một tìm kiếm Triệu việc làm

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Địa chỉ: KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Long An

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Ching Luh Group was established in 1969 by our founder, Mr. Su Ching Luh. Since it’s founding almost 50 years ago, Ching Luh has established itself as one of the leading sports footwear manufacturers in the world with manufacturing locations in China, Vietnam and Indonesia. Today, Ching Luh works with some of the world’s leading sports brands including Adidas, FootJoy, Mizuno, Nike, and Reebok, all of whom count on Ching Luh’s capabilities and expertise to deliver the world’s best footwear

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

HR Data Analyst (Manager)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Security Policy & Training Specialist/ Chuyên Viên Chính Sách và Huấn Luyện An Ninh

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Ee (Electronics Engineer Kỹ Sư Điện Tử)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Senior Engineer: Rb (Robot Engineer Kỹ Sư Tay Robot)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Facility Manager

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Assistant Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Strategic Cost Analysis (Engineer II)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Transition Lead (Assistant Manager)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Security Specialist

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Security Staff

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Specialist / Supervisor - Security

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Staff Security

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Kỹ Sư Cấp Cao – Điện Điện Tử

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Process Life Cycle Management (PLM)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 05/09/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Senior Engineer : Rb(Robot Engineer Kỹ Sư Tay Robot)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Process Engineering : Số Lượng 10

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Kỹ Sư HSE

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

03 Industrial Engineering – Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Costing Asst Engineer : Số Lượng 05

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh Long An

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019