Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Tầng 11 Tòa nhà Capital Tower, 6 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Q 7

Lượt xem: 190

Mô tả công việc

Nhiệm Vụ Chính
- Phối hợp với tư vấn và các phòng ban khác lập các phương án kinh tế kỹ thuật để đề xuất phương án thiết kế phù hợp với yêu cầu, quy mô của công trình và định hướng của công ty. So sánh, đánh giá về mặt kỹ thuật các phương án thiết kế.
- Xây dựng và kiểm soát kế hoạch ngân sách và chi phí thiết kế nhằm đảm bảo tính hiệu quả về mặt kỹ thuật và chi phí cho công ty.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và đôn đốc quá trình thực hiện hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước và kế hoạch của công ty đề ra.
- Đánh giá các hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án nhằm xây dựng các giải pháp phát triển, hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo các yêu cầu chuyên môn và của công ty.
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế phục vụ lập pháp lý dự án: báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận đấu nối, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công và xin phép xây dựng… Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án.
- Phối hợp với Phòng quản lý thiết kế thi công và Quản lý dự án nhằm cung cấp góp ý & điều chỉnh kịp thời các thiết kế thi công của dự án. Phối hợp kiểm tra khối lượng, phương án thi công, thiết kế của hồ sơ dự thầu (khi có yêu cầu).
- Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình và các văn bản liên quan đến xây dựng. Nghiên cứu phát triển sản phẩm: cập nhật các xu hướng phát triển của thế giới, cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước phù hợp với mục tiêu thiết kế.
- Thực hiện đúng kế hoạch đào tạo của công ty để đáp ứng năng lực phát triển nghề nghiệp.
- Các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng.

Yêu cầu công việc

Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, Cấp thoát nước, thủy lợi…
- Thông thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành.
- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình.
Kinh nghiệm làm việc:
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lãnh vực thiết kế có liên quan của công trình và hạ tầng kỹ thuật dự án.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở Công ty/ Dự án cùng quy mô.
- Ưu tiên dự án khu đô thị và dự án đa năng - đa mục tiêu, hạ tầng kỹ thuật.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phần thủy lực & cấp thoát nước.
- Quản lý thiết kế và giám sát thiết kế trong xây dựng công trình.
Năng lực chuyên môn:
- Kiến thức chuyên sâu về các giải pháp MEP, các tiêu chuẩn và quy định về thiết kế, thi công, nghiệm thu bàn giao, vận hành khai thác và bảo hành bảo trì.
- Kiến thức cơ bản về kiến trúc, kết cấu, kỹ thuật hạ tầng & công trình phụ trợ, các lỗi thường gặp của từng bộ môn khi không đảm bảo các yêu cầu của hệ thống chung, hướng xử lý hài hòa và đồng bộ
- Kiến thức cơ bản về nguyên tắc và trình tự quản lý công việc, quản lý hồ sơ, nguyên tắc về trình bày bản vẽ thiết kế, thuyết minh (kể cả đặc tính kỹ thuật), dự toán, khái toán…
- Kiến thức về các nguyên tắc quản lý và quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch chiến lược, phân bổ nguồn lực chủ yếu bao gồm tài chính và nhân sự, kiến thức lãnh đạo đội ngũ, điều phối công việc và nguồn lực.
- Kiến thức về các nguyên tắc tính dự toán cho hạng mục cơ điện, khái toán chi phí cho từng giải pháp cơ điện
- Kiến thức mang tính thực tế và thường xuyên cập nhật về giải pháp cơ điện, các phần mềm hỗ trợ, các tiêu chuẩn, các quy định có liên quan đến công việc.
Qualifications / Qualifications:
- Graduated from specialized university, Water supply, irrigation ...
- Proficient in specialized design software.
- Certificate of construction design practice.
Work experience:
- Minimum of 10 years of working experience in the relevant design areas of the project and the technical infrastructure.
- At least 5 years of experience at the same position in the Company / Project of the same size.
- Priority projects of urban areas and multi-purpose projects - multi-objectives, technical infrastructure.
- Priority candidates with experience in hydraulic & water supply section.
Kỹ sư cấp thoát nước
Nhiệm Vụ Chính
- Phối hợp với tư vấn và các phòng ban khác lập các phương án kinh tế kỹ thuật để đề xuất phương án thiết kế phù hợp với yêu cầu, quy mô của công trình và định hướng của công ty. So sánh, đánh giá về mặt kỹ thuật các phương án thiết kế.
- Xây dựng và kiểm soát kế hoạch ngân sách và chi phí thiết kế nhằm đảm bảo tính hiệu quả về mặt kỹ thuật và chi phí cho công ty.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và đôn đốc quá trình thực hiện hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước và kế hoạch của công ty đề ra.
- Đánh giá các hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án nhằm xây dựng các giải pháp phát triển, hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo các yêu cầu chuyên môn và của công ty.
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế phục vụ lập pháp lý dự án: báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận đấu nối, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công và xin phép xây dựng… Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án.
- Phối hợp với Phòng quản lý thiết kế thi công và Quản lý dự án nhằm cung cấp góp ý & điều chỉnh kịp thời các thiết kế thi công của dự án. Phối hợp kiểm tra khối lượng, phương án thi công, thiết kế của hồ sơ dự thầu (khi có yêu cầu).
- Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình và các văn bản liên quan đến xây dựng. Nghiên cứu phát triển sản phẩm: cập nhật các xu hướng phát triển của thế giới, cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước phù hợp với mục tiêu thiết kế.
- Thực hiện đúng kế hoạch đào tạo của công ty để đáp ứng năng lực phát triển nghề nghiệp.
- Các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng.
Yêu Cầu Công Việc
Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, Cấp thoát nước, thủy lợi…
- Thông thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành.
- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình.
Kinh nghiệm làm việc:
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lãnh vực thiết kế có liên quan của công trình và hạ tầng kỹ thuật dự án.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở Công ty/ Dự án cùng quy mô.
- Ưu tiên dự án khu đô thị và dự án đa năng - đa mục tiêu, hạ tầng kỹ thuật.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phần thủy lực & cấp thoát nước.
- Quản lý thiết kế và giám sát thiết kế trong xây dựng công trình.
Năng lực chuyên môn:
- Kiến thức chuyên sâu về các giải pháp MEP, các tiêu chuẩn và quy định về thiết kế, thi công, nghiệm thu bàn giao, vận hành khai thác và bảo hành bảo trì.
- Kiến thức cơ bản về kiến trúc, kết cấu, kỹ thuật hạ tầng & công trình phụ trợ, các lỗi thường gặp của từng bộ môn khi không đảm bảo các yêu cầu của hệ thống chung, hướng xử lý hài hòa và đồng bộ
- Kiến thức cơ bản về nguyên tắc và trình tự quản lý công việc, quản lý hồ sơ, nguyên tắc về trình bày bản vẽ thiết kế, thuyết minh (kể cả đặc tính kỹ thuật), dự toán, khái toán…
- Kiến thức về các nguyên tắc quản lý và quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch chiến lược, phân bổ nguồn lực chủ yếu bao gồm tài chính và nhân sự, kiến thức lãnh đạo đội ngũ, điều phối công việc và nguồn lực.
- Kiến thức về các nguyên tắc tính dự toán cho hạng mục cơ điện, khái toán chi phí cho từng giải pháp cơ điện
- Kiến thức mang tính thực tế và thường xuyên cập nhật về giải pháp cơ điện, các phần mềm hỗ trợ, các tiêu chuẩn, các quy định có liên quan đến công việc.

