Nestlé Vietnam Ltd.,

Nestlé Vietnam Ltd.,

Địa chỉ: Floor 5, Empress Tower, 138-142 Hai Ba Trung,DaKao Ward, District 1, HCMC, Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Nestle Vienam is part of Nestle – the world leading food, beverage, health & wellness company whose head office is in Vevey, Switzerland. The Nestle Group operates more than 500 factories in over 86 countries, with about 253,000 employees world-wide. Head Office of Nestlé Vietnam Ltd is located at Floor 5, Empress Tower, 138-142 Hai Ba Trung,DaKao Ward, District 1, HCMC, Vietnam.

Việc làm cùng công ty

Nestlé Vietnam Ltd.,

Procurement Excellence Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Area Sales Manager ( Lâm Đồng )

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Nhân Viên Quan Hệ Y Tế (Nhóm Ngành Dinh Dưỡng Trẻ Sơ Sinh)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Quản Lý Bán Hàng Kênh Siêu Thị (Khu Vực Cần Thơ, HCM)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 21/08/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

IT Service Desk (Outsourcing contract)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 18/08/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Business Analyst Excutive/ Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 07/08/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Brand Development Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Demand Planning Assistant (1 Year contract)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Nhân Viên Bán Hàng (Khu Vực Hồ Chí Minh)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị (Khu Vực Cần Thơ)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Customer Service Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 14/07/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Nutritionist

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Category Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Area Sales Manager (HCM, Binh Duong)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 21/06/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Nutrition Advisory Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 09/06/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Nutrition Advisor Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 09/06/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Procurement Executive

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 08/06/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Healthcare Nutrition Supervisor

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 05/06/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Branch Activation Manager

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 08/05/2019

Nestlé Vietnam Ltd.,

Area Sales Manager (Dak Lak , Dak Nong)

Nestlé Vietnam Ltd.,

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đắk Lắk Đắk Nông

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019