Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Nhân Viên Kinh Doanh Bưu Chính (3 Người)

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Giám Đốc Kinh Doanh Bưu Chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Nhân Viên Kế Toán - Accountant Bưu Chính (2 Người)

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Chuyên Viên Marketing Bưu Chính (02 Người)

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Nhân Viên Giao Dịch kiêm Kế Toán Bưu Chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Tuyển Nam Trưởng Bưu Cục Bưu Chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Nhân Viên IT (02 Người)

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản Tiến Dũng

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019