Nestlé Vietnam Ltd.

nestlé vietnam ltd.

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Plot P-1A, Thang Long 2 IP, My Hao Distr., Hung Yen

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

The Nestlé world is a world of opportunity, in which you can “enhance the quality of life” – for yourself, for your career and for the world. Nestlé Vietnam is part of Nestlé – the world leading Nutrition, Health & Wellness Company with head office in Vevey, Switzerland. The Nestlé Group operates more than 500 factories in over 86 countries, with about 339,000 employees world-wide. The 'Nestlé' brand has stayed in the heart of so many Vietnamese generations, thanks to Milo Milk, Nescafé, Maggi, Nestea, Nan, etc. The company employs approximately 2000 employees nationwide and operates five factories in the country. We are currently launching Bong Sen Project which helps to set up a new large factory - Bong Sen Factory in the North area and gives many career opportunities for people who have passion to win and grow careers in Food & Beverage manufacturing field. Bong Sen Factory, a new USD 70 million factory on an area of 10 hectares at Hung Yen province, is going to produce Milo Milk and facilitate Nestlé’s product innovation for the local consumption. At Nestlé, you get a career, not only a job!

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Nestlé Vietnam Ltd.

[Nestlé] QA Lab Technician - Work in Hung Yen - Shuttle Bus from Hanoi

16/10/2019

Thỏa thuận

Bắc Ninh Hà Nội Hưng Yên

POSITION DESCRIPTION SUMMARY:
This job has responsible to assist QA Laboratory Supervisor in setting, validating analytical methods and equipment to be in-line with Nestle Instruction for new factory. To ensure accurate of analytical result and maintain GLP for laboratory during operation.
POSITION DESCRIPTION DETAILS:
Microbiological analysis:
- Responsible to prepare media for microbiological analysis & analyze microbiological of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
- Responsible to take and analyze environment samples such as air test, water, canteen in the factory and CIP verification of daily and weekly care of process, filling and DE as sampling plan.
Physical/ Chemical analysis:
Responsible to analyze chemical/physical parameters of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
Incubated samples analysis and evaluation:
- Responsibility for arranging, checking incubated samples as defined sampling plan and release scheme.
-Responsible to control temperature of Incubation room and Incubators.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
Sensory evaluation:
- Responsibility for conducting sensory tasting daily for raw materials, finished product and complaint samples.
- Responsible to prepare trend analysis report concerning with competitors, process and finished products and tasting results in soft-wares.
- Responsible to inform QA Supervisor the status of Standard samples and renewal.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
- Responsible to prepare samples and facilities for annual sensory training.
- Responsible to input result of panel performance testing in system
- Responsible to report panel performance testing as required.
- Responsible to refresh training for weak panelists.
Keeping quality analysis:
- Responsibility for preparing of shelf life testing (KQ) periodic sensory testing.
- Responsible to control temperature and humidity of KQ room, ensure sampling and tasting as plan
Analytical data analysis and report:
- Responsibility to complete testing report, record, documents related testing result.
- Responsibility to delivery and keying result to meet lead time release.
- Use statistic to evaluate accuracy, repeatability and reproducibility of chemical/physical/ microbiology analysis.
- Prepare weekly, monthly & yearly report as request from QA Supervisor
Maintain GLP for laboratory:
- Responsibility to perform concerning ICP for laboratory as defined.
- Responsible to ensure good conditions of all laboratory tools and equipment.
- Responsibility for ensuring safety and 5S working area.
- Responsible to ensure good document control of laboratory.
Method management:
- Responsibility to support Supervisor to validate and verify the new testing method.
- Responsibility to support Supervisor to update and revise SOP as required.
- Check the accuracy/performance of rapid method instruments used.
- Perform ICP for rapid method instrument.
- Trouble shooting for rapid method issue.
2 năm trước Xem thêm
*** Working Location: Bong Sen Factory - Nestlé Vietnam in Hung Yen
*** Job Description:
The job holder is responsible for reliability of machine/equipment in his responsible to achieve its objective efficiency; responsible to maintain good condition of machines/equipment, ensure safety for operation; reduce energy and water usage in the processes and participate effectively continuous improvement activities.
MAJOR RESPONSIBILITIES / ACCOUNTABILITIES:
1. Maintenance & Improvement:
- Responsible to perform preventive maintenance work orders according to maintenance plan to ensure machine/equipment are safe to operate, environmental compliance, reliability for operation with highest efficiency
- Repair, correct and fix technical breakdown of machine/equipment to ensure minimizing the impact to line efficiency
- Participate in discussion to find root cause of technical breakdown of machine/equipment, work with supervisor to propose prevention action in order to avoid re-occurrence of the breakdown and/or reduce the impact
2. Moral:
- Must follow to the company’s rules and regulations and policies
- Must participate to the company’s programs for improvement on SAFETY, QUALITY and EFFECIENCY
- Must attend to any meetings, seminars organized by the company, if required
- Performs other jobs within or with other departments/sections that maybe assigned by direct supervisor/ manager or designated OIC from time to time
- Willing to extend overtime work if required
- Coordinate with other sections/departments from time to time
- Enhance job knowledge thru books, manual or computer aided systems and others
- Responsible and accountable on tasks and tools assigned
- Work as a team
2 năm trước Xem thêm
*** Địa điểm làm việc: Nhà Máy Bông Sen - Nestlé Việt Nam tại Hưng Yên
*** Các phúc lợi mà bạn nhận được:
- Mức lương cạnh tranh & hưởng 100% trong thời gian thử việc
- Thưởng theo đánh giá năng lực làm việc
- Đóng bảo hiểm theo luật
- Xe đưa đón từ Hà Nội- Hưng Yên & ngược lại
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện & siêu sạch
- Kiểm tra, thẩm tra chất lượng trên chuyền liên quan đến bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình chế biến, rót và đóng gói theo qui định QMS, theo tần suất, ghi nhận kết quả, điền kết quả vào hệ thống.
- Báo cáo đầy đủ và chi tiết các sự kiện, sự cố xảy ra liên quan đến chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm.
- Báo cáo các trường hợp không phù hợp cho Giám Sát QA và Sản Xuất.
- Thẩm tra bao bì vận hành và nhắc nhở, hướng dẫn lại trong trường hợp có sai biệt.
- Hổ trợ sản xuất kiểm tra sản phẩm khi có sự cố trên chuyền.
- Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra điều kiện khu vực sản xuất (chế biến, rót, đóng gói) trước khi sản xuất, bao gồm:
+ Kiểm tra vệ sinh thiết bị và phòng sản xuất (đặc biệt là máy rót và phòng rót).
+ Kiểm tra seal của các máy rót cùng với vận hành máy.
+ Hỗ trợ việc thực hiện GMP/ HACCP trong quá trình sản xuất.
+ Kiểm tra, hiệu chuẩn, trừ bì cân trọng lượng vào đầu chu kỳ sản xuất và đầu ca.
- Kiểm tra việc lấy mẫu, số mẫu và ủ mẫu khi kết thúc cycle sản xuất.
Có trách nhiệm hổ trợ cho hoạt động phòng thí nghiệm trên chuyền trong ca:
- Thực hiện việc phân tích hóa lý mẫu thành phẩm, bán thành phẩm theo tiêu chuẩn hay theo qui định của Nestle.
- Hổ trợ giải quyết khi có sự cố phân tích.
- Duy trì GLP cho phòng thí nghiệm trên chuyền.
- Hổ trợ cấp Giám Sát trong việc huấn luyện nhân viên mới hay chuẩn bị tài liệu huấn luyện.
- Đảm bảo khu vực làm việc an toàn và 5S.
- Đảm bảo kiểm soát tốt hồ sơ tài liệu của nhóm kiểm soát chất lượng trên chuyền.
- Chuẩn bị báo cáo tuần, báo cáo tháng theo yêu cầu từ Giám sát QA.
- Các nhiệm vụ được giao khác (Sáng kiến, DMAIC...)
2 năm trước Xem thêm
*** Địa điểm làm việc: Nhà Máy Bông Sen - Nestlé Việt Nam tại Hưng Yên
*** Các phúc lợi mà bạn nhận được:
- Mức lương cạnh tranh & hưởng 100% trong thời gian thử việc
- Thưởng theo đánh giá năng lực làm việc
- Đóng bảo hiểm theo luật
- Xe đưa đón từ Hà Nội- Hưng Yên & ngược lại
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện & siêu sạch
- Kiểm tra, thẩm tra chất lượng trên chuyền liên quan đến bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình chế biến, rót và đóng gói theo qui định QMS, theo tần suất, ghi nhận kết quả, điền kết quả vào hệ thống.
- Báo cáo đầy đủ và chi tiết các sự kiện, sự cố xảy ra liên quan đến chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm.
- Báo cáo các trường hợp không phù hợp cho Giám Sát QA và Sản Xuất.
- Thẩm tra bao bì vận hành và nhắc nhở, hướng dẫn lại trong trường hợp có sai biệt.
- Hổ trợ sản xuất kiểm tra sản phẩm khi có sự cố trên chuyền.
- Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra điều kiện khu vực sản xuất (chế biến, rót, đóng gói) trước khi sản xuất, bao gồm:
+ Kiểm tra vệ sinh thiết bị và phòng sản xuất (đặc biệt là máy rót và phòng rót).
+ Kiểm tra seal của các máy rót cùng với vận hành máy.
+ Hỗ trợ việc thực hiện GMP/ HACCP trong quá trình sản xuất.
+ Kiểm tra, hiệu chuẩn, trừ bì cân trọng lượng vào đầu chu kỳ sản xuất và đầu ca.
- Kiểm tra việc lấy mẫu, số mẫu và ủ mẫu khi kết thúc cycle sản xuất.
Có trách nhiệm hổ trợ cho hoạt động phòng thí nghiệm trên chuyền trong ca:
- Thực hiện việc phân tích hóa lý mẫu thành phẩm, bán thành phẩm theo tiêu chuẩn hay theo qui định của Nestle.
- Hổ trợ giải quyết khi có sự cố phân tích.
- Duy trì GLP cho phòng thí nghiệm trên chuyền.
- Hổ trợ cấp Giám Sát trong việc huấn luyện nhân viên mới hay chuẩn bị tài liệu huấn luyện.
- Đảm bảo khu vực làm việc an toàn và 5S.
- Đảm bảo kiểm soát tốt hồ sơ tài liệu của nhóm kiểm soát chất lượng trên chuyền.
- Chuẩn bị báo cáo tuần, báo cáo tháng theo yêu cầu từ Giám sát QA.
- Các nhiệm vụ được giao khác (Sáng kiến, DMAIC...)
2 năm trước Xem thêm
*** Working Location: Bong Sen Factory - Nestlé Vietnam in Hung Yen
*** Job Description:
The job holder is responsible for reliability of machine/equipment in his responsible to achieve its objective efficiency; responsible to maintain good condition of machines/equipment, ensure safety for operation; reduce energy and water usage in the processes and participate effectively continuous improvement activities.
MAJOR RESPONSIBILITIES / ACCOUNTABILITIES:
1. Maintenance & Improvement:
- Responsible to perform preventive maintenance work orders according to maintenance plan to ensure machine/equipment are safe to operate, environmental compliance, reliability for operation with highest efficiency
- Repair, correct and fix technical breakdown of machine/equipment to ensure minimizing the impact to line efficiency
- Participate in discussion to find root cause of technical breakdown of machine/equipment, work with supervisor to propose prevention action in order to avoid re-occurrence of the breakdown and/or reduce the impact
2. Moral:
- Must follow to the company’s rules and regulations and policies
- Must participate to the company’s programs for improvement on SAFETY, QUALITY and EFFECIENCY
- Must attend to any meetings, seminars organized by the company, if required
- Performs other jobs within or with other departments/sections that maybe assigned by direct supervisor/ manager or designated OIC from time to time
- Willing to extend overtime work if required
- Coordinate with other sections/departments from time to time
- Enhance job knowledge thru books, manual or computer aided systems and others
- Responsible and accountable on tasks and tools assigned
- Work as a team
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Bán Hàng Phát Triển Kinh Doanh

15/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Nhân viên Bán hàng phát triển Kinh Doanh (TF SR) chịu sự quản lý công việc của Nestle Việt Nam, nhằm đảm bảo tính liên tục của dịch vụ bán hàng và chất lượng triển khai chương trình bán hàng tại khu vực. Đồng thời, TF SR sẽ thực hiện các kế hoạch kiểm tra và phát triển thị trường, được giao bởi Trưởng phòng Kinh doanh Khu vực (ASM).
o Triển khai kế hoạch bán hàng tại khu vực, kế hoạch phát triển địa bàn, khách hàng hoặc cải thiện các chỉ tiêu kinh doanh
o Triển khai và góp ý xây dựng các chương trình trưng bày, khuyến mãi, giá bán hàng theo quy định.
o Kiểm tra các chương trình khuyến mãi, trưng bày tại các khu vực theo sự phân công của ASM và RSM
o Đào tạo các nhân viên bán hàng chưa có kinh nghiệm
o Thực hiện các báo cáo bán hàng hằng ngày, hằng tuần và hàng tháng với nhóm bán hàng ASM.
2 năm trước Xem thêm

Chương Trình Giám Sát Kinh Doanh Trẻ Nestlé 2019

10/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

“Chương trình Giám sát Kinh doanh Trẻ Nestlé” là gì?
“Chương trình Giám sát Kinh doanh Trẻ Nestlé” là chương trình tuyển dụng hoàn toàn mới của Nestlé Việt Nam, với mục đích tìm kiếm, đào tạo và phát triển những bạn trẻ có đam mê phát triển sự nghiệp bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.
Chương trình dành cho những bạn sinh viên mới tốt nghiệp, hoặc đã tốt nghiệp và có kinh nghiệm đi làm dưới 2 năm. Nestlé cam kết phát triển các bạn theo lộ trình đào tạo chuyên nghiệp, bước đầu tạo dựng sự nghiệp vững chắc tại phòng Kinh doanh của Nestlé – một trong những nơi làm việt tốt nhất Việt Nam.
Lương thưởng và Phúc lợi:
• Lương, thưởng doanh số hấp dẫn và cạnh tranh;
• Có tháng lương 13 và 14;
• Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật Lao động.
2 năm trước Xem thêm

