Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

crystal martin (vietnam) company limited

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Quang Chau industrial zone, Viet Yen, Bac Giang

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Crystal Martin (Vietnam) Company Limited – CMVN is the second factory of the Crystal International Group in Vietnam, started operation in 2012 and after 5 years, we plan to have 9.000 employees. We produce mainly intimate. Crystal International Group was founded in Hong Kong in 1970. At our inception, we had a workshop with a few sewing machines and knitting looms producing sweaters. Today, we have 20 self-operating manufacturing facilities spanning across five countries. With a workforce of approximately 70.000, we deliver around 350 million pieces of apparel a year to the best-in-class apparel brands in the world such as: Victoria's Secret, PINK, H&M, UNI QLO... We proud that Crystal International Group came in 17th out of 50 on business magazine Fortune’s “Change the World” list released on 18 August 2016, being the only Hong Kong company that the ranking honours. Join us, you not join a new company but a family. We respect the character of each individual and appreciate the teamwork. From the beginning days, you will get supports from others, will be listened to with help to adapt in new working environment and starting to add value in your job. We offer competitive packages to high performance employees, with attractive traning opportunities in multi-cultural working environment, CMVN should be a good choice for employees.

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

Quản Lý Chuyền May (Số Lượng: 03 HC)

23/10/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Hà Nội

- Lên kế hoạch và điều phối nguồn lực đúng cách để đạt được sự cân bằng chuyền
- Quản lý tất cả các đơn hàng đảm bảo giao hàng đúng thời hạn đúng theo chất lượng yêu cầu
- Chỉ rõ cách thức thực hiện của mỗi chuyền và bổ sung hoạt động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu
-Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình hệ thống, và các phương pháp cải tiến, cố vấn về kỹ thuật khi có yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Tuyển Dụng

21/10/2019

7 triệu - 10 triệu

Bắc Giang Nghệ An Thanh Hóa

- Thực hiện các hoạt động tuyển dụng công nhân tại địa phương: phát tờ rơi, treo banner...
- Tìm kiếm ứng viên trên các trang mạng xã hội: faceboook, zalo ....
- Tham gia phỏng vấn trực tiếp tuyển chọn công nhân tại các Xã, Huyện trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An
- Công việc sẽ được mô tả kỹ hơn khi phỏng vấn trực tiếp
2 năm trước Xem thêm

HR Senior Supervisor

13/10/2019

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

- Responsible for Dept and LR projects: Strategy Map, Labor practice project, P.A.C.E CARE project,...
- Handle grievances from employees, take corrective and preventive action.
- Handle disciplinary violation and take improvement action.
- Utilize and develop companys communication channels.
- Cooperate with Depts to implement action to reduce turnover rate and retain employees.
- Implement canteen commettee activities to bring about employees satisfaction on companys meal serving.
- Manage LR team to meet teams work requirement.
- Other Jobs under assignment.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Kế Toán

10/10/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

- Chuẩn bị các báo cáo về chi phí, phân bổ chi phí: báo cáo tuần, báo cáo tháng....
- Thu thập dữ liệu từ các bộ phận liên quan để phục vụ cho việc lập báo cáo
- Kiểm soát chi phí phát sinh thực tế so với ngân sách
- Hỗ trợ các công việc khác của phòng kế toán theo sự phân công của quản lí
2 năm trước Xem thêm

Purchasing Staff

09/10/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1. Sourcing and corresponds with suppliers for quotations: maintain contact with vendors regarding current status of purchase orders.
2. Receives incoming materials, supplies, and equipment and compares information on packing slip with purchase order.
3. Ensures the quantity and quality of the items received is similar to the purchase requirement placed.
4. Prepare cash advance for approved
2 năm trước Xem thêm

Merchandiser/sales Executive/customer Service (03 Headcount)

06/10/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1) Follow up Sample status according to production planning (PPC chart)
2) Make sure final BOM/ packing instruction/ size breakdown with pattern number readiness before Bulk production
3) Follow up production issues during production process and suggest solutions to next management level to get alignment among all teams to avoid any production impact.
4) Follow up Over/short shipment quantity as informed by MC Dept/Production until the case is closed.
5) Co-ordinate with production/MC/ Shipping to have final ship quantity, as well as cut off time to make sure internal arrangement is enough to have shipment on-time.
6) Send Initial, inline, final inspection booking to customer’s QA/QC timely to ensure no shipment delay or complaints from customers
7) Monthly / weekly report making to measure KPI of ontime Bulk document & ontime shipment.
2 năm trước Xem thêm

Senior Merchandiser (03 Headcount)

06/10/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1) Be strong team leader who will promote accountable working attitude with fairness and respect to team member.
2) Monitor daily work of each team member to meet requested deadline from related departments.
3) Communicate effectively with back office in China to verify order information, quality requirement and packing instruction in order to conform with customer’s request.
4) Follow up production issues during production process and be the coordinator to solve the issue immediately to avoid any production interval.
5) Handle initial, inline, final inspection booking with customer’s QA/QC to ensure no shipment delay or claims from customers
6) Finalize over/short shipment quantity with related people
7) Monthly reporting responsible for certain part of Merchandising team operation.
2 năm trước Xem thêm

