butler is a consummate hotel professional with impeccable standards.
(Nhân viên Butler đòi hỏi phải có sự chú ý đến các chi tiết cần thiết và khả năng dự đoán nhu cầu của khách, thể hiện được sự chuyên nhiệp với những tiêu chuẩn tuyệt vời.)
• The butler will strive to create an atmosphere that makes a ‘wow’ impression on the guests.
(Nhân viên Butler sẽ phải cố gắng để tạo cho khách một cảm nhận “WOW”.)
• Present at the lobby to bid a farewell to the guests and always be ready whenever the guests need.
(Xuất hiện ở sảnh để chia tay khách và luôn sẵn sàng bất cứ khi nào khách cần)
• Performs any other reasonable duties as assigned to.
(Thực hiện các nhiệm vụ phù hợp khác khi được yêu cầu)
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng - Mobile Developer

25/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Phát triển các Ứng dụng Web Mobile
- Nghiên cứu, tìm hiểu các phần mềm Ứng dụng Web Mobile
- Thực hiện việc phát triển các modules trong dự án như: winform,webform…
- Thực hiện các công việc do quản lý Phòng ban phân công
- Viết các phần mềm ứng dụng trên Web, mobile khi được phân công.
- Phát triển hệ thống sharepoint.
- Chủ động nghiên cứu các giải pháp IT hóa các nghiệp vụ, quy trình lên hệ thống.
- Nghiên cứu các công nghệ mới, kỹ thuật mới trong ứng dụng lập trình để áp dụng.
- Viết phần mềm, kiểm tra và xử lý lỗi phần mềm
- Phân quyền theo nhóm từng công việc viết code.
- Thực hiện các công việc do quản lý phòng ban phân công.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] General Accountant

25/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Kiểm tra hạch toán kế toán:
- Kiểm tra toàn bộ các bút toán hạch toán trên phần mềm kế toán đảm bảo đúng quy định và kịp thời.
- Lập các bút toán kế toán liên quan phân hệ kế toán tổng hợp: ghi nhận giá vốn, trích trước chi phí lãi vay, chi phí hoạt động, hạch toán chi phí lương và các khoản theo lương, tính thuế TNDN, thuế TNCN,…
- Theo dõi các khoản vay/ BCC theo từng đối tượng, đảm bảo thanh toán lãi và gốc vay kịp thời đúng quy định. Hoàn thiện, bổ sung các chứng từ liên quan đến khoản vay/ BCC nêu trên đúng quy định nhiệm vụ 2: Lập báo cáo (tài chính, quản trị, thống kê…)
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. Nộp thuế đúng hạn.
- Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo chi phí theo khoản mục phí, theo phòng ban.
- Lập báo cáo ước tính lãi lỗ tháng/ quý/ năm theo yêu cầu của phòng ban.
- Lập báo cáo quản trị khác theo yêu cầu từ trưởng phòng ban.
- Lập báo cáo thống kê và báo cáo cho các cơ quan ban ngành.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế và kiểm toán.
Lưu trữ chứng từ:
- Lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế.
- Hoàn tất việc in sổ sách hàng năm và lưu trữ vào ngày 31/5 của năm tiếp theo.
Thực hiện các công việc khác được phân công .
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Investor Relation Supervisor

24/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Giám sát việc thiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà đầu tư:
- Kết nối với nhà đầu tư tiềm năng bao gồm các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán.
- Thiết kế, soạn lập bài giới thiệu và các tài liệu thuyết trình chung về doanh nghiệp cho các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư. Xây dựng và quản lý nội dung tài liệu báo cáo thường niên của Tập đoàn.
- Tổ chức và phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị nhà đầu tư, họp định kỳ với các nhà phân tích chứng khoán, tổ chức và hỗ trợ các phòng ban có nhu cầu thực hiện chuyến thăm đến các dự án trong danh mục phát triển của công ty nhằm phục vụ cho việc đánh giá doanh nghiệp của các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư và đối tác khác của công ty.
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến chiến lược kinh doanh, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, đưa ra các nhận định cần thiết theo yêu cầu từ các chuyên gia phân tích, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và cổ đông nói chung sau khi được phê duyệt từ cấp lãnh đạo.
- Giám sát, duy trì mối quan hệ tích cực với cộng đồng nhà đầu tư, các nhà phân tích của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, định chế tài chính, giám sát chặt chẽ việc phát hành báo cáo phân tích, bản tin cập nhật về Tập đoàn của các tổ chức này;
- Xây dựng và phát triển danh mục nhà đầu tư tiềm năng, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư và các đối tác tiềm năng khác.
Giám sát và thực hiện việc công bố thông tin về doanh nghiệp và xây dựng hình ảnh tập đoàn:
- Đảm bảo công tác công bố thông tin bắt buộc của Tập đoàn được thực hiện kịp thời, chính xác và tuân thủ theo quy định Nhà nước;
- Mở rộng, tiếp cận và quản lý các kênh cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho nhà đầu tư và cổ đông (các bên buyside, sellside, các cơ quan nhà nước)
- Viết báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của giới đầu tư và thị trường, và đảm bảo báo cáo được truyền tải đúng đối tượng.
- Thực hiện và giám sát thực hiện các bản tin cập nhật định kỳ (Investor Bulletin/ Quarterly Updates/ v.v) cho nhà đầu tư, cổ đông, các chuyên gia phân tích, Báo cáo thường niên
- Tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên và cuộc họp khác (nếu có) để báo cáo về tình hình hoạt động trong năm tài chính với cổ đông.
- Thực hiện công bố thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của tập đoàn và triển khai các quyết sách của cổ đông công ty (corporate actions) phù hợp với các quy định hiện hành.
- Phối hợp với Truyền thông tập đoàn gia tăng độ bao phủ của báo chí và giới truyền thông tài chính về doanh nghiệp thông qua mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức báo đài chuyên môn cũng như các kênh truyền thông khác mà giới tài chính thường xuyên truy cập.
Phát triển các cơ hội hợp tác phát triển đối với các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Hỗ trợ ban lãnh đạo thực hiện các công tác hoạch định chiến lược của Tập đoàn và các công việc liên quan khác:
- Nhận diện được những lĩnh vực mà Tập đoàn có cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh/ đầu tư ở các thị trường này.
- Quản lý việc nghiên cứu, khai thác, duy trì những mối quan hệ với các đối tác/ nhà đầu tư/ khách hàng… tại thị trường tiềm năng.
- Đề xuất phương án triển khai những giao dịch phát triển kinh doanh, và phối hợp thực hiện.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Investment Supervisor

24/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Thẩm định dự án tiềm năng:
- Thực hiện phân tích, tổng hợp các thông tin đầu ra, đầu vào của dự án tiềm năng. Đánh giá dự án tiềm năng theo các tiêu chí thẩm định để xem xét khả năng khai thác hiệu quả.
- Thực hiện phân tích, rà soát các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, pháp lý doanh nghiệp của dự án tiềm năng.
- Lập phương án, kế hoạch dòng tiền, tham gia thẩm định, đánh giá khả thi dự án tiềm năng.
Tham gia M&A công ty mục tiêu, dự án mục tiêu:
- Lập kế hoạch, phương án và dòng tiền M&A công ty mục tiêu, dự án mục tiêu.
- Thẩm định các hồ sơ M&A.
Giám sát quá trình triển khai đầu tư dự án:
- Theo dõi quá trình thực hiện phát triển dự án trên cơ sở nguồn thông tin Quyết định đầu tư dự án.
- Thu thập và tổng hợp thông tin về tình hình bán hàng, thu tiền, chi phí phát sinh, thực hiện theo dõi hiệu quả của dự án sau đầu tư.
- Định kỳ lập hoặc hỗ trợ kiểm tra báo cáo dòng tiền dự án.
- Phân tích, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển dự án, đề xuất các phương án.
- Thực hiện các công việc rà soát chi tiết Due Diligence Công ty mục tiêu, dự án mục tiêu. Đánh giá, tổng hợp các rủi ro phát hiện và thông tin báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.
- Giám sát, kiểm tra, tổng hợp các nội dung công việc của các chuyên viên đầu tư.
- Đối chiếu các tài liệu đầu tư với cấu trúc đầu tư đã được phê duyệt.
Triển khai các hoạt động khác theo chỉ đạo:
- Tổng hợp thông tin về tình hình tìm kiếm dự án tiềm năng.
- Tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng quy trình, xây dựng tiêu chí đánh giá dự án khi có yêu cầu.
- Hỗ trợ xây dựng, cập nhật các chỉ số so sánh, góp phần tăng hiệu quả quá trình đánh giá nhanh hiệu quả dự án tiềm năng.
- Thu thập thông tin và hoặc trực tiếp thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh (xây dựng case study).
- Cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên trực tiếp.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Merges & Acquisition Legal Supervisor

23/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Rà soát, kiểm tra pháp lý tất cả các thủ tục, hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện đầu tư dự án:
-Thực hiện thẩm định sơ bộ hồ sơ pháp lý của dự án và/hoặc công ty tiềm năng;
-Tham gia đề xuất Cấu trúc đầu tư khả thi về góc độ pháp lý sau khi hoàn tất quá trình thẩm định pháp lý sơ bộ theo nguyên tắc đảm bảo kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý có thể phát sinh;
-Kiểm tra, rà soát các vấn đề về pháp lý trong quá trình thực hiện các giao dịch cũng như phối hợp đề xuất phương án khắc phục và xử lý hậu quả phát sinh (nếu có) trong quá trình M&A dự án/công ty;
-Thực hiện các công tác kiểm tra, xác minh tính chính xác, trung thực của hồ sơ pháp lý dự án/công ty và/hoặc đối tác cũng như phạm vi, thẩm quyền thực hiện của tất cả các bên có liên quan đến giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng, các đơn vị tư vấn.
Đàm phán, soạn thảo, soát xét các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư giữa tập đoàn, công ty con, công ty liên kết của tập đoàn và/hoặc nhân sự chỉ định bởi tập đoàn với đối tác:
-Soạn thảo và/hoặc xem xét, điều chỉnh, đàm phán, thương lượng với đối tác về nội dung các thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc (sơ bộ), các hợp đồng chi tiết/ chính thức và các tài liệu giao dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với Cấu trúc đầu tư được phê duyệt;
-Soát xét các vấn đề pháp lý đối với các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư khi được đệ trình bởi phòng ban chuyên môn.
Làm việc dưới chỉ dẫn của Trưởng phòng/giám đốc trong việc tư vấn hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn pháp lý độc lập để thực hiện tư vấn cho phòng ban chuyên môn, các Giám đốc khối, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn về những rủi ro pháp lý và giải pháp pháp lý khắc phục các rủi ro này trong giai đoạn đầu tư và giai đoạn hậu đầu tư:
-Tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu có ảnh hưởng đến kết quả giao dịch và các giải pháp để khắc phục rủi ro pháp lý đối với cấu trúc đầu tư, nội dung tài liệu hồ sơ, giao dịch của hoạt động đầu tư và các vấn đề pháp lý phát sinh tại giai đoạn hậu đầu tư;
-Phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý độc lập và giám sát hoạt động của các đơn vị tư vấn này trong hoạt động tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu được quy định tại Mục 3.1 này.
Nghiên cứu, cập nhật các quy định mới/điều chỉnh của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, vận hành và kinh doanh của dự án và/hoặc của Tập đoàn:
-Cập nhật các văn bản pháp lý hiện hành để báo cáo cấp quản lý giải quyết các vấn đề pháp lý trong hoạt động đầu tư;
-Theo dõi, cập nhật văn bản pháp luật cho Tập đoàn trong hoạt động vận hành, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ, thực hiện đào tạo nội dung pháp lý khi có đề xuất.
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Điều Hành Tour

23/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm Vụ 1: Xây dựng triến lược phát triển loại hình Du lich:
- Xây dựng chiến lược kinh doanh va phát triển loại hình tour dựa trên sản phẩm của công ty
- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về chất lượng sản phẩm du lich,
- Nghiên cứu, khảo sát tuyến điểm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, phát triển tour mới.
Nhiệm vụ 2: Tổ chức triển khai các hoạt động Du Lịch:
- Chỉ đạo và thực hiện các nội dung như xây dựng chương trình tour du lịch, phối hợp Phòng kinh doanh xây dựng các tour/tuyến điểm mới, chính sách sản phẩm, chính sách giá phục vụ khách hàng
- Tham mưu, đề xuất với Trưởng bộ phận trong việc xây dựng chính sách bán hàng của Công ty áp dụng cho Khách hàng
Nhiệm vụ 3: Góp phần quảng bá và phát triển thương hiệu du lịch của công ty:
- Kết hợp với bộ phận Sales & Marketing để tham gia các hội chợ du lịch trong và ngoài nước nhằm phát triển hình ảnh và sản phẩm du lịch của công ty và tìm cơ hội phát triển them nguồn khách hiệu quả.
Nhiệm vụ 4: Quản lý ngân sách của bộ phận điều hành Tour du lich:
- Theo dõi ngân sách các hoạt động trong bộ phận vận hành du lịch, đảm bảo ngân sách được chi tiêu hiệu quả, hợp lý, thực hiện quản lý giảm thiểu chi phí.
Nhiệm vụ 5: Quản lý và phát triển đội ngủ nhân viên bộ phận du Lịch:
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên cho bộ phận Du lịch. Đánh giá nguồn lực, tổ chức thực hiện giải pháp phát triển nhân viên
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Corporate Legal Supervisor

23/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hỗ trợ giám sát hoạt động phòng Pháp chế công ty:
- Cung cấp các tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo và tất cả các phòng ban theo sự phân công của Trưởng phòng.
- Soát xét, rà soát pháp lý doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro pháp lý, thông báo, cập nhật rủi ro pháp lý cho các phòng, ban và đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của tập đoàn.
- Tư vấn, rà soát, soạn thảo các loại hợp đồng và các loại văn bản khác cho Tập đoàn phù hợp với quy định pháp luật.
- Tham gia đàm phán với các nhà thầu, nhà cung cấp và khách hàng.
- Hỗ trợ các phòng ban có liên quan trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh với khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp.
Hỗ trợ Xây dựng và quản lý việc cập nhật, lưu trữ quy trình biểu mẫu:
- Đề xuất, hỗ trợ xây dựng các quy trình, biểu mẫu thực hiện nghiệp vụ trong phòng;
- Cập nhật quy định pháp luật mới cho các phòng, ban.
Hướng dẫn, phân công công việc chuyên môn và các công việc khác được giao phó.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Marketing Manager

23/08/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

- Lead budgeting, activation, and assessment of programs in order to maximize revenue
- Ensure all marketing materials and assets (websites, digital banners, sales collateral, promotional flyers, invitations, etc.) are within brand standards
- Coordinate all communications between internal key stakeholders and external vendor partnerships to meet all marketing – both on and off-line – targets and deadlines.
- Provides input in creative direction in concept development, copy and design for visual materials for promotions, web projects, PowerPoint presentations, invitations, printed collateral and internal communications using design software such as Adobe Photoshop
- Plan, research or coordinate with approved vendors and supervise the production of marketing materials, in-house collateral, and promotional and internal communications materials
- Coordinates and assists with initiatives including photo shoots
- Assists in organizing and planning property specific events, an especially new store opening events
- Manage annual agency budgets and plans (public relations, advertising and online) as well as the F&B marketing plan and budget.
- Evaluate promotional and programming opportunities presented to F&B chain. Develop promotions and partnerships to meet our marketing and revenue objectives.
- Manage content strategy and messaging in the website and digital channels (site content, campaigns, email marketing, digital assets, etc).
- Develop, coordinate, execute, and maintain a social media plan including, but not limited to, Facebook, Twitter, Instagram.
- Coordinate planning, investment and reporting with social media agency
- Coordinate quarterly agency meetings to review performance, provide guidance to maximize future programs and develop new ideas.
- Manage social media strategy, messaging and ideation all the outlets: identity, content calendar, and driving followers and engagement.
- Work closely with cluster digital marketing manager on paid social media activity supporting sales/revenue initiatives.
- Responsible for weekly and monthly reporting of efforts. Identify cadence for the outlets’ weekly marketing meetings. Develop an agenda in advance as well as manage follow-up.
- Attend weekly strategy and pick up meetings.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hệ Thống Thông Tin Nhân Sự

22/08/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Quản trị và phát triển hệ thống thông tin Nhân sự.
1. Vận hành và bảo trì hệ thống SAP Successfactors (SAP SF)
2. Quản lý User trên hệ thống SAP SF
3. Quản lý phân quyền trên hệ thống SAP SF
4. Quản lý phân quyền trên server (Folder Nhân sự)
5. Phối hợp với IT để hoàn thành các giải pháp liên quan về hệ thống thông tin nhân sự
Nhiệm vụ chị tiết
1. Xây dựng và quản trị các tính năng của Hệ thống Thông tin Nhân sự, đảm bảo quản lý dữ liệu nhân viên hiệu quả, việc vận hành các tính năng và các quy trình Nhân sự được thông suốt, giảm thiểu lượng công việc hành chính & giấy tờ cho hoạt động Quản trị Nguồn Nhân lực.
2. Phát triển hệ thống Báo cáo Nhân sự phục vụ cho các quyết định quản trị.
3. Đề xuất các giải pháp khắc phục sự cố hệ thống thông tin nhân sự.
4. Phối hợp với phòng IT triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin liên quan về thông tin nhân sự và hỗ trợ các nhóm trong nhân sự ứng dụng công cụ hỗ trợ công việc hiệu quả hơn.
5. Xây dựng các hướng dẫn thao tác, vận hành hệ thống thông tin nhân sự.
2 năm trước Xem thêm

Golf Course Group Superintendent

18/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Có trách nhiệm đào tạo các công tác bảo dưỡng và vận hành sân golf / Responsible for training of Golf course maintenance and golf operation
1.1 Thiết lập tài liệu SOP (quy trình hướng dẫn công việc) để đào tạo cho toàn bộ nhân viên bảo dưỡng và nhân viên vận hành sân Golf/ Set up SOP as training material for coaching Golf course maintenance staffs and Golf operation staffs
1.2 Tạo các biểu mẫu công việc (sủ dụng nước, tưới tiêu, môi trường, phân bón, phun hóa chất, lịch làm việc, đào tạo, báo cáo đất/ nước…)/ Create all application templates for Golf club (water records, environment records, fertility programs, spray records, irrigation schedules, work schedules, training records, and soil/water reports, …)
1.3 Tổ chức đào tạo kiến thức về chuyên môn và vận hành sân golf cho các nhân viên đảm bảo rằng họ có thể biết cách thực hiện công việc theo hướng dẫn trong điều kiện an toàn/ Provides technical, operational and safety training for employees to ensure that staff is working within country / province guidelines for safe working conditions
1.4 Đảm bảo tất cả KPI và quy trình hướng dẫn công việc dành cho nhân viên luôn có sẵn, đồng thời nhân viên sẽ hiễu rõ và thực hiện công việc đúng/ Ensure that KPIs and SOP’s are put into place and employees fully understand and can implement
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Giám sát và quản lý các hoạt động bảo dưỡng trên sân golf /Oversee and manage maintenance activities in golf courses
2.1 Giám sát nhân viên thực hiện công việc đúng và an toàn trong công tác bảo dưỡng và vận hành máy móc, thiết bị và các dụng cụ, tài sản liên quan/ Oversees subordinates in proper and safe operation and maintenance of mechanical, power equipment and property/asset
2.2 Quản lý và chỉ đạo các chương trình bảo dưỡng và xây dựng của sân golf / Manage and direct all golf course maintenance and construction programs
2.3 Quản lý và chỉ đạo công tác liên quan đến clubhouse và cảnh quan sân golf/ Manage and direct all clubhouse and golf course Landscape
2.4 Quản lý và chỉ đạo tất cả công tác sử dụng phân bón và nông nghiệp / Manage and direct all fertility and agricultural practices for all areas.
2.5 Quản lý và chỉ đạo lịch tưới tiêu, kiểm tra công tác bảo dưỡng, và lịch sửa chửa/ Manage and direct irrigation scheduling, preventative maintenance checking and fixing schedules
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Kiểm soát nội bộ /Internal control
3.1 Tuyển dụng, giám sát và lập kế hoạch giữ nhân viên. Tiến hành đánh giá thành tích nhân viên, đồng thời có các hình thức kỹ luật cần thiết/ Recruits, supervises and retains maintenance staff. Conducts employee performance evaluations and exercises disciplinary action
3.2 Lên lịch bảo dưỡng vào mùa sự kiện hoặc thời gian cao điểm, thời gian các giải đấu, và lúc khách chơi trên sân để tối đa hóa hiệu suất và tối thiểu hóa việc gây phiền nhiễu khách/ Schedules maintenance practices around High Season & busy events, member play and tournaments to maximize efficiency and minimize disruption to members
3.3 Làm việc, phối hợp chặt chẽ hoặc cung cấp tư vấn với Giám đốc điều hành Golf, Trưởng phòng Golf operation về các vấn đề liên quan đến bảo dưỡng sân golf/ Works closely with, advises, and coordinates with the Director of Golf / Golf Operation Manager on any issues related to golf course maintenance
Nhiệm vụ 4 (Task 4): Lập ngân sách và báo cáo/ Budget planning and reporting
4.1 Lập ngân sách vận hành, bảo dưỡng sân golf hàng năm, CAPEX, triển khai các dự án giúp tiết kiệm chi phí cho sân golf / Implement annual operating budget, CAPEX, golf course projects and capital improvement projects
4.2 Lưu trữ các số liệu công việc, hoàn tất các báo cáo công việc. Đặt hàng mua thiết bị, vật liệu/ Maintains records and completes required reporting. Order parts, supplies and equipment as needed
Nhiệm vụ 5 (Task 5): Tham gia giám sát vào xây dựng sân golf/ Project supervision for Golf course construction
5.1 Hỗ trợ nhóm dự án giám sát công việc của nhà thầu thi công sân Golf/ Support project team to supervise contractors’ work performance on golf course
5.2 Làm việc với ban quản lý dự án/ đơn vị tư vấn cùng các nhà thầu dự án trong công tác bàn giao, nghiệm thu vận hành máy móc theo đúng chất lượng và thời gian quy định / Work with PM/CM party and contractors for handover of all machine operation testing in accordance with quality and timeline
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Tài Chính kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh

18/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra chứng từ chi tiền, hoạt động kế toán của các dự án/công ty con của Tập đoàn
- Hỗ trợ việc kiểm tra chứng từ chi tiền
- Hỗ trợ việc giám sát từ xa hoạt động kế toán của các dự án/ công ty con
Nhiệm vụ 2: Thực hiện các báo cáo quản trị và các báo cáo khác có liên quan
- Thực hiện các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu.
- Thực hiện các báo cáo phân tích so sánh kết quả thực hiện so với Ngân sách. Phân tích và giải thích rõ được nguyên nhân của sư chênh lệch giữa thực tế so với dự báo/ngân sách.
- Báo cáo tình trạng về việc tuân thủ các cam kết chính sách tài chính.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện dự báo tài chính, dòng tiền
- Tham gia thực hiện dự báo dòng tiền, kết quả kinh doanh của các dự án
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu cho mô hình dự báo tài chính
Nhiệm vụ 4: Các công tác khác theo phân công của cấp trên trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hành Chính Kinh Doanh Dự Án

