Fusion Resort Cam Ranh

Executive Housekeeper/ Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

Fusion Resort Cam Ranh

LotD10B, Nguyễn Tất Thành Street, Bãi Đông, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa

Lượt xem: 334

Mô tả công việc

- Reporting to / Báo cáo lên: General Manager, Resident Manager/ Tổng Quản lý, Phó Tổng Quản lý
- Responsible for / Trách nhiệm: Assistant Executive Housekeeper,Housekeeping Supervisor/ Trợ lý trưởng bộ phận Buồng Phòng, Giám sát bộ phận buồng phòng
- Department / Bộ phận: Housekeeping/ Bộ Phận Phòng
1. Overall Job Scope/ Phạm vi công việc chung
The Executive Housekeeper is responsible for a complete overview of housekeeping and laundry operation, all aspects of cleaning of the hotel (both inside and outside of the building) responsible for the inventory systems, be able to work closely on the handle stock taking, maintain, train and direct a large work force. Should also, to a degree, have a capable knowledge of laundry operations and possess communication and administrative skills.
Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng có trách nhiệm tổng quan đầy đủ các dịch vụ vệ sinh và dịch vụ giặt là, tất cả các khía cạnh vệ sinh của khách sạn (cả bên trong và bên ngoài của tòa nhà) chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm kê, có khả năng làm việc chặt chẽ dựa trên kiểm kê, duy trì, đào tạo và chỉ đạo một lực lượng lao động lớn. Đồng thời, có kiến thức về hoạt động giặt là và có khả năng giao tiếp và kỹ năng hành chính.
1.1. Key areas of accountability / Các điểm chính về trách nhiệm
Star Selection/ Tuyển kỹ sư
Training & development/ Đào Tạo & Phát Triển
Coaching & performance review/ Hướng dẫn và đánh giá hiệu xuất công việc
Rooms & public areas / Phòng & Khu Vực Công Cộng
Linen & uniforms/ Đồ vải & Đồng phục
Cost Control/ Kiểm soát chi phí
Health & Safety/ Sức khỏe & An toàn lao động
Reports & Administration/ Báo cáo và quản lý
1.2. Outcomes to be achieved/ Kết quả cần đạt được:
In this position, you are accountable to achieve the outcomes listed below/ Với vị trí này, ông/bà được giao trọng trách đạt được những kết quả dưới đây:
- Star Selection/ Tuyển chọn nhân viên
All stars selected meet the essential requirements of the employee specifications for their position/ Tất cả nhân viên được chọn đáp ứng các yêu cầu cần thiết được quy định cho vị trí được chọn
- Training & development/ Đào tạo và phát triển
• Stars passing probation period have been trained in all essential tasks as per self-leadership assessment form
• Training plans for all stars are prepared, implemented and regularly updated
• A sufficient number of certified OJS skills trainers are available in each outlet to implement the training plans
• Star performers and high potentials have access to further professional and personal development training as per training plan
• An active talent spotting program is in place to support succession planning and career growth for shining stars.
• Nhân viên đã qua thời gian thử việc được đào tạo tất cả các trách nhiệm cần thiết như trên bảng đánh giá.
• Kế hoạch đào tạo cho tất cả nhân viên được chuẩn bị, thực hiện và đánh giá định kỳ
• Đào tạo viên thuộc mỗi bộ phận có đầy đủ các kĩ năng thực hành nghề(OJS) được chứng nhận để thực hiện các kế hoạch đào tạo
• Nhân viên có biểu hiện tốt trong công việc và có tiềm năng phát triển sẽ được tham gia các khóa huấn luyện nâng cao dựa trên kế hoạch đào tạo
• Một chương trình tìm kiếm tài năng được đề ra nhằm hỗ trợ cho sự thành công việc phát triển và nâng cao giá trị nhân viên
- Coaching & performance review/ Huấn luyện & Đánh giá hiệu suất công việc
• All employees complete a self-leadership review and attend a formal performance review before the end of their probation
• On job performance is regularly observed and assessed informally. Good performance is acknowledged, poor performance is coached
• All direct reports receive a formal annual performance review prior to contract renewal
• Tất cả nhân viên hoàn thành đánh giá kỹ năng tự lãnh đạo và tham dự buổi đánh giá chính thức trước khi kết thúc thời gian thử việc
• Trong quá trình công tác sẽ thường xuyên được quan sát và đưa ra đánh giá. Công nhận cho thành tích tốt, điều chỉnh những hành vi chưa tốt
• Tất cả những báo cáo công việc nhận trực tiếp hàng năm phải được đánh giá lại trước khi gia hạn hợp đồng.
- Rooms & public areas/ Phòng & các khu vực công cộng
• All rooms and public areas are cleaned in timely manner as per operational requirement
• All rooms and public areas are inspected daily and any issues are reported immediately to the relevant department
• All Housekeeping stars demonstrate the Fusion Maia service behaviours at every point of contact
• The Sequences of Service (SOS’) are consistently applied in all areas of the department
• Mini bar control is in place and all items are charged to guests account and all items in guest rooms are checked daily and replenished or replaced if needed
• Tất cả các phòng khách và khu vực công cộng phải được dọn sạch đúng theo thời gian yêu cầu hoạt động
• Tất cả các phognf khách và khu vực công cộng phải được kiểm tra thường xuyên và được báo cáo ngay cho các bộ phận liên quan khi có vấn
• Tất cả nhân viên buồng phòng phải thê hiện tư cách đạo đức dịch vụ Fusion Maia tại mọi điểm giao tiếp
• Qui trình phục vụ được đồng nhất ở tất cả các bộ phận
• Đảm bảo phải kiểm soát Minibar và tất cả các mặt hàng sử dụng được tính vào tài khoản của khách và tất cả các mặt hàng phải được kiểm tra hàng ngày và được bổ sung hay thay thế nếu cần thiết
- Linen, Uniforms & Laundry/ Đồ vải ,đồng phục & đồ giặt ủi
• Linen control is in place and according to the hotels par stock
• Uniform controls are in place and according the hotels par stock
• All linen and uniforms are always in good condition and available for the hotels operation
• Damaged linen an uniforms are reported and discarded
• Guest laundry is handled with care and picked up as per guest requests and returned timely manner as per hotels policy
• Kiểm soát đồ vải và dựa theo hạn mức tồn kho
• Kiểm soát đồng phục và dựa theo hạn mức tồn kho
• Tất cả đồ vải và đồng phục phải luôn ở trong tình trạng tốt và sẵn sàng cho hoạt động của khách sạn
• Mọi hư hỏng về đồ vải hay đồng phục phải được báo cáo và loại bỏ
• Đồ giặt ủi của khách phải được xử lý cẩn thận và tiếp nhận theo yêu cầu của khách và trả kịp thời đúng theo thời gian qui định của khách sạn
- Cost Control/ Kiểm soát chi phí
• Strict store controls are in place
• Costs are in line with the approved budget
• Replacements are in line with the budget
• FF&E controls and yearly plans are in place and follow the approved budget
• Any costs which are not budgeted are reported immediately to the management
• All stars work efficient and manning costs are in line with the budget
• All stars follow the daily checklists and times for each tasks are reported
• Luôn nghiêm túc kiểm soát kho hàng
• Các chi phí phải phù hợp với ngân sách đã được duyệt
• Các thay thế phải phù hợp với ngân sách
• Những công cụ dụng cụ trang thiết bị phải kiểm soát và kế hoạch hàng năm được thực hiện theo ngân sách đã được duyệt
• Bất cứ chi phí nằm ngoài ngân sách phải được báo cáo ngay lập tức cho cấp quản lý
• Đảm bảo toàn bộ nhân viên làm việc một cách hiệu quả và chi phí qui định nằm trong ngân sách
• Tất cả nhân viên phải tuân thủ theo danh sách kiểm tra hàng ngày và thời gian cho mỗi nhiệm vụ phải được báo cáo
- Health & Safety/ Sức khỏe và an toàn lao động
• Stars are trained and aware of HHCAP standards and follow strictly
• All equipment and chemicals are kept safe and all stars are trained about usage and safety as per SOP
• All stars are groomed and take care of personal hygiene as per company standards
• Tất cả nhân viên phải được huấn luyện và nắm rõ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (HACCP )và tuân thủ nghiêm ngặt
• Tất cả các trang thiết bị và hóa chất phải được giữ ở nơi an toàn và tất cả các nhân viên phải được huấn luyện về các sử dụng và an toan theo tiêu chuẩn của khách sạn
• Tất cả các đầu bếp phải đúng tác phong và chăm sóc vệ sinh cá nhân theo qui định của khách sạn
- Reporting & Administration/ Báo cáo và quản lý
• Daily, weekly and monthly reports are prepared in time and sent to management
• All collateral in rooms are up to date and in good condition
• Cost controls for all expensed in the department are in place and costs are according to the budget
• Controls of all furniture, fixtures and equipment are in place and replacements are in line within the budget
• Yearly departmental budget is created with the General Manager and Financial Controller
• Báo cáo hàng ngày , hàng tuần, hàng tháng được chuẩn đúng thời hạn và được gởi cho ban quản lý
• Tất cả các tài liệu in ấn trong phòng phải được cập nhật và trong tình trạng tốt
• Tất cả các chi phí phải được kiểm soát và chi phí dựa theo ngân sách
• Kiểm soát các đồ nội thất ,trang thiết bị được đưa ra và thay thế theo đúng ngân sách
• Ngân sách hàng năm của mỗi bộ phận được tạo ra cùng với Tổng Quản lý và Giám Đốc Tài chính
Other duties are performed as assigned by the Head of Management./ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