Production Planner

25/09/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1) Work following SOP and ensure each step is properly completed.
2) Coordinate with Merchandising, Purchasing, Material Control, Sample room, Technical Support Department, Mechanic department to ensure material, technical package, sample approved are available and ready according to loading plan to avoid any production interval for each production line.
3) Daily follow up on line performance of output and alert production on shipment risk
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Nhân Sự - Lương Và Phúc Lợi

09/09/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Ensure the monthly payment of salary and payslip delivery fully and on time
Đảm bảo việc tính Lương và phát phiếu lương hàng tháng đầy đủ và đúng hạn
2. Ensure monthly/ quaterly/ annual final settlement and payment PIT by the Company fully and on time
Đảm bảo Quyết toán và nộp thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, hàng năm đúng hạn và chính xác
3. Ensure to grant new Personal Income Tax (PIT) and calculate monthly PIT for employees fully and on time
Đảm bảo cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tính thuế TNCN cho người lao động đầy đủ, chính xác
4. Consult for HR Senior Officer and HR Manager for improvement of employment policies
Tư vấn cho Phụ trách nhóm Chế độ - Chính sách và Trưởng phòng để cải thiện chế độ cho người lao động
5. Implement reports of wages and PIT. Update laws related wages, allowance and PIT
Thực hiện các báo cáo liên quan tới lương và thuế TNCN. Cập nhật kịp thời các quy định của luật về tiền lương, phụ cấp và thuế TNCN
6. Support the work of other staff in HRD if required
Hỗ trợ công việc cho nhân viên trong bộ phận khi được yêu cầu
2 năm trước Xem thêm

Labour Relations Senior Officer

07/09/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

- Responsible for Dept and LR projects: Strategy Map, Labor practice project, P.A.C.E CARE project,...
- Handle grievances from employees, take corrective and preventive action.
- Handle disciplinary violation and take improvement action.
- Utilize and develop companys communication channels.
- Cooperate with Depts to implement action to reduce turnover rate and retain employees.
- Implement canteen commettee activities to bring about employees satisfaction on companys meal serving.
- Manage LR team to meet teams work requirement.
- Other Jobs under assignment.
2 năm trước Xem thêm

English - Chinese Interpreter

06/09/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1/ Phiên dịch tại các cuộc họp cho xếp người nước ngoài
2/ Biên phiên dịch tài liệu, văn bản, báo cáo hang ngày
3/ Biên phiên dịch song ngữ Anh - Việt, Trung - Việt, Anh - Trung
3/ Công việc được trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm

QA Senior Supervisor

25/08/2019

Trên 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

- Organizing inspection for finished garments both inline inspection and Endline inspection.
- Cooperating to reach the quality target, quality assurance according to our customers’ requirement and understand customers’ quality standard.
- Regularly check inspection procedure, make sure that full inspection material and documents are updated and follow quality standard of customer’s requirements.
- Following the quality problem by weekly to take corrective action to prevent defects found after endline inspection or during pre-final/final inspection by AQL/customer inspector.
- It is necessary to understand well the quality status. We need to maintain the quality standard according to customer QC and improve quality of facility so that can meet the customer’s expectation.
- Preparing QA weekly report,
- Take part in the PP meeting and give out the abnormal situation related to quality, technical to predict and prevent serious problem might be happened.
- Incharging customer’s both inline and final inspection process,communicating by answer the queries of customer then inform to related to department to solve the problem if any. Final purpose is to get the agreement of customers
garment busininess
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên 6S

10/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Set up the effective 6s monitoring mechanism.
2. 6s internal lead auditor (at least once a month).
3. Monitor and drive 6s team, 6s promotion activities for continuous improvement.
4. other duties will be assigned by department head.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động/labour Relations Staff

09/08/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh

1. Communicate with employees. Connect employees with Management Board to transfer information and explain for Company regulation as well as Labor Law
Giao tiếp với nhân viên. Làm cầu nối trao đổi thông tin giữa nhân viên và Ban Giám Đốc và giải đáp những thắc mắc liên quan đến quy định Công ty, Luật lao động ...
2. Improve communication channels to get its best effects
Cải tiến các kênh trao đổi thông tin để đạt hiệu quả tốt nhất
3. Conduct orientation training for all new workers
Đảm bảo đào tạo định hướng cho tất cả công nhân mới
4. Support employee care activities
Hỗ trợ các hoạt động Chăm sóc Người lao động
5. Conduct activities to reduce turnover rate and engage employees
Tiến hành các hoạt động để giảm tỷ lệ nghỉ việc và gắn kết người lao động
6. Other jobs under assignment
Các công việc khác the phân công
2 năm trước Xem thêm

QMS Assistant Officer/chuyên Viên Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

09/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

• Ensuring compliance the regulatory requirements are implemented correctly and strictly following.
• Supporting Audit activities
• Complete any other duties as requested.
2 năm trước Xem thêm

EHS Offficer - PCCC

09/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1. Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ PCCC phù hợp với tiêu chuẩn của luật pháp và khách hàng
Manage, monitor and up to date firefighting documents to compliance to legal and customer requirements
2. Quản lý, duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở
Manage, monitor the activities of internal fire fighting team
3. Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị PCCC trong nhà máy
Check the operation of firefighting equipments periodically
4. Định kỳ đi kiểm tra an toàn trong khu vực nhà máy
Conduct safety patrol periodically
5. Theo dõi, giám sát hoạt động thi công của nhà thầu đảm bảo không xảy ra sự cố mất an toàn& cháy nổ
Monitor, supervise the contractor jobs to ensure no accident and fire incidents
6. Hỗ trợ các hoạt động EHS trong bộ phận theo sự phân công
Support EHS activities as asignation of leader and manager
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên IE

03/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Kiểm tra SAM, đảm bảo công nhân thực hiện theo đúng công đoạn và phương pháp May, cân bằng chuyền nhằm sản xuất liên tục, đạt hiệu suất cao.
2. Hỗ trợ thiết lập và duy trì tiêu chuẩn vận hành cho công đoạn.
3. Kiểm tra và phối hợp nhằm đảm bảo đúng hiệu suất và thưởng năng suất cho công nhân, chuyền.
4. Tiến hàng Kaizen nhằm cải thiện liên tục hiệu suất sản xuất, chất lượng, 5S và quản lý trực quan,... thông qua giảm lãng phí.
5. Đề xuất giải pháp nhằm cắt giảm chi phí và tận dụng nguyên vật liệu.
2 năm trước Xem thêm
1. Tham gia các buổi họp trước sản xuất để nắm bắt thông tin về mã hàng, yêu cầu chung và thời gian vào chuyền.
2. Chuẩn bị tài liệu và kiểm tra các tài liệu, dụng cụ sử dụng trong quá trình kiểm hàng (Mẫu duyệt, bảng màu, thông số, QC file, …)
3. Kiểm soát thông tin về hàng hóa (Số lượng đơn hàng, ngày vào chuyền, ngày xuất hàng …) và hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiểm hàng.
4. Kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng vải, phụ liệu, bán thành phẩm, mác, hàng hóa, qui cách đóng gói, thẻ bài tại khu vực phụ liệu, nhà cắt, phòng mác, chuyền may, QC và hoàn thiện.
5. Kiểm hàng Initial / Inline và Final những đơn hàng được Skip.
6. Nắm rõ các tiêu chuẩn về chất lượng, yêu cầu của khách hàng, tổ chức họp với sản xuất khi đơn hàng có sự cố, rủi ro trước khi xuất hàng, được quyền báo cáo trực tiếp lên Tổng giám đốc nhà máy
2 năm trước Xem thêm

Phiên Dịch Tiếng Trung

03/07/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang

+ Liên hệ khách hàng về mẫu mã, tài liệu...
+ Biên dịch tài liệu kỹ thuât, văn Bản,...
+ Được đào tạo về kỹ thuật
+ Làm các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
+ Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Shipping Assistant Officer

30/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Make packing list for packing team to pack garment
2. Prepare shipment summary for each buyer/shipment date base on projection shipment
3. Consolidate information to book space with forwarder base on time line
4. Receive booking note and arrange truck/container arrive factory to load cargo
5. Send SI to FW, check and confirm B/L, HAWB from FWD
6. Prepare full set of shipping document (invoice, packing list, C/O, other requirement document ….)
7. Send full set of shipping docs to FWD/Buyer for import customs clearance and payment purpose
8. Make report and other task related to job
2 năm trước Xem thêm

C&B Officer - Payroll

30/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Ensure the monthly payment of salary and payslip delivery fully and on time
Đảm bảo việc tính Lương và phát phiếu lương hàng tháng đầy đủ và đúng hạn
2. Ensure monthly/ quaterly/ annual final settlement and payment PIT by the Company fully and on time
Đảm bảo Quyết toán và nộp thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, hàng năm đúng hạn và chính xác
3. Ensure to grant new Personal Income Tax (PIT) and calculate monthly PIT for employees fully and on time
Đảm bảo cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tính thuế TNCN cho người lao động đầy đủ, chính xác
4. Consult for HR Senior Officer and HR Manager for improvement of employment policies
Tư vấn cho Phụ trách nhóm Chế độ - Chính sách và Trưởng phòng để cải thiện chế độ cho người lao động
5. Implement reports of wages and PIT. Update laws related wages, allowance and PIT
Thực hiện các báo cáo liên quan tới lương và thuế TNCN. Cập nhật kịp thời các quy định của luật về tiền lương, phụ cấp và thuế TNCN
6. Support the work of other staff in HRD if required
Hỗ trợ công việc cho nhân viên trong bộ phận khi được yêu cầu
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Nhân Sự - Đào Tạo

28/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

 Building up and developing the system of training materials
 Collecting the training demand from other departments
 Cooperating with Universities for recruiting the talented students
 Monitoring and connecting the team of management trainees
 Other tasks based on supervisor’s request
2 năm trước Xem thêm

02 Nhân Viên Hành Chính

27/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

* 01 Nhân viên phụ trách mảng người lao động nước ngoài ( Expats Affair)
- Manage and emplement all the job related to visa, working permit, accommodation,… for expats
Quản lý và thực hiện visa/thị thực, giấy phép lao động, nhà ở,…cho lao động người nước ngoài
- Support required documents for local employees for their abroad business trip
Hỗ trợ thực hiện các công việc chuẩn bị cho người lao động Việt Nam đi công tác nước ngoài
- Manage and provide air tickets for employees as requirement
Quản lý và cung cấp vé máy bay cho tất cả nhân viên công ty theo quy chế
* 01 Nhân viên mua bán (Purchaser)
- Search domestic items as required by department, find at least 2 suppliers for price comparison
Tìm kiếm các mặt hàng trong nước theo yêu cầu của các bộ phận, tìm ít nhất 2 nhà cung cấp để so sánh giá.
- Send Supplier comparison table to requisition department to choose supplier and make PR
Gửi so sánh giá cho Bộ phận đề nghị lựa chọn và làm PR
- After receive PR, get management approval, Purchasing team contact supplier to order
Sau khi nhận được PR của Bộ phận đề nghị, trình Ban lãnh đạo phê duyệt, nhóm mua tiến hành liên hệ với nhà cung cấp để đặt hàng
- Together Requisition Department check and receive/deliver goods
Cùng Bộ phận đề nghị mua: kiểm tra và giao nhận hàng.
- Confirm purchased list and make payment request for suppliers
Chốt công nợ và làm thanh toán cho các nhà cung cấp.
2 năm trước Xem thêm

MI Assistant Supervisor (Quản Lý Bộ Phận Kiểm Vải)

27/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang

- Sắp xếp quản lý, thường xuyên kiển tra giám sát để đảm bảo cnv tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn kiểm hàng.
-Thúc đẩy cnv đạt được mục tiêu về thời hạn ra báo cáo, sản lượng hàng ngày,
-Giải quyêt các vấn đề phát sinh trong bộ phận, kiểm tra phê duyệt báo cáo có vấn đề lỗi,
-Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

Tổ Trưởng Chuyền May - Kỹ Thuật May

21/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang

-Hợp tác với các bộ phận có liên quan để đào tạo công nhân may
-Sắp xếp và quản lý công nhân đảm bảo tuân thủ theo quy trình, quy định và nội quy của công ty
-Kiểm soát nguyên phụ liệu đảm bảo không sử dụng sai mục đích
-Được công ty hỗ trợ đào tạo các kỹ năng( kỹ năng quản lý, kỹ thuật may...)
- Các công việc khác theo yêu cầu cầu của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

WHS Supervisor

17/06/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang

1. Coordinate with relevant departments to keep track of the good status – Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiện trạng hàng hóa
2. Plan man power and space to receive material and equipment – Lên kế hoạch về nguồn lực và không gian để nhận hàng hóa và dụng cụ
3. Check the quantity and other specifications of the received goods compare to the PL or delivery note – Kiểm tra số lượng và chi tiết khác của hàng hóa đã nhận với PL hoặc biên bản giao nhận
4. Ensure a good, agronomical and safe condition for storing goods – Đảm bảo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hàng hóa trong kho
5. Issue correct materials and quantity to other relevant departments without any delay – Cung cấp NPL và số lượng chính xác cho bộ phận có liên quan khi cần thiết
6. Ensure monthly cycle count result exactly, data of system & physical are match – Đảm bảo chính xác kết quả kiểm kê, dữ liệu hệ thống và thực tế khớp nhau
2 năm trước Xem thêm

CNC Technician

16/06/2019

1 triệu - 3 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1. Vận hành máy móc, kiểm tra thông số và các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng của quả mou và bệ/ Operate machinery, check parameters and necessary conditions to ensure the quality of mou head and plate.
2. Kiểm tra nhiệt độ máy móc thường xuyên và điều chỉnh khi cần thiết/ Usually check temperature and adjust machine
3. Chịu trách nhiệm tuân thủ nội quy và quy định của công ty và giữ gìn tài sản và trang thiết bị và thực hiện 5S trong khu vực sản xuất/ Mainly be responsible for following up companys rule and regulation, and taking care of property and equipments and 5S in cutting production area.
4. Hoàn thành nhiệm vụ từ cấp trên giao cho/ Archive all assignment from moulding leader.
2 năm trước Xem thêm

EHS Staff

14/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1. Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ PCCC phù hợp với tiêu chuẩn của luật pháp và khách hàng
Manage, monitor and up to date firefighting documents to compliance to legal and customer requirements
2. Quản lý, duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở
Manage, monitor the activities of internal fire fighting team
3. Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị PCCC trong nhà máy
Check the operation of firefighting equipments periodically
4. Định kỳ đi kiểm tra an toàn trong khu vực nhà máy
Conduct safety patrol periodically
5. Theo dõi, giám sát hoạt động thi công của nhà thầu đảm bảo không xảy ra sự cố mất an toàn& cháy nổ
Monitor, supervise the contractor jobs to ensure no accident and fire incidents
6. Hỗ trợ các hoạt động EHS trong bộ phận theo sự phân công
Support EHS activities as asignation of leader and manager
2 năm trước Xem thêm

Sample Coordinator

09/06/2019

15 triệu - 20 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Track & follow all mid spec raw materials are in house to the schedule.
2. Prepare documentation for all new style / fit handover meetings.
3. Check BOM matches the proto form, DI & sewing pages.
4. Follow samples listed on CM1 and liaise with the sample sewing room on sample progress & completion time is on schedule.
5. Ensure all data in the tech pack is up to date and the most recent for the samples stitched.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Hành Chính(Biết Tiếng Trung)

09/06/2019

1 triệu - 3 triệu

Bắc Giang

1/ Quản lý thuê nhà cho chuyên gia người nước ngoài
2/ Làm visa, hộ chiếu,
3/ Hỗ trợ các công việc hành chính theo yêu cầu,
4/ Chi tiết công việc được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm

Yy Auditor

09/06/2019

15 triệu - 20 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

JD will follow. Would prefer lingerie or swim expertise. If not, structured sportswear or knitted pieces.
Must be able to understand & read basic English.
Work in gerber software to create marker lays to achieve lowest spacing and maximize lay lengths.
Able to calculate fabric ratings based on order ratios. Provide lace / trim ratings based on gmt techs hold points and sprecifications. Work with the pattern maker / garment tech relating to pattern usage issues.
Have knowledge in how fabric reacts when under bulk cutting and make necessary allowances in the development stage that effect ordering and costs.
Be pro-active at cutting costs relating to fabric & raw materials.
Understand garment manufacturing workflow.
2 năm trước Xem thêm

Costing IE

09/06/2019

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Participate in handover meeting and sketch discussions.
2. Work out quotation from CM1 system.
3. Review and improve the quotation process to ensure the accuracy of quotation.
4. Publish the results of calculation to GMT.
5. Research and take movie / photo stills in sample workshop when special procedures / operations are required.
6. Participate in the price reduction meeting, suggest improvements, and calculate the most reasonable quotation with the most cost-effective manufactural method.
7. Discuss and suggest improvements, relating to difficult operations and / or to resolve quality problems.
8. According to the comparison sheet of working hour, improve the accuracy of quotation.
9. Carry out reasonable instructions relating to company business from IE Supervisor or Top Management.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Nhân Sự C&B

18/05/2019

7 triệu - 10 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

- Phụ trách mảng bảo hiểm 24/7 của công ty (thự hiện các thủ tục thanh toán chế độ ốm đau tai nạn cho nhân viên...).
- Quản lý hồ sơ nhân sự của CBNV trong Công ty.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho CBNV về các chế độ chính sách, nội quy, quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý khi có yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm

Color Officer

12/05/2019

15 triệu - 20 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

- Do proper style color risk assessment to understand critical colors, contrast styles & work with supplier for recipe evaluation & improvements in order to smooth production .
- Give accurate & on time color approval for lab dips, 1st bulk, shipment samples.
- Maintain Proper color information tracking system for supplier evaluation & make fast decisions.
- Maintain proper filing for color standards, lab dips, 1st bulks, and shipment samples.
- Do necessary system updates./
2 năm trước Xem thêm

Senior Merchandiser (04 Headcount)

05/05/2019

Trên 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1) Be strong team leader who will promote accountable working attitude with fairness and respect to team member.
2) Monitor daily work of each team member to meet requested deadline from related departments.
3) Communicate effectively with back office in China to verify order information, quality requirement and packing instruction in order to conform with customer’s request.
4) Follow up production issues during production process and be the coordinator to solve the issue immediately to avoid any production interval.
5) Handle initial, inline, final inspection booking with customer’s QA/QC to ensure no shipment delay or claims from customers
6) Finalize over/short shipment quantity with related people
7) Monthly reporting responsible for certain part of Merchandising team operation.
2 năm trước Xem thêm

Translator - Interpreter (Mou)

04/05/2019

1 triệu - 3 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1/ Phiên dịch trong các cuộc họp,
2/ Biên dịch tài liệu, văn Bản khi có yêu cầu,
3/ Làm các công việc hành chính khác do trưởng bộ phận yêu cầu
4/ Công việc trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm

Chinese English - Vietnamese Translator

28/04/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh

+ Liên hệ khách hàng về mẫu mã, tài liệu,
+ Biên dịch tài liệu kỹ thuât, văn Bản,...
+ Làm các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
+ Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm

Secretary

28/04/2019

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Provide full secretarial and admin support
2. Organize appointments, meetings and conferences, coordinating venues and arranging travel itineraries and visa applications
3. Coordinate travel and accommodation arrangements for the General Director and relevant staff.
4. Develop and maintain document control processes for the efficient management
5. Maintain document for recording and tracking of all documents for the project team and department
6. Undertake any admin projects/duties as required
7. Other jobs assigned by direct and indirect managers.
2 năm trước Xem thêm

Senior Compliance Supervisor

28/04/2019

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

Update customer requirements on vendor compliance (Labor standard, brand protection, C-Tpat, Trade compliance if any applicable)
Conduct risk assessment & internal audit to ensure factory complying with customers’ requirements (at least every 2 months)
Conduct relevant internal training & consulting on how to comply with the requirements
Corrective action Plan consolidator & follow up
Support on the sustainability programs nominated by customers
Subcontractor audit
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Phòng Hành Chính

24/04/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

- Hỗ trợ và thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh trong toàn nhà máy
- Triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảo không để xảy ra các sự việc gây mất an ninh trong công ty như: đánh nhau, trộm cắp tài sản...
- Hỗ trợ điều tra và xử lý các vụ việc xảy ra trong công ty liên quan đến vấn đề an ninh
- Hỗ trợ trong việc quản lý đội an ninh của vendor
- Thực hiện các công việc cải tiến liên quan...
2 năm trước Xem thêm

English Translator (2 Persons)

21/04/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1 Phiên dịch Tiếng Anh cho Bộ Phận QA (QA Dept)
1 Phiên dịch tiếng anh cho Bộ Phận sản xuất (Production Dept)
- Hỗ trợ phiên dịch cho Sếp trong các cuộc họp về sản xuất với các bộ phận có liên quan.
- Biên dịch tài liệu kỹ thuật, Văn bản, email,...
- Hỗ trợ làm một số báo cáo, các công việc hành chính.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Purchasing Senior Officer

21/04/2019

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

- To ensure machine, equipment and accessories are purchased with good quality, good price, good service and enough qty.
- Purchased goods are met requester demands about quality, quantity and required time.
- Outstanding goods.
- Returned goods.
- Main Job:
1. Control purchasing plan.
2. Identify and resolves potential purchasing problem; follow up and ensure timely and accurate product delivery.
3. Build a good relation with suppliers to get good time delivery, best service and acceptable payments.
4. Manage the purchasing organization.
2 năm trước Xem thêm

Purchasing Officer

20/03/2019

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1. Sourcing and corresponds with suppliers for quotations: maintain contact with vendors regarding current status of purchase orders.
2. Receives incoming materials, supplies, and equipment and compares information on packing slip with purchase order.
3. Ensures the quantity and quality of the items received is similar to the purchase requirement placed.
4. Prepare cash advance for approved
2 năm trước Xem thêm

Chinese Translator - Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

15/03/2019

Thỏa thuận

Bắc Giang Bắc Ninh

+ Liên hệ khách hàng về mẫu mã, tài liệu,
+ Biên dịch tài liệu kỹ thuât, văn Bản,...
+ Làm các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
+ Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm

Lab Senior Supervisor

16/02/2019

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

- To handle the test in coming material as per customer requirement with lab technicians.
- Ensure the color for incoming material against to approved standard with color team.
- To control the material color/performance issue in production stage.
- Risk assessment to allow advance release of goods for ref/colour and/or suppliers with good history if testing results.
- To handle the production colour issues with cutting team/production and QA team
- Reduction of lead-time to release lab test results, colour comments and shade band checking.
- Structure risk assessment to allow advance release of goods for ref/colour and/or suppliers with good history if testing results.
- Make the lab test results available for consultation by ZS to allow correlation with development samples.
- Structure the recording system for bulk production test results.
- Devise a process to feedback colour performance for supplier improvement (bulk shipment to shipment sample and shading performance).
- Reduce the colour issues in production stage.
2 năm trước Xem thêm

Shipping Officer/nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

07/02/2019

15 triệu - 20 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

1. Receive & check import shipping document from trading logistics / supplier / purchase team.
2. Receive goods, received files from warehouse team and up to Bravo Systems to generate invoice & packing list.
3. Base on above shipping docs and arrival notice from FWD to make report customs declaration sheets.
4. Record and update coming import shipment to all related department by daily / weekly.
5. Arrange shipment arrive factory within time line and special requirement from other department.
6. Receive export shipping document Booking note from shipping team to make export customs declaration sheet on time and accurately.
7. Keep good relationship with customs department
8. Make report and other task related to job
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Của Nhà Máy/ Fqc

04/02/2019

1 triệu - 3 triệu

Bắc Giang

1. Tham gia và thực hiện các cuộc họp PP để nâng cao sự làm việc chủ động, có sự thấu hiểu về các yêu cầu của khách hàng, mẫu, yêu cầu và kế hoạch của sản xuất/ Attend & perform in PP-meeting for advance of working proactive, well understand about requirements of customer, style, order and plan of production.
2. Chuẩn bị và kiểm tra các tài liệu, tài liệu kỹ thuật được sử dụng trong quá trình kiểm hàng ( file QC, Thẻ bài, mẫu duyệt, danh sách thông số, Thước đo thông số, Dán lỗi…)/ Prepare & check documents, techniques used during inspections (QC files, Trim card, Approved samples, M-list, Measurement tapes, faulty stickers, etc.,)
3. Kiểm soát và cập nhật các tài liệu của mỗi đơn hàng ( Chất lượng đầu vào, đầu ra, thời gian dải chuyền, ngày xuất khỏi nhà máy…) và hỗ trợ cho các QC khách hàng trong suốt quá trình kiểm hàng/ Control and update the data of each order (Quantity input, output, loading time, ex-factory date, etc.,) and support for customer QC during inspections.
4. Đảm bảo hàng hóa cuối cùng đạt chất lượng như yêu cầu cũng như sự kỳ vọng của khách hàng và đảm bảo sản xuất an toàn/ Ensuring finished products meet recognised quality expectations and fulfil customer satisfaction, as well as product safety requirement.
5. Làm Inline và Kiểm final các đơn đặt hàng dựa trên hướng dẫn và yêu cầu của khách hàng/ Doing Initial/Inline & Final Inspection for Skip Orders base on manual & requirements of Customers.
6. Cần kiểm lại hàng sửa theo tiêu chuẩn của AQL trước khi hàng xuất đi/ Repair works need to re-inspect according to AQL audit procedure before output can be released for shipment.
2 năm trước Xem thêm

Merchandiser (03 Headcount)

07/01/2019

15 triệu - 20 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1) Follow up Sample status according to production planning (PPC chart)
2) Make sure final BOM/ packing instruction/ size breakdown with pattern number readiness before Bulk production
3) Follow up production issues during production process and suggest solutions to next management level to get alignment among all teams to avoid any production impact.
4) Follow up Over/short shipment quantity as informed by MC Dept/Production until the case is closed.
5) Co-ordinate with production/MC/ Shipping to have final ship quantity, as well as cut off time to make sure internal arrangement is enough to have shipment on-time.
6) Send Initial, inline, final inspection booking to customer’s QA/QC timely to ensure no shipment delay or complaints from customers
7) Monthly / weekly report making to measure KPI of ontime Bulk document & ontime shipment.
2 năm trước Xem thêm

IT Infrastructure Officer

22/12/2018

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

- Provide infrastructure on LAN/WAN, Active Directory, domain name, email, antivirus, and anti - spam system etc.
- Daily data back up
- Desktop support if required
- Participant on infrastructure project to meet business expansion.
2 năm trước Xem thêm

System Application IT

21/12/2018

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

a. Responsible for the operation and maintenance of the application system, system program version management and patch test and launch, etc.
b. Responsible for the design and analysis of users’ requirement, solve users’ issue, provide user training and guidance.
c. Responsible for the implementation and promotion of system.
d. Participate in data analysis, system testing, bug repair, system optimization and other necessary project delivery work.
e. Solve the reasonable needs of users and provide effective solutions.
f. Provide professional training for system users to meet the companys operation needs.
g. To finish temporary work assigned by the supervisor.
2 năm trước Xem thêm

Maintenance Supervisor

23/11/2018

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

i) Job Purpose
• Keeping all Production machines and M/E Machinery and system are on smooth operation.
• Assign and monitoring Technicians to practice Maintenance preventive works and repairing all Production machines for very good operation and including M/E systems of Factory .
• Practical Maintenance preventive planning give out from Manager
• Skill training for Technicians is a must.
• Controlling all machine parts and materials for long term using.
• Practical saving cost on Maintenance works
3 năm trước Xem thêm

Kỹ Thuật Cut/ Cutting Technician

19/11/2018

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Hà Nội

1. Họp PPM khi có các đơn hàng mới và hướng dẫn lại các yêu cầu của đơn hàng./ Attend PPM meeting for new orders, guide requirements of these orders.
2. Giải quyết các vấn đề phát sinh của bộ phận Cắt trong quá trình làm viêc và hướng dẫn các Tổ trưởng các kỹ thuật liên quan đến công đoạn cắt./ Solve problems related to cutting operations in Cutting Dept. and guide team leaders cutting techniques.
3. Thường xuyên kiểm tra, nghiên cứu các công đoạn cắt nhằm tạo ra các phương pháp cắt hiệu quả hơn nữa / Usually check & research all cutting operations to invent more effective methods.
4. Chịu trách nhiệm tuân thủ nội quy và quy định của công ty và giữ gìn tài sản và trang thiết bị và thực hiện 5S trong khu vực sản xuất / Mainly be responsible for following up companys rule and regulation, and taking care of property and equipments and 5S in cutting production area.
3 năm trước Xem thêm

Training & Development Staff

16/11/2018

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

Key Responsibilities:
 Being in charge of training new staff
 Designing and expanding training and development programmes based on the needs of the organisation and the individual
 Producing training materials for in-house courses
 Researching new technologies and methodologies in workplace learning and training
 Helping line managers and trainers solve specific training problems, either on a one-to-one basis or in groups
 Other tasks based on supervisor’s request
3 năm trước Xem thêm

Material Control

15/11/2018

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh

- Theo dõi nguyên, phụ liệu căn cứ vào kế hoạch sản xuất, đơn hàng.
- Theo dõi quá trình sản xuất đơn hàng.
- Theo dõi CEN dựa trên quá trình vận chuyển đơn hàng.
- Theo dõi và kiểm tra lại BOM.
- Lập bảng cân đối nguyên, phụ liệu, bảng mầu
3 năm trước Xem thêm

Process Ie/ie Quy Trình

28/10/2018

10 triệu - 15 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

- Design, implement & maintain standard operations & processes (40%) /Thiết kế, thực hiện và duy trì công đoạn và quy trình chuẩn. (40%)
- Apply Lean Manufacturing, standard factory layout (30%)/ Áp dụng Sản xuất tinh gọn, sơ đồ nhà máy tiêu chuẩn (30%)
- Improve process to reduce leadtime of product by reducing wastes, etc.(15%)/ Cải thiện quy trình để giảm thời gian thực hiện của sản phẩm bằng cách giảm lãng phí. (15%)
- Project follow up (15%)/ Theo dõi dự án. (15%)
3 năm trước Xem thêm

Merchandiser (05 Headcount)

24/10/2018

15 triệu - 20 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1) Follow up Sample status according to production planning (PPC chart)
2) Make sure final BOM/ packing instruction/ size breakdown with pattern number readiness before Bulk production
3) Follow up production issues during production process and suggest solutions to next management level to get alignment among all teams to avoid any production impact.
4) Follow up Over/short shipment quantity as informed by MC Dept/Production until the case is closed.
5) Co-ordinate with production/MC/ Shipping to have final ship quantity, as well as cut off time to make sure internal arrangement is enough to have shipment on-time.
6) Send Initial, inline, final inspection booking to customer’s QA/QC timely to ensure no shipment delay or complaints from customers
7) Monthly / weekly report making to measure KPI of ontime Bulk document & ontime shipment.
3 năm trước Xem thêm

Pattern Maker

21/10/2018

20 triệu - 30 triệu

Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội

1. Support fashion iteration process to review paper pattern conformity
2. Graphics application onto paper pattern
3. Assure full graded paper pattern consistency before flow to Bulk Cutting room
4. Coordinate with Garment technician in creating graphics simulation for customer
5. Support Garment technologist in cup mock up evaluation
6. Pattern adjustment for Bulk production special request upon China development center alignment
7. Join Pre-production meeting to understand customer need or possible request in pattern
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Quang Chau industrial zone, Viet Yen, Bac Giang

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

Nhân Viên Lễ Tân Ngôi Sao Xanh

10 triệu - 15 triệu

20/05/2021

Chánh Văn Phòng– Mã: CVP-TC Công ty GPO

20 triệu - 30 triệu

16/06/2021

Tuyển nhân viên văn phòng CÔNG TY LUẬT HPDR

7 triệu - 10 triệu

30/07/2021

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Các câu hỏi phỏng vấn giáo viên tiếng anh hay bị hỏi nhất

Nắm được câu hỏi phỏng vấn giáo viên tiếng Anh hay dùng giúp ứng viên tự tin hơn để tham gia ứng tuyển và tăng tỉ lệ thành công. Đọc ngay bài viết để tìm hiểu!

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Câu hỏi phỏng vấn Web Developer và gợi ý trả lời gây ấn tượng

Câu hỏi phỏng vấn Web Developer khiến ứng viên hoang mang không biết nên trả lời như thế nào? Cùng theo dõi bài viết để có câu trả lời nhé

Theo chuyên gia: Trần Hải Minh

TOP các câu hỏi phỏng vấn kế toán trưởng hay, kinh điển nhất

Các câu hỏi phỏng vấn kế toán trưởng thường gặp là gì? Nhà tuyển dụng cần gì ở bạn và có yêu cầu đề ra sao, hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay bài viết dưới đây.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Câu hỏi phỏng vấn điều dưỡng

Tìm hiểu những câu hỏi phỏng vấn điều dưỡng để biết được nhà tuyển dụng thường xuyên hỏi câu hỏi nào và cách trả lời ra sao? Hãy tìm hiểu những thông tin dưới đây.

Theo chuyên gia: Hoàng Thanh Vân

[Tiết lộ] Cách trả lời nhanh về điểm mạnh điểm yếu khi phỏng vấn

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới bạn về điểm mạnh điểm yếu khi phỏng vấn mà bạn cần đề cập để tạo điểm nhấn với nhà tuyển dụng. Cùng xem về sự tổng quát nhé!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT