một tìm kiếm Triệu việc làm

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Địa chỉ: Section 07- 08 Lot B2 Road # 01 Tan Dong Hiep-B Industrial Park. Tan Dong Hiep Ward, Di-An Town, Binh-Duong Province. Viet Nam.

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

www.n-c.com

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Process Engineer

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

IT Manager

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/02/2019

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Production Site Controller

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/03/2019

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Planning & Supply Chain Manager ( NC Vietnam)

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/12/2018

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Supplier Quality (NC Vietnam)

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/12/2018

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Procurement (NC Vietnam)

Công Ty TNHH Nor - Cal Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/12/2018