Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Nhân Viên Vận Hành Máy Chế Biến

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Nhân Viên Thủ Kho Đông Lạnh

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 19/07/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Nhân Viên Kế Toán (Làm Việc Tại Đà Nẵng)

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 11/07/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Đà Nẵng)

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 11/07/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Trưởng Phòng Sản Xuất (Làm Việc Tại Đà Nẵng)

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 24/08/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Nhân Viên Qc: 03 Người

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 03/05/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Tổ Trưởng Kỹ Thuật Bảo Trì

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 19/07/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Thực Tập Sinh

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 21/04/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 02/06/2019

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Trưởng Phòng Sản Xuất

Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 21/04/2019

Liên hệ qua SĐT