Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Địa chỉ: 236C Nguyễn Trung Trực, Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

236 C NGUYEN TRUNG TRUC, MY THANH, MY PHONG, MY THO, TIEN GIANG Over 1,500 employees

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Nhân Viên Kỹ Thuật May (Technical Design Td/qa)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/05/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Compliance Officer (Khu Vực Tiền Giang)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/05/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Nhân Viên QA/QC (Khu Vực Tiền Giang)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/05/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Quản Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/05/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Merchandiser (Tuyển 2 Khu Vực HCM và Tiền Giang)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/05/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Nhân Viên QA/QC

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/04/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Compliance Officer

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/04/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Quản Lý Hành Chánh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/05/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Technical Design Td/qa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/04/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/04/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Merchandiser

Công Ty TNHH Một Thành Viên Choi & Shin's Vina

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/04/2019