18/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ Hành chánh Nhân sự tại các Sàn giao dịch
- Tiếp nhận các vật phẩm được cấp phát cho Nhân viên thuộc Sàn giao dịch theo Chính sách Nhân sự hiện hành và thực hiện cấp phát đến Nhân viên
- Cập nhật danh sách nhân viên tại Sàn Giao dịch và chuyển thông tin đến các phòng ban có liên quan
- Tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục bàn giao nghỉ việc của Nhân sự nghỉ việc thuộc Sàn Giao dịch và chuyển về Phòng Nguồn nhân lực Kinh doanh theo Quy trình Giải quyết nghỉ việc hiện hành
- Tổng hợp chấm công, báo cáo các trường hợp vi phạm Nội quy đến các phòng ban có liên quan
- Tổng hợp và thống kê các thông tin có liên quan đến Nhân viên thuộc Sàn giao dịch
- Đề xuất cung ứng, theo dõi quá trình đặt hàng, phân bổ, tình hình sử dụng, nhập – xuất và bảo quản Quà tặng, Công cụ bán hàng, Tài liệu bán hàng, POSM của Sàn Giao dịch
- Hỗ trợ các hoạt động hành chánh có liên quan đến Nhân sự thuộc Sàn giao dịch
Nhiệm vụ 2: Thực hiện các nghiệp vụ hành chánh cho Sàn Giao dịch và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu
- Đề xuất tổ chức Sự kiện bán hàng định kỳ tại Sàn giao dịch
- Lập biên bản cuộc họp định kỳ hằng tuần, trình ký cấp quản lý và chuyển thông tin đến các nhân sự có liên quan
- Hỗ trợ hoạt động quản lý tài sản và báo cáo biến động tài sản tại Sàn giao dịch
- Tổ chức lưu trữ hệ thống các văn bản, công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan (hồ sơ cứng, hồ sơ mềm, hồ sơ theo dõi đã tổng hợp/thống kê) trong phạm vi phụ trách
- Hỗ trợ các sự kiện bán hàng theo kế hoạch tập đoàn
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý An Toàn Bảo Mật CNTT

16/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thiết kế chính sách bảo mật cho hệ thống CNTT của tập đoàn
1.1 Thiết kế và xây dựng cập nhật chính sách bảo mật chung cho tập đoàn
Nhiệm vụ 2: Quản lý triển khai và phát triển hệ thống bảo mật CNTT
2.1 Đề xuất, quản lý triển khai các dự án bảo mật CNTT
2.2 Xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống bảo mật CNTT
Nhiệm vụ 3: Đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật được thiết lập và thực thi
3.1 Đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật được thiết lập và thực thi
3.2 Do lường và giám sát mức độ tuân thủ chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật
Nhiệm vụ 4: Phối hợp kiểm tra và đánh giá khả năng bảo mật CNTT
4.1 Phối hợp kiểm tra và đánh giá khả năng bảo mật của các hệ thống CNTT
4.2 Phân tích, đánh giá các rủi ro về an ninh thông tin
4.3 Lên kế hoặch xử lý các rủi ro
Nhiệm vụ 5: Giám sát một đội ngũ bảo mật hệ thống CNTT
5.1 Giám sát và phát triển, xây dựng đội ngủ bảo mật CNTT đáp ứng các thách thức về an ninh thông tin của tập đoàn
5.2 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

Operations Manager (for F&B Industry)

16/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Operational Management:
• Work, and develop to ensure that the operational F&B team can deliver the highest quality product of the brand, and the highest financial return
• Develop, implement and evaluate systems of control, developing and updating SOP of the restaurants
• Be responsible for maintaining and helping enforce the agreed brand standards for each outlet by conducting and managing monthly audits (both internal and external)
• Work closely with Restaurant Managers and Shift Supervisors to ensure precise par levels are available and well kept to ensure the smooth operation of the Restaurants
• Oversee the inventory and keeping financial records of purchases and sales
• Manage and monitor expenditure and budget setting each year
• Ensure relevant information is passed on to Restaurant Management team
• Ensure strict compliance with all relevant Hygiene and Safety legislation and requirements
• Constantly review the product range to ensure that all key brand standards are maintained
2. People Management:
• Be responsible for ensuring spend per head is increased year on year, without jeopardizing guest satisfaction and quality
• Manage the incentive scheme, allocating and verifying spending and assisting in report analysis on sales & revenue
• To operate within efficient headcount budgets for each season, tracking appropriate labor cost
• Develop and monitor subordinates in obtaining the highest standards of service and client care, and will take responsibility for the training, development, and monitoring of the performance of all staff
• Champion a training culture within the F&B team to ensure succession planning, and a culture that exceeds the very best the brand has to offer
• Provide constant leadership, counseling, advice, and feedback to their peers
• The job holder must provide an environment of openness and trust, with constant feedback and performance coaching
3. Business Management:
• Assist in the planning and implementation of new ideas and menu specifications each season, working closely with the respective team to ensure they fit with brand concept guidelines and are to the high quality our guests expect
• Be conversant in the latest trends in food nutrition for our target guests and contribute to the ongoing nutritional developments
• Oversee the operational planning and execution of special events to ensure success
• Liaise with the Marketing team to collate and respond to all guest correspondence, ensuring this is communicated to the entire F&B team, where appropriate
• Represent the owner to handle with authorities regarding legal issues such as food hygiene, fire fighting, etc.
• Execute on other assigned tasks
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Hệ FICO

16/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Phân tích, phát triển, đảm bảo vận hành và triển khai các nghiệp vu FICO của Tập đoàn trên Hệ thống SAP
Nhiệm vụ 1: Ổn định vận hành phân hệ FICO trên hệ thống SAP
1.1 Thực hiện cấu hình-đảm bảo các nghiệp vụ, báo cáo và Workflow các phân hệ FICO
1.2 Hỗ trợ vận hành phân hệ ECCS và TRM
1.3 Đào tạo-Hướng dẫn-Hỗ trợ Người dùng.
1.4 Phân tích lỗi nghiệp vụ, debug báo cáo và xử lý các các yêu cầu
1.5 Quản lý Master Data-Dữ liệu dùng chung
Nhiệm vụ 2: Phát triển tính năng mới cho Phân hệ FI/CO/ECCS/TRM
2.1 Tổ chức làm việc với các phòng ban để nắm bắt các nghiệp vụ đang vận hành
2.2 Thống nhất kế hoạch triển khai dự án/chuyên đề với các Phòng ban
2.3 Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng (Business requirement), yêu cầu chức năng (Functional Requirement), các tình huống kiểm thử (test cases), dữ liệu kiểm thử (test data) và tài liệu hướng dẫn (User Guide)
2.4 Thực hiện kiểm thử người dùng (User acceptance test UAT), kiểm thử hệ thống (System integration test SIT)
2.5 Thực hiện Train the trainer,Training End User
2.6 Phối hợp với các Nhóm CNTT, các đối tác trong/ngoài nước để thực hiện phát triển chức năng mới
Nhiệm vụ 3: Xây dựng Nhóm SAP
3.1 Phối hợp với các Phân hệ và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án được giao
3.2 Tài liệu hóa và chia sẻ các kiến thức vận hành ứng dụng; kiêm nhiệm và thực hiện xây dựng đội ngũ dự phòng theo kế hoạch
3.3 Giám sát nhóm triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng và đúng tiến độ.
3.4 Hợp tác chặt chẽ với Nhóm Kỹ thuật SAP để đảm bảo Hện thống SAP vận hành liên tục và ổn định
3.5 Thực hiện các yêu cầu được giao bởi Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ: Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ thông minh cho SAP
1. Nghiên cứu và phát triển nền tảng đám mây SAP
Research and implement SAP Cloud Platform
- Thiết lập tài khoản , các Space và môi trường làm việc chính
Create account, define Spaces and production environments
- Triển khai các dịch vụ chính: SAP Hana, Bảo mật và phân quyền, kết nối, lưu nhật ký
Implement key services: SAP Hana Service, Security and Authorization service, Conectivity service, Audit log service
- Triển khai các dịch vụ mở rộng: ghi nhật ký và theo dõi, di động, tích hợp, ABAP,mở rộng ứng dụng
Implement additional services such as: Logging and monitoring,Mobile services, Integration, ABAP, application extension
2. Nghiên cứu và phát triển ứng dụng SAP công nghệ mới
Research and implement new technology SAP application
- Triển khai các ứng dụng SAP chạy trên máy tính và thiết bị cầm tay với Fiori Launchpad
Implement applications running on mobility devices with Fiori launchpad
- Triển khai các ứng dụng trên nền tảng đám mây SAP , ứng dụng thẻ Mobile
Implement applications on SAP Cloud platform and application via SAP mobile cards
- Triển khai các ứng dụng sử dụng công nghệ mới
Implement applications with SAP Leonardo
3. Hỗ trợ và Xây dựng Nhóm SAP
Support and contribute SAP Group
- Nhận chia sẻ và thực hiện chia sẻ kiến thức
Perform knowledge sharing
- Phối hợp với các Phân hệ SAP và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án được giao
Collaborate with SAP group and other IT groups to make projects done
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Hậu Mãi - After Sales Service Manager

15/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Triển khai các hoạt động Hậu mãi
- Phối hợp LCD và các Phòng ban liên quan thiết kế/xây dựng Mẫu biểu giao dịch với Khách Hàng như Hợp đồng mua bán, Văn bản thỏa thuận, Phụ lục, Thư Thông Báo,… đảm bảo vừa tuân thủ quy định Pháp luật, Tập Đoàn, Khối Thương Mại, linh hoạt theo nhu cầu hợp lý của Khách Hàng.
- Định hướng & triển khai việc thương thảo điều khoản Hợp đồng bán hàng của nhân viên với Khách Hàng theo quy định Hợp đồng và chủ trương Công Ty, Khối Thương Mại từng thời kỳ.
- Phối hợp với Phòng đào tạo tổ chức chia sẻ nội dung / điều khoản Hợp đồng mua bán, Văn bản thỏa thuận, Phụ lục đến các Bộ phận liên quan đảm bảo sự vận hành và phối hợp tốt nhất giữa các phòng ban.
- Thiết lập các giải pháp quản lý công nợ hiệu quả, ngăn ngừa việc chậm thanh toán và phát sinh các khoản nợ quá hạn của Khách hàng; Đảm bảo việc thu hồi các khoản thu đến hạn từ Hợp Đồng đặt cọc/ Văn bản thỏa thuận / bán / thuê sản phẩm Bất động sản.
- Thiết lập quy trình xử lý và phản hồi các đề nghị của Khách hàng tuân thủ quy định và đề xuất đã được phê duyệt.
- Giám sát, hướng dẫn phòng ban chuẩn bị, thực hiện các hồ sơ (Hợp Đồng đặt cọc/ Văn bản thỏa thuận / bán / thuê sản phẩm Bất động sản…) liên quan đến việc mua bán - bàn giao sản phẩm của từng dự án đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt.
- Đánh giá và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động của dịch vụ sau bán hàng khác cho Ban điều hành của Tập đoàn.
- Tạo sự liên kết với các Ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động cho vay của Ngân hàng đối với khách hàng mua sản phẩm tại dự án và các dịch vụ khác của Ngân hàng để hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn
Nhiệm vụ 2: Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng:
- Phối hợp với Phòng Kinh Doanh, Phòng Dự án, Phòng Marketing dự án (MKD), Phòng Quan hệ báo chí (PR), Phòng Pháp lý (LCD) & Phòng Quản trị thương hiệu tập đoàn (CBM) xử lý các khủng hoảng truyền thông liên quan đến khách hàng.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng, cải tiến các quy trình hoạt động (Hợp đồng, Công nợ, Giải quyết khiếu nại của Khách hàng, Liên kết Ngân hàng) của phòng Hậu mãi, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh chuyên nghiệp của bộ phận Hậu mãi.
Nhiệm vụ 4: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên
- Đề xuất các khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng, kiến thức của nhân viên
- Đào tạo được đội ngũ Nhân viên kế thừa cho mục tiêu phát triển bền vững.
Nhiệm vụ 5: Các công việc khác theo yêu cầu & chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kiểm Soát & Lưu Trữ Hồ Sơ

11/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Soát xét hồ sơ, trình ký, lưu trữ
a. Kiểm soát hồ sơ trước khi đi trình ký, trình ký và theo dõi hồ sơ luân chuyển.
b. Kiểm soát hồ sơ đúng form theo ISO
c. Tổ chức lưu trữ, kiểm soát việc trích xuất đối với toàn bộ các hồ sơ pháp lý dự án ra/ vào
d. Kiểm soát và nhắc nhở các thành viên trong phòng lưu trữ đầy đủ các tài liệu liên quan
Nhiệm vụ 2: Thực hiện các công việc hành chánh
a. Nhắc nhở các thành viên trong phòng báo cáo và tổng hợp báo cáo
b. Chịu trách nhiệm hồ sơ đi và đến của phòng
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ kiểm tra 5S, ISO và công việc cập nhật thông tin
a. Phối hợp thực hiện việc kiểm tra hồ sơ với QA theo kế hoạch của công ty
b. Thực hiện 5S cùng phòng theo kế hoạch của công ty
c. Thực hiện kiểm tra ISO định kỳ.
d. Cập nhật thông tin form ISO, update danh bạ,
e. Lập form mới cho phòng….
f. Cập nhật thông tin sổ tay cho nhân viên mới.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Pháp lý dự án
2 năm trước Xem thêm
1. Công tác văn phòng:
• Hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của Giám đốc, bao gồm thư tín, lưu trữ tài liệu, sắp xếp lịch trình công tác và các nhiệm vụ khác;
• Soạn thảo (hoặc dịch thuật) các văn bản, tài liệu chuẩn bị cho các cuộc họp của Giám đốc
• Thực hiện việc tổng hợp, phân tích dữ liệu theo yêu cầu của Giám đốc;
• Thực hiện các công tác đối nội và đối ngoại theo yêu cầu của Giám đốc;
2. Công tác trợ lý:
• Giúp việc cho Giám đốc trong việc theo dõi, giám sát các hoạt động tại các Khách sạn / Resort;
• Theo dõi, giám sát, và đôn đốc các cấp quản lý hoàn thành công việc đúng tiến độ theo kế hoạch công việc đã đề ra;
• Phản hồi E-mail đến các bên liên quan theo yêu cầu của Giám đốc;
• Phối hợp với các Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ và đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa, theo dõi việc thực hiện.
• Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, nhà cung ứng …
3. Công tác khác:
• Thực hiện các báo cáo đình kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên;
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Lập Trình

10/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về lập trình ứng dụng
Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với vai trò Coder, Tester
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Cung Ứng (Mảng Nội Thất Hoàn Thiện)

10/08/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Hoạch định, giám sát và quản lý công tác mua hàng cho hoạt động của Tổ chức:
1.1 Giám sát & quản lý mua hàng theo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã được duyệt:
- Thiết lập kế hoạch mua hàng cho tất cả hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động thường ngày của công ty, giám sát và đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
- Đảm bảo mọi hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy trình, quy định và chính sách của công ty đề ra.
- Phối hợp với bộ phận yêu cầu để tối ưu hóa tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn đề ra.
- Đánh giá các tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra để ra quyết định chọn sản phẩm, nhà cung cấp, nhà thầu phù hợp.
- Giám sát chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về chất lượng như cam kết trong hợp đồng trước khi giao hàng đến công trường.
- Kiểm soát chi phí mua hàng hóa, dịch vụ nằm trong ngân sách được duyệt.
1.2 Thương thảo và đàm phán với nhà cung cấp:
- Thương thảo với các nhà cung cấp trong và ngoài nước về điệu kiện thương mại sao cho có lợi nhất
- Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các hạng mục đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng và phát triển nguồn cung
- Thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung
- Duy trì mối quan hệ lâu dài với vơi các nhà cung cấp cũ và thường xuyên tìm kiếm nhà cung cấp mới tiềm năng.
- Thường xuyên cập nhật công nghệ mới và chủ động tìm kiếm thêm nhà thầu, nhà cung cấp. Thử nghiệm, kiểm tra năng lực thực hiện, bổ sung vào danh bạ nguồn cung, nếu đạt yêu cầu.
Nhiệm vụ 3: Hoạch định – Phát triển – Kiểm soát – Cải tiến Hệ thống Cung ứng
- Hiểu, nắm vững và thực hiện các yêu cầu về quản trị chất lượng. Tuân thủ theo các quy định đã ban hành.
- Đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu về Hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống cung ứng và các tiêu chuẩn khác công ty đang áp dụng
- Lập kế hoạch quản lý Hệ thống Cung ứng theo Chính sách – Trách nhiệm/Quyền hạn Cung ứng và mục tiêu phát triển Tổ chức
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của Hệ thống cung ứng được thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến một cách có hiệu quả bao gồm: Các Quy trình, Hệ Cơ sở dữ liệu và Phương pháp thực hiện
- Phối hợp cùng các Trưởng team giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan Hệ thống Cung ứng
- Nghiên cứu ứng dụng và cải tiến hệ thống Cung ứng theo Best Practice - Hệ thống thực hành tốt nhất
2 năm trước Xem thêm
- Thực hiện và điều phối triển khai nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, xu hướng mới về ngành du lịch giải trí phục vụ việc phát triển dự án và vận hành kinh doanh khu giải trí, trong những cụm phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn
- Thực hiện và điều phối triển khai nghiên cứu mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ giải trí trên thế giới liên quan đến các dự án/ cơ sở vận hành và đề xuất các ý tưởng áp dụng các mô hình một cách hợp lý và hiệu quả nhất vào các dự án của Tập đoàn
- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án/ kế hoạch hành động và phối hợp với các bộ phận nội bộ/đối tác liên quan để triển khai và quản lý dự án đảm bảo đúng mục tiêu/kế hoạch đã được phê duyệt
- Kết nối và điều phối công việc với các bộ phận phòng ban Tập đoàn/ đối tác trong và ngoài nước trong quá trình phát triển dự án
- Trực tiếp điều phối triển khai các công tác nghiên cứu, đề xuất và triển khai các phương án nhằm nâng cấp cải tổ các cơ sở giải trí đang vận hành kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại doanh thu hiệu quả
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
2 năm trước Xem thêm
Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng phục vụ mục tiêu phát triển của Tập đoàn
Nhiệm vụ 1: Tư vấn bán hàng:
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng networking
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm
- Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
- Tham gia thực hiện quy trình ra hợp đồng
- Thực hiện ký hợp đồng cho khách hàng
- Theo dõi thanh toán đủ đợt 1
Nhiệm vụ 2: Chăm sóc khách hàng:
- Cập nhật thông tin phản hồi khách hàng kịp thời
- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng
Nhiệm vụ 3: Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình của Tập đoàn:
- Lưu trữ dữ liệu khách hàng chính xác kịp thời theo quy trình
- Tuân thủ đúng bộ nguyên tắc tác phong chuyên nghiệp dành cho chuyên viên tư vấn BĐS
- Thực hiện đúng KPI
- Báo cáo hoạt động hằng ngày
- Góp ý cải thiện sản phẩm, quy trình chính sách, chương trình bán hàng
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành Dự Án

07/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ
Điều hành, điều phối các bộ phận và vận hành hoạt động các dự án/ công ty thành viên để bảo đảm dự án được phát triển, triển khai hiệu quả và đúng kế hoạch.
II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1: Phát triển, điều hành dự án
- Hoạch định và điều phối việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch tổng thể, tiến độ tổng thể thực hiện dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả.
- Tư vấn & hỗ trợ các Phòng ban thuộc Khối Đầu tư (IPD) tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi.
- Điều phối các công việc liên quan đến các Phòng ban Khối Tài chính & Kế toán (FAD) & Khối IPD cập nhật, ban hành FS; kiểm soát kế hoạch ngân sách, dòng tiền thu chi của dự án hợp lý.
- Hoạch định kế hoạch thực hiện và phối hợp với bộ phận Pháp lý dự án (PLG) đảm bảo các công tác pháp lý dự án được thực hiện. Chủ trì việc thực hiện các thủ tục pháp lý; làm việc với các cơ quan ban ngành các cấp.
- Góp ý với phòng Quản lý thiết kế (DES) các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra & đôn đốc đảm bảo tiến độ thiết kế đúng thời hạn và phương án thiết kế nằm trong ngân sách xây dựng được duyệt. - Phối hợp, góp ý trong công tác đánh giá và chọn nhà tư vấn, nhà thầu và nhà cung ứng.
- Phối hợp với Giám đốc dự án xây dựng (PD)/ Quản lý dự án xây dựng (PM) kiểm soát, đôn đốc công tác thi công xây dựng theo các mục tiêu ngân sách, tiến độ và đảm bảo chất lượng.
- Hoạch định kế hoạch thực hiện và phối hợp với bộ phận giữa Phòng Điều hành dự án (GMD) với Phòng Marketing (MKD) và Phòng Kinh doanh (SALE) triển khai công tác bán hàng, công tác quảng bá hình ảnh dự án.
- Phối hợp với các đơn vị vận hành các khu vực đặc thù của dự án triển khai công tác vận hành hoạt động cho các khu vực riêng trong dự án.
Nhiệm vụ 2: Quản trị hành chính
2.1 Quản trị ngân sách, hiệu quả hoạt động công ty thành viên/dự án trong vùng.
2.2 Phối hợp và hỗ trợ SALE đảm bảo mục tiêu bán hàng theo kế hoạch bán hàng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.
2.3 Phối hợp với các bộ phận Hợp đồng, Công nợ (Phòng Hậu mãi (ASD)) & bộ phận Giao nhà (Phòng Hoạch định & Triển khai xây dựng (PDC)) đảm bảo các tiêu chí:
- Hợp đồng: Phát hành và ký Hợp đồng với khách trong thời gian nhanh nhất và phù hợp với tình hình
bán hàng.
- Công nợ: Kịp thời thu hồi tiền bán hàng để đảm bảo tỷ lệ thu nợ quá hạn theo chỉ tiêu Ban lãnh đạo đề
ra.
- Giao nhà: Bàn giao sản phẩm đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
2.4 Phối hợp với các Phòng ban liên quan thực hiện công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng,
cư dân trong suốt quá trình triển khai dự án & vận hành tòa nhà.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng cơ cấu, môi trường làm việc, lập báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
- Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn…) cần thiết cho hoạt động
điều hành quản trị, điều hành và phát triển dự án.
- Xây dựng kế hoạch nhân lực, ngân sách đảm bảo nguồn lực để điều hành quản trị dự án trong khu vực
đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
- Tạo dựng môi trường học hỏi, giao lưu, đoàn kết cho tất cả các nhân viên trong khu vực nhằm tạo mức
độ gắn kết lâu dài với công ty.
- Theo dõi và báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình
bán hàng, tiến độ dự án, các vấn đề thay đổi liên quan đến quá trình phát triển dự án.
III. Báo cáo trực tiếp
 Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Khối Đầu tư và Phát triển dự án
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Phát triển các ứng dụng trên Web.
- Viết các phần mềm ứng dụng trên Web khi được phân công.
- Phát triển hệ thống sharepoint.
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu, tìm hiểu, phát triển phần mềm hệ thống.
- Chủ động nghiên cứu các giải pháp IT hóa các nghiệp vụ, quy trình lên hệ thống.
- Nghiên cứu các công nghệ mới, kỹ thuật mới trong ứng dụng lập trình để áp dụng.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện việc phát triển các modules trong dự án như: winform,webform…
- Viết phần mềm, kiểm tra và xử lý lỗi phần mềm
- Phân quyền theo nhóm từng công việc viết code.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc do quản lý Phòng ban phân công
- Thực hiện các công việc do quản lý phòng ban phân công.
2 năm trước Xem thêm

Novaland - Nhân Viên Kế Toán - Gấp!!!

02/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Kế toán bán hàng
- Hạch toán Kế toán theo quy định chính xác và kịp thời các bút toán.
- Lập Báo cáo liên quan đến hoạt động bán hàng. Lập báo cáo bán hàng hàng ngày + hàng tuần + giữa tháng + cuối tháng cho các phòng ban liên quan đảm bảo đúng chính xác và kịp thời.
- Theo dõi và lưu trữ hợp đồng (bao gồm: thỏa thuận, phụ lục, chứng từ liên quan ...)
- Xử lý các vấn đề liên quan Phân hệ BĐS
2. Kế toán thanh toán
- Kiểm tra chứng từ thanh toán phải tuân thủ theo quy trình ký duyệt.
- Lập UNC, phiếu thu, chi đúng chính xác theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt theo quy định.
- Cập nhật tình trạng đã thanh toán lên file báo cáo thanh toán hàng ngày ngay sau khi thanh toán.
- Hạch toán lên phần mềm kế toán các bút toán phát sinh hàng ngày đầy đủ, chính xác, đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày và cuối tháng.
- Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế
- Cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng, phụ lục phát sinh vào file theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng
3. Kế toán dự án
- Soát xét hợp đồng theo quy định công ty.
- Soát xét thư bảo lãnh theo quy định của hợp đồng.
- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu theo đúng quy định của hợp đồng, quy định kế toán, thuế và quy định của công ty.
- Breakdown chi tiết công nợ của từng nhà thầu theo từng hợp đồng, đảm bảo nhất quán với phần mềm kế toán.
- Lập kế hoạch thanh toán, ước tính dòng tiền dự án và lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng của dự án.
- Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác và kịp thời.
- Cập nhật theo dõi chi phí thực hiện từng gói thầu, từng nhà thầu phát sinh từng thời điểm.
- Cập nhật giá trị đã thanh toán tạm ứng, thanh toán từng gói thầu tại từng thời điểm, theo dõi giá trị còn phải thanh toán từng nhà thầu.
- Tổng hợp số liệu tính giá thành dự án
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Cơ Điện

31/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch tổng thể
Lập kế hoạch tổng thể và mục tiêu hoạt động của các công việc liên quan đến thi công hệ thống cơ điện của các dự án.
Nhiệm vụ 2: Quản lý tất cả công việc liên quan đến thi công về cơ điện
- Kiểm soát việc thực hiện của nhà thầu theo kế hoạch và tiến độ đã thiết lập, báo cáo cho Giám đốc Khối phát triển dự án.
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế và phối hợp với bộ phận thiết kế cơ điện để giải quyết các vần đề kỹ thuật liên quan.
- Quản lý chung việc thực hiện bản vẽ thi công, biện pháp thi công hệ thống cơ điện.
- Kiểm soát chất lượng thi công của các nhà thầu cơ điện.
- Phối hợp với xây dựng giải quyết các vấn đề liên quan đến thi công cơ điện.
- Xác nhận khối lượng đã thi công để thanh toán và các khối lượng phát sinh liên quan đến hệ thống cơ điện.
Nhiệm vụ 3: Quản lý việc phối hợp phòng ban có liên quan bàn giao sau xây dựng
Kiểm soát việc thực hiện hồ sơ hoàn công hệ thống cơ điện và bàn giao cho đơn vị Quản lý tòa nhà.
Nhiệm vụ 4: Quản lý, xây dựng & phát triển đội ngũ kế thừa
Phát hiện, đào tạo các Trưởng phòng cơ điện có tiềm năng, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.
2 năm trước Xem thêm

BIM Architect

27/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ : Triển khai mô hình BIM cho công trình
- Mô hình hóa bản vẽ thiết kế kiến trúc thành dạng 3D đảm bảo khớp với các thông tin thiết kế nhận được. Các đối tượng thể hiện rõ ràng, chính xác, liên kết, không trùng lặp. Đảm bảo cung cấp bảng khối lượng kiến trúc đúng cho các phòng ban QST, QSB. Tham gia chốt khối lượng kiến trúc với nhà thầu
- Báo cáo các xung đột trên mô hình BIM cho bộ phận thiết kế
- Cập nhật thay đổi vào mô hình kiến trúc, tham gia cùng với thành viên trong phòng đề xuất hướng xử lý thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
- Sử dụng mô hình trao đổi vởi trưởng phòng và phòng sale/marketing thực hiện các video về phối cảnh bên trong và bên ngoài công trình
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật kiến trúc từ mô hình Revit
- Triển khai BIM kiến trúc theo qui định chung mà phòng BIM đưa ra, đồng thời cùng với trưởng phòng đề xuất thêm các phương án triển khai BIM nhanh hơn và hiệu quả hơn
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Nhân Sự (Lĩnh Vực Gym)

26/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả
- Đảm bảo việc tuyển dụng đầy đủ của mỗi vị trí nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu cho công ty (tuyển đúng nhân sự, đủ số lượng và đáp ứng chất lượng tuyển dụng do Ban Giám đốc đề ra cho từng vị trí).
- Đảm bảo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho toàn bộ hệ thống
- Xây dựng hệ thống phát triển nhân tài, kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho toàn bộ nhân viên.
Nhiệm vụ 2: Quản lý việc xây dựng quy trình, chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả, mục tiêu làm việc (OC, SOW, JD, KPI)
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế về lương, thưởng, chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPIs), đánh giá hiệu quả công việc, Định mức lao động, góp ý kiến, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế nhằm bảo đảm và nâng cao tính khả thi và phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất trưởng Khối/ Phòng ban cơ cấu tổ chức hiệu quả; chức năng nhiệm vụ của phòng ban, và mô tả công việc của từng nhân viên phải rõ ràng.
- Đảm bảo mỗi nhân viên hiểu rõ mô tả công việc của vị trí đảm nhiệm, mục tiêu, kế hoạch làm việc.
- Quản lý, giải quyết mọi vấn đề về nhân sự nhanh chóng, hiệu quả.
- Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa bộ phận Văn phòng, Chi nhánh, Quan hệ giữa Trưởng phòng Nhân sự với các Trưởng Bộ phận theo cơ cấu tổ chức của công ty.
Nhiệm vụ 3: Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật & quan hệ lao động.
- Đề xuất khối các chương trình động viên/ khen thưởng/ gắn kết nhân viên.
- Quản lý việc thực hiện quan hệ lao động (giải quyết mâu thuẫn, vi phạm kỷ luật …).
Nhiệm vụ 4: Thực hiện công việc khác
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất của ban lãnh đạo công ty
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Quản Lý Điều Hành Buslines

26/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển của mảng Buslines;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự, bộ máy vận hành cho Buslines;
- Xây dựng hệ thống, quy trình vận hành cho mảng Buslines;
- Trực tiếp triển khai các thủ tục pháp lý với các bộ phận có liên quan trong quá trình đăng ký, thành lập mảng kinh doanh vận tải này;
- Lập kế hoạch chiến lược cho mảng kinh doanh, vận hành Buslines từ tổng thể đến chi tiết đưa vào triển khai;
- Kế hoạch tổ chức nhân sự và xây dựng KPIs để đánh giá tính hiệu quả của cấp dưới;
- Tổ chức triển khai hiệu quả các kế hoạch kinh doanh, vận hành được duyệt;
- Triển khai, đào tạo nhân viên thực hiện đúng quy trình;
- Đào tạo nhận viên và có trách nhiệm về việc cải tiến liên tục hiệu quả công việc trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Buslines;
- Chịu trách nhiệm chung trong việc điều hành, chỉ đạo các bộ phận trực thuộc bao gồm: Bộ phận kinh doanh, Bộ phận dịch vụ, Chăm sóc khách hàng, Điều hành xe,…
- Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp phát triển kinh doanh cụ thể cho từng thời điểm;
- Lập các báo cáo định kỳ theo quy định.
- Thực hiện các công việc theo chỉ định của Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Nhân Sự (Lĩnh Vực F&B)

26/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả
- Đảm bảo việc tuyển dụng đầy đủ của mỗi vị trí nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu cho công ty (tuyển đúng nhân sự, đủ số lượng và đáp ứng chất lượng tuyển dụng do Ban Giám đốc đề ra cho từng vị trí).
- Đảm bảo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho toàn bộ hệ thống
- Xây dựng hệ thống phát triển nhân tài, kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho toàn bộ nhân viên.
Nhiệm vụ 2: Quản lý việc xây dựng quy trình, chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả, mục tiêu làm việc (OC, SOW, JD, KPI)
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế về lương, thưởng, chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPIs), đánh giá hiệu quả công việc, Định mức lao động, góp ý kiến, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế nhằm bảo đảm và nâng cao tính khả thi và phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất trưởng Khối/ Phòng ban cơ cấu tổ chức hiệu quả; chức năng nhiệm vụ của phòng ban, và mô tả công việc của từng nhân viên phải rõ ràng.
- Đảm bảo mỗi nhân viên hiểu rõ mô tả công việc của vị trí đảm nhiệm, mục tiêu, kế hoạch làm việc.
- Quản lý, giải quyết mọi vấn đề về nhân sự nhanh chóng, hiệu quả.
- Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa bộ phận Văn phòng, Chi nhánh, Quan hệ giữa Trưởng phòng Nhân sự với các Trưởng Bộ phận theo cơ cấu tổ chức của công ty.
Nhiệm vụ 3: Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật & quan hệ lao động.
- Đề xuất khối các chương trình động viên/ khen thưởng/ gắn kết nhân viên.
- Quản lý việc thực hiện quan hệ lao động (giải quyết mâu thuẫn, vi phạm kỷ luật …).
Nhiệm vụ 4: Thực hiện công việc khác
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất của ban lãnh đạo công ty
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Bảo Mật CNTT

25/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1 : Đối với hệ thống bảo mật
• Tham gia thiết kế kiến trúc bảo mật
• Triển khai theo kế hoạch xây dựng hệ thống bảo mật
• Thực hiện xây dựng kế hoạch và thực hiện bảo trì các hệ thống bảo mật phụ trách
• Phối hợp với nhóm vận hành CNTT thực hiện việc quản trị hệ thống bảo mật
• Triển khai và thực hiện các quy định, quy trình về bảo mật
• Phối hợp triển khai các biện pháp bảo mật cho các hệ thống và các hệ CSDL
• Phân tích cảnh báo từ hệ thống và sửa các lỗi bảo mật liên quan đến hệ thống phụ trách
• Theo dõi năng lực hệ thống bảo mật, đề xuất nâng cấp kịp thời
• Triển khai và quản trị các hệ thống bảo mật như phòng và quét virus, tường lửa, … nhằm giảm thiểu những nguy cơ, rủi ro bị xâm nhập và đánh cắp thông tin cho toàn hệ thống
• Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phòng chống và bảo vệ bảo đảm an ninh thông tin cho toàn bộ hạ tầng CNTT
• Thực hiện quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống bảo mật
• Phối hợp với các nhóm và nhân sự phụ trách nhằm
 Triển khai công việc, dự án liên quan
 Xử lý các sự cố mức chuyên sâu
Nhiệm vụ 2 : Đối với hệ thống hạ tầng
• Tham gia thiết kế hệ thống hạ tầng CNTT
• Phối hợp nhóm vận hành triển khai các kết nối hệ thống mạng trục và hạ tầng máy chủ
• Đề xuất, phối hợp xây dựng hệ thống đo lường hiệu năng của hệ thống CNTT đang vận hành
• Theo dõi hiệu năng hệ thống, phối hợp đề xuất nâng cấp, hiệu chỉnh nhằm đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh
• Phối hợp với các nhóm và nhân sự phụ trách nhằm
 Triển khai công việc, dự án liên quan
 Xử lý các sự cố mức chuyên sâu
Nhiệm vụ 3 : Các công việc khác
• Tuân thủ các chính sách sử dụng tài nguyên CNTT, chính sách bảo mật và các chính sách CNTT khác
• Hỗ trợ quy trình, tài liệu hóa các hoạt động liên quan
• Tuân thủ Quản lý sự thay đổi thay đổi các hệ thống phụ trách
• Tư vấn cho cấp trên về các công nghệ mới, giải pháp hệ thống cho các đơn vị khi có yêu cầu
• Tham gia triển khai các dự án của phòng
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Dịch Vụ Kế Toán

24/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Lập các báo cáo chuyên môn và rà soát sổ sách quyết toán thuế
Nhiệm vụ 1 (Task 1): Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của phòng ban
1.1 Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm:
- Kiểm tra việc hạch toán vào sổ sách dựa trên các chứng từ thanh toán, hóa đơn phát sinh hàng tháng.
- Kiểm tra doanh thu và giá vốn, kiểm tra bút toán kết chuyển và lập Báo cáo tài chính cuối tháng.
- Kiểm tra lại các bút toán và chứng từ, kiểm tra các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế và lập Báo cáo quyết toán cuối năm.
1.2 Lập Báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm:
- Lập Báo cáo thuế giá trị gia tăng dựa trên các hóa đơn chứng từ đầu vào và đầu ra phát sinh hàng tháng/ quý
- Kiểm tra, đối chiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng/quý/năm trên sổ sách kế toán và tờ khai thuế thu nhập cá nhân do phòng nhân sự lập và cung cấp .
- Kiểm tra và lập Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên doanh thu và chi phí hạch toán sổ sách.
1.3 Lập các báo cáo khác
- Lập các báo cáo khác phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo yêu cầu hợp lý từ các phòng ban khác.
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Rà soát lại sổ sách để Quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan Thuế
- Rà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- Rà soát lại các Hợp đồng và các chứng từ khác, bổ sung kịp thời để đảm bảo các khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
- Và các công việc khác theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám Đốc Kế Toán
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Kiểm tra bảng giá, chương trình bán hàng và kiểm soát lợi nhuận Công ty:
- Kiểm tra bảng giá và chương trình bán hàng do phòng kinh doanh lập, phù hợp ngân sách được duyệt.
- Kiểm soát lợi nhuận theo kế hoạch được giao.
2 năm trước Xem thêm

QA Director

24/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng thông qua việc lập kế hoạch kiểm tra nội bộ được thiết lập cho các phòng ban có liên quan), cải tiến các quy trình đảm bảo chất lượng và Chịu trách nhiệm áp dụng các công nghệ kỹ thuật/ vật liệu thi công phù hợp cho các dự án tuân thủ theo các chính sách tập đoàn.
Responsible for quality assurance by establishing for related department (PDC, PRO, DES) improving the quality assurance procedures; application of appropriate technologies/ building materials in the projects in accordance with the company’s policies.
* Nhiệm vụ 1: Thiết lập hệ thống quản lý và kiểm tra hồ sơ cứng và hồ sơ mềm của phòng PDC, PRO, DES.
Setting up hard copies and soft copies document management and audit for PDC, PRO, and DES.
* Nhiệm vụ 2: Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng
Implementing and directing the quality assurance program
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng cho các dự án thi công phù hợp với các yêu cầu theo hợp đồng, tiêu chuẩn xây dựng và luật định hiện hành
Implementing and directing the quality assurance program for construction projects in accordance with the contractual requirements, construction standards and prevailing laws.
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng thiết kế phù hợp với quy trình thiết kế và sản phẩm thiết kế.
Implementing and directing the design quality assurance program for the compliance of design procedures and design products.
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng Dự toán phù hợp với quy trình Dự toán, BoQ và danh mục vật liệu thi công.
Implementing and directing the QS quality assurance program for the compliance of QS procedures, bills of quantities and lists of building materials.
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng Cung ứng phù hợp với quy trình Cung ứng, BoQ và danh mục vật liệu thi công.
Implementing and directing the PRO quality assurance program for the compliance of PRO procedures, bills of quantities and lists of building materials
* Nhiệm vụ 3: Phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm soát về chất lượng
- Phối hợp với phòng PDC đề chuẩn bị hệ thống đảm bảo chất lượng cho các dự án
Cooperating with PDC to prepare the quality assurance program for projects.
- Phối hợp với phòng PDC để xác định, thông tin và triển khai các cải tiến chất lượng
Cooperating with PDC to identify, communicate and drive quality performance improvements.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác
- Chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ liên quan đến yêu cầu của Giám Đốc Khối Đầu tư & Phát triển Dự Án.
Responsible for other relevant tasks as the CIO & CPDO requires.
- Tổ chức Huấn luyện về Chất lượng và An toàn Lao động cho nhân viên trong Tập đoàn.
Provide regular Quality and Safety Training for Novaland Group’s staffs.
- Xây dựng môi trường làm việc tốt và phát triển các thành viên của phòng nhằm đạt được kết quả công việc cao nhất
Create a good working environment & develop each of staff to produce the effective outcomes altogether
2 năm trước Xem thêm
Tóm tắt nhiệm vụ: Thực hiện kiểm soát chi phí xây dựng, thực hiện công tác đấu thầu, thực hiện quản lý hợp đồng thi công cho công cơ điện của các dự án thực hiện bời nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện. Phân công, phát triển năng lực, kiểm soát chất lượng thực hiện cho Kỹ Sư Dự Toán KL Cơ Điện và chuyên viên thanh toán và quản lý hợp đồng
Nhiệm vụ 1: Giám sát và phân bổ công việc cho kỹ sư dự toán - đấu thầu
- Lập kế hoạch, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện bởi nhóm dự toán - đấu thầu.
- Phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn khối lượng.
Nhiệm vụ 2: Thực Hiện Kiểm soát chi phí xây dựng của các dự án của nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện
- Dự trù dòng tiền thanh toán hàng tháng, dòng tiền tổng thể công trình.
- Phối hợp các bộ phận liên quan để kiểm soát thiết kế và giá thành xây dựng trong ngân sách.
- Tìm kiếm Nhà Thầu thi công xây dựng.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện công tác đấu thầu cho các dự án của nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện
- Thiết lập phân chia các gói thầu cho dự án, quản lý tiến độ công việc của nhóm dự toán - đấu thầu phù hợp tiến độ chung toàn dự án.
- Soạn thảo hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công.
- Tính toán khối lượng lập BOQ cho các gói thầu thi công.
- Tham gia thương thảo đàm phán giá và hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Lập BOQ khối lượng cho các gói cung cấp vật tư.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện Quản lý hợp đồng thi công xây dựng cơ Điện của nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện
Đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.
2 năm trước Xem thêm

Architectural Design Director

21/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

*Duty 1: To have plan for manage idea designs phase
- To make plan for outline & preliminary design.
- Responsibility for managing outline design for team.
- To ensure the schedule of design on-track.
- Receive information and requirement on design tasks from the Board.
*Duty 2: Control the coordination of work with related departments
*Duty 3: To make training plan for staff.
- Making the training & development plan by yearly.
- To conduct staff flow company’s process
2 năm trước Xem thêm

Kiến Trúc Sư Cảnh Quan/ Landscape Architect

20/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

- Thiết kế cảnh quan ( Hardscape & Softscape )
- Hỗ trợ Thực Hiện Công việc theo tiến độ từ thiết kế đến thi công và hoàn tất công trình.
- Nghiệm thu, kiểm tra Công việc của tư vấn, ưu tiên kiểm được hồ sơ kỹ thuật.
- Đề xuất phương án thiết kế khả thi.( cảnh quan, quy hoạch).
- Trình độ chuyên môn/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc công trình, cảnh quan hoặc liên quan.
- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế cảnh quan..
- Các kỹ năng thiết kế chuẩn bị bản vẽ và thuyết trình - Có khả năng phân tích và đánh giá trong chuyên môn - Có khả năng sáng tạo. - Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm.
- Hiểu biết kỹ thuật công trình,
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] - Talent Acquisition Executive - Urgent

12/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Thực hiện kế hoạch, triển khai và theo dõi công tác tuyển dụng tất cả các vị trí theo đúng qui trình hoạt động của tập đoàn
- Phối hợp với Trưởng phòng ban lên lịch phỏng vấn, phân tích công việc cần tuyển, thiết lập tiêu chuẩn tuyển dụng, phát triển nguồn ứng viên chiến lược phục vụ công tác tuyển dụng lâu dài…
- Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên, duy trì mối quan hệ thường xuyên với đối tác cung cấp dịch vụ head-hunting, phát triển nguồn lựa chọn ứng viên phù hợp văn hóa và nhu cầu của tổ chức
- Cập nhật thông tin thị trường về tình hình tuyển dụng, đề xuất chương trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng
- Chuẩn bị công tác hội nhập cho CBNV gia nhập tập đoàn
- Tham gia xây dựng các chương trình để quảng bá thương hiệu tuyển dụng
- Tham gia các chương trình tuyển dụng (hội chợ việc làm, diễn đàn chuyên ngành…)
2 năm trước Xem thêm

Internal Audit Executive

11/07/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

I. Nhiệm vụ chính
Chuyên viên kiểm toán nội bộ, trong phạm vi nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tiến hành rà soát các kiểm soát nội bộ như mô tả trong kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt để đánh giá các vấn đề sau trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty:
· Hoạt động hiệu quả và hữu hiệu;
· Tuân theo luật pháp và các quy định; và
· Có hệ thống kiếm soát nội bộ hoạt động hiệu quả và đầy đủ để đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính.
II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1: Kiểm toán quy trình hoạt động
- Dưới sự phân công của cấp trên, thực hiện chương trình kiểm toán theo khung Kiểm toán nội bộ, bao gồm sổ tay Kiểm toán nội bộ và các chuẩn mực khác liên quan đến việc thực hiện công việc kiểm toán nội bộ.
- Thảo luận với Giám sát KTNB/ Trưởng phòng KTNB các phát hiện và khuyến nghị sơ bộ.
- Theo hướng dẫn của Giám sát KTNB/ Trưởng phòng KTNB, thực hiện giám sát kế hoạch hành động đã nhất trí trong báo cáo kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo kế hoạch hành động được thực thi một cách thích hợp.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện vai trò tư vấn
Thực hiện vai trò tư vấn cho nhân viên các khối/phòng ban khác các vấn đề về hệ thống quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ xây dựng Khung KTNB và phát triển nguồn nhân lực KTNB
- Hỗ trợ Giám sát KTNB cập nhật các mẫu hồ sơ kiểm toán nội bộ.
- Tự trang bị các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như bằng cấp chuyên môn đáp ứng các yêu cầu công việc của vị trí này.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Tài Sản

10/07/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

- Thực hiện xây dựng hệ thống qui trình kiểm soát toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Resort.
- Kiểm soát việc mua sắm, sửa chữa, thay thế các tài sản để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả.
- Điều phối, kiểm soát việc phân phối tài sản, trang thiết bị tại các Resort.
- Thực hiện phân tích, báo cáo theo định kỳ về việc quản lý tài sản, trang thiết bị
- Thực hiện việc thống kê và lưu trữ các thông tin trên hệ thống.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Phó Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính - BU

