Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Địa chỉ: KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Đây là một công ty sản xuất của Nhật nằm tại KCN thăng Long, Hà Nội. Do nhu cầu mở rộng thêm nhà máy nên cần thêm nguồn nhân lực cho công ty

Việc làm cùng công ty

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Lead Auditor

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Office Admin Cum Employee Relations

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Kế Hoạch Sản Xuất ( Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật - Up to 20 Triệu )

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên QC ( Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn) - Lương Hấp Dẫn!

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Hỗ Trợ Quản Lý Nhà Máy (Quản Lý Sản Xuất và Mua Hàng) - Up to $1000

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

QC Staff ( Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Công Ty FDI)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Nhật N2)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/06/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Mua Hàng (Công Ty Fdi- Tiếng Nhật N2)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/06/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

QA Manager - Trưởng Phòng Chất Lượng - Tiếng Nhật N2 ($1400-$1600)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Sales Manager - Tiếng Nhật N2 ($1400-$1600)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 14/06/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất – Có Kiến Thức Về IT

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 04/04/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Rất Gấp! Nhân Viên Phòng Nhân Sự (Chuyên C&B)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 29/03/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Trợ Lý Tiếng Nhật - Ưu Tiên Nữ

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 17/03/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Gấp! Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/03/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Gấp! Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Tiếng Nhật - QA Assistant Manager ($1200-$1400)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/02/2019

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Gấp! Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Tiếng Nhật - QA Assistant Manager (22Tr-27Tr)

Một Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 03/04/2019