Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Địa chỉ: Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc- HT là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Nhật Bản và đại lý Ủy quyền chính thức của Toyota Motor Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh: Đại lý bán ô tô, cung cấp các dịch vụ sửa chữa ô tô và cung cấp phụ tùng ô tô. Để đáp ứng sự phát triển ngày càng lớn mạnh, Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc - HT có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vào vị trí sau:

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Gò Hàn Ô Tô - Làm Việc Ở Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Sơn Ô Tô - Làm Việc Ở Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 14/09/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Gò Hàn Ô Tô

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 02/08/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Sơn Ô Tô- Làm Việc Tại Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 17/07/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung - Làm Việc Tại Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 17/07/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - Làm Việc Tại Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 17/07/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Lễ Tân - Làm Việc Tại Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 17/07/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Cố Vấn Dịch Vụ

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 24/02/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Sơn Ô Tô, Sửa Chữa Chung

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 24/02/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 10/07/2019

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Kỹ Thuật Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 28/11/2018

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc – Ht

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 18/10/2018