Công Ty TNHH Một Thành Viên Chè Á Châu Phú Thọ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chè Á Châu Phú Thọ

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chè Á Châu Phú Thọ

Cán Bộ Nông Nghiệp: 02 Người

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chè Á Châu Phú Thọ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Phú Thọ

Hạn nộp hồ sơ : 24/07/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chè Á Châu Phú Thọ

Nhân Viên Kế Toán : 02 Người

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chè Á Châu Phú Thọ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Phú Thọ

Hạn nộp hồ sơ : 24/07/2019