Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng TmCP Sài Gòn - Hà Nội (Shb Finance)

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance)

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Cà Mau

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12/12/2016 và được phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/3/2017 (Mã số doanh nghiệp: 0107779290).Tính đến 30/6/2018, SHB Finance có số vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà nội (SHB) sở hữu 100%.

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng TmCP Sài Gòn - Hà Nội (Shb Finance)

Nhân Viên Tín Dụng

30/01/2020

10 triệu - 15 triệu

Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng

+ Tìm kiếm KH có nhu cầu vay tiêu dùng, tư vấn và hoàn thành thủ tục vay vốn của SHB Finance
+ Có kỹ năng giao tiếp chuẩn và chăm sóc KH tốt
11 tháng trước Xem thêm

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

16/08/2019

Trên 30 triệu

Hà Nội

Quản lý, điều phối hoạt động tiếp nhận, chuyển tải thông tin của Tổng Giám Đốc đến các đơn vị trong và ngoài Công ty đảm bảo thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, chính xác và bảo mật;
Tham mưu cho TGĐ trong công việc điều hành, quản lý công việc công ty và các chiến lược, dự án kinh doanh;
Tổ chức/sắp xếp hồ sơ lưu trữ trên hệ thống phục vụ cho công tác lưu trữ. Đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả cho tất cả các phòng ban;
Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc nội bộ và với đối tác bên ngoài;
Kiểm soát tài liệu trước khi trình TGĐ;
Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc;
Đầu mối tiếp nhận thông tin, trình ký và phản hồi các công văn, hồ sơ, tài liệu của các phòng/ban, cá nhân trong Công ty;
Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Khối/ Phòng ban thông qua báo cáo của các đơn vị;
Trợ giúp Tổng giám đốc các công tác đối nội, đối ngoại;
Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
2 năm trước Xem thêm
- Xây dựng hệ thống quản trị hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế hợp đồng đầu tư cho các pháp nhân trong nước và Quốc tế;
- Tham gia thương thảo, đàm phán hợp đồng với đối tác trong và ngoài nước;
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Lãnh đạo về quản trị, thẩm định hệ thống văn bản nội bộ theo tiêu chuẩn của hệ thống pháp luật Quốc gia, Quốc tế và quy định của Công ty.
- Tư vấn chính sách pháp lý liên quan đến chính sách, chế độ và hoạt động của công ty tuân thủ quy định pháp luật và phòng tránh, ngăn chặn và hạn chế những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty;
- Nghiên cứu, góp ý, cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật/ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của SHB FC cho HĐTV, TGĐ và các Đơn vị;
- Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của các Đơn vị;
- Phối hợp nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các sản phẩm, nghiệp vụ của SHB FC. Tư vấn về tính pháp lý, đưa ý kiến đánh giá pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ do các Đơn vị phát triển;
- Kiểm soát hệ thống văn bản:
- Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và tham gia hoạt động tố tụng không liên quan đến công tác xử lý nợ (ngoại trừ công tác khiếu nại, tố cáo).
- Triển khai các chương trình đào tạo, chương trình nâng cao năng lực pháp lý cho CBNV trên toàn hệ thống;
- Thực hiện góp ý và/hoặc tham gia xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các chính sách của Công ty theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để phục vụ công việc đạt hiệu quả.
- Đầu mối cung cấp, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin liên quan đến công việc được giao/phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Cấp quản lý và/hoặc Ban lãnh đạo.
2 năm trước Xem thêm

