Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Địa chỉ: Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Cummunity

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

CCI Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at Chu Lai Open EZ, Nui Thanh, Quang Nam and engages in production of electronic components.

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Assistant Trainer [Quang Nam]

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Assistant Trainer

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Bếp Trưởng / Bếp Chính

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 06/09/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

AE & Technician (Trợ Lý Kỹ Sư)

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 07/08/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

AE & Technician

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 07/08/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Technician - Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Assistant Human Resources Manager/ Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 04/10/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Senior Assistant (LOG)

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 10/07/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Fac Asl (Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Thiết Bị)

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Accounting Officer

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Assistant Human Resources Manager / Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 01/07/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Purchaser

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 20/03/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

IT Engineer

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 27/02/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Kỹ Thuật Viên Thiết Bị (Fac Technician)

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 27/03/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

HR Section Leader

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 27/03/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Kỹ Thuật Viên Thiết Bị ( Fac Technician)

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 08/11/2018

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Accountant Asst (Trợ Lý Kế Toán)

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 16/01/2019

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Assistant Engineer/ Trợ Lý Kỹ Sư

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2018

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

HR Assistant- Attendance/ Trợ Lý Nhân Sự - Chấm Công

Công Ty TNHH Cci Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 11/01/2019