Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Địa chỉ: Hưng Yên

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 18/10/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Quản Lý Bộ Phận Nhân Sự (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 21/09/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

[Tuyển Gấp] Nhân Viên Quản Lý Kho (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Mua Hàng (02 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 27/06/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 17/05/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 17/05/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Biên Dịch Nhật - Anh

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 05/04/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Mua Hàng (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 05/04/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh kiêm Phiên Dịch (01 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 27/06/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh - Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 05/04/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật kiêm Kinh Doanh (02 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 05/04/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 29/12/2018

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 29/12/2018

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Phòng Chất Lượng, ISO

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 27/06/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng, ISO

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 17/05/2019

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (02 Người)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kết Nối Swcc Daiji Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 18/11/2018