East West Industries Vietnam Llc.

Injection Process Engineer

East West Industries Vietnam Llc.

Mức lương: Thỏa thuận

Nơi làm việc: Việc làm Bình Dương

Địa chỉ: 27 Street 2, Vietnam - Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward

Lượt xem: 25|Mã: NTD107172|Cập nhật: 30/05/2019
Hạn nộp: Đã hết hạn nộp hồ sơ
Mức lương:Thỏa thuận
Chức vụ:Trưởng Nhóm
Kinh nghiệm:Không yêu cầu
Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
Yêu cầu bằng cấp:Không yêu cầu
Yêu cầu giới tính:Không yêu cầu
Địa điểm:Bình Dương

Mô tả công việc

* Report to : Manager
• Control quality & follow the assigned projects from beginning of production to end of the life-time of assigned project, find out the best way for improvement
Kiểm soát và theo các dự án từ lúc bắt đầu sản xuất đến khi kết thúc vòng đời của dự án được chỉ định, tìm cách tốt nhất để cải thiện.
• Work with engineering department for trials and new projects implementation.
Làm việc với bộ phận Kỹ Thuật để thử khuôn và triển khai các dự án mới
• Perform the new mold test, trial with respect of stability and setting injection condition for proper injection, raise any difficult points for next improvement (quality problem, setting, output...)
Thực hiện test thử khuôn mới, chú ý đến sự ổn định và cài đặt điều kiện ép nhựa thích hợp, nêu lên những điểm khó khăn để cải thiện cho lần sau (vấn đề chất lượng, cài đặt, sản lượng...)
• Follow up the mold status (make mold report) and request to modify when needed. Suggest to improve the mold to bring better benefit, high OEE, low defective.
Theo dõi tình trạng khuôn (làm báo cáo khuôn) và yêu cầu sửa khuôn khi cần thiết. Đề xuất cải thiện khuôn để sản xuất hiệu quả, OEE cao, giảm hàng phế
• Train, lead and guide Technicians, Workers go as same direction based on set up standards and develop them
Đào tạo, dẫn dắt và hướng dẫn Kỹ thuật, công nhân làm theo các tiêu chuẩn được ban hành và phát triển họ
• Check and improve safety by remind team follow the guidelines and standards which issued by company and managers.
Kiểm tra và cải thiện an toàn bằng việc nhắc nhở các thành viên trong nhóm thực hiện theo hướng dẫn, tiêu chuẩn của công ty và người quản lí đưa ra
• Daily work through production to have a look into machine running, process flow, quality to make sure everything is under control
Hàng ngày đi kiểm tra các máy chạy, qui trình làm việc, chất lượng để chắc chắn mọi thứ trong tầm kiểm soát.
• Check regularly settings of running machines based on setting card, guide workers to follow standard to ensure quality, quantity and stable production running, collect information to give suggestions for improvement
Thường xuyên kiểm tra các thiết lập của máy đang chạy dựa trên phiếu cài đặt, hướng dẫn công nhân thực hiện theo tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng, số lượng và sản xuất chạy ổn định, thu thập thông tin để đưa ra các đề xuất để cải thiện
• Implement WI and setting card for production.
Ban hành Hướng dẫn công việc và phiếu cài đặt cho sản xuất
• Implement the layout, process and packaging methods for products that assembly/ packing online (on injection machine)
Sắp xếp layout, quy trình lắp ráp, đóng gói cho các sản phẩm tại máy ép
• Setup the assembly line in Injection: Process layout, target, WI with the standardized
Thiết lập quy trình lắp ráp tại Injection: bố trí nhân sự, chỉ tiêu, hướng dẫn công việc được tiêu chuẩn hóa
• Work close with the other teams such as Mold maintenance, Material, QC in order to improve the production.
Làm việc chặc chẽ với các nhóm khác như Khuôn, Nhựa, QC để cải thiện sản xuất.
• Support other injection engineer to solve the injection production problem, find out the best way to optimize injection condition.
Hỗ trợ kỹ sư ép nhựa giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất, tối ưu điều kiện chạy máy
• 5S implementation and improvements for production. Attend 5S scan for production.
Thực hiện và cải thiện 5S cho sản xuất. Tham gia chấm điểm 5S cho sản xuất
• Inform and report to Manager when there are any problem happen
Thông báo và báo cáo cho trưởng bộ phận khi xảy ra bất cứ vấn đề trong sản xuất
• Fulfill the special task as request from production management
Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt được yêu cầu từ Giám đốc sản xuất

Yêu cầu công việc

• English skill (Tiếng Anh): Intermediate – Trung cấp
• Plastic injection (Ép nhựa): Over 02 years in injection molding experience – Trên 02 năm kinh nghiệm ép nhựa
• Communication skill (Kỹ năng giao tiếp)
• Management skill (Kỹ năng quản lý)
• MS office (Excel, Word, Power point) Phần mềm Office
• Team work (Làm việc nhóm)
• Problem solving (Giải quyết vấn đề)
• Training skill (Kỹ năng đào tạo)

Quyền lợi được hưởng

- In accordance with Company Policy

Hồ sơ bao gồm

Thông tin công ty

Quy mô : Đang cập nhật

Fax: Đang cập nhật

Địa chỉ: 27 Street 2, Vietnam - Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward

Việc làm cùng công ty

Injection Engineer - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

SMT Production Supervisor - VSIP 2, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

SMT Testing Engineer - VSIP 2, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

SMT Engineer (1-> 2 Years Experience) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Injection Engineer (Plastic Experience) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

SMT Manager (VSIP II, Binh Duong)

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Production Manager (SMT - Electronics) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Assembly Engineer (VSIP II, Binh Duong)

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Injection Engineer (Plastic) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Project Engineer (Open for Fresh Graduated) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương, Hồ Chí Minh

29/06/2019

Assistant Operations Manager (Expat) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Production Supervisor (VSIP II, Binh Duong)

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

IT Developer (.Net)

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Senior IT Developer (Dynamics AX)

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Logistics Officer

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

Assembly Engineering Supervisor

Thỏa thuận

Bình Dương

29/06/2019

PCBA Engineering Manager

Trên 30 triệu

Bình Dương

29/06/2019

Electronics Sourcing Officer

10 - 15 triệu

Bình Dương

29/06/2019

Vị trí Injection Process Engineer làm tại 27 Street 2, Vietnam - Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward tuyển dụng tại Bình Dương, đang được công ty East West Industries Vietnam Llc. tại địa chỉ 27 Street 2, Vietnam - Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Injection Process Engineer tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Công Ty Cổ Phần Phong Liên
Nhân viên bảo hành Công Ty Cổ Phần Phong Liên Hà Nội | 7 - 10 triệu | 11/11/2019
No image
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Tellus Tech Vina Hồ Chí Minh, Bắc Ninh | 7 - 10 triệu | 26/09/2019
Navigos's Client
[URGENT] Grinding Engineer in Bien Hoa Navigos's Client Bình Dương, Hồ Chí Minh | Thỏa thuận | 25/09/2019
No image
Nhân Viên Kỹ Thuật (2 Người) Microtechno Vietnam Hưng Yên | 10 - 15 triệu | 25/09/2019
Navigos Search's Client - Japanese Company
Sales Engineer _ Sweden Company Navigos Search's Client - Japanese Company Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh | 20 - 30 triệu | 24/09/2019
Action Composites Hightech Industries Co., Ltd
Quality Engineer Action Composites Hightech Industries Co., Ltd Đồng Nai | Thỏa thuận | 24/09/2019