Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Masan Resources

Masan Resources

Địa chỉ: Level 15, Hoa Binh international building, 106 Hoang Quoc Viet St., Cau Giay Dist., Ha Noi - Viet Nam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Masan Resources is implementing of its mining activities & operating the processing plant in Dai Tu district, Thai Nguyen Province Our company will offer employees a unique opportunity to gain valuable experience and skills on a significant project within the minerals industry.

Việc làm cùng công ty

Masan Resources

Trưởng Bộ Phận Vi Sinh

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Masan Resources

Automation Engineer

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Masan Resources

Database Administrator

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Masan Resources

Processing Area Supervisor

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 05/09/2019

Masan Resources

Human Resouces Manager

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 03/09/2019

Masan Resources

Expediter/ Nhân Viên Xúc Tiến Đơn Hàng

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 24/08/2019

Masan Resources

Senior Security Officer

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Masan Resources

Senior Security Supervisor

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Masan Resources

IT Operations and Infrastructure Manager

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Masan Resources

SAP and Applications Manager

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Masan Resources

Shift Administrator

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 04/07/2019

Masan Resources

Maintenance Planner

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 04/07/2019

Masan Resources

Process Engineer

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 16/06/2019

Masan Resources

Finance Analyst

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 08/06/2019

Masan Resources

Processing Shift Supervisor

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 10/05/2019

Masan Resources

Document Controller

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 04/07/2019

Masan Resources

Analyst – Business Development

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 17/03/2019

Masan Resources

Plant Metallurgist

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 10/05/2019

Masan Resources

Control Systems Engineer

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 31/03/2019

Masan Resources

Procurement Officer

Masan Resources

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Thái Nguyên

Hạn nộp hồ sơ : 26/09/2019

Liên hệ qua SĐT