Management Accounting Executive

09/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Responsible for delivering accurate, timely and relevant management reports with analysis in business unit performance. Perform PEC related to management accounting area.
- To be responsible for controlling & decision support of respective P&L lines, business KPIs
- To coordinate for corporate planning and monitoring to ensure the achievement of financial objectives
- Ensure appropriate financial support related in an effective, timely and professional manner to meet business targets
- Management report:
+ Provide transparency on main business KPI’s across the entire Nestlé Organization via the establishment of standardized and relevant reports, dashboards and analysis (P&L) while maintaining accurate and timely financial records in full compliance with legal and corporate standards:
+ Complete, analysis and submission of Magnitude reports & Reporting to TH & Internal Management reports
+ Prepare business presentations
- Business Unit Shared Service Support: to provide standardized & centralized services for BU controllers/ Business Unit Heads in order for them to make strategic decisions through providing:
+ Selling Price Calculation (SPC) for new product, SPC replacement cost, Price list, Price registration (if any)
+ Consumer Promotion Evaluation: Pre & Post
+ Reporting: actual & planned P&L/ top line; PPP performance
+ Costing, analysis for both actual & planning
+ Support BU Controller to prepare necessary information using in the Monthly Business Planning Meeting (MSR, MGR, MFR)
- Corporate P&L line in charge
For the respective costs:
+ actual calculation & consolidation for monthly P&L
+ planning: MBS/ OPL/ Dynamic Forecast/ Monthly Sales Forecast
+ analysis
+ reporting: actual & planning
+ budget control
- Be a super user for area under responsibility (For example : WBS for PFME, CAPEX, CRM-FICO, RIG calculation, etc.) including perform testing of new functionalities delivered from GLOBE before implementation to NiM
- Specific requirement for Super User of COPA:
COPA master data related to system maintenance such as allocation rules, CO-PA derivation rules, regular data checks, and allocation/ distribution activities for P&L and BS. Integration with other functional applications (i.e. CRM, SD) and drive resolution of issues at source
2 năm trước Xem thêm
*** Working Location: Bong Sen Factory - Nestlé Vietnam in Hung Yen
*** Job Description:
The job holder is responsible for reliability of machine/equipment in his responsible to achieve its objective efficiency; responsible to maintain good condition of machines/equipment, ensure safety for operation; reduce energy and water usage in the processes and participate effectively continuous improvement activities.
MAJOR RESPONSIBILITIES / ACCOUNTABILITIES:
1. Maintenance & Improvement:
- Responsible to perform preventive maintenance work orders according to maintenance plan to ensure machine/equipment are safe to operate, environmental compliance, reliability for operation with highest efficiency
- Repair, correct and fix technical breakdown of machine/equipment to ensure minimizing the impact to line efficiency
- Participate in discussion to find root cause of technical breakdown of machine/equipment, work with supervisor to propose prevention action in order to avoid re-occurrence of the breakdown and/or reduce the impact
2. Moral:
- Must follow to the company’s rules and regulations and policies
- Must participate to the company’s programs for improvement on SAFETY, QUALITY and EFFECIENCY
- Must attend to any meetings, seminars organized by the company, if required
- Performs other jobs within or with other departments/sections that maybe assigned by direct supervisor/ manager or designated OIC from time to time
- Willing to extend overtime work if required
- Coordinate with other sections/departments from time to time
- Enhance job knowledge thru books, manual or computer aided systems and others
- Responsible and accountable on tasks and tools assigned
- Work as a team
2 năm trước Xem thêm

[Nestle] HR Assistant (Temporary 10 Months) - Work in Hung Yen - Shuttle Bus from Hanoi

