một tìm kiếm Triệu việc làm

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật

Website:

Giới thiệu công ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Việc làm cùng công ty

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - KV Hà Nội

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/10/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Giám Đốc Phòng Giao Dịch HCM/ Giám Đốc KHCN Đồng Nai

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/10/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Giám Đốc Phòng Giao Dịch/ Giám Đốc KHCN

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 05/09/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Giám Đốc Quản Trị Hiệu Quả & MIS

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Trưởng Dự Án - Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ - Khối Công Nghệ

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên Chính Báo Cáo Thống Kê

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Cv/cvc/cvcc Quản Lý Chiến Dịch Và Kênh Bán KHDN

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/08/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - Đà Nẵng

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/08/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Cv/cvc/cvcc Phát Triển Sản Phẩm Thẻ KHCN

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - KV Nghệ An

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Cv/cvc/cvcc Khách Hàng Ưu Tiên - KV Hà Nội

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Cv/cvc/cvcc Quản Trị Danh Mục và Chính Sách Khách Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 18/07/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Giao Dịch Viên - KV Hà Nội

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 18/07/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - KV Hà Nội

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 06/07/2019

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp Nhà/xe

Ngân Hàng TmCP Đông Nam Á (Seabank)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019