Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: www.acbjobs.com.vn

Giới thiệu công ty

Giới thiệu chung

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của một ngân hàng hàng đầu xác lập trên 5 lĩnh vực; trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội; và trong năm 2014, ACB là ngân hàng hoạt động có quy tắc: tăng trưởng phải bền vững, quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng, và lợi nhuận ở mức hợp lý

Quá trình phát triển

ACB luôn khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển

Việc làm cùng công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Btb - Nv / Cv Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Btb - Nv / Cv Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Cộng Tác Viên Telesales

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Cộng Tác Viên Nhập Liệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Cộng Tác Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng 24 / 7

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Cv Kinh Doanh Western Union

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Nv Bảo Trì Bảo Dưỡng Atm

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Đnb - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Đbscl1,2 - Giao Dịch Viên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Đbscl1,2 - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Đnb - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

[Đnb] - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/01/2019

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Thẩm Định Tài Sản

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Chuyên Viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp - Trung Tâm Thẻ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 27/11/2018

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Ho - Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng 24 / 7

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/01/2019

Liên hệ qua SĐT