More detail will be discussed in the interview/ Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Quyền lợi được hưởng

- Attractive salary and bonus
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
- 13th Payment

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: fusion resort cam ranh

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Thực tập sinh

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Khánh Hòa
NTD xác thực
QR Code

Quét mã QR

để ứng tuyển ngay

ứng tuyển ngay

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự

Chức danh

Việc làm phó giám đốc tại Khánh HòaViệc làm giám đốc tại Khánh HòaViệc làm giám đốc dự án tại Khánh HòaViệc làm giám đốc khu vực tại Khánh HòaViệc làm giám đốc kinh doanh tại Khánh HòaViệc làm nhân viên quán ăn tại Khánh HòaViệc làm giám đốc miền tại Khánh Hòa

Từ khóa liên quan

Tìm việc làm khách sạn tại Quận 7 Hồ Chí MinhTìm việc làm giám sát tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý xưởng tại Bình DươngTìm việc làm quản lý xưởng tại Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý marketing tại Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý kinh doanh khu vực tại Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý cắt tại Hồ Chí MinhTìm việc làm giám sát quán cafe tại Hồ Chí MinhTìm việc làm giám sát dịch vụ tại Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý marketing tại Đà NẵngTìm việc làm phó phòng sản xuất tại Hưng YênTìm việc làm phó phòng sản xuất tại Hà NamTìm việc làm phó phòng sản xuất tại Hải DươngTìm việc làm quản lý xưởng thêu vi tính tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý xưởng cơ khí tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý xưởng tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý vệ sinh công nghiệp tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý trường học tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý trạm trộn bê tông tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý quán trà sữa tại Hòa Bình

Công ty

Liên hệ qua SĐT