Cục Bưu Điện Trung Ương

Kế Hoạch - Đầu Tư

Cục Bưu Điện Trung Ương

rụ sở cơ quan Cục Bưu điện Trung ương, số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội / Tại Đà Nẵng: Trụ sở cơ quan Bưu điện T26, Số 73 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Lượt xem: 203

Mô tả công việc

Số lượng:
- Tại Hà Nội: 01 Phòng Kế hoạch Đầu tư
- Thực hiện các gói thầu về xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng, hạ tầng mạng lưới.
- Triển khai thực hiện các kế hoạch mua sắm, sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn chi thường xuyên;
- Kiểm tra, thẩm định các đề xuất xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc, hạ tầng mạng lưới (mạng ngoại vi) do các đơn vị đề xuất.
- Kiểm tra, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các hạng mục xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc, hạ tầng mạng lưới.
- Tham mưu, xây dựng các quy định, định mức bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng, hạ tầng mạng lưới.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đầu tư phát triển các dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước nói chung và các dự án xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc, hạ tầng mạng lưới (mạng ngoại vi).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Yêu cầu công việc

1. Điều kiện chung:
a) Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Điều kiện khác:
- Có lý lịch bản thân và gia đình trong sạch, rõ ràng; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm quy định của Đảng, Ngành, địa phương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản.
- Thẩm tra lý lịch trước khi tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (theo mẫu lý lịch tự khai dùng cho tuyển chọn người lao động vào làm việc tại Cục Bưu điện Trung ương).
3. Tiêu chuẩn cụ thể
- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
IV. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;
Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 15/02/2019 đến hết ngày 16/3/2019).
Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Tại Hà Nội: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Bưu điện Trung ương số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
V. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:
1. Hình thức và nội dung thi tuyển:
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.
- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định.
+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.
- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi phỏng.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian thi: 30 phút.
2. Thời gian, địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:
- Thời gian tổ chức thi tuyển: Tháng 4-5 năm 2019
- Địa điểm thi tuyển:
+ Tại Hà Nội: Trụ sở cơ quan Cục Bưu điện Trung ương, số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
+ Tại Đà Nẵng: Trụ sở cơ quan Bưu điện T26, Số 73 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Lệ phí thi tuyển: 500,000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
(Thông báo này được đăng trên Báo giấy, báo điện tử VietNamNet; Website của Bộ Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại Trụ sở Cục Bưu điện Trung ương số 1A Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Quyền lợi được hưởng

- Theo quy định Nhà nước

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: cục bưu điện trung ương

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Hà Nội
NTD xác thực
QR Code

Quét mã QR

để ứng tuyển ngay

ứng tuyển ngay

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự

Địa điểm

Việc làm tại Quận Ba ĐìnhViệc làm tại Quận Tây HồViệc làm tại Quận Cầu GiấyViệc làm tại Quận Đống ĐaViệc làm tại Quận Hoàng MaiViệc làm tại Quận Thanh XuânViệc làm tại Quận Nam Từ LiêmViệc làm tại Quận Hoàn KiếmViệc làm tại Quận Long BiênViệc làm tại Quận Hai Bà TrưngViệc làm tại Quận Bắc Từ LiêmViệc làm tại Quận Hà ĐôngViệc làm tại Huyện Đan PhượngViệc làm tại Huyện Hoài ĐứcViệc làm tại Huyện Thường Tín

Chức danh

Việc làm trưởng phòng thiết kế nội thất tại Hà NộiViệc làm trưởng phòng kinh doanh nội thất tại Hà NộiViệc làm nhân viên kinh doanh xây dựng tại Hà NộiViệc làm nhân viên vật tư xây dựng tại Hà NộiViệc làm phó tổng giám đốc xây dựng tại Hà NộiViệc làm giám đốc xây dựng tại Hà NộiViệc làm giám đốc dự án xây dựng tại Hà NộiViệc làm nhân viên hồ sơ thầu tại Hà NộiViệc làm nhân viên dự toán tại Hà NộiViệc làm nhân viên đấu thầu tại Hà Nội

Từ khóa liên quan

Tìm việc làm đồ gỗ nội thất tại Hồ Chí MinhTìm việc làm chuyên viên quản lý dự án xây dựng tại Hồ Chí MinhTìm việc làm hồ sơ thanh quyết toán tại Hồ Chí MinhTìm việc làm thiết kế nội thất không cần kinh nghiệm tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư cảnh quan cây xanh tại Hòa BìnhTìm việc làm đồ gỗ nội thất tại Hòa BìnhTìm việc làm part time kiến trúc tại Hòa BìnhTìm việc làm họa viên kiến trúc bán thời gian tại Hòa BìnhTìm việc làm ban quản lý dự án xây dựng tại Hòa BìnhTìm việc làm thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư xây dựng biết revit tại Hòa BìnhTìm việc làm chuyên viên quản lý dự án xây dựng tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư an toàn xây dựng tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý dự án chủ đầu tư tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư xây dựng nhà phố tại Hòa BìnhTìm việc làm thầu phụ xây dựng tại Hòa BìnhTìm việc làm cộng tác viên thiết kế xây dựng tại Hòa BìnhTìm việc làm hồ sơ thanh quyết toán tại Hòa BìnhTìm việc làm trợ lý kiểm toán xây dựng cơ bản tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư quản lý dự án xây dựng tại Hòa Bình

Công ty

Liên hệ qua SĐT