Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Địa chỉ: Plot No.B-3, Thang Long Industrial Park(Vinh Phuc), Thien Ke Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Industry: Manufacturing industry Capital: 10.9 million US dollars Year of establishment: 2019 (New established company) Business content: - Producing cables, optical wires - Producing optical cable racks 100% subsidiary of Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Production Engineer/ Kỹ Sư Sản Xuất (4 Persons) - Newly Established Company

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Japanese Translator and Administration Work/ 通訳、兼人事総務業務 (New Established Company)

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Experience Safety & Environment Management Staff - Newly Established Company

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Experience Quality Assurance Staff (New Established Company)

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 08/09/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Experience Quality Assurance Manager (New Established Company)Top management

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 08/09/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Purchasing & Logistics Staff (3 Persons)- Newly Established Company

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Purchasing Manager (1 Person)- Newly Established CompanyTop management

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Experience IT Staff (New Established Company)

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Experience Quality Assurance Staff

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Experience Quality Assurance ManagerTop management

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

HR Excutive

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

General Accountant

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Assistant Japanese Production Manager (New Established Company)

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 16/06/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Assistant Japanese Plant Manager (New Established Company)

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 16/06/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Japanese Translater and Administration Work/ 通訳、兼人事総務業務 (New Established Company)

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 16/06/2019

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Senior Leader and Leader (New Established Company)

Công Ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 16/06/2019

Liên hệ qua SĐT