02/08/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

- To support and hands – on Recruitment activities, such as:
+ Sourcing, screening CVs.
+ Working with Head of Department to arrange interview.
+ Interviewing candidates
+ Taking care of on-boarding activities for new newcomers
- To support organizing Recruitment events, such as Career day, recruitment days, job fair,…
- Other admin jobs related to HR team
- Opportunity to support in Training activities as a trainer
2 năm trước Xem thêm
POSITION DESCRIPTION SUMMARY:
This job has responsible to assist QA Laboratory Supervisor in setting, validating analytical methods and equipment to be in-line with Nestle Instruction for new factory. To ensure accurate of analytical result and maintain GLP for laboratory during operation.
POSITION DESCRIPTION DETAILS:
Microbiological analysis:
- Responsible to prepare media for microbiological analysis & analyze microbiological of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
- Responsible to take and analyze environment samples such as air test, water, canteen in the factory and CIP verification of daily and weekly care of process, filling and DE as sampling plan.
Physical/ Chemical analysis:
Responsible to analyze chemical/physical parameters of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
Incubated samples analysis and evaluation:
- Responsibility for arranging, checking incubated samples as defined sampling plan and release scheme.
-Responsible to control temperature of Incubation room and Incubators.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
Sensory evaluation:
- Responsibility for conducting sensory tasting daily for raw materials, finished product and complaint samples.
- Responsible to prepare trend analysis report concerning with competitors, process and finished products and tasting results in soft-wares.
- Responsible to inform QA Supervisor the status of Standard samples and renewal.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
- Responsible to prepare samples and facilities for annual sensory training.
- Responsible to input result of panel performance testing in system
- Responsible to report panel performance testing as required.
- Responsible to refresh training for weak panelists.
Keeping quality analysis:
- Responsibility for preparing of shelf life testing (KQ) periodic sensory testing.
- Responsible to control temperature and humidity of KQ room, ensure sampling and tasting as plan
Analytical data analysis and report:
- Responsibility to complete testing report, record, documents related testing result.
- Responsibility to delivery and keying result to meet lead time release.
- Use statistic to evaluate accuracy, repeatability and reproducibility of chemical/physical/ microbiology analysis.
- Prepare weekly, monthly & yearly report as request from QA Supervisor
Maintain GLP for laboratory:
- Responsibility to perform concerning ICP for laboratory as defined.
- Responsible to ensure good conditions of all laboratory tools and equipment.
- Responsibility for ensuring safety and 5S working area.
- Responsible to ensure good document control of laboratory.
Method management:
- Responsibility to support Supervisor to validate and verify the new testing method.
- Responsibility to support Supervisor to update and revise SOP as required.
- Check the accuracy/performance of rapid method instruments used.
- Perform ICP for rapid method instrument.
- Trouble shooting for rapid method issue.
2 năm trước Xem thêm
1. An toàn trong vận hành xe nâng hàng
- Tuân thủ các nguyên tắc và nội quy an toàn trong công ty
- Kiểm tra tình trạng xe nâng, bình gas, pallet trước & trong khi sử dụng và cập nhật các thông tin kiểm tra vào các hồ sơ theo dõi. Báo cáo cho giám sát những vấn đề liên quan đến an toàn kho, 5S, GMP, chất lượng…
2. Kiểm tra tình trạng hàng hóa & pallet trong khi nâng hạ hàng
- Hạ hàng từ trên xe giao hàng xuống khu vực chờ kiểm an toàn, đúng vị trí & kịp thời
- Nâng & hạ pallet, tank, phuy, carton… lên & xuống xe an toàn & kịp thời
3. Chuyển hàng ra xe vận chuyển chính xác & kịp thời
- Chuyển hàng vào kho lưu trữ đúng FEFO, vị trí quy định & chính xác giữa thực tế với hệ thống
- Sắp xếp & dọn dẹp các khu vực lưu trữ ngăn nắp, gọn gàng & an toàn
4. Xuất hàng cho bộ phận sản xuất chính xác, đúng FEFO, vệ sinh & kịp thời
- Nhận hàng trả về từ sản xuất chính xác & kịp thời
- Kiểm tra số lượng tồn kho, đảm bảo hàng hóa lưu kho luôn trong tình trạng tốt, đúng vị trí, đủ số lượng và an toàn.
- Tuân thủ các nguyên tắc chất lượng, GMP,5S, mục tiêu an toàn và môi trường tại nơi làm việc trong công ty.
2 năm trước Xem thêm
- Chuẩn bị nguyên liệu đảm bảo đúng công thức, đúng hạn sử dụng, đúng tiến độ
- Vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng sạch sẽ gọn gàng
- Nhận nguyên liệu và tiếp nguyên liệu một cách an toàn, thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định
- Vận hành băng tải tiếp nguyên liệu, vệ sinh băng tải và khu vực làm việc theo tần suất và tiêu chuẩn nhà máy yêu cầu
2 năm trước Xem thêm
POSITION DESCRIPTION SUMMARY:
This job has responsible to assist QA Laboratory Supervisor in setting, validating analytical methods and equipment to be in-line with Nestle Instruction for new factory. To ensure accurate of analytical result and maintain GLP for laboratory during operation.
POSITION DESCRIPTION DETAILS:
Microbiological analysis:
- Responsible to prepare media for microbiological analysis & analyze microbiological of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
- Responsible to take and analyze environment samples such as air test, water, canteen in the factory and CIP verification of daily and weekly care of process, filling and DE as sampling plan.
Physical/ Chemical analysis:
Responsible to analyze chemical/physical parameters of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
Incubated samples analysis and evaluation:
- Responsibility for arranging, checking incubated samples as defined sampling plan and release scheme.
-Responsible to control temperature of Incubation room and Incubators.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
Sensory evaluation:
- Responsibility for conducting sensory tasting daily for raw materials, finished product and complaint samples.
- Responsible to prepare trend analysis report concerning with competitors, process and finished products and tasting results in soft-wares.
- Responsible to inform QA Supervisor the status of Standard samples and renewal.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
- Responsible to prepare samples and facilities for annual sensory training.
- Responsible to input result of panel performance testing in system
- Responsible to report panel performance testing as required.
- Responsible to refresh training for weak panelists.
Keeping quality analysis:
- Responsibility for preparing of shelf life testing (KQ) periodic sensory testing.
- Responsible to control temperature and humidity of KQ room, ensure sampling and tasting as plan
Analytical data analysis and report:
- Responsibility to complete testing report, record, documents related testing result.
- Responsibility to delivery and keying result to meet lead time release.
- Use statistic to evaluate accuracy, repeatability and reproducibility of chemical/physical/ microbiology analysis.
- Prepare weekly, monthly & yearly report as request from QA Supervisor
Maintain GLP for laboratory:
- Responsibility to perform concerning ICP for laboratory as defined.
- Responsible to ensure good conditions of all laboratory tools and equipment.
- Responsibility for ensuring safety and 5S working area.
- Responsible to ensure good document control of laboratory.
Method management:
- Responsibility to support Supervisor to validate and verify the new testing method.
- Responsibility to support Supervisor to update and revise SOP as required.
- Check the accuracy/performance of rapid method instruments used.
- Perform ICP for rapid method instrument.
- Trouble shooting for rapid method issue.
2 năm trước Xem thêm

[Nestle] QA Lab Technician - Work in Hung Yen - Shuttle Bus Is Provided from Hanoi

19/06/2019

Thỏa thuận

Bắc Ninh Hà Nội Hưng Yên

POSITION DESCRIPTION SUMMARY:
This job has responsible to assist QA Laboratory Supervisor in setting, validating analytical methods and equipment to be in-line with Nestle Instruction for new factory. To ensure accurate of analytical result and maintain GLP for laboratory during operation.
POSITION DESCRIPTION DETAILS:
Microbiological analysis:
- Responsible to prepare media for microbiological analysis & analyze microbiological of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
- Responsible to take and analyze environment samples such as air test, water, canteen in the factory and CIP verification of daily and weekly care of process, filling and DE as sampling plan.
Physical/ Chemical analysis:
Responsible to analyze chemical/physical parameters of raw material, packaging material, semi-finished product, finished product samples and other services samples (complaint, food service...) as specification, monitoring plan or Nestle requirement.
Incubated samples analysis and evaluation:
- Responsibility for arranging, checking incubated samples as defined sampling plan and release scheme.
-Responsible to control temperature of Incubation room and Incubators.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
Sensory evaluation:
- Responsibility for conducting sensory tasting daily for raw materials, finished product and complaint samples.
- Responsible to prepare trend analysis report concerning with competitors, process and finished products and tasting results in soft-wares.
- Responsible to inform QA Supervisor the status of Standard samples and renewal.
- Responsible to retesting the Finish Products in abnormal case.
- Responsible to prepare samples and facilities for annual sensory training.
- Responsible to input result of panel performance testing in system
- Responsible to report panel performance testing as required.
- Responsible to refresh training for weak panelists.
Keeping quality analysis:
- Responsibility for preparing of shelf life testing (KQ) periodic sensory testing.
- Responsible to control temperature and humidity of KQ room, ensure sampling and tasting as plan
Analytical data analysis and report:
- Responsibility to complete testing report, record, documents related testing result.
- Responsibility to delivery and keying result to meet lead time release.
- Use statistic to evaluate accuracy, repeatability and reproducibility of chemical/physical/ microbiology analysis.
- Prepare weekly, monthly & yearly report as request from QA Supervisor
Maintain GLP for laboratory:
- Responsibility to perform concerning ICP for laboratory as defined.
- Responsible to ensure good conditions of all laboratory tools and equipment.
- Responsibility for ensuring safety and 5S working area.
- Responsible to ensure good document control of laboratory.
Method management:
- Responsibility to support Supervisor to validate and verify the new testing method.
- Responsibility to support Supervisor to update and revise SOP as required.
- Check the accuracy/performance of rapid method instruments used.
- Perform ICP for rapid method instrument.
- Trouble shooting for rapid method issue.
2 năm trước Xem thêm

QA Hygienist Technician

12/06/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

1. Manage the Hygiene Conditions of Factory (Production, Warehouse, Office, Workshop surrounding environment)
+ Weekly, monthly and annually report about Hygiene condition of the whole factory and warehouse area
+ Manage the Hygiene condition of the whole factory: Workshop area, Filling area, Packing area, Warehouse area, technical warehouse area, Waste water treatment area, refuse tip area and other areas in the factory. Supervise and control the GHP compliance
2. Supervise and manage all regulation of Good Manufacturing Practice in Nestle Factory (NGMP), follow up all possible problems which could cause harms to Food safety and Hygiene (Workshop condition, low hygiene,…) and find out solutions for them
3. Execute pest treatment and report to Hygienist
4. Execute training for contractors, seasonal workers, new employees about basic GMP, GHP in production line
5. Execute periodical training about GMP & GHP for all departments
6. Get environment sample to control and prevent all infection sources which could affect the products to evaluate the cleaning ‘s efficiency (CIP & COP,…)
7. Get hand sample to control personal hygiene of employees working in production area
8. Get samples to control hygiene of canteen, drinking water
9. Follow all machine maintenance and factory building activities to ensure eliminating all infection risks which could affect to products when starting production again
10. Responsible for executing NCE of Department
11. Control document system and follow up the application of document control in the factory, report to Factory DCC
12. Market visit to manage preservation, storing and transportation finish goods; Evaluation of storage conditions at retailers; Training to Distributors staff the best practice for preservation finish goods; Making reports
13. GMP assessment in Suppliers who providing materials
14. Other tasks assigned by supervisor;
2 năm trước Xem thêm
Temporary contract but likely to be extend if qualified.
01 HR Assistant for Recruitment team & 01 HR Assistant for Admin team:
1. HR Assistant for Recruitment team:
- To support and hands – on Recruitment activities, such as:
+ Sourcing, screening CVs.
+ Working with Head of Department to arrange interview.
+ Interviewing candidates
+ Taking care of on-boarding activities for new newcomers
- To support organizing Recruitment events, such as Career day, recruitment days, job fair,…
- Other admin jobs related to HR team
- To prepare logistics for training
- Opportunity to support in Training activities as a trainer
2. HR Assistant for Admin team
2 năm trước Xem thêm

[Nestle] QA Incoming Supervisor - Working in Hung Yen - Shuttle Bus Is Provided

09/06/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

Main Purpose of Job
This job has responsible for establishing and ensuring properly quality of incoming materials in new factory. To ensure that raw materials and packaging materials and auxiliaries are timely released to production with food safety and quality compliance.
Key Outputs:
• "Responsibility for reviewing/updating specification of incoming materials.
• Responsibility for reviewing/updating risk assessment of incoming materials in HACCP study."
• Responsibility for reviewing/updating Quality control criteria for incoming materials (including warehouse) (Quality Monitoring Scheme, Inspection plans, release parameters, monitoring plan…).
• "Responsibility for inspection, sampling samples related to incoming materials.
• Responsibility for reviewing inspection results of incoming materials."
• Responsibility for releasing incoming materials and reviewing/updating release procedure related to incoming materials.
• Responsibility for coordinating and communicating with other functions (Production, MRP, Purchasing) on-hold incoming materials or in case of quality deviation of incoming materials to take correction & corrective action to prevent from reoccurrence.
• "Responsibility for maintenance of quality information record in SAP for raw materials.
• Responsibility for maintenance of QM view & storage view in SAP for packaging materials."
• "Responsibility for classification of supplier confident level for incoming materials and reviewing/updating supplier assessment plan.
• Responsibility for supplier audit & following up corrective action to ensure food safety and quality of incoming materials.
• Responsibility for working with suppliers for food safety & quality issues for improvement."
• Responsibility for reporting the Quality-KPI monthly basic
• Responsibility for providing necessary training courses on quality awareness, quality control for QA, production staffs.
• Accountability for managing budget of quality control related to incoming materials.
• "Safety responsible:
• Responsible for risk prevention/protection and safety for all staff including establishing safety instruction.
• Making sure process running in accordance with corresponding instruction.
• Adequate safety training given to staff, safety devices/guarding and personal protect equipment are properly installed/used correctly, if required."
• Other assignments
2 năm trước Xem thêm

Stock Controller

21/05/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

In general: Be responsible for managing all activities of arranging, storing, controlling inventory of materials, consumable goods; Manage materials delivering and receiving between warehouse and other relating Departments inside the Factory; Manage delivering of finished goods.
1. Update information of Raw Material and Finished goods Receiving plan weekly;
2. Cooperate with Forklift Driver to arrange the warehouse and prepare all necessary things to receive raw materials. Check and request Forklift driver to deliver finished goods in right batch and to right location as well as goods in warehouse, ensure that all goods are arranged safely and at the rightful place (both in system and reality)
3. Cooperate with Inbound controller and QA Technician to get the sample and check other quality criteria (depend on type of goods and request from QA).
4. Cooperate with inbound controller to check and sign to confirm the receiving quantity daily. Support to take down PK from container
5. Receive material request (TR) from Production, execute TO and assign to forklift driver to deliver materials to Production with right type, right quantity and right principle First Expiry First Out (FEFO)
6. Supervise, check and have method to ensure safety, GMP and 5S at warehouse area. Check and update temperature, humidity, warehouse/pest condition
7. Check and arrange documents, store file fully and accurately. Conclude and input the quantity of pallets accompanying with finished goods into pallet controlling system, issue file and send to outside stocks to sign for confirmation.
2 năm trước Xem thêm

Thực Tập Sinh IT

11/04/2019

1 triệu - 3 triệu

Đồng Nai Hồ Chí Minh

- Hỗ trợ dự án PC Life Cycle hàng năm
- Thời hạn hợp đồng: 6 tháng
- Báo cáo cho: Giám sát IS/IT
- Phụ cấp: 5,000,000 VND / tháng
2 năm trước Xem thêm

Production Clerk

08/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

01. Yêu cầu nguyên liệu và kiểm soát việc nhận nguyên liệu từ WH chuyển cho sản xuất -PO/PR in SAP
02. Thực hiện các nghiệp vụ: yêu cầu/giao nhận nguyên liệu trên SAP, đóng mở PO & kiểm soát PO
03. Huấn luyện nhân viên nhóm KIT và nhóm chuẩn bị nguyên liệu
04. Kiểm tra và đảm bảo 5S tại khu vực KIT & chuẩn bị nguyên liệu
05. Kiểm tra lượng tồn kho của các mặt hang linh tinh phục vụ sản xuất (sundry)
06. Kiểm tồn nguyên liệu thô (raw material) và bao bì (packaging material)
07. Nhập dữ liệu trên SAM
08. Nhập kết quả khối lượng tịnh trên hệ thống
09. Thu thập & lưu giữ các báo cáo sản xuất
10. Tham gia các hoạt động cải tiến (GSTD/DMAIC…)
11. Nhập dữ liệu Downtime, Runtime trên SAP
12. Báo cáo cho giám sát sản xuất tất cả các sự cố hoặc mối nguy liên quan đến KIT và khu vực chuẩn bị nguyên liệu
13. Theo dõi chặt chẽ kế hoạch sản xuất và phản hồi kịp thời khi có sai lệch hoặc thay đổi đột xuất
14. Vận hành thiết bị trong trường hợp có nhân viên nghỉ ốm
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Tiếp Nguyên Vật Liệu (Đi Làm Sau Tết Nguyên Đán)

13/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Dương Hưng Yên

- Chuẩn bị nguyên liệu đảm bảo đúng công thức, đúng hạn sử dụng, đúng tiến độ
- Vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng sạch sẽ gọn gàng
- Nhận nguyên liệu và tiếp nguyên liệu một cách an toàn, thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định
- Vận hành băng tải tiếp nguyên liệu, vệ sinh băng tải và khu vực làm việc theo tần suất và tiêu chuẩn nhà máy yêu cầu
2 năm trước Xem thêm
*** Working Location: Bong Sen Factory - Nestlé Vietnam in Hung Yen
*** Job Description:
The job holder is responsible for reliability of machine/equipment in his responsible to achieve its objective efficiency; responsible to maintain good condition of machines/equipment, ensure safety for operation; reduce energy and water usage in the processes and participate effectively continuous improvement activities.
MAJOR RESPONSIBILITIES / ACCOUNTABILITIES:
1. Maintenance & Improvement:
- Responsible to perform preventive maintenance work orders according to maintenance plan to ensure machine/equipment are safe to operate, environmental compliance, reliability for operation with highest efficiency
- Repair, correct and fix technical breakdown of machine/equipment to ensure minimizing the impact to line efficiency
- Participate in discussion to find root cause of technical breakdown of machine/equipment, work with supervisor to propose prevention action in order to avoid re-occurrence of the breakdown and/or reduce the impact
2. Moral:
- Must follow to the company’s rules and regulations and policies
- Must participate to the company’s programs for improvement on SAFETY, QUALITY and EFFECIENCY
- Must attend to any meetings, seminars organized by the company, if required
- Performs other jobs within or with other departments/sections that maybe assigned by direct supervisor/ manager or designated OIC from time to time
- Willing to extend overtime work if required
- Coordinate with other sections/departments from time to time
- Enhance job knowledge thru books, manual or computer aided systems and others
- Responsible and accountable on tasks and tools assigned
- Work as a team
2 năm trước Xem thêm

HR Assistant (Temporary 6 Months)

22/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hưng Yên

1. Recruitment:
- To support and hands – on Recruitment activities, such as:
+ Sourcing, screening CVs.
+ Working with Head of Department to arrange interview.
+ Interview candidates
+…
- To support organizing Recruitment events, such as Career day, recruitment days, job fair,…
- Other admin jobs related to Recruitment
2. Training:
- To prepare logistics for training
- Opportunity to support in Training activities as a trainer
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Plot P-1A, Thang Long 2 IP, My Hao Distr., Hung Yen

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Những câu hỏi phỏng vấn ban đối ngoại hay hỏi nhất hiện nay

Cơ cấu doanh nghiệp nào cũng bao gồm ban đối ngoại. Để ứng tuyển thành công vị trí này, tìm hiểu về bộ câu hỏi phỏng vấn ban đối ngoại hay được hỏi hiện nay

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Tuyển tập bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán tổng hợp mới nhất

Bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán tổng hợp sẽ đưa ra những câu hỏi, gợi ý trả lời cho ứng viên. Ứng viên có thể tham khảo bộ câu hỏi này để có câu trả lời hoàn hảo nhất.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

TOP 10 câu hỏi phỏng vấn Cửa hàng trưởng thường gặp nhất

Top 10 câu hỏi phỏng vấn Cửa hàng trưởng sau đây sẽ giúp bạn tham khảo và chuẩn bị luyện tập trước kỳ phỏng vấn việc làm quan trọng. Cùng theo dõi và học hỏi nhé!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

Câu hỏi phỏng vấn Nodejs - Điều bí mật tạo nên cơ hội dành cho bạn

Bộ câu hỏi phỏng vấn Nodejs chi tiết dưới đây sẽ thật sự sẽ giúp bạn nắm bắt được cơ hội việc làm nhanh hơn, nên hãy cùng tìm hiểu bây giờ với bài viết nhé!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn nhân viên thu mua mới nhất!

Để “vượt cạn” thành công đừng bỏ qua tuyển tập câu hỏi phỏng vấn nhân viên thu mua mới nhất này. Các gợi ý sẽ giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng từ giây đầu tiên

Theo chuyên gia: Trương Thanh Thanh

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT