một tìm kiếm Triệu việc làm

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Địa chỉ: 38 Yên Bái, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - Operator ( SL: 04 Người)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật – N3 Trở Lên (Số Lượng: 4 Người)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật – N3 Trở Lên (Số Lượng: 3 Người)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Glpv

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019