Quyền lợi được hưởng

- 13th month Salary, Annual Salary review.
- Performance Bonus, Executive Share Program for Out -Standing &Senior Management Level.
- Purchase the Company’s products with more fabulous benefits.

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: công ty cổ phần đầu tư nam long

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Hồ Chí Minh
NTD xác thực
QR Code

Quét mã QR

để ứng tuyển ngay

ứng tuyển ngay

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự

Địa điểm

Việc làm tại Quận 1Việc làm tại Quận 12Việc làm tại Quận Thủ ĐứcViệc làm tại Quận 9Việc làm tại Quận Gò VấpViệc làm tại Quận Bình ThạnhViệc làm tại Quận Tân BìnhViệc làm tại Quận Tân PhúViệc làm tại Quận Phú NhuậnViệc làm tại Quận 2Việc làm tại Quận 3Việc làm tại Quận 10Việc làm tại Quận 5Việc làm tại Quận 6Việc làm tại Quận Bình TânViệc làm tại Quận 7Việc làm tại Quận 11Việc làm tại Quận 4Việc làm tại Huyện Nhà Bè

Chức danh

Việc làm nhân viên an toàn môi trường tại Hồ Chí MinhViệc làm nhân viên tư vấn môi trường tại Hồ Chí MinhViệc làm nhân viên kỹ thuật môi trường tại Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Tìm việc làm kỹ sư thủy văn tại Hòa BìnhTìm việc làm lái xe môi trường tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư quản lý tài nguyên rừng tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư lâm nghiệp đô thị tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư xử lý nước thải tại Hòa BìnhTìm việc làm thạc sĩ môi trường tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư thủy văn tại Cao BằngTìm việc làm lái xe môi trường tại Cao BằngTìm việc làm kỹ sư quản lý tài nguyên rừng tại Cao BằngTìm việc làm kỹ sư lâm nghiệp đô thị tại Cao BằngTìm việc làm kỹ sư xử lý nước thải tại Cao BằngTìm việc làm thạc sĩ môi trường tại Cao BằngTìm việc làm kỹ sư thủy văn tại Điện BiênTìm việc làm lái xe môi trường tại Điện BiênTìm việc làm kỹ sư quản lý tài nguyên rừng tại Điện BiênTìm việc làm kỹ sư lâm nghiệp đô thị tại Điện BiênTìm việc làm kỹ sư xử lý nước thải tại Điện BiênTìm việc làm thạc sĩ môi trường tại Điện BiênTìm việc làm quản lý môi trường tại Hà NộiTìm việc làm kỹ sư xử lý nước thải tại Hà Nội

Công ty

Liên hệ qua SĐT