Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Nai

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Sản xuất chỉ may, chỉ thêu, chỉ công nghiệp

Việc làm cùng công ty

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Personnal Assistant

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Dyelab Supervisor

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/09/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Nhân Viên Vận Hành Nồi Hơi Phòng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/09/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Warehouse Clerk

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/09/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Maintenance Technician

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/09/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

HR & Admin Assistant

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Receptionist & Administrative Assistant – A&E Vietnam

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 08/09/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Dyelab Technicial

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 08/08/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Warehouse & Logistics Supervisor

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 08/08/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung (Làm Việc Tại Nhà Máy)

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 3 - 5 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 12/06/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Receptionist and Admin Assistant

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 27/04/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Sales Executive

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 20/04/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 19/04/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Accounting Supervisor

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 14/04/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Quality Deployment Manager

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 02/03/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Purchasing Supervisor

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 27/02/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Production Planner

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Color Lab Technician - Kỹ Thuật Viên Phòng Màu

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Customer Services Supervisor

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 13/02/2019

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Accounting and Payroll Staff

Công Ty TNHH American Efird Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai

Hạn nộp hồ sơ : 30/01/2019