Mda E&c Co.,ltd

Mda E&c Co.,ltd

Địa chỉ: 13th floor, Licogi13 Tower, 164 Khuat Duy Tien Str, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Established in 2007, MDA E&C is a company with 100% capital investment from Korea, which focus on Civil Engineering and Construction Area. We are specialized in building High-Technology factories and have perfoormed variety of projects related to Samsung and vendors in Bac Ninh, Hai Phong, Hai Duong, Vinh Phuc, etc.

Việc làm cùng công ty

Mda E&c Co.,ltd

[$900-$1000] Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí (Cấp Thoát Nước, HVAC, PCCC)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Mda E&c Co.,ltd

Mechanical Design Engineer

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Mda E&c Co.,ltd

QS Engineer (Office and Sites)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019

Mda E&c Co.,ltd

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Mda E&c Co.,ltd

Kỹ Sư Thiết Kế HVAC

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 01/08/2019

Mda E&c Co.,ltd

Site Engineer (Construction Engineer and M&E Engineer)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 12/07/2019

Mda E&c Co.,ltd

[$450-$550] QS Engineer (Kỹ Sư Dự Toán)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 07/07/2019

Mda E&c Co.,ltd

Thiết Kế Quy Hoạch

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Mda E&c Co.,ltd

[$500-$750] M&E Design Engineer (Kỹ Sư Thiết Kế M&E)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 05/06/2019

Mda E&c Co.,ltd

[$500-750] Kỹ Sư Giám Sát M&E (Làm Việc Tại Thái Nguyên, Phú Thọ)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/05/2019

Mda E&c Co.,ltd

Kỹ Sư Thiết Kế M&E

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 01/05/2019

Mda E&c Co.,ltd

[$1000-$1300] Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/04/2019

Mda E&c Co.,ltd

[$450-$650] Site Engineer

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 24/03/2019

Mda E&c Co.,ltd

Architect

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 02/02/2019

Mda E&c Co.,ltd

Estimation Engineer (Kỹ Sư Dự Toán)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 03/01/2019

Mda E&c Co.,ltd

[$900-$1000] Kế Toán Trưởng

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 05/12/2018

Mda E&c Co.,ltd

M&E Design Engineer (Revit MEP)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 01/12/2018

Mda E&c Co.,ltd

3D Graphic Designer (Nhân Viên Thiết Kế 3D)

Mda E&c Co.,ltd

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/11/2018