Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Địa chỉ: Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Woori Financial Group is proud to be ranked as Korea’s No.1 Financial Institution and 72nd in the Banker’s Top 1000 World Bank Ranking for 2011. Among its members, WooriBank is an institution providing financial products and services to all its customers both in Korea and abroad. WooriBank Vietnam, which is a part of WooriBank Korea, was established in 2016 and continues developing strongly.

Việc làm cùng công ty

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

(CN Hồ Chí Minh) Investment Banking Officer/ Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư Có Kinh Nghiệm

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

IT Solution Business Development/ Marketing Manager

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Digital Marketing

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

02 Product Development Officer (Foreign Exchange)

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

(Tuyển Toàn Quốc) 20 Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Có Kinh Nghiệm

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

(CN Hồ Chí Minh) Overseas Remittance Có Kinh Nghiệm

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

(CN Bình Dương) Domestic Settlement/ Teller Có Kinh Nghiệm Ngân Hàng

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

(CN Hồ Chí Minh) 02 Cashier Có Kinh Nghiệm Ngân Hàng

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

05 Tín Dụng Doanh Nghiệp (Có Kinh Nghiệm), Làm Việc Tại CN Biên Hòa - KCN Biên Hòa

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

05 Tín Dụng Cá Nhân (Có Kinh Nghiệm) Làm Việc Tại CN Sài Gòn, Q. Tân Bình

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

10 Giao Dịch Viên (Có Kinh Nghiệm), Làm Việc Tại CN Sài Gòn/ CN Biên Hòa

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

05 Tín Dụng Doanh Nghiệp (Corporate Loan) - CN Đà Nẵng

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

20 Nhân Viên Ngân Hàng (Có Kinh Nghiệm), Làm Việc Tại CN Sài Gòn - Q. Tân Bình

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

05 Tín Dụng Doanh Nghiệp (Corporate Loan)

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

20 Nhân Viên Ngân Hàng (Có Kinh Nghiệm), Làm Việc Tại CN Sài Gòn

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Import & Export Officer (Bac Ninh Branch)

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

02 Legal Officer (Có Kinh Nghiệm)

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/09/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

IT Business Planner/ Analyst (E-Banking Project)

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 21/09/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

IT Business Analyst (E-Banking Project)

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

(Tiếng Nhật) 05 Chuyên Viên Tín Dụng - Làm Việc Tại CN Hà Nam

Ngân Hàng TNHH Mtv Woori Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019