Công Ty TNHH Sx-Tm Hành Mỹ

công ty TNHH sx-tm hành mỹ

0

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Số 15, tổ 6, Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Công ty chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em bằng nhựa, gỗ và kim loại xuất khẩu sang Châu Âu . Chúng tôi là Nhà cung cấp của Khách hàng IKEA, DECATHLON website cty: www.hanmeitoy.com

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Công Ty TNHH Sx-Tm Hành Mỹ

*** Kế toán công nợ phải trả:
- Hàng ngày nhận và kiểm tra tính chính xác của hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp.
- Tập hợp đơn hàng, phiếu giao nhận hàng từ phòng mua và công trình và kiểm tra đối chiếu với hóa đơn mua hàng.
- Lên danh sách theo dõi công nợ tạm ứng, theo dõi thanh toán nhà cung cấp
- Lập hồ sơ thanh toán gồm (hóa đơn, đơn hàng, giao nhận) và báo cáo tình hình thanh toán cho ban giám đốc.
Kiểm tra đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp định kỳ hàng tháng.
*** Theo dõi, báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng đúng thời hạn:
- Căn cứ vào hạn mức và thời gian nợ ghi trên hợp đồng.
- Liên hệ khách hàng , nhắc nợ, thu hồi các khoản phải thu đúng thời hạn.
- Báo cáo tình hình công nợ chi tiết từng khách hàng định kỳ hàng tuần/tháng theo duy định.
*** Kế toán ngân hàng:
- Lập phiếu rút tiền mặt, lệnh mua bán ngoại tệ.
- Tập hợp và kiểm tra số tiền, thông tin (tài khoản, NH nhà cung cấp) một cách chính xác.
- Lập lệnh chi tiền (UNC) tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp khi đến hạn hoặc khi có yêu cầu từ phòng mua.
- Làm việc với ngân hàng khi có yêu cầu.
- Tập hợp bộ hồ sơ hải quan hàng nhập nộp cho ngân hàng nếu có nhập.
- Kiểm tra tính chính xác của sổ ngân hàng và đóng sổ hàng tháng.
2 năm trước Xem thêm
- Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ công tác hạch toán kế toán, thống kê và quản lý tài chính, đảm bảo vừa tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Quản lý và điều hành phòng kế toán. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về hoạt động của phòng kế toán.
- Lập kế hoạch tài chính và phương án sử dụng, quản lý nguồn vốn.
- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, Công ty.
- Xây dựng các thủ tục quy trình nhằm kiểm soát các chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB đảm bảo chặt chẽ, hiêu quả.
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, Báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gởi các cơ quan chức năng.
- Lập báo cáo quản trị định kỳ kịp thời cho Ban giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả.
- Thực hiện những công việc theo sự phân công của Ban giám đốc.
2 năm trước Xem thêm
- Số lượng : 01
- Nam/Nữ tuổi từ 25 đến 35.
- Tính lương hàng kỳ.
- Phân bổ chi phí lương.
- Thực hiện hồ sơ thanh toán lương, thưởng theo quy định Công ty.
- Kiểm tra,tính và thanh toán thưởng theo chính sách lương thưởng của Công ty.
- Tính thuế TNCN, giảm trừ gia cảnh, đăng ký MST, quyết toán thuế TNCN.
- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch ngân sách tiền lương, thưởng hàng năm.
- Hỗ trợ xây dựng thang bảng lương hàng năm.
2 năm trước Xem thêm
- Tiếp nhận đơn hàng, triển khai đơn hàng đến các phòng ban liên quan.
- Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng cho mẫu trước khi gửi cho khách.
- Theo dõi phản hồi của khách hàng, đàm phán về hợp đồng.
- Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.
- Làm việc với các phòng sản xuất, đội kỹ thuật và quản lý chất lượng để đảm bảo đơn hàng được giao kịp thời và đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
- Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng.
- Báo giá sản phẩm và cập nhật khi có sự thay đổi.
2 năm trước Xem thêm
1. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng xuất nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong phạm vi công việc phụ trách, bao gồm:
- Kiểm tra, giám sát nhân viên thực hiện việc khai hải quan điện tử, thanh khoản đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đảm bảo nội dung báo cáo quyết toán chính xác và hoàn tấc đúng hạn theo quy định của luật. Hoàn tấc các báo cáo XNK khác theo yêu cầu của các cơ quan ban ngành
- Xây dựng và triễn khai kế hoạch công việc của phòng, phân công công việc, đào tạo nhân viên, quản lý và giám sát công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ XNK đầy đủ và trật tự nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra sau thông quan, quyết toán thuế…
- Tư vấn các vấn đề liên quan xuất-nhập khẩu cho phòng ban khác có nhu cầu, và cho cấp trên.
- Cập nhật thường xuyên các thông tư hiện hành liên quan đến vấn đề xuất- nhập khẩu của công ty
- Đưa ra hành động khắc phục các khiếu nại của khách hàng ( nếu có )
2. Kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện bộ chứng từ C/O chính xác và đúng hạn; đáp ứng thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.
3. Phụ trách mua hàng nước ngoài bao gồm đặt hàng, theo dõi đơn hàng , công nợ; phối hợp với phòng kế toán thực hiện các thủ tục thanh toán, cập nhật tình trạng hàng hoá nhập kho. Liên hệ nhà cung cấp giải quyết các sự cố liên quan đến hàng nhập khẩu. Tìm kiếm nguồn hàng mới, nhà cung cấp tiềm năng.
2 năm trước Xem thêm
- Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
- Quản lý, đào tạo kế toán viên.
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.
- Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tham mưu cho BGĐ về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
- Lập - trình bày báo cáo tài chính.
- Các nhiệm vụ khác được quy định.
2 năm trước Xem thêm
* Nhân Sự:
- Hoạch định nguồn nhân lực, đảm bảo việc sử dụng nguồn nhân lực của công ty một cách hiệu quả. Xây dựng và tiến hành các kế hoạch tuyển dụng để tuyển dụng những nhân viên phù hợp cho từng vị trí thích hợp vào đúng thời điểm.
- Cập nhật Luật và thực hiện các báo cáo quản trị nhân sự.
- Quan hệ lao động: duy trì tuân thủ kỷ luật của toàn công ty đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.
- Thường xuyên kiểm tra hiện trường làm làm việc, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động. Tổ chức đánh giá tay nghề công nhân, đánh giá 5S,…
- Đảm bảo rằng công ty đã thực hiện đúng và nộp đầy đủ các báo cáo định kỳ cho cơ quan địa phương theo yêu cầu luật.
- Quản lý dữ liệu và hồ sơ: có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự, môi trường,… đầy đủ và bảo mật.
*Trách nhiệm xã hội (CSR):
- Quản lý, kiểm soát, cập nhật, điều chỉnh các tiêu chuẩn của khách hàng và các yêu cầu của luật.
- Triển khai thực hiện các chính sách phát triển bền vững (Sustainability) của Công ty.
- Thiết lập hệ thống và quy trình tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm xã hội theo yêu cầu của luật và Khách hàng.
- Triển khai thực hiện hệ thống đánh giá nội bộ. Đảm bảo tất cả các chính sách, quy trình, quy tắc và quy định về sức khỏe và An toàn lao động được tuân thủ, xét duyệt, cập nhật và phổ biến thường xuyên
- Chuẩn bị hiện trường, tài liệu và tham gia các đợt đánh giá của khách hàng và bên thứ ba.
- Đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống CSR cùng với đội đánh giá nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng/ Ban Giám Đốc.
2 năm trước Xem thêm
- Làm bộ chứng từ xin C/O bao gồm form A, B, E, …(nhận việc làm C/O không phải di chuyển để nộp hồ sơ C/O).
- Hoàn thành các báo cáo liên quan đến xuất nhập khẩu.
2 năm trước Xem thêm

HR Compliance (Làm Việc Tại Bến Lức Long An)

16/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh Long An

* Nhân Sự:
- Hoạch định nguồn nhân lực, đảm bảo việc sử dụng nguồn nhân lực của công ty một cách hiệu quả. Xây dựng và tiến hành các kế hoạch tuyển dụng để tuyển dụng những nhân viên phù hợp cho từng vị trí thích hợp vào đúng thời điểm.
- Cập nhật Luật và thực hiện các báo cáo quản trị nhân sự.
- Quan hệ lao động: duy trì tuân thủ kỷ luật của toàn công ty đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.
- Thường xuyên kiểm tra hiện trường làm làm việc, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động. Tổ chức đánh giá tay nghề công nhân, đánh giá 5S,…
- Đảm bảo rằng công ty đã thực hiện đúng và nộp đầy đủ các báo cáo định kỳ cho cơ quan địa phương theo yêu cầu luật.
- Quản lý dữ liệu và hồ sơ: có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự, môi trường,… đầy đủ và bảo mật.
*Trách nhiệm xã hội (CSR):
- Quản lý, kiểm soát, cập nhật, điều chỉnh các tiêu chuẩn của khách hàng và các yêu cầu của luật.
- Triển khai thực hiện các chính sách phát triển bền vững (Sustainability) của Công ty.
- Thiết lập hệ thống và quy trình tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm xã hội theo yêu cầu của luật và Khách hàng.
- Triển khai thực hiện hệ thống đánh giá nội bộ. Đảm bảo tất cả các chính sách, quy trình, quy tắc và quy định về sức khỏe và An toàn lao động được tuân thủ, xét duyệt, cập nhật và phổ biến thường xuyên
- Chuẩn bị hiện trường, tài liệu và tham gia các đợt đánh giá của khách hàng và bên thứ ba.
- Đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống CSR cùng với đội đánh giá nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng/ Ban Giám Đốc.
2 năm trước Xem thêm
- Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh, thiết lập kế hoạch sản xuất chung dựa trên tính toán năng lực sản xuất của nhà máy.
- Chỉ đạo phòng kế hoạch triển khai kế hoạch chung thông qua việc lập các kế hoạch chi tiết hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Hoạch định các nguồn lực cần thiết để đảm bảo tiến độ giao hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh và đảm bảo lượng tồn kho an toàn tối ưu.
- Chỉ đạo phòng kế hoạch theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch và phối hợp hoạt động của tất cả các bộ phận sản xuất nhằm đạt được kết quả và hiệu quả sản xuất chung cao nhất.
- Đảm bảo sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu do Ban Giám Đốc giao cho.
- Công tác nghiên cứu cải tiến kế hoạch quy trình làm việc của hệ thống sản xuất nhằm đạt được hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm cao hơn.
- Tổng hợp kết quả sản xuất, lập báo cáo đánh giá hiệu quả sản xuất. Báo cáo việc xây dựng chiến lược, các kế hoạch và kết quả thực hiện sản xuất.
2 năm trước Xem thêm
* Nhân Sự:
- Hoạch định nguồn nhân lực, đảm bảo việc sử dụng nguồn nhân lực của công ty một cách hiệu quả. Xây dựng và tiến hành các kế hoạch tuyển dụng để tuyển dụng những nhân viên phù hợp cho từng vị trí thích hợp vào đúng thời điểm.
- Cập nhật Luật và thực hiện các báo cáo quản trị nhân sự.
- Quan hệ lao động: duy trì tuân thủ kỷ luật của toàn công ty đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.
- Thường xuyên kiểm tra hiện trường làm làm việc, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động. Tổ chức đánh giá tay nghề công nhân, đánh giá 5S,…
- Đảm bảo rằng công ty đã thực hiện đúng và nộp đầy đủ các báo cáo định kỳ cho cơ quan địa phương theo yêu cầu luật.
- Quản lý dữ liệu và hồ sơ: có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự, môi trường,… đầy đủ và bảo mật.
*Trách nhiệm xã hội (CSR):
- Quản lý, kiểm soát, cập nhật, điều chỉnh các tiêu chuẩn của khách hàng và các yêu cầu của luật.
- Triển khai thực hiện các chính sách phát triển bền vững (Sustainability) của Công ty.
- Thiết lập hệ thống và quy trình tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm xã hội theo yêu cầu của luật và Khách hàng.
- Triển khai thực hiện hệ thống đánh giá nội bộ. Đảm bảo tất cả các chính sách, quy trình, quy tắc và quy định về sức khỏe và An toàn lao động được tuân thủ, xét duyệt, cập nhật và phổ biến thường xuyên
- Chuẩn bị hiện trường, tài liệu và tham gia các đợt đánh giá của khách hàng và bên thứ ba.
- Đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống CSR cùng với đội đánh giá nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng/ Ban Giám Đốc.
2 năm trước Xem thêm
* Nhân Sự:
- Hoạch định nguồn nhân lực, đảm bảo việc sử dụng nguồn nhân lực của công ty một cách hiệu quả. Xây dựng và tiến hành các kế hoạch tuyển dụng để tuyển dụng những nhân viên phù hợp cho từng vị trí thích hợp vào đúng thời điểm.
- Cập nhật Luật và thực hiện các báo cáo quản trị nhân sự.
- Quan hệ lao động: duy trì tuân thủ kỷ luật của toàn công ty đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.
- Thường xuyên kiểm tra hiện trường làm làm việc, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động. Tổ chức đánh giá tay nghề công nhân, đánh giá 5S,…
- Đảm bảo rằng công ty đã thực hiện đúng và nộp đầy đủ các báo cáo định kỳ cho cơ quan địa phương theo yêu cầu luật.
- Quản lý dữ liệu và hồ sơ: có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự, môi trường,… đầy đủ và bảo mật.
*Trách nhiệm xã hội (CSR):
- Quản lý, kiểm soát, cập nhật, điều chỉnh các tiêu chuẩn của khách hàng và các yêu cầu của luật.
- Triển khai thực hiện các chính sách phát triển bền vững (Sustainability) của Công ty.
- Thiết lập hệ thống và quy trình tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm xã hội theo yêu cầu của luật và Khách hàng.
- Triển khai thực hiện hệ thống đánh giá nội bộ. Đảm bảo tất cả các chính sách, quy trình, quy tắc và quy định về sức khỏe và An toàn lao động được tuân thủ, xét duyệt, cập nhật và phổ biến thường xuyên
- Chuẩn bị hiện trường, tài liệu và tham gia các đợt đánh giá của khách hàng và bên thứ ba.
- Đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống CSR cùng với đội đánh giá nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng/ Ban Giám Đốc.
2 năm trước Xem thêm
- Lập bộ chứng từ C/O liên quan như form A, form E, from EV và các form khác (chỉ lập chứng từ, không cần trực tiếp nộp C/O tại TP.HCM)
- Hoàn thành các báo cáo liên quan đến công việc xuất nhập khẩu do cấp trên giao phó.
2 năm trước Xem thêm
• Chịu trách nhiệm trước BGĐ về việc quản lý, điều hành hoạt động của đội bảo vệ (hiện tại 18 người) thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an ninh, tài sản của Công ty.
• Đưa ra giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn tài sản, con người của Công ty.
• Lập kế hoạch làm việc hàng ngày/ tuần/tháng. Điều phối, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên bảo vệ một cách hợp lý.
• Đảm bảo các quy trình an ninh, chứng từ sổ sách tại cổng chính và tất cả các chốt bảo vệ được thực hiện đầy đủ và chính xác.
• Tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tại chổ cho nhân viên.
• Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận, cơ quan liên quan nhằm thực hiện tốt nội quy, quy định của Công ty.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
2 năm trước Xem thêm
• Thiết kế, sáng tạo, phát triển các mẫu mã, sản phẩm đồ chơi gỗ phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính của trẻ em.
• Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu thị trường trong nước và ngoài nước về đồ chơi gỗ.
• Phối hợp với phòng kỹ thuật tạo mẫu và thử mẫu sản phẩm hoàn chỉnh .
2 năm trước Xem thêm
- Theo dõi, cập nhật tài liệu sản phẩm của khách hàng.
- Triển khai nội bộ việc thực hiện các yêu cầu mới của khách hàng
- Soạn lập bộ tiêu chuẩn sản phẩm khi có sự thay đổi, hoặc thiếp lập bộ tiêu chuẩn nội bộ mới khi phát triển sản phẩm mới.
- Giám sát tuân thủ quy trình sản xuất tại phân xưởng, cập nhật tài liệu khi có sự thay đổi giữa sản xuất và tài liệu
- Hoàn thành các báo cáo phân tích đo lường chất lượng internal KPI và external KPI. Theo dõi các hành động khắc phục sau khi thực hiện các phân tích cải tiến xem xét tính hiệu quả.
- Giám sát thực hiện hệ thống chất lượng ISO
- Thực hiện các công tác chuẩn bị, tham gia tiếp đơn vị Audit thứ ba/khách hàng/ISO.
2 năm trước Xem thêm
• Thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển bền vững.
• Thực thi các yêu cầu về luật bảo vệ môi trường, PCCC và an toàn sức khỏe cho người lao động.
• Lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất.
• Thực hiện đánh giá rủi ro trong nhà máy, đánh giá điều kiện làm việc, tư thế làm việc và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro đang tồn tại.
• Tổ chức thực hiện điều tra tai nạn lao động, đưa ra biện pháp khắc phục và phòng ngừa.
• Đánh giá, giám sát an toàn máy móc thiết bị, đề xuất các giải pháp che chắn an toàn khi vận hành máy .
• Theo dõi kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
• Tổ chức thực hiện công tác PCCC theo yêu cầu của luật và theo quy định của công ty.
2 năm trước Xem thêm
- Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh, thiết lập kế hoạch sản xuất chung dựa trên tính toán năng lực sản xuất của nhà máy.
- Chỉ đạo phòng kế hoạch triển khai kế hoạch chung thông qua việc lập các kế hoạch chi tiết hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Hoạch định các nguồn lực cần thiết để đảm bảo tiến độ giao hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh và đảm bảo lượng tồn kho an toàn tối ưu.
- Chỉ đạo phòng kế hoạch theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch và phối hợp hoạt động của tất cả các bộ phận sản xuất nhằm đạt được kết quả và hiệu quả sản xuất chung cao nhất.
- Đảm bảo sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu do Ban Giám Đốc giao cho.
- Công tác nghiên cứu cải tiến kế hoạch quy trình làm việc của hệ thống sản xuất nhằm đạt được hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm cao hơn.
- Tổng hợp kết quả sản xuất, lập báo cáo đánh giá hiệu quả sản xuất. Báo cáo việc xây dựng chiến lược, các kế hoạch và kết quả thực hiện sản xuất.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Chơi Gỗ

22/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh Long An

- Thiết kế, sáng tạo, phát triển các mẫu mã, sản phẩm đồ chơi gỗ phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính của trẻ em.
- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu thị trường trong nước và ngoài nước về đồ chơi gỗ.
3 năm trước Xem thêm
- Lập bộ chứng từ C/O (chỉ lập chứng từ, không cần trực tiếp nộp C/O tại TP.HCM)
- Lập chứng từ invoice, packing list
- Theo dõi booking , consignment
- Kiểm tra và trao đổi thông tin với hãng tàu
3 năm trước Xem thêm
- Thiết kế, sáng tạo, phát triển các mẫu mã, sản phẩm đồ chơi gỗ phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính của trẻ em.
- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu thị trường trong nước và ngoài nước về đồ chơi gỗ.
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Số 15, tổ 6, Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

Nhân viên Kế toán Viet Mec Group

7 triệu - 10 triệu

30/06/2021

tuyển nhân viên bán hàng tnhh thành hưng

7 triệu - 10 triệu

20/12/2023

Trợ lý kiểm toán Công ty GPO

7 triệu - 10 triệu

30/06/2021

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Trọn bộ những câu hỏi phỏng vấn xuất nhập khẩu mới nhất

Có rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm việc làm xuất nhập khẩu nhưng lại chưa có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn. Bộ câu hỏi phỏng vấn xuất nhập khẩu sẽ giúp bạn vượt qua.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Bạn đã biết câu hỏi phỏng vấn hành chính nhân sự hot nhất chưa?

Những câu hỏi phỏng vấn hành chính nhân sự đang là chủ đề hot nhất được nhiều ứng viên quan tâm hơn cả. Hãy cùng tìm hiểu về các câu hỏi và cách trả lời nhé!

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

[Cập nhật] Bộ câu hỏi phỏng vấn nhân viên kỹ thuật cùng đáp án

Ngành kỹ thuật đem lại nhiều cơ hội việc làm cho ứng viên và dưới đây là trọn bộ câu hỏi phỏng vấn nhân viên kỹ thuật sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội việc làm mới.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Bộ câu hỏi phỏng vấn Tester - Bí kíp “vượt cạn” thành công!

Bộ câu hỏi phỏng vấn Tester được cung cấp sau đây sẽ giúp các ứng viên tự tin hơn và chuẩn bị kỹ hơn trước khi chinh phục nhà tuyển dụng mà bản thân yêu thích!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

[Câu hỏi phỏng vấn Viettel] - Bí kíp phỏng vấn Viettel hiệu quả!

Bộ câu hỏi phỏng vấn Viettel được tổng hợp dưới đây là nguồn tài liệu đáng giá mà ứng viên có thể tham khảo để bước vào vòng phỏng vấn tự tin nhất có thể!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT