Eastern Digital

Eastern Digital

Địa chỉ: số 7/138 Cầu Đất

Quy mô: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: easterndigitalvn.com

Giới thiệu công ty

Việc làm cùng công ty

Eastern Digital

Tư Vấn Viên (Online Tại Nhà)

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Web/ App Designer (Online Tại Nhà)

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Nhân Viên Tuyển Dụng/ Hcns (Online Tại Nhà)

Eastern Digital

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Copywriter/ Content Marketing (Online Tại Nhà)

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Web Developer/ Php Wordpress (Online Tại Nhà)

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Graphic Designer (Online Tại Nhà)

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Nhân Viên Tuyển Dụng

Eastern Digital

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Graphic Designer

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Nhân Viên Copywriter ( Biết Tiếng Anh )

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Eastern Digital

Thiết Kế Đồ Họa _ Hình Ảnh

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 10/11/2018

Eastern Digital

Digital Marketing Manager

Eastern Digital

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 10/11/2018

Eastern Digital

Nhân Viên Telesale ( Ưu Tiên Biết Tiếng Anh )

Eastern Digital

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 30/10/2018

Eastern Digital

Designer Marketing

Eastern Digital

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 10/11/2018

Eastern Digital

Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo

Eastern Digital

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 15/10/2018

Eastern Digital

Thiết Kế Hình Ảnh _ Web

Eastern Digital

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Nghệ An Thừa Thiên Huế

Hạn nộp hồ sơ : 15/10/2018