Hồ Chí Minh - Trưởng Phòng Phát Triển Đối Tác

17/04/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

A. LẬP KẾ HOẠCH
- Xây dựng kế hoạch phát triển, thúc đẩy Đối tác của tất cả các kênh kinh doanh thuộc Phòng và triển khai các kế hoạch hoạt động của từng kênh gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của phòng nhằm đạt được chỉ tiêu được giao.
- Tham mưu với cấp trên và tham gia trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của nhóm và của Phòng
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch Phát triển đối tác mới của tất cả các kênh kinh doanh thuộc Phòng và thúc đẩy doanh số tại các Đối tác đang hợp tác.
B. TỔ CHỨC
- Quản lý định hướng cho đội ngũ quản lý thuộc Phòng trong công việc hàng ngày, đào tạo, thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo quy trình & quy định của SHBF nhằm góp phần giúp các nhân viên và Đối tác đạt được các mục tiêu và hiệu suất đã đề ra
- Phân công, đôn đốc các thành viên thuộc nhóm thực hiện công việc được giao và trực tiếp tiếp nhận báo cáo và tiến trình, hiệu quả công việc cũng như giám sát việc thực hiện phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của mục tiêu.
C. KIỂM SOÁT
- Liên tục đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch của các cấp bên dưới, điều chỉnh và thực thi các hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả khi cần thiết
- Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của nhóm.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của các cấp cấp quản lý từng kênh kinh doanh thuộc phòng.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của Đối tác và đảm bảo Đối tác thực hiện đúng quy trình, quy định của SHBF. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác.
C. THÔNG TIN
- Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các cấp quản lý của các kênh để thảo luận và tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm mục tiêu quản lý kết quả công việc.
- Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các Đối tác để cập nhật các kết quả hợp tác và đánh giá chất lượng hợp tác nhằm đưa ra các kế hoạch hành động phù hợp để gia tăng hiệu quả hợp tác
D. ĐIỀU PHỐI
- Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các cấp quản lý của các kênh báo cáo trực tiếp cho vị trí công việc này và thực hiện theo dõi, rà soát kết quả nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng
E. RA QUYẾT ĐỊNH
Chịu trách nhiệm ra các quyết định trong phạm vi và quyền hạn.
F. LÃNH ĐẠO
1. Phát triển nhân viên (Huấn luyện, Tư vấn, Động viên)
Xây dựng một môi trường thuận lợi giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc động viên khuyến khích người lao động và phát triển nghề nghiệp. Có các hành động khen thưởng, kỷ luật kịp thời, phù hợp.
Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của SHB FC thông qua việc xây dựng và thực hiện các chương trình kèm cặp về kỹ năng và kiến thức liên quan đến hoạt động của nhóm cho đội ngũ nhân viên.
Phối hợp với Phòng Nhân sự trong việc xác định các nhu cầu đào tạo phù hợp cho đội ngũ nhân viên.
2. Sáng tạo
Sẵn sàng ứng dụng cái mới và quản lý sự thay đổi
Đề xuất các ý tưởng nhằm cải tiến quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc thuộc phạm vi của Phòng
3.Mối quan hệ
Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các đơn vị khác trong đơn vị để thảo luận về tiến độ triền khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm mục tiêu quản lý kết quả công việc.
Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các Đối tác để xây dựng sự hợp tác bền vững và hiệu quả
Khai thác và phát triển các mối quan hệ với các Đối tác mới
4. Chuyên môn
a.Đàm phán, thỏa thuận hợp tác với Đối tác nhằm đem lại lợi ích cao nhất
b.. Theo dõi hiệu quả việc khai thác KH từ Đối tác, phân phối sản phẩm cho KH thông qua Đối tác.
c.. Tổng hợp, phân tích các thông tin về đối thủ, khách hàng, sản phẩm và có các kiến nghị lên quản lý cấp trên.
d. Triển khai các chương trình tiếp thị/ các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần cùng Đối tác
e.. Triền khai các chương trình chăm sóc khách hàng do SHB FC tổ chức
f. Giám sát việc thực hiện quy định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của SHB FC và pháp luật Việt Nam
g. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên
2 năm trước Xem thêm
- Tuyển dụng các cấp quản lý từ Trưởng nhóm trở lên; giám sát cấp dưới trong việc việc tuyển dụng Telesales để đảm bảo theo đúng quy mô của TT Telesale được lập bởi GĐ TT BHQĐT
- Đào tạo kỹ năng quản lý để xây dựng đội ngũ kế thừa: Trưởng nhóm <-> Giám sát <-> Trưởng Bộ Phận/Trưởng Phòng
- Tìm hiểu, nắm bắt và truyền tài cho nhân viên tuân thủ các quy chế và quy định của công ty, đặc biệt là các quy trình, quy chế về tư vấn sản phẩm, dịch vụ."
- Lập kế hoạch, giám sát & tạo động lực, thúc đẩy bán hàng trung hạn (quý), ngắn hạn (tháng/tuần) được giao bởi GĐ TT BHQĐT
- Đánh giá việc thực hiện yêu cầu làm việc đối với các vị trí từ Giám sát trở xuống (về năng suất hàng ngày, tuân thủ chất lượng, tuân thủ kỷ luật …) để đưa ra các phương án khen thưởng, kỷ luật, tái đào tạo hoặc đào tạo nâng cao để phát triển …) liên quan đến Phòng được phân công quản lý
- Lập báo cáo, phân tích, đưa ý kiến, phản hồi/chuyển phản hồi đến cấp cao GĐ TT hay Trưởng Phòng/Ban liên quan khác trong CTY để cập nhật & có các điều chỉnh quản lý cần thiết, nhanh chóng.
- Cập nhật tiến độ hoàn thành công việc của Phòng được phân công quản lý theo định kỳ cho Giám Đốc Trung Tâm"
Hợp tác các Phòng/Ban thuộc thuộc KQTNL; KDVNB, KCNTT, KQTRR, KKD… để xử lý công việc, vấn đề phát sinh liên quan đến Phòng được phân công quản lý
- Chủ động đề xuất/hợp tác thử nghiệm hoặc/và nhận triển khai thử nghiệm cho Bộ phận BHQĐT theo yêu cầu về hệ thống, sản phẩm, quy trình, nguồn/loại khách hàng, chương trình khuyến mại, chương trỉnh khảo sát …
- Quán triệt triển khai văn hóa & tinh thần đội ngũ trong nhánh thông qua các hoạt động gắn kết, trãi nghiệm …
2 năm trước Xem thêm
- Xây dựng các văn bản, quy định, quy trình, hướng dẫn để triển khai các hoạt động đào tạo và phát triển năng lực cho cán bộ nhân viên toàn Công ty.
- Quản lý, đào tạo, phân công, giao việc, đánh giá và phát triển nhân sự của Phòng đảm bảo nhân sự tiêu chuẩn, đủ năng lực thực thi các nhiệm vụ đào tạo và phát triển năng lực cho CBNV.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình/ngân sách đào tạo và phát triển năng lực hàng năm cho CBNV Công ty. Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng các chương trình đào tạo bao gồm các khóa đào tạo tổ chức nội bộ và thuê đơn vị bên ngoài.
- Tổ chức và chịu trách nhiệm về việc phát triển tài liệu giảng dạy, bản đồ đào tạo, cơ sở dữ liệu đào tạo nhằm hỗ trợ cho các chương trình đào tạo phát triển đội ngũ kế cận, phát triển tài năng và nhà lãnh đạo tương lai của Công ty.
- Tổ chức và triển khai hoạt động đào tạo sử dụng các công cụ hỗ trợ học viên thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến, thư viện điện tử, theo dõi và quản lý các tương tác trên hệ thống đào tạo trực tuyến.
- Tham gia đóng góp ý kiến với các quy định, chính sách nhân sự của Công ty theo yêu cầu của Giám đốc Khối QTNNL.
- Thực hiện các báo cáo về hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Khối QTNNL
2 năm trước Xem thêm
• Xây dựng chính sách liên quan đến phòng chống gian lận giả mạo hồ sơ
• Tham gia điều tra & đánh giá các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay.
• Tham gia xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận.
• Tham gia trong việc phát triển các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra các trường hợp gian lận.
• Chủ động phát hiện, thiết lập giải pháp cho những điểm yếu của chính sách và hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến gian lận
• Tham gia xây dựng hệ thống quản lý thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành
• Tham gia phân tích xu hướng gian lận thống kê theo vùng/khu vực.
2 năm trước Xem thêm
• Lập kế hoạch nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho toàn công ty, triển khai và theo dõi sát các hoạt động vốn, kiểm soát nguồn vốn theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
• Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền đảm bảo công tác thanh toán của Công ty theo kế hoạch kinh doanh.
• Xây dựng tiêu chí đánh giá, sử dụng số liệu các bộ phận kinh doanh để phân tích đánh giá tình hình hoạt động trong từng thời kỳ cụ thể. Phân tích, đánh giá các chỉ số quản lý vốn nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn
• Xác định các loại rủi ro liên quan đến thanh khoản và thị trường, kiến nghị các biện pháp, các quy trình phòng ngừa liên quan đến các lọai rủi ro trên
• Đề xuất lãi suất, kỳ hạn liên quan đến các sản phẩm huy động vốn để thực hiện kế hoạch phát triển nguồn vốn trong từng thời kỳ cụ thể. Dự báo xu hướng biến động về lãi suất, nguồn vốn huy động.
• Xây dựng các báo cáo quản lý vốn và ngân quỹ của Công ty. Xây dựng các quy trình, quy định có liên quan đến việc đảm bảo tính thanh khoản và tối ưu hoá việc sử dụng nguồn vốn.
• Tổ chức, thực hiện và quản lý các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng. Tham mưu cho Tổng Giám Đốc vào từng thời điểm và Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO) theo định kỳ về chiến lược phát triển nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất cho Công ty.
• Phối hợp với các phòng ban, đơn vị biên soạn tài liệu, tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên môn có liên quan đến nghiệp vụ huy động vốn và ngân quỹ cho các cán bộ nhân viên có liên quan trong Công ty
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
• Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.
2 năm trước Xem thêm
• Xây dựng chiến lược Thu hồi nợ linh hoạt phù hợp với từng phân khúc, nhóm KH nhằm nâng cao hiệu quả Thu hồi nợ
• Là đầu mối chính làm việc với các phòng ban liên quan (Trung tâm thu hồi nợ, IT, vận hành,.) kiểm soát hệ thống chiến lược, đảm bảo các hoạt động đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của chiến lược Thu hồi nợ từng thời kỳ
• Đầu mối triển khai việc thực hiện các phân tích chuyên sâu, phát triển hệ thống chiến lược Thu hồi nợ và giám sát việc thực hiện chiến lược Thu hồi nợ nhằm nâng cao hiệu quả Thu hồi nợ
• Phối hợp với bộ phận chính sách thu hồi nợ, Trung tâm thu hồi nợ thiết lập chỉ tiêu, cơ cấu thưởng kinh doanh, phân bổ và kiểm soát chi phí của Trung tâm Thu hồi nợ
• Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận theo chức năng nhiệm vụ được giao.
• Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong bộ phận một cách hiệu quả.
• Phối hợp với các Đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của bộ phận
• Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, giám sát, đào tạo và tuyển dụng nhân viên thuộc bộ phận
• Thực hiện công tác tự đánh giá, rà soát và báo cáo thường xuyên mảng nghiệp vụ cụ thể được phân công cho Trưởng phòng và GĐ khối QTRR
• Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của bộ phận như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…
2 năm trước Xem thêm
1. Thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Trưởng KTNB/Trưởng Bộ phận/Trưởng Đoàn
- Có thể đảm nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn kiểm toán hoặc chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán của một nghiệp vụ cụ thể (như tín dụng, huy động vốn,.....)
- Tham gia khảo sát trước kiểm toán, đánh giá, phân loại rủi ro, xây dựng kế hoạch đề cương kiểm toán, chương trình kiểm toán chi tiết cho từng đợt kiểm toán;
- Thực hiện kiểm toán theo chương trình đã được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục và các nguyên tắc hoạt động Kiểm toán nội bộ (KTNB);
- Rà soát đánh giá tính chính xác đầy đủ và hợp lý các ghi nhận kết quả kiểm toán của các chuyên viên trong Đoàn kiểm toán;
- Lập báo cáo kiểm toán theo phân công, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng;
- Tham gia họp thông qua kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán do mình thực hiện;
- Tổng hợp các kiến nghị sau kiểm toán theo sự phân công.
2. Tham mưu, hỗ trợ xây dựng các văn bản, cải tiến nghiệp vụ:
- Tham gia góp ý xây dựng dự thảo quy định nội bộ cũng như hồ sơ rủi ro của Phòng KTNB;
- Tham gia soạn thảo văn bản liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán khi được yêu cầu.
3. Tham gia hướng dẫn đào tạo nhân sự được giao phụ trách:
- Tham gia hướng dẫn, đào tạo chuyên viên kiểm toán theo kế hoạch/ theo yêu cầu của lãnh đạo trong quá trình kiểm toán;
- Hỗ trợ chuyên viên kiểm toán thực hiện các công việc khác
4. Tự đào tạo trong quá trình công tác, thực hiện công việc thông qua việc hiểu rõ quy định nội bộ, pháp luật; không ngừng cập nhật các quy định mới điều chỉnh về hoạt động công ty tài chính; đánh giá sự ảnh hưởng tới rủi ro hoạt động Công ty tài chính
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận Kiểm toán tài chính và rủi ro/Trưởng KTNB
2 năm trước Xem thêm

liên hệ

Cà Mau

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

[Cập nhật] Bộ câu hỏi phỏng vấn trưởng phòng marketing HOT nhất

Bạn đã biết được về các câu hỏi phỏng vấn trưởng phòng marketing thường gặp hay chưa? Nếu chưa biết thì ngay tại bài viết này sẽ là lời giải đáp cho bạn đó nhé!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

[Bộ] câu hỏi phỏng vấn nhân viên chăm sóc khách hàng chất lượng

Bạn đang ứng tuyển cho vị trí chăm sóc khách hàng nhưng không biết các câu hỏi phỏng vấn nhân viên chăm sóc khách hàng là như thế nào? Hãy theo dõi bây giờ nhé!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Top 5 câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên sacombank cho ứng viên

Các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên sacombank sẽ giống như đề cương cho trước. Từ đó giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho buổi phỏng vấn tại ngân hàng này

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

[Trọn bộ] TOP 10 Câu hỏi phỏng vấn nhân viên bán hàng - Cùng cách trả lời

Câu hỏi phỏng vấn nhân viên bán hàng chính là yếu tố quan trọng mà bạn cần nắm để có thể đem lại câu trả lời hay nhất tạo điểm nhấn cho quá trình xin việc đó.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Bộ Câu hỏi phỏng vấn Java chuẩn nhất 2020 [kèm gợi ý trả lời]

Không tìm đâu xa về bộ câu hỏi phỏng vấn Java đúng chuẩn 2020. Click ngay bài viết này và bạn có tìm thấy đáp án cùng với gợi ý trả lời hoàn hảo cho bản thân.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT