Công Ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco

Công ty TNHH hàng miễn thuế Jalux Taseco

0

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

Đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: 4,W07E1 tầng 4, nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: JALUX TASECO DUTY FREE COMPANY LIMITED- Tên doanh nghiệp viết tắt: JALUX TASECO DUTYFREE CO., LTD- Mã số doanh nghiệp: 0107001334- Ngày thành lập: 21 / 09 / 2015- Email: admin@jdv.vn- Địa chỉ trụ sở chính: 4-W07E1 tầng 4, nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam- Ngành nghề kinh doanh chính:+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không+ Kinh doanh bán hàng miễn thuế (thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa theo hình thức kinh doanh bán hàng miễn thuế; danh mục hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Công Ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco

TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ KIÊM GIÁM SÁT BÁN HÀNG

31/12/2021

20 triệu - 30 triệu

Kiên Giang

Quản lý lao động Quản lý, điều hành người lao động thuộc Chi nhánh, phù hợp với quy định của Công ty, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Bộ luật Lao động hiện hành
Quản lý tài sản Quản lý toàn bộ tài sản của chi nhánh, cũng như hàng hóa trang thiết bị của cửa hàng.
Điều hành hoạt động kinh doanh Chỉ đạo, kiểm tra nhân viên của cửa hàng trong hoạt động bán hàng miễn thuế
"- Cần kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của cửa hàng:
+ Hàng hóa: Số lượng, chất lượng, hạn sử dụng, nhãn giá, tem Vietnam Duty Notpaid đối với toàn bộ hàng tồn tại Cửa hàng, hàng nhập trong ngày, hàng bán trong ngày. Nếu phát hiện sai lệch giữa thực tế và số liệu trên phần mềm phải kiểm tra lại ngay và báo cáo với Giám Đốc chi nhánh."
+ Tiền bán hàng: Kiểm tra số tiền thực thu với doanh thu bán hàng trên báo cáo theo các loại tiền đúng tỷ giá quy đổi theo quy định hiện hành. Chỉ đạo nhân viên thu ngân nộp tiền bán hàng hàng ngày cho nhân viên phòng kế toán Công ty trước 10h sáng ngày kế tiếp theo đúng quy định, quy chế hiện hành (trừ ngày nghỉ).
+ Kiểm tra hóa đơn bán hàng: Đảm bảo các thông tin của khách hàng trên hóa đơn chính xác, đảm bảo bán hàng đúng giá theo quyết định giá hiện hành, bán đúng đối tượng, đúng định mức.
+ Kiểm tra, chỉ đạo nhân viên nộp đầy đủ các loại báo cáo, gồm: báo cáo bán hàng hàng ngày, bảng kê hóa đơn bán hàng, báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo nộp tiền, xác nhận nộp tiền bán hàng của ngân hàng, báo cáo sử dụng túi bán hàng, biên bản bàn giao ca, biên bản sự việc nếu có (hàng hỏng, hàng hết hạn sử dụng, hàng thừa, thiếu…) đúng thời gian (trước 10h ngày kế tiếp), đảm bảo số liệu phải chính xác.
+ Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa thông báo cho kế toán trước 10 ngày kể từ ngày hết hạn sử dụng.
+ Kiểm tra nhãn giá, đối chiếu với quyết định giá bán, quyết định điều chỉnh giá. Nếu phát hiện sai lệch phải báo ngay cho kế toán để chỉnh sửa kịp thời.
+ Kiểm tra lao động theo ca trực tại lịch phân ca đã báo Giám Đốc chi nhánh, đảm bảo đủ số lượng lao động và đảm bảo thời gian làm việc theo đúng quy định.
Kiểm tra, giám sát và điều hành công tác kế toán của Chi nhánh "+ Tổ chức thực hiện và điều hành công tác kế toán của Chi nhánh theo quy định của Luật Kế toán;
+ Kiểm tra giám sát dòng tiền của Chi nhánh
+ Kiểm tra giám sát hàng hóacủachinhánh
+ Kiểm tra các chứng từ kế toán đảm bảo hợp lý, hợp lệ theo quy định của Công ty và của nhà nước"
Phân tích tài chính "+ Phân tích tài chính (doanh thu, lợi nhuận, chi phí…).
+ Vận hành hệ thống kế toán theo nguyên tắc của Công ty mẹ."
Công tác hàng hóa Quản lý công tác mua hàng, đặt hàng của Chi nhánh
Quản lý công tác giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu của Chi nhánh
Quản lý công tác xuất nhập hàng từ kho lên quầy của Chi nhánh
Công tác bán hàng Quản lý công tác bán hàng của Chi nhánh
Công tác hành chính "+ Đề xuất và thực hiện đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, công cụ dụng cụ, đồ dùng, vật liệu văn phòng....; quản lý công tác sửa chữa, khắc phục các hỏng hóc, sự cố phục vụ hoạt động của chi nhánh
+ Quan hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý phục vụ cho hoạt động của chi nhánh."
Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và đối tượng khách hàng tiềm năng để tham mưu cho lãnh đạo công ty những mặt hàng chiến lược.
Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc chi nhánh Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc chi nhánh;
20 ngày trước Xem thêm

