Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Fpt Software

Fpt Software

Địa chỉ: FPT Cầu Giấy Building, 6th Floor - 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội / F-Town. Lot T2, D1 St., Saigon Hi-Tech Park, Dist. 9, HCMC / FPT-Complex Building, Nam Ky Khoi Nghia Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, DaNang City.

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: http://career.fpt-software.com/

Giới thiệu công ty

Website : www.career.fpt-software.com FGA (FPT Global Automative) trực thuộc FPT Software là đơn vị chuyên sâu phát triển về lĩnh vực Automotive, hướng đến các sản phẩm và giải pháp được áp dụng rộng rãi trong những chiếc xe hơi tương lai ở bốn lĩnh vực chính là Ứng dụng trong ô tô, Thiết kế, lĩnh vực IT/ERP và lĩnh vực Kiểm thử phần mềm cho ôtô. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, hiện tại FGA là FSU có quy mô lớn nhất của FPT Software. Tính đến cuối năm 2017, FGA đạt mốc nhân sự vượt 2.236 người, doanh thu 53 triệu USD, tăng trưởng lợi nhuận đạt 48 % so với 2016. Website : www.career.fpt-software.com

Việc làm cùng công ty

Fpt Software

[HN] 05 iOS Developer -Up to $1,500

Fpt Software

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Fpt Software

[HN] 05 iOS Developer

Fpt Software

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Fpt Software

[HN] 05 Java Developer

Fpt Software

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Fpt Software

10 RPA Business Analyst

Fpt Software

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Fpt Software

[HCM] 01 SAP PP Functional Consultant – Up to $1500

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 11/10/2019

Fpt Software

[HN] 05 Ruby on Rails

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Fpt Software

5 Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật – Up to $1200

Fpt Software

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Fpt Software

[Ha Noi/singapore]- 02 SA Java Onsite Long-Term Singapore

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019

Fpt Software

15 Senior Java Engineer (Signing Bonus Up to 10M)

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019

Fpt Software

10 Test Automation – Ivs AT

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019

Fpt Software

[Ha Noi/singapore]- SA Java Onsite Long-Term Singapore

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019

Fpt Software

20 Java Developers (Spring, Jquery)

Fpt Software

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Fpt Software

AI Engineer

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019

Fpt Software

Fresher C#/.net

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 14/09/2019

Fpt Software

10 TOP Gun Solution Architect Up to 4000 USD/ Month

Fpt Software

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Fpt Software

[HN] Legal & Compliance Executive

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Fpt Software

Bridge Software Engineer - Brse

Fpt Software

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 08/09/2019

Fpt Software

[Workshop] “Chuyển Đổi Số Trong Lĩnh Vực Hàng Không”

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/09/2019

Fpt Software

[HCM] 20 Fresher .NET

Fpt Software

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 31/08/2019

Fpt Software

10 Android Developer

Fpt Software

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 01/09/2019