Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Japanese Manufacturing Company

Japanese Manufacturing Company

Địa chỉ: Ha Nam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Japanese Manufacturing Company

Việc làm cùng công ty

Japanese Manufacturing Company

HSE Staff - FDI Company

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/10/2019

Japanese Manufacturing Company

Urgent!!! Supplier Quality Engineer & QC Supervisor ($1100-$1300)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Japanese Manufacturing Company

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật N3)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019

Japanese Manufacturing Company

Thư Ký Tổng Giám Đốc Kiêm Nhân Viên Phòng Tài Chính ( Tiếng Nhật N1 )

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/08/2019

Japanese Manufacturing Company

Nhân Viên IT Phần Mềm (Công Ty FDI)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/08/2019

Japanese Manufacturing Company

Hrga Supervisor

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019

Japanese Manufacturing Company

[Dong Nai] Admin Manager (Japanese N2)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/07/2019

Japanese Manufacturing Company

Project Admin Assistant (Accounting Cum HR-GA Task) ($600-$900) - Hợp Đồng 1 Năm

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 27/06/2019

Japanese Manufacturing Company

Sales Out Staff - Công Ty FDI

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/06/2019

Japanese Manufacturing Company

Sales Staff (FDI Company) - Welcome Fresh Graduate

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019

Japanese Manufacturing Company

Sales Project Assistant General Manager (Attractive Package - Electrical Product)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/06/2019

Japanese Manufacturing Company

Project Admin Assistant (Accounting Cum HR-GA Task) ($600-$900)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/06/2019

Japanese Manufacturing Company

Admin Cum Accounting Staff ($600-$900)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/06/2019

Japanese Manufacturing Company

Project Assistant (FDI Company)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/06/2019

Japanese Manufacturing Company

HR Manager - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ($1800-$2100)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/06/2019

Japanese Manufacturing Company

Inspection Staff (QA) - FDI Company

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/06/2019

Japanese Manufacturing Company

Engineering Staff (FDI Company)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/06/2019

Japanese Manufacturing Company

[Binh Duong] Sales Engineer (Atractive Salary)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 18/05/2019

Japanese Manufacturing Company

Sales Out Staff (B2B Sales - FDI Company)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/05/2019

Japanese Manufacturing Company

[HCM] QA Manager (Attractive Salary, Japanese N2)

Japanese Manufacturing Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/05/2019

Liên hệ qua SĐT