Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Địa chỉ: Sa Lung - Phù Ủng - Ân Thi - Hưng Yên

Quy mô: Trên 1000 nhân viên

Website: http

Giới thiệu công ty

Công ty chuyên làm về lĩnh vực may và xuất khẩu

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Sale - Merchandiser ( Đơn hàng )

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2019

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Chuyên Viên Phòng Phát Triển Đơn Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 24/07/2019

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 18/07/2019

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Quản Lý Bộ Phận Đơn Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 18/07/2019

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Quản Lý Bộ Phận Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 18/07/2019

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Nhân Viên Phòng Mẫu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Nhân Viên Csr

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Nhân Viên Kho Mu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 19/10/2018

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Quản Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2018

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2018

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Nhân Viên Tdc

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2018

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2018