Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 02, Tp.HCM

Quy mô: Trên 1000 nhân viên

Website: http

Giới thiệu công ty

Việc làm cùng công ty

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Đồng Tháp)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/02/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Ar Specialist

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Collection Admin Officer

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Tax And Sbv Reporting Team Leader

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng (Inbound Operator)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Long An

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Tổng Đài Thẩm Định [Verification Operator]

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Tổng Đài Nhắc Phí (Ca Hành Chính)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại (Ca Hành Chính)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Đồng Nai)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Long An)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Tổng Đài Thu Hồi Nợ (Hcm)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 11/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Tổng Đài Nhắc Phí (Trước Hạn)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

C&b Officer (6 Months)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/12/2018

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Tại Đồng Tháp Và Tiền Giang)

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Lưu Trữ Hợp Đồng

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/01/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Nhân Viên Xử Lý Hợp Đồng

Công Ty Tài Chính TNHH Mtv Home Credit Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/01/2019