Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Địa chỉ: Lô I, 4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam là Công ty số 1 toàn cầu trong 6 năm liên tiếp về sản xuất Camera Module cho các khách hàng hàng đầu thế giới. Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng với vốn đầu tư ban đầu là 550 triệu USD đi vào sản xuất cuối năm 2017. Công ty sẽ mở rộng đầu tư giai đoạn tiếp theo và tương lai sẽ là một trong những nhà máy có số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hải Phòng.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

New Production Introduction Engineer

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Kỹ Sư Công Đoạn - Tuyển Gấp, Số Lượng Lớn, Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 11/09/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

HR-GA Senior Staff (English Fluency)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 11/07/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Production Part Leader (3 Headcounts, English Fluency)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 08/08/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

QA Engineer (English Fluency, Competitive Salary)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 03/08/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

HR-GA Senior Staff (~$1000, English Fluency)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 09/06/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Procurement Manager (English Fluency, ~ $2000)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Kĩ Sư Công Đoạn (~ $1000)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 08/06/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng (Procurement Staff ~$1000)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 08/06/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Customer Satisfaction Manager (~$2000)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 18/04/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Tuyển Gấp IT Senior Staff (Mức Lương Hấp Dẫn, Tiếng Anh Thành Thạo)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 13/04/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Kĩ Sư Công Đoạn & Kĩ Sư Quản Lý Sản Xuất (~ $1000)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 29/03/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Customer Service Manager (~$2000, English Fluency)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 15/03/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

SMT Senior Engineer (Kĩ Sư kiêm Quản Lý Chuyền SMT)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 18/01/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Process Engineering Manager (English Fluency, ~ $2000 Up)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 20/12/2018

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Kế Toán (Thanh Toán, Tài Sản & Giá Thành - 3 Vị Trí)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 11/01/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Tuyển Dụng 40 Sinh Viên Kĩ Thuật Mới Ra Trường (Hải Phòng, Tiếng Anh Thành Thạo)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 24/11/2018

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Tuyển Gấp Trưởng Phòng Sản Xuất, Trưởng Phòng Chất Lượng & Trưởng Phòng Kĩ Thuật Cho Nhà Máy Mới

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 13/12/2018

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA Engineer, English Fluency)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 18/01/2019

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Tuyển Gấp 30 Kĩ Sư Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm ( Cơ - Điện Tử, Cơ Khí, Tự Động Hóa)

Công Ty TNHH Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương Hải Phòng Thái Bình

Hạn nộp hồ sơ : 02/12/2018