Kortek Vina Co., Ltd

Kortek Vina Co., Ltd

Địa chỉ: Dong Van IV Industrial Zone, Dai Cuong commune, Kim Bang district, Hanam province

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

A GLOBAL LEADER IN HIGH-TECH INDUSTRIAL DISPLAYS.

Việc làm cùng công ty

Kortek Vina Co., Ltd

Nhân Viên Hành Chính - GA Staff

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Quản Lý Xuất Nhập Khẩu

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 11/10/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Customer Service

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Kortek Vina Co., Ltd

QC Staff

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Production Engineering Leader

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Materials and Shipment Management / Quản Lý Nguyên Vật Liệu và Giao Vận

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 19/10/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Accountant

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Kortek Vina Co., Ltd

IT Manager

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 03/08/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Repair Technician/ Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019

Kortek Vina Co., Ltd

HR Staff

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 08/09/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Thu Nhập 20-30 Triệu )

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 19/07/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Production Technology Engineers (Multiple positions)

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 21/07/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Quality Control (Multiple positions)

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 21/07/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Kortek Vina Co., Ltd

Utilities Assistant Manager

Kortek Vina Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nam

Hạn nộp hồ sơ : 14/06/2019