10/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Kiểm soát tài chính kế toán các Công ty kinh doanh độc lập (BU)
- Xem xét định kỳ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế của các công ty kinh doanh độc lập, giải trình thuyết minh tình hình tài chính kế toán của các công ty cho GĐ KSTC
- Ký duyệt kiểm soát hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua hàng, tài sản…. theo thẩm quyền phê duyệt hiện hành.
- Lên kế hoạch & kiểm soát công tác kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản…..
- Kiểm soát cân đối dòng tiền hàng ngày/hàng tháng của các công ty lên kế hoạch sử dụng phân bổ nguồn vốn phù hợp, đảm bảo sử dụng nguồn tiền tối ưu.
- Kiểm soát ngân sách, báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm, thông tin kịp thời khi có sự thay đổi so với kế hoạch
- Kiểm tra các Báo cáo quản trị, đề xuất các ý kiến để tối ưu hiệu quả tài chính. Đảm bảo thông tin kịp thời, định kỳ cho Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm soát các vấn đề liên quan về thuế và kiểm toán của các công ty độc lập nhằm tối ưu chi phí thuế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về thuế và kế toán.
- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Lập các báo cáo khác phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Nhiệm vụ 2: Kiểm soát tài chính kế toán các công ty/dự án vận hành
- Xem xét định kỳ các báo cáo tài chính của các công ty/ dự án vận hành giải trình thuyết minh tình hình tài chính kế toán các công ty
- Kiểm soát định kỳ số liệu tài chính kế hoạch được giao cho các công ty/ dự án vận hành so với số liệu thực tế cảnh báo cho GĐ KSTC tình hình thực hiện so với kế hoạch để có phương án phối hợp các bộ phận liên quan xử lý kịp thời.
- Kiểm tra định kỳ ngân sách từng dự án đảm bảo việc phân bổ, tính toán doanh thu chi phí vận hành và phân chia lợi nhuận của đơn vị vận hành theo đúng quy định, hợp đồng vận hành đã ký kết.
- Ký duyệt kiểm soát hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua hàng, tài sản…. theo thẩm quyền phê duyệt
- Kiếm soát tính tuân thủ về quy trình, thẩm quyền phê duyệt của dự án vận hành trong các hoạt động tài chính kế toán theo đúng quy trình, quy định và hợp đồng quản lý vận hành
- Kiểm tra báo cáo phân tích tài chính cho từng dự án vận hành so sánh với ngân sách nhằm cảnh báo kịp thời tình hình tài chính của các dự án.
- Lập các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng hệ thống cải tiến qui trình nội bộ
- Tham gia thiết lập cải tiến liên tục các quy trình trong các hoạt động vận hành của các công ty đảm bảo nhân viên và Khối/Phòng ban liên quan am hiểu và tuân thủ thực hiện.
- Cải tiến phần mềm kế toán của các công ty nhằm đảm bảo tối ưu công tác kiểm soát tài chính
- Kiểm soát tính tuân thủ qui trình, thẩm quyền phê duyệt của các công ty vận hành.
- Kiểm soát việc lưu trữ bảo mật hồ sơ chứng từ tài liệu liên quan theo yêu cầu Tập đoàn.
Nhiệm vụ 4: Xây dựng đội ngũ nhân sự tài chính kế toán, quản lý đội ngũ và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa
- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn tài chính/ kế toán/ thuế phát sinh cho các kế toán trưởng của các công ty độc lập và nhân viên trong phòng ban.
- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên. Đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng qui định.
- Xây dựng nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Ẩm Thực/ F&B Manager

10/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

- Thực hiện thanh tra, giám sát tình hình vận hành mảng Ẩm thực của các resort.
- Phát hiện kịp thời các mảng yếu kém & đề xuất các phương án cải thiện chất lượng của dịch vụ nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Triển khai công tác tiền khai trương, set-up mảng ẩm thực trong thời gian pre-opening.
- Xây dựng tiêu chuẩn, thẩm định, thanh tra & kiểm soát chất lượng phòng dịch vụ FO.
- Thực hiện các báo cáo theo sự chỉ đạo của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Quản Lý Vận Hành Dự Án

06/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Lập và kiểm soát ngân sách
1.1 Lập ngân sách cho các dự án mới và tính phí quản lý.
1.2 Kiểm tra ngân sách hoạt động của tòa nhà do mình chịu trách nhiệm, lập tờ trình phê duyệt.
1.3. Giám sát đảm bảo chi phí thực tế không vượt quá ngân sách đã được phê duyệt.
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Lập/cập nhật các quy trình làm việc để hỗ trợ công tác quản lý tòa nhà tại các dự án
2.1 Lập/cập nhật các quy trình làm việc liên quan đến công tác quản lý vận hành tòa nhà
2.2 Đào tạo nhân viên ban quản lý tòa nhà đảm bảo họ nắm vững quy trình làm việc và giám sát công tác thực hiện các quy trình.
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Bàn giao dự án cho BQT tòa nhà
3.1 Hỗ trợ công tác tổ chức HNNCC (thường niên, bất thường) và đảm bảo hội nghị thành công theo KPIs đã được phê duyệt.
3.2 Tham gia làm thành viên BQT.
3.3 Thực hiện các công tác bàn giao cho BQT theo mốc thời gian trong KPIs của phòng ban.
Nhiệm vụ 4 (Task 4): Giám sát / xử lý các than phiền của cư dân
4.1 Tham gia giám sát việc xử lý các defect
4.2 Cùng với bộ phần CSKH xử lý các than phiền của cư dân theo quy trình đã được ban hành đảm bảo các than phiền được xử lý trong khoảng thời gian cho phép thể hiện trong Quy trình.
Nhiệm vụ 5 (Task 5): Giám sát công tác quản lý vận hành tòa nhà
5.1 Đảm bảo cập nhật đầy đủ các thông tin của tòa nhà do mình phụ trách, cung cấp hồ sơ/thông tin của dự án cho đơn vị quản lý tòa nhà.
5.2 Kiểm tra tòa nhà và phản hồi chất lượng dịch vụ cho BQLTN để kịp thời điều chỉnh
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Triển khai thực hiện các hoạt động CSR được phê duyệt chủ trương
- Liên hệ đối tác để trao đổi về qui trình thủ tục chứng từ, theo dõi kế hoạch thực hiện hoạt động
- Phối hợp với các Phòng ban liên quan để triển khai công việc theo qui trình CSR
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Thực hiện, tổ chức các sự kiện CSR
- Phối hợp với đối tác trong công tác tổ chức, thực hiện các sự kiện CSR; giám sát các thiết kế có logo Tập đoàn nhằm đảm bảo tuân thủ qui định về thương hiệu Tập đoàn
- Thực hiện tất cả công việc chuẩn bị trước sự kiện, công việc trong và sau sự kiện
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Thực hiện, theo dõi thủ tục chứng từ thanh quyết toán và báo cáo chi phí CSR
- Lập, hoàn tất và theo dõi thủ tục giấy tờ, chứng từ của các hoạt động CSR
- Theo dõi, giám sát và báo cáo chi phí của các hoạt động CSR
Nhiệm vụ 4 (Task 4): Báo cáo các hoạt động CSR
- Thực hiện báo cáo sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc hoạt động CSR; theo dõi và báo cáo các chương trình CSR dài hạn
- Thực hiện báo cáo hoạt động CSR thường kỳ (tháng, quí,năm)
Nhiệm vụ 5 (Task 5): Theo dõi mảng truyền thông các sự kiện CSR
- Phối hợp thực hiện và theo dõi, báo cáo mảng truyền thông các sự kiện CSR trên facebook, website, truyền thông nội bộ Tập đoàn, truyền thông bên ngoài qua các kênh báo chí, truyền hình.
- Lưu trữ, quản lý hình ảnh, clip và các tư liệu CSR
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Đầu Tư

04/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 02
* Báo cáo trực tiếp: Giám đốc đầu tư
*MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Trên cơ sở chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, hỗ trợ Giám đốc Đầu tư / Phó Giám đốc Đầu tư hoạch định & quản lý chung các hoạt động đầu tư của Tập đoàn; xây dựng Kế hoạch đầu tư; đánh giá khả thi các Dự án; tổ chức phát triển quỹ đất; tiến hành mua bán, sáp nhập tạo doanh số và lợi nhuận cho Tập đoàn.
*NHIỆM VỤ:
- Quản lý chung hoạt động đầu tư
- Tham gia tìm kiếm, đánh giá các Dự án phù hợp
- Quản lý và giám sát các hoạt động phát triển Dự án:
- Tham gia xây dựng quy trình, tiêu chuẩn:
- Triển khai các hoạt động đầu tư khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
- Cung cấp, tư vấn thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Thực hiện chỉ tiêu bán hàng hàng theo tháng / quí / năm
- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ yêu cầu (hàng ngày/ tháng…), cập nhật dữ liệu vào phần mềm nghiệp vụ hiện hành
- Phối hợp với các phòng ban liên quan giải đáp các thắc mắc của Khách hàng; hoặc xử lý các tình huống phát sinh có liên quan đến khách hàng, sản phẩm, giao dịch, …
*Nhiệm vụ 2:Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
- Phân nhóm Khách hàng,xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng
- Cập nhật tiến độ thực hiện dự án, sản phẩm mới đến Khách hàng
- Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên, đặc biệt vào các dịp sự kiện riêng của cá nhân khách hàng (Sinh nhật, Cưới hỏi, …) và sự kiện chung (Lễ, Tết, Sự kiện bán hàng của Tập đoàn, …)
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
- Xây dựng, duy trì và phát triển các công cụ tiếp thị hỗ trợ bán hàng.
- Đảm bảo thông tin đăng tải trên các công cụ tiếp thị hỗ trợ bán hàng được cập nhật đầy đủ và chính xác.
- Thiết lập, phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
*Nhiệm vụ 4:Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu
- Giới thiệu ứng viên tiềm năng cho vị trí Chuyên viên Tư vấn BĐS/ Chuyển nhượng theo kế hoạch tuyển dụng kinh doanh của Tập đoàn.
- Tìm kiếm, cập nhật, và chia sẻ kịp thời trong đội ngũ các thông tin sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh, … có liên quan đến hoạt động bán hàng trong khu vực / vùng.
- Tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện của Tập đoàn, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc.
2 năm trước Xem thêm
• Thực hiện khảo sát, phân tích yêu cầu khách hàng
• Tham gia phân tích thiết kế nghiệp vụ hệ thống phần mềm
• Tiếp nhận, phân tích các yêu cầu thay đổi từ khách hàng, từ đó xây dựng tài liệu đặc tả nghiệp vụ
• Phối hợp với đội phát triển để xây dựng phần mềm, thực hiện nghiệm thu phần mềm trước/sau khi triển khai
2 năm trước Xem thêm

IT Tester (QC/QA)

02/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Quản lý chất lượng tất cả các dự án CNTT ở Novaland
- Tham gia lập kế hoạch thực hiện kiểm thử, lập báo cáo tiến độ kiểm thử.
- Phân tích xác định nguyên nhân lỗi trên cơ sở hiểu biết về nghiệp vụ và thiết kế ứng dụng.
- Tư vấn xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo tiến độ dự án.
- Phân tích đánh giá tình hình kiểm thử.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý dự án.
- Phối hợp với đội phát triển để xây dựng phần mềm, thực hiện nghiệm thu phần mềm trước/sau khi triển khai
- Phát triển quy trình QC
- Phát triển và quản lý chương trình internship
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hệ Thống CNTT

02/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Tham gia triển khai, quản lý và khai thác hạ tầng máy chủ, lưu trữ chuyên dụng và các dịch vụ hệ thống CNTT
2. Quản trị/vận hành các dịch vụ hệ thống CNTT
- Phân quyền, phân nhiệm trên hệ thống/dịch vụ CNTT.
- Giám sát hiệu năng của toàn hệ thống máy chủ, lưu trữ chuyên dụng.
- Triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến hệ thống máy chủ & hệ thống lưu trữ chuyên dụng.
- Triển khai chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu liên quan cho hệ thống máy chủ & trên thiết bị lưu trữ chuyên dụng.
- Tìm hiểu, triển khai các công nghệ máy chủ & lưu trữ đáp ứng nhu cầu của toàn Tập đoàn. Cài đặt, cấu hình các hệ điều hành Windows, VMWare, … và các phần mềm quản trị, giám sát hệ thống và ứng dụng trên máy chủ.
- Báo cáo kịp thời các sự cố CNTT. Xử lý, hỗ trợ kỹ thuật liên quan hệ thống máy chủ & dịch vụ Hạ tầng trên máy chủ.
- Tham gia triển khai bảo trì hệ thống máy chủ & lưu trữ chuyên dụng.
- Cấu hình tên miền và các dịch vụ liên quan.
3. Tuân thủ/Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn
- Nghiêm túc thực hiện công việc theo quy định/quy trình nội bộ của Tập đoàn với nỗ lực hết mình, cam kết cao nhất và đúng hạn.
- Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm hệ thống.
- Hỗ trợ kịp thời các yêu cầu về hệ thống/dịch vụ.
4. Quản lý kết quả và báo cáo
- Thực hiện hiệu quả những kế hoạch đề ra để hoàn thành các mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của bộ phận.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp, cập nhật thông tin với Trưởng bộ phận để thảo luận về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Xác định cách thức tiến hành thu thập thông tin, chuẩn bị báo cáo và báo cáo đúng thời hạn.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
2 năm trước Xem thêm

Technical Architect

02/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

• Design and architect complex, scalable Broker Backend applications;
• Develop and code business applications, multi-tiered web and client server applications using: C#, ASP.Net, XML,MS SQL with Store Procedure, AngularJS, CSS3, HTML5, JQuery, LINQ, Boostrap 3 or 4, Team Foundation Server (TFS) and Entity Framework;
• Hands on in Socket, WCF, WPF and multithreaded environment;
• Understand for using Dependency Injection and Inversion (in SOLID)
• Familiar with MVVM, MVC and other design patterns;
• Knowledge and experience with Web API/Restful API, SPA;
• Strong Object-Oriented design skills;
• Knowledge of DevExpress WPF would be an added advantage;
• Knowledge of Modulus StockChartX would be an added advantage;
• Provides technical expertise to maintain environments and troubleshoot issues with software delivery;
• Write and supervise the technical product documentation;
• Technical design, mentoring and implementation of best practices and processes;
• Develop the software architecture based on the business requirements and constraints;
• Ensure efficiency of your team by giving them technical advices along the delivery process;
• Be responsible to deliver proof of concepts which validates technical choices;
• Organize knowledge sharing and continuous learning;
• Ensure ISO 27001 system and procedure are implemented and maintained continuously on a company wide basis through respective related personnel;
• To carry out any other duties as and when directed;
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Phân Hệ SAP (SAP Functional Manager)

02/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ: Quản lý và triển khai nghiệp vụ Hệ thống SAP
1. Đảm bảo các phân hệ trên Hệ thống SAP vận hành ổn định
- Đảm bảo sự vận hành và tích hợp ổn định của các phân hệ SAP (FI-CO-ECCS-MM-SLM-PLM-CCM-HCM)
- Tổ chức Đào tạo-Hướng dẫn Người dùng
- Tổ chức và triển khai hỗ trợ Người dùng thông qua việc phân tích lỗi và xử lý các yêu cầu
- Hoạch định, phân tích và tổ chức triển khai các nghiệp vụ/ứng dụng/phân hệ mới trên Hệ thống SAP
2. Triển khai Công nghệ SAP mới
- Phối hợp với các Nhóm CNTT để triển khai các ứng dụng SAP trên các thiết bị cầm tay
- Phối hợp với các Nhóm CNTT để phát triển Hệ thống SAP theo định hướng Công nghệ 4.0
3. Xây dựng và quản lý nhóm Phân hệ SAP
- Quản lý các phân hệ triển khai các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng và đúng tiến độ
- Xây dựng đội ngũ dự phòng và kế thừa
- Hoạch định và triển khai đào tạo nâng cao chuyên môn cho các Thành viên trong Nhóm
- Phối hợp với các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án liên quan
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hệ Thống Mạng

02/07/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Tham gia triển khai/quản lý/vận hành hạ tầng điện thoại, mạng LAN, WAN, Internet, tường lửa (Firewall) và hệ thống Camera cho toàn bộ văn phòng Tập đoàn.
2. Tham gia quy hoạch và quản lý hạ tầng điện thoại, mạng, camera và hệ thống Firewall
3. Tham gia xử lý các sự cố về an toàn thông tin
4. Hỗ trợ chia sẽ kinh nghiệm chuyên môn với các thành viên IT
5. Quản lý kết quả và báo cáo
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hỗ Trợ CNTT

02/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Tiếp nhận và hỗ trợ người dùng
- Chuẩn bị và bàn giao tài nguyên CNTT (laptop, in ấn, truy cập cửa từ,…) cho nhân viên mới
- Thu hồi, nhận bàn giao tài nguyên CNTT của nhân viên nghỉ việc
- Đảm bảo máy móc/thiết bị hỗ trợ người dùng luôn làm việc ổn định & đáp ứng nhu cầu công việc
- Đảm bảo tất cả các phần mềm cài đặt trên máy tính đều được quản lý
- Hỗ trợ người sử dụng trong việc khai thác, sử dụng thiết bị cuối, giải quyết sự cố
2. Thực hiện các công việc hằng ngày
- Kiểm tra hiện trạng hoạt động của các hệ thống (Camera, mạng, … ) thuộc khu vực được phân công
- Kiểm tra, quản lý tài sản CNTT thuộc khu vực được phân công
- Tham gia/phối hợp một phần hoặc toàn bộ trong quy trình xử lý sự cố CNTT
- Phối hợp với các nhóm/bộ phận khác thực hiện thiết lập các hệ thống CNTT cho các văn phòng mới theo yêu cầu
3. Tuân thủ/Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn
- Nghiêm túc thực hiện công việc theo quy định/quy trình nội bộ của Tập đoàn với nỗ lực hết mình, cam kết cao nhất và đúng hạn.
- Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
- Hỗ trợ kịp thời các yêu cầu của người dùng
4. Quản lý kết quả và báo cáo
- Thực hiện hiệu quả những kế hoạch đề ra để hoàn thành các mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của bộ phận
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp, cập nhật, báo cáo thông tin với Trưởng bộ phận để thảo luận về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra
- Xác định cách thức tiến hành thu thập thông tin, chuẩn bị báo cáo và báo cáo đúng thời hạn
- Tham gia xây dựng và phát triển quan hệ làm việc đồng đội và tinh thần tập thể chung trong Phòng IT và quan hệ làm việc tốt với các phòng ban trong công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Triển Khai Phần Mềm

02/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Tham gia lập kế hoạch triển khai, chuyển giao sản phẩm đến khách hàng cuối
1.1 Lập kế hoạch chi tiết về việc triển và chuyển giao sản phẩm phẩm
Nhiệm vụ 2: Thực hiện triển khai và chuyển giao sản phẩm đến khách hàng
2.1 Phối hợp với các nhóm để triển khai và chuyển giao sản phẩm đến khách hàng
2.2 Phối hợp và thực hiện đào tạo sử dụng sản phẩm
Nhiệm vụ 3: Tiếp nhận, phân tích các yêu cầu thay đổi từ khách hàng
3.1 Tiếp nhận, phân tích các yêu cầu thay đổi từ khách hàng
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
2 năm trước Xem thêm
- Thanh tra/ Giám sát tình hình vận hành mảng Lưu trú của các resort, khách sạn, phát hiện kịp thời các mảng yếu kém và đề xuất phương án cải thiện chất lượng dịch vụ;
- Triển khai các công tác tiền khai trương, set-up mảng lưu trú trong thời gian Pre-opening;
- Xây dựng tiêu chuẩn, thẩm định, thanh tra & trực tiếp quản lý nhóm quan hệ khách hàng của Tập đoàn (GRO);
- Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

Phó Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng (Hospitality)

29/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: KẾ HOẠCH
• Chịu trách nhiệm đề xuất bộ kế hoạch thanh tra theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp
• Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch thanh tra đã phê duyệt
• Đánh giá kết quả thực hiện để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, điều chỉnh và rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch
Nhiệm vụ 2: TÀI CHÍNH
• Tổ chức xây dựng ngân sách, bao gồm ngân sách thuê bên thứ ba kiểm tra đánh giá độc lập (nếu có)
• Triển khai, kiểm soát thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ về kế hoạch ngân sách thuộc phạm vi phụ trách
Nhiệm vụ 3: TIÊU CHUẨN THƯƠNG HIỆU & SOP
• Đề xuất, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thực hiện tiêu chuẩn thương hiệu và SOP
• Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Tiêu chuẩn thương hiệu và SOP
Nhiệm vụ 4: THANH TRA VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
• Định hướng, kiểm soát và đánh giá hiệu quả của công tác kiểm soát chất lượng tại từng khách sạn; đánh giá chất lượng đội ngũ kiểm soát chất lượng tại khách sạn
• Thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập chất lượng dịch vụ tại từng khách sạn
• Phân tích các kết quả kiểm soát chất lượng và báo cáo phản hồi khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp xử lý và các phương án cải thiện chất lượng dịch vụ
• Định hướng, đề xuất mới và cải tiến để hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
• Tìm kiếm và xây dựng các công cụ kiểm soát tiêu chuẩn tối ưu phù hợp với Công ty
• Tổ chức thanh tra và xử lý các vi phạm
Nhiệm vụ 5 QUẢN TRỊ RỦI RO
• Tổ chức hệ thống quản trị rủi ro để kịp thời nhận diện và có phương án ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng kịp thời
• Kiểm soát các vấn đề an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, và các vấn đề an ninh an toàn chung của các cơ sở
2 năm trước Xem thêm
- Thực hiện và điều phối triển khai nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, xu hướng mới về ngành du lịch giải trí phục vụ việc phát triển dự án và vận hành kinh doanh khu giải trí, trong những cụm phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn
- Thực hiện và điều phối triển khai nghiên cứu mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ giải trí trên thế giới liên quan đến các dự án/ cơ sở vận hành và đề xuất các ý tưởng áp dụng các mô hình một cách hợp lý và hiệu quả nhất vào các dự án của Tập đoàn
- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án/ kế hoạch hành động và phối hợp với các bộ phận nội bộ/đối tác liên quan để triển khai và quản lý dự án đảm bảo đúng mục tiêu/kế hoạch đã được phê duyệt
- Kết nối và điều phối công việc với các bộ phận phòng ban Tập đoàn/ đối tác trong và ngoài nước trong quá trình phát triển dự án
- Trực tiếp điều phối triển khai các công tác nghiên cứu, đề xuất và triển khai các phương án nhằm nâng cấp cải tổ các cơ sở giải trí đang vận hành kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại doanh thu hiệu quả
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
2 năm trước Xem thêm
- Thực hiện nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, xu hướng mới về ngành du lịch giải trí phục vụ việc phát triển dự án và vận hành kinh doanh khu giải trí, trong những cụm phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn
- Thực hiện nghiên cứu mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ giải trí trên thế giới liên quan đến các dự án/ cơ sở vận hành và đề xuất các ý tưởng áp dụng các mô hình một cách hợp lý và hiệu quả nhất
- Triển khai công việc với các bộ phận phòng ban Tập đoàn/ đối tác Tư vấn/NCC/ Nhà thầu trong và ngoài nước trong quá trình phát triển dự án theo kế hoạch phân công theo đúng mục tiêu và kế hoạch dược phê duyệt
- Thực hiện nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phương án nâng cấp cải tổ cho các cơ sở đang vận hành kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại doanh thu hiệu quả
- Tìm kiếm và làm việc với các đối tác ngoài nước trong quá trình triển khai dư án
- Thực hiện các báo cáo và công việc văn phòng theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Thiết Kế Kiến Trúc

27/06/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

* Chịu trách nhiệm quản lý các giai đoạn thiết kế sơ bộ, giai đoạn thiết kế triển khai và thiết kế kỹ thuật.
Nhiệm vụ 1: Theo dõi, kiểm soát và báo cáo các giai đoạn thiết kế triển khai
- Theo dõi & kiểm tra về các công tác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ - quản lý việc lập hồ sơ thiết kế đấu thầu & hồ sơ thiết kế thi công.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung pháp lý liên quan đến dự án & nhiệm vụ thiết kế. Kiểm tra các số liệu phục vụ pháp lý & kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp & phản biện với nhóm tư vấn thiết kế công trình. Quản lý tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu của pháp lý & tiến độ đấu thầu, thi công.
- Theo dõi, xử lý các vấn đề thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
Nhiệm vụ 2: Phối hợp thông tin & điều phối thiết kế với các phòng ban liên quan.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
2 năm trước Xem thêm

Employer Branding Supervisor

25/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục tiêu:
Xây dựng nhận thức về thương hiệu và hình ảnh của tập đoàn để thu hút và giữ chân nhân tài.
• Đề xuất và triển khai các chương trình, hoạt động về truyền thông thương hiệu/ hình ảnh để thu hút nguồn nhân tài cho tập đoàn, phù hợp với giá trị cốt lỡi, chiến lượt phát triển và tầm nhìn sứ mạng.
• Thiết lập và giám sát các phương tiện truyền thông của công ty trên Facebook, Linkedin, và các trang việc làm khác.
• Tạo dựng nhận thức và tăng cường mối quan hệ truyền thông thương hiệu / hình ảnh của tập đoàn trong khuôn viên trường Đại học, hội chợ nghề nghiệp, chương trinh phát hiện và phát triển tài năng trẻ, chương trình thực tập sinh, và chương trình tài trợ sinh viên.
• Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, giám sát và xem xét các tiêu chuẩn truyền thông xã hội và đảm bảo rằng các mục tiêu tiếp thị và tuyển dụng được liên kết.
• Hỗ trợ các hoạt động xây dựng môi trường làm việc và thương hiệu nhà tuyển dụng với nhân viên nội bộ và các đối tác bên ngoài.
• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Truyền Thông Nội Bộ

25/06/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm giám sát nhóm Chuyên viên Truyền thông nội bộ, lập kế hoạch và thực hiện tất cả hoạt động truyền thông nội bộ đến nhân viên.
- 1. Triển khai và không ngừng thúc đẩy các ý tưởng, hành động đưa thông tin về kinh doanh, đường lối, đời sống, sự kiện đến toàn thể nhân viên.
- 2. Phối hợp cùng với các khối khác trong công ty, cùng nhau xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ trong công ty.
- 3. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên trong công ty, giúp việc truyền tải thông tin dễ dàng.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland Group] Trưởng Ban Thanh Tra Nhân Sự

24/06/2019

1 triệu - 3 triệu

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ
Quản lý các công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định, chính sách, hướng dẫn nhằm hạn chế những sai phạm trong công tác quản lý nhân sự tại Tập đoàn.
II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1: Tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra nhân sự
- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về các công tác kiểm tra, thanh tra nhân sự
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định, chính sách nhân sự
Nhiệm vụ 2: Triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra nhân sự
- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các Phòng ban về các hạng mục như: Nhân viên hiểu và chấp hành đúng nội quy lao động, giá trị cốt lõi, quy định, chính sách, mô tả công việc, KPI,...
- Hướng dẫn Trưởng Phòng ban các cách thức nhằm hạn chế NV sai phạm cũng như nâng cao tính tuân thủ theo quy định của Công ty.
- Phối hợp với Phòng nhân sự để hỗ trợ và thực hiện xử lý các hành vi vi phạm theo đúng luật định của Nhà nước và của Công ty.
Nhiệm vụ 3: Báo cáo cho Ban TGĐ về các sai phạm
- Thực hiện tổng hợp, phân tích & đánh giá từ đó báo cáo ban TGĐ về các sai phạm và đưa ra các khuyến nghị nhằm khắc phục, phòng ngừa và hiệu quả hơn trong công tác quản lý nhân sự.
- Đưa ra các đề nghị đề xuất cải tiến và chấn chỉnh cho chính sách và hệ thống nhân sự hiện hành
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
III. Báo cáo trực tiếp:
 Báo cáo trực tiếp cho: Tổng giám đốc
2 năm trước Xem thêm

Quản Lí Dự Án CNTT 4.0

20/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Triển khai các dự án công nghệ 4.0 (IA, BigData, Machine Learning, IoT, Blockchain)
1. Tham mưu cho ban lãnh đạo về việc triển khai các dự án công nghệ thông minh
2. Lên kế hoạch và quản lý các dự án công nghệ thông minh
3. Xây dựng và đào tạo nguồn lực vận hành các dự án đã triển khai
Nhiệm vụ 1: Tham mưu cho ban lãnh đạo về việc triển khai các dự án công nghệ thông minh
- Tư vấn và tham mưa cho ban lãnh đạo về tính hiệu quả của các giải pháp công nghệ 4.0
- Hỗ trợ, tư vấn cho cấp lãnh đạo hiểu được tiềm năng và hạn chế của công nghệ 4.0 khi lập kế hoạch triển khai
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các dự án công nghệ 4.0
- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp ứng dụng 4.0 vào các hoạt động an ninh mạng và vào hoạt động kinh doanh bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng
- Hoạch định và xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu dành cho phát triển AI, BigData, IoT, Machine Learning
Nhiệm vụ 3: Triển khai các dự án công nghệ 4.0
- Lập kế hoạch và quản lý các dự án công nghệ 4.0
- Phối hợp với các bên để đảm bảo dự án triển khai thành công
Nhiệm vụ 4: Xây dựng và đào tạo nguồn lực vận hành các dự án đã triển khai
- Xây dựng và đào tạo nguồn lực để vận hành dự án đã triển khai
- Thực hiện các nhiệm vụ của Lãnh đạo phòng CNTT giao
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

15/06/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Quản lý, xây dựng chương trình Chăm sóc Khách hàng
1.1. Thiết lập, cải tiến các quy trình Chăm sóc Khách hàng
1.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình Chăm sóc Khách hàng:
- Tổ chức tiếp nhận và theo dõi giải quyết các yêu cầu/ khiếu nại của Khách hàng được gửi đến Bộ phận CSKH thông qua phương tiện điện thoại, website, thư, email hoặc được chuyển đến từ các nguồn khác.
- Lập phương án chuyển yêu cầu/ khiếu nại của Khách hàng đến các phòng ban liên quan nhằm giải quyết yêu cầu/ khiếu nại đảm bảo đúng thời hạn đã cam kết với Khách hàng.
- Đề xuất các biện pháp giải quyết và phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc giải quyết yêu cầu/ khiếu nại của Khách hàng để đáp ứng cao nhất mong đợi của Khách hàng.
- Thương lượng với Khách hàng trong việc giải quyết khiếu nại trên cơ sở duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với Khách hàng.
- Tổ chức việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, thăm dò ý kiến của Khách hàng đang sinh sống tại các dự án của tập đoàn.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, phân tích, đánh giá kết quả các cuộc khảo sát sự hài lòng của Khách hàng về các dịch vụ của tập đoàn.
1.3. Báo cáo kết quả việc thực hiện các chương trình Chăm sóc Khách hàng.
Nhiệm vụ 2: Góp ý cải tiến các quy trình hoạt động của bộ phận CSKH, đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Nhiệm vụ 3: Quản lý, xây dựng biên pháp theo dõi chất lượng dịch vụ của Ban QLTN
- Tổ chức theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ của Ban QLTN nhằm đảm bảo các yêu cầu/ khiếu nại của Khách hàng gửi đến Ban QLTN được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.
Nhiệm vụ 4: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên.
- Hướng dẫn công việc chuyên môn cho nhân viên cấp dưới.
- Đề xuất các lớp huấn luyện / workshop nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ nhân viên.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Pháp Lý Vận Hành

14/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
Tư vấn thực hiện và kiểm soát toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của tập đoàn, các công ty thành viên, công ty liên kết và hoạt động của các dự án đầu tư, vận hành của group, bao gồm: hoạt động đầu tư, vận hành, bán hàng và các hoạt động pháp chế, kiểm soát tuân thủ.
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
(Nêu tối đa 5 đầu mục công việc chính được giao và mô tả chi tiết. Công việc chính là công việc chiếm tỷ trọng nhiều về thời gian, mức độ quan trọng trong KPI của vị trí)
Nhiệm vụ 1: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán và soạn thảo, soát xét các tài liệu liên quan đến thi công, vận hành các dự án đầu tư của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn:
1.1 Soạn thảo và tham gia đàm phán với các đối tác để ký kết các tài liệu phục vụ cho hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản.
1.2 Soạn thảo và tham gia đàm phán với các đơn vị quản lý vận hành quốc tế để ký kết các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý/vận hành các dự án bất động sản nghỉ dưỡng.
1.3 Soạn thảo và ban hành các hợp đồng mẫu/văn bản mẫu cho các công việc thuộc hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
1.4 Phối hợp với các phòng ban chuyên môn kiểm soát hoạt động quản lý, vận hành cao ốc, khu nhà ở và các tài sản tại dự án, công ty dự án sau khi đưa vào hoạt động và sử dụng.
1.5 Soạn thảo và ban hành các hợp đồng mẫu/văn bản mẫu cho các công việc thuộc hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Tư vấn pháp lý, tham gia xây dựng cấu trúc bán hàng cho các dự án bất động sản nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn:
2.1. Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc bán hàng và soạn thảo các tài liệu phục vụ cho hoạt động bán hàng.
2.2. Sắp xếp, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho hoạt động sau bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Nhiệm vụ 3: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán, soạn thảo và soát xét các tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn của Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn:
3.1. Soạn thảo và rà soát các tài liệu phục vụ hoạt động huy động vốn thông qua các gói trái phiếu và/hoặc khoản vay nước ngoài của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn;
3.2. Phân tích, đánh giá và xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro đối với các đối tác khi phát hành các gói trái phiếu bao gồm đại lý phát hành, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý lưu ký và thanh toán.
3.3. Đánh giá và đề xuất ý kiến pháp lý đối với cơ cấu phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay để kiểm soát và hạn chế rủi ro bị thâu tóm.
Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Phòng Pháp Lý Vận Hành Dự Án
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
 Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Pháp Lý Vận hành Dự Án
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Hệ Fi-Co-Eccs-Trm

13/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Phân tích, phát triển, đảm bảo vận hành và triển khai các nghiệp vu FICO của Tập đoàn trên Hệ thống SAP
(Nêu tối đa 5 đầu mục công việc chính được giao và mô tả chi tiết. Công việc chính là công việc chiếm tỷ trọng nhiều về thời gian, mức độ quan trọng trong KPI của vị trí /List and describe in detail maximum 5 main tasks which are assigned. The main task is the task which occupied a lot of time, the importance of the KPI of the position)
Nhiệm vụ 1: Ổn định vận hành phân hệ FI/CO/ECCS/TRM trên hệ thống SAP
1.1 Thực hiện cấu hình-đảm bảo các nghiệp vụ, báo cáo và Workflow các phân hệ FI/CO/ECCS/TRM
1.2 Đào tạo-Hướng dẫn-Hỗ trợ Người dùng.
1.3 Phân tích lỗi và xử lý các các yêu cầu
1.4 Quản lý Master Data-Dữ liệu dùng chung
Nhiệm vụ 2: Phát triển tính năng mới cho Phân hệ HCM
2.1 Tổ chức làm việc với các phòng ban để nắm bắt các nghiệp vụ đang vận hành
2.2 Thống nhất kế hoạch triển khai dự án/chuyên đề với các Phòng ban
2.3 Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng (Business requirement), yêu cầu chức năng (Functional Requirement), các tình huống kiểm thử (test cases), dữ liệu kiểm thử (test data) và tài liệu hướng dẫn (User Guide)
2.4 Thực hiện kiểm thử người dùng (User acceptance test UAT), kiểm thử hệ thống (System integration test SIT)
2.5 Thực hiện Train the trainer,Training End User
2.6 Phối hợp với các Nhóm CNTT, các đối tác trong/ngoài nước để thực hiện phát triển chức năng mới
Nhiệm vụ 3: Xây dựng Nhóm SAP
3.1 Phối hợp với các Phân hệ và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án được giao
3.2 Tài liệu hóa và chia sẻ các kiến thức vận hành ứng dụng; kiêm nhiệm và thực hiện xây dựng đội ngũ dự phòng theo kế hoạch
3.3 Giám sát nhóm triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng và đúng tiến độ.
3.4 Hợp tác chặt chẽ với Nhóm Kỹ thuật SAP để đảm bảo Hện thống SAP vận hành liên tục và ổn định
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Phân Hệ Bán Hàng SAP (SAP Sd/slm)

13/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Phân tích, phát triển, đảm bảo vận hành và triển khai các nghiệp vu Bán hàng của Tập đoàn trên Hệ thống SAP
Nhiệm vụ 1: Ổn định vận hành phân hệ Bán hàng trên hệ thống SAP
1.1 Thực hiện cấu hình. Đảm bảo các nghiệp vụ, báo cáo và Workflow
1.2 Đào tạo-Hướng dẫn-Hỗ trợ Người dùng.
1.3 Phân tích lỗi và xử lý các các yêu cầu
1.4 Quản lý Master Data-Dữ liệu dùng chung
Nhiệm vụ 2: Phát triển tính năng mới cho Phân hệ Bán hàng
2.1 Phối hợp với các phòng ban để nắm bắt các nghiệp vụ đang vận hành
2.2 Thống nhất kế hoạch triển khai dự án/chuyên đề với các Phòng ban
2.3 Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng (Business requirement), yêu cầu chức năng (Functional Requirement), các tình huống kiểm thử (test cases), dữ liệu kiểm thử (test data) và tài liệu hướng dẫn (User Guide)
2.4 Phối hợp với các Nhóm CNTT, các đối tác trong/ngoài nước để thực hiện phát triển chức năng mới
2.5 Thực hiện kiểm thử người dùng (User acceptance test UAT), kiểm thử hệ thống (System integration test SIT)
2.6 Thực hiện Train the trainer,Training End User
Nhiệm vụ 3: Xây dựng Nhóm SAP
3.1 Phối hợp với các Phân hệ và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án được giao
3.2 Tài liệu hóa và chia sẻ các kiến thức vận hành ứng dụng; kiêm nhiệm và thực hiện xây dựng đội ngũ dự phòng theo kế hoạch
3.3 Hợp tác chặt chẽ với Nhóm Kỹ thuật SAP để đảm bảo Hện thống SAP vận hành liên tục và ổn định
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Phát triển ABAP cho Hệ thống SAP
- Phân tích lỗi chương trình và báo cáo. Xử lý yêu cầu của Người dùng
- Phối hợp với Nhóm Nghiệp vụ SAP để lập tài liệu giải pháp, phát triển chương trình/báo cáo/Workflow, thực hiện kiểm thử, lập tài liệu kỹ thuật theo kế hoạch.
- Duy trì, rà soát, cập nhật và tối ưu mã chương trình
- Khắc phục, đề xuất giải pháp khi có sự cố Hệ thống
Nhiệm vụ 2: Xây dựng Nhóm SAP
- Phối hợp với các Phân hệ và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án được giao
- Nhận chia sẻ và thực hiện chia sẻ kiến thức theo kế hoạch
- Hợp tác chặt chẽ với Nhóm nghiệp vụ SAP để đảm bảo Hện thống SAP vận hành liên tục và ổn định
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Thiết kế chính sách bảo mật cho hệ thống CNTT của tập đoàn
1.1 Thiết kế và xây dựng cập nhật chính sách bảo mật chung cho tập đoàn
Nhiệm vụ 2: Quản lý triển khai và phát triển hệ thống bảo mật CNTT
2.1 Đề xuất, quản lý triển khai các dự án bảo mật CNTT
2.2 Xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống bảo mật CNTT
Nhiệm vụ 3: Đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật được thiết lập và thực thi
3.1 Đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật được thiết lập và thực thi
3.2 Do lường và giám sát mức độ tuân thủ chính sách, tiêu chuẩn và quy trình bảo mật
Nhiệm vụ 4: Phối hợp kiểm tra và đánh giá khả năng bảo mật CNTT
4.1 Phối hợp kiểm tra và đánh giá khả năng bảo mật của các hệ thống CNTT
4.2 Phân tích, đánh giá các rủi ro về an ninh thông tin
4.3 Lên kế hoặch xử lý các rủi ro
Nhiệm vụ 5: Giám sát một đội ngũ bảo mật hệ thống CNTT
5.1 Giám sát và phát triển, xây dựng đội ngủ bảo mật CNTT đáp ứng các thách thức về an ninh thông tin của tập đoàn
5.2 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Kỹ Thuật (SAP Technical Manager)

07/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Ổn định vận hành Hệ thống SAP
- Đảm bảo thiết lập và ổn định kết nối của các Môi trường
- Kiểm soát vận hành và sao lưu dữ liệu hệ thống
- Quản lý cấp phát tài khoản và phân quyền
- Hoạch định và triển khai xử lý lỗi chương trình, phát triển mới theo yêu cầu
- Hoạch định và triển khai rà soát, và tối ưu mã chương trình
- Phòng ngừa và Khắc phục sự cố Hệ thống
- Tổ chức làm việc và phối hợp với các Đối tác trong/ngoài nước để xử lý các vấn đề kỹ thuật
- Tổ chức, tham gia xây dựng các giải pháp nghiệp vụ trên SAP
2. Triển khai Công nghệ SAP mới
- Phối hợp với các Nhóm CNTT để triển khai các Workflow và ứng dụng trên các thiết bị cầm tay
- Phối hợp với các Nhóm CNTT để phát triển Hệ thống SAP theo định hướng Công nghệ 4.0
3. Xây dựng và quản lý nhóm Kỹ thuật SAP
- Quản lý nhóm kỹ thuật triển khai các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng và đúng tiến độ
- Xây dựng đội ngũ dự phòng và kế thừa
- Hoạch định và triển khai đào tạo nâng cao chuyên môn cho các Thành viên trong Nhóm
- Phối hợp với các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án liên quan
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Phân Hệ Mua Hàng SAP (SAP MM)

07/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Ổn định nghiệp vụ Mua hàng Hoạt động và Mua hàng Dự án trên hệ thống SAP
1.1 Thực hiện cấu hình. Đảm bảo các nghiệp vụ, báo cáo và Workflow
1.2 Đào tạo-Hướng dẫn-Hỗ trợ Người dùng.
1.3 Phân tích lỗi và xử lý các các yêu cầu
1.4 Quản lý Master Data-Dữ liệu dùng chung
Nhiệm vụ 2: Phát triển tính năng mới cho Phân hệ
2.1 Lập Tài liệu yêu cầu - Tài liệu giải pháp/chức năng - Tài liệu Kiểm thử cho nghiệp vụ/báo cáo mới
2.2 Phối hợp với các Nhóm CNTT, các đối tác trong/ngoài nước để thực hiện phát triển chức năng mới
2.3 Thực hiện Kiểm thử Hệ thống và Kiểm tra để lấy xác nhận của Người dùng
Nhiệm vụ 3: Xây dựng Nhóm SAP
3.1 Phối hợp với các Phân hệ và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án được giao
3.2 Nhận chia sẻ và thực hiện chia sẻ kiến thức theo kế hoạch
3.3 Hợp tác chặt chẽ với Nhóm Kỹ thuật SAP để đảm bảo Hện thống SAP vận hành liên tục và ổn định
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Thiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà đầu tư
- Kết nối với nhà đầu tư tiềm năng bao gồm các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán.
- Thiết kế, soạn lập bài giới thiệu và các tài liệu thuyết trình chung về doanh nghiệp cho các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Dự thảo câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu từ các chuyên gia phân tích, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và cổ đông nói chung và trình cấp quản lý soát xét.
- Phối hợp xây dựng và phát triển mối quan hệ tích cực với các chuyên viên phân tích, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, và quỹ đầu tư
Nhiệm vụ 2: Thực hiện công bố thông tin về Tập đoàn theo quy định pháp luật
- Đảm bảo công tác công bố thông tin bắt buộc của Tập đoàn được thực hiện kịp thời, chính xác và tuân thủ theo quy định Nhà nước;
- Viết báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của giới đầu tư và thị trường, và đảm bảo báo cáo được truyền tải đúng đối tượng.
- Thực hiện tài liệu Báo cáo thường niên của Tập đoàn theo đúng kế hoạch đã lập; phối hợp rà soát nội dung BCTN của các phòng ban để đảm bảo tính chính xác và tiến độ
2 năm trước Xem thêm

Marketing Manager

26/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Xây dựng thương hiệu dự án/sản phẩm
- Xây dựng thương hiệu thông qua kế hoạch & chương trình Marketing cho các dự án của Tập đoàn.
- Quản lý tất cả các ấn phẩm thương hiệu (POSM) và tài liệu Marketing, tuân thủ theo Hướng dẫn xây dựng thương hiệu, khung thương hiệu của Tập đoàn và các quy định của nhà nước.
Nhiệm vụ 2: Triển khai chiến lược Marketing cụ thể cho từng dự án, sản phẩm
- Lập, triển khai & theo dõi kế hoạch chi tiết các chiến dịch Marketing cho từng dự án cụ thể nhằm thúc đẩy doanh số.
- Phối hợp với Phòng Kinh doanh (SALE), Hậu mãi (ASD) & Chăm sóc Khách hàng (CCD) phát triển số lượng và chất lượng khách hàng thông qua việc xây dựng đối tác chiến lược (Partnership alliance) cũng như xây dựng chương trình khách hàng trung thành (loyalty customer)
- Đề xuất các chương trình bán hàng đa kênh và chương trình khuyến mãi để đạt được mục tiêu kinh doanh.
- Biên soạn các tài liệu và thiết kế ấn phẩm cho tất cả các kênh phân phối để hỗ trợ các hoạt động của kênh.
- Quản lý các hãng đại diện quảng cáo nhằm phát triển và triển khai các hình thức quảng cáo BTL với chi phí hiệu quả nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực POSM, tổ chức sự kiện, tư vấn, kỹ thuật số…
- Xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà cung cấp dịch vụ liện quan chuyên môn.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing, đề xuất giải pháp để cải thiện doanh số bán hàng và xây dựng trữ lượng khách hàng
Nhiệm vụ 3: Phát triển hoạt động Marketing kỹ thuật số nhằm đạt doanh số bán hàng theo chỉ tiêu.
- Xây dựng, quản lý hiệu quả các ứng dụng trên nền tảng kỹ thuật số: website & mạng xã hội liên quan dự án.
- Giám sát, thực hiện, tối ưu các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số nhằm thu hút khách hàng tiềm năng.
Nhiệm vụ 4: Quản lý ngân sách
- Theo dõi ngân sách các hoạt động về marketing, đảm bảo ngân sách được chi tiêu hợp lý, đạt hiệu quả hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nằm trong mức ngân sách được cho phép
Nhiệm vụ 5: Quản lý và phát triển Nhân viên
- Phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với các nhân sự dưới quyền; tổ chức việc giám sát hiệu quả công việc.
- Tạo điều kiện phát triển của tất cả các nhân viên trong bộ phận, bao gồm cả kế hoạch kế nhiệm cho vai trò chủ chốt.
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Trưởng Nhóm Công Nợ

22/05/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra, giám sát việc theo dõi công nợ khách hàng, xử lý công nợ khách hàng
1.1 Kiểm tra, giám sát việc theo dõi công nợ khách hàng:
- Tổng hợp báo cáo tình hình công nợ khách hàng.
- Xem xét, đề xuất các biện pháp xử lý công nợ khách hàng.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện theo dõi, xử lý công nợ khách hàng đảm bảo đạt KPI.
1.2 Xử lý công nợ khách hàng
- Kiểm tra, rà soát danh sách các khách hàng có lịch sử nợ chậm thanh toán, mất khả năng thanh toán.
- Đề xuất các biện pháp, giải pháp ngăn ngừa tình trạng khách hàng chậm thanh toán, nợ xấu.
- Thương thảo với khách hàng về các đề xuất biện pháp xử lý công nợ khách hàng.
Nhiệm vụ 2: Giám sát và giải quyết các đề nghị của khách hàng
- Giám sát và đề xuất các giải pháp, hướng xử lý để giải quyết các đề nghị của khách hàng một cách hợp lý.
- Thương thảo với khách hàng về các biện pháp giải quyết các đề nghị/khiếu nại của khách hàng.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ hướng dẫn nhân viên
Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các nhân viên trong tổ hoặc các nhân viên công nợ thuộc khu vực khác.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Phó Phòng Hậu Mãi

22/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Theo dõi, hỗ trợ Team Hợp Đồng phát hành hợp đồng giao dịch bất động sản đúng quy trình, phù hợp với yêu cầu của Công ty; theo dõi, hỗ trợ cấp dưới giải quyết đề nghị của KH liên quan đến nội dung hợp đồng giao dịch bất động sản.
1.1. Cập nhật chủ trương, chính sách liên quan đến nội dung Hợp Đồng và hướng dẫn thực hiện chi tiết cho Team Hợp Đồng.
1.2. Theo dõi, hỗ trợ công tác phát hành hợp đồng giao dịch bất động sản.
1.3. Hỗ trợ Chuyên viên & Trưởng nhóm Hợp đồng trong việc giải thích / giải quyết các thắc mắc / yêu cầu của khác hàng liên quan đến nội dung hợp đồng giao dịch bất động sản.
1.4. Xác nhận thông tin,thống nhất hướng xử lý cho các phát sinh mới liên quan đến Hợp đồng giữa các bộ phận liên quan (ASD, ACC, CLG, GM).
Nhiệm vụ 2: Theo dõi, hỗ trợ Team Công Nợ theo dõi công nợ và giải quyết các yêu cầu / đề nghị liên quan đến công nợ của khách hàng theo đúng quy trình, quy định;
2.1 Cập nhật chủ trương, chính sách liên quan đến Tổ Công Nợ và hướng dẫn thực hiện chi tiết cho Tổ Công Nợ.
2.2 Theo dõi, hỗ trợ công tác thu hồi công nợ và giải quyết yêu cầu / đề nghị liên quan đến công nợ của khách hàng
2.3 Xác nhận thông tin,thống nhất hướng xử lý cho các phát sinh mới liên quan đến công nợ giữa các bộ phận liên quan (ASD, ACC, CLG, GM)/các đối tác như Ngân hàng, Ban quản lý….)
2.4 Hỗ trợ cấp dưới trong việc giải quyết các thắc mắc / yêu cầu của khác hàng liên quan đến công nợ.
2.5 Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các KPI trong việc thu nợ của khách hàng.
2.6 Thiết lập các giải pháp xử lý công nợ, ngăn ngừa việc chậm thanh toán và nợ xấu của Khách hàng; Đảm bảo việc thu hồi các khoản thu đến hạn từ Hợp Đồng đặt cọc/ bán/ thuê sản phẩm Bất động sản.
Nhiệm vụ 3: Phân công & theo dõi hiệu quả công việc của Team Hành chính hậu mãi để có được kết quả công việc cao nhất.
3.1 Chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các hồ sơ, giấy tờ và bộ hợp đồng của dự án được scan, lưu trữ đầy đủ theo đúng Quy trình kiểm soát hồ sơ.
3.2 Chịu trách nhiệm cho việc cập nhật Phiếu BH, Phiếu Giải quyết đề nghị khách hàng (GQĐNKH)- Biên bản làm việc (BBLV) của dự án được lưu đầy đủ trên file mềm và file giấy.
3.3 Đảm bảo Team Hành chính hậu mãi hoạt động hiệu quả.
Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ tư vấn / yêu cầu / hướng dẫn yêu cầu tư vấn từ Phòng Pháp chế (CLG) đối với các vấn đề pháp lý có liên quan đến hợp đồng giao dịch bất động sản giữa Công ty với khách hàng.
Nhiệm vụ 5: Các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
2 năm trước Xem thêm

[Novaland] Trưởng Phòng Liên Kết Ngân Hàng

19/05/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

- Thiết lập, xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác bền vững đôi bên cùng có lợi, là cầu nối thông tin giữa Ngân hàng liên kết và Công ty;
- Phối hợp, hỗ trợ phòng ban liên quan các vấn đề liên quan đến Ngân hàng liên kết;
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả kết quả định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo. Mở rộng danh sách Đối Tác phù hợp với định hướng, chính sách Công ty từng thời kỳ;
- Xây dựng các chương trình thanh toán qua Ngân hàng liên kết hoặc các chương trình thanh toán trước hạn, nhằm đẩy nhanh tốc độ và đạt KPI thu tiền của Khách Hàng tại dự án do Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc No Va đầu tư / Phát triển ("Công ty");
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm
I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
1. Lập và kiểm soát quá trình lập và cập nhật ngân sách xây dựng.
2. Quản lý việc kiểm soát ngân sách xây dựng của các dự án được phân công.
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
1. Quản lý, phát triển năng lực và nguồn lực cho nhóm dự toán ngân sách
- Lập kế hoạch, phân bổ, giám sát công việc trong nhóm
- Thiết lập biểu mẫu, cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lập ngân sách
- Kiểm soát chất lượng công việc, và kiểm soát tiến độ thực hiện bởi nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn.
- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên cấp dưới về công tác chuyên môn và thực hiện theo các quy trình, biểu mẫu đã được ban hành.
2. Lập/ kiểm tra quá trình cập nhật ngân sách xây dựng
- Lập/ kiểm tra ngân sách dựa trên bản vẽ thiết kế ý tưởng bao gồm bóc tách khối lượng, ráp giá, phân tích & so sánh giá
- Phân tích, so sánh giá thành xây dựng của các phương án thiết kế để báo cáo cho quản lý phương án tối ưu về mặt chi phí
- Cập nhật/ kiểm tra ngân sách của các dự án khi có thay đổi về công năng sử dụng, tiêu chuẩn bàn giao
3. Quản lý việc kiểm soát ngân sách xây dựng của các dự án được phân công
- Kiểm tra việc cấp và kiểm soát ngân sách xây dựng của các dự án được phân công
- Kiểm tra việc lập báo cáo dòng tiền chi xây dựng hàng tháng và báo cáo kiểm soát ngân sách hàng quý
- Tham gia đào tạo và triển khai các hệ thống hiện hành/ mới của công ty (SAP, Lemon, CPM…)
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
 Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc dự toán ngân sách.
2 năm trước Xem thêm
I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
Hoạch định và quản lý việc thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà nước nhằm đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp pháp cho các dự án mà Tập đoàn đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1: Quản lý thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà nước
- Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án:
- Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư.
- Lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- Trình duyệt quy hoạch, trình duyệt dự án đầu tư.
- Trình duyệt hồ sơ hoàn công công trình.
- Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Cập nhật thông tin chính sách, qui định của chính phủ về quản lý đất đai và xây dựng và báo cáo Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.
Nhiệm vụ 2: Duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức nhà nước theo sự chỉ đạo của Chủ tịch và Tổng Giám đốc.
Nhiệm vụ 3: Quản lý và phát triển Nhân viên
- Tạo điều kiện phát triển của tất cả các nhân viên trong bộ phận, bao gồm cả kế hoạch kế nhiệm cho vai trò chủ chốt.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
 Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Khối đầu tư
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý ( Cao Cấp) Thiết Kế Kiến Trúc

11/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
Chịu trách nhiệm quản lý các giai đoạn thiết kế sơ bộ, giai đoạn thiết kế triển khai và thiết kế kỹ thuật.
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1:
Theo dõi, kiểm soát và báo cáo các giai đoạn thiết kế triển khai
- Theo dõi & kiểm tra về các công tác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ - quản lý việc lập hồ sơ thiết kế đấu thầu & hồ sơ thiết kế thi công.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung pháp lý liên quan đến dự án & nhiệm vụ thiết kế. Kiểm tra các số liệu phục vụ pháp lý & kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp & phản biện với nhóm tư vấn thiết kế công trình. Quản lý tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu của pháp lý & tiến độ đấu thầu, thi công.
- Theo dõi, xử lý các vấn đề thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
Nhiệm vụ 2: Phối hợp thông tin & điều phối thiết kế với các phòng ban liên quan.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
- Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc quản lý thiết kế/ Giám đốc thiết kế Triển khai
2 năm trước Xem thêm
I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
Quản lý chi phí xây dựng, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng thi công cho công tác kết cấu và hoàn thiện của các dự án thực hiện bời nhóm dự toán đấu thầu.
Lập chi phí dòng tiền chi cho các hợp đồng xây dựng định kỳ
Báo cáo công việc cho Giám đốc dự toán đấu thầu
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1: Quản lý hoạt động của nhóm dự toán
- Lập kế hoạch, lập quy trình, lập biểu mẫu, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện.
- Phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn khối lượng.
Nhiệm vụ 2: Kiểm soát chi phí xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán
- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình bao gồm công tác khái toán, dòng tiền.
- Tìm kiếm Nhà Thầu thi công xây dựng.
Nhiệm vụ 3: Kiểm soát quá trình đấu thầu của các dự án thuộc nhóm dự toán
- Thiết lập phân chia các gói thầu cho dự án, quản lý tiến độ công việc của nhóm dự toán phù hợp tiến độ chung toàn dự án.
- Lập hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công.
- Thương thảo, đàm phán giá và hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Kiểm soát lập BOQ khối lượng cho các gói cung cấp vật tư.
Nhiệm vụ 4: Quản lý Hợp đồng thi công xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán
- Kiểm soát đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
Giám đốc dự toán đấu thầu
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Pháp Lý Doanh Nghiệp

11/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
- Thực hiện, quản lý và hỗ trợ điều hành quản lý hoạt động Phòng Pháp lý doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo, giám sát của Trường phòng và Giám đốc/ Phó Giám đốc phòng.
- Tham mưu cho Cấp lãnh đạo phòng/ Cấp lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1: Quản lý thực hiện tư vấn pháp lý và Kiểm tra, soát xét nội dung pháp lý trong các hợp đồng, tài liệu liên quan đến hoạt động vận hành của Tập đoàn
a. Quản lý việc kiểm tra, soát xét, trình ký duyệt và lưu trữ các hợp đồng, văn bản nhận từ các phòng ban chuyên môn và các hợp đồng, văn bản do quản lý trực tiếp phân công.
b. Thực hiện và quản lý thực hiện việc tư vấn và hỗ trợ tư vấn cho các phòng ban các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động vận hành của Tập đoàn khi có yêu cầu
c. Tham dự các cuộc họp với đối tác/nhà cung cấp theo kế hoạch đã thống nhất với phòng ban chuyên môn nhằm hỗ trợ về mặt pháp lý.
d. Đề xuất ban hành, thực hiện và quản lý thực hiện việc soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản cần được ban hành mẫu liên quan đến hoạt động vận hành của Tập đoàn.
e. Trực tiếp tham mưu và hỗ trợ công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định của pháp luật chứng khoán; kiểm tra, soát xét quy trình và nội dung công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Nhiệm vụ 2: Quản lý cập nhật quy định pháp luật mới được ban hành
a. Quản lý việc cập nhật, lưu giữ, hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.
b. Hỗ trợ cấp trên đưa ra các khuyến nghị, các lưu ý cho các phòng, ban có liên quan nhằm hạn chế được những rủi ro pháp lý khi văn bản mới có hiệu lực thi hành.
Nhiệm vụ 3: Tham mưu các nội dung liên quan đến quản lý phòng ban và quản lý Tập đoàn
a. Sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Tập đoàn dựa trên các thay đổi, bổ sung của hệ thống văn bản pháp luật theo sự phân công của cấp trên.
b. Rà soát tuân thủ pháp lý trong hoạt động tổ chức, quản lý, vận hành, kinh doanh của Tập đoàn theo sự phân công của cấp trên. Báo cáo kịp thời cho cấp trên khi có những phát sinh ngoài kế hoạch được duyệt.
c. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cấp chuyên viên trong phòng ban và tổ chức các chương trình tập huấn các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động trong Tập đoàn.
Nhiệm vụ 4: Xử lý các vấn đề pháp lý đối với các sự cố, tranh chấp, khủng hoảng truyền thông của Tập đoàn
a. Phối hợp với các phòng/ban có liên quan và đại diện Tập đoàn làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải trình các vấn đề pháp lý theo yêu cầu trong trường hợp phát sinh các sự cố, tranh chấp, khủng hoảng truyền thông của Tập đoàn.
b. Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan xử lý pháp lý đối với các sự cố, tranh chấp, khủng hoảng truyền thông phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư, thi công, vận hành và kinh doanh dự án, vận hành & quản trị Tập đoàn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và Công ty thành viên thuộc tập đoàn.
c. Tham gia tố tụng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Tập đoàn.
Nhiệm vụ 5: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng Pháp lý doanh nghiệp
vụ 3: Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
Giám đốc Pháp lý doanh nghiệp hoặc Phó Giám đốc Pháp lý doanh nghiệp
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Pháp Lý Đầu Tư

11/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
Giám sát, tư vấn thực hiện và kiểm soát toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư của tập đoàn, các công ty thành viên, công ty liên kết., dưới sự giám sát của Giám đốc pháp lý đầu tư.
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
II.1. Nhiệm vụ 1: Thực hiện rà soát, kiểm tra pháp lý tất cả các thủ tục, hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện đầu tư dự án:
1.1. Giám sát và thực hiện thẩm định sơ bộ hồ sơ pháp lý của dự án và/hoặc công ty tiềm năng;
1.2. Tham gia đề xuất Cấu trúc đầu tư khả thi về góc độ pháp lý sau khi hoàn tất quá trình thẩm định pháp lý sơ bộ theo nguyên tắc đảm bảo kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý có thể phát sinh;
1.3. Kiểm tra, rà soát các vấn đề về pháp lý trong quá trình thực hiện các giao dịch cũng như phối hợp đề xuất phương án khắc phục và xử lý hậu quả phát sinh (nếu có) trong quá trình M&A dự án/công ty;
1.4. Thực hiện và giám sát các công tác kiểm tra, xác minh tính chính xác, trung thực của hồ sơ pháp lý dự án/công ty và/hoặc đối tác cũng như phạm vi, thẩm quyền thực hiện của tất cả các bên có liên quan đến giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng, các đơn vị tư vấn.
II.2 Nhiệm vụ 2: Đàm phán, soạn thảo, soát xét các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư giữa tập đoàn, công ty con, công ty liên kết của tập đoàn và/hoặc nhân sự chỉ định bởi tập đoàn với đối tác:
2.1. Soạn thảo và/hoặc xem xét, điều chỉnh, đàm phán, thương lượng với đối tác về nội dung các thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc (sơ bộ), các hợp đồng chi tiết/ chính thức và các tài liệu giao dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với Cấu trúc đầu tư được phê duyệt;
2.2. Soát xét các vấn đề pháp lý đối với các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư khi được đệ trình bởi phòng ban chuyên môn.
II.3. Nhiệm vụ 3: Tư vấn hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn pháp lý độc lập để thực hiện tư vấn cho phòng ban chuyên môn, các Giám đốc khối, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn về những rủi ro pháp lý và giải pháp pháp lý khắc phục các rủi ro này trong giai đoạn đầu tư và giai đoạn hậu đầu tư:
3.1. Tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu có ảnh hưởng đến kết quả giao dịch và các giải pháp để khắc phục rủi ro pháp lý đối với cấu trúc đầu tư, nội dung tài liệu hồ sơ, giao dịch của hoạt động đầu tư và các vấn đề pháp lý phát sinh tại giai đoạn hậu đầu tư;
3.2. Phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý độc lập và giám sát hoạt động của các đơn vị tư vấn này trong hoạt động tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu được quy định tại Mục 3.1 này.
II.4. Nhiệm vụ 4: Khi được ủy quyền bởi Giám đốc pháp lý đầu tư, thay mặt Giám đốc pháp lý đầu tư giải quyết và quyết định những vấn đề pháp lý trọng yếu trong hoạt động đầu tư mà thuộc thẩm quyền của Giám đốc pháp lý đầu tư.
4.1. Giải quyết và quyết định những vấn đề pháp lý trọng yếu trong hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của Giám đốc pháp lý, khi được ủy quyền bởi Giám đốc pháp lý đầu tư.
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
 Báo cáo trực tiếp cho: Giám Đốc Pháp Lý Đầu Tư
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Tiền Lương & Phúc Lợi

05/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Nhiệm vụ chính
- Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến chính sách phúc lợi và chi trả tiền lương của công ty
II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1: Kiểm tra việc thực hiện tính lương, chi trả các chế độ, chính sách, bảo hiểm bắt buộc & thuế thu nhập cá nhân
- Kiểm tra kết quả các nghiệp vụ: tính lương hàng tháng, chi trả các chế độ chính sách, bảo hiểm bắt buộc (Bảo hiểm xã hội (“BHXH”), bảo hiểm y tế (“BHYT”) và bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”)) và thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) thực hiện đúng theo quy định của Công ty, cam kết với người lao động và các quy định hiện hành của Luật thuế, BHXH và lao động.
- Thực hiện các báo cáo liên quan về chi phí nhân sự, tỉ lệ nghỉ việc, tiến độ thực hiện công việc và các báo cáo khác khi được quản lý yêu cầu.
Nhiệm vụ 2: Quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự
- Đảm bảo các dữ liệu nhân sự được cập nhật chính xác và thường xuyên.
- Đảm bảo dữ liệu & hồ sơ nhân sự được lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn ISO, sắp xếp khoa học.
Nhiệm vụ 3: Đề xuất xây dựng các quy trình, chính sách nhân sự
- Đề xuất xây dựng, chỉnh sửa các quy trình nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Đề xuất các chính sách nhân sự theo hướng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thị trường lao động.
- Chuẩn bị các số liệu, công cụ để xây dựng, cập nhật khung lương cho tất cả các vị trí công việc trong Công ty.
Nhiệm vụ 4: Tham gia xây dựng, củng cố các tính năng của phần mềm quản lý Nhân sự
- Tham gia vào tất cả các giai đoạn triển khai phần mềm Nhân sự, đảm bảo việc vận hành phần mềm hiệu quả.
- Tìm hiểu và đề xuất các công cụ công nghệ thông tin nhằm cải tiến chất lượng công việc C&B.
Nhiệm vụ 5: Đào tạo
- Thực hiện việc đào tạo định kỳ về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng liên quan cho nhân viên.
III. Báo cáo trực tiếp
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Nhân sự
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hậu Mãi

28/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Theo dõi công nợ và xử lý công nợ khách hàng
1.1 Kiểm tra, theo dõi công nợ khách hàng
- Lập kế hoạch, thực hiện theo dõi việc thu hồi nợ khách hàng đảm bảo đạt KPI.
- Tổng hợp báo cáo tình hình công nợ khách hàng.
1.2 Xử lý công nợ khách hàng
- Thiết lập danh sách các khách hàng có lịch sử nợ chậm thanh toán, mất khả năng thanh toán và thông báo cấp quản lý để có hướng xử lý kịp thời.
- Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa tình trạng khách chậm thanh toán, nợ xấu.
- Thương thảo với khách hàng về các biện pháp xử lý công nợ khách hàng
Nhiệm vụ 2: Giải quyết các đề nghị của khách hàng
- Thực hiện và theo dõi việc giải quyết đề nghị của khách hàng đến khi hoàn tất.
- Đề xuất các phương án giải quyết đề nghị/khiếu nại của khách hàng và trình cấp quản lý.
- Thương thảo với khách hàng về các biện pháp giải quyết các đề nghị/khiếu nại của khách hàng
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng
3.1 Soạn thảo hợp đồng
- Kiểm tra đối chiếu thông tin trên Phiếu báng hàng so với Hồ sơ chứng từ khách hàng/Chương trình bán hàng….
- Lập Bộ Hợp đồng trên cơ sở Phiếu bàng hàng được phê duyệt
3.2 Soạn thảo phụ lục hợp đồng
Căn cứ Phiếu yêu cầu chỉnh sửa tài liệu/Phiếu giải quyết đề nghị khách hàng, thực hiện soạn thảo Phụ lục Hợp đồng/Thỏa thuận điều chỉnh Hợp đồng trên cơ sở: Mẫu đã được phê duyệt, Hướng dẫn của cấp trên và Phòng Pháp lý hoặc các phòng ban liên quan
3.3 Giải thích điều khoản hợp đồng cho khách hàng
- Trực tiếp giải thích Hợp đồng cho khách hàng
- Ghi nhận ý kiến khách hàng, đề xuất biện pháp giải quyết đề nghị của khách hàng
Nhiệm vụ 4: Thống kê các thông tin nội dung Hợp đồng và công việc khác
- Thực hiện nhập liệu các thông tin nội dung Hợp đồng đã phát hành cho khách hàng theo mẫu/quy trình/ quy định được ban hành lên phần mềm
- Trích xuất dữ liệu từ file thống kê hoặc từ phần mềm khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Hậu Mãi (After Sales Service Manager)

28/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Triển khai các hoạt động Hậu mãi
- Kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị giao kết, ký kết hợp đồng cho mục đích mua bán căn hộ; Triển khai hoạt động ký kết Hợp đồng bán hàng, hỗ trợ phòng kinh doanh tư vấn cho khách hàng về các điều khoản và điều kiện quy định trên Hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm trong việc soạn thảo các phụ lục hợp đồng theo các chương trình bán hàng, thỏa thuận với khách hàng đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt
- Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các KPI trong việc thu nợ của khách hàng. Thiết lập các giải pháp xử lý công nợ, ngăn ngừa việc chậm thanh toán và nợ xấu của Khách hàng; Đảm bảo việc thu hồi các khoản thu đến hạn từ Hợp Đồng đặt cọc/ bán/ thuê sản phẩm Bất động sản.
- Xử lý và phản hồi các đề nghị của Khách hàng.
- Kiểm tra, giám sát việc giao/ nhận nhà với khách hàng theo tiến độ được phê duyệt.
- Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ nhằm cung cấp cho Phòng Pháp lý dự án thực hiện việc xin cấp GCN, theo dõi, đôn đốc các phòng ban liên quan cho đến khi hoàn tất bàn giao GCN cho khách hàng.
- Đánh giá và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động của dịch vụ sau bán hàng khác cho Ban điều hành của Tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng:
- Phối hợp với các Phòng ban liên quan để xử lý yêu cầu/phản hồi ý kiến cho khách hàng.
- Giải quyết, hỗ trợ xử lý khiếu nại/ phản hồi của cư dân liên quan đến dịch vụ tòa nhà, hợp đồng, phí quản lý, sửa chữa căn hộ,vv.
o Khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ của Ban quản lý tòa nhà (BQLTN) tại các tòa nhà đã bàn giao.
o Hỗ trợ và tư vấn cho BQLTN trong công tác điều chỉnh và nâng cao dịch vụ chăm sóc cư dân cũng như các cách giải quyết yêu cầu của cư dân một cách thỏa đáng.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng các quy trình hoạt động của phòng Hậu mãi, đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Nhiệm vụ 4: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên
Nhiệm vụ 5: Các công việc khác theo yêu cầu & chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Giám sát và phân bổ công việc cho kỹ sư dự toán - đấu thầu mảng hạ tầng/ngân sách hoặc cơ điện
- Lập kế hoạch, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện bởi nhóm dự toán - đấu thầu.
- Phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn khối lượng.
Nhiệm vụ 2: Thực Hiện Kiểm soát chi phí xây dựng của các dự án của nhóm dự toán - đấu thầu Cơ Điện
- Dự trù dòng tiền thanh toán hàng tháng, dòng tiền tổng thể công trình.
- Phối hợp các bộ phận liên quan để kiểm soát thiết kế và giá thành xây dựng trong ngân sách.
- Tìm kiếm Nhà Thầu thi công xây dựng.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện công tác đấu thầu cho các dự án của nhóm dự toán - đấu thầu hạ tầng/ngân sách hoặc cơ điện
- Thiết lập phân chia các gói thầu cho dự án, quản lý tiến độ công việc của nhóm dự toán - đấu thầu phù hợp tiến độ chung toàn dự án.
- Soạn thảo hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công.
- Tính toán khối lượng lập BOQ cho các gói thầu thi công.
- Tham gia thương thảo đàm phán giá và hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Lập BOQ khối lượng cho các gói cung cấp vật tư.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện Quản lý hợp đồng thi công xây dựng
Đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.
2 năm trước Xem thêm
* Mục tiêu công việc:
- Triển khai phát triển nguồn khách hàng từ Công ty môi giới (CTMG).
- Triển khai kế hoạch bán hàng của CTMG theo mục tiêu phát triển của Tập đoàn.
* Nhiệm vụ 1: Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn khách hàng của CTMG, triển khai và kiểm soát việc thực hiện
- Triển khai phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược
- Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng của CTMG theo Tháng / Quý / Năm
- Đề xuất và triển khai thực hiện các Chính sách môi giới
- Xây dựng mối quan hệ với các CTMG theo Giá trị cốt lõi của Tập đoàn
- Kiểm soát việc ký kết các hợp đồng với Khách hàng theo quy định của Tập đoàn
- Tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng
- Kiểm soát thông tin cung cấp cho CTMG phải chính xác, đúng và kịp thời
* Nhiệm vụ 2: Triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng
- Quản lý việc lưu trữ dữ liệu khách hàng (database), đảm bảo 100% thông tin khách hàng được cập nhật về dữ liệu trung tâm trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp xúc khách hàng tại các sàn giao dịch.
- Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp của nhân viên quản lý đại lý
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
* Nhiệm vụ 3: Xây dựng và phát triển hệ thống CTMG
- Phát triển hệ thống CTMG phù hợp với chiến lược kinh doanh dự án và Tập đoàn
- Triển khai và quản lý việc cập nhật hệ thống Quy trình, Quy định, Hướng dẫn có liên quan đến hoạt động bán hàng qua CTMG
- Kiểm soát chất lượng hoạt động vận hành các phần mềm chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ bán hàng (Sales Apps…)
- Theo dõi và giám sát việc tổ chức các hoạt động bán hàng của các CTMG
- Phối hợp với phòng ban liên quan trong việc ký hợp đồng dịch vụ và thanh toán phí cho CTMG
- Liên tục cập nhật thông tin bán hàng của dự án cho CTMG kịp thời.
2 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Triển khai hệ thống SAP
- Lập kế hoạch triển khai
- Tham gia xây dựng các giải pháp, quy trình triển khai trên SAP
Nhiệm vụ 2: Vận hành và hỗ trợ hệ thống SAP
- Vận hành hệ thống phần mềm SAP
- Hỗ trợ hệ thống SAP, đào tạo key users, tiếp nhận và xử lý các phát sinh từ hệ thống SAP
- Đảm bảo các tài liệu về quy trình, cấu hình và kỹ thuật của hệ thống SAP được lưu trữ an toàn, sẵn sàng
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và quản lý nhóm SAP
- Tổ chức đội ngũ triển khai hệ thống SAP
- Phân công nhiệm vụ, triển khai các công việc đến từng nhóm.
- Giám sát và điều hành các nhóm triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng và đúng tiến độ.
- Xây dựng đội ngũ dự phòng và kế thừa
- Hỗ trợ việc lập kế hoạch đào tạo nâng cao chuyên môn phân hệ và kỹ thuật cho nhóm SAP
Nhiệm vụ 4: Phối hợp với các nhóm CNTT hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Phối hợp với các trưởng nhóm trong phòng CNTT hoàn thành các mục tiêu đề ra
- Thực hiện các nhiệm vụ của Lãnh đạo phòng CNTT giao
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng CNTT (Web, Mobile)

14/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Phát triển các ứng dụng trên Web, mobile.
- Viết các phần mềm ứng dụng trên Web, mobile khi được phân công.
- Phát triển hệ thống sharepoint.
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu, tìm hiểu, phát triển phần mềm hệ thống.
- Chủ động nghiên cứu các giải pháp IT hóa các nghiệp vụ, quy trình lên hệ thống.
- Nghiên cứu các công nghệ mới, kỹ thuật mới trong ứng dụng lập trình để áp dụng.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện việc phát triển các modules trong dự án như: winform,webform…
- Viết phần mềm, kiểm tra và xử lý lỗi phần mềm
- Phân quyền theo nhóm từng công việc viết code.
3 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
- Cung cấp, tư vấn thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Thực hiện chỉ tiêu bán hàng hàng theo tháng / quí / năm
- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ yêu cầu (hàng ngày/ tháng…), cập nhật dữ liệu vào phần mềm nghiệp vụ hiện hành
- Phối hợp với các phòng ban liên quan giải đáp các thắc mắc của Khách hàng; hoặc xử lý các tình huống phát sinh có liên quan đến khách hàng, sản phẩm, giao dịch, …
*Nhiệm vụ 2:Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
- Phân nhóm Khách hàng,xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng
- Cập nhật tiến độ thực hiện dự án, sản phẩm mới đến Khách hàng
- Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên, đặc biệt vào các dịp sự kiện riêng của cá nhân khách hàng (Sinh nhật, Cưới hỏi, …) và sự kiện chung (Lễ, Tết, Sự kiện bán hàng của Tập đoàn, …)
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
- Xây dựng, duy trì và phát triển các công cụ tiếp thị hỗ trợ bán hàng.
- Đảm bảo thông tin đăng tải trên các công cụ tiếp thị hỗ trợ bán hàng được cập nhật đầy đủ và chính xác.
- Thiết lập, phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
*Nhiệm vụ 4:Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu
- Giới thiệu ứng viên tiềm năng cho vị trí Chuyên viên Tư vấn BĐS/ Chuyển nhượng theo kế hoạch tuyển dụng kinh doanh của Tập đoàn.
- Tìm kiếm, cập nhật, và chia sẻ kịp thời trong đội ngũ các thông tin sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh, … có liên quan đến hoạt động bán hàng trong khu vực / vùng.
- Tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện của Tập đoàn, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc.
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cung Cứng Hoạt Động

11/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thực hiện công tác mua hàng:
o Thực hiện mua hàng theo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã được duyệt:
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ cho các gói đang thụ thụ lý
- Phân tích các yêu cầu mua hàng hóa, dịch vụ. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa hàng hóa, dịch vụ cần cung cấp
- Đảm bảo mọi hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho các gói thụ lý theo đúng quy trình, quy định và chính sách của tập đoàn đề ra
- Đánh giá các tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra để ra quyết định chọn sản phẩm, nhà cung cấp, nhà thầu phù hợp.
- Lập kế hoạch theo dõi tiến độ giao hàng, chủ động liên lạc với NCC để kiểm soát tiến độ giao hàng đảm bảo hàng hóa được giao theo đúng tiến độ như cam kết trong HĐ.Theo dõi và kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ, tiến độ thực hiện đơn hàng và tiến độ thanh toán
- Kiểm soát chi phí mua hàng nằm trong ngân sách được duyệt
- Cập nhật cơ sở dữ liệu cung ứng
o Thương thảo và đàm phán với nhà cung cấp:
- Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các gói đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho tập đoàn
- Quản lý Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thi công cho các gói đang thụ lý.
Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ cấp quản lý duy trì và phát triển nguồn cung
- Cùng với Trưởng bộ phận, thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung.
- Cập nhật dữ liệu danh bạ nguồn cung.
- Cập nhật dữ liệu nguồn cung.
- Duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp cũ và chủ động tìm kiếm nhà cung cấp mới tiềm năng.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Báo cáo định kỳ cho Quản lý trực tiếp về công tác mua hàng của các gói đang thụ lý
- Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của Phòng cung ứng nói riêng và tập đoàn nói chung.
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo.
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Đầu Tư

05/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Thu thập thông tin chi tiết về các dự án bất động sản tại khu vực dự án tiềm năng và vùng lân cận.
- Phân tích, nhận định và đưa ra các đánh giá để hỗ trợ việc lập báo cáo đầu tư.
- Thẩm định dự án tiềm năng
- Theo dõi cập nhật và tổng hợp thông tin các dự án đang đầu tư xây dựng.
- Thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo định kỳ của các dự án đã đang triển khai đầu tư xây dựng bao gồm tiến độ xây dựng, bán hàng, thu tiền và các công việc liên quan.
- Thống kê, phân tích và tổng hợp về dòng tiền dự án và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển dự án.
- Đề xuất các phương án để giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Tham gia thu thập thông tin, thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản
3 năm trước Xem thêm

Giám Sát Đầu Tư

05/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thẩm định dự án tiềm năng:
- Thực hiện phân tích, tổng hợp các thông tin đầu ra, đầu vào của dự án tiềm năng. Đánh giá dự án tiềm năng theo các tiêu chí thẩm định để xem xét khả năng khai thác hiệu quả.
- Thực hiện phân tích, rà soát các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, pháp lý doanh nghiệp của dự án tiềm năng.
- Lập phương án, kế hoạch dòng tiền, tham gia thẩm định, đánh giá khả thi dự án tiềm năng.
Nhiệm vụ 2: Giám sát quá trình triển khai đầu tư dự án:
- Theo dõi quá trình thực hiện phát triển dự án trên cơ sở nguồn thông tin Quyết định đầu tư dự án.
- Thu thập và tổng hợp thông tin về tình hình bán hàng, thu tiền, chi phí phát sinh, thực hiện theo dõi hiệu quả của dự án sau đầu tư.
- Định kỳ lập hoặc hỗ trợ kiểm tra báo cáo dòng tiền dự án.
- Phân tích, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển dự án, đề xuất các phương án.
- Thực hiện các công việc rà soát chi tiết Due Diligence Công ty mục tiêu, dự án mục tiêu. Đánh giá, tổng hợp các rủi ro phát hiện và thông tin báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.
- Giám sát, kiểm tra, tổng hợp các nội dung công việc của các chuyên viên đầu tư.
- Đối chiếu các tài liệu đầu tư với cấu trúc đầu tư đã được phê duyệt.
3 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ chính
Main duties
Đề xuất, triển khai & giám sát các hoạt động marketing kĩ thuật số phục vụ cho mục đích hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nâng cao hình ảnh thương hiệu
Nhiệm vụ chi tiết
Responsibilities
Nhiệm vụ 1:
Xây dựng kế hoạch quảng bá hàng tuần, tháng/hoặc theo từng chiến dịch cụ thể trên các kênh truyền thông kĩ thuật số cho các dự án theo ngân sách được duyệt và đạt hiệu quả hỗ trợ kinh doanh cao nhất
Nhiệm vụ 2:
Phối hợp và quản lý các nhà cung cấp dịch vụ marketing kĩ thuật số để đảm bảo việc triển khai kế hoạch quảng bá thông tin về dự án/ thương hiệu được hiệu quả, không có sai sót và hỗ trợ trực tiếp hoạt động kinh doanh
Nhiệm vụ 3:
Triển khai các dự án về marketing kĩ thuật số bên cạnh các hoạt động quảng cáo thông thường như: xây dựng các ứng dụng điện thoại, hệ thống Listening Tool,…
Nhiệm vụ 4:
Tìm hiểu, đề xuất các giải pháp marketing kĩ thuật số mới, các nhà cung cấp mới để tăng cường hiệu quả của hoạt động marketing kĩ thuật số
Báo cáo trực tiếp
Direct Reporting Lines
- Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Marketing kĩ thuật số
3 năm trước Xem thêm

Phó Phòng Triển Khai Hỗ Trợ Cộng Đồng

31/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)
Phụ trách triển khai thực hiện các công việc CSR
II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1 (Task 1): Triển khai thực hiện các hoạt động CSR được phê duyệt chủ trương
1.1 Liên hệ đối tác để trao đổi về qui trình thủ tục chứng từ, theo dõi kế hoạch thực hiện hoạt động
1.2 Phối hợp với các Phòng ban liên quan để triển khai công việc theo qui trình CSR
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Thực hiện, tổ chức các sự kiện CSR
2.1 Phối hợp với đối tác trong công tác tổ chức, thực hiện các sự kiện CSR; giám sát các thiết kế có logo Tập
đoàn nhằm đảm bảo tuân thủ qui định về thương hiệu Tập đoàn
2.2 Thực hiện tất cả công việc chuẩn bị trước sự kiện, công việc trong và sau sự kiện
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Thực hiện, theo dõi thủ tục chứng từ thanh quyết toán và báo cáo chi phí CSR
3.1 Lập, hoàn tất và theo dõi thủ tục giấy tờ, chứng từ của các hoạt động CSR
3.2 Theo dõi, giám sát và báo cáo chi phí của các hoạt động CSR
Nhiệm vụ 4 (Task 4): Báo cáo các hoạt động CSR
4.1 Thực hiện báo cáo sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc hoạt động CSR; theo dõi và báo cáo các
chương trình CSR dài hạn
4.2 Thực hiện báo cáo hoạt động CSR thường kỳ (tháng, quí,năm)
Nhiệm vụ 5 (Task 5): Theo dõi mảng truyền thông các sự kiện CSR
5.1 Phối hợp thực hiện và theo dõi, báo cáo mảng truyền thông các sự kiện CSR trên facebook, website, truyền
thông nội bộ Tập đoàn, truyền thông bên ngoài qua các kênh báo chí, truyền hình.
5.2 Lưu trữ, quản lý hình ảnh, clip và các tư liệu CSR
Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines): Trưởng phòng CSR
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Pháp Lý – Vận Hành Dự Án

30/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý nghiên cứu, thực hiện tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra pháp lý đối với hoạt động hỗ trợ huy động vốn của Tập đoàn và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn
1.1. Tổng hợp, tập hợp hồ sơ để chuẩn bị cho việc xây dựng cơ chế huy động vốn thông qua việc bán sản phẩm (dự án nhà ở và nghỉ dưỡng) và điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh doanh, đảm bảo theo sát sự thay đổi của chính sách pháp luật, của chính sách tín dụng của các ngân hàng thương mại trên thị trường.
1.2. Nghiên cứu các quy định của pháp luật để hỗ trợ việc tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra pháp lý đối với các hồ sơ, hợp đồng, văn kiện liên quan đến huy động vốn thông qua các gói trái phiếu và/hoặc các khoản vay trong nước và nước ngoài phục vụ nhu cầu vốn của các Dự án và phục vụ hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý triển khai, nghiên cứu, thực hiện tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra pháp lý đối với hoạt động thi công, vận hành, khai thác các dự án đầu tư của Tập đoàn và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn
2.1. Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý soạn thảo/rà soát các biểu mẫu hợp đồng, văn bản giao dịch với khách hàng; hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý chuẩn bị các hồ sơ về cấu trúc bán hàng, các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng; thực hiện các chương trình đào tạo, soạn thảo tài liệu cập nhật kiến thức cho nhân viên kinh doanh hiện hữu và các phòng ban liên quan.
2.2. Nghiên cứu các quy định pháp luật để hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý ban hành các sổ tay/hướng dẫn pháp lý, tập huấn chuyên đề/nội bộ để cập nhật, nâng cao kiến thức pháp lý của nhân viên tư vấn bất động sản; tham gia hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý làm việc, hướng dẫn và trao đổi với các Phòng ban của Tập Đoàn về các vấn đề pháp lý có liên quan đến các hoạt động thi công, vận hành, huy động vốn, khai thác và kinh doanh dự án.
2.3. Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý soạn thảo, rà soát và ban hành mẫu hợp đồng, văn bản thuộc hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản của Tập Đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
2.4. Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý tìm hiểu các quy định pháp luật để tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến nhân sự, lao động, doanh nghiệp và các yêu cầu công việc khác xuất phát từ các phòng ban chuyên môn.
2.5. Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý làm việc và phối hợp với các phòng ban chuyên môn hoàn thành (i) công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư, khu nhà ở riêng lẻ; (ii) thủ tục bàn giao từ Chủ đầu tư cho Ban quản trị; và (iii) tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình quản lý nhà chung cư, cụm nhà chung cư, khu nhà ở riêng lẻ;
2.6. Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý theo dõi, cập nhật văn bản pháp luật cho Tập đoàn trong hoạt động vận hành, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ, thực hiện đào tạo nội dung pháp lý khi có đề xuất.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý trong việc tư vấn hoặc phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan xử lý pháp lý đối với các sự cố, khủng hoảng truyền thông của Tập đoàn và Công ty thành viên thuộc tập đoàn
3.1. Tham gia hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý trong việc phối hợp với các phòng/ban có liên quan và đại diện Tập đoàn làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân, khách hàng, đối tác để giải trình các vấn đề pháp lý.
3.2. Tham gia hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý/Trưởng Nhóm Pháp Lý trong việc phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan xử lý pháp lý đối với các sự cố truyền thông phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư, thi công, vận hành và kinh doanh dự án, vận hành & quản trị Tập đoàn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và Công ty thành viên thuộc tập đoàn.
3 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán và soạn thảo, soát xét các tài liệu liên quan đến thi công, vận hành các dự án đầu tư của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn:
1.1 Soạn thảo và tham gia đàm phán với các đối tác để ký kết các tài liệu phục vụ cho hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản.
1.2 Soạn thảo và tham gia đàm phán với các đơn vị quản lý vận hành quốc tế để ký kết các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý/vận hành các dự án bất động sản nghỉ dưỡng.
1.3 Soạn thảo và ban hành các hợp đồng mẫu/văn bản mẫu cho các công việc thuộc hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
1.4 Phối hợp với các phòng ban chuyên môn kiểm soát hoạt động quản lý, vận hành cao ốc, khu nhà ở và các tài sản tại dự án, công ty dự án sau khi đưa vào hoạt động và sử dụng.
1.5 Soạn thảo và ban hành các hợp đồng mẫu/văn bản mẫu cho các công việc thuộc hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Tư vấn pháp lý, tham gia xây dựng cấu trúc bán hàng cho các dự án bất động sản nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn:
2.1. Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc bán hàng và soạn thảo các tài liệu phục vụ cho hoạt động bán hàng.
2.2. Sắp xếp, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho hoạt động sau bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Nhiệm vụ 3: Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán, soạn thảo và soát xét các tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn của Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn:
3.1. Soạn thảo và rà soát các tài liệu phục vụ hoạt động huy động vốn thông qua các gói trái phiếu và/hoặc khoản vay nước ngoài của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn;
3.2. Phân tích, đánh giá và xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro đối với các đối tác khi phát hành các gói trái phiếu bao gồm đại lý phát hành, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý lưu ký và thanh toán.
3.3. Đánh giá và đề xuất ý kiến pháp lý đối với cơ cấu phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay để kiểm soát và hạn chế rủi ro bị thâu tóm.
Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Phòng Pháp Lý và/hoặc Phó Giám đốc Phòng Pháp lý
3 năm trước Xem thêm

Phó Giám Đốc Pháp Lý – Pháp Lý Doanh Nghiệp

30/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Tổ chức tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán và soạn thảo, soát xét các tài liệu liên quan đến thi công, vận hành các dự án đầu tư của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn:
1.1 Tổ chức soạn thảo và tham gia đàm phán với các đối tác để ký kết các tài liệu phục vụ cho hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản.
1.2 Tổ chức soạn thảo và tham gia đàm phán với các đơn vị quản lý vận hành quốc tế để ký kết các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý/vận hành các dự án bất động sản nghỉ dưỡng.
1.3 Tổ chức soạn thảo và ban hành các hợp đồng mẫu/văn bản mẫu cho các công việc thuộc hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
1.4 Phối hợp với các phòng ban chuyên môn kiểm soát hoạt động quản lý, vận hành cao ốc, khu nhà ở và các tài sản tại dự án, công ty dự án sau khi đưa vào hoạt động và sử dụng.
1.5 Tổ chức soạn thảo và ban hành các hợp đồng mẫu/văn bản mẫu cho các công việc thuộc hoạt động thi công, xây dựng và vận hành các dự án bất động sản của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
Nhiệm vụ 2: Tổ chức tư vấn pháp lý, tham gia xây dựng cấu trúc bán hàng cho các dự án bất động sản nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn:
2.1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng cấu trúc bán hàng và soạn thảo các tài liệu phục vụ cho hoạt động bán hàng.
2.2. Điều phối và sắp xếp, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho hoạt động sau bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Nhiệm vụ 3: Tổ chức tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán, soạn thảo và soát xét các tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn của Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn:
3.1. Tổ chức soạn thảo và rà soát các tài liệu phục vụ hoạt động huy động vốn thông qua các gói trái phiếu và/hoặc khoản vay nước ngoài của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn;
3.2. Phân tích, đánh giá và xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro đối với các đối tác khi phát hành các gói trái phiếu bao gồm đại lý phát hành, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý lưu ký và thanh toán.
3.3. Đánh giá và đề xuất ý kiến pháp lý đối với cơ cấu phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay để kiểm soát và hạn chế rủi ro bị thâu tóm.
Nhiệm vụ 4: Các công việc khác
4.1 Tổ chức đào tạo cho các phòng ban chuyên môn về tư duy pháp lý và kỹ năng đàm phán các điều khoản của hợp đồng thương mại.
4.2 Tổ chức đào tào nội bộ nhằm phát triển năng lực chuyên môn của nhân viên Phòng Pháp Lý.
4.3 Các vấn đề tư vấn và tham mưu khác theo phân công của Giám đốc Pháp Lý
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Pháp Lý - Đầu Tư

30/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý Đầu Tư/Trưởng Nhóm Pháp Lý Đầu Tư phân tích tình trạng pháp lý, khả năng phát sinh rủi ro và cơ chế kiểm soát rủi ro sơ bộ của các dự án/công ty tiềm năng khi tiếp cận thông tin về các dự án và/hoặc công ty tiềm năng :
1.1 Tổng hợp, tập hợp hồ sơ để chuẩn bị cho việc thẩm định sơ bộ hồ sơ pháp lý của dự án và/hoặc công ty tiềm năng
1.2 Hỗ trợ nghiên cứu các quy định của pháp luật để lập Báo cáo rà soát pháp lý/Báo cáo pháp lý đầu tư cho dự án và/hoặc công ty tiềm năng
Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý Đầu Tư/Trưởng Nhóm Pháp Lý Đầu Tư nghiên cứu cấu trúc đầu tư khả thi về góc độ pháp lý và hoạch định kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động M&A các dự án và/hoặc công ty mục tiêu hiệu quả và đúng tiến độ:
2.1 Tham gia hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý Đầu Tư/Trưởng Nhóm Pháp Lý Đầu Tư thảo luận với các phòng ban liên quan về cấu trúc đầu tư;
2.2 Theo dõi việc triển khai và thực hiện M&A trong lĩnh vực pháp lý đối với các dự án và/hoặc công ty mục tiêu.
Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý Đầu Tư/Trưởng Nhóm Pháp Lý Đầu Tư nghiên dự phòng xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, hạn chế tối đa rủi ro cho Tập đoàn và các Công ty thành viên của Tập đoàn tại các thời điểm trước, trong và sau khi hoàn tất hoạt động M&A:
3.1 Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý Đầu Tư/Trưởng Nhóm Pháp Lý Đầu Tư rà soát các vấn đề về pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch;
3.2 Đề xuất phương án khắc phục soát các vấn đề về pháp lý phát sinh theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ 4 : Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý Đầu Tư/Trưởng Nhóm Pháp Lý Đầu Tư nghiên quản lý các hoạt động pháp lý của các dự án và/hoặc công ty mục tiêu từ giai đoạn thực hiện hoạt động M&A đến khi hoàn tất giao dịch M&A
4.1 Hỗ trợ Giám Sát Pháp Lý Đầu Tư/Trưởng Nhóm Pháp Lý Đầu Tư nghiên rà soát các vấn đề về pháp lý phát sinh đối với các dự án và/hoặc công ty mục tiêu từ giai đoạn thực hiện hoạt động M&A đến khi hoàn tất giao dịch M&A;
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Hệ SAP

29/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Phân tích, xây dựng và phát triển các Ứng dụng trên hệ thống SAP và BI
- Phối hợp với nhóm BA phân tích các yêu cầu, lập kế hoạch phát triển Ứng dụng
- Thiết kế các Ứng dụng trên hệ thống SAP và BI
- Phát triển và chỉnh sửa Ứng dụng theo sự phân công của Quản lý Kỹ thuật SAP
- Kiểm tra kỹ thuật các Ứng dụng trước khi đưa vào ứng dụng
Nhiệm vụ 2: Lập kế hoạch triển khai các gói dự án phát triển Ứng dụng trên SAP và BI
- Lập kế hoạch triển khai chi tiết đến nhóm Kỹ thuật SAP và BI
- Điều phối các công việc liên quan đến nhóm
- Phối hợp với các nhóm SAP phát triển các Ứng dụng trên SAP và BI đúng hạn
Nhiệm vụ 3: Phân tích và nghiên cứu giải pháp phát triển cho các ứng dụng
- Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng (Business requirement), yêu cầu chức năng (Functional Requirement), các tình huống kiểm thử (test cases) và dữ liệu kiểm thử (test data).
- Viết tài liệu hướng dẫn (User Guide) và thực hiện kiểm thử người dùng (user acceptance test-UAT), kiểm thử hệ thống (System Intergration test-SIT)
- Kiểm tra giải pháp trước khi và sau khi đưa vào ứng dụng
- Thực hiện Train the Trainrer
- Đề xuất phương án phát triển ứng dụng; thống nhất thiết kế và giải pháp với các phòng ban
3 năm trước Xem thêm
* Tóm tắt nhiệm vụ
- Quản lý khối lượng/chi phí xây dựng/cơ điện, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng thi công cho công tác kết cấu và hoàn thiện của các dự án thực hiện bời nhóm dự toán đấu thầu.
- Lập chi phí dòng tiền chi cho các hợp đồng xây dựng định kỳ
- Báo cáo công việc cho Giám đốc dự toán đấu thầu
* Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
Nhiệm vụ 1: Quản lý hoạt động của nhóm dự toán
- Lập kế hoạch, lập quy trình, lập biểu mẫu, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện.
- Phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn khối lượng.
Nhiệm vụ 2: Kiểm soát chi phí xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán
- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình bao gồm công tác khái toán, dòng tiền.
- Tìm kiếm Nhà Thầu thi công xây dựng.
Nhiệm vụ 3: Kiểm soát quá trình đấu thầu của các dự án thuộc nhóm dự toán
- Thiết lập phân chia các gói thầu cho dự án, quản lý tiến độ công việc của nhóm dự toán phù hợp tiến độ chung toàn dự án.
- Lập hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công.
- Thương thảo, đàm phán giá và hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công.
- Kiểm soát lập BOQ khối lượng cho các gói cung cấp vật tư.
Nhiệm vụ 4: Quản lý Hợp đồng thi công xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán
- Kiểm soát đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.
* Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc dự toán đấu thầu
3 năm trước Xem thêm
* Tóm tắt nhiệm vụ
1. Lập và cập nhật ngân sách/khối lượng xây dựng/cơ điện.
2. Kiểm soát khối lượng/ngân sách xây dựng/cơ điện của các dự án được phân công.
* Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)
1. Lập và cập nhật khối lượng/ngân sách xây dựng/cơ điện
- Phối hợp với các phòng ban để thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho việc tính toán khối lượng/ngân sách
- Lập khối lượng/ngân sách dựa trên bản vẽ thiết kế ý tưởng bao gồm bóc tách khối lượng, lấy giá từ nhà cung cấp và ráp giá
- Tính toán chi phí cho các phương án thiết kế để phục vụ cho việc tối ưu hóa về mặt chi phí
- Tính toán và cập nhật khối lượng/ngân sách của các dự án khi có thay đổi về công năng sử dụng, tiêu chuẩn bàn giao
2. Quản lý việc kiểm soát khối lượng/ngân sách xây dựng/cơ điện của các dự án được phân công
- Cấp và kiểm soát khối lượng/ngân sách xây dựng của các dự án được phân công
- Lập báo cáo dòng tiền chi xây dựng hàng tháng và báo cáo kiểm soát ngân sách hàng quý
Cập nhật thông tin, báo cáo liên quan đến ngân sách lên hệ thống hiện hành/ mới của công ty (SAP, Lemon, CPM,…)
* Báo cáo trực tiếp cho: Quản lý dự toán khối lượng/ngân sách cơ điện.
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Nguồn Vốn (Treasury Executive)

24/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Thực hiện công tác huy động vốn và đầu tư
- Tham gia các giao dịch huy động vốn theo kế hoạch của Phòng Thị trường vốn
- Thực hiện xây dựng và cập nhật dataroom về tình hình tài chính, dự báo kết quả kinh doanh của công ty, các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty cũng như các dự án trong danh mục phát triển của công ty, và hỗ trợ nhà đầu tư để truy cập dataroom nhằm phục vụ quá trình soát xét doanh nghiệp liên quan đến hoạt động huy động vốn.
- Hỗ trợ dữ liệu để thực hiện các tài liệu marketing phục vụ giao dịch huy động vốn (investor presentation, projects introduction, offering circular, v.v).
- Trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư trong quá trình soát xét và thực hiện giao dịch.
- Chuẩn bị hồ sơ, bộ văn kiện để xin các phê duyệt cần thiết trước giải ngân và thực hiện các cam kết sau giải ngân với nhà đầu tư.
- Tham gia thực hiện các chuyến thăm đến các dự án trong danh mục phát triển của công ty theo yêu cầu của nhà đầu tư.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Nhiệm vụ 2: Cập nhật mô hình định giá công ty
- Xây dựng, cập nhật mô hình định giá Tập đoàn, thực hiện việc định giá danh mục dự án đang phát triển của Công ty hàng tháng, quý, năm và theo yêu cầu của cấp trên.
- Trao đổi, báo cáo với cấp trên về những biến động bất thường và ảnh hưởng của những biến động trên vào giá trị Tập đoàn.
3 năm trước Xem thêm
Nhiệm vụ 1: Thực hiện các báo cáo quản trị và các báo cáo khác có liên quan
- Thực hiện các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu.
- Phân tích và giải thích rõ được nguyên nhân của sư chênh lệch giữa thực tế so với dự báo.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ cho các TCTD
- Rà soát, theo dõi thực hiện việc tuân thủ các cam kết với nhà đầu tư/tổ chức tín dụng trong quá trình huy động vốn.
- Báo cáo tình trạng về việc tuân thủ các cam kết chính sách tài chính.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện lập Ngân sách
- Tham gia hỗ trợ trong quá trình lập Ngân sách hàng năm cho các phòng ban.
- Thực hiện các báo cáo phân tích so sánh kết quả thực hiện so với Ngân sách
- Thực hiện dự toán lại Ngân sách theo định kỳ
Nhiệm vụ 3: Thực hiện dự báo tài chính, dòng tiền
- Tham gia thực hiện dự báo dòng tiền, kết quả kinh doanh của Tập đoàn
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu cho mô hình dự báo tài chính
- Rà soát kết quả thực hiện, phân tích các hạn chế và giải pháp
- Thực hiện định kỳ mô hình dự báo tài chính
3 năm trước Xem thêm
*Nhiệm vụ 1: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng
- Cung cấp, tư vấn thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Thực hiện chỉ tiêu bán hàng hàng theo tháng / quí / năm
- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ yêu cầu (hàng ngày/ tháng…), cập nhật dữ liệu vào phần mềm nghiệp vụ hiện hành
- Phối hợp với các phòng ban liên quan giải đáp các thắc mắc của Khách hàng; hoặc xử lý các tình huống phát sinh có liên quan đến khách hàng, sản phẩm, giao dịch, …
*Nhiệm vụ 2:Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
- Phân nhóm Khách hàng,xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng
- Cập nhật tiến độ thực hiện dự án, sản phẩm mới đến Khách hàng
- Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên, đặc biệt vào các dịp sự kiện riêng của cá nhân khách hàng (Sinh nhật, Cưới hỏi, …) và sự kiện chung (Lễ, Tết, Sự kiện bán hàng của Tập đoàn, …)
*Nhiệm vụ 3: Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
- Xây dựng, duy trì và phát triển các công cụ tiếp thị hỗ trợ bán hàng
- Đảm bảo thông tin đăng tải trên các công cụ tiếp thị hỗ trợ bán hàng được cập nhật đầy đủ và chính xác
- Thiết lập, phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới
Nhiệm vụ 4:Phát triển nghiệp vụ cá nhân và tham gia các hoạt động chung theo yêu cầu
- Giới thiệu ứng viên tiềm năng cho vị trí Chuyên viên Tư vấn BĐS/ Chuyển nhượng theo kế hoạch tuyển dụng kinh doanh của Tập đoàn
- Tìm kiếm, cập nhật, và chia sẻ kịp thời trong đội ngũ các thông tin sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh, … có liên quan đến hoạt động bán hàng trong khu vực / vùng
Tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện của Tập đoàn, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc.
3 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Đối Tác Nhân Sự / HRBP Manager

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Tư vấn, triển khai công tác xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả cho khối/ phòng ban phụ trách qua các công tác Tuyển chọn – Đánh giá – Công nhận – Khen thưởng, đáp ứng theo định hướng kinh doanh của Tập đoàn.
Nhiệm vụ 1: Xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả cho khối/ phòng ban
- Tư vấn Trưởng khối/ phòng ban công tác tìm kiếm, tuyển chọn phát triển đội ngũ kế thừa.
- Phối hợp Trung tâm đào tạo lập kế hoạch, triển khai và thực hiện đánh giá sau đào tạo.
Nhiệm vụ 2: Đảm bảo việc đánh giá hiệu quả làm việc đúng quy trình và công bằng
- Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc định kỳ đúng quy trình & minh bạch.
- Tư vấn cho quản lý, nhân viên trong quá trình đánh giá đảm bảo mỗi nhân viên đều được quản lý phản hồi về kết quả làm việc minh bạch, kịp thời; từ đó kết quả đánh giá được công bằng.
- Phân tích, đánh giá nguồn lực, đề xuất và tổ chức thực hiện giải pháp giúp tăng hiệu quả làm việc.
Nhiệm vụ 3: Đảm bảo chức năng nhiệm vụ của phòng ban không trùng lắp, mô tả công việc (MTCV) của các vị trí phù hợp, chính xác
- Tham vấn Khối/ Phòng ban phụ trách trong việc thiết kế cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả; chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không trùng lắp.
- Quản lý công tác xây dựng mô tả công việc tại mỗi vị trí phù hợp, đúng với thực tế công việc, nhân viên đảm nhận vị trí hiểu và làm đúng theo MTCV.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật & quan hệ lao động
- Tư vấn, đề xuất khối các chương trình động viên/ khen thưởng/ gắn kết nhân viên (theo tính chất công việc đặc thù của mỗi khối).
- Thực hiện các công việc về quan hệ lao động (giải quyết mâu thuẫn, vi phạm kỷ luật …).
Nhiệm vụ 5: Kết nối, truyền thông các thông tin nhân sự
- Cập nhật, chia sẻ các kế hoạch, chính sách & chương trình của tập đoàn đến nhân viên; đảm bảo việc chia sẻ đầy đủ, thông tin chính xác & hiệu quả.
Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc nhân sự
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành (Golf)

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Giám đốc khối đầu tư & phát triển dự án
*Nhiệm vụ chính:
-Chỉ đạo việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả.
-Góp ý về xây dựng định hướng phát triển ý tưởng thiết kế và chiến lược quản lý vận hành Golf.
-Quản lý, giám sát thi công xây dựng Khu Golf
-Xây dựng mối quan hệ đối tác với các Hiệp hội Golf toàn quốc, toàn cầu
- Quản lý vận hành kinh doanh & quảng bá hình ảnh
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Thiết Kế Nội Thất

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Giám đốc quản lý thiết kế
*MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Định hướng tư vấn thiết kế nội thất và việc thực hiện hợp đồng thiết kế nội thất.
*NHIỆM VỤ:
1/ Quản lý thiết kế nội thất
Tiến hành thiết kế và định hướng thiết kế ý tưởng nội thất (concept design) cho các dự án được phân công phụ trách
Phối hợp và làm việc với bộ môn để quản lý thiết kế nội thất cho các dự án
Quản lý thiết kế nội thất nhằm đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ tổng thể của dự án đã được duyệt
Xem xét và đề xuất các vật liệu hoàn thiện, vật dụng nội thất thay thế để kiểm soát chi phí khi được yêu cầu
Hỗ trợ bộ phận quản lý công trường giải đáp các vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật do nhà thầu đệ trình
2/ Quản lý tư vấn thiết kế nội thất
Tham gia đánh giá năng lực và tuyển chọn tư vấn thiết kế nội thất cho dự án
Đánh giá và phê duyệt hồ sơ thiết kế do tư vấn đệ trình
Phối hợp nhóm dự toán – đấu thầu, cung ứng trong việc đấu thầu các gói thầu liên quan
Báo cáo cho cấp trên tình hình chất lượng và tiến độ thực hiện của tư vấn
3/ Hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
3 năm trước Xem thêm

Lễ Tân

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Báo cáo trực tiếp: Quản lý tòa nhà
*Nhiệm vụ chính:
- Trực điện thoại: Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến Sàn giao dịch theo quy định của Tập đoàn
- Đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng đến Sàn giao dịch, Nhà mẫu đúng với tiêu chuẩn dịch vụ của Tập đoàn
- Thực hiện hoạt động xác nhận khách hàng chính xác (khách từ nguồn NVKD, môi giới, …), phân lượt tiếp khách, cập nhật thông tin khách hàng theo quy trình của Phòng Kinh doanh
- Thực hiện các hoạt động hành chính tại khu vực Đón khách: giao & nhận văn thư, EMS; tiếp nhận, điều phối & phản hồi kịp thời các yêu cầu đặt xe Tập đoàn tại Sàn giao dịch, Nhà mẫu ...
- Bảo quản chăm sóc khu vực làm việc (quầy lễ tân, kệ tờ rơi quảng cáo, hoa tươi, …) theo quy định của Tập đoàn
3 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 10
*Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Kinh doanh
*Nhiệm vụ chính:
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm kinh doanh, triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược
- Quản lý vận hành hoạt động bán hàng của nhân viên phòng Kinh doanh
- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng
- Xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hỗ Trợ Đại Lý

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 10
*Báo cáo trực tiếp: Trưởng nhóm Hỗ trợ đại lý
* Nhiệm vụ chính:
- Soạn thảo, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng bán hàng / đại lý
- Theo dõi, xử lý công nợ khách hàng
- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ đại lý
3 năm trước Xem thêm
*Số lượng tuyển dụng: 01
* Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Tài Chính
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Xem xét và giám sát tất cả các hoạt động tài chính và kế toán tại Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng.
• Đảm bảo Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng trong danh mục tuân thủ tất cả các chính sách / quy trình của Novaland Group theo yêu cầu.
• Việc xem xét các tài liệu thanh toán và các tài liệu khác từ Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng để phê duyệt từ Tập đoàn Novaland.
• Kiểm soát doanh thu, dòng tiền và chi tiêu của Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng.
• Thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh.
3 năm trước Xem thêm

Giám Sát Chăm Sóc Khách Hàng

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng
*Nhiệm vụ chính:
- Giám sát việc thực hiện chương trình Chăm sóc Khách hàng
- Giám sát thực hiện việc theo dõi chất lượng dịch vụ của Ban Quản lý tòa nhà
- Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn.
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Kinh Doanh

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 03
*Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối Thương mại
*Nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng
-Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng (trước và sau bán hàng);
- Tham mưu cho Giám đốc Khối thương mại trong công tác định hướng phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm kinh doanh.
- Quản lý vận hành hoạt động bán hàng của nhân viên phòng Kinh doanh
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Khối Thương Mại
*Nhiệm vụ chính:
- Xây dựng và quản lý hệ thống khách hàng; tổ chức xây dựng xác kênh thông tin tương tác với khách hàng hiệu quả.
- Tổ chức phân tích hành vi khách hàng cũng như xây dựng quy trình thực hiện xử lý khiếu nại khách hàng chuyên nghiệp.
- Xây dựng tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà/dự án và đảm bảo việc quản lý điều hành các - Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà do Tập đoàn Novaland phát triển theo đúng tiêu chuẩn chất lượng xây dựng.
- Quản lý và xây dựng đội nhóm, đảm bảo hiệu suất & hiệu quả làm việc cao nhất của phòng ban phụ trách
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

21/02/2019

7 triệu - 10 triệu

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Giám sát Pháp lý dự án
*Nhiệm vụ chính:
- Làm thủ tục mua, bán đất cho dự án tại phòng công chứng.
- Kê khai thuế cho các thửa đất đã mua.
- Đăng bộ tại sở Tài Nguyên và Môi Trường.
- Xóa thế chấp các Giấy chứng nhận QSDĐ tại sở tài Nguyên và Môi trường.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án: Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư, lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trình duyệt quy hoạch, trình duyệt dự án đầu tư.
- Xây dựng mối quan hệ với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành (Safari)

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Giám đốc khối đầu tư & phát triển dự án
*Nhiệm vụ chính:
- Góp ý về định hướng phát triển ý tưởng thiết kế và chiến lược kinh doanh Khu Vườn Thú (Safari)
- Quản lý & giám sát quá trình vận hành Khu Safari theo đúng chủ trương hoạt động ban đầu.
- Quản lý các đơn vị nhà thầu cung cấp nguồn cho Khu Safari
- Lập kế hoạch và theo dõi báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình quản lý khu vườn thú, các vấn đề thay đổi liên quan đến quá trình quản lý khu này.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống bảo tồn & chăm sóc thú, cây cỏ cần thiết cho hoạt động điều hành quản trị, điều hành và vận hành Khu Safari theo đúng tiêu chuẩn An toàn – Vệ sinh quy định
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Thiết Kế Ý Tưởng

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Lên kế hoạch thiết kế kiến trúc phác thảo cho công trình, chịu trách nhiệm quản lý về thiết kế trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, góp ý kiến cho các giai đoạn thiết kế triển khai.
Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch quản lý các giai đoạn thiết kế ý tưởng
- Lên kế hoạch thiết kế trong giai đoạn thiết kế phác thảo & thiết kế sơ bộ.
- Chịu trách nhiệm quản lý nhóm thiết kế phác thảo.
- Đảm bảo tiến độ cho các công việc thiết kế .
- Tiếp nhận các thông tin & yêu cầu về nhiệm vụ thiết kế từ Ban lãnh đạo.
Nhiệm vụ 2: Kiểm soát việc phối hợp công việc cùng với các phòng ban liên quan.
Nhiệm vụ 3: Lên kế hoạch hướng dẫn và đào tạo nhân viên
- Lập kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên
- Hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc theo quy trình và theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo
Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc quản lý thiết kế
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành Khu Vực - GM

21/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Xây dựng kế hoạch và quản lý điều hành dự án (thuộc nhóm A, B, C ) đảm bảo tiến độ và sử dụng ngân sách đầu tư, kinh doanh hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Chịu trách nhiệm tất cả vấn đề liên quan đến phát triển xây dựng & kinh doanh của dự án, phối hợp với đối tác (nếu có) nhằm đảm bảo việc hợp tác trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.
1. Lập kế hoạch và theo dõi giám sát thực hiện toàn bộ dự án từ nghiên cứu khả thi và triển khai xây dựng đến giai đoạn kinh doanh và chuyển giao sử dụng:
- Pháp lý dự án
- Thiết kế
- Kinh doanh và tiếp thị
- Xây dựng phối hợp, đảm bảo quản lý và tham gia chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trên công trường trong quá trình Xây dựng
2. Xây dựng ngân sách hoạt động của từng dự án.
3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Đơn vị đối tác, cơ quan chính quyền tại địa phương thực hiện dự án.
4. Công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
3 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

16/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Quản lý việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển dự án phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
Nhiệm vụ 2: Quản lý hoàn thành 100% việc phê duyệt thủ tục pháp lý các dự án theo kế hoạch của Tập đoàn.
Nhiệm vụ 3: Quản lý và lên kế hoạch cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan đến hoạt động Pháp lý ngành Bất động sản.
Nhiệm vụ 4: Xây dựng mối quan hệ với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
Nhiệm vụ 5: Quản lý và phát triển nhân viên
3 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư

13/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch và tổ chức huy động vốn qua việc xây dựng quan hệ kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng
- Lập kế hoạch sự kiện trong năm và thực hiện kết nối với nhà đầu tư tiềm năng bao gồm các tập đoàn quản lý quỹ trong và ngoài nước, các nhà đầu tư VIP và các tập đoàn chứng khoán.
- Xây dựng và phát triển danh mục khách hàng và mạng lưới đối tác với các tập đoàn chứng khoán và tập đoàn quản lý quỹ.
- Tham gia hoạt động huy động vốn thông qua phát hành công cụ tài chính phù hợp.
- Tư vấn cho ban lãnh đạo thực hiện định giá cổ phiếu và các khía cạnh trọng yếu trong đàm phán với cổ đông và đối tác chiến lược.
Nhiệm vụ 2: Thiết kế và thực hiện công bố thông tin về doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu
- Thiết kế và soạn lập bài giới thiệu về doanh nghiệp và các tài liệu thuyết trình cho nhà đầu tư, báo cáo tài chính quý và báo cáo thường niên để giúp doanh nghiệp truyền tải thông tin ra thị trường một cách hiệu quả nhất.
- Viết báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của giới đầu tư và thị trường, và đảm bảo báo cáo được truyền tải đúng đối tượng.
- Tổ chức các buổi tọa đàm và chuyến thăm đánh giá doanh nghiệp với các chuyên gia phân tích và quỹ đầu tư. Gia tăng độ bao phủ của báo chí và giới truyền thông tài chính về doanh nghiệp.
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành (Goft)

21/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

*Số lượng tuyển dụng: 01
*Báo cáo trực tiếp: Giám đốc khối đầu tư & phát triển dự án
*Nhiệm vụ chính:
-Chỉ đạo việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả.
-Góp ý về xây dựng định hướng phát triển ý tưởng thiết kế và chiến lược quản lý vận hành Golf.
-Quản lý, giám sát thi công xây dựng Khu Golf
-Xây dựng mối quan hệ đối tác với các Hiệp hội Golf toàn quốc, toàn cầu
- Quản lý vận hành kinh doanh & quảng bá hình ảnh
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành Vùng - GM

17/11/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Xây dựng kế hoạch và quản lý điều hành dự án (thuộc nhóm A, B, C ) đảm bảo tiến độ và sử dụng ngân sách đầu tư, kinh doanh hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Chịu trách nhiệm tất cả vấn đề liên quan đến phát triển xây dựng & kinh doanh của dự án, phối hợp với đối tác (nếu có) nhằm đảm bảo việc hợp tác trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.
1. Lập kế hoạch và theo dõi giám sát thực hiện toàn bộ dự án từ nghiên cứu khả thi và triển khai xây dựng đến giai đoạn kinh doanh và chuyển giao sử dụng:
- Pháp lý dự án
- Thiết kế
- Kinh doanh và tiếp thị
- Xây dựng phối hợp, đảm bảo quản lý và tham gia chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trên công trường trong quá trình Xây dựng
2. Xây dựng ngân sách hoạt động của từng dự án.
3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Đơn vị đối tác, cơ quan chính quyền tại địa phương thực hiện dự án.
4. Công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

[TIPS] Các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên vietinbank “đốn tim”

Sự thành công khi phỏng vấn giao dịch viên nằm ở đâu? Đó là cách mà bạn tìm hiểu về các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên vietinbank và nắm bắt được gợi ý đó !!!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Bỏ túi top các câu hỏi phỏng vấn bảo trì điện phổ biến nhất

Tìm hiểu về bộ câu hỏi phỏng vấn Bảo trì điện để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phỏng vấn được diễn ra một cách suôn sẻ nhất và tìm cơ hội trúng tuyển vào doanh nghiệp.

Theo chuyên gia: Hoàng Thanh Vân

Bộ câu hỏi phỏng vấn Thực tập sinh hay nhất

Nằm lòng bộ câu hỏi phỏng vấn Thực tập sinh được tổng hợp dưới đây để làm hành trang chuẩn bị cho vòng phỏng vấn sắp tới, gia tăng thêm tỷ lệ thành công bạn nhé!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

Trọn bộ những câu hỏi phỏng vấn xuất nhập khẩu mới nhất

Có rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm việc làm xuất nhập khẩu nhưng lại chưa có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn. Bộ câu hỏi phỏng vấn xuất nhập khẩu sẽ giúp bạn vượt qua.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Những câu hỏi phỏng vấn ngành xuất nhập khẩu phổ biến nhất

Xuất nhập khẩu là ngành có yêu cầu tuyển dụng tương đối cao vì môi trường quốc tế đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Câu hỏi phỏng vấn xuất nhập khẩu như nào?

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT