Công Ty TNHH MTV Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức Pnj

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

0

0 đánh giá

Trên 1000 nhân viên

Đang cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: 23 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM

Quy mô công ty: 1000 - 3000 nhân viên

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Đang cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

ty TNHH MTV Chế tác và trang sức PNJ (PNJP) là ty viên của ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJP), được lập vào ngày 28/04/2018. Ngành nghề: Chế tác và trang sức Quy mô ty: Trên 1400 nhân viên

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Công Ty TNHH MTV Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức Pnj

Legal Executive

24/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý và trực tiếp quản lý hồ sơ pháp lý công ty (Tỷ trọng: 20%)
• Thực hiện chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục thành lập, thay đổi, giải thể giấy phép kinh doanh toàn công ty; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
• Theo dõi việc xin cấp phép và ngưng kinh doanh mua bán vàng miếng (nếu có).
• Thực hiện thủ tục khắc dấu.
• Bảo quản và lưu giữ hồ sơ, cấp phát giấy phép kinh doanh, đăng tải, cập nhật trên hệ thống.
• Tìm kiếm quy định pháp luật liên quan
• Lưu trữ hồ sơ
2. Soát xét các loại hợp đồng ký kết với công ty (Tỷ trọng: 30%)
• Soát xét các loại hợp đồng/ thỏa thuận mà Công ty ký kết với tổ chức, cá nhân.
3. Soát xét quy chế nội bộ, công văn do Công ty phát hành (Trong số: 30%)
• Soạn thảo, soát xét quy chế nội bộ theo yêu cầu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trước khi ký ban hành.
• Soát xét công văn gửi cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng.
1. Quản lý con dấu, cấp giấy giới thiệu, sao y chứng từ (Trọng số: 20%)
• Quản lý con dấu pháp nhân của Công ty theo quy định pháp luật.
• Soát xét đóng dấu các tài liệu do Công ty phát hành.
• Cấp giấy giới thiệu cho nhân viên
• Sao y, trích lục các tài liệu theo yêu cầu
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên An Toàn Lao Động ( VSLĐ , PCCC )

20/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục đích vị trí công việc:
Triển khai, giám sát, thực hiện các công việc liên quan đến an toàn lao động, VSLĐ, PCCC nhằm đảm bảo môi trường đạt đúng tiêu chuẩn luật định và giảm rủi ro trong sản xuất.
Trách nhiệm thực thi chính
1. An toàn lao động trong sản xuất. (20%)
- Giám sát và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn lao động cho Công ty.
- Xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động.
- Kiểm soát, theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư và các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.
- Tham gia sơ cấp cứu tai nạn lao động, điều tra tai nạn lao động.
- Lập hồ sơ, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ, báo cáo định kỳ... liên quan đầy đủ theo quy định pháp luật.
- Kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương pháp cải thiện môi trường làm viêc.
- Lập kế hoạch xem xét và trang bị đồ bảo hộ lao động, mức độ phụ cấp tiền độc hại.
- Theo dõi CBCNV làm việc trong các khu vực nguy hiểm, độc hại, lập biên bản khi xảy ra tai nạn lao động.
2. Phòng cháy chữa cháy. (30%)
- Kiểm tra thực hiện phương án PCCC, hoạt động đội PCCC định kỳ.
- Kiểm tra công tác Bảo trì bảo dưỡng công cụ và bình PCCC.
- Cảnh báo tất cả các dấu hiệu có nguy cơ gây rủi ro cho CBNV PNJP và sự cố liên quan, phối hợp khắc phục sự cố cho tới khi giải quyết xong.
- Thực hiện kế hoạch diễn tập PCCC của Công ty theo các quy định pháp luật.
3. Đào tạo (20%)
- Hướng dẫn, tập huấn về ATLĐ cho người lao động.
- Triển khai các khóa huấn luyện, tập huấn định kỳ an toàn, PCCC.
- Đánh giá và đề xuất đào tạo đáp ứng công việc.
- Triển khai tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu, các lớp học an toàn hóa chất và kỹ thuật bảo hộ lao động.
4. Thực hiện chương trình 5S và tổng vệ sinh (20%)
- Kiểm tra triển khai thực hiện 5S và tổng vệ sinh
- Báo cáo kiểm tra định kỳ việc thực hiện 5S và tổng vệ sinh
- Tư vấn các sắp xếp các vị trí trong khu sản xuất
5. Ý thức chấp hành nội quy, tham gia đào tạo. (10%)
- Tuyên truyền, nhắc nhở công tác thực hiện ATLĐ, nội quy lao động.
- Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức và trình độ khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
1 năm trước Xem thêm

Technical Manager

16/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Thiết lập, chỉ đạo và giám sát toàn diện các hoạt động và các qui trình kỹ thuật liên quan đến sản xuất và chế tác sản phẩm của công nghệ hiện hành đang đâu tư.
(Trọng số: 40%)
Quản lý, điều hành và phụ trách chỉ đạo hoạt động Phòng KTNT. Giám sát và đánh giá phân tích toàn diện về hiệu quả của các hoạt động kỹ thuật, bao gồm:
 Các công nghệ, thiết bị đang đầu tư.
 Các quy trình kỹ thuật và quy trình sản xuất của sản phẩm.
 Các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và hoạt động kiểm soát chất lượng (con người + phương pháp + thiết bị).
 Các định mức kỹ thuật (thời lượng lao động/nguyên liệu/Hao hụt..sản phẩm đích danh) và tiêu chuẩn sản xuất công đoạn cho sản phẩm đích danh.
 Các thông số kỹ thuật chế tác.
 Các mối quan hệ và chất lượng hoạt động của hệ thống Kỹ thuật thuộc Công ty.
2. Đánh giá và tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty ưu điểm /nhược điểm của qui trình, công nghệ hiện hữu đề xuất cải tiến công nghệ và đầu tư công nghệ mới, sản phẩm mới.
(Trọng số: 40%)
- Thiết lập chương trình cải tiến và đề xuất cải tiến hoạt động kỹ thuật.
- Xây dựng, trình duyệt, chỉ đạo triển khai và kiểm soát hiệu quả thực hiện hoạt động động kỹ thuật và hoạt động cãi tiến kỹ thuật sản phẩm.
- Xây dựng, trình duyệt và triển khai các chương trình cải tiến hoạt động kỹ thuật phục vụ cho lợi ích về sản lượng, năng suất, hiệu quả chi phí và tính hiện đại lâu dài.
3. Quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hoàn thành các chỉ tiêu về lao động.
(Trọng số: 15%)
- Xây dựng và đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động.
- Kiểm soát kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã qui định mỗi ngày và hàng kỳ.
- Phân công công việc hợp lý theo năng lực trong khu vực và đánh giá sự phân công. Đề xuất nhân sự theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm về hoàn thành năng suất lao động và định mức lao động Phòng KTNT.
- Đề xuất và duyệt đề xuất CCDC, thiết bị, đúng và đủ theo yêu cầu.
- Chỉ đạo công tác bảo quản, bảo trì vệ sinh công nghiệp tài sản CCDC, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tinh trạng sẵn sàng sử dụng.
- Kiểm soát và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực.
- Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.
4. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên.
(Trọng số: 5%)
- - Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
- Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
- Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc phù hợp theo yêu cầu công việc.
- Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn.
- Thực hiện đánh giá thành tích theo thang thành tích đã xây dựng cho từng vị trí. Đề xuất khen thưởng hoặc các hình thức kỷ luật đối với các nhân sự trong bộ phận lên Ban Giám Đốc Công ty.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.
- Thực hiện các công việc do cấp trên giao.
1 năm trước Xem thêm

Training Supervisor

10/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Khảo sát nhu cầu đào tạo từ các đơn vị
- Lập, triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm
- Tổ chức các lớp đào tạo và hội thảo theo yêu cầu từ Trưởng đơn vị
- Quản lý đào tạo và điều phối đào tạo
- Đào tạo các kỹ năng cần thiết cho nhân viên
- Đào tạo học viên để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh
- Lưu giữ các dữ liệu đào tạo theo kế hoạch đánh giá định kỳ
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales B2B) Tại Hà Nội

19/09/2019

15 triệu - 20 triệu

Hà Nội

1. Xây dựng kế hoạch, tiếp thị phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp - sản phẩm quà tặng doanh nghiệp
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt mức tăng trưởng về doanh thu, khách hàng, lợi nhuận, tối ưu chi phí theo mục tiêu của công ty
- Xây dựng các chương trình, chính sách khách hàng, chăm sóc khách hàng thuộc lĩnh vực hợp đồng.
- Xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch tiếp cận đối với từng nhóm khách hàng.
- Xây dựng các quy trình, quy định đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu của công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất.
2. Triển khai, thực hiện, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh
- Tổ chức và thực hiện kế hoạch, tiếp thị và phát triển khách hàng doanh nghiệp theo các chương trình kế hoạch đã đề ra.
- Lập và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng từ khi ký kết đến khi hoàn tất hợp đồng.
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng đối sách phù hợp trong ngắn hạn và trung hạn.
- Thực hiện báo cáo. Xử lý thông tin, số liệu định kỳ và từng thời điểm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tối ưu.
1 năm trước Xem thêm
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
- Lập kế hoạch sản xuất cho nhóm sản phẩm được phân công theo dõi (Nguyên liệu, Bán thành phẩm, Dây máy...) trên cơ sở kế hoạch sản xuất tổng, các yêu cầu về tồn kho, thời gian giao hàng, cân đối giữa các dòng hàng.
- Theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch sản xuất, kịp thời cảnh báo nếu việc triển khai tại các khu vực không đúng như định hướng đề ra.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Theo dõi, lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đối chiếu, điều chỉnh số lượng nếu có,
- Báo cáo tình hình sản xuất thực tế/kế hoạch.
- Thông tin kịp thời cho các khu vực sản xuất để có điều chỉnh nếu kế hoạch sản xuất không được thực hiện như dự kiến.
- Soát xét số lượng, chủng loại, thời gian, mẫu … cho tất cả các đơn hàng đầu vào, cân đối với năng lực hiện có của công ty
- Cập nhật năng lực từng công đoạn sản xuất, các công đoạn có nguy cơ thắt cổ chai
- Phản hồi, có điều chỉnh phù hợp đối với các đơn hàng không phù hợp về thời gian, số lượng…
- Triển khai kế hoạch sản xuất đến các khu vực theo năng lực hiện có
- Phối hợp nhịp nhàng năng lực giữa các công đoạn để phân bổ kế hoạch phù hợp các dòng sản phẩm, tránh dồn ứ, tồn đọng cũng như không đủ việc làm.
- Phân bổ hợp lý lượng nguyên liệu được cấp, bảo đảm đúng định hường đúng nhu cầu thực sự của thị trường.
- Lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đối chiếu, điều chỉnh số lượng.
- Báo cáo tình hình sản xuất thực tế/kế hoạch.
- Thông tin định hướng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới.
1 năm trước Xem thêm

HRBP Specialist

07/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1.Tuyển dụng & Đào tạo (Trọng số: 10%)
- Theo dõi định biên nhân sự, đề xuất nhân sự.
- Tham gia phỏng vấn các ứng viên cấp 13 trở xuống cho các đơn vị được phân công.
- Theo dõi ứng viên trong thời gian thử việc.
- Tổ chức đánh giá chuyên môn sau thời gian thử việc, thực hiện thủ tục trong và sau thử việc.
2. Lương - Phúc lợi (Trọng số: 40%)
- Soát xét việc điều động, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm nhân sự.
- Theo dõi phụ cấp.
- Đề xuất các chính sách lương, thưởng, phụ cấp hiệu quả.
- Thực hiện phỏng vấn tái ký HĐLĐ.
- Quản lý, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thôi việc, Phỏng vấn thôi việc.
- Thực hiện việc xây dựng và kiểm soát định biên nhân sự.
- Soát xét CCTC, MTCV các đơn vị phụ trách.
- Triển khai xây dựng và đánh giá KPIs của các chức danh cho các đơn vị phụ trách đến từng vị trí để xác định thành tích cuối năm.
- Thực hiện soạn thảo Thông báo, Tờ trình, Quy định liên quan đến các đơn vị phụ trách.
- Thực hiện hướng dẫn chính sách/quy trình nhân sự cho các đơn vị phụ trách.
3. Thực hiện xử lý kỷ luật Công ty.(Trọng số: 20%)
- Theo dõi triển khai công tác thực hiện kỷ luật các đơn vị được phân công.
- Lập, triển khai theo dõi, lưu trữ hồ sơ kỷ luật theo chỉ đạo của Giám sát nhân sự.
- Tổng hợp, báo cáo, cập nhật dữ liệu kỷ luật các đơn vị được phân công.
4. Đánh giá hiệu quả làm việc (Trọng số: 10%)
- Theo dõi, triển khai xây dựng KPIs cá nhân cho toàn Công ty.
- Theo dõi, triển khai việc đánh giá thành tích cá nhân cuối năm theo KPIs. Tham gia đánh giá KPIs
- Theo dõi, phân tích điểm số lao động.
5. Nâng cao chất lượng nhân sự (Trọng số: 20%)
- Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực nhân sự các vị trí theo từng thời điểm.
- Tổ chức thực hiện đánh giá năng lực nhân sự.
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cho các vị trí.
- Đề xuất và thực hiện các chương trình nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng nhân sự.
1 năm trước Xem thêm

Sales Coordinator

05/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Dự báo, cung ứng hàng hóa dòng hàng Nữ trang phụ trách cho hệ thống đáp ứng nhu cầu kinh doanh.(Trọng số: 70%)
- Phân tích hoạt động kinh doanh, thị trường từ đó thực hiện công tác dự báo nhu cầu kinh doanh phục vụ dự trù hàng hóa đầy đủ và đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho ngành hàng nữ trang của Kênh Sỉ.
- Lập kế hoạch nguyên liệu để chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất
- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với chi nhánh thực hiện việc đặt hàng để đảm bảo đầy đủ hàng hóa để kinh doanh.
- Theo dõi, cập nhật tiến độ sản xuất các đơn hàng hàng từ công ty. Điều tiết đơn hàng, thông tin cho các đơn vị để hàng hóa cung ứng tối ưu cho mỗi đơn vị
2. Kiểm soát vốn, vòng quay vốn dòng hàng Nữ trang Sỉ phụ trách của hệ thống. (Trọng số: 30%)
- Kiểm soát đơn hàng chi nhánh đặt.
- Kiểm soát lượng hàng phóng theo chương trình.
- Phân tích, đề xuất hủy mẫu bán chậm, không phù hợp với hệ thống để hạn chế lượng tồn mẫu bán chậm.
- Kiểm soát vòng quay vốn.
- Đảm bảo mẫu lưu hành đầy đủ số lượng mẫu mã theo cơ cấu.
1 năm trước Xem thêm

Sales Supervisor (B2B)

05/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Xây dựng, triển khai thực hiện, giám sát hoạt động kinh doanh hợp đồng KHDN theo sự chỉ đạo từ Ban Giám đốc để đạt mục tiêu, kế hoạch và chiến lược phát triển chung của công ty, của Khối Kinh Doanh và Phòng Khách hàng doanh nghiệp.
Định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh khách hàng doanh nghiệp
Xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch tiếp cận đối với từng nhóm khách hàng.
Xây dựng các quy trình, quy định đáp ứng nhu cầu kinh doanh theo mục tiêu kinh doanh của công ty.
Tổ chức thực hiện và thực hiện kế hoạch kinh doanh, tiếp thị và phát triển khách hàng doanh nghiệp theo các chương trình kế hoạch đã đề ra.
Lập, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng từ khi ký kết đến khi hoàn tất hợp đồng.
Triển khai Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng đối sách phù hợp trong ngắn hạn và trung hạn.
Thực hiện báo cáo. Xử lý thông tin, số liệu kinh doanh định kỳ và từng thời điểm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tối ưu
Triển khai, phát triển khách hàng doanh nghiệp ra các chi nhánh trên toàn quốc nhằm khai thác các đối tượng khách hàng khác nhau.
Báo cáo định kỳ và đột xuất.
1 năm trước Xem thêm

Senior Finance Manager

01/09/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Quản trị tài chính
 Lập và kiểm soát kế họach tài chính tổng thể công ty.
 Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn, huy động vốn, đầu tư tài chính, đảm bảo cung cấp và cân đối đầy đủ các nguồn vốn phục vụ hoạt động của công ty trong từng thời kỳ.
 Tổ chức thực hiện các thủ tục huy động các nguồn vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác… chuẩn bị đầy đủ vốn đầu tư theo kế hoạch, tiến độ đầu tư cho các dự án, công trình của Công ty.
 Kiểm sóat thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Công ty và các công nợ. Đề xuất phương án thu hồi, dự phòng các khoản nợ, thu hồi các khoản nợ đọng, nợ khó đòi. Quản lý tài khoản phải thanh toán.
 Tổ chức thu thập, xử lý thông tin, phân tích dữ liệu để xây dựng thông tin thích hợp, phục vụ cho việc báo cáo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu.
 Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho nhu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của ban lãnh đạo công ty: Kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi phí, kế hoạch kinh doanh ….Tổ chức dự toán ngân sách hàng năm và dự báo dòng tiền của quá trình hoạt động và phân tích tình hình thực hiện ngân sách.
 Quản lý việc thực hiện các kế hoạch, định mức tiêu hao.
 Lập kế họach, kiểm sóat đánh giá chi phí theo từng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Tổ chức phân tích dự báo các chỉ số tài chính của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Lập và phân tích chi phí: Chi phí sản xuất, bán hàng, quản lý, phân tích cơ cấu giá vốn, nợ phải thu … Kiểm soát hệ thống chi phí bộ phận.
 Lập và phân tích cơ cấu doanh thu lợi nhuận từng hoạt động, từng đơn vị.
 Tổ chức và phân công thực hiện hệ thống báo cáo quản trị toàn công ty.
2. Quản trị ngân sách.
 Quản lý nguồn vốn, lập kế hoạch nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Đề xuất phương án nguồn vốn.
 Dự toán ngân sách hoạt động và dự báo dòng tiền của quá trình hoạt động, phân tích tình hình thực hiện ngân sách, so sánh đánh giá sự khác biệt khi thực hiện ngân sách.
 Quản lý, khai thác và phát triển vốn, huy động vốn, đầu tư tài chính, đảm bảo cung cấp và cân đối đầy đủ các nguồn vốn phục vụ hoạt động của công ty trong từng thời kỳ.
 Chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ chỉ tiêu, điều chuyển vốn và hoàn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.
 Làm các thủ tục huy động các nguồn vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác… Chuẩn bị đầy đủ vốn đầu tư theo kế hoạch, tiến độ đầu tư cho các dự án, công trình của Công ty.
 Đề xuất phương án nhượng bán, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý tài sản của Công ty.
 Thẩm định các dự án đầu tư chuyên sâu về lãnh vực tài chính. Đề xuất lựa chọn phương án đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất.
 Quản lý các khoản đầu tư tài chính. Phối hợp với các phòng ban và đơn vị trong việc thực hiện thành lập cửa hàng và quản lý các khoản đầu tư khác.
 Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Công ty và các công nợ. Đề xuất phương án thu hồi, dự phòng các khoản nợ, thu hồi các khoản nợ đọng, nợ khó đòi. Quản lý tài khoản phải thanh toán và chính sách tín dụng.
3. Quản lý giá.
 Xây dựng chiến lược giá bán, tạo dựng hệ thống giá bán cạnh tranh.
 Lập và quản lý các thông tin tính toán và hình thành giá bán.
 Xây dựng kế họach, tổ chức thực hiện và kiểm soát giá thành, giá vốn, giá bán và giá mua hàng hóa dịch vụ nhằm đảm bảo tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch.
 Xây dựng quản lý danh mục “giá thẩm định” hàng hóa, dịch vụ mua bên ngoài tương thích với yêu cầu mua.
4. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhan viên
 Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
 Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
 Thực hiện đánh giá KPIs cho nhân viên.
4. Các công việc khác.
 Xây dựng sổ tay nghiệp vụ.
 Tổ chức xây dựng, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính, và những quy định khác trong nội bộ toàn công ty.
 Phối hợp các đơn vị kế toán thực hiện các quy định về tài chính của Nhà nước và quy chế của công ty, đảm bảo tính chính xác, đúng mục đích, tăng cường vòng quay vốn, bảo tồn vốn, sử dụng vốn có hiệu quả.
 Thực hiện các quy định về quản trị tài chính theo chuẩn mức quốc tế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
1 năm trước Xem thêm

Giám Sát Kế Toán Kho

30/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Quản lý điều hành Bộ phận Kế toán Vật tư:
- Quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động của Bộ phận kế toán kho.
- Hướng dẫn kế toán phần hành thuộc bộ phận ghi chép, tính toán và phản ánh đầy đủ toàn bộ tài sản vật tư.
- Kiểm tra, soát xét ký chứng từ nhập xuất hàng phát sinh trong bộ phận, nội bộ công ty.
- Hướng dẫn nhân viên xử lý nghiệp vụ phát sinh thuộc phạm vi công việc phụ trách .
- Kiểm soát hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển, phản hồi và phối hợp với các đơn vị liên quan về tình hình nhập xuất tồn và phân phối hàng hàng hóa cho hệ thống.
- Đôn đốc điều phối luân chuyển hàng tồn.
- Phân công và giám sát công tác kiểm kê hàng tồn kho tại bộ phận.
- Tham mưu với lãnh đạo phòng trong việc xử lý hàng tồn.
2. Phân tích và lập báo cáo:
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện lập báo cáo kho vật tư, tài sản đúng quy định.
- Soát xét báo cáo tổng hợp nhập- xuất - tồn vật tư tài sản.
- Báo cáo quản trị hàng tồn kho.
- Tình hình hoạt động của bộ phận trong từng tháng, quý, năm.
- Báo cáo tổng hợp số liệu phục vụ cho công việc quyết toán tháng, quý, năm.
3. Thực hiện các công việc ISO, 5S , KPI và đào tạo nghiệp vụ:​​
- Phân công thực hiện lưu trữ chứng từ theo đúng quy định.
- Tổ chức thực hiện KPI tại bộ phận.
- Thực hiện ISO, 5S
- Thực hiện đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kho vận.
1 năm trước Xem thêm

Kỹ Sư Quy Trình

23/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Thiết lập, xây dựng, theo dõi và cập nhật liên tục quy trình sản xuất sản phẩm, điểm số lao động và hao hụt
- Xây dựng các công đoạn sản xuất, điểm số lao động cho toàn bộ quy trình sản xuất của nhà máy.
- Phối hợp với chuyên viên Công Nghệ/chuyên viên kỹ thuật để thống nhất các quy trình sản xuất.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát và cập nhật liên tục quy trình sản xuất, điểm số lao động đúng với sản xuất thực tế.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến quy trình sản xuất, điểm số lao động
- Phối hợp với Sản Xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình sản xuất, điểm số lao động, hao hụt.
2. Thực hiện cải tiến liên tục trong sản xuất.
- Nghiên cứu và hinh thành các quy trinh sản xuất.
- Đưa ra các biện pháp cải tiến rút ngắn thời gian sản xuất.
- Chuấn hóa quy trình sản xuất.
3. Phân tích Dữ Liệu
- Phối hợp với Phòng Kế Hoạch và Phòng Sản Xuất để đảm bảo tất cả sản phẩm đếu có quy trình sản xuất.
- Phối hợp với Phòng QTCL phân tích lỗi và đề xuất hành động khắc phục-ngăn ngừa
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Chụp Hình Sản Phẩm

16/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1.Chụp hình sản phẩm/bán thành phẩm(Trọng số: 35%)
Tiếp nhận các thông tin về dữ liệu mã sản phẩm/bán thành phẩm từ bộ phận kiểm hàng, xữ lý và liên hệ bổ sung dữ liệu còn thiếu.Tập hợp thông tin theo tiêu chí cần thu thập.
Chụp hình sản phẩm/bán thành phẩm đã và sẽ lưu hành trên hệ thống
-> Ảnh chụp phải đúng với sản phẩm/bán thành phẩm
Hiệu chỉnh hình ảnh sau khi chụp (Trọng số: 35%)
2.Hiệu chỉnh hình ảnh sau khi chụp, hình ảnh phải được hiệu chỉnh rõ ràng, dễ dàng nhận dạng
->Ánh hiệu chỉnh phải đúng với sản phẩm/bán thành phẩm
Lưu trữ và truyền thống hình ảnh sản phẩm vào hệ thống (Trọng số: 30%)
3.Lưu trữ hình ảnh vào thư mục chung
-> Thư mục có đầy đủ hình ảnh
1 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Kinh Doanh ( Thị Trường)

11/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

1. Chào hàng và tiếp thị các sản phẩm PNJ.
Chào hàng và giao nhận hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng, theo kế hoạch chào hàng của bộ phận tại từng thị trường.
Tìm kiếm, duy trì, phát triển và chăm sóc tốt khách hàng cũng như thị trường được giao quản lý.
2. Trưng bày, bảo quản hàng hóa tại Trung Tâm Nhiêu Tâm.
Sắp xếp, trưng bày và bảo quản hàng hóa theo quy định
Nhận tiền và nguyên liệu của khách hàng nộp cho thủ quỹ, thủ kho nguyên liệu ngay sau khi đi chào hàng về chi nhánh
Đảm bảo hàng hóa đầy đủ. Cập nhật sổ giá vàng, nhắn tin thông báo trọng lượng vàng bán được cho TĐV, đảm bảo giá vàng, giá công và trọng lượng hàng hóa phải chính xác và theo đúng quy định của Công ty.
Thực hiện đặt hàng hóa, đề xuất về mẫu mã phù hợp với nhu cầu thị trường.
3. Công tác sau chào hàng
Lập báo cáo bán hàng, bảng kê thu mua hàng hóa, nguyên liệu, báo cáo sau chào hàng chuyển cho kế toán hàng hóa và kế toán nguyên liệu, Trưởng bộ phận kiểm tra.
Thực hiện đặt hàng hóa, đề xuất về mẫu mã để đáp ứng theo yêu cầu của thị trường và khách hàng, phù hợpvới khả năng của Công ty, đảm bảo không để tồn hàng hóa.
Báo cáo số lượng hàng tồn, số lượng hàng cần cho Trưởng bộ phận, thường xuyên đối chiếu số lượng hàng hóa với kế toán.
Hoàn tất các chứng từ trong ngày theo quy định, chuyển cho Trưởng đơn vị ký duyệt trước khi nộp cho các bộ phận khác.
Thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ do Chi nhánh và Công ty ban hành, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của tổ Trưởng.
1 năm trước Xem thêm

Export Customer Service

09/08/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

1. Theo dõi đáp ứng tốt các đơn hàng của khách.
(Trọng số: 70%)
- Nhận bản thiết kế mẫu, file 3D của khách hàng, đặt hàng mẫu gửi cho khách hàng sau khi mẫu gốc hoàn thành.
- Lập và gửi xác nhận đơn hàng cho khách hàng, đặt hàng & truyền đơn hàng cho Phòng Kế hoạch.
- Liên lạc, trao đổi với khách hàng các thông tin liên quan đến đơn hàng (mẫu, giá, tiến độ thực hiện, các vấn đề kĩ thuật….) và phản hồi cho các bộ phận liên quan.
- Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phản hồi với P.QTCL để có biện pháp khắc phục phòng ngừa. Thông tin lại cho khách hàng về hướng xử lí, khắc phục đối với những đơn hàng bị khách hàng phàn nàn về chất lượng sản phẩm...
2. Chăm sóc khách hàng.
(Trọng số: 10%)
- Thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng theo kế hoạch chung đã được duyệt.
- Phản hồi nhanh các yêu cầu của khách liên quan đến giá cả, mẫu mã, tiến độ giao hàng…
- Phản hồi, giải quyết kịp thời các phàn nàn của khách hàng.
- Tham gia tiếp khách hàng cùng Giám đốc khi khách đến công ty làm việc, thăm viếng.
3. Kiểm soát công nợ khách hàng; theo dõi nhập - xuất - tồn các nguyên liệu, tài sản ký gửi của khách hàng.
(Trọng số: 10%)
- Theo dõi, đôn đốc việc thanh toán công nợ của khách hàng.
- Hàng tháng thông kê lượng kim cương và nguyên vật liệu của khách còn tồn theo định mức để đối chiếu với số liệu của kho công ty và báo cáo số tồn kho thực tế cho khách hàng.
- Thực hiện giao nhận tài sản kí gửi của khách hàng (khuôn, mẫu, mũi dấu, công cụ dụng cụ…) theo đúng quy định của công ty.
- Theo dõi, đôn đốc việc thanh toán công nợ của khách hàng.
- Hàng tháng thông kê lượng kim cương và nguyên vật liệu của khách còn tồn theo định mức để đối chiếu với số liệu của kho công ty và báo cáo số tồn kho thực tế cho khách hàng.
- Thực hiện giao nhận tài sản kí gửi của khách hàng (khuôn, mẫu, mũi dấu, công cụ dụng cụ…) theo đúng quy định của công ty.
- Theo dõi, đôn đốc việc thanh toán công nợ của khách hàng.
- Hàng tháng thông kê lượng kim cương và nguyên vật liệu của khách còn tồn theo định mức để đối chiếu với số liệu của kho công ty và báo cáo số tồn kho thực tế cho khách hàng.
- Thực hiện giao nhận tài sản kí gửi của khách hàng (khuôn, mẫu, mũi dấu, công cụ dụng cụ…) theo đúng quy định của công ty.
- Theo dõi, đôn đốc việc thanh toán công nợ của khách hàng.
- Hàng tháng thông kê lượng kim cương và nguyên vật liệu của khách còn tồn theo định mức để đối chiếu với số liệu của kho công ty và báo cáo số tồn kho thực tế cho khách hàng.
- Thực hiện giao nhận tài sản kí gửi của khách hàng (khuôn, mẫu, mũi dấu, công cụ dụng cụ…) theo đúng quy định của công ty.
- Theo dõi, đôn đốc việc thanh toán công nợ của khách hàng.
- Hàng tháng thông kê lượng kim cương và nguyên vật liệu của khách còn tồn theo định mức để đối chiếu với số liệu của kho công ty và báo cáo số tồn kho thực tế cho khách hàng.
- Thực hiện giao nhận tài sản kí gửi của khách hàng (khuôn, mẫu, mũi dấu, công cụ dụng cụ…) theo đúng quy định của công ty.
- Theo dõi, đôn đốc việc thanh toán công nợ của khách hàng.
- Hàng tháng thông kê lượng kim cương và nguyên vật liệu của khách còn tồn theo định mức để đối chiếu với số liệu của kho công ty và báo cáo số tồn kho thực tế cho khách hàng.
- Thực hiện giao nhận tài sản kí gửi của khách hàng (khuôn, mẫu, mũi dấu, công cụ dụng cụ…) theo đúng quy định của công ty.
4. Tạo thêm nhu cầu đặt hàng cho khách
(Trọng số: 5%)
- Tìm hiểu nhu cầu về mẫu mã, hàng hóa của khách hàng và đề xuất thiết kế các mẫu mã phù hợp để chào hàng.
- Chủ động chọn mẫu phù hợp từ các nguồn mẫu có sẵn để chào hàng cho khách.
- Giới thiệu đến khách hàng các chương trình ưu đãi, các bộ sưu tập mới…theo kế hoạch tiếp thị chung đã được duyệt.
- Đặt hàng & theo dõi tiến độ sản xuất hàng mẫu (sample) cho khách.
5. Thực hiện các phân tích, báo cáo theo định kì, đột xuất. Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.
(Trọng số: 5%)
1 năm trước Xem thêm

Quality Assurance (QA) Engineer

08/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Thực hiện công việc chất lượng hệ thống ISO 9001.
- Lập kế hoạch triển khai và giám sát thực hiện các kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét lãnh đạo của công ty.
- Theo dõi các phòng, khu vực xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng.
- Theo dõi các đơn vị thực hiện các hành động cải tiến, khắc phục phòng ngừa.
- Lập kế hoạch triển khai và giám sát việc soát xét các tài liệu chất lượng.
- Soạn thảo các quy trình, thủ tục cho các công đoạn trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục trong hoạt động các đơn vị của công ty.
- Ban hành tài liệu liên quan đến các khu vực sản xuất, lưu trữ và kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng của phòng KTNT.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực chất lượng hệ thống.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến những vấn đề liên quan hệ thống chất lượng của công ty.
2. Thực hiện hoạt động 5S và môi trường.
- Phối hợp với phòng QTHC tổ chức, triển khai và kiểm soát các đơn vị lập và thực hiện các kế hoạch, mục tiêu về 5S, môi trường.
- Tổ chức, triển khai các cuộc đánh giá 5S, môi trường tại các đơn vị trong công ty.
- Tổ chức, triển khai và giám sát các lớp đào tạo, hướng dẫn về 5S, môi trường.
- Báo các định kỳ và đột xuất về công tác 5S, tổng vệ sinh, môi trường
- Ban hành, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan về 5S, môi trường.
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Chất Lượng (QA)

08/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Thực hiện công việc chất lượng hệ thống ISO 9001.
- Lập kế hoạch triển khai và giám sát thực hiện các kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét lãnh đạo của công ty.
- Theo dõi các phòng, khu vực xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng.
- Theo dõi các đơn vị thực hiện các hành động cải tiến, khắc phục phòng ngừa.
- Lập kế hoạch triển khai và giám sát việc soát xét các tài liệu chất lượng.
- Soạn thảo các quy trình, thủ tục cho các công đoạn trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục trong hoạt động các đơn vị của công ty.
- Ban hành tài liệu liên quan đến các khu vực sản xuất, lưu trữ và kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng của phòng KTNT.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực chất lượng hệ thống.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến những vấn đề liên quan hệ thống chất lượng của công ty.
2. Thực hiện hoạt động 5S và môi trường.
- Phối hợp với phòng QTHC tổ chức, triển khai và kiểm soát các đơn vị lập và thực hiện các kế hoạch, mục tiêu về 5S, môi trường.
- Tổ chức, triển khai các cuộc đánh giá 5S, môi trường tại các đơn vị trong công ty.
- Tổ chức, triển khai và giám sát các lớp đào tạo, hướng dẫn về 5S, môi trường.
- Báo các định kỳ và đột xuất về công tác 5S, tổng vệ sinh, môi trường
- Ban hành, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan về 5S, môi trường.
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Bảo Trì Điện

07/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Quản lý bảo trì máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất (Trọng số: 40%)
- Quản lý toàn bộ hồ sơ thiết bị máy móc các dây chuyền sản xuất
- Quản lý tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất
- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ.
- Tổ chức triển khai các kế hoạch bảo trì định kỳ.
- Chuẩn bị các phương án
- Trực tiếp tham gia công tác bảo trì sửa chữa và hướng dẫn nhân viên thực hiện.
- Thiết lập các tài liệu Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn bảo trì – sửa chữa. Triển khai và huấn luyện nhân viên thực hiện và giám sát.
- Đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hoạt động máy móc thiết bị
2. Chuẩn bị vật tư dự phòng chuẩn bị cho bảo trì - bao gồm vật tư mua và vật tư gia công chế tạo (Trọng số: 30%)
- Lập kế hoạch vật tư phụ tùng dự phòng.
- Chuẩn bị việc cung ứng vật tư dự phòng và gia công chế tạo phụ tùng cho bảo trì sửa chữa.
3. Công tác an toàn hệ thống điện, thiết bị điện (Trọng số: 20%)
- Quản lý hệ thống điện toàn Công ty và các thiết bị của hệ thống điện theo sự phân công của Trưởng Phòng và Tổ Trưởng Bảo trì Điện
- Thực hiện các giải pháp an toàn hệ thống điện theo chương trình quản lý an toàn điện cho toàn hệ thống điện và an toàn thiết bị điện trong toàn Công ty.
- Tham gia đào tạo hướng dẫn an toàn điện cho nhân viên vận hành và nhân viên Cơ Điện
4. Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội quy lao động, vệ sinh 5S, an toàn (Trọng số: 10%)
- Thực hiện các công việc liên quan về nội quy lao động, vệ sinh, 5S, an toàn trong phạm vi công việc được phân công
1 năm trước Xem thêm

Recruitment Specialist

07/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Tuyển chọn nhân sự và thực thi các hoạt động tuyển dụng (Trọng số: 80%)
- Thực hiện các kế hoạch tuyển nhân sự và nguồn nhân lực nội bộ
- Thực hiện và quản lý công việc tuyển dụng theo đúng chính sách và quy trình tuyển dụng công ty
- Tìm kiếm và sàn lọc hồ sơ ứng viên.
- Lên lịch phỏng vấn và thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng viên;
- Tổ chức sơ tuyển (trực tiếp và qua điện thoại) các vị trí tuyển dụng đã được phân công.
- Quản lý và tham gia phỏng vấn, đánh giá, tư vấn ra quyết định chọn lựa ứng viên dự tuyển cho các vị trí tuyển dụng.
- Cập nhật và quản lý ngân hàng dữ liệu ứng viên trên phần mềm nhân sự.
- Tổng hợp, soát xét và thực hiện hệ thống bài kiểm tra dành cho ứng viên cũng như các bảng câu hỏi phỏng vấn và các công cụ phục vụ công tác tuyển dụng.
- Tham vấn Trưởng bộ phận tuyển dụng và các Trưởng đơn vị trong việc tuyển chọn nhân sự.
- Kiểm tra hồ sơ nhân sự được tiếp nhận và hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận cho nhân viên mới khi có yêu cầu.
- Gởi thư mời tuyển dụng và thư cám ơn.
- Quản lý nội dung quảng cáo đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng: báo giấy, báo mạng, website tuyển dụng, mạng xã hội, các trường đào tạo liên kết, câu lạc bộ chuyên ngành, từ các danh sách thông tin ứng viên khác.
- Quản lý thông báo tuyển dụng nội bộ.
- Quản lý việc cập nhật thông tin tuyển dụng trên website PNJP, Fanpage Tuyển dụng PNJP.
- Tìm kiếm thông tin, ứng viên từ các nguồn khác.
- Đo lường và kiểm soát và giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
2. Quảng bá thương hiệu nhân sự (Trọng số: 20%)
- Thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu nhân sự PNJP.
- Tổ chức các chương trình ngày hội việc làm tại địa phương cũng như tại các trung tâm giới thiệu việc làm.
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Đào Tạo

01/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Lập kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo huấn luyện (Trọng số: 15%)
- Lập kế hoạch đào tạo theo chức danh (nội bộ và tuyển mới)
- Phối hợp đánh giá việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào thực tiễn công việc của các vị trí làm việc tại PNJP.
- Phối hợp đánh giá việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào thực tiễn công việc của các vị trí làm việc thuộc Công ty được phân công.
2. Xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo (Trọng số: 20%)
- Xây dựng, rà soát và hiệu chỉnh các quy trình đào tạo theo quy định phù hợp với hoạt động sản xuất – kinh doanh và chiến lược nhân sự của Công ty.
- Chuẩn hóa và cập nhật giáo trình đào tạo nội bộ (bao gồm tài liệu giảng viên, slide bài giảng, tài liệu học viên, handout và các bài tập)
- Soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm, bài thi đánh giá cuối khóa, đề tài báo cáo trong và sau thử việc.
- Xây dựng các học liệu video và audio.
- Thực hiện các chính sách đối với giảng viên nội bộ toàn PNJP.
3. Giảng dạy (Trọng số: 40%)
- Giảng dạy hội nhập cho nhân sự mới
- Giảng dạy các lớp kỹ năng mềm
- Dự giờ các lớp đào tạo nội bộ/ inhouse được phân công
4. Kiểm soát chất lượng đào tạo và Báo cáo đào tạo (Trọng số: 15%)
- Điểm danh lớp học do mình phụ trách
- Thực hiện báo cáo đánh giá lớp học do mình phụ trách theo mẫu.
- Theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ học viên trong quá trình đào tạo.
- Cập nhật giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm soát chất lượng giảng dạy tại PNJP.
5. Định hướng phát triển nghề nghiệp (Trọng số: 10%)
- Thiết kế, thực hiện, theo dõi và đánh giá chương trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí nhân viên, chuyên viên hoặc các vị trí công việc khác được phân công.
- Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo và theo sát quá trình đào tạo của quản trị viên tập sự được phân công
- Phối hợp xây dựng nội dung, kịch bản các chương trình hội thảo định hướng và phát triển nghề nghiệp cho các chức danh được phân công.
1 năm trước Xem thêm
1. Xây dựng kế hoạch, tiếp thị phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp - sản phẩm quà tặng doanh nghiệp
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt mức tăng trưởng về doanh thu, khách hàng, lợi nhuận, tối ưu chi phí theo mục tiêu của công ty
- Xây dựng các chương trình, chính sách khách hàng, chăm sóc khách hàng thuộc lĩnh vực hợp đồng.
- Xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch tiếp cận đối với từng nhóm khách hàng.
- Xây dựng các quy trình, quy định đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu của công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất.
2. Triển khai, thực hiện, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh
- Tổ chức và thực hiện kế hoạch, tiếp thị và phát triển khách hàng doanh nghiệp theo các chương trình kế hoạch đã đề ra.
- Lập và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng từ khi ký kết đến khi hoàn tất hợp đồng.
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng đối sách phù hợp trong ngắn hạn và trung hạn.
- Thực hiện báo cáo. Xử lý thông tin, số liệu định kỳ và từng thời điểm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tối ưu.
1 năm trước Xem thêm

Kế Toán Trưởng

11/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán chi tiết.
- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Kiểm tra việc lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế và các giải trình chi tiết
- Chỉ đạo cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
2. Quản lý và điều hành công việc của cán bộ nhân viên trong phòng
- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát kiểm tra việc thực hiện.
- Phân công sắp xếp công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các kế toán trong phòng và hệ thống cụm.
- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
- Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ … và thanh toán, quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý két/tiền mặt của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
5. Điều phối và đề xuất.
- Điều phối tiền phù hợp với tình hình kinh doanh cửa hàng tại đơn vị.
- Soát xét các khoản công nợ phát sinh, các khoản công nợ quá hạn, tồn đọng và đề xuất xử lý.
- Soát xét các lượng hàng tồn đọng.
1 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên IT Dự Án ERP

07/07/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

Thực hiện các công việc liên quan đến hạ tầng CNTT đảm bảo hệ thống vận hành ổn định đồng thời lập trình ABAP trên SAP để bảo đảm hệ thống phục vụ các yêu cầu phát triển các báo cáo, chương trình của các đơn vị nghiệp vụ.
1. Thực hiện theo dõi giám sát các hoạt động CNTT (Trọng số: 50%)
- Theo dõi gíám sát hệ thống mạng
- Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của dự án.
- Thực hiện chế độ an ninh mạng theo quy định của Công ty
- Đảm bảo hệ thống SAP ERP vận hành ổn định.
- Đảm bảo các máy tinh, máy in,… kết nối và vận hành ổn định trên hệ thống SAP ERP
2. Lập trình ABAP (Trọng số: 40%)
- Thực hiện việc lập trình bằng ngôn ngữ ABAP cho hệ thống SAP ERP.
- Hỗ trợ triển khai dự án phần mềm đã phát triển theo sự điều phối của trưởng bộ phận.
- Tham giá quá trình cài đặt cấu hình database, application, report server…
- Báo cáo quá trình hỗ trợ triển khai cho trưởng bộ phận
- Đảm bảo hoàn thành các báo cáo, chương trình phục vụ cho các yêu cầu từ nghiệp vụ.
- Dự án phần mềm được triển khai đúng kế hoạch và hoạt động ổn định.
3. Đào tạo (Trọng số: 10%)
- Hỗ trợ hướng dẫn UAT cho nghiệp vụ.
- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn các cá nhân, bộ phận sử dụng phần mềm.
- Người dùng hiểu và sử dụng phần mềm đúng mục đích, yêu cầu công việc.
1 năm trước Xem thêm

Export Sales Manager

30/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Hoạch định, tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp thị xuất khẩu
(Trọng số: 30%)
- Hoạch định, tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp thị quốc tế theo định hướng chiến lược của công ty.
- Khảo sát thị trường, định hướng chiến lược sản phẩm cho từng thị trường và khách hàng xuất khẩu.
- Xây dựng cơ cấu giá xuất khẩu cạnh tranh, phù hợp với từng khách hàng.
- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tham gia các hội chợ trang sức quốc tế.
2. Hoạch định, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
(Trọng số: 30%)
- Xây dựng chỉ tiêu phát triển khách hàng mới, chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu cho từng khách hàng, thị trường từ chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu xuất khẩu chung của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu, từ công đoạn báo giá, làm mẫu cho khách đến công đoạn đặt hàng công ty và xuất hàng cho khách.
- Kiểm tra, giám sát công tác lưu mẫu, mã, giá hàng xuất khẩu.
- Giám sát/ giải quyết các phản hồi của khách hàng.
- Kiểm tra, duyệt giá hàng xuất khẩu theo khung giá đã được Ban TGĐ duyệt.
3. Thiết lập, kiểm tra, giám sát các quy trình hoạt động của đơn vị theo tiêu chí phù hợp, nhất quán và hiệu quả.
(Trọng số: 10%)
- Xây dựng các quy trình, chuẩn mực hoạt động của Phòng Xuất khẩu.
- Định kỳ hàng năm rà soát, cải tiến các quy trình hoạt động của Phòng Xuất khẩu.
- Cập nhật các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan Hải quan để lựa chọn phương thức xuất khẩu hiệu quả, phù hợp quy định.
4. Phân tích và báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ/đột xuất cho P.TGĐ phụ trách.
(Trọng số: 20%)
- Lập báo cáo phân tích số liệu chính xác, đúng hạn sau mỗi chương trình tiếp thị.
- Báo cáo kết quả kinh doanh xuất khẩu định kỳ tháng/ quý/ năm.
5. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ Phòng Xuất khẩu
(Trọng số: 10%)
- Xây dựng cơ cấu tổ chức của Phòng Xuất khẩu.
- Tuyển dụng, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức của phòng và phù hợp với kế hoạch phát triển xuất khẩu.
- Xây dựng, áp dụng KPIs và hệ thống đánh giá thành tích.
- Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
- Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
- Động viên, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
- Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
- Lãnh đạo và kiểm soát việc tuân thủ Nội quy lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ XN.
- Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
- Đào tạo NV mới và đề xuất nâng cao nghiệp vụ CBNV nội bộ Phòng
1 năm trước Xem thêm

Planning Supervisor/ Giám Sát Kế Hoạch

27/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Prepare operational schedules and coordinate manufacturing activities to ensure production and quality of products meet specifications.
- Monitor and synthesize data of all orders from the coordination department & previous stage to make reports evaluate about actual production.
- Closely follow up the inventory of production area in order to better plan and correct problems as necessary to meet customer commitments
- Make reports that reflect the production situation, delivery progress and inventory at each stage.
- Manage Planning Department team: Responsibility in monitor, remind and guide all task for planning specialists base on our objectives.
- Based on data reported, situation analysis, give advice for Manager and the Board of Directors in making decisions which suitable with the actual production and sales, ensuring the stability of production.
- Perform other related duties as assigned by management.
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Nhân Sự (HRBP Supervisor)

05/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Tuyển dụng & Đào tạo (30%):
- Giám sát định biên nhân sự, đề xuất nhân sự Khối Kỹ thuật;
- Quản lý ứng viên trong thời gian thử việc.
- Tổ chức đánh giá chuyên môn sau thời gian thử việc, thực hiện thủ tục trong và sau thử việc.
- Giám sát tuyển dụng theo đề xuất nhân sự cấp bậc.
- Soát xét Thư mời nhận việc, Quyết định tuyển dụng.
2. Lương - Phúc lợi (30%):
- Soát xét việc điều động, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm nhân sự Khối.
- Theo dõi, kiểm soát phụ cấp của Khối.
- Đề xuất các chính sách lương, thưởng, phụ cấp hiệu quả cho Khối.
- Thực hiện phỏng vấn tái ký HĐLĐ.
- Quản lý, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thôi việc, Phỏng vấn thôi việc.
- Thực hiện việc xây dựng và kiểm soát định biên nhân sự hệ thống Khối.
- Triển khai xây dựng và đánh giá KPIs của các chức danh cho Khối đến từng vị trí để xác định thành tích cuối năm.
3. Quan hệ lao động (20%):
- Giám sát các hoạt động truyền thông hai chiều các chính sách, hoạt động nhân sự của Công ty.
- Giám sát xây dựng QHLĐ theo định hướng giá trị và văn hóa của Công ty, phù hợp với pháp luật.
- Xử lý kỷ luật, thi đua, khen thưởng theo đúng quy trình, quy định của Luật lao động và Nội quy Công ty.
4. Nâng cao chất lượng nhân sự (18%):
- Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực nhân sự các vị trí theo từng thời điểm.
- Tổ chức thực hiện đánh giá năng lực nhân sự Khối.
- Đề xuất đào tạo chuyên môn cho nhân sự.
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cho các vị trí.
5. ISO, 5S, Quy trình của đơn vị (5%):
- Thực hiện các công việc, báo cáo về chất lượng, môi trường, 5S.
- Báo cáo tính tuân thủ của đơn vị.
- Theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh các quy trình hoạt động.
*** QUYỀN LỢI/ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:
- Chế độ đãi ngộ cạnh tranh.
- Lương tương xứng năng lực. Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13, 14, 15. Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….
- Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện tốt hơn Luật quy định.
- Bảo hiểm tai nạn, kiểm tra sức khỏe định kì cho toàn bộ nhân viên.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.
- Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.
- Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội Văn hóa, Văn nghệ,...
- Địa điểm làm việc: Số 23, đường 14, Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
2 năm trước Xem thêm

Project Manager

16/05/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Thay mặt TGĐ PNJP chỉ đạo và Giám sát hoạt động dự án.
(Trọng số: 60%)
- Giám sát toàn diện các hoạt động dự án đang thực hiện tại PNJP.
- Tổng hợp, báo cáo, phân tích hiệu quả, tiến độ thực hiện các dự án.
- Đánh giá và tham mưu cho TGĐ các quyết định, chỉ đạo thực hiện dự án.
- Triển khai, giám sát việc triển khai các chỉ đạo của TGĐ đối với các dự án tại Công ty.
- Tham gia các hoạt động dự án, các cuộc họp theo sự ủy quyền từ TGĐ.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện dự án để đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho TGĐ về tiến độ, hiệu quả thực hiện.
- Đề xuất và tham mưu các ý kiến trợ giúp Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
- Tham gia các cuộc họp mà Tổng Giám đốc tham dự hoặc được cử làm đại diện.
- Làm đầu mối chuẩn bị và kiểm tra việc cung cấp các điều kiện hậu cầu thiết yếu để Tổng Giám đốc điều hành công việc thuận lợi
- Giải quyết các hồ sơ dự án trong phạm vi đươc phân quyền.
2. Thực hiện các công việc trợ lý cho TGĐ.
(Trọng số: 40%)
- Là đầu mối truyền tải các thông tin từ Tổng Giám đốc tới các Phòng ban liên quan và ngược lại.
- Tham mưu cho công tác quản lý điều hành.
- Tham mưu về việc bảo quản các tài sản và mọi hoạt động dự án của Công ty.
- Tham mưu về các hoạt động liên quan phát triển các dự án của Công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc xây dựng các mối quan hệ với những đối tác và hợp tác cho các dự án tiếp theo trong tương lai.
- Chuẩn bị các báo cáo dự án cho TGĐ.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Quản Trị Hành Chính

16/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Quản lý hành chính
(Trọng số: 35%)
 Dịch vụ hành chính:
 Hoạch định các chính sách, quy trình, quy định hoạt động công tác hành chính.
 Định hướng, kiểm tra giám sát và đề xuất các dịch vụ hành chính, dịch vụ hỗ trợ nhằm đảm bảo điều kiện, môi trường, phương tiện làm việc để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của PNJP bao gồm: Cấp phát đồng phục, nước uống, thủ tục hành chính, công tác hậu cần, y tế, an ninh, sự kiện PNJP , xe cơ quan, mua sắm trang thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng, văn thư,…
 Định hướng xây dựng công tác hành chính, môi trường làm việc, phương tiện làm việc.
 Soát xét kế hoạch ngân sách Hành chính PNJP và kiểm soát đúng ngân sách.
 Công tác văn thư, lưu trữ, pháp chế:
 Định hướng thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và quy định của PNJP cả hồ sơ cứng và hồ sơ mềm.
 Định hướng, kiểm soát việc soạn thảo các tài liệu, hồ sơ pháp lý của PNJP .
 Chăm sóc y tế, khám sức khỏe cho CBCNV:
 Hoạch định công tác y tế tại PNJP, đảm bảo đúng pháp luật.
2. Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng tài sản, cơ sở vật chất của PNJP
(Trọng số: 20%)
 Quản lý, kiểm soát kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả nhất tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng của PNJP.
 Tham mưu, giám sát cho Ban Giám Đốc về thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng của PNJP.
 Giám sát thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, bảo trì tòa nhà, kế hoạch phòng ngừa, khắc phục.
3. Công tác an ninh toàn PNJP
(Trọng số: 40%)
 Định hướng xây dựng công tác an ninh và phòng cháy chữa cháy toàn PNJP.
 Định hướng phát triển đội ngũ bảo vệ toàn PNJP. Quản lý công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho bảo vệ, đảm bảo số lượng, chất lượng dịch vụ bảo vệ cho toàn PNJP.
 Định hướng, triển khai xây dựng các quy trình, quy định, hoạt động công tác an ninh. Đảm bảo an ninh trật tự cho toàn Công ty khi có sự cố phát sinh về an ninh trật tự.
 Kiểm soát, phân tích, đề xuất quy trình hoạt động hệ thống an ninh.
 Giám sát kế hoạch, phương án bảo vệ, an ninh, an toàn và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát. Đề xuất, tham mưu lãnh đạo các vấn đề liên quan đến bảo vệ, an ninh, an toàn và hệ thống an ninh.
 Hoạch định công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn về sử dụng điện, an toàn cơ sở vật chất cho PNJP, an toàn cho công tác áp tải/vận chuyển hàng hóa của PNJP.
4. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên.
(Trọng số: 5%)
 Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
 Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
 Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc phù hợp theo yêu cầu công việc.
 Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn.
 Thực hiện đánh giá thành tích theo thang thành tích đã xây dựng cho từng vị trí. Đề xuất khen thưởng hoặc các hình thức kỷ luật đối với các nhân sự trong bộ phận lên Ban Giám Đốc Công ty.
 Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.
- Thực hiện một số công việc khác do cấp trên giao.
2 năm trước Xem thêm

Cửa Hàng Trưởng - PNJ Quà Tặng Doanh Nghiệp

04/05/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

Quản lý tài chính tại cửa hàng, theo dõi hàng hóa, hóa đơn, có kế hoạch thu chi.
Kiểm soát công nợ bán hàng của nhân viên theo chỉ tiêu đưa ra trong từng chương trình, kế hoạch.
Quản lý nhân sự và hoạt động tại cửa hàng.
Tổng kết báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng quý, năm.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng

04/05/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

- Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu được giao.
- Chào đón khách, giới thiệu hàng hóa sản phẩm cho khách hàng
- Cung cấp các thông tin cần thiết về sản phẩm cho khách hàng. Tư vấn chọn lựa, thuyết phục khách mua hàng.
- Hướng dẫn khách hàng cách kiểm tra chất lượng sản phẩm, các lưu ý về sử dụng và bảo quản sản phẩm.
- Bảo quản, trưng bày, vệ sinh hàng hoá
- Kiểm kê hàng hoá, cân đối sổ sách – nộp tiền tiền bán hàng. Bổ sung mặt hàng thiếu trên tủ trưng bày.
2 năm trước Xem thêm

PNJ Engineering Leadership Development Program 2019

02/05/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Trong năm 2019 để phát triển đội ngũ kỹ sư giỏi cũng như đội ngũ lãnh đạo kế thừa cho Công ty PNJP, chúng tôi sẽ tổ chức chương trình “PNJ Engineering Leadership Development Program” - một chương trình dành riêng cho các bạn sinh viên khối kỹ thuật mới ra trường năng động, sáng tạo có kiến thức chuyên môn và đặc biệt có niềm đam mê cải tiến, đổi mới.
Quyền lợi của Quản trị viên tập sự:
- Được làm việc với những kỹ sư và quản lý giỏi trong nhà máy sản xuất nữ trang hàng đầu Châu Á
- Được đào tạo cả kiến thức và kỹ năng mềm trong quá trình làm việc
- Có nhiều cơ hội để trở thành những nhà quản lý tương lai của PNJP
- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh thị trường
- Lương tháng 13 và Lương thưởng KPI
- Phụ cấp cơm trưa và các phúc lợi khác
Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Pháp Chế

08/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Quản lý tài sản trí tuệ:
- Nhận đề xuất, lập đề xuất, kiểm tra và trình ký TGĐ về việc đăng ký nhãn hiệu.
- Liên hệ văn phòng Luật sư ký hợp đồng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, cấp giấy ủy quyền…và theo dõi kết quả thực hiện.
- Thanh toán phí, lệ phí…
- Giao văn bằng cho văn thư khi hoàn tất.
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý và quản lý hồ sơ Giấy đăng ký kinh doanh toàn Công ty:
- Nhận phiếu thông tin thành lập, thay đổi, giải thể… Chi nhánh, ĐKKD chuyển các phòng ban liên quan.
- Thực hiện các thông báo và quyết định thành lập, thay đổi, giải thể Chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
- Liên hệ nộp hồ sơ, nhận hồ sơ tại sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh, thành phố.
- Thực hiện thông báo nội bộ và sao y phát hành cho các đơn vị liên quan.
- Đăng bố cáo thành lập, thay đổi.
- Cung cấp giấy phép khi có yêu cầu.
- Làm thủ tục khắc dấu.
3. Xem xét các hợp đồng kinh tế ký kết với Công ty:
- Xem xét hợp đồng thuê nhà và mua bán tài sản.
- Xem xét và góp ý điều chỉnh các hợp đồng kinh tế ký kết với Công ty.
4. Thực hiện công tác pháp chế toàn Công ty:
- Soạn thảo quy chế hoạt động Công ty.
- Soạn thảo nội quy lao động Công ty.
- Soạn thảo thỏa ước lao động.
- Tư vấn giải quyết xử lý kỷ luật lao động, tranh chấp lao động và các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động.
- Tư vấn về mặt pháp lý cho các đơn vị khi ban hành các văn bản trình cơ quan nhà nước.
2 năm trước Xem thêm

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

07/04/2019

15 triệu - 20 triệu

Hồ Chí Minh

1. Thực hiện chế tạo, lắp ráp khuôn.
- Nhận bản vẽ và chỉnh sửa bản vẽ chế tạo
- Lập hồ sơ gia công chế tạo khuôn
- Nhận vật liệu và kiềm tra để chế tạo
- Triển khai việc chế tạo khuôn, gia công chi tiết
- Đo & kiểm tra chi tiết
- Thực hiện lắp ráp khuôn, chạy thử khuôn và bàn giao cho đơn vị sử dụng, tham gia nghiệm thu khuôn.
2. Thực hiện chế tạo chi tiết cơ khí, các công cụ.
- Lập danh sách các chi tiết cần gia công
- Triển khai việc thực hiện chế tạo các chi tiết cơ khí, các công cụ theo yêu cầu sản xuất.
- Triển khai việc thực hiện chế tạo phụ tùng theo danh mục phụ tùng dự phòng.
3. Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội quy lao động, vệ sinh 5S, an toàn.
- Chuẩn bị phương tiện làm việc, trang bị an toàn, đồng phục lao động.
- Tham gia và duy trì tình trạng vệ sinh, ngăn nắp tại khu vực làm việc trước, trong và sau giờ làm việc.
- Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về nhận thức: nôi quy, 5S, ISO, môi trường, PCCC, nhận thức về các giá trị của PNJ và những nội dung đào tạo khác.
- Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.
2 năm trước Xem thêm

Mechanical Maintenance Engineer

31/03/2019

15 triệu - 20 triệu

Hồ Chí Minh

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
- Quản lý toàn bộ hồ sơ thiết bị máy móc các dây chuyền sản xuất.
- Quản lý tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất
- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ.
- Tổ chức triển khai các kế hoạch bảo trì định kỳ.
- Trực tiếp tham gia công tác bảo trì sửa chữa và hướng dẫn nhân viên thực hiện.
- Thiết lập các tài liệu Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn bảo trì – sửa chữa. Triển khai và huấn luyện nhân viên thực hiện và giám sát.
- Đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hoạt động máy móc thiết bị
- Lập kế hoạch vật tư phụ tùng dự phòng.
- Chuẩn bị việc cung ứng vật tư dự phòng và gia công chế tạo phụ tùng cho bảo trì sửa chữa.
- Thực hiện các công việc liên quan về nội quy lao động, vệ sinh, 5S, an toàn trong phạm vi công việc được phân công
2 năm trước Xem thêm

Maintenance Manager

29/03/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động Phòng kỹ thuật Cơ Điện, thực hiện công việc bảo trì thiết bị sản xuất.
Tỷ trọng: 35%
• Nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động cho CBNV Phòng trong nhiệm vụ Bảo trì:
 Quản lý danh mục thiết bị, máy móc, CCDC trong hệ thống công ty đang đầu tư
 Thiết lập và xây dựng kế hoạch bảo trì theo qui định.
 Tổ chức bảo trì đúng kỳ hạn theo hạng mục và lưu hồ sơ.
 Qui định và Tổ chức kiểm tra vệ sinh công nghiệp từng thiết bị mỗi ngày sau sử dụng.
 Xử lý hư hỏng phát sinh theo qui trình. Ghi chép dữ liệu báo cáo và đề ra biện pháp KPPN.
 Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vận hành và sử dụng máy móc và trang thiết bị. Ghi nhận NC và lập biên bản sai phạm do không tuân thủ qui trình qui định.
 Kiểm tra an toàn điện/An toàn cháy nổ/An toàn lao động và môi trường. Cảnh báo nguy cơ hoặc đề xuất sửa chữa, thay đổi.
 Trực tiếp tiếp nhận thiết bị mua ngoài và kiểm tra, nghiệm thu.
 Sửa chữa, lắp đặt và vận hành thử.
 Chịu trách nhiệm liên đới về sự cố xảy ra của tất cả nội dung trên.
 Đánh giá phân tích hiệu quả sử dụng thiết bị toàn xí nghiệp, cụ thể là:
 Nhận dạng sự không phù hợp về: bố trí/ tính năng/ công suất/ thao tác vận hành/ mục đích sử dụng/an toàn sử dụng/ số lượng, và chi phí tiêu hao năng lượng khi sử dụng…. Đề xuất cải thiện khắc phục sự không phù hợp hoặc thay thế.
 Nhận dạng yếu tố lạc hậu của thiết bị và tìm kiếm thiết bị công nghệ mới thay thế.
 Đề xuất thiết bị mới thay thế thiết bị cũ lạc hậu có năng suất cao và hiện đại hơn.
 Phân tích các lợi ích, hiệu quả chi phí khi thay thế (bằng PP tính toán khoa học).
 Trình duyệt các dự án thay thế và đầu tư công nghệ, thiết bị mớ cho các dòng SP hiện hànhi.
2. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động Phòng kỹ thuật Cơ Điện, thực hiện chế tạo khuôn mẫu và thiết bị, CCDC phục vụ cho nhu cầu SẢN XUẤT và cải tiến công nghệ.
Tỷ trọng: 35%
Nhiệm vụ chỉ đạo CBNV Phòng trong nhiệm vụ chế tạo:
• Nhiệm vụ chế tạo:
 Nhận các yêu cầu chế tạo từ Các Phòng được BGĐ duyệt..
 Thiết kế Bản vẽ theo yêu cầu khách hàng nội bộ.
 Thực hiện việc chế tạo CCDC, khuôn mẫu, thiết bị… trong khả năng công nghệ hiện có.
 Đề xuất và đặt gia công ngoài khi ngoài khả năng Phòng kỹ thuật Cơ điện.
 Sửa chữa hoặc chế tạo các vật dụng, mà điều kiện trang bị có thể thực hiện.
 Chịu trách nhiệm về kết quả công việc do Phòng thực hiện.
 Tiếp nhận các File, bản vẽ cơ khí từ bên ngoài (Khi được ủy quyền) hoặc từ các bộ phận kỹ thuật chuyển qua.
 Soát xét và chỉnh sửa File theo nghiệp vụ cơ khí trước khi cho phù hợp và an toàn khuôn.
 Chế tạo khuôn và thiết bị và chịu trách nhiệm về khuôn và các thiết bị đã chế tạo.
 Tiếp cận các xu thế về công nghệ sản xuất nữ trang tương lai của thế giới.
 Thu thập và cung cấp các thông tin cho Ban Giám đốc công ty về thiết bị mới đang lưu hành trên thị trường trong ngoài nước, thiết bị sản xuất của đối thủ cạnh tranh.
 Tiếp nhận các yêu cầu thử nghiệm công nghệ, lập hồ sơ thử nghiệm và Đề xuất thử nghiệm. Triển khai thử nghiệm công nghệ.
 Tiếp nhận, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu, bảo trì máy móc thiết bị, cho các đơn vị liên quan của công ty và toàn Công ty
 Phân công tiếp nhận chuyển giao và nhận chuyển giao công nghệ từ bên ngoài. Đào tạo và hướng dẫn lại cho đơn vị sản xuất (có thể nhập 2 bước thành 1).
 Chuyển giao toàn bộ thông tin về công nghệ cho Phòng quản trị chất lượng
 Giám sát chi phí sản xuất theo kỳ vọng.
3. Vai trò hợp tác, kết nối và hỗ trợ tương quan nhằm đạt mục tiêu chiến lược công nghệ trong Hệ thống kỹ thuật công ty.
Tỷ trọng: 20%
 Chỉ đạo hoạt động của Phòng thực hiện các hoạt động tương tác để tạo ra SP đúng yêu cầu, bao gồm:
 Tất cả các Phòng và Khu vực sản xuất là khách hàng của Phòng kỹ thuật cơ điện.
 Tham mưu thực hiện việc kết nối công nghệ đầu tư được duyệt vào công nghệ hiện hành.
 Cung cấp yêu cầu, dữ liệu hoạt động có liên quan về công nghệ như qui trình vận hành, qui trình sản xuất, qui trình kỹ thuật… và cùng Phòng quản trị chất lượng kiểm soát sự tuân thủ trong quá trình .
 Phản hồi khi có sự không phù hợp và yêu cầu ngưng tiến trình không hoàn hảo.
 Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong khối kỹ thuật và là mắc xích kết nối toàn bộ hoạt động kỹ thuật công ty.
 Tham mưu và đề xuất các chương trình hành động về Công nghệ và chịu trách nhiệm với tư cách Thành viên của bộ phận kỹ thuật về sự phát triển Kỹ thuật SP.
4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ.
Tỷ trọng: 10%
 Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
 Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
 Động viện, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
 Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
 Lãnh đạo và kiểm soát việc tuân thủ Nội qui lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ công ty.
 Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
 Đào tạo NV mới và đề xuất nâng cao nghiệp vụ CBNV nội bộ Phòng
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kinh Doanh ( Senior Sales)

28/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Xây dựng kế hoạch, tiếp thị phát triển mảng khách hàng nghiệp - sản phẩm quà tặng nghiệp
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt mức tăng trưởng về thu, khách hàng, lợi nhuận, tối ưu chi phí theo mục tiêu của công ty
- Xây dựng các chương trình, chính sách khách hàng, chăm sóc khách hàng thuộc lĩnh vực hợp đồng.
- Xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch tiếp cận đối với từng nhóm khách hàng.
- Xây dựng các quy trình, quy định đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu của công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất.
2. Triển khai, thực hiện, kiểm tra, rà soát hoạt động
- Tổ chức và thực hiện kế hoạch, tiếp thị và phát triển khách hàng nghiệp theo các chương trình kế hoạch đã đề ra.
- Lập và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng từ khi ký kết đến khi hoàn tất hợp đồng.
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng đối sách phù hợp trong ngắn hạn và trung hạn.
- Thực hiện báo cáo. Xử lý thông tin, số liệu định kỳ và từng thời điểm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tối ưu.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Trade Marketing

23/03/2019

15 triệu - 20 triệu

Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai hiệu quả của các chương trình Trade Marketing qua đó đẩy mạnh hoạt động khai thác doanh thu tại kênh bán hàng Quà tặng Doanh Nghiệp và quảng bá mảng kinh doanh Quà tặng doanh nghiệp của PNJ đến với khách hàng.
- Tìm hiểu, xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy doanh thu, quảng bá nhãn hiệu, triển khai các hoạt động giới thiệu sản phẩm qùa tặng doanh nghiệp tại các hội chợ, hội nghị doanh nghiệp,...
- Chủ động làm việc và quản lý công việc với các đối tác marketing
- Giám sát việc triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi nhằm hỗ trợ đơn vị kinh doanh
- Có hiểu biết xây dựng và triển khai các chương trình Marketing Digital như Google Ad, Facebook Marketing, Email Marketing, SMS Marketing…của kênh quà tặng doanh nghiệp theo chiến lược kinh doanh của Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp dựa trên ngân sách được phân bổ
- Hỗ trợ, phối hợp với kinh doanh online đưa hình ảnh của mảng quà tặng doanh nghiệp PNJ đến với khách hàng
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm, bao bì, catalogue cho các sản phẩm Qùa tặng Doanh Nghiệp
2 năm trước Xem thêm

Recruitment Supervisor

02/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Tuyển chọn nhân sự và thực thi các hoạt động tuyển dụng.
(Trọng số: 50%)
- Thực hiện các kế hoạch tuyển nhân sự và nguồn nhân lực nội bộ bao gồm:Thực hiện và quản lý công việc tuyển dụng theo đúng chính sách và quy trình tuyển dụng công ty
- Quản lý và tham gia phỏng vấn, đánh giá, tư vấn ra quyết định chọn lựa ứng viên dự tuyển cho các vị trí tuyển dụng.
- Tổng hợp, soát xét và thực hiện hệ thống bài kiểm tra dành cho ứng viên cũng như các bảng câu hỏi phỏng vấn và các công cụ phục vụ công tác tuyển dụng.
- Tham vấn Trưởng bộ phận tuyển dụng và các Trưởng đơn vị trong việc tuyển chọn nhân sự.
- Quản lý nội dung quảng cáo đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng: báo giấy, báo mạng, website tuyển dụng, mạng xã hội, các trường đào tạo liên kết, câu lạc bộ chuyên ngành, từ các danh sách thông tin ứng viên khác.
- Quản lý thông báo tuyển dụng nội bộ.
- Quản lý việc cập nhật thông tin tuyển dụng trên website PNJP, Fanpage Tuyển dụng PNJP.
- Tìm kiếm thông tin, ứng viên từ các nguồn khác.
- Đo lường và kiểm soát và giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
2. Quảng bá thương hiệu nhân sự.
(Trọng số: 30%)
- Thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu nhân sự PNJP.
- Tổ chức các chương trình Management Trainee, Internship,..
- Tổ chức các chương trình ngày hội việc làm tại địa phương cũng như tại các trung tâm giới thiệu việc làm.
- Quản lý Fanpage tuyển dụng, thực hiện các video clip về tuyển dụng để thu hút ứng viên ứng tuyển
3. Quản lý nhân viên và thực hiện tài liệu theo tiêu chuẩn ISO
(Trọng số: 10%)
- Quản lý nhân viên tuyển dụng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan
- Quản lý việc lưu trữ tài liệu theo tiêu chuẩn ISO
4.Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên và thực hiện các công việc theo chỉ đạo cấp trên
(Trọng số: 10%)
- Tổ chức các chương trình gắn kết hàng năm
- Phối hợp với BP Đào tạo tổ chức các hội thảo gắn kết, các hội thảo chuyên đề khác,…
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kinh Doanh (Senior Sales)

14/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

* Xây dựng kế hoạch , tiếp thị phát triển mảng khách hàng nghiệp - sản phẩm quà tặng nghiệp
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt mức tăng trưởng về thu, khách hàng, lợi nhuận, tối ưu chi phí theo mục tiêu của công ty
- Xây dựng các chương trình , chính sách khách hàng, chăm sóc khách hàng thuộc lĩnh vực hợp đồng.
- Xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch tiếp cận đối với từng nhóm khách hàng.
- Xây dựng các quy trình, quy định đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu của công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất.
* Triển khai, thực hiện, tra, m sát hoạt động .
- Tổ chức thực hiện và thực hiện kế hoạch , tiếp thị và phát triển khách hàng nghiệp theo các chương trình kế hoạch đã đề ra.
- Lập, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng từ khi ký kết đến khi hoàn tất hợp đồng.
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng đối sách phù hợp trong ngắn hạn và trung hạn.
- Thực hiện báo cáo. Xử lý thông tin, số liệu định kỳ và từng thời điểm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tối ưu.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất.
------------------------
Job Responsibilities:
* Building business plans, the development of business customers - business gift products
- Develop business plans to achieve revenue growth, customers, profits, optimize costs according to the business objectives of the company.
- Develop programs, customer policies, customer care in the field of
- Build up a list of potential customers, planning for each customer group.
- Develop procedures and regulations to meet business needs according to business objectives of the company.
* Deploying, implementing, monitoring and supervising business activities.
- Organize the implementation and implementation of business plans, and enterprise customer development in accordance with the planned programs.
- Make and monitor the implementation of the contract from the signing to the completion of the contract.
- Collecting market information and competitors to develop suitable short-term and medium-term responses.
- Make a report. Processing information, business data periodically and from time to time, timely adjust the optimal plan.
2 năm trước Xem thêm

Product Engineer

13/01/2019

15 triệu - 20 triệu

Hồ Chí Minh

1. Thực hiện triển khai mẫu mới, soát xét bản mô tả sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và kinh doanh :
- Tiếp cận và cập nhật các xu hướng, kiểu dáng, phương pháp, quy trình sản xuất dòng sản phẩm nữ trang hiện có trên thị trường.
- Thu thập thông tin và phân tích thông tin về dòng sản phẩm nữ trang hiện đang lưu hành trên thị trường trong ngoài nước, của đối thủ đang được tiêu thụ tốt.
- Nghiên cứu kiểu dáng, kết cấu, tính năng sử dụng của sản phẩm để phù hợp cho sản xuất, kinh doanh.
- Giới thiệu và truyền thông Sản phẩm mới có kết cấu phức tạp.
2. Thực hiện phát triển mẫu mới theo nhu cầu, xu hướng thị trường :
- Phối hợp với các Phòng, Khu vực sản xuất triển khai tạo mẫu mới phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Thực hiện cải tiến thử nghiệm về các kiểu sản phẩm mới, máy móc mới hoặc nhu cầu phát triển theo chỉ đạo Phòng.
- Cung cấp đầy đủ thông tin cho nhóm thiết kế về kết cấu sản phẩm.
- Xử lý phản hồi về Sản phẩm khi có sự không phù hợp trong kết cấu thiết kế.
- Tham mưu, đề xuất giải pháp các chương trình hành động về Sản phẩm mới và chịu trách nhiệm với tư cách Thành viên hệ kỹ thuật.
3. Chịu trách nhiệm bảo mật nguồn tài nguyên ý tưởng, tài sản vật tư, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ. Duy trì và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được giao.
- Đảm bảo các ý tưởng, bản vẻ, bản phác thảo đều phù hợp với tổ chức (hiện tại) và không được sao chép hoặc truyền tải ra bên ngoài khi tổ chức chưa cấp quyền
- Thực hiện bảo quản các trang thiết bị đang sử dụng.
- Đảm bảo các trang thiết bị được giao luôn trong trạng thái sẵn sàng và đáp ứng nhu cầu công việc một cách hiệu quả.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kế Toán Giá Bán

10/01/2019

10 triệu - 15 triệu

Hồ Chí Minh

- Cho mã tạm khi có bảng mô tả thiết kế.
- Sau khi mẫu master đã được duyệt, đặt mã chính thức và phát hành mã hình cho hệ thống kinh doanh.
- Ghi nhận tất cả những thông tin của sản phẩm.
- Khai báo thông tin BOM như: tuổi, size đá, trọng lượng cho sản phẩm theo bảng mô tả thiết kế.
- Tính giá bán cho các mã sản phẩm theo công thức đã được BTGĐ ký duyệt.
- Đề xuất thay đổi giá bán khi có sự biến động về giá đá, giá nguyên liệu…và các yếu tố khác trên thị trường.
- Điều chỉnh và cập nhật giá bán khi có sự chỉ đạo của cấp trên.
- Khảo sát giá cả thị trường định kỳ để có báo cáo kịp thời và tham mưu cho cấp trên để có chính sách về giá cho phù hợp trong từng thời kỳ, giai đoạn.
- Phát hành bảng mã, bảng giá bán cho hệ thống.
- Cập nhật, lưu trữ bảng mã, bảng giá và mã hủy.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

04/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Theo dõi, lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đối chiếu, điều chỉnh số lượng nếu có,
- Báo cáo tình hình sản xuất thực tế/kế hoạch.
- Thông tin kịp thời cho các khu vực sản xuất để có điều chỉnh nếu kế hoạch sản xuất không được thực hiện như dự kiến.
- Soát xét số lượng, chủng loại, thời gian, mẫu … cho tất các đơn hàng đầu vào, cân đối với năng lực hiện có của ty
- Cập nhật năng lực từng đoạn sản xuất, các đoạn có nguy cơ thắt cổ chai
- Phản hồi, có điều chỉnh phù hợp đối với các đơn hàng không phù hợp về thời gian, số lượng…
- Triển khai kế hoạch sản xuất đến các khu vực theo năng lực hiện có
- Phối hợp nhịp nhàng năng lực giữa các đoạn để phân bổ kế hoạch phù hợp các dòng sản phẩm, tránh dồn ứ, tồn đọng cũng như không đủ việc làm.
- Phân tích và giải quyết vấn đề
- Phân bổ hợp lý lượng nguyên liệu được cấp, bảo đảm đúng định hường đúng nhu cầu thực sự của thị trường.
- Lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đối chiếu, điều chỉnh số lượng, chủ trì cuộc họp sản xuất hằng tháng với Cung ứng, Xuất khẩu.
- Báo cáo tình hình sản xuất thực tế/kế hoạch.
- Thông tin định hướng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Nhân Sự HRBP

04/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1.Tuyển dụng & Đào tạo
(Trọng số: 10%)
- Theo dõi định biên nhân sự, đề xuất nhân sự.
- Tham gia phỏng vấn các ứng viên cấp 13 trở xuống cho các đơn vị được phân công.
- Theo dõi ứng viên trong thời gian thử việc.
- Tổ chức đánh giá chuyên môn sau thời gian thử việc, thực hiện thủ tục trong và sau thử việc.
- Đề xuất và tham gia chuẩn hóa các chương trình đào tạo.
- Thực hiện tổ chức các Hội thảo chuyên môn của đơn vị.
2. Lương - Phúc lợi
(Trọng số: 40%)
- Soát xét việc điều động, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm nhân sự.
- Theo dõi phụ cấp.
- Đề xuất các chính sách lương, thưởng, phụ cấp hiệu quả.
- Thực hiện phỏng vấn tái ký HĐLĐ.
- Quản lý, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thôi việc, Phỏng vấn thôi việc.
- Thực hiện việc xây dựng và kiểm soát định biên nhân sự.
- Soát xét CCTC, MTCV các đơn vị phụ trách.
- Triển khai xây dựng và đánh giá KPIs của các chức danh cho các đơn vị phụ trách đến từng vị trí để xác định thành tích cuối năm.
- Thực hiện soạn thảo Thông báo, Tờ trình, Quy định liên quan đến các đơn vị phụ trách.
- Thực hiện hướng dẫn chính sách/quy trình nhân sự cho các đơn vị phụ trách. - Đảm bảo hoạt động quản lý thông tin nhân sự được hiệu quả.
- Đảm bảo các chế độ, chính sách đáp ứng đúng, đủ cho người lao động.
- Nhằm đáp ứng đầy đủ những quyền lợi cơ bản, đưa ra các chính sách nhân sự cạnh tranh, hiệu quả.
- Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ định biên nhân sự.
- Đánh giá lại năng lực của đội ngũ nhân sự để dảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của công việc.
- Đảm bảo CCTC, MTCV được xây dựng đáp ứng phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
- Theo dõi triển khai công tác thực hiện kỷ luật các đơn vị được phân công.
- Lập, triển khai theo dõi, lưu trữ hồ sơ kỷ luật theo chỉ đạo của Giám sát nhân sự.
- Tổng hợp, báo cáo, cập nhật dữ liệu kỷ luật các đơn vị được phân công. - Đảm bảo môi trường làm việc kỷ luật, hợp tác, hòa nhã.
- Lập hồ sơ kỷ luật kịp thời.
4. Đánh giá hiệu quả làm việc
(Trọng số: 10%)
- Theo dõi, triển khai xây dựng KPIs cá nhân cho toàn Công ty.
- Theo dõi, triển khai việc đánh giá thành tích cá nhân cuối năm theo KPIs. Tham gia đánh giá KPIs
- Theo dõi, phân tích điểm số lao động.
5. Nâng cao chất lượng nhân sự
(Trọng số: 20%)
- Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực nhân sự các vị trí theo từng thời điểm.
- Tổ chức thực hiện đánh giá năng lực nhân sự.
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cho các vị trí.
- Đề xuất và thực hiện các chương trình nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng nhân sự.
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Tuyển Dụng

03/01/2019

20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Tuyển chọn nhân sự và thực thi các hoạt động tuyển dụng.
(Trọng số: 50%)
- Thực hiện các kế hoạch tuyển nhân sự và nguồn nhân lực nội bộ bao gồm:
- Thực hiện và quản lý công việc tuyển dụng theo đúng chính sách và quy trình tuyển dụng công ty
- Tìm kiếm và sàn lọc hồ sơ ứng viên.
- Lên lịch phỏng vấn và thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng viên;
- Tổ chức sơ tuyển (trực tiếp và qua điện thoại) các vị trí tuyển dụng đã được phân công.
- Quản lý và tham gia phỏng vấn, đánh giá, tư vấn ra quyết định chọn lựa ứng viên dự tuyển cho các vị trí tuyển dụng.
- Cập nhật và quản lý ngân hàng dữ liệu ứng viên trên phần mềm nhân sự.
- Tổng hợp, soát xét và thực hiện hệ thống bài kiểm tra dành cho ứng viên cũng như các bảng câu hỏi phỏng vấn và các công cụ phục vụ công tác tuyển dụng.
- Tham vấn Trưởng bộ phận tuyển dụng và các Trưởng đơn vị trong việc tuyển chọn nhân sự.
- Kiểm tra hồ sơ nhân sự được tiếp nhận và hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận cho nhân viên mới khi có yêu cầu.
- Gởi thư mời tuyển dụng và thư cám ơn.
- Quản lý nội dung quảng cáo đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng: báo giấy, báo mạng, website tuyển dụng, mạng xã hội, các trường đào tạo liên kết, câu lạc bộ chuyên ngành, từ các danh sách thông tin ứng viên khác.
- Quản lý thông báo tuyển dụng nội bộ.
- Quản lý việc cập nhật thông tin tuyển dụng trên website PNJP, Fanpage Tuyển dụng PNJP.
- Tìm kiếm thông tin, ứng viên từ các nguồn khác.
- Đo lường và kiểm soát và giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
2. Quảng bá thương hiệu nhân sự.
(Trọng số: 30%)
- Thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu nhân sự PNJP.
- Tổ chức các chương trình Management Trainee, Internship,..
- Tổ chức các chương trình ngày hội việc làm tại địa phương cũng như tại các trung tâm giới thiệu việc làm.
- Quản lý Fanpage tuyển dụng, thực hiện các video clip về tuyển dụng để thu hút ứng viên ứng tuyển
3. Quản lý nhân viên và thực hiện tài liệu theo tiêu chuẩn ISO
(Trọng số: 10%)
- Quản lý nhân viên tuyển dụng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan
- Quản lý việc lưu trữ tài liệu theo tiêu chuẩn ISO
4.Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên và thực hiện các công việc theo chỉ đạo cấp trên
(Trọng số: 10%)
- Tổ chức các chương trình gắn kết hàng năm
- Phối hợp với BP Đào tạo tổ chức các hội thảo gắn kết, các hội thảo chuyên đề khác,…
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ

29/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Đề xuất định hướng các chương trình truyền thông nội bộ:
- Đưa ra những chương trình truyền thông nội bộ phù hợp theo định hướng chiến lược Công ty.
- Sáng tạo, đưa ra ý tưởng những hoạt động dành cho cán bộ công nhân viên phù hợp từng thời điểm.
- Đề xuất những hoạt động định kỳ, những hoạt động từ thiện nội bộ, hỗ trợ đời sống CBCNV gặp khó khăn
- Đề xuất xây dựng, lập kế hoạch tổ chức sự kiện nội bộ đánh giá.
- Đề xuất xây dựng kế hoạch, ngân sách tổ chức sự kiện nội bộ cho Công ty.
- Thực hiện việc đánh giá truyền thông nội bộ Đưa ra những chương trình truyền thông nội bộ phù hợp theo định hướng chiến lược Công ty, của nhãn hàng và các đơn vị liên quan
- Phối hợp với các phòng ban để triển khai thực hiện việc tổ chức sự kiện, các hoạt động trong Công ty.
- Quản trị các công cụ truyền thông nội bộ
- Công tác phối hợp thi đua khen thưởng
2 năm trước Xem thêm

Cửa Hàng Trưởng (Store Manager)

29/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Quản lý tài chính, doanh số, target tại cửa hàng
- Chịu trách nhiệm và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng ngày, tháng..
- Theo dõi và cập nhật thu chi tài chính tại cửa hàng, cũng như xuất-nhập-tồn hàng hóa tại cửa hàng
- Cung cấp số liệu kết quả kinh doanh cho cấp trên và lập báo cáo hằng tháng
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán tại cửa hàng
- Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh tại cửa hàng
- Đối chiếu số liệu giữa báo cáo chi tiết và tổng hợp.
- Đối chiếu số dư cuối kỳ với báo cáo chi tiết.
- Lập các báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi khoản công nợ tồn đọng.
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, chứng từ sổ sách của cửa hàng, thực hiện minh bạch, đầy đủ, đúng qui định. Công nợ được thu hồi đúng qui định.
2. Quản lý hàng hóa, tài sản và nhân sự cửa hàng
- Phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận trong quá trình quản lý kho, quỹ và đề ra hướng xử lý khi có phát sinh.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cửa hàng, chi nhánh được phân công.
- Sắp xếp, phân công, theo dõi lịch làm việc của nhân viên tại cửa hàng
- Đánh giá thái độ, năng lực và hiệu suất làm việc của từng nhân viên tại cửa hàng.
- Bảo quản tài sản, vật dụng, hàng hóa giấy tờ…
- Trưng bày, vệ sinh hàng hóa tại cửa hàng
- Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng
- Điều hành hoạt động của cửa hàng. Thực hiện tổng kết báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng quý, năm
- Đảm bảo báo cáo kế toán chính xác, kịp thời.
- Ngăn ngừa tiêu cực trong quản lý tài sản
2 năm trước Xem thêm

Process Engineering Manager

27/12/2018

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Thiết lập, chỉ đạo và giám sát toàn diện các hoạt động và các qui trình kỹ thuật liên quan đến sản xuất và chế tác sản phẩm của công nghệ hiện hành đang đâu tư.
(Trọng số: 40%)
Quản lý, điều hành và phụ trách chỉ đạo hoạt động Phòng KTNT. Giám sát và đánh giá phân tích toàn diện về hiệu quả của các hoạt động kỹ thuật, bao gồm:
 Các công nghệ, thiết bị đang đầu tư.
 Các quy trình kỹ thuật và quy trình sản xuất của sản phẩm.
 Các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và hoạt động kiểm soát chất lượng (con người + phương pháp + thiết bị).
 Các định mức kỹ thuật (thời lượng lao động/nguyên liệu/Hao hụt..sản phẩm đích danh) và tiêu chuẩn sản xuất công đoạn cho sản phẩm đích danh.
 Các thông số kỹ thuật chế tác.
 Các mối quan hệ và chất lượng hoạt động của hệ thống Kỹ thuật thuộc Công ty.
2. Đánh giá và tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty ưu điểm /nhược điểm của qui trình, công nghệ hiện hữu đề xuất cải tiến công nghệ và đầu tư công nghệ mới, sản phẩm mới.
(Trọng số: 40%)
- Thiết lập chương trình cải tiến và đề xuất cải tiến hoạt động kỹ thuật.
- Xây dựng, trình duyệt, chỉ đạo triển khai và kiểm soát hiệu quả thực hiện hoạt động động kỹ thuật và hoạt động cãi tiến kỹ thuật sản phẩm.
- Xây dựng, trình duyệt và triển khai các chương trình cải tiến hoạt động kỹ thuật phục vụ cho lợi ích về sản lượng, năng suất, hiệu quả chi phí và tính hiện đại lâu dài.
3. Quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hoàn thành các chỉ tiêu về lao động.
(Trọng số: 15%)
- Xây dựng và đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động.
- Kiểm soát kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã qui định mỗi ngày và hàng kỳ.
- Phân công công việc hợp lý theo năng lực trong khu vực và đánh giá sự phân công. Đề xuất nhân sự theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm về hoàn thành năng suất lao động và định mức lao động Phòng KTNT.
- Đề xuất và duyệt đề xuất CCDC, thiết bị, đúng và đủ theo yêu cầu.
- Chỉ đạo công tác bảo quản, bảo trì vệ sinh công nghiệp tài sản CCDC, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tinh trạng sẵn sàng sử dụng.
- Kiểm soát và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực.
- Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.
4. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên.
(Trọng số: 5%)
- Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
- Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
- Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc phù hợp theo yêu cầu công việc.
- Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn.
- Thực hiện đánh giá thành tích theo thang thành tích đã xây dựng cho từng vị trí. Đề xuất khen thưởng hoặc các hình thức kỷ luật đối với các nhân sự trong bộ phận lên Ban Giám Đốc Công ty.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.
- Thực hiện các công việc do cấp trên giao.
2 năm trước Xem thêm

R&D Manager

27/12/2018

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. Hoạch định và chỉ đạo hoạt động Phòng Nghiên cứu Phát triển thực hiện công việc nghiên cứu để hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật sản xuất, sản xuất mẫu Master & khuôn cao su tại PNJP.
(Trọng số: 35%)
 Chỉ đạo hoạt động cho CBNV Phòng NCPT về việc sản xuất và cung cấp mẫu Master & khuôn cao su phục vụ cho quá trình sản xuất của PNJP :
 Tổ chức tiếp nhận các Bản vẻ, File vật mẫu…và thông tin kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng được phê duyệt.
 Soát xét thiết kế về sự phù hợp giữa yêu cầu và công nghệ, thiết bị hiện có. Phản hồi nếu có sự không phù hợp xin chỉ đạo.
 Triển khai tạo mẫu, khuôn.
 Triển khai sản xuất thử nghiệm, và báo cáo kết quả thử nghiệm, đề xuất phương án chế tác tối ưu.
 Kiểm tra và đánh giá các Mẫu Master đạt tiêu chuẩn an toàn ít rủi ro trong sản xuất.
 Chuyển giao toàn bộ thông tin thử nghiệm về P.Quản Trị Chất Lượng.
 Nhiệm vụ khác có liên quan.
 Chỉ đạo CBNV Phòng về Nghiên cứu sản phẩm hiện hành:
 Tổ chức các hoạt động tiếp cận các khách hàng nội bộ và người tiêu dùng nắm bắt những phàn nàn về kỹ thuật và sự chưa thõa mãn sản phẩm nữ trang PNJ đang hiện hành.
 Nhận dạng và xác định các lỗi kỹ thuật của sản phẩm khi sử dụng và đề xuất các hành động khắc phục.
 Tự đánh giá và phân tích tính năng kỹ thuật, kết cấu khoa học của các Assesories, Findings và độ an toàn sử dụng của sản phẩm PNJ hiện hành, đề xuất cải tiến tăng chất lượng sử dụng, tăng sự thõa mãn của người sử dụng (dù không có phản hồi).
 Phân tích và nhận dạng những yếu tố lợi thế cạnh tranh của sản phẩm PNJ và sản phẩm đối thủ trên thị trường, đề xuất cải thiện sản phẩm để tăng lợi thế.
 Thông qua P.Quản Trị Chất Lượng. tiếp nhận các phản hồi về chất lượng sản phẩm và cùng nhận dạng nguyên nhân.
 Trình duyệt các đề nghị Sản xuất thử và giới thiệu mô phỏng sản phẩm đã cải tiến.
 Thay mặt khách hàng thiết lập Bảng yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm phải đạt khi hoàn tất.
 Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trước BGĐ.
 Đề xuất bồi hoàn các thiệt hại do không tuân thủ qui trình qui định.
 Đề xuất hoặc tham mưu cho Giám đốc các phương án ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn đã được nhận dạng.
 Giám sát chi phí đúng kỳ vọng.
 Ký các văn bản chứng từ thuộc phạm vi trách nhiệm.
 Tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề thuộc chức năng.
 Chỉ đạo hoạt động cho CBNV Phòng trong quá trình sản xuất:
 Quản lý danh mục thiết bị, máy móc, CCDC trong hệ thống đang đầu tư.
 Đánh giá phân tích hiệu quả sử dụng thiết bị toàn xí nghiệp, cụ thể là:
Nhận dạng sự không phù hợp về: bố trí/ tính năng/ công suất/ thao tác vận hành/ mục đích sử dụng/an toàn sử dụng/ số lượng, và chi phí tiêu hao năng lượng khi sử dụng…. Đề xuất cải thiện khắc phục sự không phù hợp hoặc thay thế.
Nhận dạng yếu tố lạc hậu của thiết bị và các qui trình kỹ thuật không phù hợp, tìm kiếm thiết bị công nghệ, quy trình kỹ thuật mới thay thế có năng suất cao và hiện đại hơn.
Phân tích các lợi ích, hiệu quả chi phí khi thay thế bằng phương pháp tính toán khoa học.
Trình duyệt các dự án thay thế và đầu tư công nghệ, thiết bị mới cho các dòng sản phẩm hiện hành.
2. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động Phòng NCPT PNJP thực hiện công việc nghiên cứu sản phẩm mới cho tương lai.
 Chỉ đạo CBNV Phòng về nghiên cứu sản phẩm cho tương lai:
 Tổ chức các hoạt động tiếp cận các khách hàng nội bộ và người tiêu dùng nắm bắt những nhu cầu mới về sản phẩm.
 Tiếp cận các xu thế về Sản phẩm nữ trang tương lai của thế giới.
 Thu thập và cung cấp các thông tin về sản phẩm mới đang lưu hành trên thị trường trong ngoài nước, sản phẩm của đối thủ đang tiêu thụ tốt.
 Nghiên cứu kiểu dáng, hình thái, mỹ thuật, tính năng sử dụng của sản phẩm nữ trang PNJ trong tương lai đề xuất sản xuất thử.
 Nghiên cứu những dòng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và đề xuất đầu tư công nghệ.
 Đề xuất kinh phí sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới.
 Chỉ đạo thực hiện sản phẩm mô phỏng.
 Giám sát chi phí sản xuất theo kỳ vọng.
 Giới thiệu và truyền thông sản phẩm mới.
 Chỉ đạo hoạt động của Phòng thực hiện các hoạt động tương tác để tạo ra sản phẩm đúng yêu cầu, bao gồm:
 Giám sát, phối hợp với Phòng Kỹ thuật cơ điện và các khu vực sản xuất PNJP các hoạt động về triển khai thực hiện công nghệ mới.
 Cung cấp dữ liệu hoạt động có liên quan về công nghệ như qui trình vận hành, qui trình sản xuất, qui trình kỹ thuật cho các đơn vị có liên quan và phối hợp với Phòng QTCL kiểm soát sự tuân thủ trong quá trình.
 Phản hồi khi có sự không phù hợp và được phép yêu cầu ngưng tiến trình không phù hợp.
 Tham mưu và đề xuất các chương trình hành động về Công nghệ và chịu trách nhiệm với tư cách Thành viên hệ kỹ thuật về sự phát triển Kỹ thuật sản
3. Vai trò hợp tác, kết nối và hỗ trợ tương quan nhằm đạt mục tiêu chiến lược công nghệ trong Hệ thống kỹ thuật PNJP.
(Trọng số: 15%)
 Chỉ đạo hoạt động của Phòng thực hiện các hoạt động tương tác để tạo ra sản phẩm đúng yêu cầu, bao gồm:
 Là khách hàng của tất cả các Phòng, Khu vực sản xuất PNJP. Đồng thời là người đại diện cho khách hàng nội bộ về sản phẩm.
 Cung cấp yêu cầu, dữ liệu về sản phẩm và cùng Phòng QTCL kiểm tra sản phẩm hoàn thành ngay lần sản xuất đầu tiên .
 Phản hồi về sản phâm khi có sự không hoàn hảo và yêu cầu ngưng tiến trình không hoàn hảo.
 Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong khối kỹ thuật và là mắc xích kết nối toàn bộ hoạt động kỹ thuật PNJP.
 Tham mưu và đề xuất các chương trình hành động về sản phẩm và chịu trách nhiệm với tư cách Thành viên hệ kỹ thuật về sự phát triển Kỹ thuật sản phẩm.
4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ.
(Trọng số: 10%)
 Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
 Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
 Động viện, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
 Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
 Kiểm soát việc tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị và chịu trách nhiệm trước BGĐ.
 Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
5. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên.
(Trọng số: 5%)
 Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
 Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
 Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc phù hợp theo yêu cầu công việc.
 Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn.
 Thực hiện đánh giá thành tích theo thang thành tích đã xây dựng cho từng vị trí. Đề xuất khen thưởng hoặc các hình thức kỷ luật đối với các nhân sự trong bộ phận lên BGĐ.
 Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kiểm Tra Giá Mua

20/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

-Khảo sát và tạo mối quan hệ với các đối tác đáp ứng việc tham khảo , khả năng cung ứng (nếu cần) đối với sản phẩm cần thẩm định .
-Nắm bắt thông tin xu hướng , của nhóm sản phẩm PNJ mua (ưu tiên trị lớn hoặc mua lặp lại).
-Lập danh mục thẩm định cho các mã hàng nằm trong danh mục cần thẩm định hoặc theo yêu cầu chính đáng từ hệ thống.
-Làm các thủ tục ban hành thẩm định theo quy định hoặc khi trưởng Bộ phận yêu cầu.
-Kiểm tra hồ sơ yêu cầu thẩm định .
-Đối chiếu với danh mục thẩm định.
-Kiểm tra thị trường thời điểm.
-Đưa ra mức thẩm định và các ý kiến độc lập có cơ sở về sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu thẩm định .
-Khuyến nghị sản phẩm thay thế có lợi hơn cho PNJ (nếu có).
-Tham gia phân tích và quản trị giá thành, vốn theo sự phân công của trưởng bộ phận/trưởng phòng.
-Cung cấp các thông tin của thị trường về xu hướng của nhóm hàng hóa, SP mà PNJ mua thường xuyên/mua trị cao, đưa ra các khuyến nghị cho lãnh đạo phòng/khối/đơn vị có nhu cầu mua hàng/sử dụng quyết định thời điểm và đơn mua
2 năm trước Xem thêm

Electrical Maintenance Engineer

19/12/2018

15 triệu - 20 triệu

Hồ Chí Minh

1/ Quản lý bảo trì máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất(Trọng số: 40%)
- Quản lý toàn bộ hồ sơ thiết bị máy móc các dây chuyền sản xuất.
- Quản lý tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất
- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, tổ chức triển khai các kế hoạch bảo trì định kỳ và Chuẩn bị các phương án bảo trì
- Trực tiếp tham gia công tác bảo trì sửa chữa và hướng dẫn nhân viên thực hiện.
- Thiết lập các tài liệu Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn bảo trì – sửa chữa. Triển khai và huấn luyện nhân viên thực hiện và giám sát.
- Đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hoạt động máy móc thiết bị
- Đảm bảo công tác an toàn điện.
2/ Chuẩn bị vật tư dự phòng chuẩn bị cho bảo trì.(Trọng số: 40%)
- Lập kế hoạch vật tư phụ tùng dự phòng.
- Chuẩn bị việc cung ứng vật tư dự phòng
3/ Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội quy lao động, vệ sinh 5S, an toàn. (Trọng số: 20%)
- Thực hiện các công việc liên quan về nội quy lao động, vệ sinh, 5S, an toàn trong phạm vi công việc được phân công
2 năm trước Xem thêm

HSE Specialist

12/12/2018

15 triệu - 20 triệu

Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. An toàn lao động trong sản xuất:
- Giám sát và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn lao động cho Công ty.
- Xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động.
- Kiểm soát, theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư và các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.
- Tham gia sơ cấp cứu tai nạn lao động, điều tra tai nạn lao động.
- Lập hồ sơ, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ, báo cáo định kỳ... liên quan đầy đủ theo quy định pháp luật.
- Kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương pháp cải thiện môi trường làm viêc.
- Lập kế hoạch xem xét và trang bị đồ bảo hộ lao động, mức độ phụ cấp tiền độc hại.
- Theo dõi CBCNV làm việc trong các khu vực nguy hiểm, độc hại, lập biên bản khi xảy ra tai nạn lao động.
2. Phòng cháy chữa cháy:
- Kiểm tra thực hiện phương án PCCC.
- Kiểm tra, thực hiện hoạt động đội PCCC định kỳ.
- Kiểm tra công tác Bảo trì bảo dưỡng công cụ và bình PCCC.
- Cảnh báo tất cả các dấu hiệu có nguy cơ gây rủi ro cho CBNV PNJP và sự cố liên quan, phối hợp khắc phục sự cố cho tới khi giải quyết xong.
- Thực hiện kế hoạch diễn tập PCCC của Công ty theo các quy định pháp luật.
3. Đào tạo:
- Hướng dẫn, tập huấn về ATLĐ cho người lao động.
- Triển khai các khóa huấn luyện, tập huấn định kỳ an toàn, PCCC.
- Đánh giá và đề xuất đào tạo đáp ứng công việc.
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo.
- Triển khai tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu, các lớp học an toàn hóa chất và kỹ thuật bảo hộ lao động.
4. Thực hiện chương trình 5S và tổng vệ sinh:
- Kiểm tra triển khai thực hiện 5S và tổng vệ sinh
- Báo cáo kiểm tra định kỳ việc thực hiện 5S và tổng vệ sinh
- Tư vấn các sắp xếp các vị trí trong khu sản xuất
2 năm trước Xem thêm

Production Manager

05/12/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Lập kế hoạch sản xuất được giao cho khu vực, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện đạt các mục tiêu về sản xuất, chế tác sản phẩm:
- Lập kế hoạch chi tiết cho khu vực từ kế hoạch sản xuất chung của Công ty.
- Lãnh đạo, tổ chức và phân công thực hiện kế hoạch sản xuất đề ra hàng ngày/ tháng/ quý.
- Kiểm soát việc thực hiện sản xuất theo đúng quy trình, quy định hiện hành.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch.
- Giải quyết các phát sinh trong ngày nhằm đảm bảo tiến độ và yêu cầu của kế hoạch sản xuất.
- Đề xuất những vấn đề ngoài phạm vi chức năng quyền hạn lên cấp trên. Ký xác nhận sự cố trong sản xuất.
- Phân tích các yếu tố liên quan đến sản xuất và kế hoạch để đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn khu vực do mình quản lý.
- Xây dựng năng lực đối ứng cho mục tiêu chiến lược về sản phẩm.
- Lập báo cáo tiến độ sản xuất, kết quả sản xuất hàng ngày, định kỳ, và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động của Khu vực và kế hoạch sản xuất trước Ban Giám đốc Công ty.
- Chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí thiệt hại do các chỉ đạo sai quy trình hoặc vượt quá quyền hạn phụ trách.
2. Quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hoàn thành các chỉ tiêu về lao động:
- Xây dựng và đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động tại khu vực sản xuất.
- Kiểm soát kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã quy định mỗi ngày, và hàng kỳ.
- Phân công công việc hợp lý theo năng lực trong khu vực và đánh giá sự phân công. Đề xuất nhân sự theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm về hoàn thành năng suất lao động và định mức lao động toàn khu vực.
- Đề xuất và duyệt đề xuất trên mạng (bước 1) và ký trên phiếu đề xuất CCDC, thiết bị,... đúng và đủ cho yêu cầu sản xuất. Ký giao cho người sử dụng tại khu vực.
- Chỉ đạo công tác bảo quản, bảo trì vệ sinh công nghiệp tài sản CCDC, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tinh trạng sẵn sàng sử dụng cho lần kế tiếp.
- Kiểm soát và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực.
- Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.
3. Quản lý nguồn lực về tài sản và nguyên liệu bảo đảm an toàn tài sản và đúng các định mức về tài chính và hao hụt nguyên liệu:
- Kiểm soát các định mức nguyên liệu và nguyên liệu tồn thực tế đúng quy định tại các tổ sản xuất (bằng các công cụ IT và nhân viên nghiệp vụ).
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức hao hụt theo quy định, chỉ đạo giải quyết kịp thời phát sinh khi có dấu hiệu vượt định mức hao NL.
- Thực hiện kiểm kê tài sản nghiêm túc và đúng quy định hàng ngày, hàng kỳ. Báo động khi có phát sinh bất ổn.
- Ký xác nhận các nội dung trên chứng từ luân chuyển nguyên liệu, vật liệu phụ, thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư CCDC đến và đi khỏi khu vực.
- Ký hoặc ủy quyền- giao quyền cho các thành viên trong Ban điều hành khu vực các chứng từ “đề xuất” các yêu cầu tài chánh và nguyên liệu, phụ liệu trong phạm vi khu vực phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký theo Giấy giao quyền - ủy quyền của TKV đã được BGĐ phê duyệt. Cụ thể:
+ Phiếu xuất chuyển công đoạn: các loại hàng hóa, bán thành phẩm, nguyên liệu từ khu vực này sang khu vực khác – trưởng khu vực xem xét và ký vào mục trưởng khu vực.
+ Phiếu giao nhận trong cùng khu vực: các loại BTP, nguyên liệu… từ đầu sổ này sang đầu sổ khác trong cùng một khu vực – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
+ Phiếu xuất kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu từ đầu sổ của các khu vực về kho CÔNG TYNT – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
+ Phiếu nhập kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu …từ kho CÔNG TYNT về khu vực, đầu sổ - Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
+ Phiếu đề xuất: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ từ kho CÔNG TY cho các đơn vị - Trưởng / phó khu vực có nhu cầu xem xét và ký vào mục Người đề xuất.
- Chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các quy định về tài chính, kế toán và quy định Ban Tổng Giám Đốc Công ty và pháp luật nhà nước đang ban hành.
- Chịu trách nhiệm liên đới về sự thiệt hại hoặc thất thoát tài sản, nguyên liệu.
4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ:
- Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
- Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
- Động viện, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
- Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
- Lãnh đạo và kiểm soát việc tuân thủ Nội quy lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ CÔNG TY.
- Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
* Thực hiện các công việc được phân công trực tiếp bởi cấp trên
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Bộ Phận Cung Ứng

15/11/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Lập kế họach, quản lý việc cung ứng để đáp ứng nhu cầu đơn hàng và hoạt động sản xuất.
(Trọng số: 40%)
- Giám sát tổng hợp, tính toán các yêu cầu về nguyên liệu, vật tư, công cụ dụng cụ từ các Khu vực sản xuất, các Phòng ban trong công ty .
- Phối hợp với các khu vực, phòng ban lập bảng định mức CCDC, VLP để lên kế hoạch cung ứng.
- Xem xét, kiểm tra tồn kho hiện có đối với nguyên liệu đá, vật tư, công cụ dụng cụ.
- Kiểm tra đề xuất và triển khai thực hiện yêu cầu mua nguyên liệu đá (đá CZ, ECZ, đá màu tổng hợp ), vật tư, CCDC đáp ứng cho họat đông sản xuất trên cơ sở được Trưởng phòng va Ban Giám đốc phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.
- Liên hệ, phản hồi thông tin đến các P. Kinh doanh về tình hình thiếu đá, thông tin đá, đáp ứng yêu cầu thực hiện đơn hàng
- Đề nghị chọn nhà cung ứng phù hợp với chi phí thấp nhất theo các chỉ tiêu: năng lực, chất lượng sàn phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển.
2. Kiểm soát và đôn đốc tiến độ cung ứng nguyên liệu và hàng hóa
(Trọng số: 40%)
- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ cung ứng nguyên liệu đá, mua vật tư, công cụ dụng cụ nhằm đáp ứng cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất.
- Kiểm soát phân phối cấp phát đá, vật tư, CCDC đến các khu vực sản xuất và Phòng ban trong công ty
- Giám sát việc kiểm tra số lượng đầu vào, nghiệm thu, nhập kho
- Xem xét và kiểm soát thực hiện thủ tục thanh toán cho nhà cung ứng theo đơn đặt hàng đã ký.
- Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả.
3. Báo cáo, tổng hợp, phân tích
(Trọng số: 20%)
- Thống kê, phân tích, cập nhật toàn bộ tiến trình cung ứng trong toàn hệ thống công ty và báo cáo thường xuyên (ngày –kỳ) cho Trưởng phòng Cung ứng kho vận bằng các công cụ tiện ích được cung cấp.
- Báo cáo và xin ý kiến Trưởng phòng Cung ứng kho vận khi có sự thay đổi về kế hoạch hoặc các sự cố phát sinh ngoài tầm giải quyết.
- Thực hiện nghiệp vụ quy định được ghi trong các văn bản chất lượng đã ban hành.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
2 năm trước Xem thêm

Production Supervisor

07/11/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Lập và triển khai kế hoạch sản xuất xuống tổ sản xuất để thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện đạt các mục tiêu về sản xuất, chế tác sản phẩm.
- Lập kế hoạch chi tiết cho các Tổ sản xuất từ kế hoạch sản xuất chung của Khu vực.
- Lãnh đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất đề ra hàng ngày/Tháng/kỳ của các Tổ sản xuất.
- Giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch.
- Giám sát sự tuân thủ theo đúng Quy trình, Quy định hiện hành.
- Giải quyết các phát sinh trong ngày nhằm bảo đảm tiến độ và yêu cầu của kế hoạch sản xuất.
- Đề xuất những vấn đề ngoài phạm vi chức năng quyền hạn lên cấp trên.
- Lập biên bản sự cố trong sản xuất.
- Phân tích các yếu tố liên quan đến sản xuất và kế hoạch để đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn cụm do mình quản lý.
- Báo cáo năng lực đối ứng cho mục tiêu chiến lược về sản phẩm.
- Lập báo cáo báo cáo tiến độ sản xuất, kết quả sản xuất hàng ngày, định kỳ, và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động của các Tổ sản xuất thuộc mình quản lý trước Ban Quản lý khu vực.
- Chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí thiệt hại do các chỉ đạo sai qui trình hoặc vượt quá quyền hạn phụ trách.
2. Giám sát việc sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hoàn thành các chỉ tiêu về lao động.
- Đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động tại khu vựcsản xuất.
- Kiểm soát kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã qui định mỗi ngày, và hàng kỳ.
- Phân công công việc theo năng lực của từng tổ trong cụm và điều động nhân lực, thiết bị, hoặc SP/BTP trong nội bộ... khi có sự kiện phát sinh.
- Chịu trách nhiệm về hoàn thành năng suất lao động và định mức lao động toàn cụm quản lý.
- Đề xuất và ký trên phiếu đề xuất CCDC, thiết bị... đúng và đủ cho yêu cầu sản xuất. (nếu chứng từ yêu cầu)
- Giám sát việc bảo quản, bảo trì vệ sinh công nghiệp tài sản CCDC, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tinh trạng sẵn sàng sử dụng cho lần kế tiếp.
- Kiểm soát và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực.
- Đánh giá năng lực phụ trách các Tổ trưởng sản xuất.
- Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.
3. Quản lý nguồn lực về tài sản và nguyên liệu bảo đảm an toàn tài sản và đúng các định mức về tài chánh và hao hụt nguyên liệu.
- Giám sát các định mức nguyên liệu và nguyên liệu tồn thực tế đúng qui định tại các tổ sản xuất (bằng các công cụ IT).
- Giám sát việc thực hiện các định mức hao hụt theo qui định và giải quyết kịp thời phát sinh khi có dấu hiệu vượt định mức hao NL.
- Đề xuất xem xét khi phát sinh bất hợp lý về hao hụt.
- Thực hiện kiểm kê tài sản nghiêm túc và đúng qui định hang ngày, hang kỳ. Báo động khi có phát sinh bất ổn.
- Ký các chứng từ và đề xuất liên quan đến tài chánh, nguyên liệu, hàng hóa, bán thành phẩm dở dang, công cụ dụng cụ, nguyên phụ liệu trong phạm vi các tổ được giám sát và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký (bao gồm các phiếu: phiếu đề xuất, phiếu yêu cầu, phiếu chuyển công đoạn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho).
- Chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các qui định về tài chánh, kế toán và qui định Ban Tổng Giám Đốc Cty và pháp luật nhà nước đang ban hành.
- Chịu trách nhiệm liên đới về sự thiệt hại hoặc thất thoát tài sản, nguyên liệu tại các Tổ sản xuất phụ trách.
4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ.
- Dẫn dắt, vận động và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
- Nhắc nhỡ nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ
- Động viện, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
- Nhắc nhỡ động viên tinh thần lao động tự giác của CB Tổ và công nhân bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
- Nhắc nhỡ và giám sát việc tuân thủ Nội qui lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ XN.
- Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc
• Thực hiện các công việc được phân công trực tiếp bởi cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

Production Director

07/11/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. 1. Quản lý phòng kế hoạch về việc Lập kế hoạch sản xuất được giao cho khu vực, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện đạt các mục tiêu về sản xuất, chế tác sản phẩm.
(Trọng số: 20%)
- Quản lý phòng kế hoạch về việc lập kế hoạch chi tiết cho khu vực từ kế hoạch sản xuất chung của Xí nghiệp.
- Lãnh đạo, tổ chức và phân công thực hiện kế hoạch sản xuất đề ra hàng ngày/Tháng/kỳ.
- Kiểm soát việc thực hiện sản xuất theo đúng Quy trình, Quy định hiện hành.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch.
- Giải quyết các phát sinh trong ngày nhằm bảo đảm tiến độ và yêu cầu của kế hoạch sản xuất. Đề xuất những vấn đề ngoài phạm vi chức năng quyền hạn lên cấp trên. Ký xác nhận sự cố trong sản xuất.
- Phân tích các yếu tố liên quan đến sản xuất và kế hoạch để đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn khu vực do mình quản lý.
- Xây dựng năng lực đối ứng cho mục tiêu chiến lược về sản phẩm.
- Lập báo cáo tiến độ sản xuất, kết quả sản xuất hàng ngày, định kỳ, và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động của Khu vực và kế hoạch sản xuất trước Ban Giám đốc xí nghiệp.
- Chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí thiệt hại do các chỉ đạo sai qui trình hoặc vượt quá quyền hạn phụ trách.
2. Quản lý các khu vực sản xuất, sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hoàn thành các chỉ tiêu về lao động.
(Trọng số: 50%)
- Xây dựng và đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động tại khu vựcsản xuất.
- Kiểm soát kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã qui định mỗi ngày, và hàng kỳ.
- Phân công công việc hợp lý theo năng lực trong khu vực và đánh giá sự phân công. Đề xuất nhân sự theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm về hoàn thành năng suất lao động và định mức lao động toàn khu vực.
- Đề xuất và duyệt đề xuất trên mạng (bước 1) và ký trên phiếu đề xuất CCDC, thiết bị,...đúng và đủ cho yêu cầu sản xuất. Ký giao cho người sử dụng tại khu vực.
- Chỉ đạo công tác bảo quản, bảo trì vệ sinh công nghiệp tài sản CCDC, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tinh trạng sẵn sàng sử dụng cho lần kế tiếp.
- Kiểm soát và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực.
- Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.
- Kiểm soát các định mức nguyên liệu và nguyên liệu tồn thực tế đúng qui định tại các tổ sản xuất (bằng các công cụ IT và nhân viên nghiệp vụ).
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức hao hụt theo qui định, chỉ đạo giải quyết kịp thời phát sinh khi có dấu hiệu vượt định mức hao NL.
- Thực hiện kiểm kê tài sản nghiêm túc và đúng qui định hàng ngày, hàng kỳ. Báo động khi có phát sinh bất ổn.
- Ký xác nhận các nội dung trên chứng từ luân chuyển nguyên liệu, vật liệu phụ, thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư CCDC đến và đi khỏi khu vực.
- Ký hoặc ủy quyền- giao quyền cho các thành viên trong Ban điều hành khu vực các chứng từ “đề xuất” các yêu cầu tài chánh và Nguyên liệu, phụ liệu trong phạm vi khu vực phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký theo Giấy giao quyền - ủy quyền của TKV đã được BGĐ phê duyệt. Cụ thể:
• Phiếu xuất chuyển công đoạn: các loại hàng hóa, bán thành phẩm, nguyên liệu từ khu vực này sang khu vực khác – trưởng khu vực xem xét và ký vào mục trưởng khu vực.
• Phiếu giao nhận trong cùng khu vực: các loại BTP, nguyên liệu… từ đầu sổ này sang đầu sổ khác trong cùng một khu vực – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu xuất kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu từ đầu sổ của các khu vực về kho PNJP – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu nhập kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu …từ kho PNJP về khu vực, đầu sổ - Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu đề xuất: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ từ kho PNJP cho các đơn vị - Trưởng / phó khu vực có nhu cầu xem xét và ký vào mục Người đề xuất .
- Chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các qui định về tài chánh, kế toán và qui định Ban Tổng Giám Đốc Cty và pháp luật nhà nước đang ban hành.
- Chịu trách nhiệm liên đới về sự thiệt hại hoặc thất thoát tài sản, nguyên liệu.
3. Quản lý nguồn lực về tài sản và nguyên liệu bảo đảm an toàn tài sản và đúng các định mức về tài chánh và hao hụt nguyên liệu.
(Trọng số: 20%)
- Kiểm soát các định mức nguyên liệu và nguyên liệu tồn thực tế đúng qui định tại các tổ sản xuất (bằng các công cụ IT và nhân viên nghiệp vụ).
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức hao hụt theo qui định, chỉ đạo giải quyết kịp thời phát sinh khi có dấu hiệu vượt định mức hao NL.
- Thực hiện kiểm kê tài sản nghiêm túc và đúng qui định hàng ngày, hàng kỳ. Báo động khi có phát sinh bất ổn.
- Ký xác nhận các nội dung trên chứng từ luân chuyển nguyên liệu, vật liệu phụ, thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư CCDC đến và đi khỏi khu vực.
- Ký hoặc ủy quyền- giao quyền cho các thành viên trong Ban điều hành khu vực các chứng từ “đề xuất” các yêu cầu tài chánh và Nguyên liệu, phụ liệu trong phạm vi khu vực phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký theo Giấy giao quyền - ủy quyền của TKV đã được BGĐ phê duyệt. Cụ thể:
• Phiếu xuất chuyển công đoạn: các loại hàng hóa, bán thành phẩm, nguyên liệu từ khu vực này sang khu vực khác – trưởng khu vực xem xét và ký vào mục trưởng khu vực.
• Phiếu giao nhận trong cùng khu vực: các loại BTP, nguyên liệu… từ đầu sổ này sang đầu sổ khác trong cùng một khu vực – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu xuất kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu từ đầu sổ của các khu vực về kho PNJP – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu nhập kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu …từ kho PNJP về khu vực, đầu sổ - Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu đề xuất: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ từ kho PNJP cho các đơn vị - Trưởng / phó khu vực có nhu cầu xem xét và ký vào mục Người đề xuất .
- Chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các qui định về tài chánh, kế toán và qui định Ban Tổng Giám Đốc Cty và pháp luật nhà nước đang ban hành.
- Chịu trách nhiệm liên đới về sự thiệt hại hoặc thất thoát tài sản, nguyên liệu.
4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ.
(Trọng số: 10%)
- Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
- Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
- Động viện, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
- Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
- Lãnh đạo và kiểm soát việc tuân thủ Nội qui lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ CÔNG TY.
- Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
• Thực hiện các công việc được phân công trực tiếp bởi cấp trên.
2 năm trước Xem thêm

Senior Sales Executive (Pnjp)

24/10/2018

15 triệu - 20 triệu

Hồ Chí Minh

- Building business plans, the development of business customers - business gift products
- Develop business plans to achieve revenue growth, customers, profits, optimize costs according to the business objectives of the company.
- Develop programs, customer policies, customer care in the field of
- Build up a list of potential customers, planning for each customer group.
- Develop procedures and regulations to meet business needs according to business objectives of the company.
* Deploying, implementing, monitoring and supervising business activities.
- Organize the implementation and implementation of business plans, and enterprise customer development in accordance with the planned programs.
- Make and monitor the implementation of the contract from the signing to the completion of the contract.
- Collecting market information and competitors to develop suitable short-term and medium-term responses.
- Make a report. Processing information, business data periodically and from time to time, timely adjust the optimal plan.
- Regular and irregular reports.
2 năm trước Xem thêm

liên hệ

23 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Bỏ túi top các câu hỏi phỏng vấn bảo trì điện phổ biến nhất

Tìm hiểu về bộ câu hỏi phỏng vấn Bảo trì điện để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phỏng vấn được diễn ra một cách suôn sẻ nhất và tìm cơ hội trúng tuyển vào doanh nghiệp.

Theo chuyên gia: Hoàng Thanh Vân

Top 15 câu hỏi phỏng vấn Business Analyst chuẩn nhất 2020

Sở hữu ngay bộ câu hỏi phỏng vấn Business Analyst chuẩn xác và chi tiết tại bài viết của timviec365.com giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho vòng phỏng vấn sắp tới.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

Năm lý do kinh điển khiến nhà tuyển dụng không hồi âm

Nhà tuyển dụng không hồi âm có rất nhiều nguyên nhân, lý do dẫn đến việc này. Nếu ứng viên gặp trường hợp đó thì nên xử lý như thế nào. Cùng tham khảo bài viết sau.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Tổng hợp bộ câu hỏi phỏng vấn QA hay và mới nhất

Vị trí việc làm nhân viên QA là một vị trí được nhiều người tìm hiểu. Bộ câu hỏi phỏng vấn QA sẽ giúp bạn vượt qua phỏng vấn dễ dàng. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Bộ câu hỏi phỏng vấn giáo viên tiểu học kèm gợi ý trả lời

Câu hỏi phỏng vấn giáo viên tiểu học là một trong những bộ câu hỏi đang được tìm kiếm nhiều nhất, hãy cùng theo dõi bài viết để hiểu hơn

Theo chuyên gia: Trần Hải Minh

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT