Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Vincom center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

EXIMBANK được thành lập vào ngày 24/05/1989 với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank). Đến nay vốn điều lệ của EXIMBANK đạt 12.335 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.317 tỷ đồng. EXIMBANK hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ Sở Chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 207 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc và đã thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc gia trên thế giới. Website ngân hàng: www.eximbank.com.vn

Việc làm cùng công ty

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân / Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn và FDI - Khối KHDN (Non Manager)

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên IT

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Nhân Viên Tác Nghiệp Tài Trợ Thương Mại, Thanh Toán Quốc Tế Hội Sở

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Gia, Chuyên Viên Dự Án " Nâng Cao Năng Lực Bán Hàng" SSP

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Quản Lý Kinh Doanh, Phát Triển Sản Phẩm - Khối KHDN

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Doanh Nghiệp (Toàn Quốc)

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Trưởng Phó Phòng/chuyên Viên Cao Cấp Mảng Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân / Doanh Nghiệp (TPHCM)

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 05/09/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Trợ Thương Mại

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 05/09/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Doanh Nghiệp (TPHCM)

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 05/09/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/doanh Nghiệp - Khu Vực Hà Nội

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 22/08/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Gia, Chuyên Viên Dự Án "năng Cao Năng Lực Bán Hàng" SSP

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Thẩm Định, Tái Thẩm Định Tín Dụng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên Tài Trợ Thương Mại, Thanh Toán Quốc Tế Hội Sở

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên Viên QHKH Cho Vay Mua Ô Tô

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân / Doanh Nghiệp

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Toàn Quốc)

Ngân Hàng TmCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Liên hệ qua SĐT