Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre

Construction Supervison Consultant/ Chuyên Viên Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng

Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre

Ứng tuyển

Lưu

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phường Văn Hải – Thành phố Phan Rang Tháp Chàm – tỉnh Ninh Thuận

Ứng tuyển

Hạn nộp: 16/10/2019

Lưu

Lượt xem: 30 Mã: NTD117037 Cập nhật: 17/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hình thức làm việc:

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

VCED project is seeking for local consultants to support the Coops with following responsibilities and outputs.
Dự án VCED đang tìm kiếm một chuyên viên tư vấn địa phương để hỗ trợ các Hợp tác xã với
trách nhiệm và kết quả thực hiện như sau:
Responsibilities / Trách nhiệm
Provide supervision to design companies, tendering process and construction companies, particularly on:
Giám sát công ty thiết kế, quy trình đấu thầu và công ty xây dựng về các mặt cụ thể:
• Detail designs: check designs from contracted agent, facilitate design edition where needed, and validate the designs once completed
Thiết kế chi tiết: kiểm tra thiết kế của các đơn vị đã ký hợp đồng, theo dõi việc điều chỉnh thiết kế khi cần, và thẩm định các bản thiết kế khi đã hoàn thành.
• Tender process:
Quy trình đấu thầu:
- check tendering documents from contracted agent, facilitate documents edition where needed, and validate the documents once completed
Kiểm tra hồ sơ thầu từ đơn vị đã ký hợp đồng, theo dõi việc điều chỉnh hồ sơ đấu thầu khi cần, và thẩm định lại hồ sơ khi hoàn thành
- provide and explain steps of tendering process according to Vietnam law
Cung cấp và giải thích các bước trong quy trình đấu thầu theo luật Việt Nam
- prepare checklist to analyze construction proposal
Chuẩn bị các danh mục kiểm tra để phân tích các đề xuất xây dựng
- facilitate modifications with short-listed construction agents
Thúc đẩy quá trình chỉnh sửa hồ sơ với các đợn vị xây dựng được chọn vào vòng sơ tuyển
- analyze completed proposals from short-listed agents (after edition)
Phân tích các đề xuất của các đơn vị đã qua vòng sơ tuyển (sau khi đã hoàn tất chỉnh sửa)
• Construction permit:
Giấy phép xây dựng
- check permit documents from contracted agent, facilitate documents edition where needed, and validate the documents once completed
Kiểm tra hồ sơ xin giấy phép của đơn vị ký hợp đồng, theo dõi việc điều chỉnh hồ sơ khi cần, và thẩm định lại hồ sơ khi hoàn thành.
- support the Coops to update/ edit documents when required
Hỗ trợ các hợp tác xã cập nhật/ điều chỉnh hồ sơ khi cần.
• Construction process:
Quá trình xây dựng:
- Monitor using of construction materials according to approved designs
Giám sát việc sử dụng vật liệu xây dựng theo thiết kế đã được duyệt
- Monitor building activities according to approved designs and progress planning
Giám sát các hoạt động xây dựng theo như thiết kế và kế hoạch tiến độ đã được duyệt
- Coordinate daily communication among construction agents, the Coops, local authorities and VCED project
Điều phối liên lạc hàng ngày giữa các đơn vị xây dựng, các hợp tác xã, chính quyền địa phương và dự án VCED.
- Participate in validation of the construction packages
Tham gia thẩm định các gói xây dựng
Expected outputs: cover all requirements mentioned in above section
Kết quả mong muốn: bao gồm tất cả các yêu cầu đã nêu phía trên
• Implementation plans and reports
Thực hiện kế hoạch và báo cáo
• Checklist to analyze construction proposals
Lập danh mục kiểm tra để phân tích các đề xuất xây dựng
• Regular communication/ field reports during the construction process
Thường xuyên liên lạc /gửi báo cáo công trường trong quá trình xây dựng
Time and location
Thời gian và địa điểm
Time: until end of March 2020 with a total number of working days not exceeding 90 days for 4 Coops (Ben Tre, Binh Thuan, Ninh Thuan and Lam Dong)
Thời gian: đến cuối tháng 3 năm 2020 với tổng số ngày làm việc không quá 90 ngày cho 4 hợp tác xã (Bến Tre, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng)
Location: HCMC and possible field trip in the respective provinces
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyến đi thực địa tại các tỉnh tương ứng

Yêu cầu công việc

Required qualifications and experiences
Trình độ và kinh nghiệm yêu cầu
The consultants should meet the following requirements:
Chuyên viên tư vấn cần đáp ứng các yêu cầu sau:
• Profound knowledge on construction designs, tendering process, actual construction process
Có kiến thức sâu rộng về thiết kế xây dựng, quy trình đấu thầu, và quy trình xây dựng thực tế
• Experience in supervising construction on fields
Kinh nghiệm về giám sát xây dựng tại công trường
• Experience in communication with farmers and local stakeholders
Kinh nghiệm về giao tiếp với nông dân và các bên liên quan tại địa phương
• Practical experience in planning, coordinating, and reporting activities
Kinh nghiệm thực tế trong các hoạt động lên kế hoạch, điều phối và báo cáo
• English skills are required and French is preferable
Kỹ năng tiếng Anh là bắt buộc và biết tiếng Pháp được ưu tiên.
Please send your application (letter of interest and resume) before Sept 20, 2019, clearly specifying in the “subject box” of your mail: “Construction Supervison Consultant - with your complete name”
Vui lòng gữi hồ sơ của bạn (Thư bày tỏ nguyện vọng và lý lịch) trước ngày 20/9/2019, ghi rõ tên của bạn trong tiêu đề thư: “Tư vấn giám sát xây dựng – tên đầy đủ của bạn”

Quyền lợi được hưởng

- Rất cạnh tranh, dựa theo kinh nghiệm;
- Bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo qui định luật Lao động hiện hành
- Nghỉ phép và nghỉ lễ hàng năm luật Lao động hiện hành;

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ:

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Vị trí Construction Supervison Consultant/ Chuyên Viên Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng làm tại Phường Văn Hải – Thành phố Phan Rang Tháp Chàm – tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, đang được Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre tại địa chỉ Phường Văn Hải – Thành phố Phan Rang Tháp Chàm – tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận. Xem thêm các việc làm liên quan về Construction Supervison Consultant/ Chuyên Viên Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng tại đây

Thông tin công ty

Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre

Quy mô: Chưa cập nhật

Fax: Đang cập nhật

Địa chỉ: Phường Văn Hải – Thành phố Phan Rang Tháp Chàm – tỉnh Ninh Thuận

QR Code

Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng công ty

Quản Lý Điều Hành Hợp Tác Xã

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

16/10/2019

Kỹ Thuật Viên Nông Nghiệp Cho Hợp Tác Xã

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

16/10/2019

Kế Toán (kiêm Hành Chính Nhân Sự) Hợp Tác Xã

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

16/10/2019

Việc làm tương tự
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng Vtn Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật

Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/10/2019

Công Ty Cotm

nhân viên kĩ thuật

Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương

QS Engineer

Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Bim Group

Chuyên Viên Kế Hoạch – Tiến Độ Dự Án

Hợp Tác Xã Bưởi Da Xanh Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019