một tìm kiếm Triệu việc làm

Nikkiso Vietnam, Inc

Nikkiso Vietnam, Inc

Địa chỉ: Lot C6 & C7 THANG LONG IP2, LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

We are NIKKISO VIETNAM, INC, a 100% Japanese Invested Manufacturing Company. Our Factory is located in Thang Long Industrial Park II, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province. Our products are airplane components manufactured with specialized technology. To prepare for manufacturing operation of the Factory, we would like to recruit personnel for the position below

Việc làm cùng công ty

Nikkiso Vietnam, Inc

Bác Sỹ Phụ Trách Công Tác Y Tế Tại Công Ty

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

Process Engineer Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

[Urgent] Production Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

[ Urgent] IT Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

[Urgent] Production Engineering Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

Purchasing Staff (03 Persons) - Purchasing Data Analyst (01 Person)

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

CMM Engineer

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

Process Engineer (3 Years Experience)

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

Quality Control Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

HR Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 06/09/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

Engineering Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

QC Staff - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Thành Thạo Tiếng Anh)

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 17/02/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

(Urgent) IT Staff - Nam

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 08/02/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

[Urgent] Nhân Viên Sản Xuất/ Production Staff

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 03/04/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

Nhân Viên Quản Lý Nguyên Vật Liệu/ Material Control Staff – Thành thạo Tiếng Anh

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

(Urgent) IT Staff - Male

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 19/12/2018

Nikkiso Vietnam, Inc

Accounting Staff - Nhân Viên Kế Toán Thành thạo Tiếng Anh

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 16/12/2018

Nikkiso Vietnam, Inc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất/ Kế Hoạch (Nữ-Tiếng Anh Thành thạo)

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2018

Nikkiso Vietnam, Inc

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật/ Engineering Leader (Nam-Thành thạo Tiếng Anh)

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 03/04/2019

Nikkiso Vietnam, Inc

Nhân Viên Mua Hàng (Thành thạo Tiếng Anh)

Nikkiso Vietnam, Inc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 10/11/2018