Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Địa chỉ: Tầng 14 Tháp B, tòa EVN số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng với chức năng chủ yếu là thu xếp vốn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành điện. Trải qua 10 năm hình thành, phát triển, EVNFinance có quan hệ giao dịch tốt, chặt chẽ, thường xuyên với nhiều tổ chức tín dụng, định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế. Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong mọi hoạt động, EVNFinance không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, do đó EVNFinance luôn chào đón những ứng viên có năng lực với mong muốn đem lại cho tất cả các ứng viên những cơ hội việc làm trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tôn trọng bản sắc cá nhân, nhiều cơ hội phát triển với chế độ đãi ngộ xứng đáng cho những đóng góp của ứng viên.

Việc làm cùng công ty

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Đầu Tư Trái Phiếu

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Nghiệp Vụ Tín Dụng

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Phó Trưởng Bộ Phận Quản Lý Hoạt Động Khối Tín Dụng Tiêu Dùng

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Fintech

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Phòng Pháp Chế

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Kinh Doanh Trái Phiếu

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 18/08/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Phó Phòng Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 17/08/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Giám Đốc Nhân Sự Easycredit / Chief Human Resources Officer Easycredit

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Định Chế Tài Chính

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Phó Phòng Nguồn Vốn và Quản Lý Dòng Tiền

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 17/08/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Phó Phòng Quan Hệ Khách Hàng

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 14/07/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Phát Triển Tín Dụng Doanh Nghiệp [Làm Việc Tại Hội Sở]

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/06/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên An Ninh Thông Tin

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 27/01/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Vên An Ninh Thông Tin

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 27/12/2018

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Chuyên Viên Cơ Sở Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 27/01/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Phó Trưởng Phòng Pháp Chế

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/01/2019

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Phó Phòng Đầu TưTop management

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 23/12/2018