Công Ty TNHH Điện Lực Jaks Hải Dương

công ty TNHH điện lực jaks hải dương

0

Điện lực

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

Đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Xã Phúc Thành - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Điện lực

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Công Ty TNHH Điện Lực JAKS Hải Dương là Chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (dự kiến đưa vào vận hành năm 2021) có đia chỉ đăng ký tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Công Ty TNHH Điện Lực Jaks Hải Dương

出纳员 Kế Toán Thanh Toán [10,000,000Vnd-15,000,000Vnd]

28/03/2019

10 triệu - 15 triệu

Hải Dương

负责本公司的资金管理工作,确保资金安全,日清月结,并加强资金管理,提高资金收益,
具体工作如下:
1.负责所有的现金收付及帐务处理;
2.负责银行业务办理;
3.负责各类票据的管理;
4.编制各类资金报表并按时提交;
5.协助完成档案管理及税务事项;
6.完成领导临时交办的其他工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 协助主任对公司的安全指导、监督、检查、管理工作,及时落实传达上级单位关于安全方面的文件;
2. 负责检查安全责任制落实情况、安全月报的编制;
3. 负责现场的安全技术资料、安全技术措施、安全设施进行检查验收,及时发现施工中的不安全因素,提出改进意见和措施;
4. 负责应急预案、控制措施的编制、修订、培训、演练持续改进工作;
5. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 负责员工考勤的记录及统计;
2. 及时更新员工档案信息,以及员工变动信息;
3. 根据公司人员的变动及时更新商业保险的名单;
4. 公司员工招调工的办理;
5. 公司相关证件的办理、年审、变更等工作;
6. 协助人事主管审核、修订公司各项管理规章制度,负责员工入职、离职手续的资料准备及归档;
7. 协助人事主管完成公司其他人事事务工作及部门内部日常事务工作;
8. 完成领导安排的其他工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 负责项目的电气施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的电气工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作
3 năm trước Xem thêm
支付
- 处理付款以确保:(i)核实和批准所有的付款符合公司规定; (ii)发票、收据和证明文件符合法律和会计规定,(iii)与批准的预算相同
- 查看公司的应收账款(来源,条款,时间表,金额等)
- 跟进银行/出纳员和收款人以确保付款完成
- 与供应商/承包商/公司员工核对每月应付款/应收款
- 核对月度的现金和银行账户
水务
- 与人事配合审查员工工资
- 计算月度个人所得税,并及时进行该付款
公司发票/收据
- 管理公司的发票,个人所得税单据等资料
- 向客户开发票
预算及现金流量报告
- 准备部门的预算,并协助完成公司的预算
- 准备月度现金流量报告
合同管理
- 善于了解合同和相关义务
- 适当地归档合同和相关支付资料
财务部主任和监督人分配的其他任务
3 năm trước Xem thêm
1. 在部门主任的带领下,负责公司生产准备工作的开展;
2. 审核生产准备大纲、运规检规、各类生产表格等相关制度性文件;
3. 监督、督促生产准备工作的进度、质量。
3 năm trước Xem thêm
1. 公司中越文字的翻译;
2. 具体负责办公用品、礼品的管理;
3. 会务安排:协助部门行政主管完成公司重要会议的组织与筹备、会议记录和会后内容整理工作;
4. 协助部门主任对公司活动、客户来访的组织与筹备;
3 năm trước Xem thêm
1. 采购计划的编制、上报;
2. 组织招标采购,编制招标文件、合同模板;
3. 市场调研、供应商管理;
4. 相关资料的收集整理。
3 năm trước Xem thêm

法律事务专责 - Nhân Viên Pháp Chế [13,000,000-20,000,000Vnd]

27/03/2019

15 triệu - 20 triệu

Hải Dương

1. 审核公司有关业务协议,规章制度等法律条文;
2. 为公司经营业务提供法律解决方案和法律意见书,防范各类经营风险;
3. 负责处理公司法律纠纷,参加诉讼,仲裁活动;
4. 为各部门提供法律咨询和支持;
5. 负责对公司合作单位的尽职调查。
3 năm trước Xem thêm
1. 负责项目的土建施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的土建工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 合同谈判、招投标、直到签订全过程的跟踪管理
2. 合同档案的管理
3. 合同结算的审核办理
4. 合同谈判、变更、撤销的管理
3 năm trước Xem thêm
1. 负责项目的热控施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的热控工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 负责项目的水务施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的水务工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm

人事专责 - Nhân Viên Chuyên Trách Nhân Sự

27/03/2019

Thỏa thuận

Hải Dương

1. 负责员工考勤的记录及统计;
2. 及时更新员工档案信息,以及员工变动信息;
3. 根据公司人员的变动及时更新商业保险的名单;
4. 公司员工招调工的办理;
5. 公司相关证件的办理、年审、变更等工作;
6. 协助人事主管审核、修订公司各项管理规章制度,负责员工入职、离职手续的资料准备及归档;
7. 协助人事主管完成公司其他人事事务工作及部门内部日常事务工作;
8. 完成领导安排的其他工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 负责项目的电气施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的电气工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作
3 năm trước Xem thêm
1. 协助主任对公司的安全指导、监督、检查、管理工作,及时落实传达上级单位关于安全方面的文件;
2. 负责检查安全责任制落实情况、安全月报的编制;
3. 负责现场的安全技术资料、安全技术措施、安全设施进行检查验收,及时发现施工中的不安全因素,提出改进意见和措施;
4. 负责应急预案、控制措施的编制、修订、培训、演练持续改进工作;
5. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm

Accountant-会计

13/01/2019

Trên 30 triệu

Hải Dương

Payments
支付
• Process payments ensuring: (i) all payments verified and approved in accordance with Company’s regulations; (ii) invoices/bills and supporting documents eligible and reasonable in accordance with laws and accounting regulations, (iii) matching with the approved budget
处理付款以确保:(i)核实和批准所有的付款符合公司规定; (ii)发票、收据和证明文件符合法律和会计规定,(iii)与批准的预算相同
• Check Company’s receipts (sources, terms, timeline, amount, etc.)
查看公司的应收账款(来源,条款,时间表,金额等)
• Follow up with banks/cashiers and payees to ensure the payment completion.
跟进银行/出纳员和收款人以确保付款完成
• Reconcile monthly payables/receivables with suppliers/contractors/staff
与供应商/承包商/公司员工核对每月应付款/应收款
• Reconcile cash and bank accounts monthly
核对月度的现金和银行账户
Tax
水务
• Work with HR to check Staff Payroll
与人事配合审查员工工资
• Calculate monthly Personal income tax and process for payment on time
计算月度个人所得税,并及时进行该付款
Company invoices/receipts
公司发票/收据
• Manage the company invoices, PIT receipts and others
管理公司的发票,个人所得税单据等资料
• Issue VAT invoices to customers
向客户开发票
Budget and cash flow reports:
预算及现金流量报告
• Prepare department’s budgets and assist to prepare Company’s budgets
准备部门的预算,并协助完成公司的预算
• Prepare monthly cash flow reports
准备月度现金流量报告
Contract management:
合同管理
• Understand well about contract and obligations
善于了解合同和相关义务
• Manage a proper filing for contracts and relevant payment documents.
适当地归档合同和相关支付资料
Other tasks as assigned by Finance Manager and supervisor
财务部主任和监督人分配的其他任务
3 năm trước Xem thêm

法律事务专责 - Nhân Viên Pháp Chế

13/01/2019

Thỏa thuận

Hải Dương

1. 审核公司有关业务协议,规章制度等法律条文;
2. 为公司经营业务提供法律解决方案和法律意见书,防范各类经营风险;
3. 负责处理公司法律纠纷,参加诉讼,仲裁活动;
4. 为各部门提供法律咨询和支持;
5. 负责对公司合作单位的尽职调查。
3 năm trước Xem thêm

合同主管 - Nhân Viên Quản Lý Hợp Đồng

13/01/2019

Thỏa thuận

Hải Dương

1. 合同谈判、招投标、直到签订全过程的跟踪管理
2. 合同档案的管理
3. 合同结算的审核办理
4. 合同谈判、变更、撤销的管理
3 năm trước Xem thêm

土建主管 - Kỹ Sư Quản Lý Xây Dựng

13/01/2019

Thỏa thuận

Hải Dương

1. 负责项目的土建施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的土建工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 在部门主任的带领下,负责公司生产准备工作的开展;
2. 审核生产准备大纲、运规检规、各类生产表格等相关制度性文件;
3. 监督、督促生产准备工作的进度、质量。
3 năm trước Xem thêm
协助综合主管具体开展以下工作:
1. 公司中越文字的翻译;
2. 具体负责办公用品、礼品的管理;
3. 会务安排:协助部门行政主管完成公司重要会议的组织与筹备、会议记录和会后内容整理工作;
4. 协助部门主任对公司活动、客户来访的组织与筹备;
3 năm trước Xem thêm

水务主管 - Kỹ Sư Quản Lý Cấp Thoát Nước

13/01/2019

Thỏa thuận

Hải Dương

1. 负责项目的水务施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的水务工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 负责项目的热控施工技术、质量、工艺管理;
2. 根据本专业质量规范、工艺要求、施工图纸,提出质量预防措施,并监督实施;
3. 监督、检查总包单位及施工单位的热控工程管理;
4. 完成上级交办的其它工作。
3 năm trước Xem thêm
1. 采购计划的编制、上报;
2. 组织招标采购,编制招标文件、合同模板;
3. 市场调研、供应商管理;
4. 相关资料的收集整理。
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Xã Phúc Thành - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

[Cập nhật] Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn điện công nghiệp mới nhất

Cùng cập nhật về bộ câu hỏi phỏng vấn điện công nghiệp mới nhất để tăng tỷ lệ trúng tuyển cho chính mình. Click tại bài viết để cập nhật về thông tin bổ ích.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Năm lý do kinh điển khiến nhà tuyển dụng không hồi âm

Nhà tuyển dụng không hồi âm có rất nhiều nguyên nhân, lý do dẫn đến việc này. Nếu ứng viên gặp trường hợp đó thì nên xử lý như thế nào. Cùng tham khảo bài viết sau.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

[Tiết lộ] Cách trả lời nhanh về điểm mạnh điểm yếu khi phỏng vấn

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới bạn về điểm mạnh điểm yếu khi phỏng vấn mà bạn cần đề cập để tạo điểm nhấn với nhà tuyển dụng. Cùng xem về sự tổng quát nhé!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

[Mẹo] Giúp bạn trúng tuyển ngay từ lần đầu đi phỏng vấn xin việc

Lần đầu đi phỏng vấn xin việc có lẽ là dấu mốc cuộc đời khó quên của bất kỳ ai đâu chứ khoogn riêng mình tôi. Vậy với dấu mốc đó chúng ta sẽ cần tìm hiểu về gì?

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Top 15 câu hỏi phỏng vấn Business Analyst chuẩn nhất 2020

Sở hữu ngay bộ câu hỏi phỏng vấn Business Analyst chuẩn xác và chi tiết tại bài viết của timviec365.com giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho vòng phỏng vấn sắp tới.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT