một tìm kiếm Triệu việc làm

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Địa chỉ: 3-4-5 Lot CN2, Street No. 2, Song Than 3 IP, Thu Dau Mot City, Binh Duong.

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Pepsico Foods được thành lập từ năm 2005, trải qua hơn 10 năm, Pepsico Foods khẳng định mình là công ty dẫn đầu nghành thực phẩm snack tại Việt Nam.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Group Account Manager

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Trade Marketing Manager

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Agro Development Supervisor

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Phú Thọ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 14/09/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Supply Chain Procurement Executive

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực TPHCM

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Marketing Manager

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Operations Controller/ Plant Finance Manager

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Quy Nhơn - Bồng Sơn

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Quảng Ninh, Sơn Tây ( Hà Nội)

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Sales Reporting Officer (Sales Admin/sales Support)

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Đà Nẵng - Đại Lộc

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Nghệ An

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 02/08/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Sales Ordering Officer

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Sales Ordering

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) - Khu Vực Châu Đốc, Buôn Hồ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/07/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Procurement Executive

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/06/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Distributor Representative (Sales Supervisor/Giám Sát Bán Hàng) - HCMC

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/06/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Territory Development Manager (HCMC)

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/05/2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Legal Counsel

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 24/04/2019