một tìm kiếm Triệu việc làm

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Địa chỉ: Address: Lot 16, Quang Minh industrial Zone, Me Linh District, Hanoi

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam đang tuyển dụng vị trí sau

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Trưởng Nhóm Kho

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Process Engineer – Assembly/ Kỹ Sư Công Đoạn – Láp Ráp

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Production Engineering Manager/ Trưởng Phòng Kỹ Sư Sản Xuất

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Process Engineer - Plastic Injection/ Kỹ Sư Công Đoạn – Đúc Nhựa

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Supplier Quality Engineer

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/07/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Program/ Launch Manager

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/06/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

HR Manager

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/06/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Process Expert

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/07/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Purchasing Manager

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/06/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Manufacturing Engineer

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/06/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

QC Leader

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 07/04/2019

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

QC Engineer

Công Ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 07/04/2019