Kế toán trưởng

30/06/2021

20 triệu - 30 triệu

Hà Nội

1. Tham mưu cho Tổng giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty. Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…
Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban/ đơn vị trực thuộc.
2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty: Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Tổng giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty: Tổ chức kiểm tra, rà soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ… và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.
Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính của Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán : Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi Ban lãnh đạo.
Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ: Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
Nghiên cứu đề xuấtt các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.
6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng: Phố biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
Thực hiện việc phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
7. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp : Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp.
6 tháng trước Xem thêm

Trưởng phòng Nhân sự Hành chính

30/06/2021

Trên 30 triệu

Hà Nội

- Công tác quản lý Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, chỉ đạo toàn bộ các mặt hoạt động của Phòng Nhân sự - Hành chính (bao gồm nhưng không giới hạn việc phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá mọi hoạt động của CBNV phòng Nhân sự - Hành chính và các hoạt động khác của Công ty)
- Chỉ đạo trực tiếp: Công tác nhân sự, lao động tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ chính sách và hành chính quản trị của Công ty.
- Công tác nhân sự Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV công ty.
- Xây dựng chính sách bồi dưỡng, phát triển nhân sự.
- Lập ngân sách nhân sự, theo dõi quá trình thực hiện.
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. Tham mưu bố trí sắp xếp lao động trong Công ty.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.
- Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự.
- Công tác pháp lý Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý và quy trình pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động – sự vụ có liên quan đến pháp lý đều được giải quyết có cơ sở.
- Xây dựng công cụ quản trị nội bộ và các chương trình giám sát – đánh giá việc tuân thủ của các phòng ban, bộ phận.
- Tham mưu cho lãnh đạo về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty
- Thực hiện các thủ tục pháp lý.
- Tham mưu/tham gia giải quyết những vấn đề có tính chất pháp lý, các tranh chấp, khiếu kiện.
- Hỗ trợ cho các bộ phận có liên quan của Công ty về những vấn đề pháp lý.
- Công tác hành chính Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, quản lý hồ sơ, tài liệu của Công ty.
- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch thực hiện các công việc mua sắm, cấp phát, quản lý việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
- Thực hiện công tác lễ tân.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
6 tháng trước Xem thêm

Nhân viên bán hàng

05/03/2020

10 triệu - 15 triệu

Kiên Giang

- Bán hàng, tư vấn khách mua hàng;
- Trưng bày hàng hóa, vệ sinh & bảo quản hàng hóa;
- Thực hiện theo đúng quy trình bán hàng của CN Công ty;
- Tuân thủ sự điều phối, chỉ đạo của quản lý cấp trên.
- Làm việc: Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc

2 năm trước Xem thêm

liên hệ

4,W07E1 tầng 4, nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

[Mẹo] Giúp bạn trúng tuyển ngay từ lần đầu đi phỏng vấn xin việc

Lần đầu đi phỏng vấn xin việc có lẽ là dấu mốc cuộc đời khó quên của bất kỳ ai đâu chứ khoogn riêng mình tôi. Vậy với dấu mốc đó chúng ta sẽ cần tìm hiểu về gì?

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

[Cập nhật] Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn điện công nghiệp mới nhất

Cùng cập nhật về bộ câu hỏi phỏng vấn điện công nghiệp mới nhất để tăng tỷ lệ trúng tuyển cho chính mình. Click tại bài viết để cập nhật về thông tin bổ ích.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Bộ câu hỏi phỏng vấn Lễ tân khách sạn kèm đáp án thường gặp

Bộ câu hỏi phỏng vấn Lễ tân khách sạn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đứng trước cơ hội nghề nghiệp của mình. Học các kiến thức này để chinh phục NTD trong tích tắc!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

Những câu hỏi phỏng vấn ngân hàng kèm gợi ý trả lời hay nhất

Nội dung bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về bộ bộ các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng. Giúp bạn có thêm kinh nghiệm tham gia các buổi phỏng vấn vào ngân hàng

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Cách đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng giúp nâng tầm ứng viên

Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng là một trong những cách giúp cho ứng viên nâng tầm giá trị của bản thân mình, khiến nhà tuyển dụng đánh giá bạn cao hơn.

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT